Informace o organizaci distančního vzdělávání od 19. října 2020

Vážení rodiče,
od příštího týdne zahajujeme online hodiny v rámci distanční výuky. Připravili jsme verzi online rozvrhu hodin, která by mohla být dlouhodobě využitelná nejenom v situaci, kdy se vzdělává celá škola distančně, ale i ve chvílích, kdy budou distančně vzdělávány třeba jen jednotlivé třídy žáků. 

V pondělí 19. října 2020 Vám budou kompletní rozvrhy zaslány přes program DMSoftware prostřednictvím třídních učitelů. Také děti se je dozví na prvních online hodinách – plánujeme je jako třídnické hodiny hned na pondělí 19. října 2020 v těchto časech:

ČasTřídy
9:15–9:45II., VII.A, VII.B
10:00–10:30III., VIII. 
10:45–11:15IV., IX. 
12:15–12:45V. 
13:00–13:30VI. 
16:00–16:30I.B (plánováno jako konzultace třídní učitelky s rodiči a žáky)
16:45–17:15I.A (plánováno jako konzultace třídní učitelky s rodiči a žáky) 

Pozvánky na tyto třídnické hodiny a konzultace najdete na e-mailu svých dětí. 

Vzhledem k tomu, že se připravujeme učit více hodin, než tomu bylo v době uzavření školy v jarních měsících, nemůžeme bohužel zajistit, aby se hodiny jednotlivých tříd „nekryly“. V případě, že tomu tak bude u Vašich dětí – sourozenců a činilo Vám to potíže například se zajištěním technického vybavení, prosím kontaktujte během prvního „zkušebního“ týdne třídní učitele. Budeme se snažit vyjít Vám vstříc a pomoci Vám. 

Podle rozvrhu online hodin se děti budou vzdělávat od úterý 20. října 2020. 

Dále bych Vás chtěla seznámit s tím, že je nově omezen výdej obědů ve školní jídelně pro přihlášené žáky. Od pondělí se budou obědy vydávat v čase od 11:15 do 12:10, tedy během páté vyučovací hodiny, kde děti nemají nasazenu online výuku. 

Mgr. Olga Síbrtová 

Informace k zahájení distančního vzdělávání

Vážení rodiče a zákonní zástupci žáků,
na základě krizového opatření vlády ze dne 12. října 2020 je s účinností od 14. října 2020 do 1. listopadu 2020 omezen provoz základních škol z důvodu zákazu osobní přítomnosti žáků na obou stupních škol. Toto omezení se týká rovněž školní družiny, nevztahuje se na mateřskou školu. 

Od středy 14. října 2020 zahajujeme distanční výuku pro všechny žáky základní školy. Pracovat budeme prostřednictvím Google Učebny, kam budou během dneška a zítřka žákům, kteří tento týden teprve začínají s distančním vzděláváním (tedy kromě žáků VIII. a IX. třídy), postupně vloženy úkoly, a to nejpozději do 14. října 2020 do 14:00 hodin. 

V případě jakýchkoliv potíží s přihlášením či připojením se prosím obraťte na učitele informatiky Mgr. Ondřeje Švrčka, který je Vám v těchto dnech k dispozici jako technická podpora na telefonním čísle 774 420 360 od 7:30 do 12:00 a dále od 13:00 do 15:30 hodin. 

V případě, že bude nastaveno také online vzdělávání (tedy hodiny výuky prostřednictvím Google Meet), budete o této skutečnosti informováni a zároveň obdržíte rozvrh online hodin.

V době distančního vzdělávání mají žáci nárok na stravování za zvýhodněnou (dotovanou) cenu. Obědy si mohou vzít děti s sebou do jídlonosiče nebo jej mohou sníst ve školní jídelně (zde je režim stravování upraven dle platných opatření). Obědy budou vydávány v době od 11:15 do 12:45. Je zrušen výběr ze dvou jídel, podává se pouze oběd číslo 1. 

