Žákovský parlament poprvé v akci

V naší škole vznikl v tomto školním roce žákovský parlament. Do první akce se zapojil ve čtvrtek 27. září 2018, když spolupracoval na přípravě adaptačního kurzu pro naše prvňáčky.

„Členové žákovského parlamentu a další dobrovolníci připravili pro naše nejmenší žáčky na adaptační kurz dvanáct různých úkolů, které museli prvňáčci pod jejich odborným dohledem plnit. Na celou akci dohlíželi naši pohádkoví přátelé ze Země galského kohouta, kteří se po dlouhých letech zase sešli se svými kolegy,“ popisuje záměr žáků učitelka Martina Bílková, která žákovský parlament ve škole vede s tím, že všem, kdo se aktivně zapojili, děkuje za jejich nasazení a účast.

Mgr. Petra Stoklasová

Čtvrťáci vyrazili na dopravní hřiště. Jízdu zručnosti zvládli i přes nepřízeň počasí

Pod záštitou Ministerstva dopravy – BESIP proběhla v pondělí 24. září 2018 praktická část dopravní výchovy žáků 4. ročníku. „Od návštěvy dopravního hřiště v Kopřivnici, kde se praktická část výuky konala, nás neodradilo ani chladné počasí,“ popisuje úskalí netradičního vyučování třídní učitelka čtvrťáků Monika Wilczková. 

„Žáci si procvičili zejména jízdu na kole, jeho ovládání, respektování dopravních značek a dodržování základních pravidel silničního provozu pro cyklisty i chodce,“ líčí akci Monika Wilczková a dodává, že největší překážkou byl pro naše cyklisty kruhový objezd. „Nakonec ale závěrečnou jízdu zručnosti žáci zvládli bez sebemenších problémů,“ uvádí učitelka s tím, že v listopadu čeká nejen žáky 4. ročníku teoretická část výuky přímo v naší škole.

Na jaře opět v Kopřivnici mohou žáci 4. ročníku po prokázání praktických i teoretických znalostí získat Průkaz cyklisty. 

Mgr. Petra Stoklasová

 

Třetí třída na dopravním hřišti: hráli jsme si a zároveň se učili

V pondělí 17. září jsme se v dopoledních hodinách vydali, „vyzbrojeni“ přilbami na kolo, na dopravní hřiště do Kopřivnice. Věděli jsme, že místo matematiky, českého jazyka a jiných vyučovacích předmětů na nás čeká dopravní výchova, a velmi jsme se na tuto změnu těšili. Už samotná jízda linkovým autobusem byla pro mnohé z nás velkým zážitkem, neboť běžně se do školy většina žáků dostává jiným dopravním prostředkem. 

Hned po příchodu na dopravní hřiště nás uvítal pan učitel Bartoň, který nás nejdříve seznámil s celým hřištěm, prošel s námi všechny „cesty“, zopakoval dopravní značky, které se zde nacházely, a rozdělil nás do dvou skupin. Ta první pak dovezla jízdní kola a v mžiku se proměnila v téměř vzorné cyklisty dodržující dopravní předpisy. Druhá se zařadila do silničního provozu v roli chodců. Po necelých třiceti minutách se role vyměnily. Pro mnohé z nás bylo velmi složité respektovat všechny dopravní značky, včetně semaforu a chodců, a přitom ještě „nebrzdit“ ostatní cyklisty. Po malé svačině nás ještě čekala jízda zručnosti. A ani tady nebylo zrovna snadné projet brankou, slalomem mezi kužely či úzkou trasou mezi puky. Celá výuka byla velmi zajímavá a všichni byli spokojeni, přestože jsme si uvědomili, že během jízd jsme se dopustili nejedné chyby a máme se ještě co učit, než vyjedeme sami na kolech na silnici. 

