Kroužky

Zájmové aktivity a kroužky ve školním roce 2022/23 

Milí rodiče, 
naše mateřská škola připravila na školní rok 2022/2023 pro děti nabídku zájmových útvarů a kroužků. 

Kroužky Veselá pastelka a Školička jsou určeny všem předškolákům, kteří by měli nastoupit do základní školy 3. září 2023. Vřele je doporučujeme. Ideálním výběrem je zapsání do obou. Děti jsou předběžně rozděleny do dvou menších skupin. Přihlašování do kroužků probíhá prostřednictvím vyvěšeného seznamu na nástěnce, kde potvrzujete podpisem souhlas se zapojením svého dítěte do aktivit. 

Zahájení činnosti kroužků je začátkem října.

Veselá pastelka

Každé úterý 14:30–15:00 

(děti jsou předběžně rozděleny na dvě skupiny, seznam je vyvěšen)

Cena: zdarma

Zahájení: 3. 10. 2022

V rámci předškolní přípravy se děti budou zdokonalovat v hudebně-pohybových schopnostech, grafomotorickém znázornění podle rytmu hudby, vyjadřovacích schopnostech, paměti, jemné a hrubé motorice, trpělivosti při práci a soustředěnosti. Příprava spočívá v rovnoměrném a harmonickém rozvoji schopností dětí, které jim později zajistí úspěšnost při osvojování si základů čtení, psaní a počítání.

Přihlašování ve třídě Motýlků.

Vedoucí: Mgr. Renata Dreslerová

Školička

Každá středa 14:30–15:00  

(děti jsou rozděleny na dvě skupiny, seznam je vyvěšen)

Cena: zdarma                                                                                                                      

Zahájení: 5. 10. 2022

V rámci předškolní přípravy se děti budou zdokonalovat v rozumových schopnostech, logickém myšlení, vyjadřovacích schopnostech, matematických představách, zrakové a sluchové percepci, jemné a hrubé motorice, trpělivosti při práci a soustředěnosti. Příprava spočívá v rovnoměrném a harmonickém rozvoji schopností dětí, které jim později zajistí úspěšnost při osvojování si základů čtení, psaní a počítání.

Přihlašování na třídě Motýlků.

Vedoucí: Ivana Hosová

Notičky  

Pro děti od 4 let

Počet dětí 12–15 

Sudé pondělí 14:30–15:00   

Cena: zdarma

Zahájení 3. 10. 2022

Hudebně pohybový kroužek, ve kterém děti budou zpívat s doprovodem rytmických a hudebních nástrojů, zdokonalovat pohybové dovednosti za doprovodu hudby a učit se hudbu znázornit pohybem. Součástí budou také nejrůznější pohybové aktivity, hra na flétnu, dechová cvičení – předcházení respiračních a astmatických projevů dětí. 

Mohou se přihlásit Sluníčka i Motýlci, tabulku k zápisu najdete v šatně Motýlků, nahoře.                                                                                                                                                                              

Vedoucí: Ivana Hosová

Angličtina     

Pro děti od 4 let (bez obtíží ve vývoji řeči)

Počet dětí: 8–12 

Liché pondělí 14:30–15:00  

Cena: zdarma

Zahájení: 10. 10. 2022

Děti se naučí základní pozdravy, poděkování, číselnou řadu, při kreslení obrázků se naučí barvy, názvy některých zvířátek a věcí, dále písničky, básničky. 

Mohou se přihlásit Sluníčka i Motýlci, tabulku k zápisu najdete v šatně Motýlků, nahoře.                                                                                                                                              

Vedoucí: Mgr. Renata Dreslerová

Šachový kroužek       

Pro děti od 4 let 

Počet dětí: 8–14

Každý čtvrtek 14:30–15:00

Cena: zdarma

Zahájení: 3. 10. 2022

Proč hrát šachy? Šachová hra rozvíjí logické i kritické myšlení, paměť, čtenářské i matematické dovednosti, kreativitu, trpělivost, vytrvalost, zlepšuje koncentraci, sociální dovednosti, učí řešit problémy a mnoho dalšího. 

Mohou se přihlásit Sluníčka i Motýlci, tabulku k zápisu najdete v šatně Motýlků, nahoře. 

Vedoucí: Bc. Michal Karban, učitel naší ZŠ

Mgr. Markéta Martinů


Zájmové aktivity a kroužky ve školním roce 2021/22 

Naše mateřská škola nabízí dětem zájmové aktivity. Jejich činnost bude zahájena od října 2021. Přihlašování probíhá u učitelek mateřské školy.  

Tyto aktivity organizují učitelky mateřské školy. Šachový kroužek je zajištěn v rámci projektu MAP ORP Frenštát pod Radhoštěm II. Všechny kroužky jsou zdarma. 

Školička

Pro děti, které by měly nastoupit 1. září 2022 do ZŠ
Středa 14:30–15:00
Zahájení: 6. října 2021
Vedoucí: Ivana Hosová 

V rámci předškolní přípravy se děti budou zdokonalovat v rozumových schopnostech, logickém myšlení, vyjadřovacích schopnostech, matematických představách, zrakové a sluchové percepci, jemné a hrubé motorice, trpělivosti při práci a soustředěnosti. Příprava spočívá v rovnoměrném a harmonickém rozvoji schopností dětí, které jim později zajistí úspěšnost při osvojování si základů čtení, psaní a počítání.

Notičky  

Pro děti od 4 let
Počet dětí: 8–12
Úterý 14:30–15:00 (sudý týden) 
Zahájení: 5. října 2021
Vedoucí: Ivana Hosová 

Hudebně-pohybový kroužek, ve kterém si děti vyzkouší zpěv s doprovodem rytmických a hudebních nástrojů. Součástí budou také nejrůznější pohybové aktivity a hra na flétnu.

Přihlašování ve třídě Sluníček.

Angličtina     

Pro děti od 4 let
Počet dětí 8–12
Čtvrtek 14:30–15:00 (sudý týden) 
Zahájení: 7. října 2021
Vedoucí: Mgr. Renata Dreslerová

Děti se naučí základní pozdravy, poděkování, číselnou řadu, při kreslení obrázků se naučí barvy, názvy některých zvířátek a věcí, dále písničky, básničky. 

Přihlašování ve třídě Motýlků.

Šachový kroužek       

Pro děti od 4 let
Počet dětí 8–14
Pátek 14:25–15:10
Zahájení: 1. října 2021
Vedoucí: Tomáš Roček

Proč hrát šachy? Šachová hra rozvíjí logické i kritické myšlení, paměť, čtenářské i matematické dovednosti, kreativitu, trpělivost, vytrvalost, zlepšuje koncentraci, sociální dovednosti, učí řešit problémy a mnoho další. Kroužek se organizuje v rámci projektu MAP ORP Frenštát pod Radhoštěm II. Přihlašování ve třídě Motýlků.