Školská rada

Členové školské rady

Členové zvoleni v řádných volbách dne 8. září 2021:

 • za pedagogické pracovníky:
  • Mgr. Martina Bílková
  • Mgr. Markéta Martinů
  • Mgr. Ondřej Švrček
 • za zákonné zástupce nezletilých žáků:
  • Ing. Michaela Klímková
  • Mgr. Petra Sztuchlíková
  • Ludmila Tichavská

Členové jmenováni zřizovatelem:

Ing. Aleš Mičulka

Stanislav Keller

Kristýna Pustějovská 


Vyhlášení výsledků voleb do školské rady ze dne 8. září 2021

Volební komise ve složení Ing. Alice Červenková, Mgr. Monika Čempel, Ing. Jarmila Halamíčková vyhlašuje na základě sečtených hlasů výsledky voleb do školské rady pro volby třetiny členů školské rady za pedagogické pracovníky a třetiny členů školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků. 

Výsledky volby třetiny členů školské rady za pedagogické pracovníky

Celkem hlasovalo 26 pedagogických pracovníků, což je 83,9 % oprávněných osob. Do školské rady byli řádně zvoleni:

 1. Mgr. Martina Bílková
 2. Mgr. Markéta Martinů
 3. Mgr. Ondřej Švrček

Výsledky volby třetiny členů školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků

Celkem hlasovalo 117 zákonných zástupců, což je 56,0 % oprávněných osob. Do školské rady byly řádně zvoleny:

 1. Mgr. Petra Sztuchlíková
 2. Ludmila Tichavská
 3. Ing. Michaela Klímková

Za volební komisi

Ing. Alice Červenková 


Kandidáti do školské rady

Počet členů školské rady je stanoven Radou Obce Lichnov na devět. Rada obce jmenuje třetinu členů školské rady. Třetinu členů školské rady volí přímou volbou zákonní zástupci nezletilých žáků, třetinu členů volí přímou volbou pedagogičtí pracovníci školy.  

Seznam kandidátů do školské rady – zákonní zástupci žáků:

Ing. Michaela Klímková

Mgr. Petra Sztuchlíková 

Ludmila Tichavská 

Seznam kandidátů do školské rady – pedagogičtí pracovníci školy:

Mgr. Martina Bílková 

Mgr. Markéta Martinů 

Mgr. Ondřej Švrček 

Ing. Alice Červenková


Oznámení termínu voleb do školské rady

Volební komise svolává oprávněné osoby k volbám do školské rady, které se konají ve středu 8. září 2021 v základní škole Lichnov od 16:00 hodin.

Ing. Alice Červenková


Volby do školské rady: oznámení členů volební komise

Volby do školské rady se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a Volebním řádem Školské rady při základní škole, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Lichnov, okres Nový Jičín, příspěvková organizace, který vydala Rada Obce Lichnov. 

Ředitelka školy jmenuje tříčlennou volební komisi k přípravě a provedení voleb. Členové komise jsou:

Mgr. Monika Čempel 

Ing. Alice Červenková 

Ing. Jarmila Halamíčková

Mgr. Olga Síbrtová