Po našich výkonech jsme si ještě chtěli užít trochu aktivního odpočinku, a tak jsme čas zbývající do odjezdu autobusu směr Lichnov využili k návštěvě přilehlého dětského hřiště. Domů jsme se vraceli sice trochu unavení, ale zato spokojení a plni krásných zážitků. A jak napsala v hodině slohu naše nová spolužačka Danielka: „Nejlepší bylo, že jsme si všichni hráli společně, a zároveň se tak i učili.“

Žáci 3. třídy a paní učitelka Mgr. Barbara Sochová

Změny v organizaci výuky ve čtvrtek 27. září 2018

Pro žáky první a druhé třídy je na čtvrtek 27. září 2018 připraven výukový
program Malá technická univerzita. Akce se uskuteční druhou až čtvrtou
vyučovací hodinu. Po čtvrté hodině je výuka ukončena, v 11:15 odcházejí žáci
na oběd. (Žáci druhé třídy nebudou mít pátou hodinu nepovinný předmět
Angličtina hrou).
V rámci Evropského dne jazyků pořádáme pro žáky třetí až deváté třídy
preventivně hudební pořad Live to Tell divadla Slunečnice Brno. Žáci se budou
učit první a druhou vyučovací hodinu, po svačince se přesunou pod
pedagogickým dohledem do kulturního zařízení v Lichnově. Akce potrvá do
11:30, poté budou žáci odvedeni zpět do školy na oběd. Výuka už dále
pokračovat nebude.
Ve čtvrtek odpadá veškerá odpolední výuka z organizačních důvodů, neboť se
bude konat adaptační kurz pro žáky první třídy a jejich rodiče. Pro účastníky
bude připravena polévka z naší školní jídelny a malé občerstvení, které zajistí
paní učitelka Mgr. Alena Dobečková. Na organizaci adaptačního kurzu se budou
rovněž podílet žáci žákovského parlamentu.
Žáci byli poučeni o bezpečnosti a chování během pořádaných akcí.

Projektové vyučování Strom života učilo děti, jak hospodařit s vodou

V pátek 21. září 2018 měli naši šesťáci zajímavé vyučování. Edukační ekologická hra Strom života pod vedením naší bývalé žákyně Hanky Peigerové byla plná pokusů, objevování a zábavy. Projekt motivuje žáky základních škol, aby neplýtvali vodou a vážili si jí. Děti plnily za pomoci dobrých duchů a šamana různé úkoly. Musely také odhalit ducha, který škodil, a zachránit Strom života.

Naše žáky jsme proto vyzpovídali, jak se jim projektové vyučování líbilo a jaké dojmy si z něj odnesli.

Martin Koudelák: „Nejlepší byly úkoly, šamanka, pokusy a sestrojování vodního kola. Bavily mě i příběhy, které se týkaly duchů a Stromu života. Během hry jsme museli i dost uvažovat, abychom splnili úkoly. Taky jsme házeli míčky po zlém duchovi.“

Nela Mičulková: „Naučili jsme se šetřit vodou, abychom v budoucnu nezahynuli. Plnili jsme zajímavé úkoly – třeba s kelímkem vody nebo když jsme luštili skrytá písmenka.“

Denisa Klosíková: „Strom života se nám nepodařilo oživit, protože jsme nedokázali šetřit vodou. Nejvíce se mi líbily rituály, kterými jsme uctívali vodu.“

Patrik Keller: „Nejvíc se mi líbily aktivity s pokusy a kostýmy. Nejlépe se mi pracovalo se šamanem, který nám říkal, co máme dělat. Naším úkolem bylo udržet Strom života, což se nám ale nakonec nepovedlo.“

Interaktivní výukový program financovala společnost Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a dětí díky ní strávily nejen zábavné, ale i poučné dopoledne. Uvědomily si, že naše Země má omezené zásoby vody a její nedostatek se stává globálním problémem. To, jak (a zda) budeme v budoucnu žít, je i v jejich rukou.

Mgr. Petra Stoklasová

Naši žáci vystavují v Tescu

Začátkem školního roku byla naše škola oslovena, aby pomohla vyzdobit žákovskými pracemi hypermarket Tesco v Kopřivnici. „S Tescem nespolupracujeme poprvé a byla to vždy spolupráce příjemná. A tak jsme se s chutí pustili do nového úkolu,“ říká paní učitelka Kateřina Martinková.
Žáci druhého a čtvrtého ročníku malovali na téma „Podzim“ a jejich krásné výtvarné kousky můžete zhlédnout na informacích tohoto obchodu. Za práci bylo žákům poděkováno v podobě sladké odměny.

