Soutěže

Ano, i my měníme školu s IKEA – jsme v top desítce!

Nedávno jsme veřejnost informovali prostřednictvím školního webu o soutěži, kterou iniciuje IKEA pro podporu Ekoškol a Ekotýmů a do níž se zapojila i lichnovská škola. Cílem bylo získat finanční podporu v hodnotě deset tisíc korun a financovat touto cestou projekt, který si sami soutěžící vymyslí a vyhotoví. Žáci z Lichnova v čele s učiteli Ing. Petrem Černoškem a Mgr. Bohdanou Hutyrovou zvolili pro svůj projekt založení květnaté louky pro opylovače. Svým projektem porotu zaujali a zařadili se mezi deset nejlepších uchazečů v rámci celé České republiky. Díky tomu slíbenou finanční dotaci získali! 

„Mám z úspěchu velkou radost. Vždy mě velmi těší, když učitelé sami přijdou s nápadem, který chtějí realizovat. Je to mnohem lepší než jim tyto věci určovat. A protože ve škole máme spoustu šikovných pedagogů, kteří jsou odborníky v různých oblastech, je i to, co s našimi žáky tvoří, velmi pestré,“ uvádí ředitelka školy Mgr. Olga Síbrtová s tím, že realizaci projektu ráda podpořila a nyní už se moc těší na louku, květiny i bzučící čmeláky pod okny ředitelny, kde by květnatá louka po dohodě se starostou obce Ing. Alešem Mičulkou měla vzniknout.  

Do 30. dubna 2020 by měla být louka vyseta a v průběhu května budou na sociálních sítích IKEA a Ekoškola zveřejněny i fotografie. Děkujeme a gratulujeme celému lichnovskému týmu Ekoškoly.

Bc. Hana Horáková


Měsíc knihy: družina se připojuje ke knižnímu svátku výtvarnou soutěží

Všichni žáci prvního stupně – nejenom ti, kteří navštěvují školní družinu – se mohou připojit do výtvarné soutěže, kterou vyhlašuje školní družina. „Naše družinka touto akcí připomíná tradiční akci Březen – Měsíc knihy. Soutěžním úkolem pro děti je zhotovit libovolnou výtvarnou technikou obálku své nejoblíbenější knihy,“ uvádí vychovatelka oddělení Myšáků Lucie Vávrová, DiS. 

V soutěži budou dětské práce hodnoceny ve třech kategoriích podle věku. „Podepsané práce s uvedením jména a příjmení autora a třídy, kterou navštěvuje, donesou děti do oddělení Myšáků a odevzdají je přímo mně,“ upřesňuje Lucie Vávrová s tím, že termín odevzdání je nejpozději do 31. března 2020. 

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je Vávrová-knižní-soutěž-plakát-700x990.png.

Vítězné práce budou odměněny knihou, za každý obrázek dostanou děti drobnou sladkost. „Slavnostní vyhlášení vítězů a předání cen pak proběhne ve čtvrtek 2. dubna 2020, kdy si připomínáme Mezinárodní den dětské knihy,“ dodává vychovatelka k soutěži. 

Mgr. Olga Síbrtová 


Naše žákyně postupuje do krajského kola dějepisné olympiády

V listopadu proběhlo v naší základní škole školní kolo dějepisné olympiády určené pro žáky osmého a devátého ročníku. Zadání letošního 49. ročníku znělo: Dlouhé století se loučí 1880–1920. Vítězem se stala žákyně osmé třídy Bibiána Gilarová, a tak mohla postoupit do kola okresního. 

„Tato dějepisná olympiáda byla pro mě celkem jednoduchá – díky dobrému tématu i díky tomu, že jsem spoustu událostí znala už dříve,“ uvedla Bibiána. Jak se žákyně na soutěž chystala, prozradila učitelka dějepisu Mgr. Ivana Michaličková, která žákyni s přípravami na soutěž pomáhala. „Na školní i okresní kolo se Bibiána pečlivě připravovala, přečetla velké množství knížek a konzultovala se mnou vybrané části. Nakonec se tato snaha vyplatila a 14. ledna 2020 se v Novém Jičíně zúčastnila okresního kola.“ 

A jak v okresním kole zabojovala, prozradila sama Bibiána. „Umístila jsem se na 4. místě, v celém kraji jsem skončila 28., a tak jsem postoupila i do krajského kola, které se bude konat 17. března 2020 v Ostravě.“ K tomuto úspěchu gratulujeme a budeme v následujícím krajském kole držet palce.

