Informace k provozu školní družiny od 7. prosince 2020

Vážení rodiče,
od pondělí 7. prosince 2020 dochází v souvislosti se změnami opatření v důsledku koronavirové epidemie k uvolnění pravidel pro školní družiny. Z tohoto důvodu bude probíhat školní družina následovně:

 • ranní družina – provoz 6:30–7:30, vychovatelky Alice Červenková a Zuzana Kubečková, žáci z II., III. a IV. třídy budou ve svých třídách, žáci I. a V. třídy na hlavní chodbě u prostorově oddělených stolečků. 
 • odpolední družina bude v provozu v běžných odděleních, a to:
  družina Myšáků – třídy I. A a I. B – provoz do 16:15, vedoucí vychovatelka Lucie Vávrová, DiS.;
  družina Smajlíků – třídy II. a III. – provoz do 15:00 hodin, vychovatelka Ing. Alice Červenková;
  družina Tygříků – třídy IV. a V. – provoz do 15:00 hodin, vychovatelka Mgr. Barbora Žabenská. 

Veškerá ostatní organizace se řídí dle pokynů z minulého týdne (první stupeň a žáci IX. třídy se vzdělávají prezenčně, ostatní žáci druhého stupně rotačně, žáci vzdělávající se distančně se učí podle platného rozvrhu online hodin, ke vstupu do školy používají žáci tři oddělené vchody, žáci druhého stupně si neodkládají věci v šatnách, ale ve třídách, zvláštní režim je i u výdeje obědů). 

Více informací o opatřeních od 7. prosince 2020 si můžete přečíst zde

Mgr. Olga Síbrtová 

Oznámení přerušení provozu mateřské školy

Základní škola a Mateřská škola Lichnov, okres Nový Jičín, příspěvková organizace, oznamuje, že po projednání se zřizovatelem bude provoz mateřské školy bude přerušen v období měsíce prosince 2019 a ledna 2020, a to od středy 23. prosince 2020 do neděle 3. ledna 2021. Přerušení provozu mateřské školy se týká obou tříd mateřské školy. 

Mgr. Olga Síbrtová

Podzim ve znamení sběru kaštanů a žaludů

Podzim bývá ve znamení pouštění draků, barvení listí, tvoření z přírodních materiálů a sbírání žaludů a kaštanů. Každým rokem i naše škola sbírá kaštany a žaludy pro zvěř. 

„Letos se do sběru zapojila aktivně i školní družina a žáci školní družiny nasbírali téměř dvě stě kilogramů kaštanů a žaludů,“ uvádí vedoucí vychovatelka školní družiny Lucie Vávrová, DiS. Kaštany a žaludy následně předala učitelka přírodopisu Mgr. Bohdana Hutyrová místním chovatelům zvěře a myslivcům. Pro přikrmování zvířat v zimním období není nic lepšího. 

Na nejlepší sběrače čeká ve školní družině odměna. Jsou to Ondřej Klímek, sourozenci Věra a Jaroslav Veselkovi, sestry Tereza a Karolína Markovy, sourozenci Jaroslav a František Špačkovi, bratři Jakub a Ondřej Hilscherovi a bratři Růžičkovi. Do sběru se zapojili i další žáci, kteří školní družinu již nenavštěvují, a to Daniela Kutáčová a Tereza Kociánová. 

„Moc děkujeme všem žákům za zapojení se do sběru a rodičům žáků, že doručili kaštany a žaludy do školy i přes uzavření školy,“ vzkazuje všem sběračům učitelka Bohdana Hutyrová. 

Bc. Hana Horáková 

Květnatá louka teď spí, čekáme, až se na jaře zase probudí

Když půjdete okolo lichnovské školy směrem od Jednoty, nemůžete si nevšimnout záhonku v podzimních tónech. Takto očekává zimu naše květnatá louka, dříve pěkně barevná a plná květin a létajícího hmyzu. Vybudovat takové oku lahodící místo v čase distanční výuky není jen tak! 

