Novinky ZŠ

Závěrečný ceremoniál: štěstí z úspěchu i slzy dojetí z loučení

Poslední školní den se nesl ve znamení slavnostního ceremoniálu, během nějž se rozloučili žáci deváté třídy se svými vyučujícími a spolužáky, a udělali tak tečku za životní etapou spojenou s lichnovskou školou. Den předem proběhla opakovaná zkouška nástupu žáků k rozlučce, která se uskutečnila v prostorách hlavní chodby školy. Žáci si vybrali hudbu pro nástup, připravili proslov na rozloučenou a dvě prezentace, které mapovaly jejich školní léta. 

Ve středu 30. června 2021 bylo vše připraveno. Do školy zavítali vzácní hosté, mezi něž patřili za zřizovatele starosta obce Ing. Aleš Mičulka v doprovodu paní Jany Kyprové a za Spolek rodičů a přátel školy paní Renata Špačková. 

V úvodu ceremoniálu promluvila k žákům, pedagogům a hostům ředitelka školy Mgr. Olga Síbrtová. Během své řeči poděkovala všem za zvládnutí složitého školního roku, který z velké části poznamenal zákaz osobní přítomnosti žáků ve škole. „I v tomto roce jste se naučili mnoho nového. Naučili jste se pracovat s časem, plánovat, zodpovídat za své úkoly. Naučili jste se samostatnosti, ale i spolupráci. Naučili jste se odpírat si to, co máte rádi, což je užitečné, protože ne vždy v životě se nám dostává všeho, co si přejeme, a zároveň jste se naučili těšit se na věci, které jste dříve považovali za samozřejmé,“ uvedla ředitelka.  

Přestože mnozí žáci strávili větší část školního roku doma, získali někteří z nich ocenění za svou práci. V uplynulém školním roce byla dokonce sedmi z nich udělena pochvala ředitelky školy: z řad deváťáků to byli Beáta Macečková, Běla Machynková, Adéla Špačková a Alexandr Böhm za mimořádný projev lidskosti, Lucie Hubeňáková za mimořádný projev školní iniciativy a Gabriela Pečivová za záslužný čin. Z řad osmáků se k oceněným žákům přidal Pavel Zeman za mimořádný projev školní iniciativy. 

Každý třídní učitel vytipoval ze své třídy zhruba pět žáků, kteří získali během ceremoniálu věcný dárek. „Jejich zásluhy byly pestré – a ne vždy se muselo jednat o jedničkáře s vynikajícím prospěchem. Oceňoval se aktivní přístup v hodinách, ochota kdykoliv pomoci, pozitivní vztahy se spolužáky, zapojení do soutěží, práce v žákovském parlamentu, spolupráce s učiteli, pomoc při organizaci třídních akcí i klidné a rozvážné usměrňování třídy,“ popisuje zástupkyně ředitelky Mgr. Martina Bílková s tím, že finanční podporu při nákupu dárků zajistil Spolek rodičů a přátel školy.  

Škola se rovněž zapojila do projektu Bez frází, kde byli v rámci soutěže Vzory vzorům vytipováni žáci, kteří mohli jít svým spolužákům a kamarádům příkladem. Ocenění byli žáci od třetí do šesté třídy knihou Bez frází a bez jůtubu. Tyto knihy získala škola díky zapojení do projektu nejen pro žáky, ale také do své školní knihovny. 

Velké poděkování patřilo také těm, kdo žáky školním rokem provázeli. „Všichni učitelé a další pedagogové pracovali na tom, abyste se i při distančním vzdělávání něco naučili a aby pro vás byla tato výuka zajímavá. Nemyslete si, také pro nás to bylo těžké: nejprve jsme museli zkrotit techniku a různé aplikace, později zase dlouhodobě zaujmout. Myslím si, že naše škola v této zkoušce obstála, přesto si moc přeju, aby se situace v příštím školním roce neopakovala,“ uvedla dále ředitelka. 

