Pedagogové ZŠ

Třídní učitelé
_I._ _II._ _III._ _IV._ _V._
_VI. A_ _VI. B_ _VII. A_ _VII. B_ _VIII._ _IX. A_ _IX. B_

Učitelé bez třídnictví
Asistenti pedagoga
Vychovatelé školní družiny

Třídní učitelé

Mgr. Kateřina Martinková
učitelka ZŠ
třídní učitelka I. třídy
📞 739 315 087
(sborovna)
📞 556 808 548
(sborovna)
✉️ katerina.martinkova@zslichnov.cz
konzultační hodiny pro žáky  
konzultační hodiny pro rodiče
Po 14:30–15:30
(po telefonické nebo e-mailové domluvě)
Mgr. Lenka Bartoňová
učitelka ZŠ
třídní učitelka II. třídy
📞 739 315 087
(sborovna)
📞 556 808 548
(sborovna)
✉️ lenka.bartonova@zslichnov.cz
konzultační hodiny pro žáky Út 11:25–12:10
konzultační hodiny pro rodiče
Po 14:30–15:30
(po telefonické nebo e-mailové domluvě)
Mgr. Lenka Matulová
učitelka ZŠ
třídní učitelka III. třídy
📞 739 315 087
(sborovna)
📞 556 808 548
(sborovna)
✉️ lenka.matulova@zslichnov.cz
konzultační hodiny pro žáky Út 12:20–13:05
konzultační hodiny pro rodiče
Po 14:30–15:30
(po telefonické nebo e-mailové domluvě)
Mgr. Pavel David
učitel ZŠ
třídní učitel IV. třídy
speciální pedagog
metodické vedení asistentů pedagoga
📞 739 315 087
(sborovna)
📞 556 808 548
(sborovna)
✉️ pavel.david@zslichnov.cz
konzultační hodiny pro žáky Čt 12:20–13:05
konzultační hodiny pro rodiče
Po 14:30–15:30
(po telefonické nebo e-mailové domluvě)
Mgr. Monika Wilczková
učitelka ZŠ
třídní učitelka V. třídy
výchovná a kariérní poradkyně
📞 774 427 360 ✉️ monika.wilczkova@zslichnov.cz
konzultační hodiny pro žáky Út 12:20–13:05
konzultační hodiny pro rodiče
Po 14:30–15:30
(po telefonické nebo e-mailové domluvě)
Ing. Daniel Otýpka
učitel ZŠ
třídní učitel VI. A třídy
📞 774 420 360
(kabinet přírodovědných předmětů)
✉️ daniel.otypka@zslichnov.cz
konzultační hodiny pro žáky St 13:35–14:20
konzultační hodiny pro rodiče
Po 14:30–15:30
(po telefonické nebo e-mailové domluvě)
Mgr. Ivana Michaličková
učitelka ZŠ
třídní učitelka VI. B třídy
vedoucí učitelka sdružené předmětové oblasti
humanitních předmětů druhého stupně
📞 774 413 360
(kabinet humanitních předmětů)
✉️ ivana.michalickova@zslichnov.cz
konzultační hodiny pro žáky St 13:35–14:20
konzultační hodiny pro rodiče
Po 14:30–15:30
(po telefonické nebo e-mailové domluvě)
Mgr. Bohdana Hutyrová
učitelka ZŠ
třídní učitelka VII. A třídy
koordinátorka EVVO
📞 774 420 360
(kabinet přírodovědných předmětů)
✉️ bohdana.hutyrova@zslichnov.cz
konzultační hodiny pro žáky St 13:35–14:20
konzultační hodiny pro rodiče
Po 14:30–15:30
(po telefonické nebo e-mailové domluvě)
Mgr. Gabriela Mynářová
učitelka ZŠ
třídní učitelka VII. B třídy
📞 774 413 360
(kabinet humanitních předmětů)
✉️ gabriela.mynarova@zslichnov.cz
konzultační hodiny pro žáky St 13:35–14:20
konzultační hodiny pro rodiče
Po 14:30–15:30
(po telefonické nebo e-mailové domluvě)
Mgr. Ondřej Švrček
učitel ZŠ
třídní učitel VIII. třídy
koordinátor v oblasti informačních a komunikačních technologií
📞 774 420 360
(kabinet přírodovědných předmětů)
✉️ ondrej.svrcek@zslichnov.cz
konzultační hodiny pro žáky St 13:35–14:20
konzultační hodiny pro rodiče
Po 14:30–15:30
(po telefonické nebo e-mailové domluvě)
Mgr. Hana Poláková
učitelka ZŠ
třídní učitelka IX. A třídy
vedoucí učitelka předmětové oblasti cizích jazyků
📞 774 413 360
(kabinet humanitních předmětů)
✉️ hana.polakova@zslichnov.cz
konzultační hodiny pro žáky St 13:35–14:20
konzultační hodiny pro rodiče
Po 14:30–15:30
(po telefonické nebo e-mailové domluvě)
Mgr. Petra Stoklasová
učitelka ZŠ
třídní učitelka IX. B třídy
📞 774 413 360
(kabinet humanitních předmětů)
✉️ petra.stoklasova@zslichnov.cz
konzultační hodiny pro žáky St 13:35–14:20
konzultační hodiny pro rodiče
Po 14:30–15:30
(po telefonické nebo e-mailové domluvě)

