Soutěže

Soutěž Lichnovský chytrolín se na podzim konat nebude

Vzhledem ke zhoršující se epidemické situaci se v naší škole neuskuteční tradiční vědomostní soutěž Lichnovský chytrolín, která byla naplánovaná na úterý 26. října 2021 pro soutěžní týmy žáků z okolních škol. 

Přesto bychom soutěž rádi v letošním školním roce zorganizovali. Plánujeme buď její prezenční organizaci v jarních měsících, nebo variantu online, kdy by soutěžní týmy žáků pracovaly ve svých školách.

Mgr. Olga Síbrtová 


Po roční odmlce se zase hlásí Lichnovský chytrolín!

Naše škola připravuje tradiční vědomostní soutěž, která se uskuteční v úterý 26. října 2021. 

Jakými se soutěž bude řídit pravidly? „Školy si sestaví svůj tým, který bude tříčlenný, přičemž jednotliví žáci budou z třetího, čtvrtého a pátého ročníku. Jedná se o vědomostní soutěž, kterou už řadu let pořádáme také pro okolní školy. Jejich žáky v Lichnově rádi přivítáme, podobně jako v minulých letech,“ popisuje organizátorka soutěže Mgr. Lenka Matulová, třídní učitelka pátého ročníku.   

„Věřím, že si po loňské odmlce budou moci děti opět zasoutěžit v přátelském duchu,“ přeje si ředitelka školy Mgr. Olga Síbrtová. „Těší mě, že pro zúčastněná družstva připravil Spolek rodičů a přátel školy velmi pěkné ceny. Myslím si, že se máme na co těšit!“ dodává ředitelka. 

Milí chytrolíni, pojďte s námi do toho! Naposledy si pohár odvezli žáci ze Štramberku. Tak kdo to bude letos?

Bc. Hana Horáková


Pozor! Opět jsme vyhlásili soutěž ve sběru kaštanů, žaludů a bukvic pro myslivce

Naše mateřská škola a školní družina letos na podzim zahájila opět soutěž pro děti ve sběru kaštanů, žaludů a bukvic. Lesní plody poputují k mysliveckému sdružení či k chovatelům drobné zvěře a pomohou zvířátkům přečkat zimu.

Děti se mohou zapojit do 31. října 2021. Suché, zvážené plody mohou odevzdávat ve školní družině Myšáků a v mateřské škole vždy ráno po příchodu. Pět nejlepších sběračů bude odměněno. 

Lucie Vávrová, DiS. 


V soutěži Barevná zahrada získaly děti ze školky a družiny stavebnice

MAP Frenštát ve spolupráci s pracovní skupinou pro polytechniku připravili pro mateřské školy a školní družiny soutěž o stavebnice, která probíhala v druhé polovině měsíce října. 

„Soutěž vycházela z aktivity Podzimní tvoření a jejím cílem byla tvorba podzimních dekorací a zapojení rodičů do polytechnického vzdělávání dětí. Do soutěže se zapojila jak naše mateřská škola, tak i školní družina,“ uvádí ředitelka školy Mgr. Olga Síbrtová s tím, že soutěž měla úspěch – a to nejenom při práci dětí. Jejich výtvory byly krásné, a proto naše školka i družina získala magnetické stavebnice Magformers. 

Naše škola zaslala výrobky dětí formou prezentací. Prezentaci z mateřské školy můžete zhlédnout zde: 

Prezentaci ze školní družiny můžete zhlédnout zde:

Výrobky dětí a žáků všech zapojených škol můžete zhlédnout zde:

Bc. Hana Horáková


Dvojitý úspěch našeho žáka v Logické olympiádě

Různé soutěže a aktivity pro žáky zastavila koronavirová krize. Jinak tomu ale bylo u Logické olympiády 2020.  „Jedná se o soutěž pořádanou Mensou České republiky, která je založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Nerozhodují zde naučené znalosti, ale schopnost samostatného uvažování a pohotové rozhodování. Logická olympiáda je svým pojetím unikátní soutěží, protože se nejedná o znalostní soutěž, ale o soutěž rozvíjející především schopnost samostatného logického uvažování,“ popisuje učitelka Monika Wilczková, která zapojení žáků do této soutěže zprostředkovala.  

