Ekoškola

Jsme Zelená škola, třídíme také elektroodpad

Naše škola se zapojila do projektu Zelená škola, a umožňuje tak žákům a učitelům třídit nejen základní složky odpadu, jako je papír, plast a sklo, ale i elektroodpad a baterie. Snadná recyklace vysloužilých elektrozařízení a baterií bez nutnosti cesty na speciální místo zpětného odběru je předpokladem pro podporu uvědomělého chování a je základem pro vytvoření ekologického cítění u dětí.

Vysloužilé elektrospotřebiče z domácností a baterie mohou žáci školy jednoduše odkládat do sběrného boxu, který je umístěn v hale školy. V případě většího množství mohou rodiče odevzdat na místo sběru papíru ze zadní strany školy. Projekt naší škole také umožňuje bezplatnou ekologickou likvidaci velkého elektroodpadu.

Cílem projektu Zelená škola je ochrana životního prostředí zabezpečením zpětného odběru a efektivní recyklace nepotřebných elektrozařízení. Ta obsahují mnohé nebezpečné látky, jako je například rtuť, olovo, kadmium či brómované zpomalovače hoření, ale také velké množství recyklovatelných a znovu využitelných materiálů.

Iniciátorem projektu je společnost REMA Systém a.s., která zajišťuje organizaci sběru, třídění, recyklaci a nakládání s elektroodpadem v celé České republice.

Ing. Petr Černošek, koordinátor EVVO


Ekodomeček funguje: do školy můžete stále nosit starý papír

Ve škole i nadále probíhá sběr starého papíru, a to stejnou formou jako doposud. „Ekodomeček je zamčený, takže starý papír mohou lidé dávat k budově školy pod stříšku. Každý den balíky papíru odnáší náš pan školník Milan Uger, který jej ukládá právě do domečku,“ upřesnila Mgr. Monika Čempel, vedoucí ekonomického a provozního úseku.

Prosíme tímto o papír tříděný a pokud možno svázaný:

 • noviny, papír a časopisy zvlášť;
 • papírové kartony zvlášť.

„Pokud někdo odevzdává do sběrového papíru staré knihy, prosíme o odtržení knižní vazby. Tu sběrna totiž nevykupuje, patří do komunálního odpadu,“ uvedla další možnost, jak nakládat s odpadem, Mgr. Monika Čempel. Informaci o množství odevzdaného papíru za žáky školy hlaste jejich třídním učitelům prostřednictvím e-mailu.

Děkujeme všem za spolupráci.

Bc. Hana Horáková


Ano, i my měníme školu s IKEA – jsme v top desítce!

Nedávno jsme veřejnost informovali prostřednictvím školního webu o soutěži, kterou iniciuje IKEA pro podporu Ekoškol a Ekotýmů a do níž se zapojila i lichnovská škola. Cílem bylo získat finanční podporu v hodnotě deset tisíc korun a financovat touto cestou projekt, který si sami soutěžící vymyslí a vyhotoví. Žáci z Lichnova v čele s učiteli Ing. Petrem Černoškem a Mgr. Bohdanou Hutyrovou zvolili pro svůj projekt založení květnaté louky pro opylovače. Svým projektem porotu zaujali a zařadili se mezi deset nejlepších uchazečů v rámci celé České republiky. Díky tomu slíbenou finanční dotaci získali! 

„Mám z úspěchu velkou radost. Vždy mě velmi těší, když učitelé sami přijdou s nápadem, který chtějí realizovat. Je to mnohem lepší než jim tyto věci určovat. A protože ve škole máme spoustu šikovných pedagogů, kteří jsou odborníky v různých oblastech, je i to, co s našimi žáky tvoří, velmi pestré,“ uvádí ředitelka školy Mgr. Olga Síbrtová s tím, že realizaci projektu ráda podpořila a nyní už se moc těší na louku, květiny i bzučící čmeláky pod okny ředitelny, kde by květnatá louka po dohodě se starostou obce Ing. Alešem Mičulkou měla vzniknout.  

Do 30. dubna 2020 by měla být louka vyseta a v průběhu května budou na sociálních sítích IKEA a Ekoškola zveřejněny i fotografie. Děkujeme a gratulujeme celému lichnovskému týmu Ekoškoly.

