Novinky ZŠ

Informace k provozu školy od 25. ledna 2021 a předávání výpisu z vysvědčení

Vážení rodiče,
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dnes v návaznosti na prodloužení nouzového stavu Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky prodloužilo krizová opatření pro oblast školství. Provoz škol a školských zařízení v týdnu od 25. ledna 2021 probíhá nadále ve stejném režimu jako dosud. 

Ve čtvrtek 28. ledna 2021 mělo dojít k předávání vysvědčení žákům (v naší škole výpisu z vysvědčení). To bude možné pouze u žáků prvních a druhých ročníků, kteří se vzdělávají prezenčně. Tento den budou třídní učitelky rozdávat výpisy z vysvědčení a hodnotit s žáky práci za první pololetí během třetí a čtvrté vyučovací hodiny. Pátá vyučovací hodina je v prvních třídách zrušena, školní družina bude v provozu. 

Pro předávání vysvědčení žákům, kteří jsou vzděláváni distančně, platí vydané opatření obecné povahy, které předání listinné podoby výpisu z vysvědčení odkládá na dobu, kdy budou školy pro příslušné žáky přístupné pro prezenční docházku. K předání by mělo dojít nejpozději třetí vyučovací den, kdy bude možná osobní přítomnost žáků na vyučování. Pro dočasně nepřítomné žáky (například z důvodu nemoci) platí, že jim bude předán výpis z vysvědčení, jakmile se dostaví do školy. 

Na základě tohoto opatření škola ale informace o hodnocení žáka zpřístupní žákům vzdělávaným distančně a jejich zákonným zástupcům prostřednictvím programu DMSoftware ve čtvrtek 28. ledna 2021. 

O případných úpravách provozu škol a školských zařízení od 1. února 2021 rozhodne vláda České republiky ve středu 27. ledna 2021. 

V pátek 29. ledna 2021 jsou pololetní prázdniny. 

Děkujeme za spolupráci a přejeme poklidné dny. 

Mgr. Olga Síbrtová 


Informace o konání online přednášky na téma Máme doma předškoláka

Realizační tým MAP ORP Frenštát pod Radhoštěm II zve zájemce na online přednášku Máme doma předškoláka, která se uskuteční ve čtvrtek 4. února 2021 v 17 hodin. 

„Přednáška je určena především rodičům předškoláků, ale nejen jim. Na setkání budeme diskutovat o školní zralosti, jak dítě co nejlépe připravit na přechod z mateřské do základní školy, v jakých případech je vhodná volba odkladu školní docházky, a kdy naopak je rizikové odklad pro dítě zajistit,“ uvádí PharmDr. Lucie Gajdušková, koordinátorka implementačních aktivit MAP. 

Setkáním bude provázet PhDr. Petr Nilius, Ph.D., klinický psycholog, doktor v oboru klinická psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, PCA psychoterapeut, který se zajímá o metody zážitkové pedagogiky a její implementaci v oblasti vzdělávání, osobnostního rozvoje a psychoterapie.

Přihlášení je možné do 2. února 2021 zde.

Více informací naleznete na tomto webu a facebookovém profilu MAP ORP Frenštát II.

Mgr. Olga Síbrtová


Informace o zvýšeném riziku onemocnění covid v mateřské škole

Vážení rodiče,
dovoluji si Vás informovat, že dítě pedagogického pracovníka naší mateřské školy je v karanténě z důvodu kontaktu s covid pozitivní učitelkou ve své školce. Proto zůstává na základě mého rozhodnutí doma rovněž naše pracovnice až do testování (a potvrzení výsledku testu), které proběhne ve středu 13. ledna 2021. Informaci Vám sdělujeme proto, abyste případně zvážili nutnost umístit své dítě v naší školce do doby, než Vám budeme schopni poskytnout bližší informace. 

Děkuji za spolupráci. 

Mgr. Olga Síbrtová


Informace k provozu školy od 11. ledna 2021 do 22. ledna 2021

Vážení rodiče,
dovoluji si Vás informovat, že provoz naší školy bude v období od 11. do 22. ledna 2021 probíhat ve stejném režimu jako v současnosti, včetně provozu školní družiny a školního stravování. V případě jakýchkoliv změn Vás budeme informovat. 

