Kontakt

Adresa
Základní škola a Mateřská škola Lichnov, okres Nový Jičín, příspěvková organizace
Lichnov 360
742 75 Lichnov

Mapa

E-mail
skola@zslichnov.cz

Telefony
základní škola – ředitelna
556 855 031
základní škola – sborovna
739 315 087
556 808 548
mateřská škola
556 855 032
mateřská škola – telefon pro omlouvání dětí
739 595 459
školní družina
739 315 087
školní jídelna
556 808 547

Další e-maily
mateřská škola
skolka@zslichnov.cz
školní družina
druzina@zslichnov.cz
školní jídelna
jidelna@zslichnov.cz
pedagogové
jmeno.prijmeni@zslichnov.cz

Datová schránka
ukxmez6

Mgr. Olga Síbrtová
ředitelka školy
📞 774 430 360 ✉️ olga.sibrtova@zslichnov.cz