Novinky ZŠ

Soutěž Lichnovský chytrolín už zná držitele poháru. Odvezli si jej žáci ze Štramberku

Stalo se již tradicí, že v říjnu se v naší škole sjedou žáci okolních škol, aby změřili síly ve vědomostní soutěži Lichnovský chytrolín. Letošní soutěže, která se konala ve čtvrtek 24. října 2019, se zúčastnilo více škol než v letech minulých. Do Lichnova dorazilo celkem šest družstev z okolních základních škol. „Naše pozvání přijali účastníci z Lubiny, Mniší, Tiché, Štramberku a Závišic. Soutěže se zúčastnily tříčlenné týmy složené ze zástupců žáků třetího, čtvrtého a pátého ročníku,“ sdělila organizátorka soutěže, učitelka Mgr. Lenka Matulová.

V průběhu soutěže panovala pohodová atmosféra a bylo vidět, že žáci byli pozitivně motivovaní. Do soutěže navíc věnovali pěkné ceny Spolek rodičů a přátel školy a ředitelka školy – pro první tři výherce byly přichystány encyklopedie a ti ostatní byli odměněni sladkostí, knihami a upomínkovými předměty. 

Otázky byly koncipovány do několika tematických okruhů: příroda, vlastivěda a sport. „Nejvíce s body zamíchala poslední část soutěže. Žáci měli pojmenovat neznámý předmět a určit, k čemu slouží,“ uvedla Lenka Matulová a prozradila, že účastníci si daný předmět mohli ohmatat ve svých rukách. Jedním ze záludných předmětů byl například hříbek na látání ponožek, vývrtka na otevírání lahví schovaná v klíči nebo radlička z podmítače na kypření půdy.A jak soutěžení vlastně dopadlo? První místo obsadili žáci ze Základní školy Štramberk a k výherním cenám získali ještě putovní pohár. Druhé místo obsadili žáci z Lubiny, třetí ze Závišic. Lichnovská škola se umístila na čtvrté příčce. Všem zúčastněným gratulujeme a těšíme se na další setkání.

Bc. Hana Horáková


Skvělé první místo a postup pro naše hochy ve stolním tenise

Žáci Filip Tichavský (IX. třída), Vojtěch Tichavský (VI. třída) a Dominik Sedlář (VIII. třída) reprezentovali naši školu v pondělí 4. listopadu 2019 v kopřivnické Základní škole sv. Zdislavy v turnaji ve stolním tenise. Na turnaj kluky doprovodili jejich tátové. „Jedním z nich je zkušený trenér Milan Tichavský, kterému tímto děkujeme za podporu chlapců při sportovním klání,“ uvedla k akci tělocvikářka Mgr. Martina Bílková.  

Trojice žáků na turnaji vybojovala vynikající první místo a postup. „Vím, že kluci patří mezi pingpongová esa v republice. Patří jim velký dík za skvělou reprezentaci školy a určitě jim budeme držet palce v okresním finále, které se odehraje v Novém Jičíně,“ dodává k vítězství učitelka tělocviku. 

Mgr. Olga Síbrtová 


Lichnovská škola umí! European Day of Languages slavila ve velkém stylu

Základní škola v Lichnově je všestranně zaměřená – na ekologii, na kulturu, na sport a nyní se zapojila do programu na podporu jazykového vzdělání v rámci Evropského dne jazyků 2019. Tento projekt má za úkol zvýšit povědomí veřejnosti o důležitosti jazykového vzdělání, podpořit vícejazyčnost a mezikulturní porozumění. „Pro žáky byl nachystaný bohatý program. Během tří hodin se jednotlivé třídy vystřídaly na třech stanovištích a čekala je návštěva z různých koutů světa,“ prozradila Mgr. Hana Poláková, která vyučuje cizí jazyky.

A kdo poctil lichnovskou školu svou přítomností? „Byla to návštěva z Ameriky, Polska a Mexika. V učebně šesté třídy byl pro žáky připraven cizojazyčný workshop. V jednom z prvních úkolů měli žáci přiřadit tři fráze k vlajkám států, ve kterých se mluví danou řečí. Děti se tak mohly seznámit například s francouzštinou, ruštinou, španělštinou, ale i čínštinou nebo vietnamštinou,“ popisuje učitelka Mgr. Eva Pustějovská. Z těchto frází pak žáci vybírali ty, které zaslechli při poslechovém cvičení. „Na závěr si mohl každý z nich zapsat své jméno v čínských znacích na připravený pracovní list. Ten obsahoval také minislovníček základních frází všech deset cizích jazyků, se kterými se žáci v tento den seznámili,“ dodala Mgr. Eva Pustějovská.