Následovalo rozloučení s kolegy, kteří nebudou od příštího školního roku v týmu lichnovské školy – jednalo se o vychovatelku a asistentku pedagoga v jedné osobě Mgr. Barboru Žabenskou, učitelku hudební výchovy BcA. Barboru Fojtíkovou, asistentku Moniku Martinákovou a učitele přírodovědných předmětů Ing. Petra Černoška. Všem patří velké poděkování za jejich práci ve škole. 

Následovalo poděkování panu starostovi za péči, kterou škole věnuje, a podporu – a to nejen finanční – při modernizaci školy a výpomoc při různých akcí.  Stejně tak ředitelka školy poděkovala paní Renatě Špačkové, která se ceremoniálu zúčastnila jako představitel Spolku rodičů a přátel školy. 

Následoval program žáků devátého ročníku. Ten mnohé pobavil, ale chvílemi také dojal. I přes složitou situaci v posledních dvou letech zažily děti ve škole a na akcích spojených se školou spoustu nezapomenutelných okamžiků. Všichni jim popřáli úspěšnou životní dráhu, pan starosta předal upomínkové předměty a rovněž dostali dárek od Spolku rodičů. 

„Přejeme nejen našim deváťákům, ale také všem mladším žákům, hezké prázdniny. Absolventům přejeme, ať na lichnovskou školu vzpomínají v dobrém a rádi se do ní vracejí, na ty mladší se těšíme zase v září ve školních lavicích. Krásné léto!“ vzkazuje všem ředitelka školy.

Bc. Hana Horáková


Předškoláci pasováni na školáky: slavnostní rozloučení s jednou životní etapou plné her a soutěží

Pasování předškoláků na školáky v naší mateřské škole se uskutečnilo ve středu 23. června 2021. Den se nesl v pestré nabídce aktivit, které si pro děti připravily jejich učitelky.   

Než došlo k samotnému pasování, čekaly na děti různé dovednostní hry a soutěže. Při plnění úkolů na jednotlivých stanovištích provázely tři skupinky dětí učitelky Ivana Hosová, Monika Štěrbová a asistentka pedagoga Mgr. Barbora Žabenská. 

„Děti procvičovaly svou obratnost ve třech různých drahách s různým zakřivením. Tady si vyzkoušely, kterou z připravených drah lze proběhnout nejrychleji. Na dalším stanovišti zase procvičovaly přesnost při foukání. Musely polystyrenový míček, který představoval loď, zakotvit do přístavu v podobě plastového kelímku,“ popsala vybrané činnosti paní učitelka Iva. Jako poslední musely děti najít velké mince a jejich hodnotu znázornit pomocí žetonů. 

„Dětem se úkoly moc líbily. Mnohé z nich si je vyzkoušely i opakovaně. Když se někomu něco nepodařilo, ostatní jej povzbuzovali, fandilo se a tleskalo se, takže byl ve školce pořádný rej,“ popisuje soutěže a hry ředitelka školy Mgr. Olga Síbrtová, která slavnostní dopoledne strávila ve školce spolu s dětmi.  

Závěrem celého dopoledne bylo samotné pasování, na které děti velmi netrpělivě čekaly. Pasování zahájily písničkou a konečně slibem předškoláků, po kterém následovalo předání dárků. Děti dostaly své „školkové“ vysvědčení a vylosovaly si dárek v podobě peněženky, která se jim bude po prázdninách určitě hodit. „Děti mi ukazovaly své peněženky a některé se chlubily, že si je s kamarády hned vyměnily,“ uvádí s úsměvem ředitelka s tím, že poděkování za nákup upomínkových předmětů patří Spolku rodičů a přátel školy, který na něj uvolnil finanční prostředky.   

„Přejeme všem předškolákům mnoho štěstí a úspěchů v jejich nové etapě života, která na ně čeká po prázdninách, těšíme se na ně ve školních lavicích a věříme, že školní léta jim přinesou – kromě vzdělání – spoustu neobyčejných společných zážitků,“ dodává závěrem ředitelka. 

