Novinky MŠ

Děti ze školky navštívil kominík, aby jim představil svou profesi

V pátek 3. července 2020 navštívil děti ve školce kominík. Tuto zajímavou profesi přijel představit pan Hubeňák. Dětem ukázal všechny potřebné pomůcky pro svou práci, vysvětlil, k čemu se používají, a popsal celý postup své práce. „Jsme rádi, že jsme mohli dětem představit kominické řemeslo. Děti si tak mohly prohlédnout různé druhy náčiní a pomůcek a vyslechnout si užitečné rady a důvody, proč je důležité tuto činnost provádět pravidelně, nebo informace, že každý kominík musí dodržovat bezpečnost, aby si nepřivodil úraz, a proto se každý rok bezpečnostně školí,“ popsala návštěvu kominíka vedoucí učitelka lichnovské školky Mgr., Bc. Renata Dreslerová, DiS.

V závěru přednášky si děti vložily své ruce do kyblíku, ve kterém se skrývaly saze, a mohly vytvořit výtvarné dílko. Obtiskly své dlaně na velký formát výkresu, a udělaly si tak společnou památku na návštěvu kominíka. „Dětem se návštěva tak moc líbila, že všechny chtěly být v tu chvíli kominíkem. Pro samou radost pak na rozloučenou panu Hubeňákovi zazpívaly písně Kalamajka a Pec nám spadla,“ prozradila na závěr vedoucí učitelka.

Bc. Hana Horáková 


Je libo klavír, ukulele, nebo flétnu? Ve školce to o prázdninách žije!

První dva červencové dny byly pro děti z mateřské školy v Lichnově docela netradiční. Ve středu a ve čtvrtek navštívili školku vyučující ze základní umělecké školy MIS music Kopřivnice. A tak se na chvíli školka proměnila v koncertní sál s výjimečnou atmosférou. 

„Taková zkušenost je pro děti velice přínosná. Děti se seznámily s vyučujícími, kteří s sebou donesli rozličné hudební nástroje. Mohli jsme se tak podívat na několik druhů fléten, ukulele, ale i pro všechny známý klavír,“ popsala průběh hudebních dní vedoucí učitelka mateřské školy Mgr., Bc. Renata Dreslerová, DiS.

Mezi vyučujícími byla také paní učitelka BcA. Barbora Fojtíková, která dětem ukázala, jak se kompletují flétny, rozdíly v jejich velikostech, vzhledu a způsobu hraní.

„Bylo úžasné, že si děti vyzkoušely různá dechová cvičení, která jsou pak nápomocna k samotnému hraní na nástroj. Zahrály si tak na mašinku, koťátko, sovu, sirénu nebo zkoušely kapky deště. Také dostávaly od paní učitelky různé hudební hádanky. Paní učitelka zahrála na flétnu melodii a děti poznávaly, jaká píseň se za melodií schovává. Všichni jsme se hezky pobavili,“ dodává vedoucí učitelka.  

Druhá paní učitelka Mgr. Veronika Konůpková představila dětem strunný nástroj ukulele. Společně se svým synem, který hrál na příčnou flétnu, zahráli písničku Cib, cib, cibulenka. V závěru se představil pan učitel Jan Hanibal, který dětem zahrál na klavír, a společně s dětmi si zazpívali několik lidových písní, ale zazněly i písně nové: Drůbeží závody nebo Afrika. 

Děkujeme všem pedagogům, že si našli čas, aby přišli dětem ukázat, že hraní na hudební nástroje může být zábava. Pro všechny to byl velký zážitek a budeme se těšit na další spolupráci, třeba v rámci otevření pobočky První soukromé základní umělecké školy MIS music při naší škole. Děti ze školky i školy mohou od nového školního roku navštěvovat hru na hudební nástroje pod hlavičkou této základní umělecké školy přímo v lichnovské škole. Konkrétně se bude jednat o výuku hry na flétnu a klavír. 

Bc. Hana Horáková 


Ve školce se rozloučili s předškoláky

V mateřské škole ve čtvrtek 18. června 2020 proběhlo pasování předškoláků. Děti byly kvůli výjimečnému opatření rozděleny do dvou skupin. Průběh celé akce a přivítání dětí popsala vedoucí učitelka mateřské škly Mgr., Bc. Renata Dreslerová, DiS.: „Děti se nám představily, řekly nám jméno, věk a do které základní školy budou chodit. Abychom se přesvědčili, že jsou děti opravdu připravené k nástupu do školy, připravili jsme si pro každého jednu až dvě otázky, hádanku, či úkol v podobě zazpívání své oblíbené písničky.“ Všechny děti tento zadaný úkol zvládly na jedničku s hvězdičkou. Společně si pak všichni zazpívali píseň Prázdniny. 

