Členská schůze SRPŠ proběhla v přátelském duchu

První třídní schůzky v tomto školním roce byly zahájeny na hlavní chodbě školy a předcházela jim členská schůze Spolku rodičů a přátel školy. Předsedkyně spolku Mgr. Eva Pustějovská zde představila stávající členy výkonného výboru a navrhla ke schválení dva nové členy, paní Terezu Hamrozi a paní Naděždu Zahradníkovou.

Rodiče byli seznámeni se zprávou o činnosti spolku za loňský školní rok. Jeho náplní bylo především rozhodování o nakládání s finančními prostředky spolku tak, aby byl nápomocen nejen škole, ale také rodičům žáků. „Vloni jsme škole uvolnili prostředky na nákup cen a odměn do školních kol soutěží a turnajů, proplatili žákům dopravu na mimoškolní soutěže, přispěli třídám na výlety, lyžařský kurz, kulturní představení nebo třídní mikiny. Ani mateřská školka nezůstala stranou. Předškolákům jsme zaplatili fotografie na jejich tablo, dárečky k zápisu a k rozloučení se školkou,“ uvedla Mgr. Eva Pustějovská, koordinátorka SRPŠ. Spolek škole vypomohl také při organizaci hned několika akcí. V říjnu se postaral o zajištění prvorepublikové retro kavárny u příležitosti oslav stého výročí založení republiky, před Vánoci pak pro návštěvníky tradičních adventních trhů připravil občerstvení v Andělské kavárně. Na konci školního roku připravil spolek pro žáky naší školy akci Škola Lichnov má talent. „Největší radost jsem měla z toho, že zde mohli předvést svůj talent všichni žáci školy, nejen jedničkáři. Byla to pro ně skvělá příležitost zažít si úspěch a svou chvíli slávy,“ vzpomíná ředitelka školy Mgr. Olga Síbrtová. 

Celkové příjmy za loňský rok činily 78 144 Kč, z toho 26 200 Kč tvořily členské příspěvky. SRPŠ vydal celkově 70 327 Kč a do nového školního roku se tedy vchází se 7 817 Kč. Celé znění zprávy o činnosti spolku naleznete zde, podrobný přehled jeho hospodaření si můžete nastudovat zde.  

Na členské schůzi byly nastíněny také vize a plány spolku na tento školní rok. SRPŠ se bude i nadále snažit získat finanční prostředky, které bude opět rozdělovat směrem k žákům. Samozřejmostí bude také podpora školy v její činnosti, organizace zábavních akcí pro děti a zapojení se do projektu Lichnov: Pošli to dál!

V závěru schůze byla odhlasována minimální výše členského příspěvku pro tento školní rok na 300 Kč za rodinu se splatností do 31. října 2019.

„Členský příspěvek vybírají třídní učitelé od nejstaršího dítěte z rodiny. Ve spolku však také rádi přivítáme i nové členy, kteří děti ve škole třeba ani nemají, ale není jim jedno, co se v naší škole děje, a chtěli by nás podpořit,“ dodává předsedkyně spolku Mgr. Eva Pustějovská.

Bc. Hanka Horáková

Ovoce a zelenina do škol, Mléko do škol: Informace o druhém říjnovém závozu


Ovoce a zelenina do škol: Ve druhém říjnovém závozu obdrží žáci pitíčko ze stoprocentní jablečné šťávy, které je vyrobeno z kvalitních jablek od pěstitelů z Evropské unie. Pro inspiraci máme pro Vás dnes odkaz na návod, jak postupovat při výrobě domácího jablečného moštu: 

https://www.jaktak.cz/jak-vyrobit-jablecny-most-recept.html

Mléko do škol: V rámci projektu obdrží žáci  jedno neochucené plnotučné mléko Kravík od firmy Mlékárna Hlinsko a jeden bílý bio jogurt od mlékárny Olma Olomouc.

Mgr. Monika Čempel 

Družina chystá drakiádu

Milí rodiče,
ve středu 23. října 2019 bude školní družina pořádat Drakiádu. V době konání drakiády od 13:15 do 14:30 hodin budeme mimo budovu a prostory školy (na louce nad fotbalovým hřištěm). Prosíme Vás tedy, abyste tomu přizpůsobili odchody Vašich dětí domů. Ty děti, co se budou chtít drakiády zúčastnit a standardně chodí domů okolo 13. hodiny, ať dají skrze deníčky či lístečky vědět, že s námi v tento den zůstanou déle. Draky si děti donesou svoje z domu, v ideálním případě se domluví s kamarády nebo sourozenci do dvojic. Akce bude za nepříznivého počasí přesunuta na jiný den.

