Slavíme úspěch ve výtvarné soutěži O pohár čeladenské ovečky

Letošní uzavření škol ze dne na den díky koronaviru nás trochu zaskočilo. Ještě na poslední chvíli se nám podařilo zaslat obrázky do výtvarné soutěže O pohár čeladenské ovečky. Učitelka výtvarné výchovy Mgr. Petra Stoklasová si práce svých žákyň velice chválí. „Ano, jsme moc rádi, že jsme se stačili zapojit do soutěže. Tématem byly beskydské květiny a tři žákyně naší školy je zvládly na jedničku!“ Jejich kouzelné grafiky se umístily ve II. kategorii na prvním místě, které patří Tereze Kostelníkové, a druhém místě pro Barboru Vaňkovou. Ve III. kategorii získala třetí místo Ludmila Petrová. Moc holkám blahopřejeme. 

Bc. Hana Horáková 

Žáci naší školy úspěšně zabojovali v biologické olympiádě. Úspěšným řešitelem v kraji se stal šesťák Tomáš Macíček

Každoročně se naši žáci účastní biologické olympiády pod záštitou České zemědělské univerzity v Praze. Tento rok proběhl již 54. ročník této soutěže. Jedná se o systematickou, kontinuálně probíhající mimoškolní činnost, jejímž cílem je vyhledávat talenty. 

Talenty máme i ve škole v Lichnově, o tom je přesvědčena i učitelka přírodopisu Mgr. Bohdana Hutyrová: „Naši žáci byli moc šikovní. Ve školním kole excelovali Bibiána Gilarová z osmé třídy a Tomáš Macíček ze šesté třídy. Pro postup do dalšího kola soutěže získali dostatečný počet bodů.“ 

Vzhledem k epidemiologické situaci organizátoři prostřednictvím informačního systému Masarykovy univerzity uspořádali přímo krajské kolo, které proběhlo 7. června 2020 distanční formou. „Probíhalo to tak, že žáci absolvovali online test z klasických testových otázek a poznávačky. Letošní téma bylo o těžkém životě ve vodě. Tomáš Macíček zúročil své rybářské a biologické znalosti a vybojoval krásné deváté místo v Moravskoslezském kraji v kategorii D,“ dodává paní učitelka Hutyrová. 

Tomáš Macíček tak byl z celkového počtu 578 účastníků 41. v republice ve své kategorii. Blahopřejeme a přejeme mnoho dalších úspěchů.

Bc. Hana Horáková

Informace k organizaci předávání vysvědčení, závěrečnému focení a školním skupinám v době ředitelského volna

Vážení rodiče,
v pátek 26. června 2020 proběhne ve škole předávání vysvědčení za školní rok 2019/2020 a společné fotografování tříd. Ministerstvo školství po konzultacích s epidemiology rozhodlo, že závěr roku proběhne ve školách za přítomnosti všech žáků, bez nutnosti dodržovat homogennost původních skupin. Tento den tedy nebudou probíhat vzdělávací aktivity pro první stupeň ve školních skupinách, pouze se sejdou jednotlivé třídy se svými třídními učiteli, aby žáci obdrželi vysvědčení a společně zakončili školní rok. 

Podmínky vstupu do školy 

Před vstupem do budovy školy je nutné předložit čestné prohlášení o bezinfekčnosti. Pokud Vaše dítě do školy v současnosti dochází (ve školních skupinách na prvním nebo druhém stupni), případně docházelo v rámci přípravy na přijímací zkoušky), toto prohlášení nemusí znovu předkládat. Pokud ale Vaše dítě do školy od jejího uzavření nedocházelo, je nutné, abyste si toto čestné prohlášení stáhli, vyplnili a podepsali. Formulář naleznete zde. Lze si jej vyzvednout rovněž v ředitelně školy v úředních hodinách ve středu od 8:00 do 10:00 hodin. Bez vyplněného a podepsaného čestného prohlášení nebude moci Vaše dítě vstoupit do budovy školy. Rovněž nebudou do školy vpuštěni žáci s příznaky virového onemocnění. Pro vstup do budovy školy je rovněž nutné mít nasazenou roušku. 