Mgr. Olga Síbrtová


Informace ke vzdělávání žáků od 4. ledna 2021

Vážení rodiče,
v pondělí 4. ledna 2021 nastupují do školy k prezenčnímu vzdělávání pouze žáci obou prvních tříd a druhé třídy, žáci třetího až devátého ročníku se budou vzdělávat distančně. Výuka ve škole bude od pondělí 4. ledna probíhat podle běžného rozvrhu hodin, distanční výuka bude probíhat dle platného rozvrhu online hodin. 

Dovolte mi, abych Vás upozornila na některé organizační změny.

Ranní družina:

 • v provozu od 6:30 do 7:30; 
 • příchod žáků hlavním vchodem, kde je po zazvonění převezme vychovatelka a rozdělí dle tříd (podmínka homogenity tříd). 

Ostatní žáci prvního a druhého ročníku:

 • příchod do školy v 7:20, každá třída použije zvláštní vchod a má vyhrazen svůj vlastní prostor pro převlékání a přezouvání, s organizací jim budou pomáhat třídní učitelé a asistentky pedagoga:

I. A třída:

 • hlavní vchod;
 • šatna k převlékání a přezouvání;
 • výuka – kmenová třída I. A třídy;
 • odpolední družina – kmenová třída I. A (běžně družina Tygříků – III. oddělení) – v provozu do 15:30 hodin;

I. B třída:

 • zadní vchod od parkoviště – blíže k ředitelně;
 • oddělený prostor na hlavní chodbě k převlékání a přezouvání;
 • výuka – kmenová třída III. třídy;
 • odpolední družina – oddělení Myšáků (I. oddělení) – v provozu do 15:30 hodin;

II. třída:

 • zadní vchod od parkoviště – dále od ředitelny;
 • oddělený prostor na hlavní chodbě k převlékání a přezouvání;
 • výuka – kmenová třída II. třídy;
 • odpolední družina – oddělení Smajlíků (II. oddělení) – v provozu do 15:00 hodin.

Provoz školní družiny je omezen podmínkou homogenity skupiny žáků jedné třídy a momentálními personálními možnostmi školy z důvodu onemocnění pedagogických pracovníků. 

Dále Vás žádáme, aby byli žáci vybaveni vhodným oblečením a obuví pro případ, že by během výuky pobývali venku. Při vzdělávání je rovněž zakázán zpěv a sportovní činnosti. 

Závěrem mi dovolte připomenout ještě jedno důležité nařízení: Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole, s výjimkou konzumace stravy. Z tohoto důvodu vybavte své děti alespoň dvěma rouškami v samostatných mikrotenových sáčcích. 

Žáci třetího až devátého ročníku:

 • žáci, kteří měli dle plánované střídavé výuky mít v tomto týdnu distanční vzdělávání, budou mít učivo v Google Učebně zadáno v pondělí v 7:30 hodin;
 • žáci, kteří měli být v tomto týdnu vzděláváni prezenčně, budou mít učivo zadáno v průběhu pondělí 4. ledna, nejpozději do úterý 5. ledna v 7:30 hodin. 

Dále prosím o Vaši kontrolu přihlášené/odhlášené stravy. Vedoucí školní jídelny odhlásila stravu všem žákům třetího až devátého ročníku, kromě těch, kteří využívali nabídky odběru dotovaných obědů. Obědy lze přihlašovat či odhlašovat na stránkách www.strava.cz, jak jste zvyklí. Na pondělí 4. ledna 2021 lze oběd odhlásit či přihlásit telefonicky u vedoucí školní jídelny do 7:30 hodin. 

Děkujeme za spolupráci a přejeme úspěšné vykročení do nového roku.

Mgr. Olga Síbrtová


Přání

Vážení příznivci školy,
jménem všech zaměstnanců a žáků školy Vám přeji pokojné Vánoce a do nového roku bohatou nadílku štěstí, lásky, radostných dní, uspokojení z vykonané práce a především zdraví.