Ve speciální učebně zase čekalo na žáky další překvapení – veselý a přátelský David, host z Ameriky, který se snažil žáky rozmluvit v angličtině. A dalším milým hostem byla paní Anna Izabela Kubalová z Polska. Ta značnou část svého života prožila v Irsku a nyní žije zde v Lichnově. Žáky seznámila s tím, jaké jsou mezi jednotlivými zeměmi rozdíly – ve školství, v životních podmínkách a lidských povahách vůbec. „Učte se cizí jazyky, protože cizí jazyky vám otevírají svět,“ tímto poselstvím ukončila své povídání paní Kubalová. 

Poslední zmíněná návštěva měla asi největší úspěch a zrychlila všem zúčastněným jejich tep. A opravdu! Do tělocvičny vešel mexický tanečník Manuel Garcia a svou mrštností a překypujícím elánem všechny ohromil. Nakazil všechny okolo: žáky napříč ročníky, ale také učitelský sbor. S velkým zapálením si zatančila i Mgr. Martina Bílková, která jako správná učitelka tělesné výchovy nechyběla snad ani na jednom vystoupení: „Bylo to perfektní! Latino dance s tímto mexickým tanečníkem, to opravdu stálo za to. Pan Garcia je příval pozitivní energie a tou nás všechny nakazil.“ Jestli si opravdu účastníci tanečků něco odnesli, prozradila třídní osmáků Mgr. Bohdana Hutyrová: „Učil žáky, ale i nás učitele, nejen tanečním krokům v populárním mexickém rytmu, ale i pár slovíček z mexické španělštiny a na závěr prozradil hned několik mexických tradic.“

Na závěr se všichni posadili do kroužku a poslali společně energii svým přátelům a rodině. Ačkoli všichni odcházeli z lekce s propoceným trikem, tak se i usmívali. Přejeme všem žákům a učitelům, aby jim úsměv a energie vydržely po celý školní rok. Adios amigos!

Bc. Hana Horáková


První třída zažila dobrodružný adaptační kurz

Na začátku října strávili žáci první třídy spolu s paní učitelkou Mgr. Markétou Martinů, asistentkami Martinou Červenkovou a Hankou Horákovou a paní zástupkyní Mgr. Martinou Bílkovou společný den plný poznání a dobrodružství. V rámci školního projektu „Lichnov: Pošli to dál“, který propojuje činnosti první, šesté a osmé třídy, se zajeli podívat do kopřivnického skautského centra Vanaivan. 

Tam už na ně čekaly dvě průvodkyně a měly pro žáčky i pro paní učitelky připraveny hry, úkoly a relaxační činnosti. „V tomto centru jsem poprvé a moc se mi tu líbí. Děti si od počátku na průvodkyně zvykly a zadání úkolů plnily na jedničku,“ prozradila třídní Mgr. Markéta Martinů. Proč je takový adaptační kurz pro prvňáčky důležitý, nám pověděla zástupkyně ředitelky základní školy Mgr. Martina Bílková: „Program, který mají v tomto centru, je přizpůsobený pro žáky, kteří se ještě mezi sebou neznají. Díky tomu, si žáci mohou mezi sebou vyzkoušet spolupráci, prožít si důvěru v druhého, pomáhat si a respektovat se navzájem.“ Týmové hry a činnosti opravdu ukázaly, kdo je například vůdčí typ a kdo se rád drží v pozadí. „I pro nás učitele a asistenty je důležité, abychom dobře znali svoji třídu a aby třída dobře znala nás. Proto jsme se do úkolů zapojili opravdu všichni. Panovala dobrá nálada a celková pohoda, střídal se hlasitý smích se soustředěním, vzájemným povzbuzováním,“ doplnila Mgr. Markéta Martinů.

Počasí všem přálo, proto se veškeré aktivity (svačinky a oběd) odehrály převážně venku.  Dětem se pobyt na čerstvém vzduchu moc líbil a perfektně se vyřádily i na workoutovém hřišti, které je součástí centra. Všichni se z adaptačního pobytu vrátili spokojení, se spoustou nabytých zážitků a dojmů a také příjemně unavení. Už se zase mohou těšit na další setkání ve Vanaivanu.

