Nabídka kroužků a zájmových aktivit v základní škole pro školní rok 2021/2022

Milé děti, vážení rodiče, 
naše škola připravila pro děti pestrou směsici odpoledních kroužků. Mezi sedmnácti aktivitami si určitě vybere každý. Kroužky povedou většinou pedagogové naší školy, spolupracujeme ale také s MAP ORP Frenštát pod Radhoštěm II. (šachový kroužek) a zahájili jsme spolupráci se Sportovní basketbalovou školou Frenštát pod Radhoštěm (basketbalový kroužek pro žáky od prvního do čtvrtého ročníku). 

Přihlášku do kroužků najdete ke stažení zde, jinak je k vyzvednutí u vedoucích kroužků nebo třídních učitelů. Termín odevzdání přihlášek je do pátku 17. září 2021, zájmové aktivity pořádané naší školou budou organizovány od pondělí 27. září 2021. 

Kromě zájmových aktivit nabízíme také ve spolupráci s První soukromou ZUŠ MIS Music Kopřivnice výuku hry na klavír a flétnu pod hlavičkou této umělecké školy, jejíž jsme pobočkou. Výuka klavíru pod vedením MgA. Jiřího Najvara probíhá vždy ve středu a ve čtvrtek, výuka hry na flétnu s učitelkou BcA. Barborou Fojtíkovou ve středu. 

Věříme, že tato nabídka je pro naše žáky i jejich rodiče uspokojivá a že jí hojně využijete. Těšíme se!

Mgr. Olga Síbrtová