Lichnov: Pošli to dál

Tři dny jinak aneb adaptační stmelování kolektivu šesté třídy

Nový kolektiv, ve kterém v šesté třídě přivítali šest nových žáků z okolních škol, vyrazil vstříc dobrodružným zážitkům do kopřivnického skautského centra Vanaivan. Zde už na žáky čekaly zkušené instruktorky volného času – jedna se skautskou přezdívkou Borůvka a druhá Radka. Tyto dvě neuvěřitelné dámy připravily pro děti spoustu her, ve kterých zapojily jak mozkové závity, tak svaly. Program byl skutečně pestrý a jedna hra střídala druhou.

„Hned jak jsme přijeli, otestovali jsme si vědomosti o našich spolužácích: co o nich víme, jaké mají koníčky, co jim dala koronavirová pauza a jaké mají plány do konce roku. Pak jsme se vrhli na rozsáhlé sportoviště v přírodním areálu skautského centra. Všechny aktivity se odehrávaly venku, neboť – až na jeden malý deštík – jsme měli celé tři dny hezké počasí,“ popsala průběh pobytu ve skautském centru zástupkyně ředitelky Mgr. Martina Bílková, která ve škole zároveň působí jako metodik prevence rizikového chování.

„Hry prověřovaly, jakého máme týmového ducha, jak se umíme navzájem podpořit, naslouchat si, poradit. Byla to skutečně fuška se domluvit. Museli jsme pochopit, že překřikováním to nepůjde,“ popsal malé peripetie nový třídní učitel šesté třídy Mgr. Ondřej Švrček. Program pokračoval až do večerních hodin, kdy žáci měli každý večer noční hru, která je donutila vystoupit z komfortní zóny, být odvážný a orientovat se ve tmě. Na večerku se pak už po celém dni stráveném venku těšili.

Stmelování kolektivu probíhalo i se zúčastněnými pedagogy, a to konkrétně se zástupkyní ředitelky, která byla hlavním velitelem adaptačního kurzu a dohlížela na pravidla fair play, dále s třídním učitelem šesťáků, který třídu provede druhým stupněm a je sportovcem tělem a duší, s také s novou asistentkou pedagoga v této třídě Ing. Jarmilou Halamíčkovu.

A že se všem adaptační kurz líbil? No jasně. Jasným znamením bylo, že všichni šli do každé hry s plným nasazením, odhodláním, vydat ze sebe to nejlepší a chutí se něco nového naučit. Pro naše instruktory zase odměnou byly spokojené a usměvavé tváře všech zúčastněných.

Účast na adaptačním kurzu byla součástí celoročního projektu Lichnov: Pošli to dál, na který škola získala neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 80 tisíc korun určenou na podporu preventivních aktivit a vztahů mezi žáky. Aktivitu rovněž podpořil Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole a Mateřské škole Lichnov, který dětem uhradil dopravu do Kopřivnice i zpět.

Bc. Hana Horáková


Lichnov: Pošli to dál. Úspěšný projekt pokračuje i v letošním školním roce

Loňský školní rok byl pro rozjeté projekty, které ve škole probíhaly, poněkud náročný. Jak se škola s touto výjimečnou situací vypořádala, popsala zástupkyně ředitelky a zároveň metodik prevence rizikového chování Mgr. Martina Bílková: „V loňském školním roce jsme projekt Lichnov: Pošli to dál bohužel nedotáhli do konce z důvodu zavření škol a část získaných finančních prostředků jsme museli Moravskoslezskému kraji vrátit. Takže když jsme se v červnu dozvěděli, že schvalování dotací je odloženo na září, už jsme ani nedoufali, že peníze úspěšným školám dorazí.“ 

Přesto byl však v září projekt naší školy pro školní rok 2020/2021 schválen v plné výši, a škola tak získala z rozpočtu Moravskoslezského kraje neinvestiční účelovou dotaci ve výši 80 tisíc korun určenou na podporu preventivních aktivit a vztahů mezi žáky v první, šesté a osmé třídě.  „Program zahajujeme sérií adaptačních kurzů, které jsme nasmlouvali ve skautském centru Vanaivan v Kopřivnici. Účastníci rozvíjí své komunikační dovednosti, upevňují vzájemné přátelské vztahy a vazby, zapojují se do společných aktivit a takzvaného „patronství“ mladším žákům,“ nastínila koncept projektu Mgr. Martina Bílková. „Průvodcem dětí během celého programu bude mocný kouzelník Harry Potter, který jim pomůže se svým kouzlem EXPECTO PATRONUM, tedy Vyčaruj si patrona,“ dodala zástupkyně ředitelky.