Bc. Hana Horáková


Rovnou dvě záchrany v jednom dni! Pro ptáčky si do školy přijeli z Bartošovic

Když děti z mateřské školy vyšly v úterý 15. června 2021 ven, nestačily se divit. Venku před školkou leželo zraněné ptačí mládě drozda. Malý ptáček se snažil vzlétnout, ale vypadalo to, že má zlomené nožky, a tak se mu to nedařilo. Paní učitelku Marušku napadlo zavolat do záchranné stanice v Bartošovicích, zda by nám neporadili, co dělat. 

„Řekli nám, že jej máme dát do stínu a vyčkat, než si pro něj dojede pán ze záchranné stanice. Ptáčka jsme tedy uložili do krabice s otvory, kterou jsme vyložili trávou. Děti celou záchrannou akci bedlivě sledovaly, bylo to pro ně zpestření. A pak také horlivě hledaly žížaly, aby ptáčka mohly nakrmit. V tu chvíli jsme ještě nevěděli, že se ve škole stalo něco podobného,“ napínavě popisuje situaci učitelka z mateřské školy Bc. Marie Kvitová.

V úterý dopoledne byli na školní zahradě také šesťáci, kteří se venku učili „češtinku“. Při návratu do školy našli před hlavním vchodem ptáčka, který vypadl z hnízda. Odhadovali, že se jedná o malého drozda. „Děti hned zjistily, že ptáček je malinký, mlaďoučký a ještě neumí létat. Proto ho přenesly do trávy ve stínu. A protože tento den zachránily drozda také děti ve školce, vložily i toto mláďátko do krabičky a předaly jej do mateřské školy, kde oba ptáčci počkali, než přijedou z Bartošovic,“ uvádí ředitelka školy Mgr. Olga Síbrtová, která v šesté třídě učí český jazyk. 

Bartošovičtí záchranáři tak odvezli z naší školy hned dva ptáčky. 

Bc. Hana Horáková


Hurá! Jsme ve finále! Bojujeme o první místo a potřebujeme Vaši podporu

S radostí a zároveň i s trochou hrdosti si dovolujeme oznámit, že jsme se opět, po dvou letech, dostali do finále grantového programu obchodního řetězce Tesco s názvem „Vy rozhodujete, my pomáháme“. „Jedná se o program, který poskytuje finanční podporu na realizaci malých veřejně prospěšných projektů po celé České republice. Jeho cílem je zlepšovat kvalitu života a podporovat udržitelný rozvoj skrze aktivity lokálních komunit v okolí prodejen Tesco,“ sděluje vedoucí školní družiny Lucie Vávrová, DiS., která s přípravou projektu pomáhala. 

Zefektivnění výuky využitím senzomotorických pomůcek v ZŠ a MŠ Lichnov – takový je název projektu, na kterém se podílely hned tři pedagogičtí pracovníci – Mgr. Monika Hanzelková, Jarmila Kociánová a Bc. Hana Horáková. Hlavní gró prozradila Mgr. Monika Hanzelková, která na naší škole působí jako speciální pedagog. „Rádi bychom se přiblížili myšlence Jana Amose Komenského – škola hrou. Pomocí speciálních pomůcek, jako jsou například balanční desky, duhový padák, společná stavba věže, obří Člověče, nezlob se, velká magnetická stavebnice a další, chceme zefektivnit vzdělávání žáků v naší základní škole, a pomoci jim tak ke snadnějšímu všestrannému rozvoji.“ A představte si, že náš projekt zaujal, byl vybrán mezi více než šesti stovkami projektů zaslaných do grantového programu a my se dostali do finální trojky! 

