Informace k provozu školy od 25. ledna 2021 a předávání výpisu z vysvědčení

Vážení rodiče,
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dnes v návaznosti na prodloužení nouzového stavu Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky prodloužilo krizová opatření pro oblast školství. Provoz škol a školských zařízení v týdnu od 25. ledna 2021 probíhá nadále ve stejném režimu jako dosud. 

Ve čtvrtek 28. ledna 2021 mělo dojít k předávání vysvědčení žákům (v naší škole výpisu z vysvědčení). To bude možné pouze u žáků prvních a druhých ročníků, kteří se vzdělávají prezenčně. Tento den budou třídní učitelky rozdávat výpisy z vysvědčení a hodnotit s žáky práci za první pololetí během třetí a čtvrté vyučovací hodiny. Pátá vyučovací hodina je v prvních třídách zrušena, školní družina bude v provozu. 

Pro předávání vysvědčení žákům, kteří jsou vzděláváni distančně, platí vydané opatření obecné povahy, které předání listinné podoby výpisu z vysvědčení odkládá na dobu, kdy budou školy pro příslušné žáky přístupné pro prezenční docházku. K předání by mělo dojít nejpozději třetí vyučovací den, kdy bude možná osobní přítomnost žáků na vyučování. Pro dočasně nepřítomné žáky (například z důvodu nemoci) platí, že jim bude předán výpis z vysvědčení, jakmile se dostaví do školy. 

Na základě tohoto opatření škola ale informace o hodnocení žáka zpřístupní žákům vzdělávaným distančně a jejich zákonným zástupcům prostřednictvím programu DMSoftware ve čtvrtek 28. ledna 2021. 

O případných úpravách provozu škol a školských zařízení od 1. února 2021 rozhodne vláda České republiky ve středu 27. ledna 2021. 

V pátek 29. ledna 2021 jsou pololetní prázdniny. 

Děkujeme za spolupráci a přejeme poklidné dny. 

Mgr. Olga Síbrtová 

Informace o konání online přednášky na téma Máme doma předškoláka

Realizační tým MAP ORP Frenštát pod Radhoštěm II zve zájemce na online přednášku Máme doma předškoláka, která se uskuteční ve čtvrtek 4. února 2021 v 17 hodin. 

„Přednáška je určena především rodičům předškoláků, ale nejen jim. Na setkání budeme diskutovat o školní zralosti, jak dítě co nejlépe připravit na přechod z mateřské do základní školy, v jakých případech je vhodná volba odkladu školní docházky, a kdy naopak je rizikové odklad pro dítě zajistit,“ uvádí PharmDr. Lucie Gajdušková, koordinátorka implementačních aktivit MAP. 

Setkáním bude provázet PhDr. Petr Nilius, Ph.D., klinický psycholog, doktor v oboru klinická psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, PCA psychoterapeut, který se zajímá o metody zážitkové pedagogiky a její implementaci v oblasti vzdělávání, osobnostního rozvoje a psychoterapie.

Přihlášení je možné do 2. února 2021 zde.

Více informací naleznete na tomto webu a facebookovém profilu MAP ORP Frenštát II.

Mgr. Olga Síbrtová

Informace o zvýšeném riziku onemocnění covid v mateřské škole

Vážení rodiče,
dovoluji si Vás informovat, že dítě pedagogického pracovníka naší mateřské školy je v karanténě z důvodu kontaktu s covid pozitivní učitelkou ve své školce. Proto zůstává na základě mého rozhodnutí doma rovněž naše pracovnice až do testování (a potvrzení výsledku testu), které proběhne ve středu 13. ledna 2021. Informaci Vám sdělujeme proto, abyste případně zvážili nutnost umístit své dítě v naší školce do doby, než Vám budeme schopni poskytnout bližší informace. 

Děkuji za spolupráci. 

Mgr. Olga Síbrtová

Jak probíhaly vánoční dílničky a oslava Vánoc ve školce?