Projekt je koncipován stejně jako v loňském roce. Osmáci se stanou patrony šesťáků a žáci šesté třídy naopak patrony prvňáčků. Děti jsou vedeny k hodnocení aktivit a k sebehodnocení, k pomoci druhým a vzájemnému respektu. „V průběhu školního roku na ně čeká spousta akcí, které vyvrcholí společným výjezdem všech tří tříd a vytvořením závěrečného a zašifrovaného poselství, které se zase pošle dalším žákům, kteří se zapojí následující školní rok,“ popisuje Mgr. Martina Bílková, co na zapojené děti bude dále čekat. 

Cílem projektu Lichnov: Pošli to dál je vytvořit síť vzájemně si pomáhajících žáků, kteří se budou podílet na tom, aby ve škole bylo bezpečné a zdravé prostředí pro výuku s maximální eliminací nežádoucích jevů, jako je například šikana. 

Bc. Hana Horáková


Lichnov: Pošli to dál

Alohomora – a brány Bradavic se otevřely osmé, šesté a první třídě

Skautské centrum Vanaivan otevřelo opět své brány lichnovským žákům. Tentokrát se v průběhu dvou dní potkali žáci osmé, šesté a první třídy a program byl opravdu pestrý. „V úterý 28. ledna 2020 nás šesťáky přivítali ve Vanaivanu zkušení osmáci, kteří si připravili uvítací rituál. Ten museli žáci šesté třídy splnit, protože by nebyli vpuštěni do své koleje,“ odhalila počátek kouzelnických her třídní učitelka šesťáků Mgr. Hana Poláková. 

Další aktivity se střídaly s ohledem na počasí, které účastníkům docela přálo. „Po výborném obědě, který nám připravily naše paní kuchařky z lichnovské školy, nás osmáci naučili, jak si vyrobit čarodějnickou hůlku,“ dodala třídní šesťáků. Pomocí hůlky, těsně před odjezdem, žáci celé Bradavice začarovali. A tak kouzelnická škola čekala na následující den, kdy se pospolu tentokrát společně sešli účastníci z první a šesté třídy. 

Druhý den se tak trochu role prohodily a malé kolegy z první třídy zase vítali žáci ze šesté třídy. „Každá kolej si připravila uvítací rituál. Někdo musel hledat lísteček se svým jménem nebo hledat kamaráda, jiný zase maloval anebo řešil hádanky,“ popsala druhý den Hana Poláková. Žáci z první a šesté třídy si poté společně vyrobili zlatonku a před odjezdem opět vyzkoušeli, jak se čaruje kouzelnickými hůlkami. 

Projekt Lichnov: Pošli to dál je především o kolektivní spolupráci, poznání a vzájemné pomoci žáků mezi sebou. Za dva dny se žáci osmé, šesté a první třídy mohli přesvědčit, že lze spolupracovat s kamarádem i navzdory rozdílnému věku. Všem se tyto dva dny moc líbily a už se těší na další setkání všech tří čarodějnických tříd, které se uskuteční v květnu.

Bc. Hana Horáková


Lichnov: Pošli to dál

Ohňospár, Blechošlap, Čechovír, nebo Havrobuš? Moudrý klobouk rozhodl!

Projekt Lichnov: Pošli to dál v naší základní škole se pěkně rozjíždí. V pátek 10. ledna 2020 si zástupci projektu Expecto Patronum připravili pro žáky prvního, šestého a osmého ročníku program. 

