Úřední hodiny v době uzavření školy

Vážení návštěvníci,
z důvodu uzavření školy kvůli mimořádné epidemiologické situaci prosím zvažte, zda je Vaše osobní přítomnost ve škole nutná, zda svou záležitost nemůžete vyřešit prostřednictvím e-mailu, telefonu, programu DMSoftware. Veškeré kontakty naleznete na internetových stránkách školy. 

Děkujeme za pochopení. 

Pokud Vaše záležitost vyžaduje osobní přítomnost ve škole, využijte prosím mimořádné úřední hodiny ve dnech:   

pondělí14:00–16:00
středa8:00–10:00

Použijte hlavní vchod a zvoňte prosím na ředitelnu.  

V těchto dnech rovněž potvrzujeme Vaše žádosti o ošetřovné při péči o dítě, které je žákem naší školy nebo se účastní předškolního vzdělávání v naší mateřské škole. O potvrzení žádosti lze žádat i prostřednictvím e-mailu, tuto variantu s ohledem na situaci upřednostňujeme. Více informací naleznete zde.

Telefonicky nás můžete kontaktovat na mobilních telefonních číslech uvedených na webu školy ve všední dny v těchto časech:

pondělí, středa8:00–16:00
úterý, čtvrtek, pátek8:00–14:00

Jako technická podpora ke vzdělávání na dálku je Vám k dispozici učitel informatiky Mgr. Ondřej Švrček na e-mailu ondrej.svrcek@zslichnov.cz nebo na telefonním čísle 774 427 360, a to v tomto čase:

pondělí až pátek8:00–14:00

Děkujeme za spolupráci. 

Mgr. Olga Síbrtová, ředitelka

Aktualizované informace o potvrzování žádosti o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření školy

Vážení rodiče,
připravili jsme pro Vás nejdůležitější informace o změnách v poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnou situací v České republice. Pravidla pro ošetřovné se od března po celou dobu platnosti mimořádných opatření přijatých v souvislosti s COVID-19 mění. Nově mají rodiče nárok na ošetřovné po celou dobu uzavření škol. Nárok mají rodiče děti mladších 13 let a při péči o starší hendikepované děti navštěvující školy. Dva pečující se nyní mohou v péči střídat dle potřeby vícekrát a neomezeně. Ošetřovné bude vypláceno zpětně k datu přijetí mimořádných opatření. 

Pokračovat ve čtení →

Informace pro rodiče ke vzdělávání na dálku

Vážení rodiče, milí žáci,
podmínky pro vzdělávání se nám výrazně a nečekaně změnily. Ve škole jsme z tohoto důvodu zvážili možnosti, jak smysluplně dále pracovat. Je zřejmé, že nezbytné pro práci v nových podmínkách bude využití moderních technologií. Další postupy jsme se rozhodli ve škole zvážit a projednat. Doba je obtížná, mění se ze dne na den, přesto jsme se dohodli, že nepropadneme panice a nebudeme vytvářet „rychlořešení“, které by mohlo způsobit více škody než užitku. 

Během předcházejících dní jsme tedy ve škole projednali stávající možnosti a jejich využití pro co nejefektivnější způsob realizace výuky na dálku. Vycházíme z toho, co ve škole už bylo v minulosti zavedeno pro žáky od čtvrtého ročníku výše, částečně tyto možnosti rozšiřujeme i pro žáky první až třetí třídy. Dohodli jsme se, že budeme celá škola postupovat jako celek, proškolili se a nyní předkládáme náš způsob řešení Vám. Věřte, že i pro nás je situace nová, že se musíme hodně učit, určitě se objeví různá úskalí. Já osobně jsem ale přesvědčena o tom, že se nyní budeme také učit my, učitelé, od svých žáků, protože – co se týká dovednosti užívat moderní komunikační prostředky – jsou většinou děti mnohem dále než mnozí z nás, dospělých. Takže s chutí, ale i dávkou pochopení a vstřícnosti do toho… 

Pokračovat ve čtení →

Informace o odložení termínu zápisu do první třídy

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,
vzhledem k uzavření škol došlo k zrušení termínu zápisu žáků do první třídy, původně plánovaného na čtvrtek 2. dubna 2020. V současnosti připravujeme zápis k povinné školní docházce dle nových pokynů a doporučení ministerstva školství. Uskuteční se na konci měsíce dubna bez osobní přítomnosti dětí ve škole. 

O termínu a konkrétním způsobu realizace Vás budeme včas informovat. 

Děkujeme za pochopení. 