Bc. Hana Horáková


Doneste do školy nepotřebné elektrozařízení a pomozte nám vyhrát

Všeobecné povědomí o recyklaci odpadu se rozšířilo po všech koutech snad celé země. Dnes nanovo zpracováváme papír nebo plast, ale i další suroviny a z těchto recyklátů vznikají nové výrobky. Ale věděli jste, že lze recyklovat i elektrozařízení? Odpověď je snadná: ano, je to možné. Elektroodpadem se rozumí velké a malé domácí spotřebiče, hračky, počítače, notebooky, televize, staré trouby, přenosné baterie, akumulátory a další. A jak to vlastně funguje? Tyto výrobky se rozebírají na menší součástky, které se podle složení třídí. Tak můžeme získat například kovy, plasty, keramiku, ale i dřevo a řadu nebezpečných toxických látek. Velký zájem je především o drahé kovy – zlato a platinu. 

Základní škola v Lichnově nabízí možnost si od 1. února 2020 zasoutěžit právě ve sběru vysloužilého elektrozařízení, a to v projektu nazvaném EkoEDA. Sběr zařízení bude probíhat až do 21. dubna 2020, kdy budou probíhat poslední svozy.

„Měli bychom nasbírat alespoň sto kilogramů elektroodpadu, ale čím více, tím lépe. Protože za každý kilogram se počítá odměna v částce jedné koruny,“ upřesnil pravidla soutěže Ing. Petr Černošek a dodal, že: „Soutěžit se bude se o vouchery na nákup elektroniky. Tu bychom rádi využili ve škole. Jak jsme dopadli, se dozvíme do 18. května 2020.“ Takže neváhejte a noste Vaše vysloužilé elektrozařízení do školy a pomozte žákům získat poukázku na nákup elektroniky.

Co nového vzniká, když recyklujeme:

Plast: dětská hřiště, ploty, zatravňovací dlažba.
Papír: brčka, sešity, mulčovací rohože.
Sklo: lahve na minerálky, pěnové sklo, filtrační materiál.
Oleje: filtrovaný olej, odpadní tuk v kuchyni – výroba metylesteru.
Elektrozařízení: módní oděvy z počítačových desek, náušnice, hodiny, manžetové knoflíčky.

Bc. Hana Horáková


Měníme školu s IKEA aneb Lepší život pro všechny!

Základní škola v Lichnově opravdu nelení. Protože nosí titul Ekoškola, zapojila se do projektu, který pořádá IKEA pro podporu činnosti Ekotýmů a Ekoškol. Více prozradil učitel Ing. Petr Černošek, který projekt ve škole zaštiťuje: „Přihlásili jsme se do probíhajícího už sedmého ročníku soutěže, který podporuje zlepšení životního prostředí. Vybraní uchazeči obdrží peněžní částku, ze které se financuje naplánovaný projekt. My máme v plánu udělat květnatou louku. Zlepšíme tak životní prostředí, podpoříme výskyt hmyzu a zkrásníme okolí školy.“ Do konce dubna by měl být projekt realizován a zpracován. „Vrchol projektu by měl být na Den Země 22. dubna 2020. Určitě se budeme snažit, aby náš plán vyšel podle našich představ,“ dodal Ing. Petr Černošek.

Přejeme celému Ekotýmu, aby získal potřebné finance, a aby se jim projekt zdařil dle jejich představ. Budeme se těšit na barevnou a voňavou květinovou louku!

Více informací o probíhající soutěži naleznete zde: https://ekoskola.cz/cz/vyzva-2019-2020

Bc. Hana Horáková


Přines květinu do ZŠ

 • Máš doma květinu, pro kterou už nemáte doma místo?
 • Máš doma květinu, která se Vám velmi rozrostla?
 • Nedaří se květině ve Tvém pokoji?
 • Přines ji do školy, možná pro ni najdeme ideální prostor
 • Přines ji v květináči, který už doma nepotřebujete 

kdy: během celého února, 7:20 – 7:40
kde: do speciální učebny na modrou skříňvšechny články v rubrice Ekoškola

Ekoškola

Projekt s názvem Eco-School, tedy Ekoškola, byl vytvořen v roce 1994 v Kodani. Od té doby se významně rozšířil. V současnosti se do Ekoškoly zapojilo 49 000 škol, 16 000 000 žáků z 64 zemí, což z ní dělá největší vzdělávací program pro školy na světě. Jeho základem je metodika sedmi kroků, kterápomáhá žákům, učitelům i rodičům, aby se stali nositeli pozitivních změn ve své škole a obci. Ekoškola všestranně zlepšuje životní prostředí školám, přináší mezinárodní ocenění, finanční úspory a další výhody. 

