Zaměstnanci školy

_B_ _Č_ _D_ _H_ _CH_ _I_ _J_ _K_ _M_
_N_ _O_ _P_ _R_ _S_ _Š_ _T_ _V_ _W_

Jana Bartošová
asistentka pedagoga (II. B třída)
📞 739 315 087
(sborovna)
📞 556 808 548
(sborovna)
✉️ jana.bartosova@zslichnov.cz
Mgr. Martina Bílková
zástupkyně ředitelky školy
metodik prevence rizikového chování
📞 774 429 360 ✉️ martina.bilkova@zslichnov.cz
Anna Čechová
učitelka náboženství
✉️ anna.cechova@zslichnov.cz
Mgr. Monika Čempel
vedoucí ekonomického a provozního úseku
učitelka ZŠ
📞 774 421 360 ✉️ monika.cempel@zslichnov.cz
Ing. Alice Červenková
vychovatelka školní družiny
📞 774 425 360 ✉️ alice.cervenkova@zslichnov.cz
Martina Červenková
asistentka pedagoga (V. třída)
📞 739 315 087
(sborovna)
📞 556 808 548
(sborovna)
✉️ martina.cervenkova@zslichnov.cz
Mgr. Pavla Demeterová
učitelka ZŠ
třídní učitelka III. třídy
📞 739 315 087
(sborovna)
📞 556 808 548
(sborovna)
✉️ pavla.demeterova@zslichnov.cz
Věra Dobiášová
uklízečka
Mgr., Bc. Renata Dreslerová, DiS.
vedoucí učitelka MŠ
třída Sluníček
📞 774 426 360
✉️ skolka@zslichnov.cz
Ing. Jarmila Halamíčková
učitelka ZŠ
📞 774 420 360
(kabinet přírodovědných předmětů)
✉️ jarmila.halamickova@zslichnov.cz
Mgr. Monika Hanzelková
učitelka ZŠ
třídní učitelka I. třídy
speciální pedagog
metodické vedení asistentů pedagoga
📞 739 315 087
(sborovna)
📞 556 808 548
(sborovna)
✉️ monika.hanzelkova@zslichnov.cz
Bc. Hana Horáková
asistentka pedagoga (III. třída)
📞 739 315 087
(sborovna)
📞 556 808 548
(sborovna)
✉️ hana.horakova@zslichnov.cz
Ivana Hosová
učitelka MŠ
třída Motýlků
✉️ ivana.hosova@zslichnov.cz
Iveta Hubeňáková
uklízečka
Mgr. Bohdana Hutyrová
učitelka ZŠ
třídní učitelka VI. A třídy
koordinátorka EVVO
📞 774 420 360
(kabinet přírodovědných předmětů)
✉️ bohdana.hutyrova@zslichnov.cz
Monika Chumchalová
asistentka pedagoga (VIII.A třída)
📞 739 315 087
(sborovna)
📞 556 808 548
(sborovna)
✉️ monika.chumchalova@zslichnov.cz
Blanka Ištvánková
asistentka pedagoga (IX. třída)
📞 739 315 087
(sborovna)
📞 556 808 548
(sborovna)
✉️ blanka.istvankova@zslichnov.cz
Jana Jalůvková
hlavní kuchařka
Bc. Hana Janečková
vychovatelka školní družiny
📞 774 425 360 ✉️ hana.janeckova@zslichnov.cz
Alena Kandráčová
vedoucí ŠJ
📞 556 808 547 ✉️ jidelna@zslichnov.cz
Mgr. Ester Kašlíková
učitelka ZŠ
speciální pedagog
(dlouhodobá nepřítomnost)
Jarmila Kociánová
asistentka pedagoga (I. třída)
📞 739 315 087
(sborovna)
📞 556 808 548
(sborovna)
✉️ jarmila.kocianova@zslichnov.cz
Bc. Marie Kvitová
učitelka MŠ
třída Sluníček
✉️ marie.kvitova@zslichnov.cz
Mgr. Kateřina Martinková
učitelka ZŠ
(dlouhodobá nepřítomnost)
Mgr. Markéta Martinů
učitelka ZŠ
třídní učitelka II. B třídy
