Novinky ZŠ

Informace o onemocnění covid 19 v VII. třídě a zahájení vzdělávání distančním způsobem v této třídě

Vážení rodiče a zákonní zástupci žáků, 
v VII. třídě máme potvrzený případ onemocnění covid 19. Dnes jsem z tohoto důvodu kontaktovala Krajskou hygienickou stanici, kde jsme dohodli další postup k ochraně zdraví dalších žáků a pedagogů školy. 

Vzdělávání distančním způsobem – VII. třída: Všichni nenaočkování žáci této třídy a žáci, kteří neprodělali onemocnění covid 19 v posledních 180 dnech, jsou v karanténě. Tito žáci nepůjdou do školy v pondělí 25. října a v úterý 26. října 2021. Po tyto dva dny budou vzděláváni distančně – přes Google Učebnu obdrží během pondělka od pedagogů úkoly na tyto dva dny. Pokud by karanténa zasáhla i do dnů po podzimních prázdninách, budou vzděláváni distančně standardním způsobem (úkoly v Google Učebně + online hodiny dle rozvrhu online hodin, který bude žákům zaslán třídní učitelkou na jejich školní e-maily). V pondělí zahájíme ve spolupráci s KHS trasování, KHS poskytneme potřebné údaje a Vy budete kontaktováni jejich pracovníky. Těmto žákům bude nastavena karanténa, která bude ukončena absolvovaným negativním PCR testem. Na délce karantény a postupu se dohodnete s pracovníky KHS (dle mých informací pro absolvování PCR testu budete buď kontaktovat dětského lékaře, nebo vyplníte sebereportovací formulář). 

Žáci, kteří mají ukončené očkování a od poslední dávky uplynulo již více než 14 dnů, nebo žáci, kteří prodělali onemocnění covid-19 a od prodělání nákazy neuplynulo více než 180 dní, dochází do školy k prezenčnímu vzdělávání, karanténa jim nařízena nebude. Důležité ale je sledovat také u nich jejich zdravotní stav a v případě výskytu respiračního onemocnění kontaktovat lékaře. 

Všichni žáci (ti, kteří se z důvodu nařízení karantény vzdělávají distančně, i ti, kteří se vzdělávají prezenčně) mají nárok na dotovaný oběd. Žákům, kteří se z důvodu nařízení karantény vzdělávají distančně, musí oběd vyzvednout osoba, které karanténa nařízena nebyla, v čase výdeje určeném vnitřním řádem ŠJ od 10:45 do 11:10 nebo od 13:30 do 13:45 hodin. Žák, který je v karanténě, si oběd osobně vyzvednout nesmí. V případě, že o oběd nemáte zájem, prosím odhlaste jej telefonicky u vedoucí školní jídelny Aleny Kandráčové na telefonním čísle 556 808 547 v pondělí do 7:30 hodin (týká se pondělního oběda), na další dny pak můžete odhlašovat standardně přes portál strava.cz.  

Vzdělávání prezenčním způsobem – ostatní třídy: Všichni ostatní žáci školy (vyjma žáků VII. třídy) se dále vzdělávají prezenčně. Žádáme Vás, abyste sledovali jejich zdravotní stav a v případě výskytu respiračního onemocnění děti neposílali do školy. 

Pokud máte k uvedenému jakékoliv dotazy nebo něčemu nerozumíte, prosím obracejte se přímo na mě na telefonním čísle 774 430 360. 

Děkuji za spolupráci.

Mgr. Olga Síbrtová


logo Moravskoslezského kraje

Jak prověřil adaptační kurz naše prvňáčky? Skvěle! Stále táhnou za jeden provaz!

První říjnový týden zakončili žáci první třídy se svou třídní učitelkou Mgr. Monikou Hanzelkovou, zástupkyní ředitelky Mgr. Martinou Bílkovou a vedoucí vychovatelkou školní družiny Lucií Vávrovou, DiS., společným adaptačním kurzem v rámci školního projektu Lichnov: Pošli to dál.