Mgr. Olga Síbrtová, ředitelka 

Ekodomeček funguje: do školy můžete stále nosit starý papír

Ve škole i nadále probíhá sběr starého papíru, a to stejnou formou jako doposud. „Ekodomeček je zamčený, takže starý papír mohou lidé dávat k budově školy pod stříšku. Každý den balíky papíru odnáší náš pan školník Milan Uger, který jej ukládá právě do domečku,“ upřesnila Mgr. Monika Čempel, vedoucí ekonomického a provozního úseku.

Prosíme tímto o papír tříděný a pokud možno svázaný:

  • noviny, papír a časopisy zvlášť;
  • papírové kartony zvlášť.

„Pokud někdo odevzdává do sběrového papíru staré knihy, prosíme o odtržení knižní vazby. Tu sběrna totiž nevykupuje, patří do komunálního odpadu,“ uvedla další možnost, jak nakládat s odpadem, Mgr. Monika Čempel. Informaci o množství odevzdaného papíru za žáky školy hlaste jejich třídním učitelům prostřednictvím e-mailu.

Děkujeme všem za spolupráci.

Bc. Hana Horáková

Únorové oslavy v mateřské škole

Vyvrcholením radostných událostí v měsíci únoru, těsně před zahájením jarních prázdnin, byl narozeninový den v pátek 28. února 2020. „Děti ráno tvořily a vyráběly malé dárečky pro kamarády, kteří v měsíci únoru slaví narozeniny. 

Po svačince se děti sešly v kruhu ve svých třídách, společně se přivítaly a paní učitelky zahájily oslavný den,“ popsala průběh oslav vedoucí učitelka mateřské školky Mgr., Bc. Renata Dreslerová, DiS. 

A pro koho byly oslavy určeny? Ve třídě Sluníček slavil narozeniny Filip a přidal se k němu i Šimon, který měl svátek sice v prosinci, ale chyběl, tak jej oslavil teprve nyní. A slavilo se i ve třídě Motýlků. Tam bylo oslavenců dokonce deset! 

Bc. Hana Horáková

Děti ze školky si užily spoustu zábavy na karnevalu

Na čtvrtek 27. února 2020 se děti velmi těšily a byly moc nedočkavé, protože je čekalo zahájení karnevalového veselí. „První termín karnevalu jsme museli z důvodu nemocí zrušit, ale ten druhý nám už vyšel,“ upřesnila důvod přesunutí termínu karnevalu vedoucí učitelka mateřské školky Mgr., Bc. Renata Dreslerová, DiS. 

Po svačince se všechny děti sešly ve třídě Sluníček, kde je paní učitelka Renata přivítala a zahájila karneval. „Měli jsme připravený pro děti program. Musely ve dvojicích splnit úkoly a za ty pak dostávaly razítka na papírový klobouk. Po splnění úkolů jsme se zase sešli ve třídě Sluníček a mohla začít promenáda masek, za které pak byly děti sladce odměněny,“ dále prozradila vedoucí učitelka. 

Děti se potom mohly pobavit na diskotéce, kde předvedly své taneční kreace. A že jsou paní učitelky pro každou srandu, zapojily se do tanečků taky. „Aby to měly děti zajímavější, tak paní učitelka Renata zapojila i hru „Na sochy“. Děti poslouchaly hudbu a tančily, a když se hudba zastavila, musely se zastavit také a udělat ze sebe sochu,“ popsala zábavné dopoledne paní učitelka Ivana Hosová. Na závěr celého karnevalu následovala tombola, na kterou se děti velmi těšily.

„Děkuji všem učitelkám a dalším pracovnicím naší mateřinky za organizaci karnevalu. Původní plán byl totiž takový, že karneval dětem zajistí profesionální agentura. Nicméně jsem přesvědčena, že naše paní učitelky mají spoustu bezvadných nápadů a umí s dětmi podniknout různé zábavné aktivity, při kterých se děti zároveň také učí novým dovednostem. Jsem proto velmi ráda, že se úkolu chopily a organizaci karnevalu vzaly do svých rukou. Také oceňuji, že díky zvládnutí úkolu vlastními silami nezatěžujeme zbytečně po finanční stránce rodiče dětí,“ děkuje všem zainteresovaným organizátorkám ředitelka školy Mgr. Olga Síbrtová. 

Bc. Hana Horáková

Upozornění pro rodiče dětí mateřské školy: uzavření mateřské školy od středy 18. března 2020

Vážení rodiče,
s ohledem na nouzový stav vyhlášený vládním usnesením ze dne 12. března 2020 a na základě rozhodnutí Rady Obce Lichnov ze dne 16. března 2020 bude přerušen provoz mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Lichnov, okres Nový Jičín, příspěvková organizace, a to počínaje středou 18. března 2020 na dobu neurčitou (do odvolání). 