Bc. Hana Horáková 


Škola zabojuje v soutěži o deset tisíc korun!

Nákupní centrum Avion společně s obchodním domem IKEA vyhlásili soutěž Safari v Avionu. Lichnovská škola jde do toho a bude bojovat o hodnotné ceny. Projekt má environmentální myšlenku: naučit děti recyklovat a starat se o svět kolem nás, protože to je cool! A s čím budou žáci soutěžit, prozradil učitel Ing. Petr Černošek. „S vybranou třídou budeme vytvářet exponát z již použitých surovin, jako je papír či plast. Budeme se snažit o co nejnápadnější recyklovaný výrobek, který má zobrazovat zvíře.“ Jaké zvíře budou žáci vyrábět, pan učitel už neprozradil. Tak se necháme překvapit a přejeme hodně štěstí.

Bc. Hanka Horáková


Měníme školu s IKEA aneb Lepší život pro všechny!

Základní škola v Lichnově opravdu nelení. Protože nosí titul Ekoškola, zapojila se do projektu, který pořádá IKEA pro podporu činnosti Ekotýmů a Ekoškol. Více prozradil učitel Ing. Petr Černošek, který projekt ve škole zaštiťuje: „Přihlásili jsme se do probíhajícího už sedmého ročníku soutěže, který podporuje zlepšení životního prostředí. Vybraní uchazeči obdrží peněžní částku, ze které se financuje naplánovaný projekt. My máme v plánu udělat květnatou louku. Zlepšíme tak životní prostředí, podpoříme výskyt hmyzu a zkrásníme okolí školy.“ Do konce dubna by měl být projekt realizován a zpracován. „Vrchol projektu by měl být na Den Země 22. dubna 2020. Určitě se budeme snažit, aby náš plán vyšel podle našich představ,“ dodal Ing. Petr Černošek.

Přejeme celému Ekotýmu, aby získal potřebné finance, a aby se jim projekt zdařil dle jejich představ. Budeme se těšit na barevnou a voňavou květinovou louku!

Více informací o probíhající soutěži naleznete zde: https://ekoskola.cz/cz/vyzva-2019-2020

Bc. Hana Horáková


Velký úspěch jsme slavili na Kopřivnické laťce

Naši žáci pátého, šestého a osmého ročníku vyjeli 12. prosince 2019 vstříc výzvě – zdolat Kopřivnickou laťku. Mezi další účastníky patřili například sportovci z Atletického klubu Emila Zátopka v Kopřivnici anebo Základní škola Mniší. V této docela silné konkurenci se naši reprezentanti rozhodně neztratili. „Výkony v kategorii, ve které jsme soutěžili, byly v letošním roce neuvěřitelné,“ prozradila Mgr. Martina Bílková, která žáky na akci doprovázela. „Kluci si docela mákli a padl i osobní rekord,“ dodala potěšeně.

Ve sportovní hale v Kopřivnici si zasoutěžili Matyáš Macháček, Radek Vřesňák, Nikolas Paľo a Jakub Cahlík, který se umístil na skvělém třetím místě! „Spolu s Nikolasem jsme si skočili osobní rekord. Já skočil metr třicet a Nikolas zase metr dvacet pět. Máme z toho obrovskou radost.“ Ostatním výškařům se podařilo umístit se do první desítky, což je taktéž velký úspěch. Všem našim atletům gratulujeme a přejeme, aby jim to v dalších letech skákalo stejně tak dobře jako letos.

Bc. Hana Horáková


Děkujeme za Vaše tygří hlasy!

Chtěli bychom Vám všem poděkovat za Vaše hlasy a podporu v soutěži Namaluj si svého tygra. O soutěži, která proběhla na Facebooku, jsme Vás informovali zde na stránkách. Družina se se svými obrázky bohužel nevyhrála žádnou cenu, ale přesto byli žáci, učitelé a asistentky odměněni sladkou dobrotou. Doufáme, že nás budete sledovat a podporovat i nadále! 