Děkujeme a těšíme se.

Vychovatelé školní družiny 

Ing. Aneta Andrlová
Ing. Alice Červenková
Mgr. Ondřej Švrček 

Myšáci na vycházce na mysliveckou chatu

„Se školní družinou netrávíme čas pouze v prostorách školy či na školních pozemcích, ale chodíme také na vycházky do nedalekého okolí. Ve středu 3. října 2019 jsme se s Myšáky vydali na procházku na mysliveckou chatu. Po cestě jsme sbírali podzimem zbarvené listy, šípky, kaštany a jiné přírodní materiály, s kterými poté budeme dále v družině pracovat,“ uvádí vychovatelka prvního oddělení školní družiny Ing. Aneta Andrlová a dodává, že vycházka byla také doplněna o zábavnou hru, která se může hrát kdykoli a kdekoli. 

Při hře jde o vnímání a pozornost dětí a jejich rychlou reakci, kdy musí reagovat na pokyny vychovatele a například se skrýt před jestřábem tak, ať je nevidí, schovat se do úkrytu před vybuchlou bombou nebo vylézt na vyvýšené místo před jedovatým hadem. Vše samozřejmě jen jako. 

„Myslím si, že pobyt venku je velice důležitý, obzvláště v přírodě, jež místní školu obklopuje. Neopomněli jsme se pokochat krásným výhledem na celý Lichnov, nedaleký Frenštát nebo také Velký Javorník. Kluci se zastavili u fotbalového hřiště s tím, že už se moc těší na další fotbalové zápasy a tréninky,“ popsala závěr procházky Aneta Andrlová. 

Mgr. Olga Síbrtová 

Pro děti jsme otevřeli novou školní družinu

První školní den byl dnem s velkým Dé. Prvňáčci se seznámili se školou, s novou třídou, také si všichni poslechli projev paní ředitelky Mgr. Olgy Síbrtové a jejich hostů. A následně na všechny zvané čekalo velké překvapení: Slavnostní otevření nové školní družiny. 

Útulné útočiště pro děti se otevřelo v devět hodin. Všechno se lesklo, třpytilo a vonělo novotou. Pozvaní hosté vstoupili do království jménem družina a nikdo ani nedýchal. Pomyslnou pásku přestřihla paní ředitelka společně s panem starostou Ing. Alešem Mičulkou a Ing. architektkou Hanou Šrajerovou, která je za tuto nádheru zodpovědná. 

„Jsme moc rádi, že jsme navázali spolupráci s paní architektkou, která nám dopomohla k tomuto krásnému interiéru a celkovému rozvržení místnosti,“ okomentovala spolupráci ředitelka školy Mgr. Olga Síbrtová. Poté ředitelka poděkovala všem firmám, které se na realizaci rekonstrukce podílely, a také všem pracovníkům školy, kteří pomáhali s přípravami před slavnostním otevřením. „Velice děkuji především kolegyni Mgr. Monice Čempel, která práce koordinovala a zajišťovala nákup vybavení tak, aby byla družinka na dnešek připravena k otevření a děti si v ní mohly už od zítřka hrát,“ uvedla dále během slavnostního aktu ředitelka. 

Přestavba probíhala už od jara letošního roku a dokončovací práce v srpnu. „Všichni jsme moc rádi, že je rekonstrukce družiny již za námi, protože to bylo docela náročné. Chtěla bych poděkovat především panu starostovi, díky jeho dobrému slovu a činům se investovalo do správných míst,“ dodala Mgr. Olga Síbrtová. Díky financím, které poskytla obec, a spolupráci s paní architektkou, která navrhla nábytek na míru a takzvaně upcyklovala i starší kousky, které zůstaly z původní družiny. 

„Jsem ráda, že se zachovala původní tabule. Má nový nátěr a vypadá jako nová. Děti jsou z ní nadšené. Zejména děvčata, ta si hrají na paní učitelky, nebo si na ni kreslí. Není den, kdy by tabule zůstala bez obrázku,“ prozradila nám vychovatelka družinky prvňáčků Ing. Aneta Andrlová. Tabuli mohly děti využít již v tento slavnostní den. Po ostatních formalitách si zde novopečení prvňáčci pořídili památeční fotku, kterou si odnesli s sebou domů. Zaměstnanci školní jídelny pro všechny hosty přichystali drobné občerstvení, na kterém si všichni pochutnali. A nechybělo i dobré pití, totiž – symbolicky se družinka pokřtila nealkoholickým šampaňským.

