Školní družina

Školní družina při Základní škole a Mateřské škole Lichnov funguje ve dnech školního vyučování. Děti přihlášené do družiny mohou využívat ranní družinu, a to před výukou od 6:30 do 7:30 hodin. Odpolední družina je otevřena od 11:15 do 16:15 hodin. Děti jsou v družině rozděleny do tří oddělení, jejichž činnost probíhá samostatně s výjimkou větších akcí, které jsou společné pro všechna tři oddělení.

Aktivity a soutěže

Podle jednotlivých ročních období se střídají aktivity ve třídě, v tělocvičně a na
školní zahradě, přičemž je kladen důraz na všestranný rozvoj dětí, zejména
etickou výchovu. Děti si tak nejen odpočinou od školních povinností při hrách
se stavebnicemi, kartami, kostkami nebo při stolních hrách, ale učí se i
vzájemné spolupráci a pomoci. Dále se účastní různých výtvarných a jiných
soutěží, ve kterých se často umisťují na předních místech. Součástí pobytu ve
školní družině je i nenásilné opakování, prohlubování a rozšiřování znalostí
získaných ve škole formou různých her, soutěží, kvízů apod.

Akce družiny

Z pravidelných větších akcí je třeba zmínit např. Adventní tvoření, Karneval,
Besídku ke dni matek nebo oslavu Dne dětí.