Novinky ZŠ

Zveme rodiče do školy na přednášku o vadách řeči


Jak vypadal Štědrý den malého Jakuba?

Návštěva divadla byla v předvánočním čase příjemnou záležitostí, jak si oživit školní den. První stupeň se vypravil do Divadla loutek v Ostravě, aby společně s malým Jakubem prožil štědrovečerní dobrodružství. Poetickou inscenaci podle Malé vánoční povídky, kterou napsal Ludvík Aškenazy, doplnily krásné vánoční písně a koledy. 

„Příběh Štědrý den malého Jakuba se odehrával, jak už název představení napovídá, přímo na Štědrý den, kdy malý Jakub šel s tatínkem vybírat vánoční stromeček, ale po cestě se mu ztratil a nazpátek prožíval různá dobrodružství,“ nastínila děj příběhu organizátorka zájezdu Mgr. Barbara Sochová, třídní učitelka druhé třídy. Děti tak mohly zhlédnout retrospektivní příběh plný klukovského dobrodružství. 

„Vyprávění malého Jakuba bylo místy vtipné, ale i kouzelné. Dětem se představení líbilo a cestou nazpátek si o něm povídaly,“ pověděla o kulturním zážitku třetí třídy jejich třídní učitelka Mgr. Lenka Matulová. Třeba si děti u štědrovečerní tabule na malého hrdinu a jeho dobrodružství ještě vzpomněly.

Bc. Hana Horáková


Ohňospár, Blechošlap, Čechovír, nebo Havrobuš? Moudrý klobouk rozhodl!

Projekt Lichnov: Pošli to dál v naší základní škole se pěkně rozjíždí. V pátek 10. ledna 2020 si zástupci projektu Expecto Patronum připravili pro žáky prvního, šestého a osmého ročníku program. 

„Nachystali jsme pro všechny žáky, kteří se účastní projektu Pošli to dál, rozřazovací ceremoniál podle slavné scény z prvního dílu Harryho Pottera. Měli jsme i mluvící Moudrý klobouk, který postupně všechny zúčastněné rozřadil do čtyř kolejí,“ přiblížila uskutečněnou akci Mgr. Eva Pustějovská, která zdatně ztvárnila profesora Brumbála. 

Příprava byla opravdu pečlivá a Moudrý klobouk byl na své svěřence přísný, ale spravedlivý. Přiřazení do čtyř kolejí s charakteristickými názvy – Ohňospár, Blechošlap, Čechovír, Havrobuš –bylo důmyslně promyšleno jednotlivými vyučujícími tak, aby skupiny byly rovnoměrně promíchané. V těchto skupinách budou žáci spolupracovat i v nadcházejících dnech, kde je čeká společný program a plnění zajímavých úkolů. 

„Žáci se mají na co těšit, program budeme spoluvytvářet se Skautským centrem Vanavian. Tam už proběhl předchozí program pro dané třídy,“ upřesnila Mgr. Martina Bílková, zástupkyně ředitelky. Jestli se žáci budou učit vařit lektvary nebo čarovat, to se necháme překvapit.

Bc. Hana Horáková


Šesťáci a prvňáci společně táhnou za jeden provaz

Jeden z posledních školních dní v prosinci, těsně před Vánocemi a zimními prázdninami, byl pro prvňáky a šesťáky rozhodně jiný než pro další žáky. Navzájem se totiž poznávali, učili se pomáhat si, ale taky přemýšlet a radost se ze společné práce. V rámci školního projektu Lichnov: Pošli to dál se setkání zmíněných dvou tříd odvíjelo opravdu v duchu kouzla Expecto Patronum, tedy vyčaruj si svého patrona. 

Jak vzájemná spolupráce probíhala, popsala třídní učitelka šestého ročníku Mgr. Hana Poláková: „Šesťáci si pro prvňáčky přichystali deset stanovišť s různými úkoly a činnostmi. Prvňáci si mohli postupně vybírat, kam půjdou dřív a kam později.  Získávali za splnění úkolu obrázek na svou kartu, a tím měli všichni přehled, co už zvládli.“

S přípravou šesťáků a jejich vzájemné spolupráce byla spokojená i třídní učitelka prvního ročníku Mgr. Markéta Martinů. „Prvňáčci byli šikovní. Počítali, četli, uplatnili své znalosti z prvouky. Nechyběl ani zpěv, pohyb, angličtina a vyrábění. Byli jednoduše nadšeni a sami pověděli, že by taková škola mohla být pořád. I šesťáci se zapojili a překvapili svým kamarádským přístupem, jak bezvadně s mladšími kamarády komunikovali, trpělivě vše vysvětlovali a dokázali v činnostech prvňáky povzbudit a pochválit.“ Akce sloužila i k utužení vztahů v šesté třídě. „Šestá třída jako skupina nyní prochází náročnějším obdobím, kdy častěji chybí vzájemná soudržnost a tolerance. V daném dni však ukázali, že umí zatáhnout za jeden provaz,“ chválí spolupráci také jejich třídní učitelka.  