„Nachystali jsme pro všechny žáky, kteří se účastní projektu Pošli to dál, rozřazovací ceremoniál podle slavné scény z prvního dílu Harryho Pottera. Měli jsme i mluvící Moudrý klobouk, který postupně všechny zúčastněné rozřadil do čtyř kolejí,“ přiblížila uskutečněnou akci Mgr. Eva Pustějovská, která zdatně ztvárnila profesora Brumbála. 

Příprava byla opravdu pečlivá a Moudrý klobouk byl na své svěřence přísný, ale spravedlivý. Přiřazení do čtyř kolejí s charakteristickými názvy – Ohňospár, Blechošlap, Čechovír, Havrobuš –bylo důmyslně promyšleno jednotlivými vyučujícími tak, aby skupiny byly rovnoměrně promíchané. V těchto skupinách budou žáci spolupracovat i v nadcházejících dnech, kde je čeká společný program a plnění zajímavých úkolů. 

„Žáci se mají na co těšit, program budeme spoluvytvářet se Skautským centrem Vanavian. Tam už proběhl předchozí program pro dané třídy,“ upřesnila Mgr. Martina Bílková, zástupkyně ředitelky. Jestli se žáci budou učit vařit lektvary nebo čarovat, to se necháme překvapit.

Bc. Hana Horáková


Lichnov: Pošli to dál

Šesťáci a prvňáci společně táhnou za jeden provaz

Jeden z posledních školních dní v prosinci, těsně před Vánocemi a zimními prázdninami, byl pro prvňáky a šesťáky rozhodně jiný než pro další žáky. Navzájem se totiž poznávali, učili se pomáhat si, ale taky přemýšlet a radost se ze společné práce. V rámci školního projektu Lichnov: Pošli to dál se setkání zmíněných dvou tříd odvíjelo opravdu v duchu kouzla Expecto Patronum, tedy vyčaruj si svého patrona. 

Jak vzájemná spolupráce probíhala, popsala třídní učitelka šestého ročníku Mgr. Hana Poláková: „Šesťáci si pro prvňáčky přichystali deset stanovišť s různými úkoly a činnostmi. Prvňáci si mohli postupně vybírat, kam půjdou dřív a kam později.  Získávali za splnění úkolu obrázek na svou kartu, a tím měli všichni přehled, co už zvládli.“

S přípravou šesťáků a jejich vzájemné spolupráce byla spokojená i třídní učitelka prvního ročníku Mgr. Markéta Martinů. „Prvňáčci byli šikovní. Počítali, četli, uplatnili své znalosti z prvouky. Nechyběl ani zpěv, pohyb, angličtina a vyrábění. Byli jednoduše nadšeni a sami pověděli, že by taková škola mohla být pořád. I šesťáci se zapojili a překvapili svým kamarádským přístupem, jak bezvadně s mladšími kamarády komunikovali, trpělivě vše vysvětlovali a dokázali v činnostech prvňáky povzbudit a pochválit.“ Akce sloužila i k utužení vztahů v šesté třídě. „Šestá třída jako skupina nyní prochází náročnějším obdobím, kdy častěji chybí vzájemná soudržnost a tolerance. V daném dni však ukázali, že umí zatáhnout za jeden provaz,“ chválí spolupráci také jejich třídní učitelka.  

Všichni si přejeme, aby díky podobným setkáním do budoucna zafungovalo jedno čínské přísloví, které zní: „Daruješ-li člověku rybu, nakrmíš ho na den. Naučíš-li jej lovit, dáš mu potravu na celý život.“

Bc. Hana Horáková


Lichnov: Pošli to dál

První třída zažila dobrodružný adaptační kurz

Na začátku října strávili žáci první třídy spolu s paní učitelkou Mgr. Markétou Martinů, asistentkami Martinou Červenkovou a Hankou Horákovou a paní zástupkyní Mgr. Martinou Bílkovou společný den plný poznání a dobrodružství. V rámci školního projektu „Lichnov: Pošli to dál“, který propojuje činnosti první, šesté a osmé třídy, se zajeli podívat do kopřivnického skautského centra Vanaivan. 

