Třídní schůzky

Termíny třídních schůzek ve školním roce 2019/2020

Pondělí 9. září 2019

Informativní třídní schůzky

15:30 – plenární schůze SRPŠ 
16:00 – společné zahájení třídních schůzek na chodbě školy (informace ke školnímu roku 2019/2020, informace o školním řádu, vnitřních řádech školy a dalších předpisech), poté třídní schůzky v jednotlivých třídách


Středa 20. listopadu 2019

Třídní schůzky k hodnocení výsledků vzdělávání žáků za 1. čtvrtletí školního roku 

15:30 – třídní schůzky I.–IV. třídy, VI.–VIII. třídy v jednotlivých třídách
15:30 – představení nabídky středních škol pro rodiče žáků IX. třídy 
16:00 – třídní schůzky V. a IX. třídy v jednotlivých třídách 


Středa 5. února 2020

Konzultační třídní schůzky k hodnocení výsledků vzdělávání žáků za 1. pololetí školního roku

  • začátek dle jednotlivých pozvánek 

Středa 15. dubna 2020

Třídní schůzky k hodnocení výsledků vzdělávání žáků za 3. čtvrtletí školního roku 

15:30 – třídní schůzky I.–IX. třídy v jednotlivých třídách


Červen 2020

Informativní třídní schůzky pro rodiče budoucích prvňáčků

Vážení rodiče a zákonní zástupci našich žáků, těšíme se na Vaši účast na třídních schůzkách. V případě jakýchkoliv nápadů, podnětů, nejasností či problémů kontaktujte třídní učitele a využijte možnosti konzultačních hodin, které Vám pravidelně jednou týdně nabízí. 

V případě změny organizace třídních schůzek budete včas informováni třídními učiteli a prostřednictvím internetových stránek školy.

Mgr. Olga Síbrtová