Mgr. Petra Stoklasová

Ve škole bude vařit šéfkuchař. Zváni jsou rodiče i zaměstnanci školy

Na středu 7. listopadu 2018 zveme do naší školy zájemce z řad rodičů na
odpolední vaření s kuchařem společnosti Podravka Zbyňkem Diatkou. „Pan
Diatka k nám dorazí už minimálně počtvrté, tentokrát jsme ale koncepci akce
změnili. Vařit nebude pro žáky školy, ale pro rodiče dětí a zváni jsou také
zaměstnanci školy,“ uvádí vedoucí školní jídelny Alena Kandráčová, která
kuchaře do školy pozvala.

Vaření začne ve čtyři hodiny odpoledne a bude doplněno samozřejmě
ochutnávkou připravených jídel a také přednáškou na téma spotřební koš a
pestrost jídelního lístku. Prezentovat se budou pokrmy, jako je ajvarová
pomazánka, salát z fazolek mungo, ragú z červené čočky a špagety, kuřecí
závitek s čočkou beluga a restovanou zeleninou, ryba – sumeček africký, sladký
bulgur s jablky a skořicí a jáhlový dezert s ovocem.

„Možná jsou některá nabízená jídla pro naše spoluobčany netradiční, a právě
proto věřím, že je zvědavost do naší školy přitáhne a o inspirativní akci bude
zájem,“ dodává Alena Kandráčová s tím, že je třeba právě u ní zaplatit
účastnický poplatek 50 Kč do středy 31. října 2018.

Důležité info ke konání třídních schůzek

Vážení rodiče a zákonní zástupci,
zahájení třídních schůzek proběhne v 15:30 v prostorách chodby v přízemí školy, kde Vás uvítá vedení školy. Následně se spolu s třídními učiteli přesunete do jednotlivých tříd.
Třídním schůzkám bude předcházet ustavující schůze členů Spolku rodičů a přátel školy ve speciální učebně v 15 hodin (týká se zástupců dětí a žáků jednotlivých tříd, kteří byli osloveni třídními učiteli).

Těšíme se na Vaši účast!

Vedení školy a pedagogové

Třídní schůzky

Vážení rodiče,
dovolte nám, abychom Vás pozvali na úvodní třídní schůzky, které se uskuteční ve středu 12. září 2018 od 15:30 v naší škole. Dozvíte se informace o organizaci školního roku, sdružení rodičů, elektronických žákovských knížkách a dalších záležitostech týkajících se vzdělávání Vašich dětí.

Těšíme se na Vaši účast!

Vedení školy a pedagogové

Nabídka nepovinných předmětů, zájmových útvarů a kroužků

Milí žáci, vážení rodiče,
naše škola bude ve školním roce 2018/2019 nabízet výběr různých zájmových útvarů a kroužků, které povedou převážně v odpoledních hodinách pedagogové školy, a rovněž výuku některých nepovinných předmětů. Jejich přehled a přihlášky najdete zde nebo u vyučujících.

Důraz klademe zejména na rozvoj výuky anglického jazyka, neboť se domníváme, že právě schopnost komunikovat v tomto světovém jazyce je pro naše žáky důležitá nejenom pro jejich další studium, ale také v budoucím profesním životě prakticky v jakékoliv oblasti. Z tohoto důvodu nabízíme výuku angličtiny jako nepovinného předmětu už žákům první a druhé třídy, aby měli možnost seznámit se formou her se základní slovní zásobou a gramatikou a také aby navázali na výuku angličtiny v mateřské škole. Vždyť v loňském školním roce se anglicky ve školce učilo dvacet dětí! Proto se domníváme, že i naši prvňáčci a druháčci této možnosti využijí. Nepovinný předmět Konverzace v anglickém jazyce bude vyučován v deváté třídě, aby se žáci měli možnost zdokonalit v tomto cizím jazyce před odchodem na střední školy. A anglicky konverzovat budou moci také sedmáci a osmáci, ovšem nikoliv v rámci nepovinného předmětu, ale v kroužku.

Náboženství je další předmět, který se bude v naší škole již tradičně učit.

Další kroužky a zájmové útvary jsou pestré a určitě si vybere každý. Pozor na omezenou kapacitu některých kroužků, pro zařazení žáka do kroužku bude důležité pořadí přijatých přihlášek. Ty mohou žáci odevzdávat u svých třídních učitelek či učitelek, které kroužky povedou.

Těšíme se na Váš zájem!

Tým pedagogů ZŠ

Přehled zájmových útvarů a kroužků naleznete zde.

Přihlášku do kroužků naleznete zde.

Přihlášky do nepovinných předmětů: