Novinky MŠ

Motýlci také září v září

Jaký byl měsíc září ve třídě Motýlků? „Po posledním srpnovém chladném týdnu mnohé děti onemocněly, a tak se počet dětí střídal okolo čísla deset. Ten, kdo chyběl, v pondělí přišel, a ten, kdo chodil, onemocněl. Spousta dětí se ještě vůbec s některými svými kamarády ani pořádně neviděla,“ popisuje nešťastný začátek září vedoucí učitelka mateřské školy Mgr., Bc. Renata Dreslerová, DiS.

S dětmi se učíme i vyjmenovat názvy dnů, měsíců v roce. Toto je náš kalendář.
Takto se odpočívá po obědě. Samozřejmě po přečtené pohádce nebo poslechu hudby.

I přesto však ve třídě Motýlků vládla veselá nálada. „S dětmi, které chodily do školky, jsme se vzájemně představili, přivítali jsme se novou pohybovou básničkou a začali jsme tvořit třídní pravidla, které nás budou provázet celý školní rok,“ doplňuje paní učitelka Renata. Děti se také učí uklízecí písničku, ta se zpívá, když jdou děti na svačinku nebo na procházku ven a potřebují si uspořádat vytažené věci.

Po seznámení s kamarády jsme společně ochutnávali různé druhy ovoce, soutěžili ve škrabání jablek: Kdo měl nejdelší slupku.
A také jsme oslavili Martinovy narozeniny.

„Také jsme přemýšleli, jaká písnička by mohla být naše třídní. A našli jsme! Je to, Motýlí valčík. Tou písničkou také voláme našeho třídního maskota, kterému děti vymyslely jméno Kuklík a vytvořily mu místečko na odpočívání,“ zmiňuje hledání nové písně paní učitelka Monika Štěrbová. Také třída Motýlků se zapojila do výtvarné soutěže „Co se děje v lese?“. Vyhlášení soutěže se zúčastnili Kristýna Janyšková a Filip Takács. Máme to ale šikovné děti!

Společně jsme se naučili tanec mazurka na píseň „Měla babka čtyři jabka“.

A pozor! Společně se školní družinou třída Motýlků připravila soutěž ve sbírání kaštanů a dalších plodů pro myslivecké sdružení, která potrvá do konce října. Nejlepší sběrače čeká odměna! Tak neváhejte a pojďte s námi do toho!

Třídní maskot Kuklík Vám přeje hodně zdraví a radost

Bc. Hana Horáková


Sluníčka září v září

Začátek školního roku platí i pro mateřskou školu v Lichnově. Starší děti a paní učitelky ve třídě Sluníčko přivítaly nově příchozí děti. Všichni společně se seznámili s provozem školky, s pravidly ve třídě a s novými kamarády.

 „Protože jsme třída Sluníček, tak máme i svou třídní píseň s názvem, jak jinak, než Sluníčková a maskotem naší třídy je náš kamarád Krteček. Ten nás bude provázet po celý školní rok. I za tak krátkou dobu, jako je jeden měsíc, se paní učitelky naučily s dětmi spoustu nových písniček, říkadel a tanečků, a to je moc bezva,“ popisuje aktivity třídy Sluníčko učitelka Iva Hosová. 

Mateřská škola se také zapojila do výtvarné soutěže „Co se děje v lese?“. A mají hned prvního výherce, kterým se stal Štěpán Tichavský, kterému moc gratulujeme!

Bc. Hana Horáková


Zpráva ze školky: První lekce šachů je za námi!

V pátek 1. října 2021 se děti z mateřské školy v Lichnově těšily na první lekci šachového kroužku, který v základní i mateřské škole probíhá pod záštitou projektu MAP ORP Frenštát pod Radhoštěm II. 

„A jak už to u malých dětí bývá, nejdříve přichází velké těšení se na něco nového. Děti se těšily natolik, že se celý den vyptávaly, kdy už budou ty šachy,“ popisuje s úsměvem učitelka Monika Štěrbová. 

Po odpočinku se konečně pana lektora dočkaly. „Ten je nejdříve uvítal a hned jim řekl, co si mají nachystat. Děti s nadšením vzaly šachy a šachovnici a přesunuly se ke stolu. A tak začala první lekce,“ doplňuje učitelka. 

