Historie školy

O výstavbě školy v Lichnově se uvažovalo již v roce 1909. Ale uběhla spousta let, než se přistoupilo ke skutečnému činu. Jmenujme alespoň některé, kteří se o otevření školy v Lichnově zasloužili: stavitel Parma z Frenštátu pod Radhoštěm, stavitel Starosta a Marholt, architekt Šlapeta z Ostravy. Nemůžeme opominout ani lichnovské občany, kteří pro stavbu školy přepustili své pozemky: paní Jurková, Jan Lareš, Ferdinand Droza a Jan Švrček.

Po dlouhých peripetiích se v lednu 1960 konečně začalo stavět a v září 1961 mohli do nové školy nastoupit první žáci. Celkem 282 žáků v deseti třídách vyučovalo dvanáct vyučujících: Drahomíra Holubová, Františka Švrčková, Miroslava Kostelníková, Dorota Chalupová, Libuše Dobečková, Eva Tichavská, Jana Žalmánková. Drahomíra Harabišová, Anastázie Poláková, Jan Švrček, Josef Klímek a Jindřich Švrček. Ve vedení školy působil jako ředitel Vladimír Tichavský, jeho zástupcem byl Zdeněk Kopelec. Již tehdy byla v provozu školní družina pod vedením Drahomíry Boháčové.

V dalších letech se učení a výchovy žáků ujaly paní učitelky Evženie Hutyrová, Mgr. Marie Pustějovská, Mgr. Monika Wilczková, Mgr. Milada Michnová, Mgr. Kamila Adamčíková, Mgr. Petr Ondryáš, Mgr. Hana Lagová, Mgr. Hana Jarošová, Bc. Pavel David, Mgr. Petra Stoklasová, Mgr. Vladimíra Kahánková, Mgr. Martina Bílková, Mgr. Lenka Davidová, Ing. Alice Červenková, Mgr. Karla Svobodová, Mgr. Zdenka Vaverková, Ludmila Ryšková, Mgr. Petr Kuník. Z dalších zaměstnanců školy zmiňme alespoň školníka Zdeňka Kociána a za školní jídelnu Jarmilu Hipíkovou.

Lichnovská škola zažívala krásné, ale také krušné chvíle. Zvláště v letech, kdy počet dětí klesl na minimum. Dnes však můžeme říct, že počet dětí výrazně stoupl a stále přicházejí noví a noví žáci nejenom z okolních vesnic, ale také z Frenštátu pod Radhoštěm a Kopřivnice. Ve školním roce 2018/2019 nastoupilo pětadvacet prvňáčků a celkový počet žáků dosáhl 187.

Učitelský sbor tvoří celá řada učitelů, kteří mají rádi svou práci a chtějí, aby kvalita výuky v lichnovské škole držela vysokou úroveň. Na prvním stupni vyučují Evženie Hutyrová, Mgr. Kateřina Martinková, Mgr. Lenka Matulová, Mgr. Barbara Sochová a Mgr. Monika Wilczková, na druhém stupni potom Mgr. Martina Bílková, Mgr. Bohdana Hutyrová, Mgr. Ivana Michaličková, Mgr. Eva Pustějovská, Mgr. Olga Síbrtová, Mgr. Petra Stoklasová. O výuku na prvním i druhém stupni se dělí Mgr. Alena Dobečková, Mgr. Hana Poláková a Bc. Jan Rek. Náboženství chodí do školy vyučovat pan farář Mgr. Roman Macura. Ve škole působí i asistentka pedagoga Jarmila Kociánová. O děti ve školní družině se starají Ing. Alice Červenková, Marcela Bellová, DiS., a Ludmila Ryšková, ranní školní družinu vede Dana Žambochová. To vše pod vedením ředitelky Mgr. Olgy Síbrtové a její zástupkyně Mgr. Aleny Dobečkové.

Roku 2003 se součástí základní školy stala i mateřská škola pod vedením paní Juříkové. V současnosti vede školku vedoucí učitelka Bc. Markéta Dejová. Ve dvou třídách vyučují učitelky Mgr. Renata Dreslerová, Ivana Hosová a Bc. Daniela Spěváčková.

O školní jídelnu se stará vedoucí Alena Kandráčová se svým týmem: Janou Jalůvkovou, Ludmilou Tichavskou a Janou Blechovou.

A co přát lichnovské škole do dalších let? Aby si uchovala milé rodinné prostředí, aby se mohla dál rozvíjet a modernizovat tak, aby naplňovala potřeby současného vzdělávání, ale hlavně aby ji navštěvovala spousta hodných a šikovných žáků.