Ve skautském centru Vanaivan v Kopřivnici na děti čekaly dvě paní průvodkyně – Radka Hývnarová a Dana Žambochová, které si pro děti připravily dobrodružný program plný her, zajímavých úkolů, výtvarného tvoření, úsměvů a dobré nálady.

„Ve venkovních prostorech se děti zapojily do sportovních i seznamovacích her, vyzkoušely si svůj postřeh, pohotovost, rychlost, zručnost. Děti hledaly černé stopy vlků v areálu skautského centra a zelené stopy děti nakonec přivedly až k vlčímu pokladu,“ popisuje dobrodružnou výpravu třídní učitelka prvňáčků a zároveň dodává: „Je moc krásné a příjemné vidět na tvářích dětí úsměvy a radost z toho, že můžeme něco dělat společně a při tom se dobře pobavit a být šťastni, že jsme spolu jako jedna třída. Vždyť naše heslo třídy je: „Táhneme za jeden provaz“. Také my, dospělí, jsme se dobře pobavili s dětmi při plnění úkolů a rovněž v našich tvářích byly vidět radost a úsměvy.“

Adaptační program dětem zanechal spoustu zážitků a dojmů z prvního společného třídního výletu. „Díky adaptačnímu kurzu měly děti možnost vzájemně se hlouběji poznat a stmelit třídní kolektiv. Procesy vzájemného sbližování a poznávání obvykle trvají dlouhé měsíce, díky adaptačnímu kurzu jsou začátky sbližování snazší,“ vysvětluje význam adaptačních kurzů zástupkyně školy, která je na lichnovské základní škole i ve funkci metodika prevence.  Už teď se těšíme na další kurz, který proběhne v lednu.

Na projekt Lichnov: Pošli to dál získala škola účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro podporu aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže. Na smluvené místo se žáci dopravili autobusem, který byl hrazen z prostředků Spolku rodičů a přátel školy, za což mu patří poděkování.

Bc. Hana Horáková


Soutěž Lichnovský chytrolín se na podzim konat nebude

Vzhledem ke zhoršující se epidemické situaci se v naší škole neuskuteční tradiční vědomostní soutěž Lichnovský chytrolín, která byla naplánovaná na úterý 26. října 2021 pro soutěžní týmy žáků z okolních škol. 

Přesto bychom soutěž rádi v letošním školním roce zorganizovali. Plánujeme buď její prezenční organizaci v jarních měsících, nebo variantu online, kdy by soutěžní týmy žáků pracovaly ve svých školách.

Mgr. Olga Síbrtová 


Velký svět techniky v Ostravě: šifrování, robotování a programování!

Zajímavé exkurze se dočkali se sedmáci a deváťáci, kteří ve čtvrtek 23. září 2021 navštívili Dolní oblast Vítkovic a tam Velký svět techniky v Ostravě. A čekal je bohatý program! Deváťáci byli zasvěceni do tématu Roboti v našem životě, který vedl lektor a náš IT specialista Bc. Jan Rek. 

Co se všechno dověděli, prozradil pan učitel Mgr. Ondřej Švrček, koordinátor ICT: „V úvodu žáci debatovali, kde se okolo nás v běžném životě můžeme setkat s roboty. Potom si mohli sestavit vlastního robota z Lega a pomocí různých jednoduchých programových příkazů si vyzkoušeli, jak takový robot funguje. Tohle žáky opravdu bavilo.“ Nakonec se ještě deváťáci měli možnost podívat se na novou expozici o Měsíci, jehož součástí byla replika skafandru Neila Armstronga.

Druhá polovina výpravy – sedmá třída – si nejprve prohlédla rozsáhlou expozici Světa techniky a následně se věnovala Ínávorfiš aneb tajemství utajených zpráv. V úvodu sympatická lektorka Mgr. Dita Molcarová žákům vysvětlila, jaký je rozdíl mezi kódem a šifrou a s jakými kódy se v životě běžně setkávají, aniž by si to uvědomovali. „Následně se seznámili s Cézarovou šifrou, kterou používal Cézar při válečných taženích ke komunikaci s vojskem. A pak se zábavnou formou žáci učili, jak prolomit šifry a jak zajistit bezpečnou formu přenosu informací,“ prozrazuje Mgr. Eva Pustějovská, třídní učitelka VII. třídy. Své nabyté znalosti si mohli následně ověřit v závěrečné části programu, kdy na ně po odhalení zašifrované zprávy čekal ukrytý poklad. 