Přejeme našim šachistům spoustu nových zážitků a zábavy.

Bc. Hana Horáková


Děti ze školky vyrazily za poznáním na výstavu mysliveckých trofejí

V pátek 10. září 2021 se děti z lichnovské mateřské školy vydaly na zajímavou výstavu trofejí do místního kulturního domu. Výstavu uspořádalo Myslivecké sdružení Lichnov-Bordovice a vyrazily na ni obě třídy naší školky.   

„Dětem se líbily trofeje a vycpaniny zvířat a také je zaujal samotný výklad pana myslivce. Potom přišly na řadu otázky, na které odpovídaly i děti. Pobavili jsme se u odpovědi, že samice od jelena je jelenice,“ se smíchem popisuje příjemně strávený den vedoucí učitelka Mgr., Bc. Renata Dreslerová, DiS. 

Nakonec si děti ještě poslechly různé zvuky, které zvířata vydávají, hádaly jejich stopy a prohlédly si výstavu paroží.

Bc. Hana Horáková


Pozor! Opět jsme vyhlásili soutěž ve sběru kaštanů, žaludů a bukvic pro myslivce

Naše mateřská škola a školní družina letos na podzim zahájila opět soutěž pro děti ve sběru kaštanů, žaludů a bukvic. Lesní plody poputují k mysliveckému sdružení či k chovatelům drobné zvěře a pomohou zvířátkům přečkat zimu.

Děti se mohou zapojit do 31. října 2021. Suché, zvážené plody mohou odevzdávat ve školní družině Myšáků a v mateřské škole vždy ráno po příchodu. Pět nejlepších sběračů bude odměněno. 

Lucie Vávrová, DiS. 


Šachy – královská hra ve škole i ve školce

Pod záštitou projektu MAP ORP Frenštát pod Radhoštěm II. nabízíme dětem v naší mateřské i základní škole šachový kroužek. Šachům je vyhrazen pravidelně pátek. V základní škole se budou učit děti hrát od 13:30 do 14:15, v mateřské škole bude kroužek probíhat od 14:25 do 15:10. Kroužek bude zdarma a povede jej zkušený lektor.  

Žáci základní školy se přihlašují prostřednictvím svých třídních učitelů nejpozději do pátku 17. září 2021. Přihlášku do kroužku najdete na našem webu zde, případně si ji mohou žáci vyzvednout u svých třídních učitelů. 

Ve školce je kroužek vhodný pro děti od čtyř let. Formulář k zápisu dítěte najdou rodiče ve třídě Motýlků. Také pro ně platí, že své dítě mohou zapsat nejpozději do pátku 17. září 2021.

Mgr. Olga Síbrtová


Jak na adaptaci při nástupu dítěte do školky nebo po delší době mimo školku

Nástupem zpět do školky se musí dítě opět přizpůsobit režimu ve školce. Můžou nastat problémy pramenící z odloučení. To se může projevit např. pláčem při loučení ve školce s rodiči, steskem po rodičích, dítě může odmítat jídlo a pití, nebo třeba rušit odpolední klid. Další častou reakcí je agrese. Dítě například uhodí kamaráda nebo do něj kopne jen proto, že neví, jak ho vyzvat ke společné hře. Netolerujte agresivitu. Chce to čas, trpělivost, ale dítě si opět zvykne a začne do školky chodit rádo. 

V adaptačním období pomáhá klidný, pozitivní a vstřícný přístup všech. Doporučujeme zbytečně neprodlužovat ranní loučení a „vydržet“ pláč dítěte. Každé ráno si povídejte s dítětem, jak bude den probíhat, kdo a kdy si pro něj do školky přijde (po obědě, po spaní…). Tento dohodnutý čas dodržujte, aby dítě mělo jistotu, že jej v mateřské škole „nezapomenete“. Pravidelnost v průběhu dne a týdne dítěti přináší pocit větší jistoty a bezpečí. Není vhodné vytvářet dlouhé odmlky v docházce (například dva dny ve školce a tři dny doma), protože dítě při každém příchodu „začíná znovu“ a těžko si po přerušení docházky hledá „své místo“ mezi dětmi ve třídě, v organizaci činností apod.   

