Soutěže

Velký úspěch jsme slavili na Kopřivnické laťce

Naši žáci pátého, šestého a osmého ročníku vyjeli 12. prosince 2019 vstříc výzvě – zdolat Kopřivnickou laťku. Mezi další účastníky patřili například sportovci z Atletického klubu Emila Zátopka v Kopřivnici anebo Základní škola Mniší. V této docela silné konkurenci se naši reprezentanti rozhodně neztratili. „Výkony v kategorii, ve které jsme soutěžili, byly v letošním roce neuvěřitelné,“ prozradila Mgr. Martina Bílková, která žáky na akci doprovázela. „Kluci si docela mákli a padl i osobní rekord,“ dodala potěšeně.

Ve sportovní hale v Kopřivnici si zasoutěžili Matyáš Macháček, Radek Vřesňák, Nikolas Paľo a Jakub Cahlík, který se umístil na skvělém třetím místě! „Spolu s Nikolasem jsme si skočili osobní rekord. Já skočil metr třicet a Nikolas zase metr dvacet pět. Máme z toho obrovskou radost.“ Ostatním výškařům se podařilo umístit se do první desítky, což je taktéž velký úspěch. Všem našim atletům gratulujeme a přejeme, aby jim to v dalších letech skákalo stejně tak dobře jako letos.

Bc. Hana Horáková


Děkujeme za Vaše tygří hlasy!

Chtěli bychom Vám všem poděkovat za Vaše hlasy a podporu v soutěži Namaluj si svého tygra. O soutěži, která proběhla na Facebooku, jsme Vás informovali zde na stránkách. Družina se se svými obrázky bohužel nevyhrála žádnou cenu, ale přesto byli žáci, učitelé a asistentky odměněni sladkou dobrotou. Doufáme, že nás budete sledovat a podporovat i nadále! 

Bc. Hana Horáková 


Druhé kolo ekoworkshopu je za námi

Už jsme vás informovali o tom, že zástupci devátého ročníku se zúčastnili speciálního ekologického wokshopu v Ostravě na Střední škole teleinformatiky. Tam si žáci mohli vybrat téma pro zpracování prezentace, kterou pak přednesou při druhé příležitosti. 

Naši školu ve středu 28. listopadu reprezentovala Tereza Šulganová, která si zvolila téma Odpady – neodmyslitelná část našich životů. Jak žákyně postupovala při práci, přiblížil učitel Ing. Petr Černošek, který žákyni na workshop doprovázel. „Tereza vypracovala dotazník k třídění odpadů a ten předložila žákům z osmé a deváté třídy. A také se ji podařilo získat další informace i od lichnovského pana starosty.“ 

Práce hodnotila porota zastoupená odborníky z Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě. Klasifikovala soutěžící ve dvou skupinách rozdělených podle škol – základní a střední školy. Mezi základními školami zvítězil tým z Hnojníku a mezi studenty byla nejlepší Obchodní akademie Český Těšín. Výhercům blahopřejeme a naší žákyni děkujeme za účast!

Bc. Hana Horáková


Školní kolo olympiády v anglickém jazyce už má své vítěze

Na druhém stupni naší základní školy se konalo po dobu dvou dní 25. a 26. listopadu 2019 školní kolo olympiády v anglickém jazyce. Žáci byli rozděleni do dvou kategorií, v první kategorii soutěžili žáci šesté a sedmé třídy, ve druhé pak osmáci a deváťáci. 

Do soutěže se celkem přihlásilo třiadvacet kandidátů, kteří nejprve absolvovali test. „Skládal se ze tří částí: poslech, porozumění textu a gramatika,“ popsala organizaci olympiády učitelka angličtiny Mgr. Hana Poláková. Z každé kategorie byli vybráni tři nejlepší, kteří postoupili do konverzačního kola. „V dalším kole měli za úkol se představit, detailně popsat obrázky, které dostali, a nakonec stručně pohovořit na zadané téma,“ uvedla Mgr. Hana Poláková.

Do druhého kola se dostala tato šestice žáků: z nižší kategorie sedmák Michal Chovanec a šesťáci Lukáš Podolský a Jan Suda, z vyšší kategorie deváťačky Tereza Šulganová a Sabina Kopelcová a osmák Dominik Sedlář.

V porotě zasedla kromě angličtinářky Mgr. Hany Polákové i asistentka pedagoga Zuzana Kubečková, DiS., která prozradila, že rozhodování bylo velmi náročné a všichni účastníci konverzačního kola prokázali, že jsou zde oprávněně. Nakonec bylo rozhodnuto takto: vítězi se stali Lukáš Podolský z šestého ročníku a Sabina Kopelcová z devátého ročníku. 

Všem účastníkům soutěže děkujeme za projevený zájem o anglický jazyk a vítězům budeme držet palce v okresním kole, pokud se rozhodnou pokračovat dále.