Učitelé bez třídnictví

Mgr. Martina Bílková
zástupkyně ředitelky školy
zástupce statutárního orgánu
metodik prevence rizikového chování
vedoucí učitelka sdružené předmětové oblasti
přírodovědných předmětů druhého stupně
📞 774 429 360 ✉️ martina.bilkova@zslichnov.cz
konzultační hodiny pro žáky St 13:35–14:20
konzultační hodiny pro rodiče
Ing. Kateřina Bucharová
učitelka ZŠ
📞 774 420 360
(kabinet přírodovědných předmětů)
✉️ katerina.bucharova@zslichnov.cz
konzultační hodiny pro žáky St 13:35–14:20
konzultační hodiny pro rodiče
Po 13:35–14:20
(po telefonické nebo emailové domluvě)
Anna Čechová
učitelka náboženství
✉️ anna.cechova@zslichnov.cz
Mgr. Monika Čempel
vedoucí ekonomického a provozního úseku
učitelka ZŠ
📞 774 421 360 ✉️ monika.cempel@zslichnov.cz
konzultační hodiny pro žáky St 13:35–14:20
konzultační hodiny pro rodiče
Bc. Michal Karban
učitel ZŠ
📞 774 420 360
(kabinet přírodovědných předmětů)
✉️ michal.karban@zslichnov.cz
konzultační hodiny pro žáky St 13:35–14:20
konzultační hodiny pro rodiče
Po 13:35–14:20
(po telefonické nebo emailové domluvě)
Mgr. Markéta Martinů
zástupkyně ředitelky pro první stupeň základní školy
a mateřskou školu
vedoucí učitelka metodického sdružení prvního stupně
📞 774 426 360 ✉️ marketa.martinu@zslichnov.cz
konzultační hodiny pro žáky
Po domluvě
konzultační hodiny pro rodiče
Po 14:30–15:30
(po telefonické nebo emailové domluvě)
MgA. Jiří Najvar
učitel ZŠ
📞 739 315 087
(sborovna)
📞 556 808 548
(sborovna)
✉️ jiri.najvar@zslichnov.cz
konzultační hodiny pro žáky po domluvě
konzultační hodiny pro rodiče
po telefonické nebo emailové domluvě
Ing. Irena Němcová
učitelka ZŠ
📞 739 315 087
(sborovna)
📞 556 808 548
(sborovna)
✉️ irena.nemcova@zslichnov.cz
konzultační hodiny pro žáky St 13:35–14:20
konzultační hodiny pro rodiče
Po 13:35–14:20
(po telefonické nebo emailové domluvě)
Mgr. Eva Pustějovská
učitelka ZŠ
(dlouhodobá nepřítomnost)
Mgr. Olga Síbrtová
ředitelka školy
📞 774 430 360
📞 556 855 031
✉️ olga.sibrtova@zslichnov.cz
konzultační hodiny pro žáky St 13:35–14:20
konzultační hodiny pro rodiče

Asistenti pedagoga

Michaela Bačová
asistentka pedagoga (VI. B třída)
📞 739 315 087
(sborovna)
📞 556 808 548
(sborovna)
✉️ michaela.bacova@zslichnov.cz
Jana Bartošová
asistentka pedagoga (III. třída)
📞 739 315 087
(sborovna)
📞 556 808 548
(sborovna)
✉️ jana.bartosova@zslichnov.cz
Ing. Kateřina Boháčová
asistentka pedagoga (IX. A třída)
📞 739 315 087
(sborovna)
📞 556 808 548
(sborovna)
✉️ katerina.bohacova@zslichnov.cz
Bc. Radka Fluksová
asistentka pedagoga (VII. B třída)
📞 739 315 087
(sborovna)
📞 556 808 548
(sborovna)
✉️ radka.fluksova@zslichnov.cz
Bc. Hana Horáková
asistentka pedagoga (IV. třída)
📞 739 315 087
(sborovna)
📞 556 808 548
(sborovna)
✉️ hana.horakova@zslichnov.cz
Blanka Ištvánková
asistentka pedagoga (VI. A třída)
📞 739 315 087
(sborovna)
📞 556 808 548
(sborovna)
✉️ blanka.istvankova@zslichnov.cz
Jarmila Kociánová
asistentka pedagoga (II. třída)
📞 739 315 087
(sborovna)
📞 556 808 548
(sborovna)
✉️ jarmila.kocianova@zslichnov.cz

Vychovatelé školní družiny

Lucie Vávrová, DiS.
vedoucí vychovatelka školní družiny
oddělení Myšáků
📞 774 425 360 ✉️ lucie.vavrova@zslichnov.cz
Ing. Alice Červenková
vychovatelka školní družiny
oddělení Smajlíků
📞 774 425 360 ✉️ alice.cervenkova@zslichnov.cz
Bc. Hana Janečková
vychovatelka školní družiny
oddělení Tygříků
📞 774 425 360 ✉️ hana.janeckova@zslichnov.cz