Informace o doučování od června 2022

Vážení rodiče, 
v měsíci červnu je doučování ukončeno, jak jsem Vás informovala před měsícem. Pokračovat budou pouze hodiny pedagogické intervence u vybraných žáků, a to do 17. června 2022. 

Rozpis doučování – pedagogické intervence na měsíc červen najdete zde.

V případě změn Vás budou informovat konkrétní vyučující nebo třídní učitelé žáků. 

Národní plán doučování je realizován v rámci Národního plánu obnovy, finanční prostředky na doučování jsou poskytnuty z fondu Evropské unie – Next Generation EU. Cílenou podporu lze použít pouze za účelem doučování potřebných žáků, tedy individuální nebo skupinové doučování. Kritéria pro výběr žáků zůstávají stejná jako v předchozím období.

EU

  Mgr. Olga Síbrtová