Pokud je Vaše dítě citlivější, doporučujeme dobu strávenou ve školce opět postupně prodlužovat. Každé dítě je jiné a potřebuje svůj čas, aby si opět zvyklo. Pomáhá přítomnost kamaráda nebo sourozence ve třídě, nebo hračka z domova, kterou si dítě přináší s sebou apod. Na loučení si dítě zvyká postupně a většinou po odchodu rodičů přestává plakat, protože ho učitelka dokáže zajímavou činností nadchnout a zabavit.

Jak byste měli motivovat své dítě před vstupem do školky? Povídejte si s dítětem, jaké to v mateřské škole bude, co příjemného bude prožívat společně s dětmi a učitelkami. Je potřebné poskytnout dítěti dostatek informací, aby se zbytečně neobávalo. O školce doma mluvte hezky. „Nestrašte“ své dítě mateřskou školou! Dítě by vnímalo mateřskou školu negativně, vytvářelo si zbytečnou bariéru. Naopak svému dítěti usnadníte návrat zpět do školky. Těšte se s ním, nechte si vyprávět, co se mu líbí a co vše z toho bude také ve školce. Ujistěte dítě, že do školky bude chodit, aby mělo kamarády, hrálo si s nimi, aby si pohrálo s jinými hračkami, než má doma… Ujistěte dítě, že ve školce není „odloženo“, ale že víte, že mu ve školce bude dobře a bude tam rádo.

Mgr., Bc. Renata Dreslerová, DiS., 
vedoucí učitelka mateřské školy 


Informace o třídních schůzkách pro rodiče předškoláků

Vážení rodiče,
srdečně Vás zveme ve čtvrtek 9. září 2021 na informativní třídní schůzky rodičů našich předškoláků. Třídní schůzky zahájíme v 16:30 hodin ve třídě Sluníček, po úvodních informacích se rozdělíte do jednotlivých tříd, kde se dozvíte od učitelek mateřské školy vše podstatné pro zahájení vzdělávání dětí a plánovanou organizaci v tomto školním roce. 

Těšíme se na Vaši účast.

Mgr. Olga Síbrtová


Budoucí prvňáčky jsme pozvali na virtuální prohlídku školy. Nyní školu otvíráme i ostatním dětem

Letošní školní rok byl – stejně jako ten loňský – negativně ovlivněn epidemií koronaviru a po dlouhou dobu rovněž zákazem osobní přítomnosti žáků ve škole či zákazem vstupu třetích osob. Proto jsme si už podruhé vyzkoušeli zápis do první třídy distanční formou. Našim pedagogům ale bylo líto, že nemohli budoucí prvňáčky spolu s jejich rodiči přivítat ve škole na prohlídce a informativních třídních schůzkách. Proto neváhali a vytvořili pro děti prohlídku virtuální. 

„S nápadem přišla na poradu vedoucí učitelka metodického sdružení prvního stupně Mgr. Markéta Martinů, která se nakonec ujala ve virtuální prohlídce hlavní role,“ popisuje zástupkyně ředitelky Mgr. Martina Bílková. Poděkování za její realizaci patří také naší specialistce na únikové hry, učitelce matematiky Mgr. Evě Pustějovské a správci sítě Bc. Janu Rekovi.  

Do prostor školy se budoucí prvňáčci podívali alespoň takto. Zároveň si zahráli hru s pátráním po písmenech, která posloužila jako heslo k nalezení průvodců první třídou. „Věřím, že aktivita byla pro děti zajímavá, i když ke splnění úkolů určitě ještě potřebovali pomoc rodičů. Snad byl pro ně čas strávený společně u hry zajímavý a podpořil u dětí těšení se na školu,“ dodává dále zástupkyně ředitelky. 

Touto cestou bychom se s prací našich kolegů podělili také s dalšími dětmi. „Třeba je jim některým po škole o prázdninách smutno,“ směje se zástupkyně ředitelky. Odkaz na prohlídku, který prvňáčci dostali po zápisu v průběhu května, naleznete zde.