Bc. Hana Horáková


Přírodovědný klokan doskákal až do Lichnova

V lichnovské škole skákali klokani, ale ne ti, jaké znáte ze zoologických zahrad, nýbrž klokani soutěžní! Pod záštitou Přírodovědecké fakulty a ve spolupráci Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci se ve škole v Lichnově konala ve středu 16. října 2019 soutěž Přírodovědný klokan. Ze školy byli vybráni žáci osmého a devátého ročníku a zasoutěžili si v kategorii kadetů. 

Jak soutěž probíhala, prozradila Mgr. Bohdana Hutyrová, třídní učitelka osmého ročníku: „Naši žáci řešili různé přírodovědné úlohy z fyziky, biologie, matematiky a zeměpisu. Poradili si se vším, jak nejlépe uměli.“ Cílem soutěže je vzbudit u žáků zájem o technické a přírodovědné obory, a především žáky motivovat k jejich studiu. 

A jaká místa soutěžící vybojovali? Na prvním místě skončila Kristýna Zemanová (IX. třída), stříbrná Adéla Špačková (VIII. třída) a bronzový Filip Tichavský (IX. třída). Všem zúčastněným gratulujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů!

Bc. Hana Horáková


Soutěž Lichnovský chytrolín už zná držitele poháru. Odvezli si jej žáci ze Štramberku

Stalo se již tradicí, že v říjnu se v naší škole sjedou žáci okolních škol, aby změřili síly ve vědomostní soutěži Lichnovský chytrolín. Letošní soutěže, která se konala ve čtvrtek 24. října 2019, se zúčastnilo více škol než v letech minulých. Do Lichnova dorazilo celkem šest družstev z okolních základních škol. „Naše pozvání přijali účastníci z Lubiny, Mniší, Tiché, Štramberku a Závišic. Soutěže se zúčastnily tříčlenné týmy složené ze zástupců žáků třetího, čtvrtého a pátého ročníku,“ sdělila organizátorka soutěže, učitelka Mgr. Lenka Matulová.

V průběhu soutěže panovala pohodová atmosféra a bylo vidět, že žáci byli pozitivně motivovaní. Do soutěže navíc věnovali pěkné ceny Spolek rodičů a přátel školy a ředitelka školy – pro první tři výherce byly přichystány encyklopedie a ti ostatní byli odměněni sladkostí, knihami a upomínkovými předměty. 

Otázky byly koncipovány do několika tematických okruhů: příroda, vlastivěda a sport. „Nejvíce s body zamíchala poslední část soutěže. Žáci měli pojmenovat neznámý předmět a určit, k čemu slouží,“ uvedla Lenka Matulová a prozradila, že účastníci si daný předmět mohli ohmatat ve svých rukách. Jedním ze záludných předmětů byl například hříbek na látání ponožek, vývrtka na otevírání lahví schovaná v klíči nebo radlička z podmítače na kypření půdy.A jak soutěžení vlastně dopadlo? První místo obsadili žáci ze Základní školy Štramberk a k výherním cenám získali ještě putovní pohár. Druhé místo obsadili žáci z Lubiny, třetí ze Závišic. Lichnovská škola se umístila na čtvrté příčce. Všem zúčastněným gratulujeme a těšíme se na další setkání.

Bc. Hana Horáková


Skvělé první místo a postup pro naše hochy ve stolním tenise

Žáci Filip Tichavský (IX. třída), Vojtěch Tichavský (VI. třída) a Dominik Sedlář (VIII. třída) reprezentovali naši školu v pondělí 4. listopadu 2019 v kopřivnické Základní škole sv. Zdislavy v turnaji ve stolním tenise. Na turnaj kluky doprovodili jejich tátové. „Jedním z nich je zkušený trenér Milan Tichavský, kterému tímto děkujeme za podporu chlapců při sportovním klání,“ uvedla k akci tělocvikářka Mgr. Martina Bílková.  

Trojice žáků na turnaji vybojovala vynikající první místo a postup. „Vím, že kluci patří mezi pingpongová esa v republice. Patří jim velký dík za skvělou reprezentaci školy a určitě jim budeme držet palce v okresním finále, které se odehraje v Novém Jičíně,“ dodává k vítězství učitelka tělocviku. 

Mgr. Olga Síbrtová 


Škola pořádá vědomostní soutěž Lichnovský chytrolín

Už tradiční vědomostní soutěž připravuje na čtvrtek 24. října 2019 naše škola. „Zvány jsou školy z okolí, aby jejich tříčlenná družstva zodpověděla co nejlépe otázky z různých oblastí – přírody hudby, matematiky, literatury, filmu, sportu a jiných,“ uvádí k soutěži učitelka Mgr. Lenka Matulová, která ji letos organizuje. „V soutěži se utkají tříčlenná družstva složená z žáků třetího, čtvrtého a pátého ročníku. Určitě ale nejde jen o výhru. Rádi žákům i jejich vyučujícím ukážeme naši školu, zároveň se na její půdě budou mít možnost setkat stejně staré děti z různých škol a v přátelském duchu si budou moci zasoutěžit,“ dodává organizátorka akce s tím, že letošního ročníku by se mělo zúčastnit celkem šest družstev. 

Mgr. Olga Síbrtová 


všechny články v Soutěže ZŠ