„Druhá polovina školního roku se nám trochu zkomplikovala nenadálou situací, a proto přípravy pro květnatou louku byly dosti omezeny,“ sděluje učitel pracovních činností Ing. Petr Černošek, jeden z koordinátorů projektu. „Díky obci, která nám poskytla zeminu a nahrubo upravila terén, jsme mohli začít pracovat na přípravě záhonu. Bylo to v době, kdy ve škole probíhala výuka ve školních skupinách, a tak jsme byli rádi, že nám mohli prvostupňoví žáci pomoci. Další práce pak probíhaly začátkem školního roku v rámci vyučování, a to se zase zapojili žáci z vyšších ročníků,“ dodal učitel. Do úprav se zapojili nejen žáci, ale také učitelé, asistenti pedagoga a vychovatelé školních družin a výsledek stojí zato. 

Proč zrovna květnatá louka a k čemu slouží, prozradila učitelka přírodopisu Mgr. Bohdana Hutyrová, další z koordinátorů projektu. „Projekt se zabývá vybudováním druhově pestré květnaté louky na školní zahradě, která má sloužit k podpoře opylovačů. Z navezené zeminy jsme vybrali kameny a jimi jsme prostor pro louku ohraničili. Vedle žáci umístili domeček pro hmyz, aby se malí návštěvníci měli kam vracet nebo se stihli zazimovat.“

I přes ztížené podmínky ať už kvůli covidové situaci, nebo deštivému počasí se podařilo dotáhnout projekt až do konce – teď se můžeme těšit zase na jaro, až se louka začne zelenat a v letních měsících nás překvapí různobarevnou kšticí.

Bc. Hana Horáková

Informace pro rodiče k organizaci výuky od 30. listopadu 2020

Vážení rodiče,
dovolujeme si Vás informovat o organizaci výuky od 30. listopadu 2020 v naší škole. Jak už Vám bylo sděleno prostřednictvím programu DMSoftware, v pondělí 30. listopadu 2020 nastupují:

 • všichni žáci prvního stupně;
 • z druhého stupně třídy VI., VII. B a IX. 

Žáci tříd VII. A. a VIII. se vzdělávají v tomto týdnu distančně. 

V následujícím týdnu od 7. prosince 2020 nastupují:

 • všichni žáci prvního stupně
 • z druhého stupně třídy VII. A, VIII. a IX. 

Žáci tříd VI. a VII. B se vzdělávají v tomto týdnu distančně. 

Toto střídání v rámci týdnů by mělo probíhat nadále, pokud budou platit stávající opatření (stupeň PES).  

Z důvodu střídavé výuky došlo k úpravě rozvrhu hodin prezenční výuky. Tato úprava už byla zanesena do programu DMSoftware, takže se Vám zobrazuje. Vznikla zejména z toho důvodu, že jsou zakázány sportovní aktivity, aby žáci zbytečně nečekali na hodiny TV nastavené jako poslední v odpoledním vyučování. Sledujte prosím rozvrh hodin i suplování.

Rozvrh distanční výuky poběží ve stávajícím režimu podle rozvrhu online hodin a aktivit v Google Učebně zadávaných pro žáky v týdenních cyklech (od pondělí 7:30 do dalšího pondělí 7:30). 

Nástup žáků do školy je v 7:20 ráno (kromě žáků ranní školní družiny) třemi různými vchody do budovy:

 • žáci prvního stupně vcházejí do školy hlavním vchodem, pak jdou do šatny, kde se převléknou; počet žáků v šatnách bude regulovat pan školník;
 • žáci druhého stupně tříd VI. a VII. A budou vcházet zadním vchodem od parkoviště, který je blíž k cestě (ředitelně);
 • žáci druhého stupně tříd VII. B., VIII. a IX. budou vcházet zadním vchodem od parkoviště, který je dál od cesty (blíž ke sborovně). 

Žáci druhého stupně si svrchní oděv odloží ve třídách podle pokynů vyučujících. 