„Snažíme se začlenit žáky se speciálními vzdělávacími potřebami do kolektivu spolužáků a kamarádů a zpříjemnit jim pobyt ve škole i školní družině. Ale tyto pomůcky mohou využít i ostatní děti o přestávkách nebo v družince. A také my, pedagogové, jsme rádi, když se nám dostanou do rukou kvalitní pomůcky,“ uvádí asistentka pedagoga Jarmila Kociánová a vyzývá tak občany obce k hlasování.  

Jak nám můžete pomoci? Od pondělí 14. června do neděle 11. července 2021 získáte za nákup v obchodním řetězci Tesco Kopřivnice žeton, kterým můžete podpořit naši školu tím, že jej vhodíte do hlasovacího stojanu za pokladnami. Předem Vám děkujeme za pomoc a za každý žeton, který nám darujete!

Bc. Hana Horáková


logo Moravskoslezského kraje

Projekt Lichnov: Pošli to dál se uzavírá zašifrovaným poselstvím deváťáků mladším žákům

Turnaj tří kouzelníků aneb Lichnov: Pošli to dál, krásné počasí, příjemná atmosféra a velká parta, která je již devět let pospolu – takto vypadaly dva projektové dny deváté třídy naší školy. Žáci vyrazili ve čtvrtek 10. června 2021 od školy směrem do Kopřivnice, kde je s otevřenou náručí opět přivítalo Skautské centrum Vanaivan. Tady společně strávili dva dny plné společných zážitků, při nichž jim doprovod dělaly třídní učitelka Mgr. Bohdana Hutyrová a zástupkyně ředitelky – tentokrát v roli metodika prevence – Mgr. Martina Bílková, která je rovněž jejich bývalou třídní.  

„Kouzelníci prověřovali své schopnosti při plnění úkolů: zdolávali horolezeckou stěnu, cestovali pomoci magického přenášedla, hráli magický softball, stříleli prakem a luštili poselství mágů zašifrované do magických šifer,“ líčí kouzelný pobyt třídní učitelka devítky. Opět se zde prověřovala vzájemná spolupráce – tu si ověřili při lezení a týmových hrách. „Užili si naplno společné chvíle jako kolektiv základní školy, protože na konci června se jejich společné cesty rozejdou a budou jen vzpomínat,“ doplňuje třídní.  

Veškeré své poznatky a vědomosti zašifrovali do poselství, které je určeno jejich následovníkům. 

Bc. Hana Horáková


logo Moravskoslezského kraje

Příval energie a vlna emocí – tak vypadal den s pátou třídou

Díky možnostem projektu Lichnov: Pošli to dál se mohla pátá třída zúčastnit preventivního programu Komunikace a vzájemné vztahy ve třídě. V pondělí 7. června 2021 se všichni páťáci sešli, aby v areálu lichnovské školy společně zažili doposud nevídané. A emocemi se opravdu nešetřilo. Slunce nad hlavou, dobrá nálada a úsměv na tvářích, takové bylo pondělí plné aktivit. 

„Pod vedením zkušených lektorek ze skautského centra Vanaivan, které přijely za námi do Lichnova, si děti vyzkoušely své komunikační vlastnosti a schopnosti vycházet se svými spolužáky,“ sděluje gró společně stráveného dne Mgr. Monika Hanzelková, třídní učitelka páté třídy. 

V okolí školy plnily děti úkoly, sportovaly, spolupracovaly, debatovaly a komunikovaly mezi sebou. „Bylo příjemné i poučné vidět žáky při jiných činnostech a situacích, které výuka nenabízí. Sama jsem překvapena, jak se v některých situací děti chovaly. Někdo ve vyučování neřekne skoro jediné slovo a tady se projevil jako praktický a komunikativní typ,“ upřesňuje učitelka. 

Páťáci však zažili i krušné chvilky, když se při činnosti, ve které byla důležitá vzájemná spolupráce, museli vypořádat také s negativními projevy svých spolužáků. A právě zde se potvrdilo, že sice ne vše je sluncem zalité, ale i slabý paprsek může udělat hodně světla. 

