Novinky MŠ

Děti ze školky se vypravily za vědeckými zajímavostmi až do Ostravy

Jaká tajemství ukrývá svět kolem nás? Co takhle ho prozkoumat, prozkoumat neviditelné pole magnetů, postavit si elektromagnetický vláček nebo levitující tužku? To vše, a ještě více poznaly zvídavé děti z naší školky, které zavítaly do Světa techniky v Ostravě. 

Ve středu 18. prosince 2019 vyjely děti ze třídy Sluníček společně se školkou z Bordovic vstříc dobrodružství. A co děti v technologickém muzeu zažily, prozradila učitelka Ivana Hosová: „Svět techniky a vynálezů je pro všechny velmi zajímavý a pro děti snad ještě více. Menší děti si hrály v centrech ve velké herně a větší zase skládaly z geometrických tvarů domeček s ozdobami. Jednotlivé tvary pojmenovávaly a počítaly. Největší úspěch však byl, když si vyzkoušely krmení zvířat na obrázcích.“ 

Děti se dověděly i zajímavosti o geometrických tělesech a jejich využití v reálném životě – lednice jako kvádr, kostky jako krychle a zeměkoule a míč, které představují kouli. Nakonec tyto a další tvary poznávaly hmatem. „Výlet do Ostravy se dětem i nám moc líbil. Děti získaly nové zážitky, a především praktické zkušenosti. Jsme také rádi za spolupráci s Mateřskou školou Bordovice. Děti se tak mají možnost setkávat se svými budoucími spolužáky ještě před nástupem do školy,“ uzavřela povídání Ivana Hosová. 

Bc. Hana Horáková


Vánoční čas uzavřeme ve škole Tříkrálovou sbírkou

Naše škola ukončí vánoční zvyklosti návštěvou tří králů. Ti zavítají do školy i školky v pondělí 6. ledna 2020 v rámci spolupráce s Charitou Frenštát pod Radhoštěm a Římskokatolickou farností Lichnov a Vlčovice. Děti ve škole se tak seznámí s Tříkrálovou sbírkou, kterou pořádá Charita České republiky.

Tříkrálová sbírka slaví letos dvacet let své celorepublikové existence. Za tu dobu se stala celospolečenskou událostí, která přináší všem zúčastněným radost a ukazuje sílu lidské solidarity. Výtěžek sbírky je určen na pomoc nemocným, hendikepovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí. Desetina výnosu je každoročně určena na rozvojovou pomoc v zahraničí. 

V naší škole budou koledovat čtyři vybraní žáci jako tři králové a anděl za doprovodu lichnovského pana faráře P. Mgr. Dobromila Zifčaka a pracovnice Charity Frenštát pod Radhoštěm Anny Čechové, která je zároveň koordinátorkou sbírky. Cílem této návštěvy je ukázat dětem a žákům tradiční křesťanskou zvyklost spojenou s Vánoci, završit čas, kdy se kromě radosti z dárků, které jsme sami dostali, můžeme společně radovat z toho, že obdarujeme někoho dalšího. Jde především o vedení dětí k přemýšlení o tom, že i my sami můžeme někomu pomoci. Navíc je dobré dětem připomenout, že ne každý má to štěstí, že dostal pod stromečkem hodně dárků, ale že jsou kolem nás lidé odkázaní na pomoc druhým.

Děti mohou do sbírky také přispět, tento příspěvek je dobrovolný. Charita Frenštát pod Radhoštěm letos výtěžek určila na podporu a rozvoj paliativní péče. 

Děkuji Vám a přeji mnoho dobrého v roce 2020. 

Mgr. Olga Síbrtová 


Ve školce se v adventním čase tvořilo

Opět po roce v adventním čase proběhly v mateřské školce v Lichnově vánoční dílničky. „Rodiče a děti se setkali, aby si společně vytvořili něco pěkného. Byla pro ně nachystaná pestrá nabídka činností, u kterých si mohli vybrat, z jakého materiálu budou vyrábět,“ uvedla vedoucí učitelka mateřské školy Mgr., Bc. Renata Dreslerová, DiS. 

Ve třídě Sluníček například vznikl vánoční skřítek z ponožky a šišky a ozdobená vánoční krabička vytvořená ubrouskovou technikou. „Zavítala k nám i paní Uhlířová, která nám ukázala techniku pískování, ze které vznikly nádherné obrázky. Děti pískovaly vánoční motivy, ale i třeba pohádkové bytosti či zvířátka,“ popsala práci s tvořivým pískem vedoucí učitelka. 