Bc. Hana Horáková


Šestý ročník má za sebou tři dny plné poznání a adrenalinu

Ve dnech 11. až 13. září 2019 se žáci šestého ročníku zúčastnili adaptačního kurzu v Kopřivnici. Tam se nachází Skautské centrum Vanaivan. Hojný počet účastníků a jejich výrazy prozrazovaly nadšení a velké odhodlání. Hned po příjezdu do centra se žáci zapojili do akce. „Začali plnit hry s velkým zapálením. Zadání mělo kolikrát vzdělávací charakter a účastníci tak poznali zajímavosti Kopřivnice, ale následovaly i úkoly s hlubším posláním, díky kterým začali více poznávat sami sebe i své spolužáky,“ prozradila Mgr. Hana Poláková, třídní učitelka šestého ročníku. Gró adaptačního kurzu tkví především v utužení třídního kolektivu, což se potvrdilo i u této třídy. „Žáci byli do her zapálení, plnění úkolů je velmi bavilo. Až na pár výjimek, spolu spolupracovali. S kolegyněmi jsme byly příjemně překvapené,“ prozradila Mgr. Martina Bílková, zástupkyně ředitelky školy. 

Příjemným překvapením bylo, když se do některých činností dobrovolně zapojili i pedagogové. Na závěr kurzu si mohli všichni vyzkoušet atrakce v lanovém centru. A takové lákadlo nezůstalo bez povšimnutí. „Odhodlala jsem se skočit tzv. big swing. Je to dynamický skok z výšky. Zespodu to nevypadalo moc vysoko, ale jak jsem vylezla nahoru, měla jsem najednou pocit, že jsem ještě výš, než je udávaných deset metrů. Ale skočila jsem a byla jsem statečnější než někteří kluci ve třídě,“ řekla asistentka pedagoga Zuzana Kubečková, Dis. I další žáci překonali sami sebe a vytvořili si tak zážitek, na který jen tak nezapomenou. Přece jen, kdo běžně skáče z deseti a půl metru zavěšený na laně?

Všichni účastníci včetně třídní učitelky, zástupkyně ředitelky i asistentky pedagoga mají plno zážitků a už teď se těší, až se spolu v rámci projektu „Lichnov: Pošli to dál“ do centra Vanaivan v zimě a v létě zase vrátí.

Bc. Hana Horáková


Zveme žáky, rodiče i veřejnost na akci Škola Lichnov se halí do sametu


Jablečné dobroty provoněly celou školu

Škola v Lichnově má svůj malý jablečný sad. Letos byla úroda velká, proto se do sbírání a zpracování jablíček zapojili žáci i zaměstnanci školy. Jednotlivé činnosti se pečlivě rozdělily také mezi žáky navštěvující školní družinu. „Nejdříve děti jablíčka sbíraly do pytlů a poté je rozkrájely na tenké plátky. To probíhalo v hodinách pracovních činností,“ prozradila učitelka Mgr. Monika Čempel, která „jablíčkovou akci“ ve škole koordinuje. V hodině vaření zase z jablíček žáčci udělali smoothie. „Na koktejlech si děti moc pochutnaly, dobrotu nabídly také svým učitelům,“ popisuje Monika Čempel. A své uplatnění našla jablíčka i v kroužku Cukrářských dobrot, který ve škole probíhá. Žáci si společně vyrobili litou buchtu s jablky a drobenkou či jablečné rohlíčky ze šlehačkového těsta.

Děti byly zručné a práce s malými nožíky jim nedělala žádný problém. Při činnosti na ně dohlížel učitel pracovních činností Ing. Petr Černošek. Co se stalo s jablíčky po nakrájení, prozradila Monika Čempel: „Po domluvě s panem starostou Ing. Alešem Mičulkou jsme připravená jablíčka vozili do místní sušárny ovoce, kde nám jablíčka sušila paní Klimková, které bychom tímto rádi poděkovali.“ Velký dík patří i zaměstnancům školy, kteří rovněž přiložili ruku k dílu. Nasušená jablíčka žáci zabalili a připravili je k prodeji na plánovaný vánoční jarmark. A vy se na ně už teď můžete těšit!

