Ovoce a zelenina do škol, Mléko do škol: poslední závoz v roce bude v úterý 17. prosince 2019

Ovoce a zelenina do škol: V posledním závozu tohoto kalendářního roku obdrží žáci mandarinku a jablko letní. Jablko letní pochází z České republiky, ze sadů ve Veleboři na Hané, mandarinka pochází ze Španělska.

Jablka patří mezi nejběžnější druhy ovoce nejen ve střední Evropě, jsou důležitou součástí našeho jídelníčku, vyrábí se z nich mošty a džusy, džemy, kompoty, čaje, dají se sušit, používají se na vaření – mají tedy spoustu možností využití. Obsahují celou řadu látek prospěšných organismu, zvyšují imunitu, mají vliv na odolnost vůči stresu. Jablka dozrávají na konci léta nebo na podzim, skladovat se dají až do jara. Dnes pro Vás máme recept na nepečený dort s jablky a piškoty:  https://recepty.vareni.cz/nepeceny-dort-s-jablky-a-piskoty/

Mléko do škol: V rámci projektu obdrží žáci jedno neochucené plnotučné mléko Kravík od mlékárny Tatra Hlinsko a také řecký jogurt od firmy Polabské mlékárny, děti si tedy mohou donést do školy lžičku, případně i kousek pečiva.

Mgr. Monika Čempel

V mateřské školce se v listopadu slavilo

Když se slaví ve školce narozeniny a svátky dětí, tak je všude veselo. V měsíci listopadu se slavilo ve třídě Sluníček i Motýlků. A protože oslavy narozenin a svátků probíhají za celý měsíc, sešlo se hned několik šťastných oslavenců. „Od rána děti vyrábějí a chystají blahopřání a dárečky, které pak dají oslavencům,“ popsala náplň oslavného dne vedoucí učitelka mateřské školky Mgr., Bc. Renata Dreslerová, Dis. 

Celý den se vyrábí, zpívá, slaví a tančí. Děti si zazpívají narozeninovou a svátkovou píseň a všude je živo. „Tato činnost je důležitá pro naučení prosociálního chování a také základům společenskému chování,“ dodala vedoucí učitelka. A jak už je na narozeninových oslavách zvykem – nakonec každý z oslavenců dostal dárek, který si sám vybral.

Bc. Hana Horáková


Děkujeme za Vaše tygří hlasy!

Chtěli bychom Vám všem poděkovat za Vaše hlasy a podporu v soutěži Namaluj si svého tygra. O soutěži, která proběhla na Facebooku, jsme Vás informovali zde na stránkách. Družina se se svými obrázky bohužel nevyhrála žádnou cenu, ale přesto byli žáci, učitelé a asistentky odměněni sladkou dobrotou. Doufáme, že nás budete sledovat a podporovat i nadále! 

Bc. Hana Horáková 

Škola se zahalila do sametu

Naše základní škola se připojila k oslavám třicátého výročí sametové revoluce a uspořádala společné setkání pro děti, jejich rodiče i veřejnost, které se uskutečnilo v pátek 8. listopadu 2019. „Během odpolední akce se mohli přítomní občerstvit v retro bufetu, kde rodiče ze SRPŠ připravovali typické normalizační pochoutky: chlebíčky, zákusky, jahodový koktej, žlutou sodovku, pravého českého turka a jiné. Pro ty, kdo měli chuť na něco teplého, připravily paní kuchařky vynikající gulášovku s rohlíkem.  Na děti čekala pro změnu v tělocvičně diskotéka, kde si rytmus osmdesátek vzal na starost DJ Stoupa. Děti si zatancovaly na takové pecky, jako jsou Holky z naší školky nebo Poupata,“ uvádí k akci zástupkyně ředitelky Mgr. Martina Bílková. 

„Také učitelský sbor se nenechal zahanbit a představil dětem módu, kterou si mnozí z nás, kantorů, pamatujeme z dob, kdy jsme byli sami školou povinní. Na řadu přišel i pionýrský stejnokroj a céčka. A aby si účastníci oživili paměť, zapojili se do vědomostního kvízu zaměřeného na období před sametem a po něm. Myslím si, že si všichni tento den ve škole užili,“ hodnotí akci Martina Bílková. 