Bc. Hana Horáková


Evropský den jazyků: slavili jsme kulturní a jazykové rozmanitosti

V pondělí 27. září 2021 naše škola oslavila Evropský den jazyků. Program zaměřený především na druhý stupeň byl rozdělen do dvou částí. 

„Náplní první části byly tři přednášky. Na dvou z nich se podílely učitelky naší školy. Francii nám představila Ing. Helena Sarrahy, která v této zemi několik let žila. Také nám prozradila, že si z Francie přivezla do České republiky manžela. Zemi a její zvyklosti zná tedy dokonale, a tak dokázala žáky hodně zaujmout. Všichni už vědí, jak vypadá přivítání, když se dva Francouzi setkají, a někteří se dokonce naučili základní francouzské zdvořilostní fráze,“ popisuje učitelka jazyků Mgr. Hana Poláková, která Evropský den jazyků v naší škole zorganizovala. 

Angličtinářka Mgr. Gabriela Mynářová seznámila žáky se svými zážitky, které získala během ročního pobytu ve Spojených státech amerických. Mimo jiné popsala i školu, kterou navštěvovala, a tak mohli žáci srovnat, co máme u nás jinak. 

„Poslední prezentující byla Veronika Adamčíková, která dlouhodobě žije ve Velké Británii. Podělila se s námi o své každodenní zkušenosti z této země,“ uvádí dále Hana Poláková s tím, že akce byla rozdělena do dvou částí. Tou první byly právě přednášky, ve druhé byla aktivita přesunuta naopak na žáky. 

„Každá třída druhého stupně měla za úkol zajímavým způsobem prezentovat jednu evropskou zemi, kterou si vylosovali. Žáci vytvořili velmi pěkné práce – kreslili, stříhali, lepili, někteří dokonce i vařili! Svá díla poté vystavili na hlavní chodbě školy, kde se na ně mohli podívat i jejich spolužáci z nižších ročníků,“ popisuje Hana Poláková. 

„Evropský den jazyků se mi moc líbil. Myslím si, že takové akce jsou fajn. Ne vždy je nutné učit se podle rozvrhu. Naopak, z tohoto dne si žáci odnesli spoustu zajímavých informací o zemích od lidí, kteří je nenavštívili pouze jako turisté, ale pobývali v nich mnohem více času, a měli je tedy příležitost poznat velmi dobře. Žáci se aktivně doptávali na podrobnosti. Já osobně jsem se dozvěděla spoustu nových informací,“ hodnotí netradiční výuku v rámci Evropského dne jazyků ve škole její ředitelka Mgr. Olga Síbrtová. 

„Rovněž se mi líbily prezentace evropských zemí, které žáci v jednotlivých třídách vytvořili. Do jejich přípravy, během níž museli samostatně vyhledávat a třídit informace, ale také mezi sebou komunikovat a spolupracovat, byli doslova zapálení. A musím konstatovat, že zadání pojali opravdu pestře. Do představení země zahrnuli také gastronomii a mě potěšilo, že mi sedmáci dokonce donesli k ochutnání maďarský guláš, který jeden z nich úplně sám uvařil,“ dodává ředitelka.  

„Určitě bych chtěla poděkovat učitelkám Haně Polákové, Gabriele Mynářové a Heleně Sarrahy, které se na přípravě tohoto dne nejvíce podílely. Zvláštní poděkování patří paní Veronice Adamčíkové, která v tento den do naší školy zavítala. Její povídání o Velké Británii jsem si moc ráda vyslechla, ochutnala jsem chipsy i pravý anglický čaj. Ten mi chutnal, ale zdálo se, že dětem úplně nešmakoval. Důležitým poznatkem je, že vše, co je za hranicemi naší vlasti, nemusí být nutně vždy lepší. Je dobré to zjistit, aby si člověk vážil věcí, které v naší zemi fungují dobře,“ uvádí závěrem ředitelka školy. 