„Chtěla bych poděkovat paní učitelce Martině Bílkové za to, že tento den pomohla zorganizovat, a díky patří také lektorkám, které zvládly a pomohly vyřešit mnohdy vyhrocené situace, které děti s živostí a energií sobě vlastní způsobily,“ uzavírá Monika Hanzelková.

Bc. Hana Horáková


logo Moravskoslezského kraje

Čekání prolomeno! Osmáci se dočkali slibovaného

Ve čtvrtek 3. června 2021 se konečně i osmáci dočkali svého adaptačního kurzu, na který čekali od začátku školního roku. Akce proběhla ve skautském centru Vanaivan v Kopřivnici jako součást projektu Lichnov: Pošli to dál. Sice se kurzu nemohli zúčastnit všichni žáci, ale ti ostatní si to užili i za ty chybějící. 

Co má tento projekt za cíl u osmáků prozradila jejich třídní učitelka Mgr. Ivana Michaličková: „Všechny aktivity směřovaly k tomu, aby si žáci uvědomili, jak důležitá je týmová práce, že vždy se v týmu najde někdo, kdo umí něco lépe než ostatní, že podle svých schopností si musí rozdělit úkoly, domluvit se a hlavně vědět, že se na ty ostatní můžu spolehnout, i když to třeba nejsou mí nejlepší kamarádi.“ 

A které aktivity se osmákům nejvíce líbily? Jízda na lanovce, trasa se zavázanýma očima, střílení z praku i závěrečná výroba kouzelnické hůlky. Vše doplňovala výborná organizace, krásné počasí i skvělý oběd ze školní jídelny. I sami osmáci se jednohlasně shodli: „Bylo to super, fajn, líbilo se nám všechno!“

Bc. Hana Horáková


Informace o zkráceném provozu v naší mateřské škole a školní družině

Vážení rodiče a zákonní zástupci dětí a žáků, 
dovolujeme si Vás upozornit na omezení provozu mateřské školy a školní družiny, a to v pátek 25. června 2021. Provoz mateřské školy a školní družiny bude ukončen ve 14:30 hodin. 

Děti z mateřské školy můžete vyzvedávat od 14:00 do 14:30 hodin, děti ze školní družiny můžete vyzvedávat v průběhu celého provozu tento den. 

Děkujeme za pochopení.

Mgr. Olga Síbrtová


Letní školní družina bude v srpnu. Na děti čeká vesmírné putování

Vážení rodiče, v letošním školním roce navazujeme na dobrou zkušenost z loňských prázdnin a pro děti z prvního stupně opět otevíráme letní školní družinu. Tentokrát stráví společně se svými kamarády dva týdny plné poznávání vesmíru a putování napříč galaxiemi. Určitě je překvapí také setkání s mimozemšťany a spousta dalších aktivit. Letní školní družinu plánujeme na dva týdny v závěru měsíce srpna. 

Pro děti otevíráme jedno oddělení prázdninové družinky. Kromě programu pro ně bude zajištěno stravování ve školní jídelně. V případě vysokého zájmu budeme rozhodovat o přijetí na základě kritérií pro přijímání žáků do školní družiny.

S případnými dotazy se obracejte na vedoucí vychovatelku školní družiny Lucii Vávrovou, DiS. 

Těšíme se na společná dobrodružství!

Mgr. Olga Síbrtová


logo Moravskoslezského kraje

Šesťáci váleli ve Vanaivanu!

Na adaptační kurz do areálu Vanaivan v Kopřivnici vyrazila v rámci projektu Lichnov: Pošli to dál ve středu 2. června 2021 šestá třída. „Po dlouhé distanční výuce jsme se všichni těšili, až se ve Vanaivanu vyřádíme,“ popisuje nadšení před samotným výjezdem třídní učitel šesťáků Mgr. Ondřej Švrček. Celý den venku a se svými spolužáky? No, nezní to báječně? 

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je 20210602_083533-700x315.jpg.