A jak si s logickými úlohami poradili naši žáci? „Nejúspěšnější byl žák čtvrté třídy Stanislav Růžička. V kategorii pro třetí až pátý ročník základních škol obsadil úžasné 28. – 29. místo z celkového počtu 1413 řešitelů v kraji, a postoupil tak do krajského kola Logické olympiády,“ dodává učitelka s tím, že krajské kolo proběhlo 6. listopadu 2020.  V něm se Stáňa umístil na úžasném 31. až 32. místě, což je v případě této soutěže skvělý úspěch. „Stáňovi patří naše gratulace a přání mnoha dalších úspěchů nejen při vědomostních olympiádách,“ vzkazuje závěrem kantorka.

Bc. Hana Horáková 


Musíme se pochlubit: žák naší školy postoupil do krajského kola Logické olympiády

V měsíci říjnu tohoto roku se uskutečnila Logická olympiáda 2020 a naše škola zde měla své zástupce celkem v pěti kategoriích. Nově mohly soutěžit v samostatné kategorii také děti z mateřských škol – a také v této kategorii se naše děti zapojily. 

Třídní učitelka třetího ročníku Mgr. Monika Wilczková vysvětluje, co taková logická olympiáda obnáší. „Jedná se o soutěž pořádanou Mensou České republiky, která je založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Nerozhodují zde naučené znalosti, ale schopnost samostatného uvažování a pohotové rozhodování. Logická olympiáda je svým pojetím unikátní soutěží, protože se nejedná o znalostní soutěž, ale o soutěž rozvíjející především schopnost samostatného logického uvažování.“ 

A jak si s logickými úlohami poradili naši žáci? „Nejúspěšnější byl žák čtvrté třídy Stanislav Růžička. V kategorii pro třetí až pátý ročník základních škol obsadil úžasné 28. – 29. místo z celkového počtu 1413 řešitelů v kraji, a postoupil tak do krajského kola Logické olympiády. To se uskuteční 6. listopadu 2020,“ dodává paní učitelka Wilczková. 

Standovi budeme držet pěsti, aby se mu účast v krajském kole zdařila. A rovněž gratulujeme všem našim zúčastněným žákům a dětem k velmi pěkným výsledkům! 

Pokud byste si chtěli vyzkoušet, zda byste také zvládli logické úlohy, podívejte se na jejich výběr zde

Bc. Hana Horáková


Družinka připravila soutěž Skřítek podzimníček pro děti a rodiče

Na podzim jsme ve školní družině plánovali speciální tvořivé odpoledne pro rodiče s dětmi. Bohužel se tato akce vzhledem k epidemiologické situaci nemůže uskutečnit. A tak jsme připravili tvořivou podzimní soutěž pro všechny žáky školní družiny, jejich sourozence i rodiče.  

S příchodem podzimních dní se v přírodě objevuje tajemný skřítek Podzimníček, který má za úkol dohlédnout především na to, aby se příroda pořádně připravila na nadcházející podzimní měsíce. Nikdo ho ale nikdy neviděl, takže ani nikdo neví, jak přesně vypadá. Proto se nebojte zapojit svou fantazii a zkuste skřítka Podzimníčka vyrobit z přírodních materiálů, které jsou v přírodě všude kolem nás (dýně, jablíčka, hrušky, kaštany, žaludy, šišky, šípky, větvičky, listí, dřevěný špalek aj.). Nezapomeňte vymyslet skřítkovi také jméno. 

Své skřítky nám můžete nosit do soutěže až do pátku 16. října 2020. Skřítci budou zdobit zázemí základní školy a školní družiny.  