Bc. Hana Horáková


Jaké to je mít tělesný handicap? To, a ještě mnohem více si vyzkoušely děti z druhé a třetí třídy

Buďme kamarádi! Tak se nazývá školní preventivní program, který si v rámci prožitkového dne mohli v pátek 24. září 2021 vyzkoušet žáci druhého a třetího ročníku. A jak takový prožitkový den vypadá? 

„Děti se pod odborným vedením speciální pedagožky Aleny Svobodové měly možnost seznámit s různými druhy tělesného handicapu – sluchového, zrakového a tělesného postižení. Formou aktivit si všichni vyzkoušeli, jaké to je nevidět, neslyšet a dorozumívat se znakovou řečí nebo se pohybovat pomocí invalidního vozíčku,“ popisuje prožitkový den třídní učitelka II. B Mgr. Markéta Martinů. 

A co naši třeťáci? „I třeťáci si vyzkoušeli různé techniky. Třeba malovali nohama nebo stavěli komín z kostek jen za pomocí nohou. Zkusili si také chodit s citlivou dopomocí kamaráda s bílou holí mezi překážkami a seznámili se s psaním na Pichtově stroji nebo psali slova Braillovým písmem. Děvčata a chlapci spolupracovali a také zjišťovali, jak pomoci člověku, který naši pomoc potřebuje,“ popsala třídní učitelka třeťáků Mgr. Ester Kašlíková. 

Všechny činnosti vedly k rozvoji empatie a respektu vůči jinému člověku, k sociálním dovednostem, které je tolik důležité zvlášť v dnešní technické době probouzet a posilovat.

Bc. Hana Horáková


Po roční odmlce se zase hlásí Lichnovský chytrolín!

Naše škola připravuje tradiční vědomostní soutěž, která se uskuteční v úterý 26. října 2021. 

Jakými se soutěž bude řídit pravidly? „Školy si sestaví svůj tým, který bude tříčlenný, přičemž jednotliví žáci budou z třetího, čtvrtého a pátého ročníku. Jedná se o vědomostní soutěž, kterou už řadu let pořádáme také pro okolní školy. Jejich žáky v Lichnově rádi přivítáme, podobně jako v minulých letech,“ popisuje organizátorka soutěže Mgr. Lenka Matulová, třídní učitelka pátého ročníku.   

„Věřím, že si po loňské odmlce budou moci děti opět zasoutěžit v přátelském duchu,“ přeje si ředitelka školy Mgr. Olga Síbrtová. „Těší mě, že pro zúčastněná družstva připravil Spolek rodičů a přátel školy velmi pěkné ceny. Myslím si, že se máme na co těšit!“ dodává ředitelka. 

Milí chytrolíni, pojďte s námi do toho! Naposledy si pohár odvezli žáci ze Štramberku. Tak kdo to bude letos?

Bc. Hana Horáková


Informace o doučování a jeho rozvrh

Vážení rodiče a zákonní zástupci, 
naše škola zahajuje od 4. října 2021 doučování v rámci Národního plánu doučování. Informace o tomto programu jste jistě zaznamenali v médiích. O co jde?

Národní plán doučování: Pandemie COVID-19 zasahuje do režimu vzdělávání na českých školách již od března roku 2020. Výluka prezenční výuky má výrazné negativní dopady na vzdělávací výsledky žáků a zvýšení vzdělanostních nerovností. Snížená úroveň vzdělání se přitom promítá i do budoucích výdělků současných žáků, a to po dlouhé dekády jejich produktivního života. 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy proto připravilo Národní plán doučování, který pomůže zmírnit negativní dopady výluky prezenční výuky. Plán podporuje všechny základní a střední školy a konzervatoře v České republice v realizaci individuálního i skupinového doučování žáků. V první fázi bude přímé doučování žáků probíhat do 31. prosince 2021. 