Organizace předávání vysvědčení 

Žáci se sejdou se svými třídními učiteli před školou u jednotlivých vchodů v 7:30. Žáci prvního stupně vstoupí do budovy školy hlavním vchodem, žáci druhého stupně VII., VIII. a IX. třídy zadním vchodem od parkoviště dál od ředitelny, žáci VI. třídy zadním vchodem od parkoviště blíže u ředitelny. Předávání vysvědčení a fotografování začne stejně jako běžné vyučování v 7:40 hodin, ukončení je naplánováno pro žáky prvního stupně na 9:25 hodin, pro žáky druhého stupně na 9:00 hodin. 

Hodnocení na vysvědčení proběhlo dle platné vyhlášky č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školní roku 2019/2020. Konkrétní způsob hodnocení v naší škole naleznete na našich stránkách zde.

Fotografování tříd 

Kromě rozdávání vysvědčení proběhne společné třídní focení. Každá třída se bude fotit dvakrát. Pevně věřím, že letošní školní rok byl mimořádný a budeme na něj jednou vzpomínat, stejně jako na povinnost nosit roušku. Z tohoto důvodu jsme zvolili dvojí společnou fotografii – jednou v roušce a podruhé bez roušky. Fotografování jednotlivců a skupinek letos realizovat nebudeme z časových důvodů. 

Cena jedné fotografie je 25 Kč. Žádáme žáky IX. třídy a žáky, kteří odchází z pátého ročníku na jiné školy (sportovní, gymnázia), aby si s sebou přinesli 50 Kč. Fotografie si budou moci vyzvednout po jejich zhotovení ve škole v úředních hodinách. Žáci, kteří budou nadále plnit povinnou školní docházku v naší škole, fotografie zaplatí a obdrží v příštím školním roce. 

Informace ke školním skupinám v době ředitelského volna 

Dne 11. června 2020 jste byli prostřednictvím dotazníku zaslaného na e-mail Vašich dětí a zároveň prostřednictvím webových stránek školy osloveni s možností využití činnosti školních skupin ve dnech ředitelského volna, tedy v pondělí 29. a úterý 30. června 2020.

Z důvodu velmi nízkého zájmu z Vaší strany jsme se rozhodli činnost školních skupin v těchto dnech nerealizovat. Činnost školních skupin bude tedy ukončena ve čtvrtek 25. června 2020. 

Vážení rodiče, blížíme se do finále školního roku 2019/2020. Když jsme do něj vstupovali, rozhodně by mě ani ve snu nenapadlo, jaký bude. Zasloužíte si mé velké poděkování za spolupráci se školou, podporu svých dětí při vzdělávání a trpělivost při všech těch změnách, kterými jsme společně prošli. Přeji Vám, abyste načerpali sílu a energii v letních měsících během dovolených. Zároveň jsem ráda, že Vám můžeme o prázdninách vyjít vstříc a zajistit program pro Vaše děti v naší školní družině. Od toho běžného školního se bude lišit a doufám, že bude Vaše děti bavit. 

Přeji Vám hezké dny! 

Mgr. Olga Síbrtová, ředitelka 

Škola se stala pobočkou První ZUŠ MIS music! Zveme žáky k přijímacím talentovým zkouškám do hudebního oboru pro příští rok

Naše škola se stala pobočkou První soukromé základní umělecké školy MIS music o. p. s. v Kopřivnici. Od školního roku 2020/2021 bude pod hlavičkou této školy probíhat v prostorách lichnovské školy výuka hry na flétnu a klavír.  

Informujeme tedy tímto rodiče žáků, že přijímací talentové zkoušky proběhnou v budově naší základní školy v pátek 19. června 2020. Uchazeči o studium mohou vyplnit přihlášku online na webu školy www.mismusic.eu. 

„Jsem moc ráda, že se nám podařilo navázat spolupráci s kopřivnickou základní uměleckou školou a rozšířit nabídku vzdělávání pro lichnovské děti. Vím, že je někdy pro děti i rodiče poměrně složité dojíždění za dalšími aktivitami – ať už jsou to různé kroužky, nebo právě další vzdělávání v uměleckých školách,“ uvádí ředitelka školy Mgr. Olga Síbrtová. „Děkuji tedy MgA. Jiřímu Najvarovi, který s myšlenkou učit klavír v lichnovské škole přišel, dále panu řediteli umělecké školy MgA. Petru Rajnohovi, Ph.D., že tento nápad přijal, zajistil veškeré potřebné žádosti a rozšířil o nabídku výuky hry na flétnu, a v neposlední řadě děkuji všem rodičům, kteří nás v naší snaze podpořili na podzim svými podpisy na petici. Poděkování za podporu patří také představitelům obce. Už teď se moc těším, až se naše škola rozezní hudbou i v odpoledních hodinách,“ dodává ředitelka. 

