Děti z družinky se vydaly na prázdninovou cestu kolem světa

Letos poprvé se otevřela školní družina naší školy žákům i během letních měsíců. Žáci prvního stupně základní školy si mohli zpestřit začátek prázdnin tematicky zaměřeným programem s názvem Cesta kolem světa. Během ní navštívili různé země napříč všemi kontinenty. 

„Hned na začátku své cesty si žáci vyřídili cestovní pas, do kterého sbírali vlajky navštívených států. V každé navštívené zemi je čekal speciální úkol, hra, soutěž, sportovní aktivita nebo šifra. Žáci se během své cesty naučili vlajky různých států, orientovat se v mapách, zapamatovali si hlavní města a dozvěděli se spoustu zajímavostí z různých koutů světa,“ popisuje program družiny vychovatelka Lucie Vávrová, DiS. 

„V Itálii nechali vybuchnout vlastní sopku, v Řecku se zúčastnili letních olympijských her, v USA se vydali po stopách našich předků v místním Muzeu vystěhovalectví a navštívili světové mistrovství v kuželkách, v Mexiku zdobili cukrové lebky, v Egyptě si vyzkoušeli mumifikaci některých členů expedice, v Austrálii se věnovali rybolovu, v Japonsku si přeložili své jméno do japonštiny a na závěr nechybělo ani hledání tajemného pokladu nebo zdobení družinových triček,“ jmenuje hlavní body programu červencové družiny Lucie Vávrová, která jej pro děti připravila ve spolupráci s dalšími vychovateli a asistentkami pedagoga.  

K programu školní družiny se připojila i naše školní jídelna. „Žáci si vyzkoušeli rovněž chutě různých kuchyní. Paní kuchařky připravily účastníkům jídelníček tak, aby odpovídal národním jídlům jednotlivých „navštívených“ zemí. Děti tak ochutnaly polévku minestrone, marockou cizrnovou hariru či mexickou fazolovou polévku. Jako hlavní jídlo se na jídelním lístku objevily lasagne, hamburger, pečený losos, africké masové koule s dýňovými semínky, kuře po čínsku nebo quibe de forno,“ uvádí Lucie Vávrová. „Největší radost měly děti z italské, francouzské a americké kuchyně,“ uvádí vedoucí školní jídelny Alena Kandráčová, která jídelní nabídku pro děti připravila.  

Program školní družiny je připraven i na druhou polovinu srpna. Tentokrát to bude indiánské dobrodružství a hledání pokladu na cestě za Amuletem Slunce.

Prezentace – Cesta kolem světa

Bc. Hana Horáková  

Děti ze školky navštívil kominík, aby jim představil svou profesi

V pátek 3. července 2020 navštívil děti ve školce kominík. Tuto zajímavou profesi přijel představit pan Hubeňák. Dětem ukázal všechny potřebné pomůcky pro svou práci, vysvětlil, k čemu se používají, a popsal celý postup své práce. „Jsme rádi, že jsme mohli dětem představit kominické řemeslo. Děti si tak mohly prohlédnout různé druhy náčiní a pomůcek a vyslechnout si užitečné rady a důvody, proč je důležité tuto činnost provádět pravidelně, nebo informace, že každý kominík musí dodržovat bezpečnost, aby si nepřivodil úraz, a proto se každý rok bezpečnostně školí,“ popsala návštěvu kominíka vedoucí učitelka lichnovské školky Mgr., Bc. Renata Dreslerová, DiS.

V závěru přednášky si děti vložily své ruce do kyblíku, ve kterém se skrývaly saze, a mohly vytvořit výtvarné dílko. Obtiskly své dlaně na velký formát výkresu, a udělaly si tak společnou památku na návštěvu kominíka. „Dětem se návštěva tak moc líbila, že všechny chtěly být v tu chvíli kominíkem. Pro samou radost pak na rozloučenou panu Hubeňákovi zazpívaly písně Kalamajka a Pec nám spadla,“ prozradila na závěr vedoucí učitelka.