Kdo doučování ve škole povede? Organizační a personální zajištění doučování je v kompetenci ředitele školy. S ohledem na skutečnost, že povaha doučování není školským zákonem definována, není definována ani minimální odborná kvalifikace. Ředitel školy může na doučování přijmout osoby nesplňující předpoklad odborné kvalifikace, v naší škole se ale při současném rozsahu doučování podaří zajistit doučování kvalifikovanými učiteli školy. 

Za ochotu ujmout se tohoto úkolu jim patří mé poděkování. Domnívám se, že takto zajistíme vysoký standard doučování – učitel v daném předmětu nejlépe ví, co by mělo být náplní doučování, kde má konkrétní žák největší potíže. A v případech, kdy jsme nebyli schopni zajistit doučování učitelem daného předmětu, se jedná vždy o pracovníka školy, takže se mezi sebou kolegové určitě zvládnou dohodnout, co je třeba v doučování dělat. 

Co budeme doučovat? Ve škole jsme vyhodnotili, že nejdůležitější bude doučování ve stěžejních předmětech, kterými jsou na prvním stupni český jazyk a matematika, na druhém stupni český jazyk, matematika a anglický jazyk. Jsou to předměty s vysokou mírou návaznosti učiva, kde vynechání určitého tematického celku či okruhu může zásadně ovlivnit schopnost žáků navázat na očekávané znalosti. Je však rovněž možné, že okruh předmětů poskytovaných v rámci doučování se v průběhu podzimu změní či upraví. Vycházet budeme vždy z potřeb žáků a našeho průběžného vyhodnocování jejich výsledků. 

Kromě toho jsme do doučování zařadili přípravu žáků 9. ročníku k přijímacím zkouškám z českého jazyka a matematiky. Domníváme se, že žáci tohoto ročníku byli pandemií významně postiženi, co se týká doby uzavření školy, proto bychom jim rádi nabídli pomocnou ruku při složení přijímacích zkoušek na střední školy. 

Do doučování jsme rovněž zahrnuli i poskytování podpůrného opatření 1. stupně – pedagogické intervence. 

Komu je doučování určeno? Na základě stanovených kritérií lze identifikovat žáky, pro které je program primárně určen – jsou ohroženi školním neúspěchem, zejména v důsledku pandemie. Doporučená kritéria naleznete zde. Tato kritéria jsme vzali do úvahy rovněž ve škole a na jejich základě jsme se identifikovali žáky, pro něž by doučování bylo přínosné. Spolupracovali na tom vyučující jednotlivých předmětů (učitelé, kteří učili ve třídě v loňském roce, učitelé, kteří učí ve třídě v letošním roce, třídní učitelé, pracovníci ŠPP). 

I v tomto případě je možné, že se okruh doučovaných žáků změní v případě, že pedagogové vyhodnotí, že by mohlo některému z dalších žáků doučování prospět (například při zhoršení prospěchu, zjištění „mezer“ ve znalostech či po nemoci). Zároveň žádáme Vás, zákonné zástupce, abyste rovněž Vy aktivně oslovili školu (vyučující jednotlivých předmětů či třídní učitele) v případě, že zaznamenáte výukové potíže u svého dítěte. K případné konzultaci můžete využít konzultační hodiny vyučujících. 

Hlavním cílem poskytování doučování je:

 • zabránit školnímu neúspěchu žáka;
 • zlepšit vzdělávací výsledky žáka;
 • zlepšit prospěch a získat základní přehled v tématech a schopnost navázat na další očekáváné znalosti. 

Jak budete o doučování informováni? Pokud bylo Vašemu dítěte nabídnuto doučování, obdrželo od svého třídního učitele Dohodu o poskytování doučování. Jedná se o dohodu mezi školou, zákonným zástupcem a žákem, která specifikuje podmínky, za kterých bude škola doučování žákovi poskytovat. V případě nedodržování této dohody ze strany žáka nebo zákonného zástupce může škola žáka z doučování vyloučit.  

Kdy a kde se bude doučování realizovat? Pro doučování byl zpracován rozvrh platný do prosince 2021. V případě jeho změn budete předem informováni prostřednictvím programu DMSoftware. Tento rozvrh naleznete zde.