Výherce vyhlásíme v pátek 23. října 2020. Mohou se těšit na knížky, dobroty a výtvarné potřeby, které do soutěže věnoval hypermarket Tesco Kopřivnice. 

Budeme se těšit na Vaše výtvory?  

Lucie Vávrová, DiS.,
vedoucí vychovatelka ŠD


Pohádkový závěr školního roku připravili deváťáci pro mladší žáky

Ve škole se již stalo tradicí, že koncem června uspořádají žáci devátého ročníku program pro své mladší kamarády. I tento rok se tohoto privilegia žáci zhostili, a to přímo pohádkově. 

„Deváťáci vytvořili pro své mladší spolužáky trasu, kde na ně na jednotlivých stanovištích čekali v přestrojení za pohádkové bytosti a prověřovali jejich schopnosti v různých oblastech. Celá pohádková cesta začala na hlavní chodbě, kde pohádkoví průvodci rozdali dětem mapu a vyslali je na dobrodružnou výpravu,“ popisuje pohádkový den třídní učitelka deváťáků Mgr. Bohdana Hutyrová, hlavní pohádková bytost a organizátorka v jednom.

Děti čekaly disciplíny jako poznávání jídla poslepu u dvou kuchtiček či překážková dráha v lese. Červená karkulka s myslivcem u dětí zase prověřovala, jak zvládají skákat v pytli. Fotbalové hřiště se proměnilo v armádní kemp, kde žáci absolvovali vojenský výcvik. Členky sboru mladých dobrovolných hasičů zase testovaly, jak by žáci obstáli při hašení požáru. 

Děti na cestě za dobrodružstvím provázeli jejich třídní učitelé a byly jim nápomocny i asistentky pedagoga. „Každý výkon byl odměněn razítkem do pohádkové kartičky a při návratu po předložení kartičky čekala žáky sladká odměna. Zdálo se, že cestu pohádkovými stanovišti si všichni užili a připravených úkolů se zhostili statečně. Deváťáci vynaložili velkou míru empatie a trpělivosti při práci s mladšími dětmi na jednotlivých stanovištích a svůj úkol zvládli na výbornou,“ shrnuje závěr hrdě jejich třídní učitelka. Všichni si odnesli spoustu zážitků a celá akce vedla k oboustranné spokojenosti.

Bc. Hana Horáková


Naši čtvrťáci nejenom z družinky slaví úspěch ve výtvarné soutěži

V únoru a na začátku března žáci školní družiny kreslili obrázky do výtvarné soutěže s názvem Vlaky, vláčky, mašinky, kterou vyhlásilo Středisko volného času Ostrava-Zábřeh. Do výtvarné soutěže se přihlásilo celkem šestadvacet žáků prvního stupně. 

Úspěšní byli hned tři žáci ze čtvrté třídy. Ve II. kategorii se umístil na druhém místě Daniel Švec, ve III. kategorii se umístil na druhém místě Erik Štěpán a na třetím místě Daniela Kutáčová. 

„Ráda bych poděkovala Mgr. Monice Čempel, že odeslala obrázky našich žáků na poslední chvíli v den uzavření základních škol, a třídní učitelce čtvrté třídy Mgr. Monice Hanzelkové, že zapojila do soutěže i žáky, kteří nenavštěvují školní družinu,“ dodává vychovatelka školní družiny Lucie Vávrová, DiS.

Všem žákům moc gratulujeme! Žáci budou odměněni během slavnostního zahájení nového školního roku 2020/2021.