Všichni si přejeme, aby díky podobným setkáním do budoucna zafungovalo jedno čínské přísloví, které zní: „Daruješ-li člověku rybu, nakrmíš ho na den. Naučíš-li jej lovit, dáš mu potravu na celý život.“

Bc. Hana Horáková


Advent ve škole: návštěva Mikuláše, vánoční písně, tradiční jarmark, rozsvěcení stromku v obci a mnoho dalšího

Poslední měsíc roku patřil v lichnovské škole přípravám na vánoční svátky. Nejprve jsme si připomněli svatého Mikuláše. Ten dorazil v pátek 6. prosince 2019 se svým andělským a čertovským doprovodem za žáky do školy. Tento den kromě návštěvy svatého Mikuláše vrcholily také přípravy na tradiční jarmark, který proběhl ve škole v odpoledních hodinách. Ke kouzelné vánoční atmosféře přispěla výzdoba školy a obrovský vánoční stromek, který škole darovala obec. Jarmark zahájila ředitelka školy Mgr. Olga Síbrtová přáním všeho dobrého a pohody v adventním čase, o Vánocích i v následujícím roce. Následovalo očekávané vánoční vystoupení obou školních pěveckých sborů pod vedením zkušeného sbormistra MgA. Jiřího Najvara. Vánoční pěvecké vystoupení sklidilo hlasitý potlesk a hned několik pochval z publika. 

Mnoho návštěvníků se těšilo na výrobky, které pro ně připravili žáci všech tříd a také ti, kteří chodí do družiny. Někteří hosté přímo zamířili do tříd, kde jejich děti či vnuci a vnučky chodí, aby si koupili výrobek svých milých. A že bylo z čeho vybírat! „Moje třída vyráběla ozdoby ze zažehlovacích korálků, prostírání a dekorační nádoby z plechu. U dalších tříd jsem zahlédla pěkné keramické výrobky a milá přáníčka, ta vyráběla mateřská škola,“ upřesnila Mgr. Barbara Sochová, třídní učitelka druhé třídy. Do tvoření se zapojili také rodiče. „Dostala jsem od nich moc krásné výrobky, třeba andílky ze dřeva, z větviček, viděla jsem i trpaslíky a voňavá srdíčka s perníkovým kořením. Máme opravdu moc šikovné rodiče,“ pochválila třídní učitelka čtvrťáků Mgr. Monika Hanzelková. 

O občerstvení se zase postaral Čertovský bufet v podání žáků osmé třídy. Nabízely se párky v rohlíku, tousty, kofola a další dobroty. V Andělské kavárně, kterou zařídili a obsluhovali rodiče ze SRPŠ, jsme mohli najít výborný čokoládový dort s řepou, karamelové řezy a k tomu všemu výborné kafíčko. 

 „Děkuji všem – dětem, rodičům, SRPŠ a samozřejmě také svým kolegům – za přípravu a aktivní účast na jarmarku. Domnívám se, že návštěvníci si neodnesli pouze krásné výrobky, ale také hřejivý pocit z příjemně strávených chvil a možnosti se setkat se známými a přáteli v prostorách školy,“ uvádí ředitelka školy s tím, že by na tomto místě také ráda poděkovala místostarostovi obce Stanislavu Kellerovi za to, že se postaral o nazvučení obou akcí – jak Mikulášské nadílky v kulturním domě, tak vystoupení pěveckého sboru při zahájení jarmarku –, a za čas, který škole v předvánoční době věnoval. „Myslím si, že obě akce byly velmi úspěšné jednak co se týká návštěvnosti, jednak díky výtěžku, který bude použit prostřednictvím SRPŠ opět dětem ve školce a škole. Poděkování patří také Jirkovi Najvarovi za vedení obou sborů ve škole. Díky jeho elánu a chuti pracovat s lichnovskými dětmi jsme si mohli úžasné vánoční písničky vyslechnout ještě při rozsvícení vánočního stromku v obci,“ dodává ředitelka. 