„Následně děti složily přísahu a pak paní učitelky každého jmenovitě pasovaly na velkého školáka. V letošním roce odchází do základní školy celkem devatenáct dětí,“ dodala vedoucí učitelka. Všichni si spolu na závěr zasoutěžili a porovnali své znalosti v zajímavých kvízech, které se dětem líbily a bavily je. Paní učitelky měly také svou odměnu, a to v podobně rozzářených obličejíčků s úsměvy. A to je pro ně ta největší radost z vydařené akce. Na památku dostal každý knihu Kouzelná třída a speciální odznak se stuhou. 

Přejeme všem budoucím školákům, aby jejich další kroky do základní školy byly velkou zábavnou hrou plnou úspěchů a radostných zážitků. 

Bc. Hana Horáková


Informace pro rodiče budoucích prvňáčků: Co bude potřebovat malý školák?

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,
jak jistě už víte, ve školním roce 2020/2021 plánujeme z důvodu velkého počtu přihlášených žáků otevření dvou prvních tříd. A protože se Vaše děti do školy určitě těší, bude fajn, když spolu s nimi zahájíte přípravy na nástup ke školní docházce. Abychom Vám pomohli s nákupem toho, co budou Vaše děti potřebovat, připravily si pro Vás paní učitelky dopis, ve kterém najdete seznam pomůcek, které byste svým dětem měli zajistit. 

Další nezbytné potřeby zakoupí škola společně se zřizovatelem a budou na děti čekat první školní den jako překvapení. Díky spolupráci s Obcí Lichnov tak docílíme toho, že všechny děti budou mít stejné a z pohledu učitelek prvního stupně ty nejlepší potřeby pro svůj start ve školní práci. 

Těšíme se po prázdninách nejen na Vaše děti, ale samozřejmě také na spolupráci s Vámi. 

Hezké letní dny! 

Mgr. Olga Síbrtová


Rozloučení se školním rokem a prázdninové přání

Dovolte mi, abych na tomto místě poděkovala všem žákům za to, jak se zdárně „poprali“ s distančním vzděláváním, rodičům a dalším blízkým našich dětí za pomoc, kterou jim poskytovali, kolegům, kteří v této době – možná více než kdy jindy – prokázali neuvěřitelnou míru spolupráce. Děkuji také všem, kdo nám byli nápomocni a přispívali svými podněty a nápady k tomu, aby se nám ve ztížených podmínkách dařilo pracovat co nejlépe.  

Ráda bych také touto formou poděkovala kolegům, kteří náš tým pro příští školní rok opouštějí. Za práci v mateřské škole děkuji paní Haně Růžové, která zde rok pracovala jako učitelka, paní Miluši Kiktové, která se jako chůva starala o nejmenší děti, a paní Haně Krasňanové za práci školní asistentky. Řady učitelů základní školy opouští Mgr. Barbara Sochová, té patří dík za svědomitou práci učitelky prvního stupně. Přeji všem kolegyním úspěšný začátek nové pracovní etapy, ať se jim daří nejenom v profesním, ale i osobním životě. 

Naopak, novou posilou našeho týmu se stala Ing. Silvie Olšovská, která nastoupila na pozici asistentky pedagoga v naší mateřské škole. Řady našich spolupracovníků se pro příští školní rok ještě více rozrostou – přibývá nám žáků, v plánu je otevření dvou prvních tříd a dvou sedmých tříd. Věřím, že se nižší počet žáků v těchto třídách odrazí především na kvalitě vzdělávání, ale také podpoří dobré a bezpečné prostředí mezi dětmi. Za to, že se nám tato změna daří realizovat, děkuji panu starostovi Ing. Aleši Mičulkovi. Bez podpory zřizovatele bychom se nyní, kdy potřebujeme vybudovat pro nové třídy zázemí, neobešli. 

Za všechny pracovníky školy přeji dětem krásné a pohodové prázdniny. Věřím, že mnohým je zpestří i pobyt v naší prázdninové školní družině. Dospělým přeji příjemně strávenou dovolenou a budu se těšit na setkávání v příštím školním roce. 