metodické vedení učitelů 1. stupně
📞 739 315 087
(sborovna)
📞 556 808 548
(sborovna)
✉️ marketa.martinu@zslichnov.cz
Mgr. Lenka Matulová
učitelka ZŠ
třídní učitelka V. třídy
📞 739 315 087
(sborovna)
📞 556 808 548
(sborovna)
✉️ lenka.matulova@zslichnov.cz
Mgr. Lenka Mičková
učitelka ZŠ
📞 739 315 087
(sborovna)
📞 556 808 548
(sborovna)
✉️ lenka.mickova@zslichnov.cz
Mgr. Ivana Michaličková
učitelka ZŠ
třídní učitelka IX. třídy
metodické vedení učitelů 2. stupně
📞 774 413 360
(kabinet humanitních předmětů)
✉️ ivana.michalickova@zslichnov.cz
Mgr. Gabriela Mynářová
učitelka ZŠ
třídní učitelka VI. B třídy
📞 774 413 360
(kabinet humanitních předmětů)
✉️ gabriela.mynarova@zslichnov.cz
MgA. Jiří Najvar
učitel ZŠ
📞 739 315 087
(sborovna)
📞 556 808 548
(sborovna)
✉️ jiri.najvar@zslichnov.cz
Monika Opělová
uklízečka
Ing. Vladimír Piš
učitel ZŠ
📞 774 420 360
(kabinet přírodovědných předmětů)
✉️ vladimir.pis@zslichnov.cz
Marie Patricie Pítrová
asistentka pedagoga (VII. třída)
📞 739 315 087
(sborovna)
📞 556 808 548
(sborovna)
✉️ marie.pitrova@zslichnov.cz
Mgr. Hana Poláková
učitelka ZŠ
třídní učitelka VIII. A třídy
metodické vedení učitelů cizích jazyků 
📞 774 413 360
(kabinet humanitních předmětů)
✉️ hana.polakova@zslichnov.cz
Mgr. Eva Pustějovská
učitelka ZŠ
metodické vedení učitelů 2. stupně
(dlouhodobá nepřítomnost)
Bc. Jan Rek
správce ICT
📞 739 315 087
(sborovna)
📞 556 808 548
(sborovna)
✉️ jan.rek@zslichnov.cz
Ing. Helena Sarrahy
učitelka ZŠ
📞 774 420 360
(kabinet přírodovědných předmětů)
✉️ helena.sarrahy@zslichnov.cz
Mgr. Olga Síbrtová
ředitelka školy
📞 774 430 360
📞 556 855 031
(Lucie Strakošová – sekretariát školy)
✉️ olga.sibrtova@zslichnov.cz
Lucie Strakošová
administrativní a spisový pracovník
📞 556 855 031 ✉️ lucie.strakosova@zslichnov.cz
Mgr. Petra Stoklasová
učitelka ZŠ
třídní učitelka VIII. B třídy
📞 774 413 360
(kabinet humanitních předmětů)
✉️ petra.stoklasova@zslichnov.cz
Monika Štěrbová
učitelka MŠ
třída Motýlků
✉️ monika.sterbova@zslichnov.cz
Mgr. Ondřej Švrček
učitel ZŠ
třídní učitel VII. třídy
metodik – koordinátor ICT
📞 739 315 087
(sborovna)
📞 556 808 548
(sborovna)
✉️ ondrej.svrcek@zslichnov.cz
Ludmila Tichavská
kuchařka
Milan Unger
školník
Bc. Barbara Vaculínová
učitelka ZŠ
třídní učitelka II. A třídy
📞 739 315 087
(sborovna)
📞 556 808 548
(sborovna)
✉️ barbara.vaculinova@zslichnov.cz
Martina Vaňková
kuchařka
Lucie Vávrová, DiS.
vedoucí vychovatelka školní družiny
📞 774 425 360 ✉️ lucie.vavrova@zslichnov.cz
Eva Večeřáková
uklízečka
Mgr. Monika Wilczková
učitelka ZŠ
třídní učitelka IV. třídy
výchovná a kariérní poradkyně
📞 774 427 360 ✉️ monika.wilczkova@zslichnov.cz