Žáci našeho žákovského parlamentu za podpory učitelů Mgr. Evy Pustějovské a MgA. Jiřího Najvara mně a mým kolegům připravili překrásné vánoční přání. S jejich dovolením jej budu sdílet s Vámi. Je tak úžasné, že se domnívám, že by jej nepředčilo žádné jiné, a věřím, že i Vás naladí na tu správnou vánoční notu. Dětem a pedagogům, kteří se na jeho přípravě podíleli, patří mé velké poděkování.

Děkuji rovněž všem, kdo naši školu v uplynulém roce podporovali a spolupracovali s námi. 

Mgr. Olga Síbrtová


Tygříci se zapojili do projektu Úsměv do schránky. Díky zaslaným pohlednicím udělali radost seniorům

Na začátku prosince se naši páťáci z družinky Tygříků zapojili do krásného projektu Úsměv do schránky, jehož prostřednictvím měly děti možnost vykouzlit úsměv na tváři několika seniorům.

„Na tento projekt jsem narazila náhodou, ale velice mě zaujala jeho vize – že bychom mohli udělat někomu radost. Přinášet lidem alespoň drobné radosti je důležité, zvlášť v této nelehké době, a navíc v adventním období před Vánoci,“ popisuje vychovatelka školní družiny Mgr. Barbora Žabenská, jak se k myšlence zapojit nejstarší děti z družinky do projektu dostala. 

Cílem projektu je podpořit seniory v domovech pro seniory a udělat jim radost prostřednictvím vyrobených pohlednic s nějakým hezkým pozitivním vzkazem či přáním. „Páťáci se do vyrábění vrhli s nasazením. Musím říct, že jsem měla obrovskou radost nejen z pohlednic, ale i z dětí, které projevily velkou dobrosrdečnost a samy navrhly, že vytvoří pohlednic více, protože si uvědomují, jak musí být těžké pro některé seniory zůstat na Vánoce bez svých rodin,“ popisuje dále vychovatelka. 

Bylo těžké si pak z velkého množství domovů seniorů vybrat jeden, kam budou pohlednice zaslány. Děti nakonec zvolily Charitní dům sv. Václava – domov pokojného stáří v Ostravě-Heřmanicích, kam za naši školu poslali asi třináct pohlednic.

„Přišel mi také e-mail s poděkováním za zaslané pohlednice, které seniorům zpříjemnily adventní čas. Proto bych ráda poděkovala jmenovitě především Vojtovi, Naty, Andy a Dorce z páté třídy za to, že se do projektu zapojili,“ dodává Barbora Žabenská.

Pokud se o projektu chcete dozvědět více, stačí kliknout na jeho stránky zde.

Mgr. Olga Síbrtová


Čertovské učení není přece mučení!

Trošku strachu z pekelníků nechybělo ve škole v pátek 4. prosince 2020. Ve všech třídách prvního stupně se ten den plnily čertovské úkoly, nechyběly čertovské hry a vyrábění andílků, čertíků či Mikulášů. 

„V našich prvních třídách se dokonce objevili živí malí čertíci a andílci. Zkusili jsme si čertovské počty v matematice, četli čertovské řetězy slov. Také jsme měli čas na relaxační a pohybové chvilky, a to přímo s bramborou nebo kolíčky na prádlo,“ říká pobaveně třídní učitelka I. B Mgr. Markéta Martinů. „Jen si ve svých domovech zkuste přejít pokoj s bramborou na hlavě. Ale pozor, nepřidržovat rukama!“ směje se, když přibližuje jeden z úkolů. 

Také ve třetí třídě se hezky tvořilo. Například peklíčko z ruliček od papírových utěrek, které se dětem náramně povedlo! Třídní učitelka Mgr. Monika Wilczková zase využila svých konexí s peklem a dostala zprávu, kterou své třídě přečetla: „Tak mi, třeťáci, dneska, přišla SMSKA. Strašně jsem se lekla. Napsal mi čert z pekla! Prý mu zvonil mobil… Že by někdo zlobil?!“ A i přesto, že nikdo nezlobil, zabouchal na dveře třídy čert! „Ale jen nakouknul a než jsme se rozkoukali my, tak byl pryč. Za dveřmi nám nechal balíčky plné dobrot, tak asi byl hodný,“ dodává učitelka. 