To není ale zdaleka vše. Odpolední akci předcházel den projektové výuky. „Nechtěli jsme, aby děti získaly pocit, že období před sametovou revolucí bylo pouze obdobím plným legrace. Proto jsme pro ně už během týdne připravili několik aktivit, které jim měly připomenout význam svobody a demokracie v naší zemi. Vše pak vyvrcholilo v pátek projektovým vyučováním,“ popisuje „sametový“ týden ve škole ředitelka Mgr. Olga Síbrtová. 

Z toho důvodu se škola zapojila do projektu Příběhy bezpráví – Měsíc filmu na školách, který organizuje společnost Člověk v tísni. „V dokumentu Největší přání 1989 děti druhého stupně viděly, jak důležité byly krátce před sametovou revolucí hodnoty jako pravda a láska a jak viděli mladí lidé stav tehdejší společnosti v socialistickém Československu,“ popisuje další aktivitu školy učitelka dějepisu Mgr. Ivana Michaličková, která školu do projektu zapojila a zároveň zajistila výstavu Sliby versus realita, ukázku propagandistických příslibů lepší budoucnosti ve srovnání s realitou Československa od padesátých do osmdesátých let. 

Součástí projektového vyučování bylo také setkání žáků osmé a deváté třídy s pamětníkem listopadových událostí roku 1989. „Do školy jsme pozvali Ing. Karla Míčka, bývalého starostu Frenštátu pod Radhoštěm, který se po sametové revoluci staral o co nejrychlejší odchod sovětských vojsk z frenštátských kasáren. První část besedy patřila jeho vzpomínkám, ve druhé se žáci ptali na různé podrobnosti spojené s okupací sovětskou armádou,“ popisuje Martina Bílková, která besedu pro žáky zajistila. Žáci při té příležitosti také zhlédli dokumentární film Poslední vlak, který přibližuje odsun vojáků z Frenštátu a spoušť, kterou po sobě zanechali. 

Vyučování se tento den neslo také v duchu přípravy výzdoby školy na odpolední akci: státní vlajky a vlaječky, symbol svobody jako dva vztyčené prsty, obrázky Václava Havla, písmena OF, na to vše narazili návštěvníci po příchodu do školy. Přípravy zpestřili i žáci první třídy, kteří za kytarového doprovodu své třídní učitelky Mgr. Markéty Martinů zpívali o přestávkách spolužákům písničku Náměšť Jaroslava Hutky. 

Odpolední program zahájili starosta obce Ing. Aleš Mičulka spolu s ředitelkou školy. Oba přitom poukázali na význam svobody. Následovalo premiérové vystoupení školního pěveckého sboru, který vede MgA. Jiří Najvar. Sbor zazpíval píseň Modlitba pro Martu, pak se zacinkalo klíči a odpolední společné setkání bylo zahájeno. 

„Domnívám se, že se nám akce velmi zdařila, že si děti odnesou nejen radost z fajn odpoledne, které prožili na diskotéce, ale že se jim také uloží do paměti příběhy lidí, které poznamenalo období totality. Pro nás ostatní bylo společné setkání především časem, kdy jsme mohli zavzpomínat, jak jsme tuto dobu sami prožívali, a srovnat si tyto zážitky s možnostmi, které mají dnešní děti. A přestože můžeme najít spoustu výhrad k současnému dění, jednu podstatnou možnost nám nikdo nebere: možnost svobodně se rozhodovat a vyjadřovat, třeba i kriticky, neboť cílem vzdělávání ve škole je zprostředkovávat dětem hodnoty, jako je nedotknutelnost lidských práv, individuální svoboda, demokracie, důležitost odpovědnosti, aktivního občanství, ale také kritického a samostatného myšlení,“ dodává ředitelka školy. 

Mgr. Petra Stoklasová 

Druhé kolo ekoworkshopu je za námi

Už jsme vás informovali o tom, že zástupci devátého ročníku se zúčastnili speciálního ekologického wokshopu v Ostravě na Střední škole teleinformatiky. Tam si žáci mohli vybrat téma pro zpracování prezentace, kterou pak přednesou při druhé příležitosti. 