Komplexní informace o Národním plánu doučování naleznete zde. V případě jakýchkoli dotazů se na nás neváhejte obrátit. 

Mgr. Olga Síbrtová

s použitím informací z webu doucovani.edu.cz


Informace k otevření kroužků ve školním roce 2021/2022

Vážení rodiče, 
ve čtvrtek 23. září 2021 byl termín odevzdání přihlášek do zájmových útvarů a kroužků nabízených v odpoledních hodinách v naší škole. Na základě těchto přihlášek otevíráme od středy 29. září 2021 tyto kroužky:

 • Malí stavitelé – z důvodu velkého zájmu bude probíhat ve čtrnáctidenních cyklech (lichý týden – žáci druhého ročníku/sudý týden – žáci prvního a třetího ročníku) 
 • Malý kuchtík
 • Keramika – z důvodu velkého zájmu bude probíhat ve čtrnáctidenních cyklech (lichý týden – žáci prvního ročníku/sudý týden – žáci druhých, čtvrtých a pátých ročníků)
 • Volejbalový kroužek
 • Just Dance
 • Koumák 
 • Přípravný sbor 
 • Svět zvířat 
 • Deskovky
 • Cukrářské dobroty

Doplňujeme informace o kroužcích, které se uskutečňují pod vedením externích poskytovatelů:

 • Šachový kroužek – počet přihlášených zájemců byl nahlášen MAP ORP Frenštát p. R. II., zájemců je dostatek a kroužek zahajuje svou činnost 
  1. 10. 2021 od 13:30 – 14:15
 • Basketbalový kroužek – činnost kroužku již byla zahájena.

Mgr. Martina Bílková


Rukavice, taky táčky, naši žáci nejsou mačky

V pátek 17. září 2021 se uskutečnil každoroční společný úklid okolí školy. Žáci a pedagogové dorazili do školy připraveni v pracovním oblečení, mnozí také vybaveni vlastním zahradním náčiním, a těšili se na společnou akci. 

Koordinátorka pracovních činností na pozemcích a vedoucí akce pro druhý stupeň Mgr. Monika Čempel naplánovala úseky úklidu pro jednotlivé třídy a mohlo se začít. „Počasí nám od rána sice moc nepřálo, ale postupně se do venkovního úklidu zapojovali žáci V., VI. A, VI. B. a VII. třídy. Všichni se zdařile zhostili svých úseků. Zametali, pleli, sbírali shnilá jablka a odváželi plevel do kontejnerů. Sedmáci rovněž naplnili přistavený kontejner sběrovým papírem,“ popsala průběh akce učitelka. 

Práce prvního stupně zase organizovala učitelka Mgr. Lenka Matulová, která zmínila rychlou změnu programu dne: „Vzhledem k počasí měli žáci prvního stupně náhradní program. Pečovali o pokojové rostliny. Ve svých třídách přesazovali květiny, utírali prach z listů a zalévali.“ Pokud měly děti zájem, dostaly do třídy malého Honzíka. Lísteček fialky, o který budou pečovat po celý školní rok. Uvidíme, jestli jim Honzík vyroste.“ 

Nakonec se akce navzdory nepříznivému počasí úspěšně vydařila a všem zapojeným patří velký dík.

Bc. Hana Horáková


Trofeje i houby: dvě přírodopisné exkurze v jednom dni přímo v Lichnově

V pátek 10. září 2021 se žáci čtvrté a páté třídy zúčastnili chovatelské přehlídky trofejí, kterou uspořádala Českomoravská myslivecká jednota, z. s., okresní myslivecký spolek Nový Jičín.  

„Výstava proběhla v lichnovském kulturním domě. Pro žáky zajistilo myslivecké sdružení odbornou přednášku Ondřeje Mrkvy o lesní zvěři, ptactvu a myslivosti. Součástí přednášky byla i poslechová část nahrávek zvuků lesní zvěře,“ popisuje učitelka přírodopisu Mgr. Bohdana Hutyrová, která návštěvu výstavy trofejí pro školáky zajistila. „Žáci se dozvěděli mnoho zajímavého a mohli si prohlédnout expozici trofejí a vycpaných ptáků a zvířat,“ dodává kantorka.  