I ze čtvrté třídy se ozývaly nadšené hlásky, když je na malou chvíli navštívili čertík s andělem a donesli dobrůtky. „Dětem se líbila nadílka, ale i z čerta a anděla byly poveselené, protože do poslední chvíle nečekaly, že je někdo navštíví. Jsme rádi, že jsme si s nimi stihli udělat i fotku na památku. Děti si o pekelném zážitku povídaly ještě zbytek dne,“ popisuje třídní učitelka čtvrtého ročníku Mgr. Lenka Matulová.

Na závěr čekalo na děti prvního stupně překvapení v podobě parádně nachystaných mikulášských balíčků, které přichystaly paní kuchařky ze školní jídelny. Velmi jim děkujeme!

Bc. Hana Horáková


V soutěži Barevná zahrada získaly děti ze školky a družiny stavebnice

MAP Frenštát ve spolupráci s pracovní skupinou pro polytechniku připravili pro mateřské školy a školní družiny soutěž o stavebnice, která probíhala v druhé polovině měsíce října. 

„Soutěž vycházela z aktivity Podzimní tvoření a jejím cílem byla tvorba podzimních dekorací a zapojení rodičů do polytechnického vzdělávání dětí. Do soutěže se zapojila jak naše mateřská škola, tak i školní družina,“ uvádí ředitelka školy Mgr. Olga Síbrtová s tím, že soutěž měla úspěch – a to nejenom při práci dětí. Jejich výtvory byly krásné, a proto naše školka i družina získala magnetické stavebnice Magformers. 

Naše škola zaslala výrobky dětí formou prezentací. Prezentaci z mateřské školy můžete zhlédnout zde: 

Prezentaci ze školní družiny můžete zhlédnout zde:

Výrobky dětí a žáků všech zapojených škol můžete zhlédnout zde:

Bc. Hana Horáková


Informace k provozu školní družiny od 7. prosince 2020

Vážení rodiče,
od pondělí 7. prosince 2020 dochází v souvislosti se změnami opatření v důsledku koronavirové epidemie k uvolnění pravidel pro školní družiny. Z tohoto důvodu bude probíhat školní družina následovně:

 • ranní družina – provoz 6:30–7:30, vychovatelky Alice Červenková a Zuzana Kubečková, žáci z II., III. a IV. třídy budou ve svých třídách, žáci I. a V. třídy na hlavní chodbě u prostorově oddělených stolečků. 
 • odpolední družina bude v provozu v běžných odděleních, a to:
  družina Myšáků – třídy I. A a I. B – provoz do 16:15, vedoucí vychovatelka Lucie Vávrová, DiS.;
  družina Smajlíků – třídy II. a III. – provoz do 15:00 hodin, vychovatelka Ing. Alice Červenková;
  družina Tygříků – třídy IV. a V. – provoz do 15:00 hodin, vychovatelka Mgr. Barbora Žabenská. 

Veškerá ostatní organizace se řídí dle pokynů z minulého týdne (první stupeň a žáci IX. třídy se vzdělávají prezenčně, ostatní žáci druhého stupně rotačně, žáci vzdělávající se distančně se učí podle platného rozvrhu online hodin, ke vstupu do školy používají žáci tři oddělené vchody, žáci druhého stupně si neodkládají věci v šatnách, ale ve třídách, zvláštní režim je i u výdeje obědů). 

Více informací o opatřeních od 7. prosince 2020 si můžete přečíst zde

Mgr. Olga Síbrtová 


Děti z družinky a ze školky se zapojily do akce #jsem laskavec Nadace Karla Janečka

Letos poprvé jsme se s dětmi z mateřské školy a žáky školní družiny zapojili do oslav Světového dne laskavosti v rámci čtvrtého ročníku happeningu #jsem laskavec Nadace Karla Janečka. Světový den laskavosti připadá na 13. listopadu. V tento den si celý svět připomíná, že v laskavosti je síla, která všechny lidi spojuje. Do oslavy Světového dne laskavosti se přihlásilo téměř 350 týmů škol a školek z celé republiky. Děti konaly nejrůznější dobré skutky.