„Program ve skautském centru byl vymyšlen v duchu Harryho Pottera. Děti prověřovaly jak své mozkové závity nad různými kvízy a indiciemi, tak svou fyzickou zdatnost,“ přibližuje dění ve Vanaivanu učitel. Hledala se písmena v trávě, napínala se lana, aby se vystřelilo na terč, vymýšlela se taktika pro pohyb vteřinové ručičky nebo se sjížděla lanovka mezi stromy. Takové a další aktivity zažily děti ze šesté třídy. 

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je 20210602_112505-700x315.jpg.

„Celý program pro třídu přichystaly instruktorky Dana a Radka, kterým tímto velmi děkujeme,“ vzkazuje slova díků zástupkyně ředitelky Mgr. Martina Bílková, která adaptační pobyty coby metodik prevence pro školu zajišťuje. „Na rozloučenou si žáci vyrobili kouzelnickou hůlku školy v Bradavicích. Tu si mají ponechat do osmé třídy, kdy zase vyrazí na pokračování adaptačního kurzu v rámci podpory preventivních aktivit a vztahů mezi žáky,“ uvádí k provázanosti programů v různých třídách zástupkyně ředitelky.

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je 20210602_130226-700x315.jpg.

Bc. Hana Horáková


logo Moravskoslezského kraje

Další první třída si na adapťáku vyčarovala kouzelné zážitky

Expecto patronum – Vyčaruj si patrona! Mocné kouzlo žije. Důkazem je pokračování projektu Lichnov: Pošli to dál zaměřeného na oblast prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže, který je financován z rozpočtu Moravskoslezského kraje.  

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je IMG_20210601_112855-700x525.jpg.

V úterý 1. června 2021 vyrazila na jednodenní kurz do skautského centra Vanaivan v Kopřivnici třída I. B. „Těšili jsme se na bohatý program plný her zaměřených na spolupráci, vzájemné poznávání i sebepoznávání,“ nadšeně popisuje program třídní učitelka prvňáčků Mgr. Markéta Martinů. 

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je IMG_20210601_132706-700x525.jpg.

Po celou dobu se ze všech koutů Vanaivanu ozýval smích a radost z plnění zajímavých úkolů. „Zkoušku zručnosti, paměti, odvahy a zvládání vlastních emocí si děti vyzkoušely v nelehkých podmínkách, kdy měly překonat Vlčí stezku. Součástí bylo i nalezení důležité části znaku – tedy siluetu vlčí hlavy. A to se nakonec společnými silami podařilo. Mám velkou radost,“ dodává učitelka. 

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je IMG_20210601_152159-700x525.jpg.

K celkové pohodě přispělo krásné počasí, nabalené svačinky a také výborný oběd dovezený z naší školní jídelny – vývar a buchtičky s krémem. „Děkujeme našim milým kuchařkám, že dětem takovou dobrotou připomněly jejich svátek – Den dětí,“ zasílá vzkaz kolegyním ze školní jídelny zástupkyně ředitelky Mgr. Martina Bílková, která adaptační pobyty v rámci projektu Lichnov: Pošli to dál v roli metodika prevence organizuje. „A poděkování patří rovněž našemu zřizovateli, že se během adaptačních kurzů stará o zavážku obědů do Vanaivanu. Je to pro nás velmi cenná pomoc,“ doplňuje zástupkyně ředitelky.

Bc. Hana Horáková


Cestování mezi kontinenty a mezipředmětové propojení proběhlo na jedničku

Žáci z šesté třídy se v zeměpise určitě nenudí. Aby si lépe osvojili nově probírané učivo, měli za úkol zpracovat projekt. „Zrovna probíráme Afriku, proto na papír formátu A3 nakreslili obrys tohoto kontinentu a do něj vyznačili pět libovolných států. Žáci pracovali v pěti skupinách a měli za úkol u každého státu uvést hlavní město, rozlohu, vlajku a pár zajímavostí, které si sami dohledali. Takto připravený projekt představili svým spolužákům. Někteří z nich si také připravili prezentaci na počítači,“ uvádí třídní učitel VII. B Ing. Petr Černošek, který žáky zeměpis učí. 

