Jak vypadal Štědrý den malého Jakuba?

Návštěva divadla byla v předvánočním čase příjemnou záležitostí, jak si oživit školní den. První stupeň se vypravil do Divadla loutek v Ostravě, aby společně s malým Jakubem prožil štědrovečerní dobrodružství. Poetickou inscenaci podle Malé vánoční povídky, kterou napsal Ludvík Aškenazy, doplnily krásné vánoční písně a koledy. 

„Příběh Štědrý den malého Jakuba se odehrával, jak už název představení napovídá, přímo na Štědrý den, kdy malý Jakub šel s tatínkem vybírat vánoční stromeček, ale po cestě se mu ztratil a nazpátek prožíval různá dobrodružství,“ nastínila děj příběhu organizátorka zájezdu Mgr. Barbara Sochová, třídní učitelka druhé třídy. Děti tak mohly zhlédnout retrospektivní příběh plný klukovského dobrodružství. 

„Vyprávění malého Jakuba bylo místy vtipné, ale i kouzelné. Dětem se představení líbilo a cestou nazpátek si o něm povídaly,“ pověděla o kulturním zážitku třetí třídy jejich třídní učitelka Mgr. Lenka Matulová. Třeba si děti u štědrovečerní tabule na malého hrdinu a jeho dobrodružství ještě vzpomněly.

Bc. Hana Horáková

Ohňospár, Blechošlap, Čechovír, nebo Havrobuš? Moudrý klobouk rozhodl!

Projekt Lichnov: Pošli to dál v naší základní škole se pěkně rozjíždí. V pátek 10. ledna 2020 si zástupci projektu Expecto Patronum připravili pro žáky prvního, šestého a osmého ročníku program. 

„Nachystali jsme pro všechny žáky, kteří se účastní projektu Pošli to dál, rozřazovací ceremoniál podle slavné scény z prvního dílu Harryho Pottera. Měli jsme i mluvící Moudrý klobouk, který postupně všechny zúčastněné rozřadil do čtyř kolejí,“ přiblížila uskutečněnou akci Mgr. Eva Pustějovská, která zdatně ztvárnila profesora Brumbála. 

Příprava byla opravdu pečlivá a Moudrý klobouk byl na své svěřence přísný, ale spravedlivý. Přiřazení do čtyř kolejí s charakteristickými názvy – Ohňospár, Blechošlap, Čechovír, Havrobuš –bylo důmyslně promyšleno jednotlivými vyučujícími tak, aby skupiny byly rovnoměrně promíchané. V těchto skupinách budou žáci spolupracovat i v nadcházejících dnech, kde je čeká společný program a plnění zajímavých úkolů. 

„Žáci se mají na co těšit, program budeme spoluvytvářet se Skautským centrem Vanavian. Tam už proběhl předchozí program pro dané třídy,“ upřesnila Mgr. Martina Bílková, zástupkyně ředitelky. Jestli se žáci budou učit vařit lektvary nebo čarovat, to se necháme překvapit.

Bc. Hana Horáková

Šesťáci a prvňáci společně táhnou za jeden provaz

Jeden z posledních školních dní v prosinci, těsně před Vánocemi a zimními prázdninami, byl pro prvňáky a šesťáky rozhodně jiný než pro další žáky. Navzájem se totiž poznávali, učili se pomáhat si, ale taky přemýšlet a radost se ze společné práce. V rámci školního projektu Lichnov: Pošli to dál se setkání zmíněných dvou tříd odvíjelo opravdu v duchu kouzla Expecto Patronum, tedy vyčaruj si svého patrona. 

Jak vzájemná spolupráce probíhala, popsala třídní učitelka šestého ročníku Mgr. Hana Poláková: „Šesťáci si pro prvňáčky přichystali deset stanovišť s různými úkoly a činnostmi. Prvňáci si mohli postupně vybírat, kam půjdou dřív a kam později.  Získávali za splnění úkolu obrázek na svou kartu, a tím měli všichni přehled, co už zvládli.“

S přípravou šesťáků a jejich vzájemné spolupráce byla spokojená i třídní učitelka prvního ročníku Mgr. Markéta Martinů. „Prvňáčci byli šikovní. Počítali, četli, uplatnili své znalosti z prvouky. Nechyběl ani zpěv, pohyb, angličtina a vyrábění. Byli jednoduše nadšeni a sami pověděli, že by taková škola mohla být pořád. I šesťáci se zapojili a překvapili svým kamarádským přístupem, jak bezvadně s mladšími kamarády komunikovali, trpělivě vše vysvětlovali a dokázali v činnostech prvňáky povzbudit a pochválit.“ Akce sloužila i k utužení vztahů v šesté třídě. „Šestá třída jako skupina nyní prochází náročnějším obdobím, kdy častěji chybí vzájemná soudržnost a tolerance. V daném dni však ukázali, že umí zatáhnout za jeden provaz,“ chválí spolupráci také jejich třídní učitelka.  