Tam už na ně čekaly dvě průvodkyně a měly pro žáčky i pro paní učitelky připraveny hry, úkoly a relaxační činnosti. „V tomto centru jsem poprvé a moc se mi tu líbí. Děti si od počátku na průvodkyně zvykly a zadání úkolů plnily na jedničku,“ prozradila třídní Mgr. Markéta Martinů. Proč je takový adaptační kurz pro prvňáčky důležitý, nám pověděla zástupkyně ředitelky základní školy Mgr. Martina Bílková: „Program, který mají v tomto centru, je přizpůsobený pro žáky, kteří se ještě mezi sebou neznají. Díky tomu, si žáci mohou mezi sebou vyzkoušet spolupráci, prožít si důvěru v druhého, pomáhat si a respektovat se navzájem.“ Týmové hry a činnosti opravdu ukázaly, kdo je například vůdčí typ a kdo se rád drží v pozadí. „I pro nás učitele a asistenty je důležité, abychom dobře znali svoji třídu a aby třída dobře znala nás. Proto jsme se do úkolů zapojili opravdu všichni. Panovala dobrá nálada a celková pohoda, střídal se hlasitý smích se soustředěním, vzájemným povzbuzováním,“ doplnila Mgr. Markéta Martinů.

Počasí všem přálo, proto se veškeré aktivity (svačinky a oběd) odehrály převážně venku.  Dětem se pobyt na čerstvém vzduchu moc líbil a perfektně se vyřádily i na workoutovém hřišti, které je součástí centra. Všichni se z adaptačního pobytu vrátili spokojení, se spoustou nabytých zážitků a dojmů a také příjemně unavení. Už se zase mohou těšit na další setkání ve Vanaivanu.

Bc. Hana Horáková


Lichnov: Pošli to dál

Šestý ročník má za sebou tři dny plné poznání a adrenalinu

Ve dnech 11. až 13. září 2019 se žáci šestého ročníku zúčastnili adaptačního kurzu v Kopřivnici. Tam se nachází Skautské centrum Vanaivan. Hojný počet účastníků a jejich výrazy prozrazovaly nadšení a velké odhodlání. Hned po příjezdu do centra se žáci zapojili do akce. „Začali plnit hry s velkým zapálením. Zadání mělo kolikrát vzdělávací charakter a účastníci tak poznali zajímavosti Kopřivnice, ale následovaly i úkoly s hlubším posláním, díky kterým začali více poznávat sami sebe i své spolužáky,“ prozradila Mgr. Hana Poláková, třídní učitelka šestého ročníku. Gró adaptačního kurzu tkví především v utužení třídního kolektivu, což se potvrdilo i u této třídy. „Žáci byli do her zapálení, plnění úkolů je velmi bavilo. Až na pár výjimek, spolu spolupracovali. S kolegyněmi jsme byly příjemně překvapené,“ prozradila Mgr. Martina Bílková, zástupkyně ředitelky školy. 

Příjemným překvapením bylo, když se do některých činností dobrovolně zapojili i pedagogové. Na závěr kurzu si mohli všichni vyzkoušet atrakce v lanovém centru. A takové lákadlo nezůstalo bez povšimnutí. „Odhodlala jsem se skočit tzv. big swing. Je to dynamický skok z výšky. Zespodu to nevypadalo moc vysoko, ale jak jsem vylezla nahoru, měla jsem najednou pocit, že jsem ještě výš, než je udávaných deset metrů. Ale skočila jsem a byla jsem statečnější než někteří kluci ve třídě,“ řekla asistentka pedagoga Zuzana Kubečková, Dis. I další žáci překonali sami sebe a vytvořili si tak zážitek, na který jen tak nezapomenou. Přece jen, kdo běžně skáče z deseti a půl metru zavěšený na laně?

Všichni účastníci včetně třídní učitelky, zástupkyně ředitelky i asistentky pedagoga mají plno zážitků a už teď se těší, až se spolu v rámci projektu „Lichnov: Pošli to dál“ do centra Vanaivan v zimě a v létě zase vrátí.

Bc. Hana Horáková


Lichnov: Pošli to dál

Šesťáci vyrazili na adaptační kurz v rámci projektu Lichnov: Pošli to dál

Pro žáky šesté třídy připravila naše škola třídenní adaptační kurz, který je součástí celoročního projektu školy Lichnov: Pošli to dál. Kurz probíhá od středy 11. září do pátku 13. září 2019 v centru Vanaivan – svět nejen pro skauty v Kopřivnici.