Obědy byly Vašim dětem hromadně odhlášeny, pokud máte zájem o oběd na středu 14. října 2020, můžete si ho objednat u vedoucí školní jídelny Aleny Kandráčové na telefonním čísle 556 808 547 do 14. října 2020 do 7:30 hodin ráno. Na další dny je možné objednávání (přihlašování a odhlašování) stravy na stránkách www.strava.cz. Důrazně upozorňujeme, že oběd si nesmí vyzvedávat osoba, které byla nařízena karanténa. 

Distanční vzdělávání potrvá do pátku 23. října 2020. V týdnu od 26. do 30. října 2020 jsou prázdniny (přerušené státním svátkem). V této době se nebudou vydávat ani obědy. 

Co se týká ošetřovného, škola nebude vydávat potvrzení o tom, že je uzavřena. Podrobnější informace naleznete zde.  

Vážení rodiče, je nám velice líto, že se opět vracíme k distančnímu vzdělávání. Věřím, že naši vládu k rozhodnutí uzavřít školu vedly vážné důvody, proto mi závěrem dovolte připomenout, že takové opatření by jistě nebylo účinné v případě, že by se děti čile stýkaly mimo školu. Prosím, abyste toto měli na paměti, abychom se díky své vlastní zodpovědnosti mohli (nejenom) ve školách vrátit co nejdříve k co nejběžnějšímu režimu. 

Závěrem mi dovolte, abych se obrátila také na rodiče dětí naší mateřské školy.  Vážení rodiče, zvažte prosím s ohledem na mimořádnost situace umisťování svého dítěte do mateřské školy v těchto dnech, zejména pokud zůstáváte doma s dalším sourozencem (starším sourozencem ze základní školy nebo mladším, jste-li na rodičovské dovolené apod.). Pamatujte, že ve školce jsou nadále děti i paní učitelky bez roušek. V případě potvrzení nemoci covid-19 u kteréhokoliv z dětí budeme nuceni z důvodu karantény uzavřít celou mateřskou školu, což by bylo velkou komplikací pro ty rodiče, kteří v těchto nesnadných dnech zajišťují fungování služeb nezbytných pro chod naší společnosti. Také my ve školce si přejeme vydržet co nejdéle, proto Vás prosím, abyste v případech, kde to není nezbytně nutné, omezili kontakty, včetně zvážení možnosti ponechat si dítě docházející do mateřské školy doma.

Mgr. Olga Síbrtová 

Informace ke střídavé výuce a covidovým prázdninám

Vážení rodiče,
od 12. 10. 0:00 hodin do 25. 10. 2020 23:59 hodin dochází krizovým opatřením vlády ze dne 8. 10. 2020 na území České republiky k omezení provozu škol a školských zařízení. Na základě tohoto opatření se mj. omezuje provoz druhého stupně základních škol. Celé znění usnesení vlády si můžete přečíst zde.

Úvodem Vám chci sdělit, že jsme sice ve školách obdrželi spoustu různých metodických návodů a manuálů k prostudování či k přípravě dodatku školního řádu, postupně k nám přicházela další a další doporučení či zákazy činnosti a omezení, nicméně varianta střídavé výuky se školami diskutována nebyla, nikde jsme ani nebyli upozorněni, že bychom se na takovou variantu měli připravovat. Dozvěděli jsme se o ní prostřednictvím médií stejně jako Vy. 

V naší škole jsme k realizaci tohoto opatření přistoupili takto:

 • v týdnu od 12. 10. do 16. 10. 2020:

prezenční vzdělávání – VI., VII. A, VII. B třída;
distanční vzdělávání – VIII., IX. třída;

 • v týdnu od 19. 10. do 23. 10. 2020:

prezenční vzdělávání – VIII., IX. třída;
distanční vzdělávání – VI., VII. A, VII. B třída. 

Prezenční vzdělávání = vzdělávání ve škole – probíhá podle běžného rozvrhu hodin, případné změny (například suplování) jsou zaznamenány do programu DMSoftware. 

Distanční vzdělávání = vzdělávání na dálku – povinné vzdělávání podle §184a školského zákona. 

Distanční vzdělávání v naší škole

Distanční vzdělávání bude v následujících dvou týdnech probíhat prostřednictvím Google Učebny,do níž budou vloženy úkoly pro žáky spolu s pokyny k jejich plnění. 