Zvláštní organizace pohybu žáků je připravena i pro výdej obědů. Výdej obědů do jídlonosičů pro žáky, kteří mají distanční výuku, bude v době od 13:30 do 13:50 hodin. 

Pro žáky jsme zajistili i provoz školní družiny. Ta bude probíhat v následujícím režimu:

 • ranní družina od 6:30 do 7:30 – vzhledem k nízkému počtu žáků, u kterých rodiče projevili zájem o zajištění ranní družiny, budou rozděleni následovně:
  žáci II., III. a IV. třídy budou ve svých třídách;
  žáci I. a V. třídy budou u oddělených stolů v prostoru hlavní chodby školy. 
  Všichni žáci budou pod dohledem vychovatelek Ing. Alice Červenkové a Zuzany Kubečkové, DiS.
 • odpolední družina bude v provozu pro jednotlivé třídy v těchto časech a třídách:
  I. A a I. B třída – provoz do 16:15 hodin, první oddělení družiny (Myšáci), vychovatelka Lucie Vávrová, DiS.;
  II. třída – provoz do 15:00, druhé oddělení družiny (Smajlíci), dohled asistentka pedagoga Bc. Hana Horáková;
  III. třída – provoz do 15:00, třetí oddělení družiny (Tygříci), vychovatelka Ing. Alice Červenková;
  IV. třída – provoz do 15:00, ve své třídě, dohled asistentka pedagoga Martina Červenková;
  V. třída – provoz do 15:00, ve své třídě, vychovatelka Mgr. Barbora Žabenská.

Výuka náboženství bude vzhledem k povinnosti zachovat homogenitu tříd probíhat distančně. 

Všichni žáci budou mít během pobytu ve škole roušky. Z tohoto důvodu je vybavte alespoň dvěma kusy roušek zabalených zvlášť do mikrotenových sáčků. Ve vyučování je kromě sportovních aktivit zakázán i zpěv. 

Dále žádáme o navrácení zapůjčené techniky, to se týká všech žáků, kteří nastupují k prezenční výuce (první stupeň, IX. třída). Techniku je povinen do školy zanést zákonný zástupce žáka a předat ji pověřené osobě v úředních hodinách školy. 

Mgr. Olga Síbrtová

Informace k provozu školní družiny od 23. listopadu 2020

Vážení rodiče,
v týdnu od 23. listopadu do 27. listopadu 2020 bude provoz školní družiny probíhat stejně jako v tomto týdnu. Ranní školní družina v provozu nebude, odpolední školní družina bude pro žáky prvních tříd do 16:15 hodin a pro žáky druhé třídy do 15:15 hodin. 

Během pondělí 23. listopadu 2020 se na Vás obrátíme s žádostí o vyplnění online dotazníků, abychom si zmapovali Vaše potřeby ohledně provozu školní družiny od 30. listopadu 2020, kdy se mají žáci prvního stupně vrátit k prezenční výuce. Podle nových opatření jsme se ocitli v situaci, kdy bychom měli mít v provozu minimálně pět oddělení družiny (při možném spojení žáků obou prvních tříd do jednoho oddělení – viz PES, stupeň 4), nicméně v naší organizaci pracují v odpolední školní družině pouze tři vychovatelky, z toho dvě na zkrácený úvazek, tudíž není možné, aby s dětmi zůstávaly až do 16:15 hodin.  

Bude v našem zájmu Vám maximálně vyhovět, z toho důvodu ale budeme potřebovat od Vás „vstupní data“, na jejichž základě můžeme zpracovat možnosti, které pro pobyt Vašich dětí v družině budeme mít. Předpokládáme, že se bude částečně jednat i o formu pouhého dohledu pedagogů nad zejména většími dětmi (čtvrtá a pátá třída?), které budou rozdělené ve svých třídách. 

Děkuji Vám předem za spolupráci. Věřím, že najdeme co nejlepší cestu k řešení této situace. 

