Denní režim

Předškolní vzdělávání dětí podle stanoveného školního vzdělávacího programu probíhá v následujícím základním denním režimu:

6:30–8:30 hod.
Příchod dětí, spontánní herní aktivity, individuální práce zaměřená na rozvoj sociálních, poznávacích, estetických a pohybových dovedností dětí.

8:30–9:00 hod.
Doba postupné svačinky podle situace ve skupině dětí v rámci probíhajícího výchovného programu s respektováním zásad hygieny a bezpečnosti dětí.

9:00–10:00 hod.
Ranní kruh, pohybové aktivity, skupinové činnosti podle tematických plánů, individuální práce v centrech aktivity.

10:00–11:30 hod.
Pobyt dětí venku, podle počasí a oblečení dětí je možné dobu prodloužit popř. zkrátit.

11:15–12:30 hod.
Převlékání po návratu z pobytu venku, hygiena, oběd.
Ve třídě Sluníček se začíná oběd 11:15 hod.
Ve třídě motýlků se začíná oběd podávat v 11:45 hod.

12:15–14:00 hod.
Po obědě čištění zubů a hygiena, odchod některých dětí domů, literární nebo hudebně-poslechová chvilka, odpolední odpočinek, relaxace dětí podle jejich individuálních potřeb, možnost klidných hravých činností v centrech aktivity po odpolední relaxaci. Individuální práce s dětmi.

V předem určených dnech v čase od 12:30 do 13:30 hod. probíhají kroužky.

14:00–14:30 hod.
Hygiena, odpolední svačina.

14:30–16:00 hod.
Hry a zájmové činnosti dětí, individuální práce s dětmi do rozchodu dětí domů, nadstandardní aktivity, konec provozu MŠ.