Vánoce jsou již za námi, ale připomeňme si, jak je prožily děti v naší mateřské škole. „Přestože doba nepřeje společnému setkávání, naplánovali jsme pro děti vánoční dílničky, které probíhaly celé dva dny. Děti si vyrobily vánoční přáníčka s kometou, Betlém na zavěšení, andílka a spoustu jiných výrobků. Abychom se víc ponořili do vánoční nálady, pustili jsme si vánoční písně a koledy,“ připomněla příjemné chvíle vedoucí učitelka mateřské školy Mgr., Bc. Renata Dreslerová, DiS.

Vánoční den se pak ve školce konal ve čtvrtek 17. prosince 2020. „Všichni jsme s napětím očekávali, kdy nás Ježíšek navštíví. Abychom ho přivolali, zazpívali jsme mu koledy,“ popisuje tajemný vánoční den vedoucí učitelka. Děti se dočkaly, Ježíšek se ohlásil zvonečkem a všichni už věděli, co bude následovat.

Pod vánočním stromkem našly spoustu dárečků, ze kterých měly obrovskou radost. O velkou část z nich se postarala škola, část byla získána od sponzorů. „Chtěla bych poděkovat vedoucí vychovatelce školní družiny Lucii Vávrové za zajištění a zprostředkování dárků od hypermarketu Tesco Kopřivnice, kterému za ně patří rovněž poděkování. Stejně jako řetězci COOP, který dodal dětem plyšáky,“ dodává vedoucí učitelka. 

A co Ježíšek dětem „naježil“? Barevnou modelínu, několik druhů puzzlíků, logické a zábavné hry, míčky z Tlapkovy patroly, padák pro pohybové hry, kočárky pro holčičky a pro kluky zase autíčka. 

Opravdu to byly povedené Vánoce!

Bc. Hana Horáková

Informace ke vzdělávání žáků od 4. ledna 2021

Vážení rodiče,
v pondělí 4. ledna 2021 nastupují do školy k prezenčnímu vzdělávání pouze žáci obou prvních tříd a druhé třídy, žáci třetího až devátého ročníku se budou vzdělávat distančně. Výuka ve škole bude od pondělí 4. ledna probíhat podle běžného rozvrhu hodin, distanční výuka bude probíhat dle platného rozvrhu online hodin. 

Dovolte mi, abych Vás upozornila na některé organizační změny.

Ranní družina:

 • v provozu od 6:30 do 7:30; 
 • příchod žáků hlavním vchodem, kde je po zazvonění převezme vychovatelka a rozdělí dle tříd (podmínka homogenity tříd). 

Ostatní žáci prvního a druhého ročníku:

 • příchod do školy v 7:20, každá třída použije zvláštní vchod a má vyhrazen svůj vlastní prostor pro převlékání a přezouvání, s organizací jim budou pomáhat třídní učitelé a asistentky pedagoga:

I. A třída:

 • hlavní vchod;
 • šatna k převlékání a přezouvání;
 • výuka – kmenová třída I. A třídy;
 • odpolední družina – kmenová třída I. A (běžně družina Tygříků – III. oddělení) – v provozu do 15:30 hodin;

I. B třída:

 • zadní vchod od parkoviště – blíže k ředitelně;
 • oddělený prostor na hlavní chodbě k převlékání a přezouvání;
 • výuka – kmenová třída III. třídy;
 • odpolední družina – oddělení Myšáků (I. oddělení) – v provozu do 15:30 hodin;

II. třída:

 • zadní vchod od parkoviště – dále od ředitelny;
 • oddělený prostor na hlavní chodbě k převlékání a přezouvání;
 • výuka – kmenová třída II. třídy;
 • odpolední družina – oddělení Smajlíků (II. oddělení) – v provozu do 15:00 hodin.

Provoz školní družiny je omezen podmínkou homogenity skupiny žáků jedné třídy a momentálními personálními možnostmi školy z důvodu onemocnění pedagogických pracovníků. 

