Škola se proměnila v pohádkové království a říši divů

V pátek 21. února 2020 otevřela lichnovská škola své brány všem pohádkovým bytostem, které měly chuť se pobavit na Velkém školním karnevale. Akci zaštiťovala družina, která vymyslela pestrý program pro všechny věkové kategorie. „Chtěli jsme, aby se pobavil opravdu každý. Pro malé děti ze školky byl připraven program v tělocvičně a zasoutěžit si mohly v družině u Myšáků. Velcí se mohli zúčastnit také programu v tělocvičně a zasoutěžit si zase v prostorách páté třídy v pevnosti Boyard,“ prozradila organizátorka karnevalu, vychovatelka školní družiny Lucie Vávrová, DiS. Jaké úkoly skrývala právě pevnost Boyard, prozradil další z vychovatelů Mgr. Ondřej Švrček. „Soutěžící si mohli vyzkoušet bludiště z drátků, netradiční piškvorky či potápění skleničky pomocí mincí. Ale největší úspěch bylo zatloukání hřebíků do špalku ve dvojicích. Důležitá byla rychlost, ale i zručnost soutěžících.“

Program v tělocvičně moderoval sehraný učitelský pár Mgr. Monika Hanzelková a Ing. Petr Černošek, tentokrát coby známá dvojice Pat a Mat, kteří svými typickými gesty bavili obecenstvo a šířili dobrou náladu. Již tradičně k poslechu, a především k rozvernému tanci hrál DJ Stoupa, který rozvlnil snad všechny čarodějnice, vodníky, kovboje, indiány, upíry i ovečky. Bytosti tančily s balónky, na novinách či ve dvojicích. 

Mezi tím přišel čas ocenit i nejlepší karnevalové masky. Pohádková porota shledala, že vybrat pouze jednu masku, by byla velká škoda. Proto ocenění bylo hromadné, o hlavní ceny se rozdělilo více zúčastněných, a pochutnali si tak na výborných dortech, které pro soutěž se žáky připravila učitelka Mgr. Monika Čempel. Ale ani ostatní nemuseli být smutní. „Pro ty, kteří ocenění nebyli, jsme přichystali ceny útěchy. Byly to malé drobnosti, které snad potěšily. A všichni ti, kteří si přišli k paní vychovatelce Ing. Alici Červenkové vyzvednout výhru z tomboly, si mohli udělat pěknou památku ve fotokoutku,“ dodala Lucie Vávrová. 

Pro návštěvníky bylo v hlavní chodbě připraveno příjemné občerstvení, o které se postaraly paní kuchařky ze školy, a servis zajistili rodiče ze SRPŠ. V nabídce byly výborné vdolky, chuťovky v podobě jednohubek či slaný závin. Děkujeme všem, kteří Velký školní karneval navštívili, a budeme se těšit zase za rok!

Bc. Hana Horáková

Lyžařský výcvik sedmáků? Super zážitek!

Krušné chvilky si zažili žáci sedmé a několik žáků osmé třídy, kteří ještě týden před odjezdem na lyžařský výcvik netušili, zda se ho zúčastní či nikoli. Situaci zpočátku komplikovala chřipková epidemie a poté nepřející počasí, ale vše nakonec dobře dopadlo a sedmadvacet natěšených lyžařů a jejich pedagogický dohled v silné sestavě Mgr. Martina Bílková, Mgr. Markéta Martinů a Mgr. Ondřej Švrček vyrazili vstříc lyžařskému dobrodružství. 

