Třídní schůzky

Termíny třídních schůzek ve školním roce 2021/2022

Středa 8. září 2021

Informativní třídní schůzky, plenární schůze SRPŠ, volby do školské rady 

15:30–16:00

  • zahájení třídních schůzek vedením školy, informace ke školnímu roku 2021/2022 
  • plenární schůze SRPŠ 

16:00–16:30

  • schůzky ve třídách s třídními učiteli – informace o školním řádu, vnitřních řádech školy a dalších předpisech 
  • volby do školské rady – bližší informace zde

Středa 24. listopadu 2021

Konzultační třídní schůzky k prospěchu a chování žáků v 1. čtvrtletí 

Středa 2. února 2022 

Konzultační třídní schůzky k prospěchu a chování žáků v 1. pololetí 

Středa 13. dubna 2022

Konzultační třídní schůzky k prospěchu a chování žáků ve 3. čtvrtletí 


Termíny třídních schůzek ve školním roce 2020/2021

Pondělí 7. září 2020

Informativní třídní schůzky

15:30–16:00 – zahájení třídních schůzek vedením školy, plenární schůze SRPŠ

  • rodiče budou přítomni v jednotlivých třídách, oficiální úvod (informace ke školnímu roku 2020/2021, informace o školním řádu, vnitřních řádech školy a dalších předpisech) a plenární schůze SRPŠ budou do tříd odvysílány online

16:00–17:00 – schůzky rodičů s třídními učiteli 

Mgr. Olga Síbrtová 


Pondělí 16. listopadu a středa 18. listopadu 2020

Konzultace k průběhu vzdělávání za 1. čtvrtletí 2020/2021

Ve středu 18. listopadu 2020 se měly konat třídní schůzky. Vzhledem k situaci budou třídní schůzky formou individuálních online konzultací: třídní učitel – vyučující – zákonný zástupce – žák, a to pouze v předmětech, kde je výrazné zhoršení prospěchu, špatný prospěch/neprospěch, potíže s distanční výukou, neplnění povinností v distančním vzdělávání apod. Na tyto třídní schůzky byli konkrétní rodiče pozváni prostřednictvím žákovského e-mailu svého dítěte a dále byli informováni o termínu a čase schůzky prostřednictvím programu DMSoftware. Konzultace se uskuteční během pondělí 16. listopadu a středy 18. listopadu 2020. V případě, že se konzultace, na kterou jste byli pozváni, nemůžete zúčastnit, kontaktujte třídního učitele, abychom se mohli dohodnout na náhradním termínu. V případě, že jste pozváni nebyli, a přesto máte zájem s vyučujícími projednat otázky vzdělávání svého dítěte ve škole, opět kontaktujte třídního učitele. 


Čtvrtek 19. listopadu 2020 – informativní třídní schůzky k přijímacímu řízení pro žáky 9. ročníku a jejich rodiče 

Pro žáky devátého ročníku a jejich rodiče jsou naplánovány hromadné online třídní schůzky na čtvrtek 19. listopadu 2020 v 16:30 hodin. Tyto třídní schůzky se týkají přijímacího řízení na střední školy a budou realizovány za přítomnosti výchovné a kariérové poradkyně Mgr. Moniky Wilczkové. Účast přislíbila i Mgr. Jana Geryková z Úřadu práce. Pozvánky na tyto třídní schůzky budou zaslány rodičům prostřednictvím e-mailů žáků. 


Středa 3. února 2021

Konzultační třídní schůzky k hodnocení výsledků vzdělávání žáků za 1. pololetí školního roku

Ve středu 3. února 2021 se uskuteční třídní schůzky či konzultace. Ty proběhnou online formou v odpoledních hodinách. O způsobu jejich organizace budete informováni třídními učiteli, kteří vyhodnotili, zda je zapotřebí svolat třídní schůzky všech rodičů či individuálně konzultovat pouze se zákonným zástupcem žáka, se zákonným zástupcem a žákem, se zákonným zástupcem, žákem a vyučujícím určitého předmětu.

O podobě tohoto setkání i čase jeho zahájení Vás informují třídní učitelé prostřednictvím programu DMSoftware. Pozvánka na online schůzku Vám bude zaslána den před jejich uskutečněním prostřednictvím e-mailu Vašeho dítěte. V případě jakýchkoliv nesrovnalostí se prosím obracejte na třídního učitele Vašeho dítěte. Stejně tak jej kontaktujte v případě, že jste byli na třídní schůzky pozváni a nemůžete se jich zúčastnit, abyste si případně dohodli náhradní termín. 

Pokud ve třídě Vašeho dítěte jsou naplánovány individuální konzultace a Vy jste nebyli třídním učitelem osloveni, ale přesto byste rádi se školou konzultaci uskutečnili, opět se obracejte na třídního učitele. Rádi Vám konzultaci umožníme. V týdnu od 1. února do 5. února 2021 se neuskuteční pravidelné online konzultace poskytované rodičům žáků prvního stupně, kteří jsou vzděláváni distančně.


Středa 21. dubna 2021

Třídní schůzky k hodnocení výsledků vzdělávání žáků za 3. čtvrtletí školního roku 


Červen 2021

Informativní třídní schůzky pro rodiče budoucích prvňáčků

Vážení rodiče a zákonní zástupci našich žáků, těšíme se na Vaši účast na třídních schůzkách. V případě jakýchkoliv nápadů, podnětů, nejasností či problémů kontaktujte třídní učitele a využijte možnosti konzultačních hodin, které Vám pravidelně jednou týdně nabízí. 

O konkrétním čase a programu třídních schůzek, případně o změně jejich organizace, budete včas informováni třídními učiteli a prostřednictvím internetových stránek školy.

Mgr. Olga Síbrtová 


Termíny třídních schůzek ve školním roce 2019/2020

Pondělí 9. září 2019

Informativní třídní schůzky

15:30 – plenární schůze SRPŠ 
16:00 – společné zahájení třídních schůzek na chodbě školy (informace ke školnímu roku 2019/2020, informace o školním řádu, vnitřních řádech školy a dalších předpisech), poté třídní schůzky v jednotlivých třídách


Středa 20. listopadu 2019

Třídní schůzky k hodnocení výsledků vzdělávání žáků za 1. čtvrtletí školního roku 

15:30 – třídní schůzky I.–IV. třídy, VI.–VIII. třídy v jednotlivých třídách
15:30 – představení nabídky středních škol pro rodiče žáků IX. třídy 
16:00 – třídní schůzky V. a IX. třídy v jednotlivých třídách 


Středa 5. února 2020

Konzultační třídní schůzky k hodnocení výsledků vzdělávání žáků za 1. pololetí školního roku

  • začátek dle jednotlivých pozvánek 

Středa 15. dubna 2020

Třídní schůzky k hodnocení výsledků vzdělávání žáků za 3. čtvrtletí školního roku 

15:30 – třídní schůzky I.–IX. třídy v jednotlivých třídách


Červen 2020

Informativní třídní schůzky pro rodiče budoucích prvňáčků

Vážení rodiče a zákonní zástupci našich žáků, těšíme se na Vaši účast na třídních schůzkách. V případě jakýchkoliv nápadů, podnětů, nejasností či problémů kontaktujte třídní učitele a využijte možnosti konzultačních hodin, které Vám pravidelně jednou týdně nabízí. 

V případě změny organizace třídních schůzek budete včas informováni třídními učiteli a prostřednictvím internetových stránek školy.

Mgr. Olga Síbrtová