Informace k provozu mateřské školy od 10. května 2021

Vážení rodiče, od pondělí 10. května 2021 dochází ke změnám v provozu mateřské školy. Dle novelizovaného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví budou mateřské školy otevřeny pro všechny děti bez povinnosti jejich testování. Stále platí, že děti nemusí nosit ochranný prostředek po celou dobu pobytu v mateřské škole ani dodržovat rozestupy. V případě sportovních činností v mateřských školách se nadále nic nemění…

Continue reading →

Informace k provozu školy od 10. května 2021

Vážení rodiče, od 10. května 2021 je umožněna na základních školách osobní přítomnost žáků nejenom prvního, ale i druhého stupně, a to za podmínky, že se vzdělávání v lichém týdnu neúčastní první polovina tříd a v sudém týdnu druhá polovina tříd. Prezenční výuka musí probíhat v neměnných třídách žáků.   V naší škole bude toto opatření realizováno takto: V týdnu od 10….

Continue reading →

Informace k zápisu do mateřské školy pro školní rok 2021/2022

Vážení rodiče a zákonní zástupci dětí, dovolte mi, abychom Vás informovali o způsobu realizace zápisu k předškolnímu vzdělávání v naší mateřské škole.  Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte. Zápis do mateřské školy pro školní rok 2021/2022 se tedy povinně týká všech dětí,…

Continue reading →

Informace k zápisu k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022

Vážení rodiče a zákonní zástupci dětí,zápis do I. třídy pro školní rok 2021/2022 proběhne z rozhodnutí ředitelky školy v souladu se školským zákonem (§ 36 odst. 4) ve dnech 26. až 30. dubna 2021. V souvislosti s epidemickou situací a doporučením uskutečnit zápis distanční formou dochází k úpravám v organizaci zápisu. Zápis proběhne stejně jako v loňském roce bez osobní přítomnosti…

Continue reading →

Děti ve škole vědí, že čistota je půl zdraví

Školní družina se zapojila do dalšího ročníku Domestos pro školy. Tato každoroční akce má za cíl připomenout, jak důležité je dbát na čistotu. Lovci bakterií a virů byli letos obzvláště potřeba. Děti z družinky plnily úkoly hravou a zábavnou formou. Koncept aktivit byl zaměřen na boj s bakteriemi a byl upraven tak, aby co nejvíce pomohl v době…

Continue reading →

Informace k provozu školy od 3. května 2021

Vážení rodiče, dovolte mi, abych Vás informovala o změnách v provozu školy od 3. května 2021. Organizace prezenční výuky bude stejná jako dosud (vstup do školy, vzdělávání v mateřské škole, rotační výuka na prvním stupni, celodenní školní družina pro žáky rodičů vybraných profesí (IZS), individuální a skupinové konzultace, školní stravování, odpolední družina aj). O dílčích změnách v prezenční i…

Continue reading →

Informace pro rodiče žáků 9. ročníku k testování před přijímacími zkouškami

Vážení rodiče,podmínkou pro umožnění účasti žáka na přijímacích zkouškách je negativní test a žádné příznaky onemocnění COVID-19. Negativní test nesmí být starší 7 dní a testování žáků má povinnost umožnit základní škola, ve které se žáci vzdělávají. Naše škola bude provádět testování ve čtvrtek 29. dubna 2021 v dopoledních hodinách. Na základě testování obdrží žák potvrzení…

Continue reading →

Závěrečná informace před nástupem dětí do školy: máme stojánky i instruktážní video

Vážení rodiče, pevně věřím, že jsme na zítřek připraveni. Zajistili jsme celodenní školní družinu pro děti z prvního stupně na týdny, kdy děti nemají prezenční vyučování. Od úterý jsme zajistili rovněž ranní družinu. Zajistili jsme možnost umístění dětí v mateřské škole pro rodiče vybraných profesí. Připravena je rotace tříd na prvním stupni, zvláštní vstupy, organizace stravování.  Ve…

Continue reading →

Informace pro rodiče: postup při pozitivním testu ve škole

Vážení rodiče, ráda bych Vás informovala o tom, co se bude dít, když se u dítěte objeví pozitivní výsledek testu. V prvé řadě je nutné zachovat klid a dát dítěti maximální podporu – a to buď z Vaší strany, budete-li u testování přítomni, nebo samozřejmě ze strany pedagogů, kteří budou na testování dohlížet ve třídách. Paní učitelky…

Continue reading →

Informace k provozu školní jídelny od 12. dubna 2021

Vážení rodiče, upřesňujeme informace k provozu školní jídelny od pondělí 12. dubna 2021. Nárok na dotovanou stravu pro žáky školy vzdělávající se distančně zůstává, stejně jako nárok dětí v mateřské škole, které nebudou docházet prezenčně do školky.  Vzhledem k nástupu žáků prvního stupně k rotační výuce a nezbytnému zajištění střídání tříd při školním stravování se mění doba výdeje obědů…

Continue reading →