Za větrného počasí 10. února 2020 dorazila skupina do Velkých Karlovic, aby odstartovala týden plný lyžování a sněhových radovánek. Jen co přejeli Soláň, bylo jasné, že o sníh se bát nemusí. Bylo ho totiž všude dost. O dobrodružství, které lyžníkům připravilo počasí, více prozradila učitelka Martina Bílková: „Počasí nám za týden strávených na lyžích ukázalo, jak dokáže být na horách neuvěřitelně proměnlivé. Měli jsme jedinečnou možnost zažít hustý déšť, sněhovou vánici, slunce a dokonce bouřku, kdy jsme všichni zahazovali hůlky, lyže a utíkali se schovat. Neuvěřitelné!“ 

Až na proměnlivé počasí lyžaře už nic nepřekvapilo a vše klaplo na výbornou. Všichni se naučili lyžovat, nikdo se nezranil, ani neonemocněl. A lyžaři? Ti se dosyta vyřádili při závěrečném programu, kdy s radostí (ačkoli s malým postesknutím) zaznělo: Klidně bych tam byl ještě týden! Bude se mi po lyžáku stýskat! Byl to nejlepší týden mého života! Děkujeme našim učitelům za krásný týden.

Bc. Hana Horáková

Informace pro rodiče: vzdělávání na dálku, vydávání žádosti o ošetřovné nově i elektronicky

Vážení rodiče,
v současnosti připravujeme pro naše žáky způsob, jakým bude probíhat výuka v následujících dnech – tedy „vzdělávání na dálku“ – z důvodu zákazu osobní přítomnosti žáků a studentů ve školách a školských zařízeních. Naším cílem je, abychom situaci co nejlépe zvládli a aby byl další průběh komunikace mezi školou a rodiči, učiteli a žáky pro Vás i Vaše děti schůdný. 

Momentálně diskutujeme o možnostech, které můžeme jako škola využít a které by byly pro Vás co nejpřijatelnější. Zvažujeme způsoby řešení, které se v této mimořádné situaci nově pro školy objevily, a zároveň myslíme na to, že rozhodně není v našem zájmu zahltit Vaše děti (a potažmo také Vás) množstvím úkolů, zadaných stránek k samostudiu, pracovních listů, aj., které nebude ve Vašich silách splnit. Domnívám se, že toto opatření by nemělo být provedeno bez rozmyslu a zbrkle, neboť situace je v této chvíli velmi náročná pro všechny strany. 

Zkraje příštího týdne Vás budeme informovat o postupu, jakým bude v naší škole „vzdělávání na dálku“ probíhat a děti dostanou zadání pro své práce „na doma“. Přejeme si, aby zadávání úkolů z naší strany a jejich plnění ze strany Vašich dětí bylo smysluplné, koordinované a přiměřené technickým možnostem školy i Vašich domácností. 

Kromě toho budeme pokračovat ve vydávání Žádostí o ošetřovné. Kvůli této žádosti nemusíte chodit do školy osobně, nově Vám může být vyplněný formulář poslán elektronicky. Ten Vám poslouží jako omluvenka z práce. Pokud máte o jeho zaslání zájem, prosím, kontaktujte nás na e-mailu skola@zslichnov.cz, kde uvedete jméno a příjmení svého dítěte, třídu, kterou navštěvuje, a jeho rodné číslo. Potvrzený formulář Vám následně zašleme. Budeme rádi, když pro získání formuláře využijete přednostně tuto možnost. Jinak Vám budeme v příštím týdnu k dispozici v ředitelně školy v těchto úředních hodinách: 

  • v pondělí 16. března 2020 od 14 do 16 hodin,
  • ve středu 18. března 2020 od 8 do 10 hodin.  

Do školy prosím vstupujte s největší opatrností, protože ve vestibulu jsou prováděny rekonstrukční práce. 

O dalších postupech Vás budeme průběžně informovat. Děkujeme Vám za pochopení. 

S pozdravem a přáním zdraví 

Mgr. Olga Síbrtová, ředitelka 

Mimořádné sdělení – přerušení vyučování v základní škole od středy 11. března 2020

Vážení rodiče,
na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky ze dne 10. března 2020 Vám sdělujeme následující:

  • ode dne 11. března 2020 se zakazuje osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
  • osobní přítomnost studentů na studiu na vysoké škole podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů. 

Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání. 

Celé znění mimořádného opatření naleznete zde.

Z důvodu výše uvedeného Vám sdělujeme, že od středy 11. března 2020 dochází k dočasnému přerušení vzdělávání v základní škole a školní družině. Zároveň jsou zrušeny mimořádné třídní schůzky rodičů žáků V. třídy, které byly svolány na středu 11. března 2020 v 15 hodin. 

