Novinky ZŠ

Informace k nároku na oběd v době distančního vzdělávání

Nebude-li provoz školní jídelny přerušen, školní jídelna umožní odběr obědů v rámci školního stravování (za dotovanou cenu) i dětem a žákům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem. 

Režim výdeje je upraven stejně jako pro cizí strávníky dle platného Vnitřního řádu školní jídelny:

Oběd pro cizí strávníky je kuchařkami vydán do misek jídlonosiče, které si sami ukládají na plastový tác a talíře. Stravu nevydáváme do skleněných nebo znečištěných nádob. Nedoporučujeme používat hliníkové nádoby. Důvodem je možné znehodnocení pokrmu s následným poškozením zdraví. Školní jídelna zodpovídá za hygienickou nezávadnost pokrmu nejdéle 15 minut od jeho vydání do jídlonosiče. Strava vydána do jídlonosiče je určena k okamžité spotřebě. Cizí strávníci dodržují dobu výdeje od 10:55 do 11:10.

Důrazně upozorňujeme, že tento oběd si nesmí vyzvedávat osoba, které byla nařízena karanténa. 

V důsledku nařízení distančního vzdělávání od úterý 29. září 2020 do (pravděpodobně) pátku 2. října 2020 bude první den distančního vzdělávání oběd pro žáky prvních tříd neodhlášen s možností si jej vyzvednout dle výše uvedených pravidel. Na další dny vedoucí školní jídelny obědy odhlásí a případní zájemci o jejich odběr si je mohou zpětně přihlásit.

Mgr. Olga Síbrtová


Informace o zahájení distančního vzdělávání v obou prvních třídách

Vážení rodiče,
po konzultaci s Krajskou hygienickou stanicí si Vás dovoluji informovat, že od úterý 29. září do (pravděpodobně) 2. října 2020 bude probíhat výuka v obou prvních třídách distanční formou kvůli potvrzení nemoci covid-19 u zaměstnance základní školy. Škola je povinna poskytnout KHS součinnost a předat seznamy žáků prvních tříd a jejich zákonných zástupců. Hygiena provede trasování, žákům (případně zaměstnancům) bude nařízena karanténa a budou vytipováni žáci (a zaměstnanci) školy, kteří budou pravděpodobně zahrnuti do testování dle kapacit odběrových míst. 

Tuto informaci prosím berte jako vstupní informaci k výuce a zároveň na Vás tímto apeluji, abyste počítali s rizikem ohrožení nákazou covid-19 a brali ji na zřetel při svých kontaktech s dalšími členy rodiny, přáteli apod. Doporučuji u Vašich dětí dodržovat karanténní opatření. Zároveň prosím sledujte zdravotní stav svých dětí a v případě objevení příznaků nákazy koronavirem kontaktujte dětského lékaře, kterému sdělte tuto skutečnost. 

Co se týká výuky, bude probíhat přes Google Učebnu. Žádám Vás, abyste své děti do této učebny přihlásili. Pokud si nevíte rady, obdržíte od nás kontakt na pověřeného pracovníka školy, který Vás do Google Učebny navede. Kromě toho obdržíte další informace, které se týkají stravování a nároku na ošetřovné. 

V této chvíli jsem Vás chtěla neprodleně informovat o vzniklé situaci. Další informace prosím sledujte v programu DMSoftware a na našem webu.

Děkuji za spolupráci.

Mgr. Olga Síbrtová, ředitelka


Škola získala dotaci ve výši více než tři čtvrtě milionu korun

V operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci Výzvy Šablony III získala naše škola dotaci na realizaci aktivit zjednodušeného projektu v období od 1. září 2020 do 31. 8. 2022. Celková výše dotace je 759 638 Kč. 

Škola tuto dotaci využije na aktivity rozvíjející ICT ve vzdělávání mateřské i základní školy, projektové dny ve výuce mateřské i základní školy, projektové dny mimo školu pro žáky základní školy a personální podporu v mateřské škole i základní škole, která bude spočívat ve znovuzřízení pracovní pozice školního asistenta.