Pokud v souvislosti s uzavřením mateřské školy bude muset rodič pečovat o dítě, pak je zaměstnavatel povinen omluvit jeho nepřítomnost v práci po dobu, kdy o toto dítě pečuje (jedná se o děti mladší 10 let). Zaměstnanec (rodič) má nárok na ošetřovné, pokud žije s dítětem ve společné domácnosti. Rodiče se mohou v péči o dítě vystřídat. 

Potvrzení Žádosti o ošetřovné Vám vyhotoví škola. Kvůli žádosti nemusíte chodit do školy osobně, vyplněný formulář Vám může být poslán elektronicky. Ten Vám poslouží jako omluvenka z práce. Pokud máte o jeho zaslání zájem, prosím, kontaktujte nás na e-mailu skola@zslichnov.cz, kde uvedete jméno a příjmení svého dítěte, jeho rodné číslo a skutečnost, že dítě navštěvuje mateřskou školu. Potvrzený formulář Vám následně zašleme. Budeme rádi, když pro získání formuláře využijete přednostně tuto možnost. Jinak Vám budeme v příštím týdnu k dispozici v ředitelně školy v těchto úředních hodinách: 

  • v pondělí 23. března 2020 od 14 do 16 hodin,
  • ve středu 25. března 2020 od 8 do 10 hodin.  

V době přerušení provozu nebude rovněž poskytovat dětem stravu školní jídelna. Strava bude ve dnech přerušení provozu dětem odhlášena automaticky.  

O dalším postupu Vás budeme informovat prostřednictvím internetových stránek školy. 

Děkujeme za pochopení.

Mgr. Olga Síbrtová, ředitelka

Ano, i my měníme školu s IKEA – jsme v top desítce!

Nedávno jsme veřejnost informovali prostřednictvím školního webu o soutěži, kterou iniciuje IKEA pro podporu Ekoškol a Ekotýmů a do níž se zapojila i lichnovská škola. Cílem bylo získat finanční podporu v hodnotě deset tisíc korun a financovat touto cestou projekt, který si sami soutěžící vymyslí a vyhotoví. Žáci z Lichnova v čele s učiteli Ing. Petrem Černoškem a Mgr. Bohdanou Hutyrovou zvolili pro svůj projekt založení květnaté louky pro opylovače. Svým projektem porotu zaujali a zařadili se mezi deset nejlepších uchazečů v rámci celé České republiky. Díky tomu slíbenou finanční dotaci získali! 

„Mám z úspěchu velkou radost. Vždy mě velmi těší, když učitelé sami přijdou s nápadem, který chtějí realizovat. Je to mnohem lepší než jim tyto věci určovat. A protože ve škole máme spoustu šikovných pedagogů, kteří jsou odborníky v různých oblastech, je i to, co s našimi žáky tvoří, velmi pestré,“ uvádí ředitelka školy Mgr. Olga Síbrtová s tím, že realizaci projektu ráda podpořila a nyní už se moc těší na louku, květiny i bzučící čmeláky pod okny ředitelny, kde by květnatá louka po dohodě se starostou obce Ing. Alešem Mičulkou měla vzniknout.  

Do 30. dubna 2020 by měla být louka vyseta a v průběhu května budou na sociálních sítích IKEA a Ekoškola zveřejněny i fotografie. Děkujeme a gratulujeme celému lichnovskému týmu Ekoškoly.

Bc. Hana Horáková

Měsíc knihy: družina se připojuje ke knižnímu svátku výtvarnou soutěží

Všichni žáci prvního stupně – nejenom ti, kteří navštěvují školní družinu – se mohou připojit do výtvarné soutěže, kterou vyhlašuje školní družina. „Naše družinka touto akcí připomíná tradiční akci Březen – Měsíc knihy. Soutěžním úkolem pro děti je zhotovit libovolnou výtvarnou technikou obálku své nejoblíbenější knihy,“ uvádí vychovatelka oddělení Myšáků Lucie Vávrová, DiS. 

V soutěži budou dětské práce hodnoceny ve třech kategoriích podle věku. „Podepsané práce s uvedením jména a příjmení autora a třídy, kterou navštěvuje, donesou děti do oddělení Myšáků a odevzdají je přímo mně,“ upřesňuje Lucie Vávrová s tím, že termín odevzdání je nejpozději do 31. března 2020. 

Vítězné práce budou odměněny knihou, za každý obrázek dostanou děti drobnou sladkost. „Slavnostní vyhlášení vítězů a předání cen pak proběhne ve čtvrtek 2. dubna 2020, kdy si připomínáme Mezinárodní den dětské knihy,“ dodává vychovatelka k soutěži. 

Mgr. Olga Síbrtová