Bc. Hana Horáková


Slavíme úspěch ve výtvarné soutěži O pohár čeladenské ovečky

Letošní uzavření škol ze dne na den díky koronaviru nás trochu zaskočilo. Ještě na poslední chvíli se nám podařilo zaslat obrázky do výtvarné soutěže O pohár čeladenské ovečky. Učitelka výtvarné výchovy Mgr. Petra Stoklasová si práce svých žákyň velice chválí. „Ano, jsme moc rádi, že jsme se stačili zapojit do soutěže. Tématem byly beskydské květiny a tři žákyně naší školy je zvládly na jedničku!“ Jejich kouzelné grafiky se umístily ve II. kategorii na prvním místě, které patří Tereze Kostelníkové, a druhém místě pro Barboru Vaňkovou. Ve III. kategorii získala třetí místo Ludmila Petrová. Moc holkám blahopřejeme. 

Bc. Hana Horáková 


Žáci naší školy úspěšně zabojovali v biologické olympiádě. Úspěšným řešitelem v kraji se stal šesťák Tomáš Macíček

Každoročně se naši žáci účastní biologické olympiády pod záštitou České zemědělské univerzity v Praze. Tento rok proběhl již 54. ročník této soutěže. Jedná se o systematickou, kontinuálně probíhající mimoškolní činnost, jejímž cílem je vyhledávat talenty. 

Talenty máme i ve škole v Lichnově, o tom je přesvědčena i učitelka přírodopisu Mgr. Bohdana Hutyrová: „Naši žáci byli moc šikovní. Ve školním kole excelovali Bibiána Gilarová z osmé třídy a Tomáš Macíček ze šesté třídy. Pro postup do dalšího kola soutěže získali dostatečný počet bodů.“ 

Vzhledem k epidemiologické situaci organizátoři prostřednictvím informačního systému Masarykovy univerzity uspořádali přímo krajské kolo, které proběhlo 7. června 2020 distanční formou. „Probíhalo to tak, že žáci absolvovali online test z klasických testových otázek a poznávačky. Letošní téma bylo o těžkém životě ve vodě. Tomáš Macíček zúročil své rybářské a biologické znalosti a vybojoval krásné deváté místo v Moravskoslezském kraji v kategorii D,“ dodává paní učitelka Hutyrová. 

Tomáš Macíček tak byl z celkového počtu 578 účastníků 41. v republice ve své kategorii. Blahopřejeme a přejeme mnoho dalších úspěchů.

Bc. Hana Horáková


Ano, i my měníme školu s IKEA – jsme v top desítce!

Nedávno jsme veřejnost informovali prostřednictvím školního webu o soutěži, kterou iniciuje IKEA pro podporu Ekoškol a Ekotýmů a do níž se zapojila i lichnovská škola. Cílem bylo získat finanční podporu v hodnotě deset tisíc korun a financovat touto cestou projekt, který si sami soutěžící vymyslí a vyhotoví. Žáci z Lichnova v čele s učiteli Ing. Petrem Černoškem a Mgr. Bohdanou Hutyrovou zvolili pro svůj projekt založení květnaté louky pro opylovače. Svým projektem porotu zaujali a zařadili se mezi deset nejlepších uchazečů v rámci celé České republiky. Díky tomu slíbenou finanční dotaci získali! 

„Mám z úspěchu velkou radost. Vždy mě velmi těší, když učitelé sami přijdou s nápadem, který chtějí realizovat. Je to mnohem lepší než jim tyto věci určovat. A protože ve škole máme spoustu šikovných pedagogů, kteří jsou odborníky v různých oblastech, je i to, co s našimi žáky tvoří, velmi pestré,“ uvádí ředitelka školy Mgr. Olga Síbrtová s tím, že realizaci projektu ráda podpořila a nyní už se moc těší na louku, květiny i bzučící čmeláky pod okny ředitelny, kde by květnatá louka po dohodě se starostou obce Ing. Alešem Mičulkou měla vzniknout.  

Do 30. dubna 2020 by měla být louka vyseta a v průběhu května budou na sociálních sítích IKEA a Ekoškola zveřejněny i fotografie. Děkujeme a gratulujeme celému lichnovskému týmu Ekoškoly.

Bc. Hana Horáková


všechny články v Soutěže ZŠ