První setkání s rodiči nás čeká hned na začátku září

Vážení rodiče a zákonní zástupci, 
ve středu 8. září 2021 se v naší základní škole uskuteční informativní třídní schůzky spojené s plenární schůzí SRPŠ a volbami do školské rady. Zahájení je v 15:30 hodin. 

Toto setkání se netýká zákonných zástupců žáků VI. A třídy, protože děti jsou tento den se svou učitelkou na adaptačním pobytu. 

Po dobu třídních schůzek bude v provozu školní družina pro děti, které jsou do ní přihlášeny a jejichž rodiče se budou třídních schůzek účastnit.

Bližší informace o volbách do školské rady najdete zde.

Prosíme nezapomeňte na ochranu úst a nosu. Těšíme se na Vás! 

Mgr. Olga Síbrtová