Zaměstnanci školy

_B_ _Č_ _D_ _H_ _CH_ _I_ _J_ _K_ _M_
_N_ _P_ _R_ _S_ _Š_ _T_ _U_ _V_ _W_ _Ž_

Mgr. Martina Bílková
zástupkyně ředitelky školy
metodik prevence rizikového chování
📞 774 429 360 ✉️ martina.bilkova@zslichnov.cz
Mgr. Monika Čempel
vedoucí ekonomického a provozního úseku
učitelka ZŠ
📞 774 421 360 ✉️ monika.cempel@zslichnov.cz
Ing. Alice Červenková
vychovatelka školní družiny
📞 774 425 360 ✉️ alice.cervenkova@zslichnov.cz
Martina Červenková
asistentka pedagoga (IV. třída)
📞 739 315 087
(sborovna)
📞 556 808 548
(sborovna)
✉️ martina.cervenkova@zslichnov.cz
Věra Dobiášová
uklízečka
Mgr., Bc. Renata Dreslerová, DiS.
vedoucí učitelka MŠ
třída Sluníček
📞 774 426 360
✉️ skolka@zslichnov.cz
Ing. Jarmila Halamíčková
asistentka pedagoga (VI. třída)
📞 739 315 087
(sborovna)
📞 556 808 548
(sborovna)
✉️ jarmila.halamickova@zslichnov.cz
Mgr. Monika Hanzelková
učitelka ZŠ
třídní učitelka V. třídy
speciální pedagog
📞 739 315 087
(sborovna)
📞 556 808 548
(sborovna)
✉️ monika.hanzelkova@zslichnov.cz
Bc. Hana Horáková
učitelka ZŠ
třídní učitelka II. třídy
📞 739 315 087
(sborovna)
📞 556 808 548
(sborovna)
✉️ hana.horakova@zslichnov.cz
Ivana Hosová
učitelka MŠ
třída Motýlků
✉️ ivana.hosova@zslichnov.cz
Iveta Hubeňáková
uklízečka
Mgr. Bohdana Hutyrová
učitelka ZŠ
třídní učitelka IX. třídy
koordinátorka EVVO
📞 774 420 360
(kabinet přírodovědných předmětů)
✉️ bohdana.hutyrova@zslichnov.cz
Monika Chumchalová
asistentka pedagoga (VII.A třída)
📞 739 315 087
(sborovna)
📞 556 808 548
(sborovna)
✉️ monika.chumchalova@zslichnov.cz
Blanka Ištvánková
asistentka pedagoga (VIII. třída)
📞 739 315 087
(sborovna)
📞 556 808 548
(sborovna)
✉️ blanka.istvankova@zslichnov.cz
Jana Jalůvková
hlavní kuchařka
Alena Kandráčová
vedoucí ŠJ
📞 556 808 547 ✉️ jidelna@zslichnov.cz
Jarmila Kociánová
asistentka pedagoga (I.A třída)
📞 739 315 087
(sborovna)
📞 556 808 548
(sborovna)
✉️ jarmila.kocianova@zslichnov.cz
Bc. Marie Kvitová
učitelka MŠ
třída Sluníček
✉️ marie.kvitova@zslichnov.cz
Monika Martináková
asistentka pedagoga (I.B třída)
📞 739 315 087
(sborovna)
📞 556 808 548
(sborovna)
✉️ monika.martinakova@zslichnov.cz
Mgr. Markéta Martinů
učitelka ZŠ
třídní učitelka I.B třídy
metodické vedení učitelů 1. stupně
📞 739 315 087
(sborovna)
📞 556 808 548
(sborovna)
✉️ marketa.martinu@zslichnov.cz
Mgr. Lenka Matulová
učitelka ZŠ
třídní učitelka IV. třídy
📞 739 315 087
(sborovna)
📞 556 808 548
(sborovna)
✉️ lenka.matulova@zslichnov.cz
Mgr. Ivana Michaličková
učitelka ZŠ
třídní učitelka VIII. třídy
metodické vedení učitelů 2. stupně
📞 774 413 360
(kabinet humanitních předmětů)
✉️ ivana.michalickova@zslichnov.cz
MgA. Jiří Najvar
učitel ZŠ
📞 739 315 087
(sborovna)
📞 556 808 548
(sborovna)
✉️ jiri.najvar@zslichnov.cz
Mgr. Hana Poláková
učitelka ZŠ
třídní učitelka VII.A třídy
📞 774 413 360
(kabinet humanitních předmětů)
✉️ hana.polakova@zslichnov.cz
Mgr. Eva Pustějovská
učitelka ZŠ
📞 774 413 360
(kabinet humanitních předmětů)
✉️ eva.pustejovska@zslichnov.cz
Bc. Jan Rek
správce ICT
📞 739 315 087
(sborovna)
📞 556 808 548
(sborovna)
✉️ jan.rek@zslichnov.cz
Mgr. Olga Síbrtová
ředitelka školy
📞 774 430 360
📞 556 855 031
✉️ olga.sibrtova@zslichnov.cz
Mgr. Petra Stoklasová
učitelka ZŠ
📞 774 413 360
(kabinet humanitních předmětů)
✉️ petra.stoklasova@zslichnov.cz
Monika Štěrbová
učitelka MŠ
třída Motýlků
✉️ monika.sterbova@zslichnov.cz
Mgr. Ondřej Švrček
učitel ZŠ
třídní učitel VI. třídy
metodik – koordinátor ICT
📞 774 420 360
(kabinet přírodovědných předmětů)
✉️ ondrej.svrcek@zslichnov.cz
Ludmila Tichavská
kuchařka
Helena Ulrychová
uklízečka
Milan Unger
školník
Bc. Barbara Vaculínová
učitelka ZŠ
třídní učitelka I.A třídy
📞 739 315 087
(sborovna)
📞 556 808 548
(sborovna)
✉️ barbara.vaculinova@zslichnov.cz
Martina Vaňková
kuchařka
Lucie Vávrová, DiS.
vedoucí vychovatelka školní družiny
📞 774 425 360 ✉️ lucie.vavrova@zslichnov.cz
Eva Večeřáková
uklízečka
Mgr. Monika Wilczková
učitelka ZŠ
výchovná poradkyně
třídní učitelka III. třídy
📞 774 427 360 ✉️ monika.wilczkova@zslichnov.cz
Mgr. Barbora Žabenská
asistentka pedagoga (MŠ)
vychovatelka školní družiny
📞 774 425 360 ✉️ barbora.zabenska@zslichnov.cz