My jsme se rozhodli udělat radost seniorům, kteří se cítí právě v této době osamělí více než jindy. „Senioři jsou pandemií koronaviru nejvíce ohroženou skupinou, a právě izolace od rodiny a přátel jim způsobuje nyní největší úzkost a osamělost. Chtěli jsme jim dopřát pocit, že o ně má někdo starost a zájem,“ uvádí vedoucí vychovatelka školní družiny Lucie Vávrová, DiS., s tím, že na nápad zapojit se do happeningu #jsem laskavec ji navedla asistentka pedagoga Jarmila Kociánová.

„Nápad udělat dobrý skutek se zalíbil i ve školce a se zapojením jsme neváhali ani chvilku. Laskavé činy bychom měli dělat každý den. Každý laskavý čin se počítá.“ řekla k projektu vedoucí učitelka mateřské školy Mgr., Bc. Renata Dreslerová, DiS. Děti z naší školy a školky nakreslily pro radost seniorům téměř stovku obrázků.

Do našeho projektu se přidal i tým HM Tesco Kopřivnice. Děti zaměstnanců se rovněž zapojily do kreslení obrázků. HM Kopřivnice navíc pro seniory připravil k obrázkům i nějakou mlsku ke kávě. „Když mě Lucie Vávrová oslovila, abychom se s týmem zapojili do oslav Světového dne laskavosti, okamžitě jsem souhlasil. Takové projekty rádi podpoříme,“ sdělil manažer provozovny Tomáš Szuscik. 

Obrázky i dobroty pro seniory byly předány ředitelce Charity Frenštát pod Radhoštěm Lence Tabachové. Služby Charity Frenštát pod Radhoštěm využívá osmdesát seniorů a nyní navíc zařizují nákupy a pochůzky ještě dvaceti dalším seniorům mimo její stálé služby. „I zdánlivá maličkost udělá seniorům velkou radost,“ poděkovala za seniory ředitelka Charity.  

„Chtěla bych poděkovat z celého srdce všem, kteří se do projektu zapojili – dětem z mateřské školky, žákům naší školy a jejich rodičům, celému kolektivu mateřské školy a školní družiny a v neposlední řadě i HM Tesco Kopřivnice. Je fajn, že se lidé v této obtížné době dokáží spojit, i přes spoustu starostí nemyslí jen na sebe a snaží se potěšit druhé. Je fajn, že k tomu ve škole učíme naše děti,“ shrnula poděkování ředitelka školy Mgr. Olga Síbrtová.

Bc. Hana Horáková


Podzim ve znamení sběru kaštanů a žaludů

Podzim bývá ve znamení pouštění draků, barvení listí, tvoření z přírodních materiálů a sbírání žaludů a kaštanů. Každým rokem i naše škola sbírá kaštany a žaludy pro zvěř. 

„Letos se do sběru zapojila aktivně i školní družina a žáci školní družiny nasbírali téměř dvě stě kilogramů kaštanů a žaludů,“ uvádí vedoucí vychovatelka školní družiny Lucie Vávrová, DiS. Kaštany a žaludy následně předala učitelka přírodopisu Mgr. Bohdana Hutyrová místním chovatelům zvěře a myslivcům. Pro přikrmování zvířat v zimním období není nic lepšího. 

Na nejlepší sběrače čeká ve školní družině odměna. Jsou to Ondřej Klímek, sourozenci Věra a Jaroslav Veselkovi, sestry Tereza a Karolína Markovy, sourozenci Jaroslav a František Špačkovi, bratři Jakub a Ondřej Hilscherovi a bratři Růžičkovi. Do sběru se zapojili i další žáci, kteří školní družinu již nenavštěvují, a to Daniela Kutáčová a Tereza Kociánová. 

„Moc děkujeme všem žákům za zapojení se do sběru a rodičům žáků, že doručili kaštany a žaludy do školy i přes uzavření školy,“ vzkazuje všem sběračům učitelka Bohdana Hutyrová. 