„Kurz je zaměřený na vzájemné poznávání žáků, protože do šesté třídy přistupují do naší školy noví žáci ze základní školy v Mniší,“ uvádí zástupkyně ředitelky školy Mgr. Martina Bílková, která program pro děti zajistila. „Účastníci budou rozvíjet také své komunikační dovednosti a zapojí se do aktivit směřujících k „patronování“ mladších žáků,“ upřesňuje zástupkyně ředitelky s tím, že šesťáci by se měli stát „patrony“ našich prvňáčků. 

„Do projektu je zapojena i osmá třída, mezi osmáky budeme hledat patrony pro šesťáky. Ve škole tak vznikne síť vzájemně si pomáhajících dětí, které se budou spolupodílet na tom, aby ve škole bylo bezpečné a zdravé prostředí pro výuku s maximální eliminací nežádoucích jevů, jejichž extrémním příkladem je například šikana,“ popisuje projekt Martina Bílková. 

„Jsem moc ráda, že s námi vyjelo všech sedmadvacet žáků třídy, díky tomu má adaptační kurz smysl. Věřím, že se bude žákům na kurzu líbit a že si přivezou spoustu společných zážitků,“ dodává Martina Bílková, která žáky na kurz spolu s třídní učitelkou Mgr. Hanou Polákovou a asistentkou pedagoga Zuzanou Kubečkovou, DiS., na třídenní pobyt doprovází. 

Na projekt Lichnov: Pošli to dál získala škola účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro podporu aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže. Celková výše dotace je 80 tisíc korun. Více informací o projektu si můžete přečíst zde.

Mgr. Olga Síbrtová 


Lichnov: Pošli to dál

Informace o projektu Lichnov: Pošli to dál

Naše škola získala na školní rok 2019/2020 neinvestiční účelovou dotaci ve výši 80 tisíc korun z rozpočtu Moravskoslezského kraje na podporu aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u děti a mládeže, určenou na projekt s názvem Lichnov: Pošli to dál. 

Hlavní myšlenkou projektu je „patronství“ starších dětí mladším spolužákům, které povede k zajištění bezpečnějšího prostředí ve škole, na němž se budou děti samy aktivně podílet, a eliminaci nežádoucích jevů chování, jejichž krajním případem je šikana. Průvodcem dětí na této cestě bude Harry Potter, mocný kouzelník, který přivádí prvňáčky na základní školu a děti z prvního stupně na druhý, to vše pomocí mocného kouzla EXPECTO PATRONUM (Vyčaruj si patrona)

Projekt je časově rozložen na období školního roku a zapojeni jsou žáci osmé třídy, kteří jsou patrony šesťáků, a žáci šesté třídy, kteří jsou patrony prvňáčků. Během deseti měsíců bude čas na vzájemné poznávání žáků, rozvoj spolupráce v rámci třídního kolektivu i směrem k mladším žákům, rozvoj komunikačních schopností, upevňování vzájemných přátelských vztahů a vazeb, ale také hodnocení aktivit a sebehodnocení. Kromě pomoci druhým povedou aktivity k vzájemnému respektu a toleranci. Žáci osmé třídy pak absolvují mnoho aktivit, které jim mají co nejvíce rozšířit obzory. 

Projekt Lichnov: Pošli to dál bude realizován třemi základními formami: výjezdními akcemi do areálu Vanaivan – svět nejen pro skauty v Kopřivnici třídnickými hodinami a dále besedami, při jejichž realizaci bude škola spolupracovat s organizací Renarkon Ostrava. Doplněn bude společným výtvarným projektem Kratochvilné výtvarné kejkle. Poselství programu nakonec žáci pošlou dál svým mladším spolužákům. 

Autorkou celkové koncepce programu je Mgr. Martina Bílková, školní metodik prevence. Na vzniku programu se dále podílela Mgr. Monika Čempel, která připravila rozpočet programu, a učitelka Mgr. Eva Pustějovská, která do programu vnesla mnoho nápadů. 

Mgr. Olga Síbrtová