Osmička a devítka na exkurzi v ostravském planetáriu

V pondělí 27. května 2019 vyjeli žáci osmé a deváté třídy do planetária v Ostravě, aby se vydali na dalekou cestu do vesmíru.  „Byl pro ně připraven program s názvem Evropa pod jižním křížem, kde se dozvěděli bližší informace o Evropské jižní observatoři (ESO), která provozuje jedny z největších astronomických dalekohledů na světě v jihoamerickém Chile vysoko v Andách. V Chile se snaží vědci a technici z několika států porozumět vesmíru a odhalit jeho tajemství,“ popisuje cíl exkurze Mgr. Bohdana Hutyrová, která exkurzi pro žáky zajistila.  

„Planetárium je vybaveno sférickou projekcí, takže nic nebránilo tomu, aby nás pracovník planetária „provedl hvězdnou oblohou“, ukázal nám nejjasnější hvězdy a jednotlivá souhvězdí, jejich polohu na hvězdné obloze a objasnil jejich původ a název,“ upřesňuje učitelka. Nakonec si mohli žáci projít trvalé expozice planetária, vyzkoušet si na interaktivních modelech, jak intenzivní mohou být otřesy při zemětřesení, jak je těžké povyskočit na povrchu Měsíce nebo vyzkoušet prozkoumat Mars pomocí robotického vozítka. 

„Exkurze se vydařila, odvezli jsme si plno nových poznatků a zážitků a rozšířili jsme si obzory,“ říká Bohdana Hutyrová a závěrem připomíná odkaz britského fyzika Stephena Hawkinga, který řekl: „Dívejme se vzhůru na hvězdy nikoli dolů na nohy.“

Mgr. Olga Síbrtová 

Hasiči z Lichnova našim dětem z mateřinky

V pondělí 27. května 2019 naše školka využila hezkého počasí a domluvila si pro děti ukázku práce hasičů z Lichnova. Společně se setkali na fotbalovém hřišti. „Děti měly možnost projít si výcvikem mladých hasičů, podívaly se do záchranného hasičského auta i do velkého auta s žebříkem a stříkačkou. Také si vyzkoušely, jaké je být malým hasičem,“ popisuje akci vedoucí učitelka mateřské školy Bc. Markéta Dejová. 

Děti i paní učitelky zjistily, co všechno hasiči zvládají a umí. Nejzajímavější pro děti bylo hašení požáru pěnou a to, když si mohly vyzkoušet stříkat vodu na terč. Také se dozvěděly spoustu zajímavých a užitečných informací. „Teď už víme, jak zavolat hasiče, že musíme vytočit telefonní číslo 150. A taky víme, jak udělat záchrannou stoličku pro kamaráda,“ říká budoucí školák Radim Zeman.

„Jmenovitě bychom chtěli poděkovat paní Evě Holubové, která připravuje malé hasiče a vysvětlila dětem vše, co je zapotřebí, aby se hasičem mohly stát. Děkujeme taky Sboru dobrovolných hasičů z Lichnova a těšíme se na další spolupráci,“ dodává Markéta Dejová.

Mgr. Olga Síbrtová 

Pozvánka na třídní schůzky pro rodiče nových předškoláků

Vážení rodiče,
ve čtvrtek 13. června 2019 se od 15 hodin bude konat informativní schůzka pro rodiče nově přijatých dětí. 

Dozvíte se aktuální informace z mateřské školy, plán vzdělávání na příští školní rok a další důležité informace, které se týkají vzdělávání a pobytu Vašeho dítěte v mateřské škole. Stávající rodiče jsou také vítáni. 

Těšíme se na Vaši účast. 

Bc. Markéta Dejová,
vedoucí učitelka MŠ 

Deváťáci posílají pozdrav z výletu

Zdravíme z Prahy! Včera jsme okoukli Vyšehrad, Václavské náměstí a prošli se kolem Vltavy. Dneska jsme navštívili pražskou ZOO a teď si užíváme beach. Pak se pokusíme uniknout z alchymistovy komnaty, a protože se tedy odevšad ozývá Lichnov na hrad, program na večer je jasný. 

Deváťáci

Družina s maminkami oslavila jejich svátek

Druhou květnovou neděli se už tradičně vzdává pocta všem matkám a mateřství. „Také děti z naší školní družiny se chtěly ke Dni matek připojit a oslavit jej spolu s nimi, a proto už dlouho dopředu připravovaly přáníčka a učily se písničky a básničky,“ říká vedoucí vychovatelka školní družiny Ing. Alice Červenková. 

Odpoledne v pátek 10. května 2019 se maminky shromáždily na hlavní chodbě, kde se dozvěděly, co je vlastně čeká. Nejprve to byl program, který pro ně připravily jejich děti pod vedením vychovatelek Alice Červenkové, Marcely Bellové a Ludmily Ryškové. „Děti ze všech oddělení se moc snažily a určitě svým vystoupením udělaly maminkám radost. Potěšily je jistě také dárečky, které následně maminkám věnovaly,“ popisuje reakci maminek, ale i babiček Alice Červenková. „Poté maminky spolu s dětmi putovaly po škole a plnily připravené úkoly, mezi které patřil například hod míčkem na cíl, přenášení míčků, výroba papírových kytiček. Za splnění každého úkolu si týmy mohly doplnit písmenko do tajenky,“ líčí průběh oslav svátku matek vedoucí vychovatelka. 

„Pro účastníky bylo připravené také malé občerstvení ve školní jídelně, které zajistil tým naší školní kuchyně. Maminky si mohly dát kávu, čaj, zákusek, děti džusy a něco na zub,“ uvádí Alice Červenková a dodává, že celé odpoledne se vydařilo i navzdory deštivému počasí. 

„Poděkování patří vychovatelkám školní družiny, kuchařkám, ale i starším žákům naší školy, kteří pomáhali na jednotlivých stanovištích při plnění úkolů. Byli to Julie Kašpárková, Nela Mičulková, Sofie Řezníček, Josef Jalůvka, Jonáš Kačor a Vojtěch Ulrych,“ chválí zástupkyně ředitelky Mgr. Alena Dobečková spolupráci všech, kdo se do organizace Dne matek zapojili. 

Mgr. Olga Síbrtová 

Děti lovily bacily aneb jak jsme vyhráli čisticí prostředky Domestos

Naše mateřinka se na podzim zúčastnila soutěže s firmou Domestos, která probíhala od 1. října do 31. prosince 2018. „Úkolem dětí bylo nejen mytí rukou, ale i zpracování plánu Jak vyhrát nad bacily, do kterého zapojily také své rodiče, kteří poctivě sbírali účtenky od zakoupených prostředků firmy Domestos,“ říká k soutěži vedoucí učitelka mateřské školy Bc. Markéta Dejová. „Všechny aktivity, které děti plnily, byly oceněny bodováním. V soutěži jsme byli nakonec úspěšní a naše škola vyhrála prostředky Domestos v hodnotě 7000 korun,“ dodává vedoucí učitelka. 

„Čisticí prostředky jsme si objednali v drogerii a do školy je dovezli najednou pořádně zatíženým autem,“ popisuje výhru vedoucí ekonomického a provozního úseku Mgr. Monika Čempel. „Kluci z devítky nám je pomohli z auta vyložit a poté se společně s našimi lovci bacilů vyfotografovali,“ dodává Monika Čempel s tím, že čisticí prostředky budou pro paní uklízečky vítanou pomocí při úklidu po mnoho dalších týdnů.

Mgr. Petra Stoklasová