Provoz mateřské školy nijak omezen není, přesto žádáme rodiče, abyste, pokud Vám to situace dovoluje (například pokud setrváváte doma s jiným, mladším nebo starším dítětem), a rovněž s ohledem na epidemiologická rizika, která vedla k vydání výše uvedeného opatření, své děti raději nechali doma. 

Provoz školní jídelny bude zajištěn pro mateřskou školu. V následujících dnech dojde z důvodu mimořádné situace ke změně jídelního lístku. Školní stravování pro žáky základní školy bude centrálně odhlášeno. Rodiče, kteří by o školní stravování měli zájem, si mohou oběd ve školní jídelně objednat – stejně jako cizí strávník v ceně 66 Kč za oběd. Tento lze odebírat do jídlonosiče v době od 10:50 do 11:30 hodin. Vstupovat by rodiče měli do budovy školy bočním vchodem (u školní knihovny). V případě svého zájmu volejte vedoucí školní jídelny Alenu Kandráčovou na telefonu 556 808 547. 

V dalších záležitostech se budeme řídit pokyny příslušných ministerstvech a o situaci Vás budeme průběžně informovat. Sledujte prosím naše webové stránky, v případě mateřské školy vývěsky na dveřích a v případě základní školy program DMSoftware. 

Děkujeme za pochopení.

Mgr. Olga Síbrtová, ředitelka 

Informace k tiskopisu žádosti o ošetřovné

Vážení rodiče,
Ministerstvo práce a sociálních věcí informovalo o možnostech získání dávky na ošetřovné pro rodiče dětí, které v důsledku mimořádného rozhodnutí o uzavření základních, středních a vysokých škol zůstanou doma s dítětem mladším 10 let.  

Při péči o dítě do 10 let věku, které nemůže být z důvodu nařízené karantény v péči školského zařízení (příp. obdobného zařízení pro děti) nebo docházet do školy, náleží zaměstnanci ošetřovné. Nárok na ošetřovné se v tomto případě uplatňuje na tiskopise Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření výchovného zařízení (školy), které zaměstnanci vydá v případě našich žáků mladších 10 let Základní škola a Mateřská škola Lichnov, okres Nový Jičín, příspěvková organizace.  

Žádost si můžete vyzvednout v ředitelně školy v následujících dnech v těchto mimořádných úředních hodinách:

  • středa 11. března 2020 a čtvrtek 12. března 

od 8:00 do 10:00 hodin a od 14:00 do 16:00 hodin

  • pátek 13. března 2020

od 8:00 do 10:00 hodin 

Vyplněný tiskopis zaměstnanec předá svému zaměstnavateli, který ho spolu s podklady pro výplatu ošetřovného předá příslušné okresní správě sociálního zabezpečení, která dávku vyplácí. 

Mgr. Olga Síbrtová, ředitelka 

Důležité upozornění k epidemiologické situaci

Vážení rodiče,
vzhledem k tomu, že na Novojičínsku právě končí jarní prázdniny, které jste mohli spolu se svými dětmi trávit na dovolených mimo republiku, a s ohledem na aktuální nepříznivou epidemiologickou situaci v souvislosti s šířením koronaviru Vás žádáme, abyste se řídili pokyny Ministerstva zdravotnictví České republiky. 

V pátek 6. března 2020 vydalo Ministerstvo zdravotnictví mimořádné opatření, kterým se všem osobám s trvalým pobytem v České republice, které se v období od 7. března 2020 navrátí z pobytu na území Itálie do ČR nařizuje, aby bezprostředně po návratu do ČR oznámily tuto skutečnost svému praktickému lékaři, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným způsobem (mobilní aplikace, e-mail, skype apod.), tedy bez osobního kontaktu. Dále se nařizuje praktickým lékařům, aby u osob s trvalým pobytem v České republice, které se v období od 7. března 2020 navrátí z pobytu na území Itálie do České republiky, rozhodli o karanténě v délce 14 dnů.