I ve vedlejší třídě Motýlků se tvořilo ve velkém. Vyráběl se tam anděl z polystyrenu, který byl ozdobený organzou a papírem a také vánoční věnec z polystyrenového kruhu, který si rodiče a děti ozdobili dle své fantazie. „Jsme moc rádi, že se vánoční tvoření vydařilo a děti i rodiče odcházeli ze školky s úsměvem,“ dodává závěrem Renata Dreslerová. 

Bc. Hana Horáková


Mikuláš na mateřskou školku nezapomněl

Když zase po roce navštívil děti z mateřské školy Mikuláš, tak byl určitě mile překvapen. Děti z mateřinky si pro něj a pro své rodiče, babičky, dědečky, sourozence a další příbuzné a kamarády připravily ve čtvrtek 5. prosince 2019 malé vystoupení v kulturním domě v Lichnově. 

Mikuláše jako každým rokem doprovodil i čert a anděl a společně obdarovali děti, paní učitelky a chůvu malými balíčky. „Chtěla bych poděkovat za občerstvení, o které se postaral Spolek rodičů a přátel školy ve spolupráci se sedmou třídou naší základní školy pod vedením paní učitelky Mgr. Moniky Čempel. Program dětí se vydařil a všichni odcházeli spokojeni,“ zhodnotila proběhlou akci vedoucí učitelka mateřské školky Mgr., Bc. Renata Dreslerová, Dis. Celé vystoupení fotil opět fotograf Karel Fiala, který na úplný závěr nafotil vánoční rodinné foto. 

Následující den v pátek si děti sdělovaly své zážitky z vystoupení a samozřejmě také to, co našly v balíčku. Na otázku, co dostaly od Mikuláše, svou odpovědí exceloval Ríša ze třídy Sluníček: „Dostal jsem papání.“ „Jsme rádi, že si děti odnesly příjemný zážitek, a budeme se těšit na další společné setkání,“ uvádí dále vedoucí učitelka. 

„Za úžasné vystoupení dětí, organizaci akce a celkové zpříjemnění adventního času pro všechny nejbližší dětí z naší mateřské školy, kteří se přišli se zájmem na vystoupení podívat, děkuji celému týmu školky, který se na přípravě již tradiční mikulášské akce podílel, a dále sedmákům a deváťákům, kteří se postarali o prodej občerstvení a také zajištění Mikuláše, čerta a anděla,“ poděkovala závěrem za akci ředitelka školy Mgr. Olga Síbrtová. 

Bc. Hana Horáková


Školka se proměnila v malou hvězdárnu

Co je to vesmír? Kde je Měsíc? A jaké je vlastně Slunce? A je vůbec velké téma vesmíru pro děti z mateřské školky zajímavé? Odpověď je jasná – ano a moc!

V pondělí 9. prosince 2019 navštívil mateřskou školku pan Radek Kraus z Hvězdárny ve Valašském Meziříčí. „Pan Kraus si pro děti připravil imaginární dalekohled, kterým se společně s dětmi dívali do naší Galaxie, prozkoumali také Slunce, Měsíc, a dokonce i černou díru, ta byla pro děti velmi zajímavá,“ odhalila kousek programu vedoucí učitelka mateřské školy Mgr., Bc. Renata Dreslerová, Dis. 

Děti pana Krause mile překvapily, protože už o vesmíru ví spoustu informací. Zároveň se děti zajímavou formou dozvěděly o souhvězdí Delfína a Býka, a to prostřednictvím imaginárního putování s pohádkami, které doplnil svým zajímavým vyprávěním Radek Kraus.

Bc. Hana Horáková


Naši sedmáci předčítají pohádky ve školce

V pátek 29. listopadu 2019 proběhlo ve školce pravidelné čtení pohádek. Žáci sedmého ročníku si pro děti z mateřské školy tentokrát připravili dvě pohádky: O Otesánkovi, Kohoutek a slepička. Jestli má čtení sedmáků pozitivní ohlas, prozradila vedoucí učitelka mateřské školy Mgr., Bc. Renata Dreslerová, Dis.: „Dětem ze školky se čtení pohádek líbí, protože jim předčítají jejich starší kamarádi. Během čtení se žáci sedmé třídy střídají, aby se zapojili opravdu všichni.“ 

Interakce v různých věkových skupinách je důležitá, protože se děti a žáci vzájemně učí respektu, soustředění, naslouchání druhému. „Pravidelné čtenářské pátky ve školce mají také u sedmáků dobrý ohlas. Do mateřinky se naši sedmáci těší a číst dětem chtějí opravdu všichni. Kvůli časovému nastavení, tak aby se dětem četlo před spaním, často oželí i přestávku mezi hodinami,“ uvádí ke čtení ve školce třídní učitelka sedmičky Mgr. Ivana Michaličková, která čtení žáků ve školce organizuje. 