Mgr. Olga Síbrtová

Upřesňující informace k nástupu žáků prvních a druhých ročníků

Vážení rodiče,
ve středu 18. listopadu 2020 se vrací do školy k prezenčnímu vzdělávání žáci obou prvních tříd a druhé třídy. Výuka bude probíhat podle běžného rozvrhu hodin. Dovolte mi, abych Vás upozornila na některé organizační změny:

 • nebude v provozu ranní školní družina od 6:30 do 7:30;
 • žáci přichází do školy v 7:20, každá třída použije zvláštní vchod a má vyhrazen svůj vlastní prostor ve škole pro přezouvání, výuku i školní družinu, žáky ve škole přivítá jejich třídní učitelka nebo asistentka:

I. A – do školy žáci vstupují hlavním vchodem, výuka probíhá v jejich kmenové třídě, zde probíhá i školní družina (místo oddělení Tygříků) – bude v provozu do 16:15 hodin, tento týden děti povede vychovatelka Ing. Alice Červenková; 

I. B – do školy žáci vstupují zadním vchodem od parkoviště – jedná se o vchod blíže k cestě a k ředitelně, je označen, výuka probíhá v kmenové učebně III. třídy, školní družina bude v oddělení Myšáků – bude v provozu do 16:15 hodin, tento týden děti povede vedoucí vychovatelka Lucie Vávrová, DiS.;

II. třída – do školy žáci vstupují zadním vchodem od parkoviště – jedná se o vchod dále od cesty a blíž ke sborovně, je označen, výuka probíhá v jejich kmenové třídě, školní družina bude v oddělení Smajlíků – bude v provozu pouze do 15:15 hodin, tento týden děti povedou vychovatelky Mgr. Barbora Žabenská (středa + čtvrtek) a Zuzana Kubečková, DiS. (v pátek).

Provoz školní družiny je limitován podmínkou homogenity skupiny žáků jedné třídy. Vzhledem k tomu, že nevíme, co se bude dít ve školách od pondělí 23. listopadu 2020, budeme Vás o dalším postupu informovat v průběhu týdne. 

Dále Vás žádáme, aby byli žáci vybaveni vhodným oblečením a obuví pro případ, že by během výuky pobývali venku. Při vzdělávání je rovněž zakázán zpěv a sportovní činnosti. 

Závěrem mi dovolte připomenout ještě jedno důležité nařízení: Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole, s výjimkou konzumace stravy. Z tohoto důvodu vybavte své děti alespoň dvěma kusy roušek v samostatných mikrotenových sáčcích. 

Děkujeme za pochopení.

Mgr. Olga Síbrtová

Dvojitý úspěch našeho žáka v Logické olympiádě

Různé soutěže a aktivity pro žáky zastavila koronavirová krize. Jinak tomu ale bylo u Logické olympiády 2020.  „Jedná se o soutěž pořádanou Mensou České republiky, která je založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Nerozhodují zde naučené znalosti, ale schopnost samostatného uvažování a pohotové rozhodování. Logická olympiáda je svým pojetím unikátní soutěží, protože se nejedná o znalostní soutěž, ale o soutěž rozvíjející především schopnost samostatného logického uvažování,“ popisuje učitelka Monika Wilczková, která zapojení žáků do této soutěže zprostředkovala.  

A jak si s logickými úlohami poradili naši žáci? „Nejúspěšnější byl žák čtvrté třídy Stanislav Růžička. V kategorii pro třetí až pátý ročník základních škol obsadil úžasné 28. – 29. místo z celkového počtu 1413 řešitelů v kraji, a postoupil tak do krajského kola Logické olympiády,“ dodává učitelka s tím, že krajské kolo proběhlo 6. listopadu 2020.  V něm se Stáňa umístil na úžasném 31. až 32. místě, což je v případě této soutěže skvělý úspěch. „Stáňovi patří naše gratulace a přání mnoha dalších úspěchů nejen při vědomostních olympiádách,“ vzkazuje závěrem kantorka.

Bc. Hana Horáková 

Informace o třídních schůzkách a změnách ve vzdělávání žáků od 16. listopadu 2020

Vážení rodiče,
dovolte mi, abych Vás informovala o několika záležitostech týkajících se vzdělávání Vašich dětí. 