Naši školu ve středu 28. listopadu reprezentovala Tereza Šulganová, která si zvolila téma Odpady – neodmyslitelná část našich životů. Jak žákyně postupovala při práci, přiblížil učitel Ing. Petr Černošek, který žákyni na workshop doprovázel. „Tereza vypracovala dotazník k třídění odpadů a ten předložila žákům z osmé a deváté třídy. A také se ji podařilo získat další informace i od lichnovského pana starosty.“ 

Práce hodnotila porota zastoupená odborníky z Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě. Klasifikovala soutěžící ve dvou skupinách rozdělených podle škol – základní a střední školy. Mezi základními školami zvítězil tým z Hnojníku a mezi studenty byla nejlepší Obchodní akademie Český Těšín. Výhercům blahopřejeme a naší žákyni děkujeme za účast!

Bc. Hana Horáková

Do školy zavítalo divadlo

Celý první stupeň základní školy v Lichnově mohl být svědkem opravdového kouzla: tělocvična se proměnila v malé divadlo. To rozprostřelo své kulisy pro zvídavé žáčky, učitele a začalo hrát. Pohádka neobyčejná, vtipná a kouzelná pobavila své diváky. Že opravdu umí vtáhnout do děje, přesvědčili herci z Agentury Pernštejni své diváky. „Kdo chce být princ, kdo chce být princezna?“ zeptali se hned v úvodu herci a těšili se z obrovského nadšení. Všechny holčičky chtěly být princezny a všichni chlapci zase princové, ale vybráni byli jen dva – Veronika Ungerová z první třídy a Stáňa Růžička ze třetí třídy. Ale ostatní také nepřišli zkrátka, protože i takový princ, loupežník či dospívající princezna potřebují poradit. 

Žáčci si s herci společně zazpívali: Skákal pes a Já do lesa nepojedu a z představení odcházeli zpátky do hodiny se spoustou dojmů. „Nejvíce se mi líbilo, jak tam šermovali,“ pověděl Nikolas Štěpán z druhé třídy. Alexi Tichavskému z první třídy se nejvíce líbilo, „jak se žduchali“.  Ano, ani o napětí nebyla nouze. Dívčí část publika se zase zaměřila na princeznu. „Líbilo se mi, jak zachránili princeznu,“ pověděla Karolínka Marková z první třídy. „Mně se zase líbilo, jak učili princeznu tančit,“ pověděla Alžběta Zemanová. „A mně se líbilo, jak se rychle za sebou měnili,“ popsala svůj zážitek z divadla Veronika Němcová. Snahu herců ocenila i Pavlína Kutáčová, které se líbilo, „že i když herci byli jenom dva, povedlo se jim zahrát více rolí a celá pohádka byla velmi legrační“. Pohádka byla opravdu vtipná, ale také poučná, protože se nakonec i z loupežníka Breburdy stal dobrý člověk.

Bc. Hana Horáková

Pozvánka na Mikulášský jarmark

Vážení rodiče, prarodiče, sourozenci, tety a strejdové našich žáků a další přátelé školy,
srdečně Vás zveme na tradiční Mikulášský jarmark do naší školy. Akce bude zahájena vystoupením školního pěveckého sboru pod vedením MgA. Jiřího Najvara, takže si určitě nenechte ujít začátek. Dále na Vás čeká velké množství krásných výrobků našich žáků, andělská kavárna Spolku rodičů a přátel školy a čertovský bufet. 

Výtěžek z jarmarku poputuje do pokladny SRPŠ, kde o jeho dalším využití rozhodnou také samotní žáci žákovského parlamentu. Letos se zaměřujeme na jejich potřeby: na dopravu na soutěže, ceny pro žáky, dárky pro děti naší mateřinky a určitě také zakoupíme něco užitečného. 

Výtěžek z akce Škola Lichnov se halí do sametu byl více než deset tisíc korun. Děkujeme tímto všem, kteří se na něm podíleli, a těšíme se na Vaši účast v pátek 6. prosince 2019. Koupí výrobku určitě uděláte radost svým dětem, sobě a prostřednictvím výtěžku z akce také dětem naší školy i školky.  

Těšíme se na Vaši účast!

Mgr. Olga Síbrtová