Pedagogové ZŠ

Třídní učitelé
_I.A_ _I.B_ _II._ _III._ _IV._ _V._ _VI._ _VII.A_ _VII.B_ _VIII._ _IX._

Učitelé bez třídnictví
Asistenti pedagoga
Vychovatelé školní družiny

Třídní učitelé

Bc. Barbara Vaculínová
učitelka ZŠ
třídní učitelka I.A třídy
📞 739 315 087
(sborovna)
📞 556 808 548
(sborovna)
✉️ barbara.vaculinova@zslichnov.cz
konzultační hodiny pro žáky Út 12:10–12:40
konzultační hodiny pro rodiče
Po 14:30–15:30
(po telefonické nebo e-mailové domluvě)
Mgr. Markéta Martinů
učitelka ZŠ
třídní učitelka I.B třídy
vedoucí učitelka metodického sdružení pro první stupeň
📞 739 315 087
(sborovna)
📞 556 808 548
(sborovna)
✉️ marketa.martinu@zslichnov.cz
konzultační hodiny pro žáky Út 12:10–12:40
konzultační hodiny pro rodiče
Po 14:30–15:30
(po telefonické nebo e-mailové domluvě)
Bc. Hana Horáková
učitelka ZŠ
třídní učitelka II. třídy
📞 739 315 087
(sborovna)
📞 556 808 548
(sborovna)
✉️ hana.horakova@zslichnov.cz
konzultační hodiny pro žáky po telefonické nebo e-mailové domluvě
konzultační hodiny pro rodiče
po telefonické nebo e-mailové domluvě
Mgr. Monika Wilczková
učitelka ZŠ
třídní učitelka III. třídy
výchovná poradkyně
📞 774 427 360
📞 739 315 087
(sborovna)
📞 556 808 548
(sborovna)
✉️ monika.wilczkova@zslichnov.cz
konzultační hodiny pro žáky Čt 12:10–12:40
konzultační hodiny pro rodiče
Po 14:30–15:30
Čt 8:30–9:30

(po telefonické nebo e-mailové domluvě)
Mgr. Lenka Matulová
učitelka ZŠ
třídní učitelka IV. třídy
📞 739 315 087
(sborovna)
📞 556 808 548
(sborovna)
✉️ lenka.matulova@zslichnov.cz
konzultační hodiny pro žáky Po 13:05–13:35
konzultační hodiny pro rodiče
Po 14:30–15:30
(po telefonické nebo e-mailové domluvě)
Mgr. Monika Hanzelková
učitelka ZŠ
třídní učitelka V. třídy
speciální pedagog
📞 739 315 087
(sborovna)
📞 556 808 548
(sborovna)
✉️ monika.hanzelkova@zslichnov.cz
konzultační hodiny pro žáky Po 13:05–13:35
konzultační hodiny pro rodiče
Po 14:30–15:30
(po telefonické nebo e-mailové domluvě)
Mgr. Ondřej Švrček
učitel ZŠ
třídní učitel VI. třídy
metodik – koordinátor ICT
📞 774 420 360
(kabinet přírodovědných předmětů)
✉️ ondrej.svrcek@zslichnov.cz
konzultační hodiny pro žáky St 13:30 – 14:00
konzultační hodiny pro rodiče
Po 14:30–15:30
(po telefonické nebo e-mailové domluvě)
Mgr. Hana Poláková
učitelka ZŠ
třídní učitelka VII.A třídy
📞 774 413 360
(kabinet humanitních předmětů)
✉️ hana.polakova@zslichnov.cz
konzultační hodiny pro žáky St 13:30 – 14:00
konzultační hodiny pro rodiče
Út 14:30–15:30
(po telefonické nebo e-mailové domluvě)
Mgr. Ivana Michaličková
učitelka ZŠ
třídní učitelka VIII. třídy
vedoucí učitelka sdružené předmětové oblasti
humanitních předmětů druhého stupně
📞 774 413 360
(kabinet humanitních předmětů)
✉️ ivana.michalickova@zslichnov.cz
konzultační hodiny pro žáky St 13:30 – 14:00
konzultační hodiny pro rodiče
Po 14:30–15:30
(po telefonické nebo e-mailové domluvě)
Mgr. Bohdana Hutyrová
učitelka ZŠ
třídní učitelka IX. třídy
koordinátorka EVVO
📞 774 420 360
(kabinet přírodovědných předmětů)
✉️ bohdana.hutyrova@zslichnov.cz
konzultační hodiny pro žáky St 13:30 – 14:00
konzultační hodiny pro rodiče
Po 14:30–15:30
(po telefonické nebo e-mailové domluvě)