Bc. Hana Horáková 


Informace pro rodiče k organizaci výuky od 30. listopadu 2020

Vážení rodiče,
dovolujeme si Vás informovat o organizaci výuky od 30. listopadu 2020 v naší škole. Jak už Vám bylo sděleno prostřednictvím programu DMSoftware, v pondělí 30. listopadu 2020 nastupují:

 • všichni žáci prvního stupně;
 • z druhého stupně třídy VI., VII. B a IX. 

Žáci tříd VII. A. a VIII. se vzdělávají v tomto týdnu distančně. 

V následujícím týdnu od 7. prosince 2020 nastupují:

 • všichni žáci prvního stupně
 • z druhého stupně třídy VII. A, VIII. a IX. 

Žáci tříd VI. a VII. B se vzdělávají v tomto týdnu distančně. 

Toto střídání v rámci týdnů by mělo probíhat nadále, pokud budou platit stávající opatření (stupeň PES).  

Z důvodu střídavé výuky došlo k úpravě rozvrhu hodin prezenční výuky. Tato úprava už byla zanesena do programu DMSoftware, takže se Vám zobrazuje. Vznikla zejména z toho důvodu, že jsou zakázány sportovní aktivity, aby žáci zbytečně nečekali na hodiny TV nastavené jako poslední v odpoledním vyučování. Sledujte prosím rozvrh hodin i suplování.

Rozvrh distanční výuky poběží ve stávajícím režimu podle rozvrhu online hodin a aktivit v Google Učebně zadávaných pro žáky v týdenních cyklech (od pondělí 7:30 do dalšího pondělí 7:30). 

Nástup žáků do školy je v 7:20 ráno (kromě žáků ranní školní družiny) třemi různými vchody do budovy:

 • žáci prvního stupně vcházejí do školy hlavním vchodem, pak jdou do šatny, kde se převléknou; počet žáků v šatnách bude regulovat pan školník;
 • žáci druhého stupně tříd VI. a VII. A budou vcházet zadním vchodem od parkoviště, který je blíž k cestě (ředitelně);
 • žáci druhého stupně tříd VII. B., VIII. a IX. budou vcházet zadním vchodem od parkoviště, který je dál od cesty (blíž ke sborovně). 

Žáci druhého stupně si svrchní oděv odloží ve třídách podle pokynů vyučujících. 

Zvláštní organizace pohybu žáků je připravena i pro výdej obědů. Výdej obědů do jídlonosičů pro žáky, kteří mají distanční výuku, bude v době od 13:30 do 13:50 hodin. 

Pro žáky jsme zajistili i provoz školní družiny. Ta bude probíhat v následujícím režimu:

 • ranní družina od 6:30 do 7:30 – vzhledem k nízkému počtu žáků, u kterých rodiče projevili zájem o zajištění ranní družiny, budou rozděleni následovně:
  žáci II., III. a IV. třídy budou ve svých třídách;
  žáci I. a V. třídy budou u oddělených stolů v prostoru hlavní chodby školy. 
  Všichni žáci budou pod dohledem vychovatelek Ing. Alice Červenkové a Zuzany Kubečkové, DiS.
 • odpolední družina bude v provozu pro jednotlivé třídy v těchto časech a třídách:
  I. A a I. B třída – provoz do 16:15 hodin, první oddělení družiny (Myšáci), vychovatelka Lucie Vávrová, DiS.;
  II. třída – provoz do 15:00, druhé oddělení družiny (Smajlíci), dohled asistentka pedagoga Bc. Hana Horáková;
  III. třída – provoz do 15:00, třetí oddělení družiny (Tygříci), vychovatelka Ing. Alice Červenková;
  IV. třída – provoz do 15:00, ve své třídě, dohled asistentka pedagoga Martina Červenková;
  V. třída – provoz do 15:00, ve své třídě, vychovatelka Mgr. Barbora Žabenská.

Výuka náboženství bude vzhledem k povinnosti zachovat homogenitu tříd probíhat distančně. 

Všichni žáci budou mít během pobytu ve škole roušky. Z tohoto důvodu je vybavte alespoň dvěma kusy roušek zabalených zvlášť do mikrotenových sáčků. Ve vyučování je kromě sportovních aktivit zakázán i zpěv. 