Rodiče žádáme, aby se v případě návratu z oblastí se zvýšeným výskytem nákazy neposílali své děti po dobu 14 dnů do školy, ponechali je v domácí karanténě a celkově omezili kontakt s lidmi na minimum. Tuto skutečnost prosím oznamte telefonicky, e-mailem nebo prostřednictvím programu DMSoftware vedení školy, absence žáka bude v takovém případě omluvena. 

Všichni, kteří se vrátili z Itálie nebo jiné rizikové země v zahraničí, mají telefonicky kontaktovat svého obvodního lékaře kvůli potvrzení karantény či hygienickou stanici. Platí již opakovaně zmíněná zásada, že taková osoba nemá cestovat k lékaři. Kontaktování lékaře či hygienické stanice není závislé na tom, zda se u dané osoby projevují zdravotní problémy či jiné symptomy. 

Dále Vás žádáme o pochopení při omezení přístupu veřejnosti do prostor, v nichž se realizuje činnost školy, na nezbytné minimum. Žádáme Vás, abyste své děti doprovázeli pouze k budově školy, pokud navštěvují školní družinu, budou Vám odpoledne předány vychovatelkou u vstupních dveří. V případě mateřské školy Vás žádáme, aby dítě předávala vždy jen jedna osoba, která se zdrží v prostorách školky jen nezbytně nutnou dobu. 

Odkazy na důležité weby:

(bod 6 upravuje nové mimořádné opatření – platí pro celou Itálii) 

Ministerstvo zdravotnictví ČR:

KHS MSK: 

Zdravotní ústav v Ostravě: 

Krajský úřad Moravskoslezského kraje:

Základní hygienické opatření – mytí rukou:

Děkuji za Vaše pochopení a spolupráci.

Mgr. Olga Síbrtová, ředitelka školy

Známe nový termín přednášky o inkluzi ve Frenštátě

V minulosti jsme informovali veřejnost o konání přednášky Inkluze – proč (ne)funguje ve Frenštátě pod Radhoštěm. Tato byla později přesunuta z důvodu nemoci přednášející. Nový termín, kdy se přednáška uskuteční, je úterý 7. dubna 2020 v 16 hodin. Přednáška s diskusí proběhne v prostorách Městského kulturního střediska ve Frenštátě pod Radhoštěm. 

„Na setkání budeme diskutovat o cílech a výhodách inkluzivního vzdělávání. Přiblížíme si, čím je charakteristická inkluzivní škola, společně se zamyslíme nad inkluzí v českých podmínkách. Budeme sdílet zkušenosti a příklady z praxe,“ informovala školu Mgr. Kristýna Nováčková, koordinátorka vzdělávacích aktivit v Místním akčním plánu ORP Frenštát pod Radhoštěm. „Setkáním bude provázet Mgr. Zuzana Vanysacker. Absolventka oboru sociální práce má zkušenosti z neziskového i soukromého sektoru a státní správy. Dlouhodobě se věnuje vzdělávání dospělých, profesnímu vzdělávání sociálních pracovníků a inkluzi. Má zkušenosti z oblasti rozvoje soft-skills tedy komunikace, spolupráce, a rovněž manažerských dovedností. V současné době spolupracuje s Agenturou pro sociální začleňování,“ dodává Kristýna Nováčková. 

Mgr. Olga Síbrtová 

Ve Frenštátě zastaví Protidrogový vlak Revolution Train

V pondělí 23. března 2020 zastaví ve Frenštátě pod Radhoštěm Protidrogový vlak Revolution Train. Vlak bude přistaven ve vlakové stanici a vstup do něj bude díky městu a sponzorům zdarma. Pro veřejnost bude vlak otevřen od 15:30 do 18:00 hodin. Je možné si zajistit rezervaci. 

„Vítáni jsou především rodiče, protože náznaky užívání drog se objevují již u dětí ve velmi nízkém věku. Rodiče si závislosti u dítěte dlouho nemusí všimnout, a nakonec může být pozdě,“ informuje o smyslu návštěvy vlaku Marie Rajnochová, koordinátorka projektu. 