Učitelé bez třídnictví

Mgr. Martina Bílková
zástupkyně ředitelky školy
metodik prevence rizikového chování
📞 774 429 360 ✉️ martina.bilkova@zslichnov.cz
konzultační hodiny pro žáky St 13:30 – 14:00
konzultační hodiny pro rodiče
Mgr. Monika Čempel
vedoucí ekonomického a provozního úseku
učitelka ZŠ
📞 774 421 360 ✉️ monika.cempel@zslichnov.cz
konzultační hodiny pro žáky St 13:30 – 14:00
konzultační hodiny pro rodiče
MgA. Jiří Najvar
učitel ZŠ
📞 739 315 087
(sborovna)
📞 556 808 548
(sborovna)
✉️ jiri.najvar@zslichnov.cz
konzultační hodiny pro žáky po domluvě
konzultační hodiny pro rodiče
po telefonické nebo e-mailové domluvě
Mgr. Eva Pustějovská
učitelka ZŠ
📞 774 413 360
(kabinet humanitních předmětů)
✉️ eva.pustejovska@zslichnov.cz
konzultační hodiny pro žáky St 13:30 – 14:00
konzultační hodiny pro rodiče
Út 14:30–15:30
(po telefonické nebo e-mailové domluvě)
Mgr. Olga Síbrtová
ředitelka školy
📞 774 430 360
📞 556 855 031
✉️ olga.sibrtova@zslichnov.cz
konzultační hodiny pro žáky St 13:30 – 14:00
konzultační hodiny pro rodiče
Mgr. Petra Stoklasová
učitelka ZŠ
📞 774 413 360
(kabinet humanitních předmětů)
✉️ petra.stoklasova@zslichnov.cz
konzultační hodiny pro žáky St 13:30 – 14:00
konzultační hodiny pro rodiče
Po 14:30–15:30
(po telefonické nebo e-mailové domluvě)

Asistenti pedagoga

Martina Červenková
asistentka pedagoga (IV. třída)
📞 739 315 087
(sborovna)
📞 556 808 548
(sborovna)
✉️ martina.cervenkova@zslichnov.cz
Ing. Jarmila Halamíčková
asistentka pedagoga (VI. třída)
📞 739 315 087
(sborovna)
📞 556 808 548
(sborovna)
✉️ jarmila.halamickova@zslichnov.cz
Monika Chumchalová
asistentka pedagoga (VII.A třída)
📞 739 315 087
(sborovna)
📞 556 808 548
(sborovna)
✉️ monika.chumchalova@zslichnov.cz
Blanka Ištvánková
asistentka pedagoga (VIII. třída)
📞 739 315 087
(sborovna)
📞 556 808 548
(sborovna)
✉️ blanka.istvankova@zslichnov.cz
Jarmila Kociánová
asistentka pedagoga (I.A třída)
📞 739 315 087
(sborovna)
📞 556 808 548
(sborovna)
✉️ jarmila.kocianova@zslichnov.cz
Monika Martináková
asistentka pedagoga (I.B třída)
📞 739 315 087
(sborovna)
📞 556 808 548
(sborovna)
✉️ monika.martinakova@zslichnov.cz

Vychovatelé školní družiny

Lucie Vávrová, DiS.
vedoucí vychovatelka školní družiny
📞 774 425 360 ✉️ lucie.vavrova@zslichnov.cz
Ing. Alice Červenková
vychovatelka školní družiny
📞 774 425 360 ✉️ alice.cervenkova@zslichnov.cz
Mgr. Barbora Žabenská
vychovatelka školní družiny
📞 774 425 360 ✉️ barbora.zabenska@zslichnov.cz