 • pro týden od 12. 10. do 16. 10. 2020 během pondělí 12. 10. 2020, nejpozději v úterý 13. 10. 2020 v 7:30 hodin;
 • pro týden od 19. 10. do 23. 10. 2020 v pondělí 19. 10. 2020 v 7:30 hodin.

Termín odevzdání úkolů bude zpravidla následující pondělí v 7:30 hodin. Výjimku tvoří situace, kdy se učitel dohodne se žáky na plnění úkolů v jiném režimu s ohledem na návaznost prezenčního vzdělávání. K tomuto rozhodnutí nás vedla změna situace oproti loňskému školnímu roku, kdy byla zakázána osobní přítomnost žáků ve škole. Protože nyní budou žáci do školy střídavě docházet, je možné, že povinnost splnění některých úkolů nebude v týdenním režimu, tedy do pondělí 7:30 hodin, ale například do nejbližší vyučovací hodiny, kdy se žáci s učiteli potkají prezenčně. Datum a čas splnění jednotlivých úkolů budou uvedeny v Google Učebně 

Výhodou oproti loňské situaci také je, že žákům mohou být ve škole předány některé úkoly ve formě pracovních listů, které žáci následně vypracují během týdne distančního vzdělávání. Tyto pracovní listy budou ale rovněž vloženy do Google Učebny pro žáky, kteří nebyli ve škole přítomni (například z důvodu nemoci či karantény).

Během následujících dvou týdnů nebude ve škole vedena online výuka. Rozvrh online hodin bude vytvořen pouze v případě, že by tato výuka pokračovala v delším časovém horizontu. Žákům ale nabízíme možnost online konzultací. Se svými učiteli si mohou prostřednictvím Google Učebny nebo e-mailu dohodnout online setkání v aplikaci Google Meet. 

Dále poskytujeme konzultace technické podpory při práci s Google Učebnou. Zde je možné se obrátit na učitele informatiky Mgr. Ondřeje Švrčka:

 • kdykoliv e-mailem;
 • v čase online konzultace prostřednictvím Hangouts;
 • telefonicky vždy v úterý od 7:30 do 9:30 nebo od 14:00 do 16:00 na telefonním čísle 774 420 360

V případě potřeby je možné si sjednat online setkání v aplikaci Google Meet. 

Stravování během distančního vzdělávání 

Nebude-li provoz školní jídelny přerušen, školní jídelna umožní odběr obědů v rámci školního stravování (za dotovanou cenu) i dětem a žákům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem. 

Způsob výdeje je upraven stejně jako pro cizí strávníky dle platného Vnitřního řádu školní jídelny:

„Oběd pro cizí strávníky je kuchařkami vydán do misek jídlonosiče, které si sami ukládají na plastový tác a talíře. Stravu nevydáváme do skleněných nebo znečištěných nádob. Nedoporučujeme používat hliníkové nádoby. Důvodem je možné znehodnocení pokrmu s následným poškozením zdraví. Školní jídelna zodpovídá za hygienickou nezávadnost pokrmu nejdéle 15 minut od jeho vydání do jídlonosiče. Strava vydána do jídlonosiče je určena k okamžité spotřebě.“

Žáci, kteří se vzdělávají distančně, si mohou oběd vyzvednout v těchto časech:

 • 10:45–11:10 hodin;
 • 13:30–13:45 hodin. 

Pokud nemají vlastní jídlonosič, lze stravu odebrat do jednorázových obalů za poplatek. Do školy přicházejí bočním vchodem u školní jídelny (naproti školnímu informačnímu centru). 

Důrazně upozorňujeme, že oběd si nesmí vyzvedávat osoba, které byla nařízena karanténa. 

Obědy v době střídavé výuky od 12. 10. do 23. 10. 2020

Všem žákům, kteří se vzdělávají distančně, byl oběd na období distančního vzdělávání odhlášen.Pokud mají žáci zájem oběd za dotovanou cenu odebírat, mohou si jej opět přihlásit:

 • na pondělí 12. 10. 2020 nejpozději do pondělí 12. 10. 2020 do 7:30 hodin telefonicky u vedoucí školní jídelny na telefonním čísle 556 808 547;
 • na další dny se pak režim přihlašování a odhlašování řídí Vnitřním řádem školní jídelny.  

