Upozornění na změnu provozní doby školní družiny

Vážení rodiče, dovolujeme si Vás upozornit na změnu provozní doby školní družiny v pátek 21. února 2020. Školní družina bude z organizačních důvodů mimořádně otevřena pouze do 15:00 hodin. Pokud se Vaše dítě neúčastní školního karnevalu, prosíme, abyste si jej vyzvedli nebo aby mohlo odejít do 15:00 hodin. Děkujeme za pochopení.

Mgr. Olga Síbrtová, ředitelka

Ve škole přednášela logopedka o vadách řeči a školní úspěšnosti

Ve středu 5. února 2020 se v naší škole uskutečnila odborná přednáška pro veřejnost. Pozvání přijala Mgr. Petra Sztuchlíková, která představila více než dvěma desítkám zájemců z řad rodičů, pedagogů i veřejnosti téma Vady řeči a školní úspěšnost. „Když jsme s paní ředitelkou ladily pozvánku na akci, pousmála jsem se nad spojením klinický logoped s mnohaletou praxí. V té chvíli jsem si svou praxi v duchu spočítala a potvrdila jsem, že skutečně jako klinický logoped pracuji už více než dvacet let,“ řekla v úvodu Petra Sztuchlíková, která má svou ambulanci, kam dochází děti i dospělí klienti, v Kopřivnici.  

Posluchači se dověděli široké spektrum informací, ale paní logopedka nezůstala pouze u výkladu teorie. Uvedla i praktické příklady jak s danou problematikou pracovat. A tak posluchači zjistili, co je například fonematický sluch, že jej mají už děti v předškolním věku a lze s ním pracovat a cvičit ho, nebo zda je zkřížená lateralita velký problém a jak s ní pracovat. 

Kromě velmi zajímavého výkladu si mohli návštěvníci prohlédnout i různé pomůcky, které s sebou přednášející přinesla. Patřily mezi ně nástroje usnadňující nejen čtení, například knihy od Šárky Jechové, ale třeba i nástroje k procvičení sluchu, jako je pexeso pro uši. Ke konci povídání následoval prostor pro otázky posluchačů. 

„Moc mě těší zájem návštěvníků o přednášku paní logopedky. Ráda jsem ve škole spolu s rodiči přivítala i učitelky z bordovické mateřské školy, které mezi nás zavítaly,“ uvádí ředitelka školy Mgr. Olga Síbrtová, která zároveň zve zájemce na další přednášku: „Na přednášku o vadách řeči volně navazuje další, která se uskuteční zvlášť v naší a zvlášť v bordovické školce. Přednášet bude tentokrát zkušená učitelka první třídy Mgr. Markéta Martinů na téma Školní zralost a připravenost. V Lichnově se přednáška uskuteční ve středu 26. února 2020, v Bordovicích pak v úterý 10. března 2020. Budeme se opět těšit na hojnou účast.“

Bc. Hana Horáková

Nechej mobil a pojď na chodbu!

Úterní a čtvrteční přestávky v prvním pololetí oživil zábavný program žákovského parlamentu, který se rozhodl pustit do nelehkého boje s moderní technikou. V rámci akce „Nechej mobil a pojď na chodbu!“ si členové žákovského parlamentu připravili různé aktivity, aby ostatním spolužákům nabídli i jinou variantu, jak příjemně strávit volnou chvíli mezi hodinami.

„Jedním z cílů je určitě i podpora kvalitní komunikace a spolupráce žáků napříč třídami, což se, myslím, daří. Zástupci parlamentu se svého úkolu zhostili velmi dobře. Ne vždy je v našich silách přestávkovou činnost připravit, ale snažíme se,“ sděluje učitelka a iniciátorka akce Mgr. Eva Pustějovská, která ve škole žákovský parlament vede. 