Advent ve škole byl v posledním školním týdnu zakončen sportováním a kulturou. Na žáky čekaly turnaje v ping-pongu a ve volejbalu, společné besídky a rozdávání dárků, děti z prvního stupně odjely do Divadla loutek v Ostravě. A pak už se všichni rozešli vstříc Vánocům a prázdninovým dnům. „Doufám, že děti prožily společně se svými blízkými krásné chvíle plné pohody, že se jim splnilo nejedno přání a že do nového roku vstoupily ve štěstí, zdraví a lásce. To vše, korunované úspěchy nejen při školním snažení, bych jim ráda popřála i do roku 2020,“ vzkazuje závěrem ředitelka školy.  

Bc. Hana Horáková


Vánoční čas uzavřeme ve škole Tříkrálovou sbírkou

Naše škola ukončí vánoční zvyklosti návštěvou tří králů. Ti zavítají do školy i školky v pondělí 6. ledna 2020 v rámci spolupráce s Charitou Frenštát pod Radhoštěm a Římskokatolickou farností Lichnov a Vlčovice. Děti ve škole se tak seznámí s Tříkrálovou sbírkou, kterou pořádá Charita České republiky.

Tříkrálová sbírka slaví letos dvacet let své celorepublikové existence. Za tu dobu se stala celospolečenskou událostí, která přináší všem zúčastněným radost a ukazuje sílu lidské solidarity. Výtěžek sbírky je určen na pomoc nemocným, hendikepovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí. Desetina výnosu je každoročně určena na rozvojovou pomoc v zahraničí. 

V naší škole budou koledovat čtyři vybraní žáci jako tři králové a anděl za doprovodu lichnovského pana faráře P. Mgr. Dobromila Zifčaka a pracovnice Charity Frenštát pod Radhoštěm Anny Čechové, která je zároveň koordinátorkou sbírky. Cílem této návštěvy je ukázat dětem a žákům tradiční křesťanskou zvyklost spojenou s Vánoci, završit čas, kdy se kromě radosti z dárků, které jsme sami dostali, můžeme společně radovat z toho, že obdarujeme někoho dalšího. Jde především o vedení dětí k přemýšlení o tom, že i my sami můžeme někomu pomoci. Navíc je dobré dětem připomenout, že ne každý má to štěstí, že dostal pod stromečkem hodně dárků, ale že jsou kolem nás lidé odkázaní na pomoc druhým.

Děti mohou do sbírky také přispět, tento příspěvek je dobrovolný. Charita Frenštát pod Radhoštěm letos výtěžek určila na podporu a rozvoj paliativní péče. 

Děkuji Vám a přeji mnoho dobrého v roce 2020. 

Mgr. Olga Síbrtová Vánoční atmosféra se linula školou také při tvoření v dílnách

I když to svatý Martin nestihl a venku to v předvánočním čase vypadalo více na podzim než na zimu, ve škole jsme se snažili vánoční atmosféru udržet za každou cenu. A nebyli jsme na to sami! Prostory školy se otevřely v úterý 10. prosince 2019 i pro rodiče a prarodiče, kteří přišli s dobrou náladou a nápady k tvoření. 

„Vánoční dílny jsou léty osvědčeným prostředkem, jak propojit tvůrčí činnost rodičů, prarodičů a dětí ve školním prostředí. Letos jsme se těšili z početné návštěvy a z hezkých výrobků s vánoční tematikou, které si pak výrobci odnesli domů,“ připomněla Mgr. Lenka Matulová, třídní učitelka třetí třídy, kde také tvoření probíhalo. 

A co si mohli účastníci v dílně vyrobit? „Společně jsme tvořili věnce a svícny. Vánoční atmosféru provázela vůně jehličí, tóny koled a účastníci si mohli nabídnout čaj či kávu. Bylo to moc fajn,“ zhodnotila společnou adventní akci Lenka Matulová. 

Bc. Hana Horáková


Velký úspěch jsme slavili na Kopřivnické laťce

Naši žáci pátého, šestého a osmého ročníku vyjeli 12. prosince 2019 vstříc výzvě – zdolat Kopřivnickou laťku. Mezi další účastníky patřili například sportovci z Atletického klubu Emila Zátopka v Kopřivnici anebo Základní škola Mniší. V této docela silné konkurenci se naši reprezentanti rozhodně neztratili. „Výkony v kategorii, ve které jsme soutěžili, byly v letošním roce neuvěřitelné,“ prozradila Mgr. Martina Bílková, která žáky na akci doprovázela. „Kluci si docela mákli a padl i osobní rekord,“ dodala potěšeně.