Bc. Hana Horáková  

Informace pro rodiče k prázdninovému provozu školní družiny

Vážení rodiče,
na období prázdnin je v plánu otevření jednoho oddělení školní družiny pro žáky prvního stupně. Provoz školní družiny předpokládáme ve všední dny od 1. července do 12. července a dále pak od 17. srpna do 31. srpna 2020. Lze se přihlásit pouze na jeden blok (červencový, nebo srpnový) nebo na oba dva bloky. Cena červencového bloku je 350 Kč (jedná se o 7 pracovních dnů), cena srpnového bloku je 550 Kč (jedná se o 11 pracovních dnů). 

Družina bude v provozu v pracovní dny od 7:00 do 15:00 hodin. Vzhledem k plánovaným aktivitám bude příchod dětí možný vždy mezi sedmou a osmou hodinou, odchod bude možný od 14:00 do 15:00 hodin. 

Přihlášeným dětem budeme poskytovat také školní stravování za obvyklé ceny. 

Provoz školní družiny bude zajišťován jen v případě většího počtu zájemců, proto je nezbytné, abyste v případě zájmu vyplnili dotazník, který Vám byl zaslán prostřednictvím e-mailů Vašich dětí, a to nejpozději v úterý 16. června 2020. Pokud bude družina provozována, vyplníte následně závaznou přihlášku. V případě velkého počtu zájemců bude rozhodnuto o přijetí dítěte na základě věkového kritéria (přednost pro přijetí budou mít děti mladší před staršími).  

V případě jakýchkoli dotazů kontaktujte vychovatelku školní družiny Lucii Vávrovou, DiS., a to na e-mailu lucie.vavrova@zslichnov.cz nebo na telefonním čísle 774 425 360. 

Témata školní družiny jsou:

– červenec – Cesta kolem světa za 80 dní

– srpen – Indiánské dobrodružství – Honba za pokladem 

Informace o programu pro děti naleznete na našem webu zde.

Mgr. Olga Síbrtová, ředitelka

Činnost školních skupin ve dnech ředitelského volna

Vážení rodiče žáků prvního stupně přihlášených do školních skupin,
na dny 29. a 30. června 2020 bylo vyhlášeno ředitelské volno pro žáky základní školy ze závažných důvodů organizačních a technických. V obou dnech ředitelského volna bude v případě Vašeho zájmu zajištěna činnost stávajících školních skupin pro žáky prvního stupně. 

Budete osloveni prostřednictvím dotazníku zaslaného na e-mailové adresy Vašich dětí, zda máte zájem o účast dětí ve školních skupinách. Žádáme Vás, abyste své děti touto formou závazně přihlásili nejpozději během úterý 16. června 2020 do školní skupiny v uvedených dnech. Pokud děti využívají školního stravování, budeme počítat s tím, že jej po oba dva dny rovněž využijí.

Děkujeme za spolupráci.

Mgr. Olga Síbrtová, ředitelka

Prázdninová školní družina: chystáme se na cestu kolem světa a s indiány za pokladem

Ahoj, kamarádi, chcete si zpestřit prázdniny? Pojďte zažít prázdninové dobrodružství do naší školní družiny. Letos poprvé bude otevřena i během letních prázdnin. Můžete se těšit na bohatý program, který pro vás připravují vychovatelé školní družiny a asistentky pedagoga. 

Školní družina v letních měsících bude otevřena jen v případě zájmu většího počtu žáků. Rodiče, kteří budou chtít své děti přihlásit k zájmovému vzdělávání, vyplní závaznou přihlášku. O přijetí do zájmového vzdělávání rozhoduje ředitelka školy na základě kritérií, která budou předem zveřejněna. O dalším postupu budou rodiče informováni. 