Dále Vás žádáme, aby byli žáci vybaveni vhodným oblečením a obuví pro případ, že by během výuky pobývali venku. Při vzdělávání je rovněž zakázán zpěv a sportovní činnosti. 

Závěrem mi dovolte připomenout ještě jedno důležité nařízení: Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole, s výjimkou konzumace stravy. Z tohoto důvodu vybavte své děti alespoň dvěma rouškami v samostatných mikrotenových sáčcích. 

Žáci třetího až devátého ročníku:

 • žáci, kteří měli dle plánované střídavé výuky mít v tomto týdnu distanční vzdělávání, budou mít učivo v Google Učebně zadáno v pondělí v 7:30 hodin;
 • žáci, kteří měli být v tomto týdnu vzděláváni prezenčně, budou mít učivo zadáno v průběhu pondělí 4. ledna, nejpozději do úterý 5. ledna v 7:30 hodin. 

Dále prosím o Vaši kontrolu přihlášené/odhlášené stravy. Vedoucí školní jídelny odhlásila stravu všem žákům třetího až devátého ročníku, kromě těch, kteří využívali nabídky odběru dotovaných obědů. Obědy lze přihlašovat či odhlašovat na stránkách www.strava.cz, jak jste zvyklí. Na pondělí 4. ledna 2021 lze oběd odhlásit či přihlásit telefonicky u vedoucí školní jídelny do 7:30 hodin. 

Děkujeme za spolupráci a přejeme úspěšné vykročení do nového roku.

Mgr. Olga Síbrtová

Přání

Vážení příznivci školy,
jménem všech zaměstnanců a žáků školy Vám přeji pokojné Vánoce a do nového roku bohatou nadílku štěstí, lásky, radostných dní, uspokojení z vykonané práce a především zdraví.

Žáci našeho žákovského parlamentu za podpory učitelů Mgr. Evy Pustějovské a MgA. Jiřího Najvara mně a mým kolegům připravili překrásné vánoční přání. S jejich dovolením jej budu sdílet s Vámi. Je tak úžasné, že se domnívám, že by jej nepředčilo žádné jiné, a věřím, že i Vás naladí na tu správnou vánoční notu. Dětem a pedagogům, kteří se na jeho přípravě podíleli, patří mé velké poděkování.

Děkuji rovněž všem, kdo naši školu v uplynulém roce podporovali a spolupracovali s námi. 

Mgr. Olga Síbrtová

Tygříci se zapojili do projektu Úsměv do schránky. Díky zaslaným pohlednicím udělali radost seniorům

Na začátku prosince se naši páťáci z družinky Tygříků zapojili do krásného projektu Úsměv do schránky, jehož prostřednictvím měly děti možnost vykouzlit úsměv na tváři několika seniorům.

„Na tento projekt jsem narazila náhodou, ale velice mě zaujala jeho vize – že bychom mohli udělat někomu radost. Přinášet lidem alespoň drobné radosti je důležité, zvlášť v této nelehké době, a navíc v adventním období před Vánoci,“ popisuje vychovatelka školní družiny Mgr. Barbora Žabenská, jak se k myšlence zapojit nejstarší děti z družinky do projektu dostala. 

Cílem projektu je podpořit seniory v domovech pro seniory a udělat jim radost prostřednictvím vyrobených pohlednic s nějakým hezkým pozitivním vzkazem či přáním. „Páťáci se do vyrábění vrhli s nasazením. Musím říct, že jsem měla obrovskou radost nejen z pohlednic, ale i z dětí, které projevily velkou dobrosrdečnost a samy navrhly, že vytvoří pohlednic více, protože si uvědomují, jak musí být těžké pro některé seniory zůstat na Vánoce bez svých rodin,“ popisuje dále vychovatelka. 

Bylo těžké si pak z velkého množství domovů seniorů vybrat jeden, kam budou pohlednice zaslány. Děti nakonec zvolily Charitní dům sv. Václava – domov pokojného stáří v Ostravě-Heřmanicích, kam za naši školu poslali asi třináct pohlednic.