Ve sportovní hale v Kopřivnici si zasoutěžili Matyáš Macháček, Radek Vřesňák, Nikolas Paľo a Jakub Cahlík, který se umístil na skvělém třetím místě! „Spolu s Nikolasem jsme si skočili osobní rekord. Já skočil metr třicet a Nikolas zase metr dvacet pět. Máme z toho obrovskou radost.“ Ostatním výškařům se podařilo umístit se do první desítky, což je taktéž velký úspěch. Všem našim atletům gratulujeme a přejeme, aby jim to v dalších letech skákalo stejně tak dobře jako letos.

Bc. Hana Horáková


Pernštejni zahráli divadlo také pro druhý stupeň

Z návštěvy divadla se v pondělí 25. listopadu 2019 mohl těšit kromě prvního také celý druhý stupeň. Herci z divadelní agentury Pernštejni si pro starší žáky připravili představení Staré pověsti české. I při tomto představení se herci opravdu činili. Žáci tak mohli zhlédnout vtipně propracované souboje a velké množství srandovních scének, což se jim velice líbilo a dávali to náležitě znát potleskem. Díky tomuto zpracování mohli zase o trošku více pochopit, jak byly naše země založeny a jaké významné momenty se v dějinách naší země objevily. 

„Nejvíce se žákům líbily rekvizity, souboje a jejich samotné zapojení do děje mělo taky úspěch,“ potvrdila učitelka a organizátorka akce Mgr. Ivana Michalíčková a dodala: „Taky doufám, že si žáci odnesli i spoustu nových informací!“

Jak herecký výkon žáků vypadal, přiblížili žáci páté třídy: „Jsme rádi, že jsme se mohli do představení zapojit tím, že jsme vytvořili družinu praotce Čecha, když hledal místo, kde bychom se usadili.“ 

Poděkování zase patří chlapcům z deváté třídy, kteří pomohli s přípravou kulis i s nachystáním laviček pro publikum. Představení proběhlo v pohodové atmosféře a bylo zakončeno bujarým potleskem. „Budeme se těšit, co si pro nás divadelníci připraví příště,“ uzavřeli hodnocení celé akce sedmáci. 

Bc. Hana Horáková 


Naši sedmáci předčítají pohádky ve školce

V pátek 29. listopadu 2019 proběhlo ve školce pravidelné čtení pohádek. Žáci sedmého ročníku si pro děti z mateřské školy tentokrát připravili dvě pohádky: O Otesánkovi, Kohoutek a slepička. Jestli má čtení sedmáků pozitivní ohlas, prozradila vedoucí učitelka mateřské školy Mgr., Bc. Renata Dreslerová, Dis.: „Dětem ze školky se čtení pohádek líbí, protože jim předčítají jejich starší kamarádi. Během čtení se žáci sedmé třídy střídají, aby se zapojili opravdu všichni.“ 

Interakce v různých věkových skupinách je důležitá, protože se děti a žáci vzájemně učí respektu, soustředění, naslouchání druhému. „Pravidelné čtenářské pátky ve školce mají také u sedmáků dobrý ohlas. Do mateřinky se naši sedmáci těší a číst dětem chtějí opravdu všichni. Kvůli časovému nastavení, tak aby se dětem četlo před spaním, často oželí i přestávku mezi hodinami,“ uvádí ke čtení ve školce třídní učitelka sedmičky Mgr. Ivana Michaličková, která čtení žáků ve školce organizuje. 

Bc. Hana Horáková


Ovoce a zelenina do škol, Mléko do škol: poslední závoz v roce bude v úterý 17. prosince 2019

Ovoce a zelenina do škol: V posledním závozu tohoto kalendářního roku obdrží žáci mandarinku a jablko letní. Jablko letní pochází z České republiky, ze sadů ve Veleboři na Hané, mandarinka pochází ze Španělska.

Jablka patří mezi nejběžnější druhy ovoce nejen ve střední Evropě, jsou důležitou součástí našeho jídelníčku, vyrábí se z nich mošty a džusy, džemy, kompoty, čaje, dají se sušit, používají se na vaření – mají tedy spoustu možností využití. Obsahují celou řadu látek prospěšných organismu, zvyšují imunitu, mají vliv na odolnost vůči stresu. Jablka dozrávají na konci léta nebo na podzim, skladovat se dají až do jara. Dnes pro Vás máme recept na nepečený dort s jablky a piškoty:  https://recepty.vareni.cz/nepeceny-dort-s-jablky-a-piskoty/

Mléko do škol: V rámci projektu obdrží žáci jedno neochucené plnotučné mléko Kravík od mlékárny Tatra Hlinsko a také řecký jogurt od firmy Polabské mlékárny, děti si tedy mohou donést do školy lžičku, případně i kousek pečiva.

Mgr. Monika Čempel


všechny články v Novinkách ZŠ