Novinky ZŠ

Informativní setkání k výuce hry na klavír s Jiřím Najvarem se uskuteční v pátek

Vážení rodiče, 

děkujeme, že jste projevili zájem o výuku hry na klavír v naší škole. Rádi Vás proto přivítáme na informativní schůzce s panem Jiřím Najvarem, která se uskuteční v pátek 6. září 2019 v učebně III. třídy v 15:30 hodin. 

Výuka bude probíhat v pátek v odpoledních hodinách. Více informací se dozvíte během našeho společného setkání a z přihlášky, kterou naleznete zde

Děkuji Vám za podporu Vašich dětí při rozvíjení jejich talentu nad rámec povinné výuky ve škole. Jsem moc ráda, že naše škola může zprostředkovávat tuto aktivitu. 

Mgr. Olga Síbrtová 


Třídní schůzky

Vážení rodiče,
srdečně Vás zveme v pondělí 9. září 2019 do školy na úvodní informativní třídní schůzky, které budou zahájeny plenární schůzí Spolku rodičů a přátel školy, na kterou jste všichni zváni. Schůze začíná v 15:30 na hlavní chodbě školy, následuje společné zahájení třídních schůzek, kde se dozvíte informace o nadcházejícím školním roce. Poté se rozejdete do tříd svých dětí za třídními učiteli. 

Těšíme se na Vaši účast!

S pozdravem

Mgr. Olga Síbrtová


Třídním schůzkám předchází schůze SRPŠ. Jsou zváni všichni rodiče žáků

Pozvánka na členskou schůzi SRPŠ při ZŠ a MŠ Lichnov

Vážení rodiče, přátelé školy a členové SRPŠ,
srdečně Vás zveme na členskou schůzi našeho spolku,
která se bude konat

v pondělí 9. září 2019 v 15:30 hod
na hlavní chodbě Základní školy v Lichnově.

Navržený program:

1) Představení stávajících a schválení nových členů výkonného výboru
2) Schválení zprávy o činnosti spolku za uplynulý rok
3) Představení vize a plánů na tento školní rok
4) Schválení minimální výše a splatnost členských příspěvků na tento školní rok

Mgr. Eva Pustějovská
předsedkyně SRPŠ


Zahájení školního roku

Milí žáci, vážení rodiče a zákonní zástupci,

školní rok 2019/2020 už klepe na dveře. Věřím tomu, že také doma u každého školáka vrcholí přípravy na nástup ke vzdělávání. Nejinak je tomu i ve škole. Paní učitelky chystají třídy, zdobí nástěnky, připravují se na výuku… Všichni se také těšíme na nově příchozí děti v mateřské škole i prvňáčky, žáky přicházející z jiných škol, ale stejně tak pevně věříme, že se po dvou prázdninových měsících vrátí i naši stávající žáci odpočatí a plni sil a energie, aby se zapojili do dalšího vzdělávání ve vyšším ročníku.

A protože začátek roku vždy přináší určité organizační změny, dovolte mi, abych Vás touto formou o nich informovala.

Pondělí 2. září:

Žáci se sejdou v jednotlivých třídách, nejlépe už v 7:30 hodin. Pozor! Každoročně se prý najde někdo, kdo si myslí, že první zvonění ve škole zazní až v osm – není tomu tak! Školní vyučování v lichnovské škole začíná v 7:40.

Následovat bude: 

 • společné slavnostní zahájení školního roku v prostorách školního atria v přízemí (seznámení s třídními učiteli, seznámení s organizací školního roku);
 • žáci první třídy – pasování prvňáčků a slavnostní otevření školní družiny, ukončení zahájení bude cca v 10 hodin;
 • žáci vyšších tříd – třídnické práce společně s třídními učiteli, do 8:50 hodin, kdy je ukončení výuky. 
 • možnost zakoupení obědů;
 • možnost přihlášení žáků do školní družiny;

První školní den nebudou mít žáci ZŠ možnost stravování ve školní jídelně, ani nebude v provozu školní družina.

Úterý 3. září:

 • na prvním stupni bude výuka probíhat čtyři vyučovací hodiny (7:40–11:15), na druhém stupni pět hodin (7:40–12:10); 
 • třídnické práce (seznámení s rozvrhem hodin, provozem školy, školním řádem, pravidly bezpečnosti a chování, organizací školního roku, rozdávání učebnic, informace k elektronické žákovské knížce, volba třídní samosprávy apod.);
 • obědy – žáci prvního stupně, kteří nenavštěvují školní družinu, v 11:15, žáci školní družiny v 11:35, žáci druhého stupně v 12:10;
 • školní družina bude v provozu od 6:30 do 7:30, odpoledne od 11:15 do 16:15.

Středa 4. září:

 • Uklízíme školní zahradu, chystáme odvoz papíru do sběru. Výuka potrvá na prvním stupni do 11:15, na druhém stupni do 12:10. Prosíme rodiče, aby děti vybavili pohodlným pracovním oblečením. Společnými silami zvelebíme školní pozemek po dvou měsících letních prázdnin. 
 • Stravování proběhne stejně jako v úterý 3. září. 

Od čtvrtku 5. září:

 • Výuka probíhá dle platného rozvrhu hodin kromě odpoledního vyučování – tj. maximálně do šesté vyučovací hodiny (ukončení v 13:05).  

Pondělí 9. září:

 • 15:30 – SRPŠ a informativní třídní schůzky – více informací obdržíte během prvního školního týdne. 

Další informace se budete průběžně dozvídat od třídních učitelů svých dětí nebo prostřednictvím internetových stránek školy a programu DMSoftware. 

Mně osobně nezbývá, než Vám a Vašim dětem popřát jménem všech zaměstnanců školy úspěšné vykročení do nového školního roku a ať se žákům ve škole líbí. Zároveň se těšíme na dobrou vzájemnou spolupráci s rodiči a zákonnými zástupci našich žáků.

Mgr. Olga Síbrtová


Spolupráce s Jiřím Najvarem: Ve škole můžeme nabídnout výuku hry na klavír

Vážení rodiče,
naše škola má možnost navázat spolupráci s klavíristou, hudebním skladatelem, dirigentem a sbormistrem Jiřím Najvarem, který je lichnovským rodákem a opět se do obce vrátil. V rámci této spolupráce můžeme po školním vyučování nabídnout našim žákům výuku hry na klavír. Rádi bychom zjistili, zda by byl o naši nabídku mezi rodičovskou (a samozřejmě také žákovskou) veřejností zájem.

V případě, že byste chtěli své dítě do výuky přihlásit, prosím kontaktujte mne písemně do 5. září 2019 na e-mailové adrese olga.sibrtova@zslichnov.cz. V případě Vašeho zájmu bude na začátku září svolána schůzka, kde bychom dohodli konkrétní podrobnosti spolupráce. 

Více informací o Jiřím Najvarovi naleznete na jeho webových stránkách http://jirinajvar.com/.

Přeji Vám hezké dny a Vašim dětem pohodový závěr prázdnin.  

Mgr. Olga Síbrtová

všechny články v Novinkách ZŠ