„Jsme ale stejně rádi, že naši budoucí prvňáčci – alespoň ti z řad naší mateřské školy – nakonec měli možnost do školy zavítat a seznámit se svou třídní učitelkou,“ zmiňuje nakonec zástupkyně ředitelky červnové setkání dětí s Mgr. Monikou Hanzelkovou ve škole. A nám nezbývá, než se na děti těšit v září a věřit, že ony to mají podobně. Zatím ale přejeme hezké letní dny!

Mgr. Olga Síbrtová


Škola se rozrůstá. Začínajícím učitelům chceme efektivně pomáhat

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je EU-700x156.png.

Ve školním roce 2020/2021 se škola zapojila do projektu SYPO – Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů, který připravuje Národní pedagogický institut v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, a to konkrétně do aktivity Začínající učitel. V rámci tohoto projektu bylo proškoleno 10 pedagogů mateřské i základní školy v modulech Začínající učitel, Uvádějící učitel a Vedení školy a jeho role v adaptačním období, každý v rozsahu 36 hodin.  

Hlavním přínosem účasti v projektu bylo získání informací v oblastech pomoci začínajícímu učiteli, což je jedním z velmi důležitých cílů naší školy – zejména vzhledem k tomu, že se škola v posledních letech rozrůstá a noví učitelé přibývají. Vycházeli jsme z předpokladu, že samotné zahájení praxe pro ně nemusí být snadné. Často se totiž stává, že během praxe učitelé velmi záhy zjistí, že odborné znalosti nejsou úplně vše. V adaptačním období je proto velmi důležitá jejich podpora – a to nejen při samotném přenesení znalostí do praxe, ale také při jejich seznámení se školou, jejím životem, administrativou, komunikací školy směrem k rodičům a podobně, kde sehrává klíčovou úlohu uvádějící učitel a samozřejmě vedení školy. 

Velmi důležitým výstupem ze série seminářů byl adaptační plán, který se vytvořil jako manuál pro celou triádu – tedy začínajícího učitele, uvádějícího učitele a vedení školy a který bude všem zúčastněným sloužit jako průvodce v adaptačním období. 

Další informace o projektu naleznete zde.

logo NPI

Mgr. Olga Síbrtová 


Předškoláci pasováni na školáky: slavnostní rozloučení s jednou životní etapou plné her a soutěží

Pasování předškoláků na školáky v naší mateřské škole se uskutečnilo ve středu 23. června 2021. Den se nesl v pestré nabídce aktivit, které si pro děti připravily jejich učitelky.   

Než došlo k samotnému pasování, čekaly na děti různé dovednostní hry a soutěže. Při plnění úkolů na jednotlivých stanovištích provázely tři skupinky dětí učitelky Ivana Hosová, Monika Štěrbová a asistentka pedagoga Mgr. Barbora Žabenská. 

„Děti procvičovaly svou obratnost ve třech různých drahách s různým zakřivením. Tady si vyzkoušely, kterou z připravených drah lze proběhnout nejrychleji. Na dalším stanovišti zase procvičovaly přesnost při foukání. Musely polystyrenový míček, který představoval loď, zakotvit do přístavu v podobě plastového kelímku,“ popsala vybrané činnosti paní učitelka Iva. Jako poslední musely děti najít velké mince a jejich hodnotu znázornit pomocí žetonů. 

„Dětem se úkoly moc líbily. Mnohé z nich si je vyzkoušely i opakovaně. Když se někomu něco nepodařilo, ostatní jej povzbuzovali, fandilo se a tleskalo se, takže byl ve školce pořádný rej,“ popisuje soutěže a hry ředitelka školy Mgr. Olga Síbrtová, která slavnostní dopoledne strávila ve školce spolu s dětmi.  

Závěrem celého dopoledne bylo samotné pasování, na které děti velmi netrpělivě čekaly. Pasování zahájily písničkou a konečně slibem předškoláků, po kterém následovalo předání dárků. Děti dostaly své „školkové“ vysvědčení a vylosovaly si dárek v podobě peněženky, která se jim bude po prázdninách určitě hodit. „Děti mi ukazovaly své peněženky a některé se chlubily, že si je s kamarády hned vyměnily,“ uvádí s úsměvem ředitelka s tím, že poděkování za nákup upomínkových předmětů patří Spolku rodičů a přátel školy, který na něj uvolnil finanční prostředky.   