Bc. Hana Horáková


Prvňáčci zažili dobrodružnou výuku plnou poznání

Naši prvňáčci už mají bezmála dva měsíce v lavicích za sebou a do školy chodí vždy s dobrou náladou. A protože jsou hodní a zvídaví, paní učitelka pro ně připravila zpestření výuky. Jelikož se pěkný podzim začíná krátit a je třeba si užít poslední paprsky slunce, vzala Mgr. Markéta Martinů poslední dvě vyučovací hodiny prvňáčky ven. „Je úplně bezvadné, když můžu výuku uskutečnit venku, protože zde můžu improvizovat, ale taky si nachystat různé pomůcky, které bych třeba vevnitř využít nemohla,“ upřesnila Mgr. Markéta Martinů, třídní učitelka prvňáčků. Propojení vyučovacích předmětů probíhá zábavnou formou a je i přitažlivější pro školáčky. „Dnes jsme propojili snad všechny předměty – prvouku, svět práce, poznávání písmen, počítání. Nechci mluvit za všechny děti, ale myslím, že jsme si všichni tyto dvě krátké hodiny užili,“ dodala paní učitelka.  

V první části vyučovací hodiny si děti vyzkoušely, jaké to je být zahradníkem.  Chopili se hrábí, motyk, a rýčů a dali se do práce. Ukázalo se, že jsou to děti z dědiny a práce pro ně nebyla cizí. Odměnou jim byla sladká jablíčka, která společně sbírali na hromádku. 

Největší nadšení nastalo, když měli prvňáčci dovést paní učitelku a dvě paní asistentky k lichnovské soše svatého Isidora. „Úkolu se chopili statečně a ukázalo se, že je pro ně trasa známá. V tomto krásném podzimním dni pozdravili veverku a pár srnek. A ty výhledy! Taková nádhera – Ondřejník, Skalka, Radhošť a Javorník – beskydské vrcholy zbarvené podzimním listím. Děti se poučily o tom, kdo to vlastně svatý Isidor byl, jaký strom vedle sochy patrona roste, a nakonec si mohly zazvonit třikrát na zvoneček,“ uvádí jejich třídní učitelka, která si pro děti na zpáteční cestu připravila poznávání písmenek, aby jim cesta ubíhala rychleji.  Děti si je však musely nejdříve najít! A povedlo se. Žáčci našli všechna písmenka, která už znají, a složili a z nich i slova. Do školy se všichni vrátili spokojeni. 

 Bc. Hana Horáková


V Ostravě se konal speciální ekoworkshop a my byli u toho!

Zástupci deváté třídy lichnovské školy se zúčastnili ve středu 9. října 2019 speciálního workshopu Ekoenergie 19 Chytrý region. Akce probíhala pod záštitou Střední školy teleinformatiky v Ostravě ve spolupráci s Odborem pro životní prostředí Moravskoslezského kraje a je určena žákům základních a středních škol. Jejím hlavním cílem je vzbudit zájem o ekologii, zpopularizovat přírodní a technické obory a zlepšit povědomí žáků o situaci životního prostředí v kraji. Kromě odborných přednášek, se návštěvníci mohli zúčastnit exkurze do „pasivního domu“ v Ostravě-Hulvákách nebo exkurze do centra ENET – VŠB-TU Ostrava.

Žáci z vybraných dvaceti škol si na workshopu zvolili téma, ke kterému pak vypracují vlastní prezentaci. „Úkolem žáků bude popřemýšlet nad danou problematikou a najít řešení,“ upřesnil učitel Ing. Petr Černošek, který na workshop doprovodil dvě žákyně devátého ročníku Julii Kašpárkovou a Terezu Šulganovou. „Myslím, že se holky těší. Společnými silami vytvoříme návrh a poté jej zpracujeme v prezentaci,“ zhodnotil přípravu žákyň pan učitel. Témata jsou docela zajímavá: Úspory energií jsou cool, Obnovitelné zdroje energie a blízká budoucnost, Užitečné odpady a jejich následné využití, Smart region – zelená budoucnost Moravskoslezského kraje. „Jaké téma si děvčata vyberou, to nechám čistě na nich,“ dodal Petr Černošek. Už 27. listopadu proběhne finálové kolo, kde lichnovští žáci představí svou prezentaci. Nejlepší žákovské práce budou finančně oceněny – dárkovým poukazem do obchodního centra. A my jim budeme držet palce!

Bc. Hana Horáková


všechny články v Novinkách ZŠ