Bc. Hana Horáková 


Druhé kolo ekoworkshopu je za námi

Už jsme vás informovali o tom, že zástupci devátého ročníku se zúčastnili speciálního ekologického wokshopu v Ostravě na Střední škole teleinformatiky. Tam si žáci mohli vybrat téma pro zpracování prezentace, kterou pak přednesou při druhé příležitosti. 

Naši školu ve středu 28. listopadu reprezentovala Tereza Šulganová, která si zvolila téma Odpady – neodmyslitelná část našich životů. Jak žákyně postupovala při práci, přiblížil učitel Ing. Petr Černošek, který žákyni na workshop doprovázel. „Tereza vypracovala dotazník k třídění odpadů a ten předložila žákům z osmé a deváté třídy. A také se ji podařilo získat další informace i od lichnovského pana starosty.“ 

Práce hodnotila porota zastoupená odborníky z Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě. Klasifikovala soutěžící ve dvou skupinách rozdělených podle škol – základní a střední školy. Mezi základními školami zvítězil tým z Hnojníku a mezi studenty byla nejlepší Obchodní akademie Český Těšín. Výhercům blahopřejeme a naší žákyni děkujeme za účast!

Bc. Hana Horáková


Školní kolo olympiády v anglickém jazyce už má své vítěze

Na druhém stupni naší základní školy se konalo po dobu dvou dní 25. a 26. listopadu 2019 školní kolo olympiády v anglickém jazyce. Žáci byli rozděleni do dvou kategorií, v první kategorii soutěžili žáci šesté a sedmé třídy, ve druhé pak osmáci a deváťáci. 

Do soutěže se celkem přihlásilo třiadvacet kandidátů, kteří nejprve absolvovali test. „Skládal se ze tří částí: poslech, porozumění textu a gramatika,“ popsala organizaci olympiády učitelka angličtiny Mgr. Hana Poláková. Z každé kategorie byli vybráni tři nejlepší, kteří postoupili do konverzačního kola. „V dalším kole měli za úkol se představit, detailně popsat obrázky, které dostali, a nakonec stručně pohovořit na zadané téma,“ uvedla Mgr. Hana Poláková.

Do druhého kola se dostala tato šestice žáků: z nižší kategorie sedmák Michal Chovanec a šesťáci Lukáš Podolský a Jan Suda, z vyšší kategorie deváťačky Tereza Šulganová a Sabina Kopelcová a osmák Dominik Sedlář.

V porotě zasedla kromě angličtinářky Mgr. Hany Polákové i asistentka pedagoga Zuzana Kubečková, DiS., která prozradila, že rozhodování bylo velmi náročné a všichni účastníci konverzačního kola prokázali, že jsou zde oprávněně. Nakonec bylo rozhodnuto takto: vítězi se stali Lukáš Podolský z šestého ročníku a Sabina Kopelcová z devátého ročníku. 

Všem účastníkům soutěže děkujeme za projevený zájem o anglický jazyk a vítězům budeme držet palce v okresním kole, pokud se rozhodnou pokračovat dále.

Bc. Hana Horáková


Přírodovědný klokan doskákal až do Lichnova

V lichnovské škole skákali klokani, ale ne ti, jaké znáte ze zoologických zahrad, nýbrž klokani soutěžní! Pod záštitou Přírodovědecké fakulty a ve spolupráci Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci se ve škole v Lichnově konala ve středu 16. října 2019 soutěž Přírodovědný klokan. Ze školy byli vybráni žáci osmého a devátého ročníku a zasoutěžili si v kategorii kadetů. 

Jak soutěž probíhala, prozradila Mgr. Bohdana Hutyrová, třídní učitelka osmého ročníku: „Naši žáci řešili různé přírodovědné úlohy z fyziky, biologie, matematiky a zeměpisu. Poradili si se vším, jak nejlépe uměli.“ Cílem soutěže je vzbudit u žáků zájem o technické a přírodovědné obory, a především žáky motivovat k jejich studiu. 

A jaká místa soutěžící vybojovali? Na prvním místě skončila Kristýna Zemanová (IX. třída), stříbrná Adéla Špačková (VIII. třída) a bronzový Filip Tichavský (IX. třída). Všem zúčastněným gratulujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů!

