Kontakt

Adresa
Základní škola a Mateřská škola Lichnov, okres Nový Jičín, příspěvková organizace
Lichnov 360
742 75 Lichnov

Mapa

E-mail
skola@zslichnov.cz

Datová schránka
ukxmez6

Telefony
Mgr. Olga Síbrtová – ředitelka
774 430 360
556 855 031
Mgr. Martina Bílková – zástupkyně ředitelky
774 429 360
Lucie Vávrová, DiS. – vedoucí vychovatelka školní družiny
774 425 360
Mgr., Bc. Renata Dreslerová, DiS. – vedoucí učitelka mateřské školy
774 426 360
Mgr. Monika Wilczková – výchovná poradkyně
774 427 360
Mgr. Monika Čempel – vedoucí ekonomického a provozního úseku
774 421 360
Alena Kandráčová – vedoucí školní jídelny
556 808 547
ředitelna
774 430 360
556 855 031
základní škola – sborovna
739 315 087
556 808 548
základní škola – kabinet humanitních předmětů
774 413 360
základní škola – kabinet přírodovědných předmětů
774 420 360
mateřská škola
556 855 032
školní družina
739 315 087
školní jídelna
556 808 547

Další e-maily
mateřská škola
skolka@zslichnov.cz
školní družina
druzina@zslichnov.cz
školní jídelna
jidelna@zslichnov.cz
pedagogové
jmeno.prijmeni@zslichnov.cz
ředitelka
olga.sibrtova@zslichnov.cz