Žákovský parlament

Aktivity

„Jsme keramičky,“ mohou si hrdě říct lichnovské seniorky

Lichnovské důchodkyně se letos již podruhé sešly ve výtvarné dílně, kterou pro ně zorganizovala základní škola, konkrétně žákovský parlament pod vedením Mgr. Martiny Bílkové. „Dílna se uskutečnila v úterý 30. dubna 2019 odpoledne a sešla se zde pětičlenná skupinka odvážných dam. Všechny se po počátečních obavách pustily s chutí do práce. A ta jim šla velmi dobře od ruky,“ obdivuje elán a pracovní nasazení seniorek Martina Bílková. 

„Pod vedením výtvarnice Mgr. Petry Stoklasové vytvořily důchodkyně krásné mističky, hrníčky, vázy a domovní znamení. A když síly polevovaly, mohly se posilnit výbornou buchtou připravenou kolektivem školní jídelny pod vedením Aleny Kandráčové a teplým čajem,“ usmívá se organizátorka akce. 

 „Velmi děkuji oběma učitelkám, žákovskému parlamentu a také pracovnicím školní jídelny, tedy těm, kteří se se ve škole podíleli na této akci. Jsem moc ráda, že zejména žáci z parlamentu ve své činnosti myslí i na starší generaci a jsou ochotni věnovat svůj volný čas pomoci při organizování akcí právě pro seniory. Myslím si, že propojení dvou generací při společně strávených chvílích přináší obohacení oběma stranám,“ uvádí k uspořádané akci ředitelka školy Mgr. Olga Síbrtová. 

„Teď ještě musíme počkat na vypálení výrobků v keramické peci a doufám, že se všichni znovu sejdeme ještě při glazování,“ uzavírá Martina Bílková. „Tak snad se všechno povede a připomínkou na příjemně strávené odpoledne budou účastnicím dílen krásné výrobky z keramiky.“

Mgr. Petra Stoklasová

Lichnovské dámy se výtvarných dílen rozhodně nezalekly

Starší žáci žákovského parlamentu pod vedením paní učitelky Mgr. Martiny Bílkové poprvé letos použili peníze z výtěžku z dříve pořádaných akcí a uspořádali výtvarnou dílnu nejen pro lichnovské seniorky.

Dílnu vedla zkušená výtvarnice Mgr. Petra Stoklasová, která nachystala seniorkám pestrý program. Přes počáteční rozpaky a strach, že něco zkazí, se lichnovské dámy pustily do voskové batiky, práce se studenou rezervou a batikovaného papíru. Společné tvoření si všichni zpestřili kávičkou a zákuskem, které připravily kolegyně ze školní jídelny.

„Naším cílem bylo uspořádat krásné odpoledne pro mnohdy osamělé seniory, a nakonec to bylo právě naopak,“ říká Martina Bílková, „lichnovské seniorky v čele s paní Rychlíkovou svým nasazením, smyslem pro humor a ochotou zkusit a třeba i zkazit nějaké výtvarné dílo potěšily všechny přítomné. Navíc předávání zkušeností bylo vzájemné, protože jsme od účastnic výtvarné dílny získaly báječné recepty na koláče a bezva finty do domácnosti.“

Velké poděkování patří všem zúčastněným. Dámám z klubu důchodců, které využili nabídky školy a zapojily se do – svým pojetím – nové akce, žákům ze školního parlamentu, kteří na samotném počátku přišli s myšlenkou podpory seniorů a také pomohli s přípravami a realizací dílen, pracovnicím školní jídelny za zajištění občerstvení a samozřejmě také oběma učitelkám, jež tuto akci pro lichnovské seniory připravily.    „A nám se během výtvarného odpoledne potvrdila jedna známá věc: kdo dává, dvakrát získává. Pro nás to bylo krásné odpoledne strávené ve velmi milé společnosti duchem mladých lichnovských seniorek,“ hodnotí společně prožitý čas Martina Bílková.

Žákovský parlament poprvé v akci

V naší škole vznikl v tomto školním roce žákovský parlament. Do první akce se zapojil ve čtvrtek 27. září 2018, když spolupracoval na přípravě adaptačního kurzu pro naše prvňáčky. 

„Členové žákovského parlamentu a další dobrovolníci připravili pro naše nejmenší žáčky na adaptační kurz dvanáct různých úkolů, které museli prvňáčci pod jejich odborným dohledem plnit. Na celou akci dohlíželi naši pohádkoví přátelé ze Země galského kohouta, kteří se po dlouhých letech zase sešli se svými kolegy,“ popisuje záměr žáků učitelka Martina Bílková, která žákovský parlament ve škole vede s tím, že všem, kdo se aktivně zapojili, děkuje za jejich nasazení a účast.

Mgr. Petra Stoklasová

Členové žákovského parlamentu

Milan Bordovský
Nikol Gilarová
Jakub Havel
Jonáš Kačor
Stanislav Keller
Dorota Kociánová
Viktorie Pavlová
Jakub Pícha
Kateřina Polášková
Veronika Sobotíková
Eva Špačková
Matyáš Štěpán
Filip Tichavský
Pavel Zeman

Vedení žákovského parlamentu

Mgr. Martina Bílková