Ekoškola

Druhé kolo ekoworkshopu je za námi

Už jsme vás informovali o tom, že zástupci devátého ročníku se zúčastnili speciálního ekologického wokshopu v Ostravě na Střední škole teleinformatiky. Tam si žáci mohli vybrat téma pro zpracování prezentace, kterou pak přednesou při druhé příležitosti. 

Naši školu ve středu 28. listopadu reprezentovala Tereza Šulganová, která si zvolila téma Odpady – neodmyslitelná část našich životů. Jak žákyně postupovala při práci, přiblížil učitel Ing. Petr Černošek, který žákyni na workshop doprovázel. „Tereza vypracovala dotazník k třídění odpadů a ten předložila žákům z osmé a deváté třídy. A také se ji podařilo získat další informace i od lichnovského pana starosty.“ 

Práce hodnotila porota zastoupená odborníky z Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě. Klasifikovala soutěžící ve dvou skupinách rozdělených podle škol – základní a střední školy. Mezi základními školami zvítězil tým z Hnojníku a mezi studenty byla nejlepší Obchodní akademie Český Těšín. Výhercům blahopřejeme a naší žákyni děkujeme za účast!

Bc. Hana Horáková


V Ostravě se konal speciální ekoworkshop a my byli u toho!

Zástupci deváté třídy lichnovské školy se zúčastnili ve středu 9. října 2019 speciálního workshopu Ekoenergie 19 Chytrý region. Akce probíhala pod záštitou Střední školy teleinformatiky v Ostravě ve spolupráci s Odborem pro životní prostředí Moravskoslezského kraje a je určena žákům základních a středních škol. Jejím hlavním cílem je vzbudit zájem o ekologii, zpopularizovat přírodní a technické obory a zlepšit povědomí žáků o situaci životního prostředí v kraji. Kromě odborných přednášek, se návštěvníci mohli zúčastnit exkurze do „pasivního domu“ v Ostravě-Hulvákách nebo exkurze do centra ENET – VŠB-TU Ostrava.

Žáci z vybraných dvaceti škol si na workshopu zvolili téma, ke kterému pak vypracují vlastní prezentaci. „Úkolem žáků bude popřemýšlet nad danou problematikou a najít řešení,“ upřesnil učitel Ing. Petr Černošek, který na workshop doprovodil dvě žákyně devátého ročníku Julii Kašpárkovou a Terezu Šulganovou. „Myslím, že se holky těší. Společnými silami vytvoříme návrh a poté jej zpracujeme v prezentaci,“ zhodnotil přípravu žákyň pan učitel. Témata jsou docela zajímavá: Úspory energií jsou cool, Obnovitelné zdroje energie a blízká budoucnost, Užitečné odpady a jejich následné využití, Smart region – zelená budoucnost Moravskoslezského kraje. „Jaké téma si děvčata vyberou, to nechám čistě na nich,“ dodal Petr Černošek. Už 27. listopadu proběhne finálové kolo, kde lichnovští žáci představí svou prezentaci. Nejlepší žákovské práce budou finančně oceněny – dárkovým poukazem do obchodního centra. A my jim budeme držet palce!

Bc. Hana Horáková


Brána recyklace: interaktivní výstavu navštívili nejlepší sběrači papíru

V pátek 12. dubna 2019 se dvacet nejlepších sběračů starého papíru z naší školy zúčastnilo putovní výstavy Brána recyklace v Základní škole Záhuní ve Frenštátě pod Radhoštěm. Výstava interaktivní formou vysvětluje význam správného třídění odpadů a smysl recyklace.

„Žáci mají během prohlídky možnost zamyslet se nad způsoby, jak minimalizovat odpad, a také nad tím, že je dobré déle využívat všechny věci,“ říká učitelka přírodopisu Mgr.  Bohdana Hutyrová, která spolu se zástupkyní ředitelky Mgr. Alenou Dobečkovou děti na výstavu doprovodila. 

„Návštěvníci na výstavě uvidí originální výrobky z recyklovaných materiálů, jako je například taška z nápojových kartonů, peněženky z nápojových fólií, boty a košíky
z papíru,“ pokračuje učitelka. „Byly mezi nimi opravdu moc pěkné věci, třeba zápisník ze staré gramofonové desky. Žákům se líbila i popelnice, ze které byl vyroben polstrovaný gauč. Škoda, že se výrobky nedaly koupit,“ doplňuje zástupkyně ředitelky. 

Výstava Brána recyklace je pořádána neziskovou společností EKO-KOM a odborem životního prostředí Městského úřadu Frenštát pod Radhoštěm.

Mgr. Petra Stoklasová 

všechny články v rubrice Ekoškola