Všichni si přejeme, aby díky podobným setkáním do budoucna zafungovalo jedno čínské přísloví, které zní: „Daruješ-li člověku rybu, nakrmíš ho na den. Naučíš-li jej lovit, dáš mu potravu na celý život.“

Bc. Hana Horáková

Tvoření ve školní družině: děti vyráběly dárky i výzdobu

V předvánočním období se ve škole zdobilo a tvořilo. Nejinak tomu bylo i v družině. Co se za zdmi družiny děje a jaké jsou novinky, prozradila vychovatelka Lucie Vávrová, Dis., nová posila školního týmu: „Zájmový kroužek Tvořílci, který probíhá od začátku školního roku, se také přidal do vánočního tvoření. Připravovali jsme dárečky pod stromeček, ze kterých se pak radovaly samy děti. Chystali jsme ale také výrobky pro rodiče, prarodiče a paní učitelky na Mikulášský jarmark.“ 

Myšlenka, že by si děti mohly družinu samy zútulnit, se také ukázala jako dobrý nápad. „V kroužku jsme využili plastové kyblíky, ve kterých jsou uklizeny hračky, a pěkně jsme je ozdobili lepicím papírem, a tak nám společně dělají radost. Přišly nás navštívit i žákyně čtvrté třídy, které kroužek nenavštěvují, a tvoření se jim líbilo,“ popsala kreativní činnosti v kroužku vychovatelka. 

V novém roce se mohou malí tvořílci těšit na výrobu slizu, výrobu ozdobných dřevěných kolíčků nebo na malování na sklo a další výtvarné činnosti, a to pravidelně ve čtvrtek od čtvrt na dvě.

Bc. Hana Horáková

Advent ve škole: návštěva Mikuláše, vánoční písně, tradiční jarmark, rozsvěcení stromku v obci a mnoho dalšího

Poslední měsíc roku patřil v lichnovské škole přípravám na vánoční svátky. Nejprve jsme si připomněli svatého Mikuláše. Ten dorazil v pátek 6. prosince 2019 se svým andělským a čertovským doprovodem za žáky do školy. Tento den kromě návštěvy svatého Mikuláše vrcholily také přípravy na tradiční jarmark, který proběhl ve škole v odpoledních hodinách. Ke kouzelné vánoční atmosféře přispěla výzdoba školy a obrovský vánoční stromek, který škole darovala obec. Jarmark zahájila ředitelka školy Mgr. Olga Síbrtová přáním všeho dobrého a pohody v adventním čase, o Vánocích i v následujícím roce. Následovalo očekávané vánoční vystoupení obou školních pěveckých sborů pod vedením zkušeného sbormistra MgA. Jiřího Najvara. Vánoční pěvecké vystoupení sklidilo hlasitý potlesk a hned několik pochval z publika. 

Mnoho návštěvníků se těšilo na výrobky, které pro ně připravili žáci všech tříd a také ti, kteří chodí do družiny. Někteří hosté přímo zamířili do tříd, kde jejich děti či vnuci a vnučky chodí, aby si koupili výrobek svých milých. A že bylo z čeho vybírat! „Moje třída vyráběla ozdoby ze zažehlovacích korálků, prostírání a dekorační nádoby z plechu. U dalších tříd jsem zahlédla pěkné keramické výrobky a milá přáníčka, ta vyráběla mateřská škola,“ upřesnila Mgr. Barbara Sochová, třídní učitelka druhé třídy. Do tvoření se zapojili také rodiče. „Dostala jsem od nich moc krásné výrobky, třeba andílky ze dřeva, z větviček, viděla jsem i trpaslíky a voňavá srdíčka s perníkovým kořením. Máme opravdu moc šikovné rodiče,“ pochválila třídní učitelka čtvrťáků Mgr. Monika Hanzelková. 

O občerstvení se zase postaral Čertovský bufet v podání žáků osmé třídy. Nabízely se párky v rohlíku, tousty, kofola a další dobroty. V Andělské kavárně, kterou zařídili a obsluhovali rodiče ze SRPŠ, jsme mohli najít výborný čokoládový dort s řepou, karamelové řezy a k tomu všemu výborné kafíčko. 

 „Děkuji všem – dětem, rodičům, SRPŠ a samozřejmě také svým kolegům – za přípravu a aktivní účast na jarmarku. Domnívám se, že návštěvníci si neodnesli pouze krásné výrobky, ale také hřejivý pocit z příjemně strávených chvil a možnosti se setkat se známými a přáteli v prostorách školy,“ uvádí ředitelka školy s tím, že by na tomto místě také ráda poděkovala místostarostovi obce Stanislavu Kellerovi za to, že se postaral o nazvučení obou akcí – jak Mikulášské nadílky v kulturním domě, tak vystoupení pěveckého sboru při zahájení jarmarku –, a za čas, který škole v předvánoční době věnoval. „Myslím si, že obě akce byly velmi úspěšné jednak co se týká návštěvnosti, jednak díky výtěžku, který bude použit prostřednictvím SRPŠ opět dětem ve školce a škole. Poděkování patří také Jirkovi Najvarovi za vedení obou sborů ve škole. Díky jeho elánu a chuti pracovat s lichnovskými dětmi jsme si mohli úžasné vánoční písničky vyslechnout ještě při rozsvícení vánočního stromku v obci,“ dodává ředitelka. 