„Přišel mi také e-mail s poděkováním za zaslané pohlednice, které seniorům zpříjemnily adventní čas. Proto bych ráda poděkovala jmenovitě především Vojtovi, Naty, Andy a Dorce z páté třídy za to, že se do projektu zapojili,“ dodává Barbora Žabenská.

Pokud se o projektu chcete dozvědět více, stačí kliknout na jeho stránky zde.

Mgr. Olga Síbrtová

Čertovské učení není přece mučení!

Trošku strachu z pekelníků nechybělo ve škole v pátek 4. prosince 2020. Ve všech třídách prvního stupně se ten den plnily čertovské úkoly, nechyběly čertovské hry a vyrábění andílků, čertíků či Mikulášů. 

„V našich prvních třídách se dokonce objevili živí malí čertíci a andílci. Zkusili jsme si čertovské počty v matematice, četli čertovské řetězy slov. Také jsme měli čas na relaxační a pohybové chvilky, a to přímo s bramborou nebo kolíčky na prádlo,“ říká pobaveně třídní učitelka I. B Mgr. Markéta Martinů. „Jen si ve svých domovech zkuste přejít pokoj s bramborou na hlavě. Ale pozor, nepřidržovat rukama!“ směje se, když přibližuje jeden z úkolů. 

Také ve třetí třídě se hezky tvořilo. Například peklíčko z ruliček od papírových utěrek, které se dětem náramně povedlo! Třídní učitelka Mgr. Monika Wilczková zase využila svých konexí s peklem a dostala zprávu, kterou své třídě přečetla: „Tak mi, třeťáci, dneska, přišla SMSKA. Strašně jsem se lekla. Napsal mi čert z pekla! Prý mu zvonil mobil… Že by někdo zlobil?!“ A i přesto, že nikdo nezlobil, zabouchal na dveře třídy čert! „Ale jen nakouknul a než jsme se rozkoukali my, tak byl pryč. Za dveřmi nám nechal balíčky plné dobrot, tak asi byl hodný,“ dodává učitelka. 

I ze čtvrté třídy se ozývaly nadšené hlásky, když je na malou chvíli navštívili čertík s andělem a donesli dobrůtky. „Dětem se líbila nadílka, ale i z čerta a anděla byly poveselené, protože do poslední chvíle nečekaly, že je někdo navštíví. Jsme rádi, že jsme si s nimi stihli udělat i fotku na památku. Děti si o pekelném zážitku povídaly ještě zbytek dne,“ popisuje třídní učitelka čtvrtého ročníku Mgr. Lenka Matulová.

Na závěr čekalo na děti prvního stupně překvapení v podobě parádně nachystaných mikulášských balíčků, které přichystaly paní kuchařky ze školní jídelny. Velmi jim děkujeme!

Bc. Hana Horáková

V soutěži Barevná zahrada získaly děti ze školky a družiny stavebnice

MAP Frenštát ve spolupráci s pracovní skupinou pro polytechniku připravili pro mateřské školy a školní družiny soutěž o stavebnice, která probíhala v druhé polovině měsíce října. 

„Soutěž vycházela z aktivity Podzimní tvoření a jejím cílem byla tvorba podzimních dekorací a zapojení rodičů do polytechnického vzdělávání dětí. Do soutěže se zapojila jak naše mateřská škola, tak i školní družina,“ uvádí ředitelka školy Mgr. Olga Síbrtová s tím, že soutěž měla úspěch – a to nejenom při práci dětí. Jejich výtvory byly krásné, a proto naše školka i družina získala magnetické stavebnice Magformers. 

Naše škola zaslala výrobky dětí formou prezentací. Prezentaci z mateřské školy můžete zhlédnout zde: 

Prezentaci ze školní družiny můžete zhlédnout zde:

Výrobky dětí a žáků všech zapojených škol můžete zhlédnout zde:

Bc. Hana Horáková