„Přejeme všem předškolákům mnoho štěstí a úspěchů v jejich nové etapě života, která na ně čeká po prázdninách, těšíme se na ně ve školních lavicích a věříme, že školní léta jim přinesou – kromě vzdělání – spoustu neobyčejných společných zážitků,“ dodává závěrem ředitelka.

Bc. Hana Horáková


Dlouhá procházka a moře zážitků. Tak vypadal výlet dětí ze školky

Ve čtvrtek 24. června 2021 se děti z celé školky vydaly na školní výlet. Kam směřovaly dětské krůčky, prozradila vedoucí učitelka Mgr., Bc. Renata Dreslerová, DiS. „Chystali jsme se na osmikilometrovou trasu směrem k Janíkovu sedlu. Děti při každé zastávce vytahovaly svačiny a občerstvovaly se s velkým apetitem. V cíli na děti čekaly drobné úkoly, a když je splnily, musely pak najít poklad, který měl podobu sladké odměny.“ 

Při zpáteční cestě se všichni zastavili u dvou studánek: U starého mloka a rynky U Matouška a Albínky. Děti ze třídy Sluníček se vydaly stejným směrem a navštívily statek, kde bydlí naši kamarádi Anežka a Vojtíšek. „Při příchodu nás vítal nejen jejich tatínek, ale i velký červený traktor Zetor s koly většími než samotné děti. Potom každý z kamarádů dostal kousek pečiva a šli jsme do chléva nakrmit dvě telátka a pět mlsných koz s kůzlaty a jednoho dědečka kozlíka s velkou bradkou. Z krmení měly děti moc fajn zážitek,“ přibližuje detaily ze školního výletu paní učitelka.

Občerstvit se na dvorku musely i samotné děti a za malou chvíli k nim přišli další zvědaví obyvatelé statku – slepice a fenky Tlapka a Dáša. „Během svačinky se děti ptaly na vše, co je zajímalo, pak už se ale musely loučit, aby se vydaly zpátky do školky. Za skvělou návštěvu patří manželům Fojtíkovým vřelé poděkování,“ doplňuje učitelka.   

Na závěr děti vydařený výlet zakončily písničkou: Sláva, nazdar výletu, výletu, výletu, nezmokli jsme, už jsme tu, už jsme tady! V dětech zážitky z výletu zanechaly obrovský dojem, takže si jej chtěly hned druhý den zopakovat!

Bc. Hana Horáková


Kdopak by se školy bál? Předškoláci na návštěvě v základní škole

V úterý 22. června 2021 čekal předškoláky z lichnovské mateřské školy velký den. Mohli totiž navštívit základní školu a podívat se na místa, která ještě kvůli komplikacím s epidemií neviděli. U hlavního vchodu už je čekala Mgr. Monika Hanzelková, která se má stát jejich třídní učitelkou, a byla připravena jim vše ukázat. 

„Nejprve si děti prohlédly přízemí školy, tedy prostor, kde budou trávit nejvíce času, a navštívily místnost první třídy a školní družiny,“ přiblížila dění ve škole vedoucí učitelka mateřské školy Mgr., Bc. Renata Dreslerová, DiS. Tam čekaly děti různé aktivity: z kostiček vytvářely barevnou řadu dle instrukcí a zároveň si přitom zopakovaly barvy v angličtině nebo na obrázku léta vyhledávaly dopravní prostředky, kterými můžou cestovat na dovolenou. Taky pracovaly s magnetickou tabulí, kam přiřazovaly k číslům počet teček z kostky. 

„Na závěr se děti společně s paní učitelkou posadily do kruhu a představily se. Paní učitelka jim ukázala maskoty Agátu, Matýska a Oskara, kteří je budou provázet celý školní rok,“ popisuje detaily návštěvy školy vedoucí učitelka mateřské školy. 

Dětem se návštěva velmi líbila a moc se do školy těší. My jim přejeme, aby jejich vstup do první třídy byl úspěšný a vše se jim dařilo.

Bc. Hana Horáková


všechny články v Novinkách MŠ