Advent ve škole byl v posledním školním týdnu zakončen sportováním a kulturou. Na žáky čekaly turnaje v ping-pongu a ve volejbalu, společné besídky a rozdávání dárků, děti z prvního stupně odjely do Divadla loutek v Ostravě. A pak už se všichni rozešli vstříc Vánocům a prázdninovým dnům. „Doufám, že děti prožily společně se svými blízkými krásné chvíle plné pohody, že se jim splnilo nejedno přání a že do nového roku vstoupily ve štěstí, zdraví a lásce. To vše, korunované úspěchy nejen při školním snažení, bych jim ráda popřála i do roku 2020,“ vzkazuje závěrem ředitelka školy.  

Bc. Hana Horáková

Děti ze školky se vypravily za vědeckými zajímavostmi až do Ostravy

Jaká tajemství ukrývá svět kolem nás? Co takhle ho prozkoumat, prozkoumat neviditelné pole magnetů, postavit si elektromagnetický vláček nebo levitující tužku? To vše, a ještě více poznaly zvídavé děti z naší školky, které zavítaly do Světa techniky v Ostravě. 

Ve středu 18. prosince 2019 vyjely děti ze třídy Sluníček společně se školkou z Bordovic vstříc dobrodružství. A co děti v technologickém muzeu zažily, prozradila učitelka Ivana Hosová: „Svět techniky a vynálezů je pro všechny velmi zajímavý a pro děti snad ještě více. Menší děti si hrály v centrech ve velké herně a větší zase skládaly z geometrických tvarů domeček s ozdobami. Jednotlivé tvary pojmenovávaly a počítaly. Největší úspěch však byl, když si vyzkoušely krmení zvířat na obrázcích.“ 

Děti se dověděly i zajímavosti o geometrických tělesech a jejich využití v reálném životě – lednice jako kvádr, kostky jako krychle a zeměkoule a míč, které představují kouli. Nakonec tyto a další tvary poznávaly hmatem. „Výlet do Ostravy se dětem i nám moc líbil. Děti získaly nové zážitky, a především praktické zkušenosti. Jsme také rádi za spolupráci s Mateřskou školou Bordovice. Děti se tak mají možnost setkávat se svými budoucími spolužáky ještě před nástupem do školy,“ uzavřela povídání Ivana Hosová. 

Bc. Hana Horáková

Vánoční čas uzavřeme ve škole Tříkrálovou sbírkou

Naše škola ukončí vánoční zvyklosti návštěvou tří králů. Ti zavítají do školy i školky v pondělí 6. ledna 2020 v rámci spolupráce s Charitou Frenštát pod Radhoštěm a Římskokatolickou farností Lichnov a Vlčovice. Děti ve škole se tak seznámí s Tříkrálovou sbírkou, kterou pořádá Charita České republiky.

Tříkrálová sbírka slaví letos dvacet let své celorepublikové existence. Za tu dobu se stala celospolečenskou událostí, která přináší všem zúčastněným radost a ukazuje sílu lidské solidarity. Výtěžek sbírky je určen na pomoc nemocným, hendikepovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí. Desetina výnosu je každoročně určena na rozvojovou pomoc v zahraničí. 

V naší škole budou koledovat čtyři vybraní žáci jako tři králové a anděl za doprovodu lichnovského pana faráře P. Mgr. Dobromila Zifčaka a pracovnice Charity Frenštát pod Radhoštěm Anny Čechové, která je zároveň koordinátorkou sbírky. Cílem této návštěvy je ukázat dětem a žákům tradiční křesťanskou zvyklost spojenou s Vánoci, završit čas, kdy se kromě radosti z dárků, které jsme sami dostali, můžeme společně radovat z toho, že obdarujeme někoho dalšího. Jde především o vedení dětí k přemýšlení o tom, že i my sami můžeme někomu pomoci. Navíc je dobré dětem připomenout, že ne každý má to štěstí, že dostal pod stromečkem hodně dárků, ale že jsou kolem nás lidé odkázaní na pomoc druhým.

Děti mohou do sbírky také přispět, tento příspěvek je dobrovolný. Charita Frenštát pod Radhoštěm letos výtěžek určila na podporu a rozvoj paliativní péče. 

Děkuji Vám a přeji mnoho dobrého v roce 2020. 

Mgr. Olga Síbrtová