Ve škole se uzavřelo první čtvrtletí školního roku, včetně klasifikace žáků. Ve středu 18. listopadu 2020 se měly konat třídní schůzky. Vzhledem k situaci budou třídní schůzky formou individuálních online konzultací: třídní učitel – vyučující – zákonný zástupce – žák, a to pouze v předmětech, kde je výrazné zhoršení prospěchu, špatný prospěch/neprospěch, potíže s distanční výukou, neplnění povinností v distančním vzdělávání apod. Na tyto třídní schůzky byli konkrétní rodiče pozváni prostřednictvím žákovského e-mailu svého dítěte a dále byli informováni o termínu a čase schůzky prostřednictvím programu DMSoftware. Konzultace se uskuteční během pondělí 16. listopadu a středy 18. listopadu 2020. V případě, že se konzultace, na kterou jste byli pozváni, nemůžete zúčastnit, kontaktujte třídního učitele, abychom se mohli dohodnout na náhradním termínu. Všichni zákonní zástupci obdrželi informace o výsledcích vzdělávání svého dítěte za první čtvrtletí od třídních učitelů prostřednictvím programu DMSoftware. V případě, že jste nebyli pozváni na individuální online konzultace, a přesto máte zájem s vyučujícími projednat otázky vzdělávání svého dítěte ve škole, opět kontaktujte třídního učitele, abyste si dohodli termín online setkání. 

Pro žáky devátého ročníku a jejich rodiče jsou naplánovány hromadné online třídní schůzky na čtvrtek 19. listopadu 2020 v 16:30 hodin. Tyto třídní schůzky se týkají přijímacího řízení na střední školy a budou realizovány za přítomnosti výchovné a kariérové poradkyně Mgr. Moniky Wilczkové. Účast přislíbila i Mgr. Jana Géryková, DiS., pracovnice informačního poradenského střediska Úřadu práce. Pozvánky na tyto třídní schůzky budou zaslány rodičům prostřednictvím e-mailů žáků. 

Dále jste jistě zaznamenali, že do školy k prezenčnímu vzdělávání nastoupí žáci prvního a druhého ročníku. Jejich návrat do školy upravuje tento dokument.

Abychom splnili všechny podmínky, bude nutné upravit provoz školní družiny. Nejdůležitější informací pro Vás je zrušení ranní družiny. Škola se pro děti bude otevírat v 7:20. Jejich pobyt zde bude upraven, nutností je používání roušek ve všech prostorách školy po celou dobu pobytu, kromě času konzumace jídla a pití. Více informací k organizaci vyučování, výdeje obědů a odpolední školní družiny Vám zašleme v pondělí 16. listopadu 2020. 

Od pondělí 16. listopadu 2020 dochází na základě vyhodnocení dotazníků vyplněných Vámi a po poradě pedagogů školy ke změně rozvrhu hodin – navýšení počtu online hodin ve IV. a V. třídě. S novým rozvrhem online hodin Vás seznámili třídní učitelé. 

Vážení rodiče, děkujeme Vám za dosavadní spolupráci a přejeme pohodové podzimní dny.

Mgr. Olga Síbrtová

Jak jsme se měli v říjnu v družince? Páni šneci, to byly věci!

Milé děti, těšíte se do školní družiny? Paní vychovatelce Lucce se totiž po Vás stýská a vytvořila pěkné upomínkové video, abyste si i Vy občas vzpomněly, jak je nám spolu v družině pěkně. Tento prapodivný čas snad brzy skončí a zase se společně po vyučování setkáme, abychom tvořili a vymýšleli si společnou zábavu. Tady se můžete podívat, jaký byl říjen ve školní družině:

A pokud je Vám taky po školní družině smutno, můžete se zapojit do aktivit školní družiny v Google učebně, kde můžete také přispívat (a my jsme za to rádi!). 

Těšíme se na Vás!

Bc. Hana Horáková