Soutěže

Naši čtvrťáci nejenom z družinky slaví úspěch ve výtvarné soutěži

V únoru a na začátku března žáci školní družiny kreslili obrázky do výtvarné soutěže s názvem Vlaky, vláčky, mašinky, kterou vyhlásilo Středisko volného času Ostrava-Zábřeh. Do výtvarné soutěže se přihlásilo celkem šestadvacet žáků prvního stupně. 

Úspěšní byli hned tři žáci ze čtvrté třídy. Ve II. kategorii se umístil na druhém místě Daniel Švec, ve III. kategorii se umístil na druhém místě Erik Štěpán a na třetím místě Daniela Kutáčová. 

„Ráda bych poděkovala Mgr. Monice Čempel, že odeslala obrázky našich žáků na poslední chvíli v den uzavření základních škol, a třídní učitelce čtvrté třídy Mgr. Monice Hanzelkové, že zapojila do soutěže i žáky, kteří nenavštěvují školní družinu,“ dodává vychovatelka školní družiny Lucie Vávrová, DiS.

Všem žákům moc gratulujeme! Žáci budou odměněni během slavnostního zahájení nového školního roku 2020/2021.

Bc. Hana Horáková


Slavíme úspěch ve výtvarné soutěži O pohár čeladenské ovečky

Letošní uzavření škol ze dne na den díky koronaviru nás trochu zaskočilo. Ještě na poslední chvíli se nám podařilo zaslat obrázky do výtvarné soutěže O pohár čeladenské ovečky. Učitelka výtvarné výchovy Mgr. Petra Stoklasová si práce svých žákyň velice chválí. „Ano, jsme moc rádi, že jsme se stačili zapojit do soutěže. Tématem byly beskydské květiny a tři žákyně naší školy je zvládly na jedničku!“ Jejich kouzelné grafiky se umístily ve II. kategorii na prvním místě, které patří Tereze Kostelníkové, a druhém místě pro Barboru Vaňkovou. Ve III. kategorii získala třetí místo Ludmila Petrová. Moc holkám blahopřejeme. 

Bc. Hana Horáková 


Žáci naší školy úspěšně zabojovali v biologické olympiádě. Úspěšným řešitelem v kraji se stal šesťák Tomáš Macíček

Každoročně se naši žáci účastní biologické olympiády pod záštitou České zemědělské univerzity v Praze. Tento rok proběhl již 54. ročník této soutěže. Jedná se o systematickou, kontinuálně probíhající mimoškolní činnost, jejímž cílem je vyhledávat talenty. 

Talenty máme i ve škole v Lichnově, o tom je přesvědčena i učitelka přírodopisu Mgr. Bohdana Hutyrová: „Naši žáci byli moc šikovní. Ve školním kole excelovali Bibiána Gilarová z osmé třídy a Tomáš Macíček ze šesté třídy. Pro postup do dalšího kola soutěže získali dostatečný počet bodů.“ 

Vzhledem k epidemiologické situaci organizátoři prostřednictvím informačního systému Masarykovy univerzity uspořádali přímo krajské kolo, které proběhlo 7. června 2020 distanční formou. „Probíhalo to tak, že žáci absolvovali online test z klasických testových otázek a poznávačky. Letošní téma bylo o těžkém životě ve vodě. Tomáš Macíček zúročil své rybářské a biologické znalosti a vybojoval krásné deváté místo v Moravskoslezském kraji v kategorii D,“ dodává paní učitelka Hutyrová. 

Tomáš Macíček tak byl z celkového počtu 578 účastníků 41. v republice ve své kategorii. Blahopřejeme a přejeme mnoho dalších úspěchů.

Bc. Hana Horáková


Ano, i my měníme školu s IKEA – jsme v top desítce!

Nedávno jsme veřejnost informovali prostřednictvím školního webu o soutěži, kterou iniciuje IKEA pro podporu Ekoškol a Ekotýmů a do níž se zapojila i lichnovská škola. Cílem bylo získat finanční podporu v hodnotě deset tisíc korun a financovat touto cestou projekt, který si sami soutěžící vymyslí a vyhotoví. Žáci z Lichnova v čele s učiteli Ing. Petrem Černoškem a Mgr. Bohdanou Hutyrovou zvolili pro svůj projekt založení květnaté louky pro opylovače. Svým projektem porotu zaujali a zařadili se mezi deset nejlepších uchazečů v rámci celé České republiky. Díky tomu slíbenou finanční dotaci získali! 

