Lichnov: Pošli to dál

První třída zažila dobrodružný adaptační kurz

Na začátku října strávili žáci první třídy spolu s paní učitelkou Mgr. Markétou Martinů, asistentkami Martinou Červenkovou a Hankou Horákovou a paní zástupkyní Mgr. Martinou Bílkovou společný den plný poznání a dobrodružství. V rámci školního projektu „Lichnov: Pošli to dál“, který propojuje činnosti první, šesté a osmé třídy, se zajeli podívat do kopřivnického skautského centra Vanaivan. 

Tam už na ně čekaly dvě průvodkyně a měly pro žáčky i pro paní učitelky připraveny hry, úkoly a relaxační činnosti. „V tomto centru jsem poprvé a moc se mi tu líbí. Děti si od počátku na průvodkyně zvykly a zadání úkolů plnily na jedničku,“ prozradila třídní Mgr. Markéta Martinů. Proč je takový adaptační kurz pro prvňáčky důležitý, nám pověděla zástupkyně ředitelky základní školy Mgr. Martina Bílková: „Program, který mají v tomto centru, je přizpůsobený pro žáky, kteří se ještě mezi sebou neznají. Díky tomu, si žáci mohou mezi sebou vyzkoušet spolupráci, prožít si důvěru v druhého, pomáhat si a respektovat se navzájem.“ Týmové hry a činnosti opravdu ukázaly, kdo je například vůdčí typ a kdo se rád drží v pozadí. „I pro nás učitele a asistenty je důležité, abychom dobře znali svoji třídu a aby třída dobře znala nás. Proto jsme se do úkolů zapojili opravdu všichni. Panovala dobrá nálada a celková pohoda, střídal se hlasitý smích se soustředěním, vzájemným povzbuzováním,“ doplnila Mgr. Markéta Martinů.

Počasí všem přálo, proto se veškeré aktivity (svačinky a oběd) odehrály převážně venku.  Dětem se pobyt na čerstvém vzduchu moc líbil a perfektně se vyřádily i na workoutovém hřišti, které je součástí centra. Všichni se z adaptačního pobytu vrátili spokojení, se spoustou nabytých zážitků a dojmů a také příjemně unavení. Už se zase mohou těšit na další setkání ve Vanaivanu.

Bc. Hana Horáková


Šestý ročník má za sebou tři dny plné poznání a adrenalinu

Ve dnech 11. až 13. září 2019 se žáci šestého ročníku zúčastnili adaptačního kurzu v Kopřivnici. Tam se nachází Skautské centrum Vanaivan. Hojný počet účastníků a jejich výrazy prozrazovaly nadšení a velké odhodlání. Hned po příjezdu do centra se žáci zapojili do akce. „Začali plnit hry s velkým zapálením. Zadání mělo kolikrát vzdělávací charakter a účastníci tak poznali zajímavosti Kopřivnice, ale následovaly i úkoly s hlubším posláním, díky kterým začali více poznávat sami sebe i své spolužáky,“ prozradila Mgr. Hana Poláková, třídní učitelka šestého ročníku. Gró adaptačního kurzu tkví především v utužení třídního kolektivu, což se potvrdilo i u této třídy. „Žáci byli do her zapálení, plnění úkolů je velmi bavilo. Až na pár výjimek, spolu spolupracovali. S kolegyněmi jsme byly příjemně překvapené,“ prozradila Mgr. Martina Bílková, zástupkyně ředitelky školy. 

Příjemným překvapením bylo, když se do některých činností dobrovolně zapojili i pedagogové. Na závěr kurzu si mohli všichni vyzkoušet atrakce v lanovém centru. A takové lákadlo nezůstalo bez povšimnutí. „Odhodlala jsem se skočit tzv. big swing. Je to dynamický skok z výšky. Zespodu to nevypadalo moc vysoko, ale jak jsem vylezla nahoru, měla jsem najednou pocit, že jsem ještě výš, než je udávaných deset metrů. Ale skočila jsem a byla jsem statečnější než někteří kluci ve třídě,“ řekla asistentka pedagoga Zuzana Kubečková, Dis. I další žáci překonali sami sebe a vytvořili si tak zážitek, na který jen tak nezapomenou. Přece jen, kdo běžně skáče z deseti a půl metru zavěšený na laně?

Všichni účastníci včetně třídní učitelky, zástupkyně ředitelky i asistentky pedagoga mají plno zážitků a už teď se těší, až se spolu v rámci projektu „Lichnov: Pošli to dál“ do centra Vanaivan v zimě a v létě zase vrátí.

Bc. Hana Horáková


Naše škola získala na školní rok 2019/2020 neinvestiční účelovou dotaci ve výši 80 tisíc korun z rozpočtu Moravskoslezského kraje na podporu aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u děti a mládeže, určenou na projekt s názvem Lichnov: Pošli to dál. 

Hlavní myšlenkou projektu je „patronství“ starších dětí mladším spolužákům, které povede k zajištění bezpečnějšího prostředí ve škole, na němž se budou děti samy aktivně podílet, a eliminaci nežádoucích jevů chování, jejichž krajním případem je šikana. Průvodcem dětí na této cestě bude Harry Potter, mocný kouzelník, který přivádí prvňáčky na základní školu a děti z prvního stupně na druhý, to vše pomocí mocného kouzla EXPECTO PATRONUM (Vyčaruj si patrona)

Projekt je časově rozložen na období školního roku a zapojeni jsou žáci osmé třídy, kteří jsou patrony šesťáků, a žáci šesté třídy, kteří jsou patrony prvňáčků. Během deseti měsíců bude čas na vzájemné poznávání žáků, rozvoj spolupráce v rámci třídního kolektivu i směrem k mladším žákům, rozvoj komunikačních schopností, upevňování vzájemných přátelských vztahů a vazeb, ale také hodnocení aktivit a sebehodnocení. Kromě pomoci druhým povedou aktivity k vzájemnému respektu a toleranci. Žáci osmé třídy pak absolvují mnoho aktivit, které jim mají co nejvíce rozšířit obzory. 

Projekt Lichnov: Pošli to dál bude realizován třemi základními formami: výjezdními akcemi do areálu Vanaivan – svět nejen pro skauty v Kopřivnici třídnickými hodinami a dále besedami, při jejichž realizaci bude škola spolupracovat s organizací Renarkon Ostrava. Doplněn bude společným výtvarným projektem Kratochvilné výtvarné kejkle. Poselství programu nakonec žáci pošlou dál svým mladším spolužákům. 

Autorkou celkové koncepce programu je Mgr. Martina Bílková, školní metodik prevence. Na vzniku programu se dále podílela Mgr. Monika Čempel, která připravila rozpočet programu, a učitelka Mgr. Eva Pustějovská, která do programu vnesla mnoho nápadů. 

Mgr. Olga Síbrtová