Covidové prázdniny 

Od 26. 10. 2020 0:00 hod. do 27. 10. 23:59 hod. se zakazuje osobní přítomnost žáků ZŠ, SŠ, konzervatoří a ZUŠ na vzdělávání. Toto platí pro všechny žáky těchto škol a školských zařízení bez výjimky. MŠMT vydá opatření a v těchto dvou dnech nebude povinné distanční vzdělávání.

Vážení rodiče, vzhledem k tomu, že jsme měli na přípravu realizace opatření v podmínkách naší školy jedno dopoledne, prosím o trpělivost. V případě, že by tato forma vzdělávání pokračovala i nadále, věřím, že se nám podaří eliminovat případné nedostatky a vzdělávání doladit, obohatit je o online hodiny apod. Podmínky jsou totiž odlišné od loňského způsobu distančního vzdělávání a my bychom rádi zajistili co největší provázanost mezi týdny, kdy jsou žáci vzděláváni distančně, a týdny prezenční výuky. Nyní však nevíme, co nám začátek listopadu přinese. Pokud bude střídavá výuka pokračovat, máme následující dva týdny na odzkoušení a zjištění případných úskalí. Samozřejmě bychom všichni nejvíce uvítali možnost vzdělávat děti prezenčně, připraveni jsme ale také na formu úplné distanční výuky jako v loňském školním roce.  

Přeji Vám zatím poklidné dny. 

Mgr. Olga Síbrtová 

Zářijová družina rozzářila děti svými aktivitami

Ve školní družině nesedíme, zejména v této době, jen ve třídách, ale využíváme pestré nabídky lichnovského okolí. Pěkné babí léto vylákalo družiňáčky objevovat přírodu a zkoumat blízká místa – sochu svatého Isidora, fotbalové hřiště nebo mysliveckou chatu. I školní zahrada nezůstala prázdná. Tady se žáčci věnovali zase výtvarným aktivitám. Malovali křídami na chodník, na kameny nebo vyškrabovali malé obrázky. 

Malou reportáž z toho, co děti v družině během září dělaly, si můžete prohlédnout zde.

A co čeká družiňáčky v nebližší době, prozradila vedoucí školní družiny Lucie Vávrová, DiS.: „Máme v plánu další bezvadné venkovní aktivity. Chystáme se na drakiádu, které se zúčastní všechna tři oddělení školních družin, halloweenské tvoření z dýní nebo výrobu rychlokrmítek pro ptáčky.“ 

Tak to se máme na co těšit!

Bc. Hana Horáková 

Tři dny jinak aneb adaptační stmelování kolektivu šesté třídy

Nový kolektiv, ve kterém v šesté třídě přivítali šest nových žáků z okolních škol, vyrazil vstříc dobrodružným zážitkům do kopřivnického skautského centra Vanaivan. Zde už na žáky čekaly zkušené instruktorky volného času – jedna se skautskou přezdívkou Borůvka a druhá Radka. Tyto dvě neuvěřitelné dámy připravily pro děti spoustu her, ve kterých zapojily jak mozkové závity, tak svaly. Program byl skutečně pestrý a jedna hra střídala druhou.

„Hned jak jsme přijeli, otestovali jsme si vědomosti o našich spolužácích: co o nich víme, jaké mají koníčky, co jim dala koronavirová pauza a jaké mají plány do konce roku. Pak jsme se vrhli na rozsáhlé sportoviště v přírodním areálu skautského centra. Všechny aktivity se odehrávaly venku, neboť – až na jeden malý deštík – jsme měli celé tři dny hezké počasí,“ popsala průběh pobytu ve skautském centru zástupkyně ředitelky Mgr. Martina Bílková, která ve škole zároveň působí jako metodik prevence rizikového chování.