Po návštěvě výstavy se žáci přesunuli do Muzea vystěhovalectví, kde zhlédli výstavu modelů hub. Tu připravila Mgr. Alena Dobečková ve spolupráci s paní Evou Kašpárkovou. „Své znalosti si žáci mohli ověřit v kvízu a odměnou za jeho vyřešení byla pro ně sladkost v podobě houby,“ uvádí závěrem Bohdana Hutyrová.  

Bc. Hana Horáková


Třída VI. A ve Vanaivanu: startujeme další školní rok s poselstvím, které má sílu

logo Moravskoslezského kraje

Ve středu 8. září vyrazili žáci z VI. A vstříc velkému dobrodružství – strávit společně se svými spolužáky tři dny. Cílovou destinací bylo Skautské centrum Vanaivan v Kopřivnici. 

Takové zadaptování není jednoduché, to už vědí z loňského roku, kdy stmelovali třídní kolektiv na školní zahradě. Jak seznamování probíhalo, popsala třídní učitelka VI. A Mgr. Bohdana Hutyrová: „Moravskoslezský kraj nám poskytl finanční podporu, kterou zaštiťuje projekt Lichnov: Pošli to dál. Díky ní jsme mohli strávit příjemné a užitečné chvíle v kopřivnickém skautském centru.  Šesťáci se důkladně poznali při řadě soutěží a her. Společně dobývali hrad, stavěli různé stavby nebo synchronizovali svoji motoriku.“ 

Všechny úkoly směřovaly k získání klíče, který otevíral tajemnou truhlici. Tam bylo zašifrováno poselství od loňských absolventů naší školy. 

Pro všechny žáky byly společně strávené tři dny moc fajn a těší se na nastartovanou společnou cestu za dalším dobrodružstvím.

Bc. Hana Horáková


Tři dny ve Vanaivanu: bez vzájemné komunikace, spolupráce, tolerance to nepůjde!

logo Moravskoslezského kraje

Zatímco zbytek školy usedl v pondělí 6. září 2021 poprvé do školních lavic, žáci nově vytvořené třídy VI. B se pod vedením zástupkyně ředitelky Mgr. Martiny Bílkové, tentokrát ovšem v roli metodika prevence, a třídní učitelky Mgr. Gabriely Mynářové vydali na adaptační kurz do Skautského centra Vanaivan v Kopřivnici. Díky dotaci Moravskoslezského kraje a projektu Lichnov: Pošli to dál, z něhož byly hrazeny veškeré programové výdaje, tak mohli šesťáci pokračovat v myšlence, jejímž cílem je propojovat jednotlivé třídy a zakládat si na vzájemné spolupráci, toleranci a respektu. 

Projekt, který spojuje kouzlo Expecto patronum, je v tomto školním roce – stejně jako v letech předchozích – určen prvnímu, šestému a osmému ročníku a pokud pandemická situace dovolí, i tyto třídy se nakonec společně setkají ve Vanaivanu, kde budou budovat základy patronátu.

Na šesťáky tentokrát čekaly tři dny plné skvělých aktivit připravených instruktorkami Radkou a Danou. Při většině aktivit museli žáci prokázat schopnost domluvit se, respektovat názor druhého a společně dojít k cíli.

„Nejvíce se mi líbilo, jak všichni spolupracovali, oceňuji, jak do všeho šli s nadšením. Jsem velmi ráda, že mezi sebe přijali i nově příchozí žáky ze základní školy v Mniší. Věřím, že v tomto duchu budou pokračovat i nadále,“ říká třídní učitelka. Díky krásnému počasí měli žáci při jedné z her rovněž možnost prozkoumat okolí skautského centra a navštívit Raškovu vyhlídku či Bezručovu rozhlednu.

Velká míra spolupráce se projevila i při dešifrování zprávy zanechané ve Vanaivanu loňskými deváťáky. Někteří z žáků si v luštění našli zalíbení, a všichni tak společně došli k rozluštění rad, díky kterým snadněji proplují druhým stupněm.