Bc. Hana Horáková 

Je libo klavír, ukulele, nebo flétnu? Ve školce to o prázdninách žije!

První dva červencové dny byly pro děti z mateřské školy v Lichnově docela netradiční. Ve středu a ve čtvrtek navštívili školku vyučující ze základní umělecké školy MIS music Kopřivnice. A tak se na chvíli školka proměnila v koncertní sál s výjimečnou atmosférou. 

„Taková zkušenost je pro děti velice přínosná. Děti se seznámily s vyučujícími, kteří s sebou donesli rozličné hudební nástroje. Mohli jsme se tak podívat na několik druhů fléten, ukulele, ale i pro všechny známý klavír,“ popsala průběh hudebních dní vedoucí učitelka mateřské školy Mgr., Bc. Renata Dreslerová, DiS.

Mezi vyučujícími byla také paní učitelka BcA. Barbora Fojtíková, která dětem ukázala, jak se kompletují flétny, rozdíly v jejich velikostech, vzhledu a způsobu hraní.

„Bylo úžasné, že si děti vyzkoušely různá dechová cvičení, která jsou pak nápomocna k samotnému hraní na nástroj. Zahrály si tak na mašinku, koťátko, sovu, sirénu nebo zkoušely kapky deště. Také dostávaly od paní učitelky různé hudební hádanky. Paní učitelka zahrála na flétnu melodii a děti poznávaly, jaká píseň se za melodií schovává. Všichni jsme se hezky pobavili,“ dodává vedoucí učitelka.  

Druhá paní učitelka Mgr. Veronika Konůpková představila dětem strunný nástroj ukulele. Společně se svým synem, který hrál na příčnou flétnu, zahráli písničku Cib, cib, cibulenka. V závěru se představil pan učitel Jan Hanibal, který dětem zahrál na klavír, a společně s dětmi si zazpívali několik lidových písní, ale zazněly i písně nové: Drůbeží závody nebo Afrika. 

Děkujeme všem pedagogům, že si našli čas, aby přišli dětem ukázat, že hraní na hudební nástroje může být zábava. Pro všechny to byl velký zážitek a budeme se těšit na další spolupráci, třeba v rámci otevření pobočky První soukromé základní umělecké školy MIS music při naší škole. Děti ze školky i školy mohou od nového školního roku navštěvovat hru na hudební nástroje pod hlavičkou této základní umělecké školy přímo v lichnovské škole. Konkrétně se bude jednat o výuku hry na flétnu a klavír. 

Bc. Hana Horáková 

Ve školce se rozloučili s předškoláky

V mateřské škole ve čtvrtek 18. června 2020 proběhlo pasování předškoláků. Děti byly kvůli výjimečnému opatření rozděleny do dvou skupin. Průběh celé akce a přivítání dětí popsala vedoucí učitelka mateřské škly Mgr., Bc. Renata Dreslerová, DiS.: „Děti se nám představily, řekly nám jméno, věk a do které základní školy budou chodit. Abychom se přesvědčili, že jsou děti opravdu připravené k nástupu do školy, připravili jsme si pro každého jednu až dvě otázky, hádanku, či úkol v podobě zazpívání své oblíbené písničky.“ Všechny děti tento zadaný úkol zvládly na jedničku s hvězdičkou. Společně si pak všichni zazpívali píseň Prázdniny. 

„Následně děti složily přísahu a pak paní učitelky každého jmenovitě pasovaly na velkého školáka. V letošním roce odchází do základní školy celkem devatenáct dětí,“ dodala vedoucí učitelka. Všichni si spolu na závěr zasoutěžili a porovnali své znalosti v zajímavých kvízech, které se dětem líbily a bavily je. Paní učitelky měly také svou odměnu, a to v podobně rozzářených obličejíčků s úsměvy. A to je pro ně ta největší radost z vydařené akce. Na památku dostal každý knihu Kouzelná třída a speciální odznak se stuhou. 