„Hry prověřovaly, jakého máme týmového ducha, jak se umíme navzájem podpořit, naslouchat si, poradit. Byla to skutečně fuška se domluvit. Museli jsme pochopit, že překřikováním to nepůjde,“ popsal malé peripetie nový třídní učitel šesté třídy Mgr. Ondřej Švrček. Program pokračoval až do večerních hodin, kdy žáci měli každý večer noční hru, která je donutila vystoupit z komfortní zóny, být odvážný a orientovat se ve tmě. Na večerku se pak už po celém dni stráveném venku těšili.

Stmelování kolektivu probíhalo i se zúčastněnými pedagogy, a to konkrétně se zástupkyní ředitelky, která byla hlavním velitelem adaptačního kurzu a dohlížela na pravidla fair play, dále s třídním učitelem šesťáků, který třídu provede druhým stupněm a je sportovcem tělem a duší, s také s novou asistentkou pedagoga v této třídě Ing. Jarmilou Halamíčkovu.

A že se všem adaptační kurz líbil? No jasně. Jasným znamením bylo, že všichni šli do každé hry s plným nasazením, odhodláním, vydat ze sebe to nejlepší a chutí se něco nového naučit. Pro naše instruktory zase odměnou byly spokojené a usměvavé tváře všech zúčastněných.

Účast na adaptačním kurzu byla součástí celoročního projektu Lichnov: Pošli to dál, na který škola získala neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 80 tisíc korun určenou na podporu preventivních aktivit a vztahů mezi žáky. Aktivitu rovněž podpořil Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole a Mateřské škole Lichnov, který dětem uhradil dopravu do Kopřivnice i zpět.

Bc. Hana Horáková

Jsme Zelená škola, třídíme také elektroodpad

Naše škola se zapojila do projektu Zelená škola, a umožňuje tak žákům a učitelům třídit nejen základní složky odpadu, jako je papír, plast a sklo, ale i elektroodpad a baterie. Snadná recyklace vysloužilých elektrozařízení a baterií bez nutnosti cesty na speciální místo zpětného odběru je předpokladem pro podporu uvědomělého chování a je základem pro vytvoření ekologického cítění u dětí.

Vysloužilé elektrospotřebiče z domácností a baterie mohou žáci školy jednoduše odkládat do sběrného boxu, který je umístěn v hale školy. V případě většího množství mohou rodiče odevzdat na místo sběru papíru ze zadní strany školy. Projekt naší škole také umožňuje bezplatnou ekologickou likvidaci velkého elektroodpadu.

Cílem projektu Zelená škola je ochrana životního prostředí zabezpečením zpětného odběru a efektivní recyklace nepotřebných elektrozařízení. Ta obsahují mnohé nebezpečné látky, jako je například rtuť, olovo, kadmium či brómované zpomalovače hoření, ale také velké množství recyklovatelných a znovu využitelných materiálů.

Iniciátorem projektu je společnost REMA Systém a.s., která zajišťuje organizaci sběru, třídění, recyklaci a nakládání s elektroodpadem v celé České republice.

Ing. Petr Černošek, koordinátor EVVO

Informace o kroužcích a zájmových útvarech pro tento školní rok

Milí žáci, vážení rodiče,
pro školní rok 2020/2021 připravili naši učitelé pro žáky základní školy pestrou nabídku zájmových útvarů a kroužků. Vzhledem k vývoji epidemie Vám však musím s politováním oznámit, že v prvním pololetí tyto aktivity nezahájíme, protože by docházelo k setkávání dětí z různých tříd a zvyšování rizika šíření nákazy, případně karantény. V našem zájmu je setrvat co nejdéle u prezenční formy studia ve všech třídách. 

Zájmové útvary a kroužky jsme vnímali jako příležitost rozvíjet talent a nadání dětí v různých oblastech. V letošním roce se budeme spíše soustředit na žáky, kteří potřebují naši pomoc – ať už v důsledku loňského uzavření škol a distanční výuky, nebo když zameškají školu z důvodu nemoci či karantény. Aby dohnali co nejdříve probranou látku nebo si ji důkladněji procvičili, jsou jim nabízeny hodiny doučování a konzultací, které vedou všichni vyučující naší školy. V případě zájmu o doučování kontaktujte prosím konkrétní pedagogy. 