Bc. Hana Horáková


Soutěž Lichnovský chytrolín už zná držitele poháru. Odvezli si jej žáci ze Štramberku

Stalo se již tradicí, že v říjnu se v naší škole sjedou žáci okolních škol, aby změřili síly ve vědomostní soutěži Lichnovský chytrolín. Letošní soutěže, která se konala ve čtvrtek 24. října 2019, se zúčastnilo více škol než v letech minulých. Do Lichnova dorazilo celkem šest družstev z okolních základních škol. „Naše pozvání přijali účastníci z Lubiny, Mniší, Tiché, Štramberku a Závišic. Soutěže se zúčastnily tříčlenné týmy složené ze zástupců žáků třetího, čtvrtého a pátého ročníku,“ sdělila organizátorka soutěže, učitelka Mgr. Lenka Matulová.

V průběhu soutěže panovala pohodová atmosféra a bylo vidět, že žáci byli pozitivně motivovaní. Do soutěže navíc věnovali pěkné ceny Spolek rodičů a přátel školy a ředitelka školy – pro první tři výherce byly přichystány encyklopedie a ti ostatní byli odměněni sladkostí, knihami a upomínkovými předměty. 

Otázky byly koncipovány do několika tematických okruhů: příroda, vlastivěda a sport. „Nejvíce s body zamíchala poslední část soutěže. Žáci měli pojmenovat neznámý předmět a určit, k čemu slouží,“ uvedla Lenka Matulová a prozradila, že účastníci si daný předmět mohli ohmatat ve svých rukách. Jedním ze záludných předmětů byl například hříbek na látání ponožek, vývrtka na otevírání lahví schovaná v klíči nebo radlička z podmítače na kypření půdy.A jak soutěžení vlastně dopadlo? První místo obsadili žáci ze Základní školy Štramberk a k výherním cenám získali ještě putovní pohár. Druhé místo obsadili žáci z Lubiny, třetí ze Závišic. Lichnovská škola se umístila na čtvrté příčce. Všem zúčastněným gratulujeme a těšíme se na další setkání.

Bc. Hana Horáková


Skvělé první místo a postup pro naše hochy ve stolním tenise

Žáci Filip Tichavský (IX. třída), Vojtěch Tichavský (VI. třída) a Dominik Sedlář (VIII. třída) reprezentovali naši školu v pondělí 4. listopadu 2019 v kopřivnické Základní škole sv. Zdislavy v turnaji ve stolním tenise. Na turnaj kluky doprovodili jejich tátové. „Jedním z nich je zkušený trenér Milan Tichavský, kterému tímto děkujeme za podporu chlapců při sportovním klání,“ uvedla k akci tělocvikářka Mgr. Martina Bílková.  

Trojice žáků na turnaji vybojovala vynikající první místo a postup. „Vím, že kluci patří mezi pingpongová esa v republice. Patří jim velký dík za skvělou reprezentaci školy a určitě jim budeme držet palce v okresním finále, které se odehraje v Novém Jičíně,“ dodává k vítězství učitelka tělocviku. 

Mgr. Olga Síbrtová 


Škola pořádá vědomostní soutěž Lichnovský chytrolín

Už tradiční vědomostní soutěž připravuje na čtvrtek 24. října 2019 naše škola. „Zvány jsou školy z okolí, aby jejich tříčlenná družstva zodpověděla co nejlépe otázky z různých oblastí – přírody hudby, matematiky, literatury, filmu, sportu a jiných,“ uvádí k soutěži učitelka Mgr. Lenka Matulová, která ji letos organizuje. „V soutěži se utkají tříčlenná družstva složená z žáků třetího, čtvrtého a pátého ročníku. Určitě ale nejde jen o výhru. Rádi žákům i jejich vyučujícím ukážeme naši školu, zároveň se na její půdě budou mít možnost setkat stejně staré děti z různých škol a v přátelském duchu si budou moci zasoutěžit,“ dodává organizátorka akce s tím, že letošního ročníku by se mělo zúčastnit celkem šest družstev. 

Mgr. Olga Síbrtová 


všechny články v Soutěže ZŠ