Kroužky

Informace k otevření kroužků ve školním roce 2021/2022

Vážení rodiče, 
v pátek 17. září 2021 byl termín odevzdání přihlášek do zájmových útvarů a kroužků nabízených v odpoledních hodinách v naší škole. Na základě těchto přihlášek Vám přinášíme informaci o jejich otevření v tomto školním roce, případně o jejich možném otevření po přihlášení dalších zájemců:

Kroužky, kde je v současnosti naplněna maximální kapacita a nebudou už přijímány další přihlášky, jsou tyto:

 • Malí stavitelé – z důvodu velkého zájmu bude probíhat ve čtrnáctidenních cyklech (lichý týden – žáci druhého ročníku/sudý týden – žáci prvních a třetích ročníků) 
 • Malý kuchtík
 • Keramika – z důvodu velkého zájmu bude probíhat ve čtrnáctidenních cyklech (lichý týden – žáci prvního ročníku/sudý týden – žáci druhých, čtvrtých a pátých ročníků)
 • Volejbalový kroužek

Kroužky, které se otevřou, ale ještě lze přijímat přihlášky do naplnění maximální kapacity, jsou tyto:

 • Just Dance
 • Koumák 
 • Přípravný sbor
 • Svět zvířat 

Kroužky, které se otevřou jen v případě doplnění do minimální kapacity, jsou tyto:

 • Anglická konverzace
 • Brepta
 • Cukrářské dobroty – kroužek nově nabízíme rovněž žákům šestých a sedmých ročníků 
 • Deskovky
 • Háčkování pro začátečníky
 • Přírodovědný kroužek

Doplňujeme informace o kroužcích, které se uskutečňují pod vedením externích poskytovatelů:

 • Šachový kroužek – počet přihlášených zájemců byl nahlášen MAP ORP Frenštát p. R. II., zájemců je dostatek a kroužek by měl být otevřen; další informace Vám sdělíme
 • Basketbalový kroužek – činnost kroužku byla zahájena, lze ještě dodatečně podat přihlášku do naplnění maximální kapacity

Poslední možný termín odevzdání dodatečných přihlášek je do čtvrtku 23. září 2021 do 13:00 hodin u třídních učitelů či vedoucích kroužků. Činnost kroužků bude zahájena od středy 29. září 2021 (z důvodu zkrácení provozu školy z organizačních důvodů to nebude v pondělí 27. září 2021). 

Zájem Vašich dětí o nadstandardní aktivity školy nás těší a věříme, že většině přihlášených vyhovíme.  

Mgr. Olga Síbrtová


Nabídka kroužků a zájmových aktivit v základní škole pro školní rok 2021/2022

Milé děti, vážení rodiče, 
naše škola připravila pro děti pestrou směsici odpoledních kroužků. Mezi sedmnácti aktivitami si určitě vybere každý. Kroužky povedou většinou pedagogové naší školy, spolupracujeme ale také s MAP ORP Frenštát pod Radhoštěm II. (šachový kroužek) a zahájili jsme spolupráci se Sportovní basketbalovou školou Frenštát pod Radhoštěm (basketbalový kroužek pro žáky od prvního do čtvrtého ročníku). 

Přihlášku do kroužků najdete ke stažení zde, jinak je k vyzvednutí u vedoucích kroužků nebo třídních učitelů. Termín odevzdání přihlášek je do pátku 17. září 2021, zájmové aktivity pořádané naší školou budou organizovány od pondělí 27. září 2021. 

Kromě zájmových aktivit nabízíme také ve spolupráci s První soukromou ZUŠ MIS Music Kopřivnice výuku hry na klavír a flétnu pod hlavičkou této umělecké školy, jejíž jsme pobočkou. Výuka klavíru pod vedením MgA. Jiřího Najvara probíhá vždy ve středu a ve čtvrtek, výuka hry na flétnu s učitelkou BcA. Barborou Fojtíkovou ve středu. 

Věříme, že tato nabídka je pro naše žáky i jejich rodiče uspokojivá a že jí hojně využijete. Těšíme se!

Mgr. Olga Síbrtová