Přejeme všem budoucím školákům, aby jejich další kroky do základní školy byly velkou zábavnou hrou plnou úspěchů a radostných zážitků. 

Bc. Hana Horáková

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků: Co bude potřebovat malý školák?

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,
jak jistě už víte, ve školním roce 2020/2021 plánujeme z důvodu velkého počtu přihlášených žáků otevření dvou prvních tříd. A protože se Vaše děti do školy určitě těší, bude fajn, když spolu s nimi zahájíte přípravy na nástup ke školní docházce. Abychom Vám pomohli s nákupem toho, co budou Vaše děti potřebovat, připravily si pro Vás paní učitelky dopis, ve kterém najdete seznam pomůcek, které byste svým dětem měli zajistit. 

Další nezbytné potřeby zakoupí škola společně se zřizovatelem a budou na děti čekat první školní den jako překvapení. Díky spolupráci s Obcí Lichnov tak docílíme toho, že všechny děti budou mít stejné a z pohledu učitelek prvního stupně ty nejlepší potřeby pro svůj start ve školní práci. 

Těšíme se po prázdninách nejen na Vaše děti, ale samozřejmě také na spolupráci s Vámi. 

Hezké letní dny! 

Mgr. Olga Síbrtová

Od šestky do devítky: po koronavirových časech jsme samostatnější a zodpovědnější

Jen co se „jakžtakž“ stmelili, byli opět rozděleni. Šesťáci. Velmi složitá a různorodá třída, ale zároveň také třída plná moc zajímavých, milých a přátelských dětí.

První pololetí jsme se všichni snažili, co nám síly stačily, vzájemně se poznat a naučit se spolupracovat. Někdy to šlo lépe, jindy hůře. A do toho přišla karanténa a domácí učení. Myslím si, že pro mnohé šesťáky to byla příležitost oddychnout si od všech třídních bojů a zkusit pracovat sám za sebe. Nestresovat se, kolik mám na úkol času, jestli je někdo rychlejší než já nebo jestli se svou odpovědí ztrapním. Každý mohl pracovat svým vlastním tempem a na výsledcích to bylo znát.

Přeji vám (nám), abychom se i v dalším školním roce mohli více soustředit na svou práci a méně řešit, co si myslí ostatní…

Třídní učitelka šesťáků Mgr. Hana Poláková 

Sedmička – živá třída, která si do prvního pololetí ještě přinášela spoustu problémů z šestky. O to větší překvapení se dostavilo na začátku druhého pololetí, kdy se najednou vše začalo zklidňovat, k čemuž určitě přispěl i lyžařský kurz, který pomohl stmelení kolektivu. To stmelení ale netrvalo příliš dlouho… 

Nová situace přinesla nové výzvy. I přes to, že si v počátcích nebyli úplně jistí, dělali chyby, nedodržovali termíny, vše se postupně vyladilo. Překvapili všechny učitele, jak se s touto nelehkou situací vypořádali. Nejzajímavější momenty nastávaly při online hodinách, protože bylo velice těžké zvyknout si na mlčení ze strany sedmáků, když za normálních okolností je to ta nejupovídanější třída. 

Myslím si, že kdyby si z distanční výuky odnesli samostatnost, schopnost řešit problémy a nést zodpovědnost za své povinnosti, úplně by to stačilo. Vím, že spoustě z nás vyhovoval klid a možnost rozvrhnout si učení podle sebe, přesto jsem přesvědčená, že nic nemůže nahradit osobní kontakt ve škole. Už aby to bylo…

Třídní učitelka sedmáků Mgr. Ivana Michaličková

V osmé třídě jsou žáci s velmi dobrým prospěchem, v druhém pololetí prospěli všichni s vyznamenáním. Jsou inteligentní, samostatní, schopni týmové práce, aktivně se zapojují do projektů a soutěží. Nalezneme zde široké spektrum osobností, umělecky, technicky, přírodovědně, humanitně i organizačně nadaných. To, že mají potenciál reprezentovat školu v soutěžích na okresní i krajské úrovni, předvedli například v soutěži Zlatý Ámos, O pohár čeladenské ovečky, Safari v Avionu, v biologické olympiádě a dalších.