Učivo se hezky propojilo i mezipředmětově, a to s anglickým jazykem. Ve stejný čas jsme měli možnost uvítat ve výuce angličtiny rodilou mluvčí z Keni paní Geraldine Ocholah, která v rámci projektu MAP ORP Frenštát pod Radhoštěm navštívila naši školu. „Děti ji v anglickém jazyce pověděly, co vše se dozvěděly o Keni, a na oplátku se pak dozvěděly pár zajímavostí o zmíněné africké zemi. Například že je tato země vyhledávána turisty pro své krásné národní parky a rezervace,“ dodal zeměpisář. 

Prezentace se dětem moc povedly. Pro přiblížení africké atmosféry přikládáme pár fotografií z hodin zeměpisu a anglického jazyka ke zhlédnutí.

Bc. Hana Horáková


logo Moravskoslezského kraje

Expecto patronum úspěšně odstartováno. A bylo to boží!

Po návratu do škol z distanční výuky jsme úspěšně navázali na rozjetý projekt Lichnov: Pošli to dál. Tentokrát si den plný zábavy a her užili naši prvňáčci, kteří v pondělí 31. května 2021 navštívili skautské centrum Vanaivan v Kopřivnici, aby si přivolali kouzelným zaklínadlem Expecto patronum svého ochránce. Na smluvené místo se žáci dopravili autobusem, který byl hrazen z prostředků Spolku rodičů a přátel školy, za což mu patří poděkování. 

„Děti z I. A se moc těšily, až vyrazíme do Vanaivanu. Nevěděly, co je tam čeká, ale tušily, že tam bude zábava. Počasí nám přálo, tak se všechny hry odehrály venku. Děti hledaly stopy vlků, které byly ukryty v okolí skautského centra, vyzkoušely si jít za vlčím voláním se zavázanýma očima a taky se jim moc líbila hra, kdy běhaly s tkaničkami za pasem a vzájemně si je braly,“ popisuje pěkný den strávený ve skautském centru Bc. Barbara Vaculínová, třídní učitelka I. A. Důraz těchto soutěží je kladen na posílení týmovosti a spolupráce mezi dětmi, aby se naučily toleranci a porozumění. 

Domů děti odjížděly plné dojmů, s radostnými pocity, s úsměvy na tváři a otázkami: Kdy pojedeme do Vanaivanu příště?

Na projekt Lichnov: Pošli to dál získala škola účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro podporu aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže.

Bc. Hana Horáková


logo Moravskoslezského kraje

Výtvarné kejkle: škola se rozzářila barvami a spojenectvím

V dnešní mrzuté době, kdy přes respirátory nevidíme své úsměvy a kdy se mnozí z nás potýkají s odloučeností od svých přátel a kamarádů, kdy se mnozí z nás necítí bezpečně, jsme se pokusili rozzářit svět barvami a dát si vědět, že držíme spolu.

„V rámci projektu Lichnov: Pošli to dál, ve kterém nám jde o vytvoření bezpečného prostředí ve škole, jsme se pokusili vyjádřit výtvarnou cestou své já, spojit se s ostatními a vytvořit kruh bezpečí pro celou školu. A tak se ve výtvarné části projektu činili prvňáčci, šesťáci i naše osmička,“ popisuje záměr výtvarných kejklí učitelka výtvarné výchovy Mgr. Petra Stoklasová.

Výtvarný projekt se uskutečnil ve dnech 24. až 28. května 2021. Žáci si povídali o významu barev, o jejich působení i o jejich míchání. Diskutovali o tom, jakou barvu upřednostňují a proč, jakou barvu by přiřadili spolužákovi, jak se vidíme v dnešním světě. Smyslem výtvarného kejklení bylo utvořit z našich osobností ochranný kruh, ve kterém se budou nejen žáci cítit navzájem bezpečně.