Mgr. Olga Síbrtová 

Únor byl v družině Myšáků ve znamení zdraví a posílení imunity

Měsíc únor je ve znamení nemocí a bacilů, které neúprosně útočí na naše zdraví a imunitu, a tak se ve školní družině seznamujeme s pojmem zdraví, s povědomím o zdravém životním stylu, zdravém stravování, prevencí proti nemocem a hravou formou se učíme části těla. 

Děti navštěvující ranní družinu navíc soutěží ve sbírání ranních „družiňáků“, které mohou získat za plnění úkolů spojených právě s tématem zdraví – výroba kostlivce z ruliček toaletního papíru, kreslení zoubků, modelování ovoce z plastelíny, tvoření mozaiky ze zdravých pokrmů, luštění křížovek, ranní rozcvička nebo zapojení se do kreslení společného plakátu. Jak budou snaživci odměněni, prozradila Lucie Vávrová, DiS., vychovatelka v oddělení Myšáků. „Tři žáci, kteří získají nejvíce „družiňáků“, budou v březnu odměněni speciálním diplomem a zdravým balíčkem.“ Také odpolední družina nezůstává pozadu. „V Tvořílcích jsme připravovali ovocné špízy z různých druhů ovoce. Do chystání se s chutí pustili i ti, kteří běžně kroužek nenavštěvují. Dětem se nápad moc líbil a za odměnu si pak na vitamínové bombě samy pochutnaly,“ popsala vitamínovou zábavu paní družinářka Lucka.

V rámci spolupráce s HM Tesco Kopřivnice, kde probíhá od ledna další fáze programu pro zaměstnance „Buďme fit“, která se snaží motivovat zaměstnance ke zdravému životnímu stylu, děti z družiny vyzdobily zázemí pro zaměstnance HM Tesco Kopřivnice obrázky, které namalovaly s námětem zdravého stravování. „Jednalo se především o ovoce a zeleninu, které si můžou zaměstnanci dopřávat zdarma během probíhajícího programu,“ prozradila na závěr Lucie Vávrová, DiS.

Bc. Hana Horáková

Alohomora – a brány Bradavic se otevřely osmé, šesté a první třídě

Skautské centrum Vanaivan otevřelo opět své brány lichnovským žákům. Tentokrát se v průběhu dvou dní potkali žáci osmé, šesté a první třídy a program byl opravdu pestrý. „V úterý 28. ledna 2020 nás šesťáky přivítali ve Vanaivanu zkušení osmáci, kteří si připravili uvítací rituál. Ten museli žáci šesté třídy splnit, protože by nebyli vpuštěni do své koleje,“ odhalila počátek kouzelnických her třídní učitelka šesťáků Mgr. Hana Poláková. 

Další aktivity se střídaly s ohledem na počasí, které účastníkům docela přálo. „Po výborném obědě, který nám připravily naše paní kuchařky z lichnovské školy, nás osmáci naučili, jak si vyrobit čarodějnickou hůlku,“ dodala třídní šesťáků. Pomocí hůlky, těsně před odjezdem, žáci celé Bradavice začarovali. A tak kouzelnická škola čekala na následující den, kdy se pospolu tentokrát společně sešli účastníci z první a šesté třídy. 

Druhý den se tak trochu role prohodily a malé kolegy z první třídy zase vítali žáci ze šesté třídy. „Každá kolej si připravila uvítací rituál. Někdo musel hledat lísteček se svým jménem nebo hledat kamaráda, jiný zase maloval anebo řešil hádanky,“ popsala druhý den Hana Poláková. Žáci z první a šesté třídy si poté společně vyrobili zlatonku a před odjezdem opět vyzkoušeli, jak se čaruje kouzelnickými hůlkami. 

Projekt Lichnov: Pošli to dál je především o kolektivní spolupráci, poznání a vzájemné pomoci žáků mezi sebou. Za dva dny se žáci osmé, šesté a první třídy mohli přesvědčit, že lze spolupracovat s kamarádem i navzdory rozdílnému věku. Všem se tyto dva dny moc líbily a už se těší na další setkání všech tří čarodějnických tříd, které se uskuteční v květnu.

Bc. Hana Horáková