Mgr. Olga Síbrtová


Lichnov: Pošli to dál. Úspěšný projekt pokračuje i v letošním školním roce

Loňský školní rok byl pro rozjeté projekty, které ve škole probíhaly, poněkud náročný. Jak se škola s touto výjimečnou situací vypořádala, popsala zástupkyně ředitelky a zároveň metodik prevence rizikového chování Mgr. Martina Bílková: „V loňském školním roce jsme projekt Lichnov: Pošli to dál bohužel nedotáhli do konce z důvodu zavření škol a část získaných finančních prostředků jsme museli Moravskoslezskému kraji vrátit. Takže když jsme se v červnu dozvěděli, že schvalování dotací je odloženo na září, už jsme ani nedoufali, že peníze úspěšným školám dorazí.“ 

Přesto byl však v září projekt naší školy pro školní rok 2020/2021 schválen v plné výši, a škola tak získala z rozpočtu Moravskoslezského kraje neinvestiční účelovou dotaci ve výši 80 tisíc korun určenou na podporu preventivních aktivit a vztahů mezi žáky v první, šesté a osmé třídě.  „Program zahajujeme sérií adaptačních kurzů, které jsme nasmlouvali ve skautském centru Vanaivan v Kopřivnici. Účastníci rozvíjí své komunikační dovednosti, upevňují vzájemné přátelské vztahy a vazby, zapojují se do společných aktivit a takzvaného „patronství“ mladším žákům,“ nastínila koncept projektu Mgr. Martina Bílková. „Průvodcem dětí během celého programu bude mocný kouzelník Harry Potter, který jim pomůže se svým kouzlem EXPECTO PATRONUM, tedy Vyčaruj si patrona,“ dodala zástupkyně ředitelky.

Projekt je koncipován stejně jako v loňském roce. Osmáci se stanou patrony šesťáků a žáci šesté třídy naopak patrony prvňáčků. Děti jsou vedeny k hodnocení aktivit a k sebehodnocení, k pomoci druhým a vzájemnému respektu. „V průběhu školního roku na ně čeká spousta akcí, které vyvrcholí společným výjezdem všech tří tříd a vytvořením závěrečného a zašifrovaného poselství, které se zase pošle dalším žákům, kteří se zapojí následující školní rok,“ popisuje Mgr. Martina Bílková, co na zapojené děti bude dále čekat. 

Cílem projektu Lichnov: Pošli to dál je vytvořit síť vzájemně si pomáhajících žáků, kteří se budou podílet na tom, aby ve škole bylo bezpečné a zdravé prostředí pro výuku s maximální eliminací nežádoucích jevů, jako je například šikana. 

Bc. Hana Horáková


Motyka a hrábě nepatří jen bábě, ale taky dětem – a ty hýbou světem!

První týden školy bývá vždycky trošku oddechový. Dětem se dává prostor k tomu, aby si zase zvykly na školní rytmus a adaptovaly se na všechny změny. Nejinak tomu bylo u nás ve škole i letos – a to zejména s ohledem na dlouhou dobu, kdy děti nebyly zapojeny do běžného školního života. 

V tomto duchu proběhl také páteční dopolední program 4. září 2020. Z žáků a pedagogického sboru se stali zahradníci a vybaveni patřičným nářadím a oděvem, jakým byl například epesní slamáček pana učitele Mgr. Ondřeje Švrčka, se vydali vstříc plevelům. Jak proběhly práce na pozemcích školy, pověděla organizátorka zeleného úklidu, učitelka čtvrté třídy Mgr. Lenka Matulová: „Spravedlivě jsme rozdělili úkoly mezi jednotlivé třídy, které dostaly na starost vždy určitý úsek. Někteří se do úklidu pustili opravdu s vervou a chvílemi bylo potřeba také větších sil, protože se odnášely i popadané větve. Žákům šla práce od ruky také proto, že si na práci kolem školy zvykli a vědí, že je také na nich, abych si to ve své škole a kolem ní dělali hezké,“ popsala akci paní učitelka.

Většina dětí byla vybavena rukavicemi, ale i drobným nářadím z domu. Pro ty, kteří si své pomůcky nemohli donést, měla škola připraveny pomůcky školní. Děti z Lichnova, Bordovic, Vlčovic či z Mniší jsou zvyklé uklízet na zahrádce, a proto jim práce nebyla nijak cizí, což potvrdil zkušený zahradník pedagogického sboru Ing. Petr Černošek. „Jsem mile překvapen, že děti z naší školy mají tak blízko k zahradničení a bez reptání se zapojují do pravidelné akce roku. Navíc je to přínos i pro nás, třídní učitelé, kteří se teprve seznamujeme se svou novou třídou,“ zdůraznil výhody pravidelných akcí školy Ing. Petr Černošek na závěr zdařilé akce. 