Mgr. Olga Síbrtová

Informace k nároku na oběd v době distančního vzdělávání

Nebude-li provoz školní jídelny přerušen, školní jídelna umožní odběr obědů v rámci školního stravování (za dotovanou cenu) i dětem a žákům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem. 

Režim výdeje je upraven stejně jako pro cizí strávníky dle platného Vnitřního řádu školní jídelny:

Oběd pro cizí strávníky je kuchařkami vydán do misek jídlonosiče, které si sami ukládají na plastový tác a talíře. Stravu nevydáváme do skleněných nebo znečištěných nádob. Nedoporučujeme používat hliníkové nádoby. Důvodem je možné znehodnocení pokrmu s následným poškozením zdraví. Školní jídelna zodpovídá za hygienickou nezávadnost pokrmu nejdéle 15 minut od jeho vydání do jídlonosiče. Strava vydána do jídlonosiče je určena k okamžité spotřebě. Cizí strávníci dodržují dobu výdeje od 10:55 do 11:10.

Důrazně upozorňujeme, že tento oběd si nesmí vyzvedávat osoba, které byla nařízena karanténa. 

V důsledku nařízení distančního vzdělávání od úterý 29. září 2020 do (pravděpodobně) pátku 2. října 2020 bude první den distančního vzdělávání oběd pro žáky prvních tříd neodhlášen s možností si jej vyzvednout dle výše uvedených pravidel. Na další dny vedoucí školní jídelny obědy odhlásí a případní zájemci o jejich odběr si je mohou zpětně přihlásit.

Mgr. Olga Síbrtová

Informace o zahájení distančního vzdělávání v obou prvních třídách

Vážení rodiče,
po konzultaci s Krajskou hygienickou stanicí si Vás dovoluji informovat, že od úterý 29. září do (pravděpodobně) 2. října 2020 bude probíhat výuka v obou prvních třídách distanční formou kvůli potvrzení nemoci covid-19 u zaměstnance základní školy. Škola je povinna poskytnout KHS součinnost a předat seznamy žáků prvních tříd a jejich zákonných zástupců. Hygiena provede trasování, žákům (případně zaměstnancům) bude nařízena karanténa a budou vytipováni žáci (a zaměstnanci) školy, kteří budou pravděpodobně zahrnuti do testování dle kapacit odběrových míst. 

Tuto informaci prosím berte jako vstupní informaci k výuce a zároveň na Vás tímto apeluji, abyste počítali s rizikem ohrožení nákazou covid-19 a brali ji na zřetel při svých kontaktech s dalšími členy rodiny, přáteli apod. Doporučuji u Vašich dětí dodržovat karanténní opatření. Zároveň prosím sledujte zdravotní stav svých dětí a v případě objevení příznaků nákazy koronavirem kontaktujte dětského lékaře, kterému sdělte tuto skutečnost. 

Co se týká výuky, bude probíhat přes Google Učebnu. Žádám Vás, abyste své děti do této učebny přihlásili. Pokud si nevíte rady, obdržíte od nás kontakt na pověřeného pracovníka školy, který Vás do Google Učebny navede. Kromě toho obdržíte další informace, které se týkají stravování a nároku na ošetřovné. 

V této chvíli jsem Vás chtěla neprodleně informovat o vzniklé situaci. Další informace prosím sledujte v programu DMSoftware a na našem webu.

Děkuji za spolupráci.

Mgr. Olga Síbrtová, ředitelka

Škola získala dotaci ve výši více než tři čtvrtě milionu korun

V operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci Výzvy Šablony III získala naše škola dotaci na realizaci aktivit zjednodušeného projektu v období od 1. září 2020 do 31. 8. 2022. Celková výše dotace je 759 638 Kč. 

Škola tuto dotaci využije na aktivity rozvíjející ICT ve vzdělávání mateřské i základní školy, projektové dny ve výuce mateřské i základní školy, projektové dny mimo školu pro žáky základní školy a personální podporu v mateřské škole i základní škole, která bude spočívat ve znovuzřízení pracovní pozice školního asistenta.

Mgr. Olga Síbrtová