A na jaký program se děti mohly těšit? „Pro prvňáčky a druháčky si chystáme většinou nějaké jednodušší hry. Nejvíce se nám osvědčil například obyčejný Bumbrlík,“ říká osmačka Kateřina Polášková a její spolužačka Adéla Pustějovská dodává: „U větších spolužáků má velký úspěch hlavně tancování.“

V druhém pololetí bude žákovský parlament ve své aktivitě pokračovat. Můžeme se tak těšit na menší soutěže, zpívání, hry a samozřejmě i tancování. „Věřím, že se dočkáme opět nějakého skvělého nápadu, jako byla například vzpomínka na Karla Gotta. Bylo nádherné vidět, jak menší i větší děti společně zpívají jeho poslední píseň,“ dodává na závěr ředitelka Mgr. Olga Síbrtová.

Mgr. Hana Horáková

Doneste do školy nepotřebné elektrozařízení a pomozte nám vyhrát

Všeobecné povědomí o recyklaci odpadu se rozšířilo po všech koutech snad celé země. Dnes nanovo zpracováváme papír nebo plast, ale i další suroviny a z těchto recyklátů vznikají nové výrobky. Ale věděli jste, že lze recyklovat i elektrozařízení? Odpověď je snadná: ano, je to možné. Elektroodpadem se rozumí velké a malé domácí spotřebiče, hračky, počítače, notebooky, televize, staré trouby, přenosné baterie, akumulátory a další. A jak to vlastně funguje? Tyto výrobky se rozebírají na menší součástky, které se podle složení třídí. Tak můžeme získat například kovy, plasty, keramiku, ale i dřevo a řadu nebezpečných toxických látek. Velký zájem je především o drahé kovy – zlato a platinu. 

Základní škola v Lichnově nabízí možnost si od 1. února 2020 zasoutěžit právě ve sběru vysloužilého elektrozařízení, a to v projektu nazvaném EkoEDA. Sběr zařízení bude probíhat až do 21. dubna 2020, kdy budou probíhat poslední svozy.

„Měli bychom nasbírat alespoň sto kilogramů elektroodpadu, ale čím více, tím lépe. Protože za každý kilogram se počítá odměna v částce jedné koruny,“ upřesnil pravidla soutěže Ing. Petr Černošek a dodal, že: „Soutěžit se bude se o vouchery na nákup elektroniky. Tu bychom rádi využili ve škole. Jak jsme dopadli, se dozvíme do 18. května 2020.“ Takže neváhejte a noste Vaše vysloužilé elektrozařízení do školy a pomozte žákům získat poukázku na nákup elektroniky.

Co nového vzniká, když recyklujeme:

Plast: dětská hřiště, ploty, zatravňovací dlažba.
Papír: brčka, sešity, mulčovací rohože.
Sklo: lahve na minerálky, pěnové sklo, filtrační materiál.
Oleje: filtrovaný olej, odpadní tuk v kuchyni – výroba metylesteru.
Elektrozařízení: módní oděvy z počítačových desek, náušnice, hodiny, manžetové knoflíčky.

Bc. Hana Horáková

Naše žákyně postupuje do krajského kola dějepisné olympiády

V listopadu proběhlo v naší základní škole školní kolo dějepisné olympiády určené pro žáky osmého a devátého ročníku. Zadání letošního 49. ročníku znělo: Dlouhé století se loučí 1880–1920. Vítězem se stala žákyně osmé třídy Bibiána Gilarová, a tak mohla postoupit do kola okresního. 

„Tato dějepisná olympiáda byla pro mě celkem jednoduchá – díky dobrému tématu i díky tomu, že jsem spoustu událostí znala už dříve,“ uvedla Bibiána. Jak se žákyně na soutěž chystala, prozradila učitelka dějepisu Mgr. Ivana Michaličková, která žákyni s přípravami na soutěž pomáhala. „Na školní i okresní kolo se Bibiána pečlivě připravovala, přečetla velké množství knížek a konzultovala se mnou vybrané části. Nakonec se tato snaha vyplatila a 14. ledna 2020 se v Novém Jičíně zúčastnila okresního kola.“ 

A jak v okresním kole zabojovala, prozradila sama Bibiána. „Umístila jsem se na 4. místě, v celém kraji jsem skončila 28., a tak jsem postoupila i do krajského kola, které se bude konat 17. března 2020 v Ostravě.“ K tomuto úspěchu gratulujeme a budeme v následujícím krajském kole držet palce.