Bc. Hana Horáková


V mateřské školce se v listopadu slavilo

Když se slaví ve školce narozeniny a svátky dětí, tak je všude veselo. V měsíci listopadu se slavilo ve třídě Sluníček i Motýlků. A protože oslavy narozenin a svátků probíhají za celý měsíc, sešlo se hned několik šťastných oslavenců. „Od rána děti vyrábějí a chystají blahopřání a dárečky, které pak dají oslavencům,“ popsala náplň oslavného dne vedoucí učitelka mateřské školky Mgr., Bc. Renata Dreslerová, Dis. 

Celý den se vyrábí, zpívá, slaví a tančí. Děti si zazpívají narozeninovou a svátkovou píseň a všude je živo. „Tato činnost je důležitá pro naučení prosociálního chování a také základům společenskému chování,“ dodala vedoucí učitelka. A jak už je na narozeninových oslavách zvykem – nakonec každý z oslavenců dostal dárek, který si sám vybral.

Bc. Hana Horáková


Zveme rodiny dětí z mateřinky na Mikulášskou nadílku


V podzimních dílničkách tvořili opravdu všichni!

Ve čtvrtek 24. října 2019 se v lichnovské mateřské školce uskutečnilo tvoření s rodiči a dětmi. Účast byla hojná a podzimní dílničky se vydařily. S jakým materiálem děti a rodiče pracovali, prozradila vedoucí učitelka mateřské školky Mgr., Bc. Renata Dreslerová, Dis.: „Vyráběli jsme podzimní a zimní dekorace z různých materiálů a přírodnin. Přišlo nám vhod listí, šišky, kaštany, šípky a další přírodní materiály. Všichni přišli s dobrou náladou a všelijakými nápady, jak si vytvořit něco pěkného.“

Spolupráce rodičů a dětí byla ukázková, společně pracovali se zaujetím a nadšením a při tvoření vládla příjemná a pohodová atmosféra. Potvrdila to i vedoucí učitelka: „Rodiče a děti si vyrobili svícny, věnce a třeba stromečky z polystyrenových kuželů. Tvoření opravdu všechny bavilo. Už se těšíme, až se zase s rodiči potkáme na dalších dílničkách, třeba těch vánočních, a doufáme znova ve velkou účast.“ Všechny výrobky byly nápadité, kreativní a účastníci dílen odcházeli s úsměvem a dobrou náladou.

Bc. Hana Horáková


Projekt Šablony v mateřské škole: tablety, chůva i odborník z praxe

Díky projektu Šablony mohla školka zakoupit tablety, které slouží ke vzdělávání dětí. Jak se s takovými inovativními pomůckami pracuje, přiblížila vedoucí učitelka mateřské školy Mgr., Bc. Renata Dreslerová, Dis.: „Jsme rádi, že můžeme takové pomůcky ke zpestření činností využít. Děti mohou pracovat ve skupinách nebo i jednotlivě.“ Tablety už využívají žáci z naší základní školy, je proto dobře, že je může využívat pro výuku i mateřská škola. 

Dále v rámci projektu školka využívá ve vzdělávání dětí práci chůvy pro děti mladší tří let. „Chůva s dětmi pracuje individuálně, má menší skupinu dětí. Práci a vzdělávání přizpůsobuje potřebám menších a větších dětí. Díky chůvě se mohou paní učitelky věnovat dalším dětem a práci si tak rozdělit a snadněji zorganizovat,“ upřesnila výhody spolupráce s chůvou Renata Dreslerová. 

Jednou z dalších akcí z projektu Šablony patří návštěva odborníků z různých profesních oblastí. Děti pravidelně každý měsíc mezi sebe přivítají člověka, který se představí a seznámí děti se svým oborem a možnosti práce v něm. Tím rozšíří znalosti dětí a povědomí o různých profesích. 

V září a říjnu navštívil postupně obě třídy naší mateřinky sbormistr, hudební skladatel, klavírista a učitel MgA. Jiří Najvar, který působí na základní umělecké škole a u nás ve škole vede hodiny klavíru a pěvecký sbor. „Díky jeho návštěvě měly děti opravdu originální možnost vyzkoušet si dirigování. Pan Najvar jim na tabletu představil rozdíl mezi orchestrem a sborem a zároveň jim poutavě vysvětlil vše, na co se zvídavé děti dotazovaly,“ uvedla Renata Dreslerová. Společně s panem Najvarem si v závěru hodiny z klavíru zazpívaly své oblíbené písničky. 

Ukázky děti velmi zaujaly a už nyní se mohou těšit na další zajímavé návštěvy, které je teprve čekají.  

Bc. Hana Horáková


všechny články v Novinkách MŠ