Vedení školy

Mgr. Olga Síbrtová
ředitelka školy
📞 774 430 360 ✉️ olga.sibrtova@zslichnov.cz
Mgr. Martina Bílková
zástupkyně ředitelky školy
metodik prevence rizikového chování
📞 774 429 360 ✉️ martina.bilkova@zslichnov.cz
Mgr. Monika Čempel
vedoucí ekonomického a provozního úseku
učitelka ZŠ
📞 774 421 360 ✉️ monika.cempel@zslichnov.cz
Mgr., Bc. Renata Dreslerová, DiS.
vedoucí učitelka mateřské školy
📞 774 426 360
📞 739 595 459
(omlouvání dětí)
📞 556 855 032
(omlouvání dětí)
✉️ renata.dreslerova@zslichnov.cz
Lucie Vávrová, DiS.
vedoucí vychovatelka školní družiny
📞 774 425 360 ✉️ lucie.vavrova@zslichnov.cz
Alena Kandráčová
vedoucí školní jídelny
📞 556 808 547 ✉️ jidelna@zslichnov.cz
Mgr. Monika Wilczková
výchovná poradkyně
📞 774 427 360 ✉️ monika.wilczkova@zslichnov.cz
Mgr. Markéta Martinů
vedoucí učitelka metodického sdružení
pro první stupeň
📞 739 315 087
(sborovna)
📞 556 855 031
(sborovna)
✉️ marketa.martinu@zslichnov.cz
Ing. Petr Černošek
vedoucí učitel sdružené předmětové oblasti
přírodovědných předmětů druhého stupně
📞 739 315 087
(sborovna)
📞 556 855 031
(sborovna)
✉️ petr.cernosek@zslichnov.cz
Mgr. Ivana Michaličková
vedoucí učitelka sdružené předmětové oblasti
humanitních předmětů druhého stupně
📞 739 315 087
(sborovna)
📞 556 855 031
(sborovna)
✉️ ivana.michalickova@zslichnov.cz