Školská rada

zřizovatel

Ing. Aleš Mičulka

  Stanislav Keller

Kristina Pustějovská

pedagogičtí pracovníci školy

Mgr. Martina Bílková

Mgr. Bohdana Hutyrová

Mgr. Kateřina Martinková

zákonní zástupci nezletilých žáků

Mgr. Petra Sztuchlíková

Renáta Špačková

Ludmila Tichavská