V době distanční výuky prokázali mimo jiné i vynikající technické dovednosti.  Velice rychle se zadaptovali v prostředí Google Učebny a řízené samostatné studium zvládli na výbornou. Naučili se aplikovat získané vědomosti v praxi a vyrobit například model plic. ☺ 

Třídní učitelka osmáků Mgr. Bohdana Hutyrová 

Naše milá devítka to měla letos obzvláště těžké. Přišla o kouzelné období posledního ročníku na základní škole, kdy přátelství, soudržnost a jakési spiklenectví kvete na plné pecky, kdy se dře na zkoušky a plánuje se budoucnost, ale také se se jezdí na výlety, období, kdy deváťáci pod „nenápadným dohledem“ svých učitelů a rodičů přeplouvají na druhý břeh, břeh dospělosti. 

My učitelé jsme se snažili být žákům v tomto „blbém koronavirovém“ období oporou i na dálku. Přesto ta největší míra zodpovědnosti dopadla na bedra samotných žáků. Musím říct, že všem dokázali, že tuto tíhu unesou a že vyspěli v zodpovědné a jedinečné osobnosti. Takže zbývá jen dodat: „Šťastnou plavbu!“

Třídní učitelka deváťáků Mgr. Petra Stoklasová 

Ohlédnutí za uplynulým školním rokem pohledem učitelek prvního stupně

První pololetí probíhalo v klasickém školním režimu s řadou soutěží a akcí, jichž se zúčastnili naši žáci. O všech jsme průběžně informovali na našich webových stránkách, některé se ocitly i na stránkách Zpravodaje. Druhé pololetí jsme začali Velkým školním karnevalem, zdařilou akcí školní družiny, kterou ale pro děti nejen z prvního stupně připravovali všichni učitelé a ruku k dílu přiložili i další pracovníci školy. Krátce nato přišla koronavirová krize a škola se pro děti uzavřela.  

Od března jsme zavedli nový způsob vzdělávání – distanční výuku. Žáci ze dne na den ztratili kontakt se svými učiteli, přišli o možnost okamžité interakce, nemohli pokládat učitelům doplňující otázky, žádat vysvětlení, jak je tomu při běžné výuce. Pro celé rodiny nastala obrovská změna. V rámci daných možností jsme nastavili systém tak, aby si žáci udrželi dobrou školní kondici a aby jejich vzdělávání nestagnovalo. Rodičům jsme nabídli pomoc s technickým zabezpečením, včetně zapůjčení techniky. Někteří rodiče této nabídky využili. 

Všichni žáci a jejich rodiny ke vzdělávání přistoupili zodpovědně. Krok po kroku učili žáci pod vedením svých učitelů nejen sebe, ale i své rodiče práci na počítači. Všichni žáci se postupně naučili ovládat svá zařízení, používat kamery, mikrofony, naučili se pracovat v aplikaci Google Učebna. Do vzdělávání na dálku byli zapojeni také všichni vychovatelé a asistenti pedagoga. 

Tím, že zadávání domácí práce probíhalo formou týdenních plánů, dostali žáci možnost rozvrhnout si práci podle uvážení, pracovat vlastním tempem a vše si přizpůsobit individuálním podmínkám v jednotlivých rodinách. Současně probíhaly i online hodiny, ve kterých jsme se soustředili na hlavní předměty. Zde děti měly možnost využívat různé aplikace, výuková videa, odkazy na hravé učení, které mnohdy rádi zhlédli i dospěláci, jako třeba virtuální procházku Lichnovem. 

