Třídní schůzky

Termíny třídních schůzek ve školním roce 2020/2021

Pondělí 7. září 2020

Informativní třídní schůzky

15:30–16:00 – zahájení třídních schůzek vedením školy, plenární schůze SRPŠ

  • rodiče budou přítomni v jednotlivých třídách, oficiální úvod (informace ke školnímu roku 2020/2021, informace o školním řádu, vnitřních řádech školy a dalších předpisech) a plenární schůze SRPŠ budou do tříd odvysílány online

16:00–17:00 – schůzky rodičů s třídními učiteli 

Mgr. Olga Síbrtová 


Středa 18. listopadu 2020

Třídní schůzky k hodnocení výsledků vzdělávání žáků za 1. čtvrtletí školního roku 


Středa 3. února 2021

Konzultační třídní schůzky k hodnocení výsledků vzdělávání žáků za 1. pololetí školního roku


Středa 21. dubna 2021

Třídní schůzky k hodnocení výsledků vzdělávání žáků za 3. čtvrtletí školního roku 


Červen 2021

Informativní třídní schůzky pro rodiče budoucích prvňáčků

Vážení rodiče a zákonní zástupci našich žáků, těšíme se na Vaši účast na třídních schůzkách. V případě jakýchkoliv nápadů, podnětů, nejasností či problémů kontaktujte třídní učitele a využijte možnosti konzultačních hodin, které Vám pravidelně jednou týdně nabízí. 

O konkrétním čase a programu třídních schůzek, případně o změně jejich organizace, budete včas informováni třídními učiteli a prostřednictvím internetových stránek školy.

Mgr. Olga Síbrtová 


Termíny třídních schůzek ve školním roce 2019/2020

Pondělí 9. září 2019

Informativní třídní schůzky

15:30 – plenární schůze SRPŠ 
16:00 – společné zahájení třídních schůzek na chodbě školy (informace ke školnímu roku 2019/2020, informace o školním řádu, vnitřních řádech školy a dalších předpisech), poté třídní schůzky v jednotlivých třídách


Středa 20. listopadu 2019

Třídní schůzky k hodnocení výsledků vzdělávání žáků za 1. čtvrtletí školního roku 

15:30 – třídní schůzky I.–IV. třídy, VI.–VIII. třídy v jednotlivých třídách
15:30 – představení nabídky středních škol pro rodiče žáků IX. třídy 
16:00 – třídní schůzky V. a IX. třídy v jednotlivých třídách 


Středa 5. února 2020

Konzultační třídní schůzky k hodnocení výsledků vzdělávání žáků za 1. pololetí školního roku

  • začátek dle jednotlivých pozvánek 

Středa 15. dubna 2020

Třídní schůzky k hodnocení výsledků vzdělávání žáků za 3. čtvrtletí školního roku 

15:30 – třídní schůzky I.–IX. třídy v jednotlivých třídách


Červen 2020

Informativní třídní schůzky pro rodiče budoucích prvňáčků

Vážení rodiče a zákonní zástupci našich žáků, těšíme se na Vaši účast na třídních schůzkách. V případě jakýchkoliv nápadů, podnětů, nejasností či problémů kontaktujte třídní učitele a využijte možnosti konzultačních hodin, které Vám pravidelně jednou týdně nabízí. 

V případě změny organizace třídních schůzek budete včas informováni třídními učiteli a prostřednictvím internetových stránek školy.

Mgr. Olga Síbrtová