Vedení školy

Ředitelka školy
Mgr. Olga Síbrtová
Telefon
774 430 360
E-mail
olga.sibrtova@zslichnov.cz
Zástupkyně ředitelky školy
Mgr. Alena Dobečková
Telefon
774 429 360
E-mail
alena.dobeckova@zslichnov.cz
Výchovná poradkyně
Mgr. Monika Wilczková
Telefon
774 427 360
E-mail
monika.wilczkova@zslichnov.cz
Vedoucí učitelka metodického sdružení
1. – 5. ročníku
Mgr. Barbara Sochová
Telefon
739 315 087
E-mail
barbara.sochova@zslichnov.cz
Vedoucí učitelka 2. stupně
pro sdružené vzdělávací oblasti
přírodovědného zaměření,
Metodik prevence
Mgr. Martina Bílková
Telefon
739 315 087
E-mail
martina.bilkova@zslichnov.cz
Vedoucí učitelka 2. stupně
pro sdružené vzdělávací oblasti
humanitního zaměření
Mgr. Ivana Michaličková
Telefon
739 315 087
E-mail
ivana.michalickova@zslichnov.cz
Vedoucí učitelka mateřské školy
Bc. Markéta Dejová
Telefon
774 426 360
E-mail
skolka@zslichnov.cz
Vedoucí vychovatelka školní družiny
Ing. Alice Červenková
Telefon
739 315 087
E-mail
druzina@zslichnov.cz
Vedoucí školní jídelny
Alena Kandráčová
Telefon
556 808 547
E-mail
jidelna@zslichnov.cz