„Mám z úspěchu velkou radost. Vždy mě velmi těší, když učitelé sami přijdou s nápadem, který chtějí realizovat. Je to mnohem lepší než jim tyto věci určovat. A protože ve škole máme spoustu šikovných pedagogů, kteří jsou odborníky v různých oblastech, je i to, co s našimi žáky tvoří, velmi pestré,“ uvádí ředitelka školy Mgr. Olga Síbrtová s tím, že realizaci projektu ráda podpořila a nyní už se moc těší na louku, květiny i bzučící čmeláky pod okny ředitelny, kde by květnatá louka po dohodě se starostou obce Ing. Alešem Mičulkou měla vzniknout.  

Do 30. dubna 2020 by měla být louka vyseta a v průběhu května budou na sociálních sítích IKEA a Ekoškola zveřejněny i fotografie. Děkujeme a gratulujeme celému lichnovskému týmu Ekoškoly.

Bc. Hana Horáková


Měsíc knihy: družina se připojuje ke knižnímu svátku výtvarnou soutěží

Všichni žáci prvního stupně – nejenom ti, kteří navštěvují školní družinu – se mohou připojit do výtvarné soutěže, kterou vyhlašuje školní družina. „Naše družinka touto akcí připomíná tradiční akci Březen – Měsíc knihy. Soutěžním úkolem pro děti je zhotovit libovolnou výtvarnou technikou obálku své nejoblíbenější knihy,“ uvádí vychovatelka oddělení Myšáků Lucie Vávrová, DiS. 

V soutěži budou dětské práce hodnoceny ve třech kategoriích podle věku. „Podepsané práce s uvedením jména a příjmení autora a třídy, kterou navštěvuje, donesou děti do oddělení Myšáků a odevzdají je přímo mně,“ upřesňuje Lucie Vávrová s tím, že termín odevzdání je nejpozději do 31. března 2020. 

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je Vávrová-knižní-soutěž-plakát-700x990.png.

Vítězné práce budou odměněny knihou, za každý obrázek dostanou děti drobnou sladkost. „Slavnostní vyhlášení vítězů a předání cen pak proběhne ve čtvrtek 2. dubna 2020, kdy si připomínáme Mezinárodní den dětské knihy,“ dodává vychovatelka k soutěži. 

Mgr. Olga Síbrtová 


Naše žákyně postupuje do krajského kola dějepisné olympiády

V listopadu proběhlo v naší základní škole školní kolo dějepisné olympiády určené pro žáky osmého a devátého ročníku. Zadání letošního 49. ročníku znělo: Dlouhé století se loučí 1880–1920. Vítězem se stala žákyně osmé třídy Bibiána Gilarová, a tak mohla postoupit do kola okresního. 

„Tato dějepisná olympiáda byla pro mě celkem jednoduchá – díky dobrému tématu i díky tomu, že jsem spoustu událostí znala už dříve,“ uvedla Bibiána. Jak se žákyně na soutěž chystala, prozradila učitelka dějepisu Mgr. Ivana Michaličková, která žákyni s přípravami na soutěž pomáhala. „Na školní i okresní kolo se Bibiána pečlivě připravovala, přečetla velké množství knížek a konzultovala se mnou vybrané části. Nakonec se tato snaha vyplatila a 14. ledna 2020 se v Novém Jičíně zúčastnila okresního kola.“ 

A jak v okresním kole zabojovala, prozradila sama Bibiána. „Umístila jsem se na 4. místě, v celém kraji jsem skončila 28., a tak jsem postoupila i do krajského kola, které se bude konat 17. března 2020 v Ostravě.“ K tomuto úspěchu gratulujeme a budeme v následujícím krajském kole držet palce.

Bc. Hana Horáková 


všechny články v Soutěže ZŠ