Bc. Hana Horáková 

Darujme knihy do školní knihovny! Oslavme svátek darování knih

Milé děti, vážení rodiče, 
14. únor není jen svátek zamilovaných, ale i Mezinárodní den darování knih. Probíhá po celém světě a jeho posláním je darovat knihu. Akce je zaměřená zejména na děti a má rozvíjet jejich zájem o knihy. Byli bychom rádi, kdybyste se rozhodli tento svátek oslavit, a to darováním knihy do naší školní knihovny. 

Ve škole pracujeme na podpoře rozvoje čtenářské gramotnosti, která není důležitá jen pro výuku českého jazyka, ale napříč všemi předměty, celým vzdělávacím procesem a životem vůbec. Naučit se dobře číst, rozumět textům, získávat z nich informace, správně je interpretovat, vyhodnocovat, přemýšlet o nich a vyvozovat závěry je cílem, ke kterému bychom se žáky měli dojít. Čtenářskou gramotnost lze nejlépe rozvíjet přes budování vztahu dětí ke knihám, rozvíjení lásky ke čtení. To je také jeden z důvodů, proč jsme se rozhodli k Mezinárodnímu dni darování knihy připojit. 

Dalším je rozvoj naší školní knihovny. Ta v současnosti prochází rekonstrukcí a do budoucna bude sloužit nejen jako knihovna, ale také jako moderní odborná učebna a místo pro odpočinek dětí s knihou mezi dopoledním a odpoledním vyučováním či o přestávkách, místo, které budou pravidelně navštěvovat naši nejmenší ze školky či odpoledne děti ze školní družiny. Knižní fond ve škole je ovšem zastaralý, a tak pracujeme na jeho postupné obnově. K tomu, aby děti rády četly, je nutná nabídka vhodných a zajímavých knih. S šesťáky jsme se proto zapojili do kampaně Rosteme s knihou, jejíž součástí je Souboj čtenářů, jedenáctý ročník čtenářské soutěže pro žáky šestých tříd. Díky tomu jsme získali pětadvacet zajímavých titulů pro čtenáře školního věku. 

Při rozšiřování knižního fondu o kvalitní a zároveň atraktivní tituly pro děti nám můžete pomoci i Vy, a to tak, že škole darujete knihu. Vyberete ji sami, nebo se budete řídit tím, co Vám doporučí Vaše děti. Kniha nemusí být úplně nová, ale ani by neměla být poškozená. Může se jednat o jakýkoli titul, výběr je jen na Vás, samozřejmě s ohledem na věk dětí – tedy od tříletých ve školce až po patnáctileté v deváté třídě. Do knihy můžete napsat Vy nebo Vaše dítě vlastnoruční věnování a následně ji stačí předat třídní učitelce. 

Darovat knihu do naší školní knihovny můžete kdykoliv od 14. února, kdy si připomínáme Mezinárodní den darování knihy, až do konce března, který se slaví jako Měsíc knihy letos už pětašedesát let. 

Využijme této krásné příležitosti k tomu, abychom udělali radost někomu dalšímu. Podpořme naše čtenáře ve škole. Za Vaši pomoc Vám děkujeme! 

Mgr. Ivana Michaličková
Mgr. Olga Síbrtová 

Mateřskou školu navštívil myslivec

Ve čtvrtek 16. ledna 2020 poctil naši mateřskou školu svou návštěvou myslivec pan Trčka. Ten s sebou přivezl různé vycpaniny zvířat – ptáky, lišku, ale i kůži z divočáka. 

„Pan Trčka si s dětmi povídal o tom, jak vypadá srst lesních zvířat, proč se jim srst mění, a také dětem připomněl, jak by se měly správně chovat v lese,“ stručně popsala jeho vyprávění Mgr., Bc. Renata Dreslerová, DiS., vedoucí učitelka mateřské školy. 