Bc. Hana Horáková


Informace k otevření kroužků ve školním roce 2021/2022

Vážení rodiče, 
v pátek 17. září 2021 byl termín odevzdání přihlášek do zájmových útvarů a kroužků nabízených v odpoledních hodinách v naší škole. Na základě těchto přihlášek Vám přinášíme informaci o jejich otevření v tomto školním roce, případně o jejich možném otevření po přihlášení dalších zájemců:

Kroužky, kde je v současnosti naplněna maximální kapacita a nebudou už přijímány další přihlášky, jsou tyto:

 • Malí stavitelé – z důvodu velkého zájmu bude probíhat ve čtrnáctidenních cyklech (lichý týden – žáci druhého ročníku/sudý týden – žáci prvních a třetích ročníků) 
 • Malý kuchtík
 • Keramika – z důvodu velkého zájmu bude probíhat ve čtrnáctidenních cyklech (lichý týden – žáci prvního ročníku/sudý týden – žáci druhých, čtvrtých a pátých ročníků)
 • Volejbalový kroužek

Kroužky, které se otevřou, ale ještě lze přijímat přihlášky do naplnění maximální kapacity, jsou tyto:

 • Just Dance
 • Koumák 
 • Přípravný sbor
 • Svět zvířat 

Kroužky, které se otevřou jen v případě doplnění do minimální kapacity, jsou tyto:

 • Anglická konverzace
 • Brepta
 • Cukrářské dobroty – kroužek nově nabízíme rovněž žákům šestých a sedmých ročníků 
 • Deskovky
 • Háčkování pro začátečníky
 • Přírodovědný kroužek

Doplňujeme informace o kroužcích, které se uskutečňují pod vedením externích poskytovatelů:

 • Šachový kroužek – počet přihlášených zájemců byl nahlášen MAP ORP Frenštát p. R. II., zájemců je dostatek a kroužek by měl být otevřen; další informace Vám sdělíme
 • Basketbalový kroužek – činnost kroužku byla zahájena, lze ještě dodatečně podat přihlášku do naplnění maximální kapacity

Poslední možný termín odevzdání dodatečných přihlášek je do čtvrtku 23. září 2021 do 13:00 hodin u třídních učitelů či vedoucích kroužků. Činnost kroužků bude zahájena od středy 29. září 2021 (z důvodu zkrácení provozu školy z organizačních důvodů to nebude v pondělí 27. září 2021). 

Zájem Vašich dětí o nadstandardní aktivity školy nás těší a věříme, že většině přihlášených vyhovíme.  

Mgr. Olga Síbrtová


Informace o zkrácení výuky a provozu školní družiny v pondělí 27. září 2021 

Vážení rodiče a zákonní zástupci žáků,
dne 27. 9. 2021 bude z organizačních důvodů výuka žáků II.A, II.B, III., IV., V. třídy zkrácena na čtyři vyučovací hodiny (7:40 – 11:15).

Výuka žáků VI.A, VII., VIII.A, VIII.B a IX. třídy bude zkrácena na pět vyučovacích hodin (7:40 – 12:10).

Žáci I. a VI. B třídy budou mít výuku dle rozvrhu hodin. (7:40 – 11:15)

Provoz všech tří oddělení školní družiny bude zajištěn do 13:00 hodin.

Děkujeme za pochopení

Mgr. Martina Bílková


Pozor! Opět jsme vyhlásili soutěž ve sběru kaštanů, žaludů a bukvic pro myslivce

Naše mateřská škola a školní družina letos na podzim zahájila opět soutěž pro děti ve sběru kaštanů, žaludů a bukvic. Lesní plody poputují k mysliveckému sdružení či k chovatelům drobné zvěře a pomohou zvířátkům přečkat zimu.

Děti se mohou zapojit do 31. října 2021. Suché, zvážené plody mohou odevzdávat ve školní družině Myšáků a v mateřské škole vždy ráno po příchodu. Pět nejlepších sběračů bude odměněno. 

Lucie Vávrová, DiS. 


všechny články v Novinkách ZŠ