Cesta kolem světa za 80 dní 

1. červenec 2020 až 12. červenec 2020 

Od 7:00 do 15:00 hodin

7 pracovních dnů/poplatek 350 Kč

Knihu Cesta kolem světa napsal Jules Verne. Jeho příběh byl pro nás vodítkem, ovšem dovolíme si hrdiny zavést i do jiných zemí, než které navštívil pan Fogg se svým doprovodem v románu. Budete plnit různorodé úkoly a celodružinové hry. Vyrazíme z Anglie přes Francii, procestujeme řadu zemí napříč všemi kontinenty. Uděláme si zastávku za klokany v Austrálii, setkáme se africkými zvířaty, vyrobíme si masky domorodců a chybět nebude vyplňování cestovatelského deníku. Vyzkoušíte chutě různých kuchyní, vyrobíte si mapu světa a naučíte se Morseovu abecedu. Zajímavý program si zpestříme venkovními aktivitami i výlety do blízkého okolí. Červencový turnus zakončíme finálním rozluštěním šifry, která nás zavede k tajemnému pokladu.  

Indiánské dobrodružství – Honba za pokladem 

17. srpen 2020 až 31. srpen 2020 

Od 7:00 do 15:00 hodin

11 pracovních dnů/poplatek 550 Kč 

Pojďte s námi prožít pravé indiánské dobrodružství. Čeká vás celodružinová hra, na jejímž konci budete hledat pravý indiánský poklad. Vstoupíte do stavu indiánského, proběhne slavnostní udělení indiánského jména a jeho zápis do deníčku malého indiána. Seznámíte se s životem indiánů a indiánskou kulturou. Vyzkoušíte si indiánské zvyky a tradice – malování na kameny, výrobu talismanu nebo lapače snů. Čekají na vás indiánské hry – hmatová zkouška, házení polenem, překážkový běh nebo zkouška zdatnosti. Bavit vás jistě bude i indiánská olympiáda odhadu, výroba totemu nebo indiánských čelenek. Společně se vydáme i na indiánské výpravy do okolí. Je pro vás připraven zajímavý tematický program s hrami, soutěžemi, venkovními aktivitami i procházkami do okolí. Těšit se můžete na opékání špekáčků u táboráku. 

Oznámení výsledku zápisu k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2020/2021

Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci dětí,
tímto zveřejňujeme výsledek zápisu dětí do naší mateřské školy. Rozhodnutí o přijetí naleznete zde.

Písemné rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání si můžete vyzvednout v ředitelně školy v úředních hodinách, tj. každé pondělí od 14 do 16 hodin a středu od 8 do 10 hodin (po telefonické domluvě také v mateřské škole u vedoucí učitelky mateřské školy Mgr., Bc. Renaty Dreslerové, DiS.). 

Vzhledem k současné situaci nelze během června zorganizovat tradiční schůzky rodičů dětí, které nastupují do naší školky. Ničeho se ale neobávejte, včas před zahájením školního roku Vás bude individuálně kontaktovat vedoucí učitelka mateřské školy, aby Vám sdělila a předala vše potřebné.  

Děkujeme Vám za projevenou důvěru, Vám i Vašim dětem přejeme krásné dny a těšíme se na spolupráci. Dětem přejeme hezký vstup do kolektivu předškoláků a spoustu zážitků s kamarády. 

Za kolektiv pracovníků školy

Mgr. Olga Síbrtová, ředitelka

Ředitelské volno a provoz školní družiny během prázdninových měsíců

V souladu s § 24 odst. 2 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje ředitelka školy na dny 29. a 30. června 2020 ředitelské volno pro žáky základní školy ze závažných důvodů organizačních a technických. Důvodem je příprava rekonstrukčních prací v hlavní budově školy. V obou dnech ředitelského volna bude v případě zájmu zajištěna činnost stávajících školních skupin pro žáky prvního stupně. 

Na období prázdnin je dále v plánu otevření jednoho oddělení školní družiny. Provoz školní družiny předpokládáme ve všední dny od 1. července do 12. července a dále pak od 17. srpna do 31. srpna 2020. Zájem rodičů budeme zjišťovat prostřednictvím dotazníkového šetření. V případě provozování školní družiny budeme poskytovat přihlášeným dětem také školní stravování za obvyklé ceny.

Mgr. Olga Síbrtová, ředitelka