Kroužky

Milí žáci, vážení rodiče,
nabídku zájmových útvarů a kroužků pro děti na školní rok 2020/2021 připravujeme. 

Mgr. Olga Síbrtová