Pokud děti něco zajímalo, měly možnost se zeptat. Některé z nich měly opravdu spoustu zajímavých otázek, přičemž se občas povedlo, že některé názvy zvířat vtipně komolily. A tak se například ze samice jelena stala jelenice.

„Návštěva pana Trčky ve školce byla jednou z aktivit z projektu Šablony II. V průběhu školního roku si zveme do mateřské školy různé odborníky z praxe, kteří dětem přiblíží svou profesi,“ uvádí k návštěvě myslivce ředitelka školy Mgr. Olga Síbrtová. 

Bc. Hana Horáková

Děti z mateřinky lyžovaly se Sluníčkem

Jedna, dva, tři, my jsme zebry.
Hej, hej, hej, grepáci jsou nej!
Tučňáci ti lyžují, na sněhu to milují!
Lyžujeme od malička, se Sluníčkem to je hračka.
Hej, hej, hej, tučňáci jsou nej!

Líbí se Vám tento pokřik? Tak úplně stejný jste mohli v týdnu od 20. do 24. ledna 2020 slyšet v lyžařském areálu v Bílé. Děti z naší školky se společně s dětmi z frenštátské mateřské školky Dolní a štramberské školky Bařiny účastnily akce Lyžujeme se Sluníčkem. 

„Přijeli jsme na Bílou a děti byly rozděleny do skupinek po osmi. Potom se se svými instruktory učily novým lyžařským dovednostem. Někteří se učili základům a později zvládli i svezení na pomě, a dokonce si zajezdit i slalom,“ prozradila náplň lyžařských dní vedoucí učitelka mateřské školy Mgr., Bc. Renata Dreslerová, DiS. 

Jeden z chlapců si dokonce troufl na velkou sjezdovku, kde při závěrečné jízdě ukázal efektní jízdu s padákem, která se mu povedla. Celá akce byla ukončena slavnostním ceremoniálem s maskotem Sluníčka a Brumíka. Na Bílé se všem moc líbilo a všichni se těší na příští rok.

Bc. Hana Horáková

Škola zabojuje v soutěži o deset tisíc korun!

Nákupní centrum Avion společně s obchodním domem IKEA vyhlásili soutěž Safari v Avionu. Lichnovská škola jde do toho a bude bojovat o hodnotné ceny. Projekt má environmentální myšlenku: naučit děti recyklovat a starat se o svět kolem nás, protože to je cool! A s čím budou žáci soutěžit, prozradil učitel Ing. Petr Černošek. „S vybranou třídou budeme vytvářet exponát z již použitých surovin, jako je papír či plast. Budeme se snažit o co nejnápadnější recyklovaný výrobek, který má zobrazovat zvíře.“ Jaké zvíře budou žáci vyrábět, pan učitel už neprozradil. Tak se necháme překvapit a přejeme hodně štěstí.

Bc. Hana Horáková

Měníme školu s IKEA aneb Lepší život pro všechny!

Základní škola v Lichnově opravdu nelení. Protože nosí titul Ekoškola, zapojila se do projektu, který pořádá IKEA pro podporu činnosti Ekotýmů a Ekoškol. Více prozradil učitel Ing. Petr Černošek, který projekt ve škole zaštiťuje: „Přihlásili jsme se do probíhajícího už sedmého ročníku soutěže, který podporuje zlepšení životního prostředí. Vybraní uchazeči obdrží peněžní částku, ze které se financuje naplánovaný projekt. My máme v plánu udělat květnatou louku. Zlepšíme tak životní prostředí, podpoříme výskyt hmyzu a zkrásníme okolí školy.“ Do konce dubna by měl být projekt realizován a zpracován. „Vrchol projektu by měl být na Den Země 22. dubna 2020. Určitě se budeme snažit, aby náš plán vyšel podle našich představ,“ dodal Ing. Petr Černošek.

Přejeme celému Ekotýmu, aby získal potřebné finance, a aby se jim projekt zdařil dle jejich představ. Budeme se těšit na barevnou a voňavou květinovou louku!

Více informací o probíhající soutěži naleznete zde: https://ekoskola.cz/cz/vyzva-2019-2020

Bc. Hana Horáková