Dále žádáme o navrácení zapůjčené techniky, to se týká všech žáků, kteří nastupují k prezenční výuce (první stupeň, IX. třída). Techniku je povinen do školy zanést zákonný zástupce žáka a předat ji pověřené osobě v úředních hodinách školy. 

Mgr. Olga Síbrtová


Květnatá louka teď spí, čekáme, až se na jaře zase probudí

Když půjdete okolo lichnovské školy směrem od Jednoty, nemůžete si nevšimnout záhonku v podzimních tónech. Takto očekává zimu naše květnatá louka, dříve pěkně barevná a plná květin a létajícího hmyzu. Vybudovat takové oku lahodící místo v čase distanční výuky není jen tak! 

„Druhá polovina školního roku se nám trochu zkomplikovala nenadálou situací, a proto přípravy pro květnatou louku byly dosti omezeny,“ sděluje učitel pracovních činností Ing. Petr Černošek, jeden z koordinátorů projektu. „Díky obci, která nám poskytla zeminu a nahrubo upravila terén, jsme mohli začít pracovat na přípravě záhonu. Bylo to v době, kdy ve škole probíhala výuka ve školních skupinách, a tak jsme byli rádi, že nám mohli prvostupňoví žáci pomoci. Další práce pak probíhaly začátkem školního roku v rámci vyučování, a to se zase zapojili žáci z vyšších ročníků,“ dodal učitel. Do úprav se zapojili nejen žáci, ale také učitelé, asistenti pedagoga a vychovatelé školních družin a výsledek stojí zato. 

Proč zrovna květnatá louka a k čemu slouží, prozradila učitelka přírodopisu Mgr. Bohdana Hutyrová, další z koordinátorů projektu. „Projekt se zabývá vybudováním druhově pestré květnaté louky na školní zahradě, která má sloužit k podpoře opylovačů. Z navezené zeminy jsme vybrali kameny a jimi jsme prostor pro louku ohraničili. Vedle žáci umístili domeček pro hmyz, aby se malí návštěvníci měli kam vracet nebo se stihli zazimovat.“

I přes ztížené podmínky ať už kvůli covidové situaci, nebo deštivému počasí se podařilo dotáhnout projekt až do konce – teď se můžeme těšit zase na jaro, až se louka začne zelenat a v letních měsících nás překvapí různobarevnou kšticí.

Bc. Hana Horáková


Informace k provozu školní družiny od 23. listopadu 2020

Vážení rodiče,
v týdnu od 23. listopadu do 27. listopadu 2020 bude provoz školní družiny probíhat stejně jako v tomto týdnu. Ranní školní družina v provozu nebude, odpolední školní družina bude pro žáky prvních tříd do 16:15 hodin a pro žáky druhé třídy do 15:15 hodin. 

Během pondělí 23. listopadu 2020 se na Vás obrátíme s žádostí o vyplnění online dotazníků, abychom si zmapovali Vaše potřeby ohledně provozu školní družiny od 30. listopadu 2020, kdy se mají žáci prvního stupně vrátit k prezenční výuce. Podle nových opatření jsme se ocitli v situaci, kdy bychom měli mít v provozu minimálně pět oddělení družiny (při možném spojení žáků obou prvních tříd do jednoho oddělení – viz PES, stupeň 4), nicméně v naší organizaci pracují v odpolední školní družině pouze tři vychovatelky, z toho dvě na zkrácený úvazek, tudíž není možné, aby s dětmi zůstávaly až do 16:15 hodin.  

Bude v našem zájmu Vám maximálně vyhovět, z toho důvodu ale budeme potřebovat od Vás „vstupní data“, na jejichž základě můžeme zpracovat možnosti, které pro pobyt Vašich dětí v družině budeme mít. Předpokládáme, že se bude částečně jednat i o formu pouhého dohledu pedagogů nad zejména většími dětmi (čtvrtá a pátá třída?), které budou rozdělené ve svých třídách. 

Děkuji Vám předem za spolupráci. Věřím, že najdeme co nejlepší cestu k řešení této situace. 