Vzhledem k věku dětí na prvním stupni při online vyučování asistovali ve většině případů rodiče, prarodiče i starší sourozenci – zapojily se tedy celé rodiny. Rodičům se naskytla nová příležitost vidět své děti při školní práci, a získali tak možnost přímé konzultace s vyučujícími. Prostřednictvím online hodin byla zajištěna i okamžitá přímá zpětná vazba. Pro žáky první a druhé třídy, jejichž rodiče byli v dopoledních hodinách v zaměstnání, byly realizovány online hodiny odpoledne. 

Úkoly z výchov, o které jsme později společnou práci rozšířili, byly přijaty ze strany dětí jako vítaná změna a možnost rozvíjet se i v jiných oblastech. V té době vznikly například krásné herbáře, projekty na témata Rybník, pole a louka, Den Země, Hygiena, Dopravní výchova, Den matek, také celá řada výtvarných prací, jako například Mořský svět v krabici, Hasiči – dávají za nás ruku do ohně, Roboti v boji s koronavirem a mnoho dalších, z nichž bude většina zdobit v září chodby naší školy. 

Žáci měli možnost plnit i výzvy sportovního charakteru – například díky výstupu za skrytým pokladem na Červený kámen či cvičení na celkové zpevnění těla. Zadávané úkoly žáci ve většině případů plnili svědomitě a pečlivě, mnozí se k materiálům z online hodin ještě dodatečně vraceli ve svém volném čase nad rámec svých školních povinností. Hodnocení během distanční výuky jsme nastavili tak, aby co nejvíce podpořilo individuální růst dětí. 

Od 25. května se dětem otevřela možnost vzdělávání ve školní skupině. Celkem třiadvacet dětí prvního stupně denně navštěvovalo školu a s pomocí asistentek pedagoga a vychovatelů pilně pracovali na zadaných úkolech. 

Za svoji práci a velkou snahu v distančním vzdělávání si zaslouží vzhledem ke svému věku obdiv a samozřejmě pochvalu, kterou žáci obdrží současně s vysvědčením. Rádi bychom na tomto místě poděkovali za skvělou spolupráci, podporu a trpělivost všem rodičům, prarodičům a starším sourozencům prvostupňových dětí. Také jim patří velká pochvala za mimořádné zapojení do vzdělávání dětí a podporu školní práce. 

Mgr. Markéta Martinů, Mgr. Barbara Sochová, Mgr. Lenka Matulová,
Mgr. Monika Hanzelková, Mgr. Monika Wilczková 

Naši čtvrťáci nejenom z družinky slaví úspěch ve výtvarné soutěži

V únoru a na začátku března žáci školní družiny kreslili obrázky do výtvarné soutěže s názvem Vlaky, vláčky, mašinky, kterou vyhlásilo Středisko volného času Ostrava-Zábřeh. Do výtvarné soutěže se přihlásilo celkem šestadvacet žáků prvního stupně. 

Úspěšní byli hned tři žáci ze čtvrté třídy. Ve II. kategorii se umístil na druhém místě Daniel Švec, ve III. kategorii se umístil na druhém místě Erik Štěpán a na třetím místě Daniela Kutáčová. 

„Ráda bych poděkovala Mgr. Monice Čempel, že odeslala obrázky našich žáků na poslední chvíli v den uzavření základních škol, a třídní učitelce čtvrté třídy Mgr. Monice Hanzelkové, že zapojila do soutěže i žáky, kteří nenavštěvují školní družinu,“ dodává vychovatelka školní družiny Lucie Vávrová, DiS.

Všem žákům moc gratulujeme! Žáci budou odměněni během slavnostního zahájení nového školního roku 2020/2021.

