Denní režim

Předškolní vzdělávání dětí podle stanoveného školního vzdělávacího programu probíhá v následujícím základním denním režimu:

6:15–8:30 hod.
Příchod dětí, spontánní herní aktivity, individuální práce zaměřená na rozvoj sociálních, poznávacích, estetických a pohybových dovedností dětí.

V 8:00 hodin se MŠ z bezpečnostních důvodů zamyká.

8:30–9:00 hod.
Doba postupné svačinky podle situace ve skupině dětí v rámci probíhajícího výchovného programu s respektováním zásad hygieny a bezpečnosti dětí.

9:00–9:45 hod.
Ranní kruh, pohybové aktivity, skupinové činnosti podle tematických plánů, individuální práce v centrech aktivity.

9:45–11:30 hod.
Pobyt dětí venku, podle počasí a oblečení dětí je možné dobu prodloužit, popř. zkrátit.

11:15–11:45 hod.
Převlékání po návratu z pobytu venku, hygiena, oběd.
Ve třídě Sluníček se začíná oběd podávat v 11:15 hod.- v jarní a letní  měsíce v 11:30 hod.
Ve třídě Motýlků se začíná oběd podávat v 11:45 hod. – v jarní a letní měsíce ve 12:00 hod
(neměnná je pouze doba jídla, ostatní činnosti je možné aktuálně upravit)
Během celého dne možný kontakt s rodiči (individuální i při činnostech)

Vyzvedávání dětí po obědě

11:45–12:15 třída Sluníčka

12:15–12:45 třída Motýlci

11:45–14:00 hod.
Po obědě čištění zubů a hygiena, odchod některých dětí domů, literární nebo hudebně-poslechová chvilka, odpolední odpočinek, relaxace dětí podle jejich individuálních potřeb, možnost klidných hravých činností v centrech aktivity po odpolední relaxaci. Individuální práce s dětmi.

V předem určených dnech probíhají zájmové aktivity. Aktuální informace jsou vyvěšeny na nástěnkách ve třídách.

14:00–14:30 hod.
Hygiena, odpolední svačina.

14:30–16:00 hod.
Hry a zájmové činnosti dětí, individuální práce s dětmi do rozchodu dětí domů, nadstandardní aktivity, konec provozu MŠ.

V 16:00 hodin provoz MŠ ukončen.