Po teoretické části se děti vrhly na výtvarné činnosti „Na velký papír jsme pomocí šablony postavy a barev vyjádřili své pocity i to, jak se sami vnímáme. Bylo zajímavé sledovat, jak se děti postupně propracovávaly ke konečné podobě svého výtvoru. Vznikaly spontánní diskuse nad pracemi, děti rozebíraly své obrázky, sdělovaly si navzájem pocity, pomáhaly si. Nakonec jsme všechny obrázky – postavy spojili a utvořili kruh bezpečí,“ doplňuje výtvarnice Petra Stoklasová.

„I když se každý viděl trochu jinak, konečné spojení těchto prací v kruhu udělalo dětem radost. Žáci si uvědomili, že ač je každý jiný, společně tvoříme pevný celek, a tak, jak si podávají ruce postavy na našich obrázcích, si podáváme pomocnou ruku i ve skutečnosti,“ uzavírá učitelka. 

Na projekt Lichnov: Pošli to dál získala škola účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro podporu aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže. Celková výše dotace je 80 tisíc korun. 

Bc. Hana Horáková


Žáci dostali cenu za aktivní účast na exkurzi v elektrárně

Před časem se naši žáci zúčastnili v rámci distanční výuky Elektrizující hodiny fyziky, kterou nabízí skupina ČEZ, náš největší výrobce elektřiny. Sedmý, osmý a devátý ročník mohl nahlédnout, jak fungují elektrárny Dukovany, Hučák, Ledvice a Temelín. Tato virtuální návštěva je výjimečná. Žáci mohli zhlédnout interiéry elektráren, které v běžné výuce jen tak neuvidí. 

„Během exkurze žáci měli možnost si zasoutěžit. Průvodci položili několik otázek k tématu probranému během exkurze, na které žáci odpovídali. Jako cenu dostali papírové bloky a plyšáky Wattík,“ prozradila Mgr. Bohdana Hutyrová, třídní učitelka devátého ročníku a koordinátorka EVVO. Oceněni byli Anna Obsadná, Bibiana Gilarová, Max Pustějovský, Patrik Keller, Lukáš Podolský a Jakub Marek. Gratulujeme a děkujeme i ostatním žákům za aktivní účast během zajímavé exkurze.

Bc. Hana Horáková


Na školní zahradě vyrostl Láskovník

Dva významné dny si připomněly děti z mateřské školy a školní družinky, a to Mezinárodní den rodiny a svátek všech maminek. 

„Mít rodinu je vzácný dar. Každý jsme rádi v blízkosti milovaných osob. Každoročně v květnu slavíme tyto svátky. Letos jsme s dětmi z mateřské školy a školní družiny oslavili tyto svátky výrobou srdíček a zavěšením na strom Láskovník,“ přiblížila vedoucí učitelka mateřské školy Mgr., Bc. Renata Dreslerová, DiS.

Každé z dětí si vyrobilo srdíčko dle svého přání, dozdobilo jej nebo mohlo přidat i vzkaz pro své blízké. Paní učitelky a vychovatelky srdíčka zalaminovaly, aby byla srdíčka odolná proti větru a vodě a neponičila se. 

„Srdíčka visí na stromě čtrnáct dní a neubývají, naopak se dětem nápad moc zalíbil a srdíčka stále přibývají. Bylo by krásné z této činnosti udělat každoroční tradici. Láskovník se zavěšenými srdíčky vnesl do školní zahrady radost. Děti chodí se svými blízkými na procházky přes školní zahradu, aby mohly svým blízkým ukázat právě to své s láskou vyrobené srdíčko,“ dodala vedoucí vychovatelka školní družiny Lucie Vávrová, DiS. 

Už jste se na něj byli podívat i vy? Přineste srdíčko a pověste jej na strom, který naleznete u hlavního vstupu školy. Těšíme se!                                                     

Bc. Hana Horáková


všechny články v Novinkách ZŠ