Bc. Hana Horáková

Naše devítka se rozloučila se školou krátkým vzpomínkovým filmem

Naši deváťáci navždy opustili lavice základní školy. Kvůli koronavirovým opatřením proběhlo loučení jinak než obvykle, bez velkého ceremoniálu za přítomnosti všech žáků školy, pedagogů i představitelů obce. Ale přestože nebylo téměř do konce školních dnů zřejmé, v jakém režimu se budeme moci setkat a rozloučit se s žáky třídy, která opouští lavice lichnovské školy, oni sami dokázali, že jsou dobrá parta. A i když se nemohli pravidelně vídat ve vyučování, zvládli se dohodnout a společně na poslední chvíli natočili úžasný film. 

Bylo nám líto, že tato třída přišla o všechny ty skvělé zážitky, které se váží k postupnému ukončování povinné školní docházky, mezi které bezesporu patří zejména společně sdílená radost ze zdolání přijímacích zkoušek, závěrečný školní výlet a dojemný ukončovací ceremoniál, který je příslibem nového začátku. Proto našim žákům rádi vycházíme vstříc alespoň touto cestou a zveřejňujeme jejich rozlučkové video. 

Těší mě, že deváťáci strávili v naší škole nezapomenutelné roky života, a věřím, že se sem budou rádi vracet. Přeji jim, aby naše škola pro ně byla pevným základem ve vědění i dovednostech, aby zužitkovali vše, co se zde naučili, v dalším studiu a profesním životě, aby se v dobrém smyslu odrazila i do jejich lidských vlastností a posílila v nich hodnoty, jako je přátelství, spolupráce, zodpovědnost. A také aby nezapomněli na tu spoustu zážitků, včetně různých rošťáren a alotrií, které ve škole páchali a na které nestačil ani bdělý pedagogický dohled – jak je koneckonců patrné i z filmu. 😊 

Milé žákyně, milí žáci, přeji Vám, ať se Vám v životě daří. 

Mgr. Olga Síbrtová 

Rozloučení se školním rokem a prázdninové přání

Dovolte mi, abych na tomto místě poděkovala všem žákům za to, jak se zdárně „poprali“ s distančním vzděláváním, rodičům a dalším blízkým našich dětí za pomoc, kterou jim poskytovali, kolegům, kteří v této době – možná více než kdy jindy – prokázali neuvěřitelnou míru spolupráce. Děkuji také všem, kdo nám byli nápomocni a přispívali svými podněty a nápady k tomu, aby se nám ve ztížených podmínkách dařilo pracovat co nejlépe.  

Ráda bych také touto formou poděkovala kolegům, kteří náš tým pro příští školní rok opouštějí. Za práci v mateřské škole děkuji paní Haně Růžové, která zde rok pracovala jako učitelka, paní Miluši Kiktové, která se jako chůva starala o nejmenší děti, a paní Haně Krasňanové za práci školní asistentky. Řady učitelů základní školy opouští Mgr. Barbara Sochová, té patří dík za svědomitou práci učitelky prvního stupně. Přeji všem kolegyním úspěšný začátek nové pracovní etapy, ať se jim daří nejenom v profesním, ale i osobním životě. 

Naopak, novou posilou našeho týmu se stala Ing. Silvie Olšovská, která nastoupila na pozici asistentky pedagoga v naší mateřské škole. Řady našich spolupracovníků se pro příští školní rok ještě více rozrostou – přibývá nám žáků, v plánu je otevření dvou prvních tříd a dvou sedmých tříd. Věřím, že se nižší počet žáků v těchto třídách odrazí především na kvalitě vzdělávání, ale také podpoří dobré a bezpečné prostředí mezi dětmi. Za to, že se nám tato změna daří realizovat, děkuji panu starostovi Ing. Aleši Mičulkovi. Bez podpory zřizovatele bychom se nyní, kdy potřebujeme vybudovat pro nové třídy zázemí, neobešli. 

Za všechny pracovníky školy přeji dětem krásné a pohodové prázdniny. Věřím, že mnohým je zpestří i pobyt v naší prázdninové školní družině. Dospělým přeji příjemně strávenou dovolenou a budu se těšit na setkávání v příštím školním roce. 

Mgr. Olga Síbrtová