Tomu, že se úklid kolem školy vydařil, napomohlo také krásné slunečné počasí, které organizátoři akce na tento den objednali.

Bc. Hana Horáková


Ve škole vystavuje svá díla deváťačka Lucie Hubeňáková

Vážení přátelé,
určitě jste již někdy pozorovali na večerní obloze vycházející hvězdy. Zprvu nenápadné, sotva viditelné, se po chvíli rozzáří v plné kráse. A taková je Lucka Hubeňáková. Z nenápadné holčičky vyrůstá velmi zajímavá a svérázná osobnost, která začíná zářit na nebi uměleckém. 

Přes svou skromnost se Lucka nebojí pustit do větších výtvarných projektů (výzdoba školky), zkoušet širokou škálu výtvarných technik a účastnit se různých výtvarných soutěží a prezentací, ve kterých se jí daří umístit na předních příčkách. A to je teprve na počátku své umělecké dráhy. Je třeba říct, že nesmírný talent se jí podařilo skloubit s pílí, pracovitostí, trpělivostí, pečlivostí a otevřeností novým věcem. Lucčino výtvarné vidění se neomezuje „jen“ na umělecké objekty typu zátiší a podobné, ale výtvarné objekty vytváří i z předmětů denní potřeby, jako jsou například její deskové hry.

Lucka, tak jako každý v jejím věku, hledá svou cestu, ale je to hledání šťastné, protože Lucka má jasný cíl. A tím je výtvarné umění. Ať už se stane pro Lucku povoláním, nebo „jen“ koníčkem, věřím, že nám Lucka svými výtvory prozáří noční oblohu, naše životy.

Tak se, Lucko, moc těšíme a držíme palce.

Výstava potrvá do 20. září 2020. 

Mgr. Petra Stoklasová


Do nového školního roku s novými učebnami i logem

Vážení rodiče, zákonní zástupci školy a všichni příznivci školy,
ti z Vás, kteří v minulých dnech navštívili náš školní web, jistě postřehli nové logo v záhlaví. O nutnosti jeho vytvoření jsem v minulosti na různých místech psala nebo hovořila. Bylo pro mě ale nezbytné nějakou dobu ve škole pracovat, abych pochopila, co je pro ni specifické a co by mohlo být jejím dlouhotrvajícím a unikátním znakem. 

Po dva roky mého působení v Lichnově přilétali na střechu naší školní jídelny čápi. Přilétali sem už také mnoho let předtím, než jsem se stala ředitelkou školy, a jsem přesvědčena o tom, že své hnízdiště nezmění ani po mém odchodu z Lichnova. 

Když se mě pan starosta před časem zeptal, co bychom chtěli pro školu vyřezat z kmene lípy pokácené u kostela, vzpomínám si, že mě čápi napadli okamžitě jako první. A v konečném rozhodnutí pro vznik loga mě utvrdily také děti v době, kdy do školy nesměly docházet a vzdělávaly se doma. Posílaly svým učitelkám fotografie čápů, kteří se na střechu naší školy vrátili. A děti z Bordovic, které k nám tradičně přicházejí do první třídy, posílaly své čápy, kteří se u nich nově uhnízdili. Děti v tom viděly propojení s lichnovskými dětmi a naší školou. Logo je pro děti a zároveň je jednoduché. Za jeho zpracování děkuji grafikovi Matěji Kahánkovi. 

Kromě čapího loga čekalo na děti s příchodem nového školního roku několik změn. Společně se zřizovatelem se postupně zrekonstruovaly některé prostory školy. Jedná se v prvé řadě o novou odbornou učebnu, kterou nazýváme školní informační centrum, v níž se spojuje knihovna s učebnou informačních a komunikačních technologií. Vznikla v jedné z menších tříd, protože větší prostory jsme věnovali kmenovým třídám kvůli rozdělení první a sedmé třídy. Dvě z nich se nám podařilo kompletně zrekonstruovat. V jedné z nich je umístěn nový klavír a odpoledne v ní bude probíhat výuka hry na tento nástroj MgA. Jiřího Najvara pod hlavičkou První soukromé základní umělecké školy MIS MUSIC Kopřivnice, jejíž jsme se stali od nového školního roku pobočkou. Nově zrekonstruovaný je také vestibul školy, abychom našim dětem zpříjemnili první kroky ve škole, a jeden z kabinetů. 