„Do nové družiny budou docházet převážně prvňáčci, ale ranní družina bude pro všechny, kteří její zázemí budou potřebovat,“ sdělila ředitelka školy.

Bc. Hana Horáková

Tak trochu jiná tělesná výchova

Skvělá příležitost naučit se něco nového, či zdokonalit stávající metody v tělesné výchově se naskytla žákům a učitelům v místní škole. Ve středu 18. září 2019 lichnovskou základní školu navštívil Radim Dresler. Tento mladý muž působí jako asistent rozhodčích pro profesionální soutěže ve Fotbalové asociaci České republiky. Žákům druhé a třetí třídy se tak naskytla jedinečná možnost odkoukat a vyzkoušet si různé inovativní prvky přímo na půdě školy. Jedním z pedagogů, kteří přihlíželi této akční chvíli, byla i Mgr. Martina Bílková, zástupkyně ředitelky školy, která tělocvik ve škole učí na druhém stupni. „Bylo to skvělé, myslím si, že tyto dvě hodiny byly pro všechny dost povzbudivé. Nějaké cvičební prvky už sice známe a praktikujeme a dalšími dovednostmi jsme se zase rádi inspirovali.“

Nové nápady, které do tělesné výchovy přijel ukázat Radim Dresler, se zamlouvaly i Mgr. Ondřeji Švrčkovi. „Všiml jsem si, že děti tyto hry přijaly dost pozitivně. Byly absolutně nadšené. Všechny se hned do zadaných úkolů zapojily na sto procent a pořádně si zařádily.“ Zpovzdálí přihlížela i paní ředitelka Mgr. Olga Síbrtová. „Bylo vidět, že si děti této výjimečné hodiny váží a zapojily se bez ostychu. Líbilo se mi, jak pan Dresler umí navázat s žáky kontakt a přiměl je, aby se do her zapojili opravdu všichni.“ Děti se nejdříve rozdělily do tří skupin a každá skupina měla za úkol nějakou jinou činnost. „První skupina si házela s více míči najednou, v druhé skupině se žáci přetahovali s takzvanými judo pásky a ve třetí skupině si házeli s jedním míčem. Všude byla vidět maximální spolupráce,“ doplnila Mgr. Martina Bílková.

Na závěr si žáci druhé třídy mohli vyzkoušet zahrát ragby. Tento sport je v našich končinách docela neobvyklý – a možná o to více zúčastněné děti zaujal. „Ukázka ragby se mi líbila a určitě tento prvek v hodině tělesné výchovy zkusím zařadit. Viděla jsem, jak jsou děti nadšené, tak si pro ně také něco vymyslím,“ spokojeně uvedla Mgr. Monika Wilczková, která vyučuje tělocvik v druhé třídě. Ve třetí třídě si zase děti zkusily, jaké to je být závodním koněm. S pomocí judo pásků byli zapřaženi za pás a ve dvojicích se museli spoléhat jeden na druhého. „Vypadá to, že se žáci základní školy v Lichnově rozhodně nenudí, a to rozhodně platilo i pro tuto zábavně naučnou hodinu. Den plný akčních momentů skončil pro všechny v pozitivním duchu,“ zhodnotila akci Monika Wilczková. 

Bc. Hanka Horáková

Ukliďme svět! Ukliďme Česko! Ukliďme Lichnov! Tak zněla výzva i pro naše žáky

Ukliďme svět – ukliďme Česko! Tak se nazývá dobrovolnická úklidová akce, která probíhá po celé České republice. S velkým zapálením se připojila i základní škola v Lichnově. V pátek 20. září 2019 poučili žáky jejich třídní učitelé o bezpečnosti práce a poté se celý druhý stupeň shromáždil před školou. Tam už na ně netrpělivě čekala ředitelka školy Mgr. Olga Síbrtová se svou zástupkyní Mgr. Martinou Bílkovou. Obě pronesly k dětem krátkou zahajovací a zároveň motivační řeč, kterou velkou akci odstartovaly. „Počasí žákům docela přálo, tak jsme moc rádi, že si z úklidu neodnesou promočené věci, ale dobrý pocit, že udělali prima věc,“ uvedla ředitelka školy. Žáci vyfasovali rukavice a pytle, na jejichž pořízení se podílela obec a organizátoři akce Ukliďme Česko. Našli se však i takoví, kteří se na úklid vybavili z domova – gumáky, rukavicemi a pytli na odpad.

Učitel pracovních činností Ing. Petr Černošek, který tuto akci školy zaštiťoval, uvedl: „Po dohodě s vedením obce jsme se rozhodli, že žáci prvního stupně se úklidové akce nezúčastní. Jsou to přeci jen malé děti a škola ručí za jejich bezpečnost. Zato z druhého stupně se zapojili všichni, a to včetně vyučujících.“ A kudy vedly kroky úklidové čety? „Od pana starosty jsme dostali pověření, že máme uklidit odpad kolem Lichnovského potoka od čistírny odpadních vod až po křižovatku s Bordovicemi. Tento úsek jsme opravdu prošli a častokrát jsme našli všelijaké poklady,“ doplnil s úsměvem Petr Černošek.  

Práce se musely konkrétně rozvrhnout, protože daný úsek byl docela dlouhý. „Žáci byli rozděleni do dvou skupin – první skupinu tvořili žáci šestého a osmého ročníku, ti měli zadaný úsek od školy k čistírně odpadních vod, druhou skupinu tvořili sedmáci a deváťáci, ti měli na starost úsek od školy k Bordovicím,“ prozradila Mgr. Bohdana Hutyrová, třídní učitelka osmé třídy. 

Holky i kluci se skutečně činili a nepořádkové poklady sbírali poctivě. Ze všech stran se ozývalo nadšeně: „Hele, tam dole něco je?!“ „Počkej na mě, půjdu ti pomoct.“ A to nám potvrdila i Mgr. Petra Stoklasová, třídní učitelka devátého ročníku: „Musím je všechny pochválit. Kromě břehů někteří žáci vlezli dokonce i pod most a tam byly teprve poklady! Další se brodili potokem a našli vodoměrnou lať, kovové pružiny nebo obal od tabletu!“ Kromě těchto úlovků žáci zažili i pár vzdělávacích chvilek. „Jedna věc nás opravdu překvapila. Zjistili jsme, že v místním potoce žijí raci říční a velcí pstruzi,“ dodala Mgr. Hana Poláková, třídní učitelka šestého ročníku. Zušlechtění okolí Lichnovského potoka se moc povedlo. Všichni odcházeli spokojeně s pocitem, že udělali něco nejen pro sebe, ale i pro své okolí, zároveň si pro příště možná rozmyslí, zda pohodí jakýkoliv odpad do veřejného prostoru. 

Bc. Hana Horáková

Nabídka kroužků

Milí žáci, vážení rodiče, 

naše škola pro děti připravila na školní rok 2019/2020 celou řadu pestrých zájmových útvarů a kroužků. Jsme moc rádi, že můžeme dětem nabídnout smysluplné trávení času podtržené společnými zážitky a příležitostí získat nové vědomosti a dovednosti, rozvíjet svůj talent, objevovat nové, to vše pod vedením kvalifikovaných pedagogů naší školy, kteří si vedení kroužků vybrali podle toho, co sami rádi dělají. 

Kroužky pro první stupeň:

NázevVedoucíTřídy DenČasTýdenMístnostPoplatek
Čtenářské půlhodinkyMgr. Ivana MichaličkováI.–IX. po, út, pá13:30–14:00každýknihovnazdarma
Keramika Mgr. Petra Stoklasová  I.–V. středa 12:30– 13:30 každýučebna VV300 Kč
Malý kuchtík Mgr. Lenka Matulová IV.–VI. pondělí 13:30–14:30 lichýkuchyňka400 Kč
Probuzené stavebniceMgr. Markéta MartinůI.–V. pondělí 13:45–14:45 každý zdarma

Kroužky školní družiny:

NázevVedoucíTřídy DenČasTýdenMístnostPoplatek
Deskové hry Mgr. Ondřej ŠvrčekI.–V. čtvrtek 13:15–14: 30každýŠD 3zdarma
Dramatický kroužekIng. Alice ČervenkováI.–V. čtvrtek 13:15–14: 30každýŠD 2 zdarma
Malí tvořílci Ing. Aneta Andrlová I.–V. čtvrtek 13:15–14: 30každýŠD 1zdarma

Kroužky pro druhý stupeň:

NázevVedoucíTřídy DenČasTýdenMístnostPoplatek
Cukrářské dobroty Mgr. Monika ČempelVII., VIII.pondělí 13:30–15:00sudýkuchyňka400 Kč
Čtenářské půlhodinkyMgr. Ivana MichaličkováI.–IX. po, út, pá13:30–14:00každýknihovnazdarma
Eko kroužek (ekotým)Ing. Petr ČernošekVI.–IX. středa14:15–15:15lichýspeciálkazdarma
 Mgr. Bohdana Hutyrová VI.–IX. pondělí 13:30–14:30sudý speciálkazdarma
Deskovky Mgr. Eva Pustějovská VI.–IX.středa14:15–15:30každý  zdarma
Malý kuchtík Mgr. Lenka Matulová IV.–VI. pondělí 13:30–14:30 lichýkuchyňka400 Kč
Volejbalový kroužek Mgr. Martina Bílková  VII.–IX.pondělí 13:30–14:30každý tělocvičnazdarma

Přihlášky ke stažení naleznete zde: Přihláška – kroužky v DOC.

Prosíme, odevzdávejte je vedoucím kroužků nejpozději do 26. září 2019. Kroužek bude otevřen při minimálním počtu žáků 7. V případě, že bude naplněna maximální kapacita kroužku, bude rozhodovat o zařazení dítěte datum podání přihlášky vedoucímu kroužku, u kroužku Cukrářské dobroty budou upřednostněni žáci VII. třídy.  

Kroužky začínají činnost od 30. září 2019. 

Kroužky pořádané MgA. Jiřím Najvarem:

NázevVedoucíTřídy DenČasTýdenMístnostPoplatek
Hra na klavír MgA. Jiří NajvarI.–IX. 11:15–17:45každýIII. třída1800 Kč/pololetí
Přípravný sbor MgA. Jiří NajvarI.–IV. 14:00–14:451 x za 14 dnůIII. třída40 Kč/měsíc
Velký koncertní sborMgA. Jiří NajvarV.–IX. út13:10–13:55každýIII. třída60 Kč/měsíc

Přihlášky odevzdávejte třídním učitelům do 26. září 2019. Sbor zahájí činnost v případě minimálního počtu zájemců 20. V případě zájmu dívek z VIII. třídy o Velký koncertní sbor lze upravit rozvrh hodin tak, aby děvčata nepřišla o tělesnou výchovu. Kontakt na MgA. Jiřího Najvara je 721 213 734. 

Mgr. Olga Síbrtová 

Žákovský parlament usedl k prvnímu jednání

V pondělí 16. září 2019 proběhla první schůzka žákovského parlamentu v tomto školním roce. Tato instituce umožňuje žákům podílet se na dění ve škole, prosazovat své nápady a vylepšení či vyřešit problémy, se kterými se ve škole potýkají. Členové se budou stejně jako v minulém školním roce aktivně zapojovat do organizace nejrůznějších akcí a vydělávat tak peníze do své pokladny. 

„Vloni se žákovský parlament rozhodl podpořit naše seniory a uspořádal pro ně několik zajímavých akcí,“ uvedla Mgr. Eva Pustějovská, vedoucí žákovského parlamentu. Dále také prozradila: „Parlament investoval do vybavení školy a pořídil pro žáky pohovku a sedací taburety na hlavní chodbu. Svou představu o dalším zatraktivnění školních prostor nám také pověděla i ředitelka školy Mgr. Olga Síbrtová: „Hlavní chodba je ideálním místem pro setkávání žáků o přestávkách, které bychom jim rádi zpříjemnili nejrůznějšími herními prvky, například stolním fotbálkem.“

Představa takového zpestření pobytu ve škole je pro žáky velmi lákavá a věříme, že bude velkou motivací pro desetičlenný tým žákovského parlamentu. Kateřina Polášková, zástupce VIII. třídy, uvedla: „Mám v hlavě spoustu nápadů, které by se daly udělat, aby to bylo ve škole trochu živější.“ S podobnou vizí bude žákovské zasedání pokračovat i v letošním školním roce. Pokud žáci svých přání a zásad dostojí, určitě se máme na co těšit a budeme vás o jeho činnostech s radostí informovat.

V parlamentu letos pracují:

V. třída: Jakub Havel, Jakub Pícha

VI. třída: Natálie Sokolová, Lukáš Podolský

VII. třída: Hana Buzková, David Tichavský

VIII. třída: Kateřina Polášková, Adéla Pustějovská

IX. třída: Julie Kašpárková, Anna Petrová

Bc. Hana Horáková