Mgr. Olga Síbrtová


Upřesňující informace k nástupu žáků prvních a druhých ročníků

Vážení rodiče,
ve středu 18. listopadu 2020 se vrací do školy k prezenčnímu vzdělávání žáci obou prvních tříd a druhé třídy. Výuka bude probíhat podle běžného rozvrhu hodin. Dovolte mi, abych Vás upozornila na některé organizační změny:

 • nebude v provozu ranní školní družina od 6:30 do 7:30;
 • žáci přichází do školy v 7:20, každá třída použije zvláštní vchod a má vyhrazen svůj vlastní prostor ve škole pro přezouvání, výuku i školní družinu, žáky ve škole přivítá jejich třídní učitelka nebo asistentka:

I. A – do školy žáci vstupují hlavním vchodem, výuka probíhá v jejich kmenové třídě, zde probíhá i školní družina (místo oddělení Tygříků) – bude v provozu do 16:15 hodin, tento týden děti povede vychovatelka Ing. Alice Červenková; 

I. B – do školy žáci vstupují zadním vchodem od parkoviště – jedná se o vchod blíže k cestě a k ředitelně, je označen, výuka probíhá v kmenové učebně III. třídy, školní družina bude v oddělení Myšáků – bude v provozu do 16:15 hodin, tento týden děti povede vedoucí vychovatelka Lucie Vávrová, DiS.;

II. třída – do školy žáci vstupují zadním vchodem od parkoviště – jedná se o vchod dále od cesty a blíž ke sborovně, je označen, výuka probíhá v jejich kmenové třídě, školní družina bude v oddělení Smajlíků – bude v provozu pouze do 15:15 hodin, tento týden děti povedou vychovatelky Mgr. Barbora Žabenská (středa + čtvrtek) a Zuzana Kubečková, DiS. (v pátek).

Provoz školní družiny je limitován podmínkou homogenity skupiny žáků jedné třídy. Vzhledem k tomu, že nevíme, co se bude dít ve školách od pondělí 23. listopadu 2020, budeme Vás o dalším postupu informovat v průběhu týdne. 

Dále Vás žádáme, aby byli žáci vybaveni vhodným oblečením a obuví pro případ, že by během výuky pobývali venku. Při vzdělávání je rovněž zakázán zpěv a sportovní činnosti. 

Závěrem mi dovolte připomenout ještě jedno důležité nařízení: Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole,s výjimkou konzumace stravy. Z tohoto důvodu vybavte své děti alespoň dvěma kusy roušek v samostatných mikrotenových sáčcích. 

Děkujeme za pochopení.

Mgr. Olga Síbrtová


Dvojitý úspěch našeho žáka v Logické olympiádě

Různé soutěže a aktivity pro žáky zastavila koronavirová krize. Jinak tomu ale bylo u Logické olympiády 2020.  „Jedná se o soutěž pořádanou Mensou České republiky, která je založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Nerozhodují zde naučené znalosti, ale schopnost samostatného uvažování a pohotové rozhodování. Logická olympiáda je svým pojetím unikátní soutěží, protože se nejedná o znalostní soutěž, ale o soutěž rozvíjející především schopnost samostatného logického uvažování,“ popisuje učitelka Monika Wilczková, která zapojení žáků do této soutěže zprostředkovala.  

A jak si s logickými úlohami poradili naši žáci? „Nejúspěšnější byl žák čtvrté třídy Stanislav Růžička. V kategorii pro třetí až pátý ročník základních škol obsadil úžasné 28. – 29. místo z celkového počtu 1413 řešitelů v kraji, a postoupil tak do krajského kola Logické olympiády,“ dodává učitelka s tím, že krajské kolo proběhlo 6. listopadu 2020.  V něm se Stáňa umístil na úžasném 31. až 32. místě, což je v případě této soutěže skvělý úspěch. „Stáňovi patří naše gratulace a přání mnoha dalších úspěchů nejen při vědomostních olympiádách,“ vzkazuje závěrem kantorka.

Bc. Hana Horáková 


všechny články v Novinkách ZŠ