Nutnost postupně rekonstruovat kabinety vyvstala hned po mém nástupu do Lichnova – a věřte, že nyní bychom se do malé sborovny už rozhodně nevešli. Pro letošní rok nás opět přibylo. 

Nově u nás učí dvě paní učitelky na prvním stupni – Bc. Barbara Vaculínová a Mgr. Lenka Roiková. Napříč prvním a druhým stupněm učí hudební výchovu MgA. Jiří Najvar, který zároveň povede ve škole dva pěvecké sbory. Do šesté třídy nastupuje nová asistentka pedagoga Ing. Jarmila Halamíčková. A oddělení Tygříků naší školní družiny vede Mgr. Barbora Žabenská, která je zároveň na částečný úvazek asistentkou pedagoga v mateřské škole. Práci školní družiny jako celku řídí Lucie Vávrová, DiS., která je nově pověřená funkcí vedoucí vychovatelky. Do mateřské školy nastoupila paní učitelka Bc. Marie Kvitová. Všichni se na novou práci s dětmi těšili – a to nejenom noví kolegové, ale i ti stávající. Naším největším přáním pro letošní školní rok je, abychom mohli „normálně učit“. 

Dovolte mi na tomto místě poděkovat zřizovateli obce za provedenou rekonstrukci, zejména panu starostovi Ing. Aleši Mičulkovi, který během prázdnin téměř denně dojížděl do školy a na práci dohlížel, a zaměstnancům obce, kteří velkou část prací realizovali. Dále bych chtěla poděkovat živnostníkům a firmám, kteří nám termínově vycházeli vstříc. Mé díky patří také Ing. Jaroslavu Holubovi, který je mi často konzultantem, rádcem a nevyčerpatelnou studnicí nápadů, jak dětem zkvalitnit a zpříjemnit pobyt ve škole. 

V neposlední řadě patří mé poděkování našim provozním zaměstnancům, na které byly kladeny stran úklidu během rekonstrukce vysoké nároky, a vedoucí ekonomického a provozního úseku Mgr. Monice Čempel za koordinaci prací a nákup všeho potřebného. Děkuji také všem vedoucím a dalším pracovníkům za přípravu nového školního roku. Jak jsme jej zahájili a jaký bude, se budete průběžně dozvídat na našich internetových stránkách. 

Já nám všem přeji především hodně zdraví a ať nám nový školní rok přináší radost a uspokojení z práce, dobré partnerské vztahy a spoustu pozitivních zážitků prožitých společně. 

Mgr. Olga Síbrtová 


Roušky ve společných prostorách základní školy, pro doprovod dětí rovněž při vstupu do mateřské školy

Vážení rodiče a zákonní zástupci dětí a žáků,
v souvislosti s novým Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví vydaným dne 9. září 2020, jehož plné znění naleznete zde, Vás žádám o:

 • vybavení každého žáka naší základní školy dvěma kusy roušek či jiného ochranného prostředku dýchacích cest (jako je respirátor, ústenka, šátek apod.);
 • žák bude mít zakrytá ústa a nos rouškou při vstupu do budovy školy a při pohybu po škole ve všech společných prostorách školy (šatny, chodby, toalety);
 • druhou (náhradní) roušku bude mít připravenu v čistém sáčku a s sebou bude mít jeden náhradní sáček na odložení používané roušky (ve třídě, během oběda apod.);
 • rodiče či jiné osoby, které vyzvedávají žáky ve škole, mají zákaz vstupu do budovy školy; při vyzvedávání žáků z družiny zazvoní a čekají na příchod pedagoga nebo svého dítěte;
 • povinnost mít zakrytá ústa a nos se nevztahuje na děti a pedagogické pracovníky v mateřské škole;
 • do mateřské školy smí vstoupit doprovodná osoba pouze s ústy a nosem zakrytými rouškou či jiným ochranným prostředkem dýchacích cest; doprovodné osoby mohou děti doprovázet pouze do prostoru šaten – mají přísný zákaz vstupu do tříd, děti předávají učitelkám ve dveřích z šatničky do třídy;
 • v případě, že jsou v šatně už další rodiče s dětmi a nemohou být dodržovány doporučené dvoumetrové rozestupy, vyčkají v prostoru chodby/schodiště/před vstupem do budovy v rozestupech, než se prostor uvolní; v případě nedodržování tohoto pravidla budeme muset přistoupit v zájmu zachování zdraví dětí k přísnějším organizačním opatřením při předávání/vyzvedávání dětí z mateřské školy.

