Informace o změně cen stravného

Vážení rodiče, vzhledem k novelizaci vyhlášky 107/2005 Sb. změna finančních limitů na nákup potravin – příloha 2, dochází k 1. 9. 2021 k přecenění cen stravného. Navyšte si prosím inkasní limity takto:

MŠ celodenní stravné1 100,-
ZŠ dopolední svačiny600,-
ZŠ obědy700,-

Děkuji za pochopení

Alena Kandráčová
vedoucí školní jídelny