V roce 2005 se Ekoškola dostala do České republiky díky hnutí TEREZA. Začínalo se s deseti pilotními školami, stručnou metodikou vytištěnou na papírech a čtyřmi tématy na zkoušku. Od té doby se Ekoškola značně rozšířila, v současnosti tento program využívá až 400 škol v České republice, z toho 130 škol získalo mezinárodní titul Ekoškola. Ekoškola patří i dle statistiky České školní inspekce mezi nejčastěji využívané programy mezi školami, v České republice probíhá pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Je tradicí, že ministři připojují svůj podpis na certifikát opravňující školy k užívání mezinárodního titulu Ekoškola.

Naše škola je do tohoto mezinárodního programu zapojena od školního roku 2011/2012. Patří mezi těch 130 českých škol, které získaly titul Ekoškola a mohly vyvěsit velkou zelenou vlajku, symbol Ekoškol. Za tímto úspěchem stála ředitelka školy Mgr. Alena Dobečková, která ve škole ekologické aktivity významně podporovala a řadu let vedla Ekotým školy. Stejně jako další zapojené školy jsme své zkušenosti sdíleli, při různých aktivitách jsme se mohli opřít o radu a pomoc rozsáhlé sítě partnerů, krajských koordinátorů, konzultantů a zkušených učitelů v roli mentorů. Učitelé si mohou rozšiřovat obzory na seminářích, sdílet své zkušenosti na workshopech, těžit z připravených výukových materiálů a přispívat svými příklady dobré praxe.

Školy mohou vyučovat a realizovat praktické projekty na zlepšení školy a okolív devíti tématech: Prostředí školy, Energie, Voda, Odpady, Doprava, Šetrný spotřebitel, Biodiverzita, Klimatická změna a Jídlo.

Mezi hlavní požadavky Ekoškoly patří:

 • Ekotým – složený z žáků, učitelů a provozních zaměstnanců, případně rodičů.
 • Analýza – silné a slabé stránky školy a dopad na životní prostředí.
 • Plán činností – konkrétní činnosti a úkoly, termíny pro jejich splnění.
 • Monitorování a vyhodnocování – pravidelné sledování naplnění úkolů.
 • Environmentální výchova ve výuce – ve výuce seznamuje žáky s tématy, se kterými se zabývají v analýze.
 • Informování a spolupráce – sdílení informací s úřady, veřejností, úřady.

Hlavním cílem je, aby žáci, učitelé, provozní zaměstnanci a další dospělí společně snižovali ekologický dopad činnosti školy a svého jednání na životní prostředí. Program vede ke zlepšování školy a jejího okolí a k posilování samostatnosti dětí, které mění své nároky a také prostředí, ve kterém studují. Zároveň děti získávají užitečné dovednosti pro svůj budoucí život a učí se, jak se mohou zapojit do demokratického rozhodování. 

Mohou také identifikovat environmentální problémy v oblastech energie, vody, odpadů, prostředí školy, dopravy a spotřebitelství, které se projevují ve škole a jejím okolí. Analyzují příčiny a důsledky těchto problémů a konflikty vznikající při řešení. Žáci jsou přesvědčeni o tom, že má smysl tyto problémy řešit, že je mohou ovlivnit a že se mohou do jejich řešení zapojit. Získávají výzkumné dovednosti, při kterých zkoumají efektivitu navrhovaných a realizovaných opatření k ekologizaci provozu školy. 

Dále žáci vytváří akční strategie a analyzují stav školy ve stanovených oblastech, plánují zlepšení současného stavu, navrhují opatření, která realizují, monitorují a vyhodnocují jejich fungování a dopad. Svým každodenním chováním přispívají k naplňování těchto opatření. Žáci informují o výsledcích této práce celou školu a šíří informace navenek (do obce apod.). A co je důležité – prezentací svých úspěchů motivují a inspirují ostatní: rodiče a veřejnost.Více informací o programu Ekoškola se dozvíte zde: https://ekoskola.cz/cz