Děkuji Vám za pochopení. 

Dále děkuji všem, kteří nechávají své děti s příznaky virového infekčního onemocnění doma, a apeluji na ty, kteří nemocné děti posílají do školy – v případě objevení příznaků takového onemocnění budeme děti důsledně posílat domů.

Děkuji za pochopení také při všech rozvrhových změnách, ke kterým dochází v souvislosti s nemocností pedagogů základní školy. Zatím jsme schopni vše organizačně zvládnout a snad se situace do budoucna nebude rapidně zhoršovat. 

Přeji Vám příjemné babí léto. Věřím, že situaci, budeme-li brát ohledy na druhé a budeme-li mít pro sebe navzájem pochopení, zvládneme.

Mgr. Olga Síbrtová


Informace k zahájení školního roku

Milí žáci, vážení rodiče a zákonní zástupci,
za pár dnů vstoupíme do nového školního roku. Ve škole vrcholí přípravy, vše se uklízí a zdobí, aby se dětem ve škole líbilo. Také na ně čeká několik novinek.

Věřím, že se děti do školy těší – a teď mám na mysli nejenom budoucí prvňáčky, ale také žáky vyšších ročníků, kteří za sebou mají mnohem více týdnů – než je těch prázdninových, kdy do školy mezi své spolužáky a pedagogy nedocházeli. Všichni jistě netrpělivě očekávají, co na děti ve škole čeká, proto bych Vás ráda touto formou informovala o organizaci prvních školních dnů.

Úterý 1. září: 

Škola se pro děti otevře v 7:20, jak jsou zvyklé. Žáci se následně rozejdou do tříd. Prvňáčci se svými rodiči budou letos ve školičce, starší žáci mají třídy v hlavní budově. 

Pozor! Každoročně se najde někdo, kdo si myslí, že první zvonění ve škole zazní až v osm – není tomu tak! Školní vyučování v lichnovské škole začíná v 7:40.

Následovat bude: 

 • pro žáky první třídy – slavnostní zahájení školního roku do cca 9:30 hodin;
 • žáci vyšších tříd – třídnické práce společně s třídními učiteli, ukončení výuky pro první stupeň v 9:25 hodin, pro druhý stupeň v 9:00 hodin.  
 • možnost zakoupení obědů;
 • zápis do školní družiny – proběhne:

pro rodiče žáků prvního ročníku – v průběhu slavnostního zahájení školního roku

pro rodiče žáků druhého až pátého ročníku – od 10 do 12 hodin a od 14 do 16 hodin

První školní den nebudou mít žáci ZŠ možnost stravování ve školní jídelně, ani nebude v provozu školní družina. Ta bude v provozu během tohoto týdne od 6:30 do 7:30 a od 11:15 do 16:15 hodin. 

Středa 2. září a čtvrtek 3. září:

 • na prvním stupni bude výuka probíhat čtyři vyučovací hodiny (7:40–11:15), na druhém stupni pět hodin (7:40–12:10); 
 • třídnické práce (seznámení s rozvrhem hodin, provozem školy, školním řádem, pravidly bezpečnosti a chování, organizací školního roku, informace k elektronické žákovské knížce, volba třídní samosprávy apod.);
 • žáci přihlášení ke stravování mají zajištěn oběd

Pátek 4. září:

 • Uklízíme školní zahradu. Výuka potrvá na prvním stupni do 11:15, na druhém stupni do 12:10. Prosíme rodiče, aby děti vybavili pohodlným pracovním oblečením. Společnými silami zvelebíme školní pozemek po dvou měsících letních prázdnin. Podrobnější informace o akci Vám budou sděleny. 

Od pondělí 7. září:

 • Výuka probíhá dle platného rozvrhu hodin.  
 • 15:30 – SRPŠ a informativní třídní schůzky – více informací obdržíte během prvního školního týdne. 

Další informace se budete průběžně dozvídat od třídních učitelů svých dětí nebo prostřednictvím internetových stránek školy a programu DMSoftware. 

Mně osobně nezbývá, než Vám a Vašim dětem popřát jménem všech zaměstnanců školy úspěšné vykročení do nového školního roku a ať se žákům ve škole líbí. Zároveň se těšíme na dobrou vzájemnou spolupráci s rodiči a zákonnými zástupci našich žáků.

Mgr. Olga Síbrtová


všechny články v Novinkách ZŠ