Mgr. Olga Síbrtová


Informace o zkráceném provozu v naší mateřské škole

Vážení rodiče a zákonní zástupci,
dovolujeme si Vás upozornit na omezení provozu mateřské školy, a to v pondělí 29. června 2020. Provoz mateřské školy bude ukončen ve 14:00 hodin. Své děti můžete vyzvedávat od 13:30 do 14:00 hodin. 

Děkujeme za pochopení.

Mgr. Olga Síbrtová, ředitelka 


Škola se stala pobočkou První ZUŠ MIS music! Zveme žáky k přijímacím talentovým zkouškám do hudebního oboru pro příští rok

Naše škola se stala pobočkou První soukromé základní umělecké školy MIS music o. p. s. v Kopřivnici. Od školního roku 2020/2021 bude pod hlavičkou této školy probíhat v prostorách lichnovské školy výuka hry na flétnu a klavír.  

Informujeme tedy tímto rodiče žáků, že přijímací talentové zkoušky proběhnou v budově naší základní školy v pátek 19. června 2020. Uchazeči o studium mohou vyplnit přihlášku online na webu školy www.mismusic.eu. 

„Jsem moc ráda, že se nám podařilo navázat spolupráci s kopřivnickou základní uměleckou školou a rozšířit nabídku vzdělávání pro lichnovské děti. Vím, že je někdy pro děti i rodiče poměrně složité dojíždění za dalšími aktivitami – ať už jsou to různé kroužky, nebo právě další vzdělávání v uměleckých školách,“ uvádí ředitelka školy Mgr. Olga Síbrtová. „Děkuji tedy MgA. Jiřímu Najvarovi, který s myšlenkou učit klavír v lichnovské škole přišel, dále panu řediteli umělecké školy MgA. Petru Rajnohovi, Ph.D., že tento nápad přijal, zajistil veškeré potřebné žádosti a rozšířil o nabídku výuky hry na flétnu, a v neposlední řadě děkuji všem rodičům, kteří nás v naší snaze podpořili na podzim svými podpisy na petici. Poděkování za podporu patří také představitelům obce. Už teď se moc těším, až se naše škola rozezní hudbou i v odpoledních hodinách,“ dodává ředitelka. 

Bc. Hana Horáková  


Oznámení výsledku zápisu k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2020/2021

Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci dětí,
tímto zveřejňujeme výsledek zápisu dětí do naší mateřské školy. Rozhodnutí o přijetí naleznete zde.

Písemné rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání si můžete vyzvednout v ředitelně školy v úředních hodinách, tj. každé pondělí od 14 do 16 hodin a středu od 8 do 10 hodin (po telefonické domluvě také v mateřské škole u vedoucí učitelky mateřské školy Mgr., Bc. Renaty Dreslerové, DiS.). 

Vzhledem k současné situaci nelze během června zorganizovat tradiční schůzky rodičů dětí, které nastupují do naší školky. Ničeho se ale neobávejte, včas před zahájením školního roku Vás bude individuálně kontaktovat vedoucí učitelka mateřské školy, aby Vám sdělila a předala vše potřebné.  

Děkujeme Vám za projevenou důvěru, Vám i Vašim dětem přejeme krásné dny a těšíme se na spolupráci. Dětem přejeme hezký vstup do kolektivu předškoláků a spoustu zážitků s kamarády. 

Za kolektiv pracovníků školy

Mgr. Olga Síbrtová, ředitelka


Informace k úplatě za předškolní vzdělávání do konce školního roku

Vážení rodiče,
s ohledem na přerušení provozu v naší mateřské škole v měsících březnu, dubnu a květnu byla stanovena odpovídající výše úplaty za předškolní vzdělávání v tomto období. Většinou Vám vznikl na základě Vašich pravidelných plateb přeplatek, z tohoto důvodu by bylo vhodné ukončit pro tento školní rok platby na účet školy. Individuálně budete o dalším postupu informováni vedoucí učitelkou mateřské školy Mgr., Bc. Renatou Dreslerovou, DiS. Veškeré přeplatky Vám budou vráceny bezhotovostně na Váš účet na konci tohoto školního roku.

S pozdravem

Mgr. Olga Síbrtová, ředitelka


všechny články v Novinkách MŠ