Kroužky

Zájmové aktivity a kroužky 

Naše mateřská škola nabízí dětem zájmové aktivity. Jejich činnost bude zahájena od října 2021. Přihlašování probíhá u učitelek mateřské školy.  

Tyto aktivity organizují učitelky mateřské školy. Šachový kroužek je zajištěn v rámci projektu MAP ORP Frenštát pod Radhoštěm II. Všechny kroužky jsou zdarma. 

Školička

Pro děti, které by měly nastoupit 1. září 2022 do ZŠ
Středa 14:30–15:00
Zahájení: 6. října 2021
Vedoucí: Ivana Hosová 

V rámci předškolní přípravy se děti budou zdokonalovat v rozumových schopnostech, logickém myšlení, vyjadřovacích schopnostech, matematických představách, zrakové a sluchové percepci, jemné a hrubé motorice, trpělivosti při práci a soustředěnosti. Příprava spočívá v rovnoměrném a harmonickém rozvoji schopností dětí, které jim později zajistí úspěšnost při osvojování si základů čtení, psaní a počítání.

Notičky  

Pro děti od 4 let
Počet dětí: 8–12
Úterý 14:30–15:00 (sudý týden) 
Zahájení: 5. října 2021
Vedoucí: Ivana Hosová 

Hudebně-pohybový kroužek, ve kterém si děti vyzkouší zpěv s doprovodem rytmických a hudebních nástrojů. Součástí budou také nejrůznější pohybové aktivity a hra na flétnu.

Přihlašování ve třídě Sluníček.

Angličtina     

Pro děti od 4 let
Počet dětí 8–12
Čtvrtek 14:30–15:00 (sudý týden) 
Zahájení: 7. října 2021
Vedoucí: Mgr. Renata Dreslerová

Děti se naučí základní pozdravy, poděkování, číselnou řadu, při kreslení obrázků se naučí barvy, názvy některých zvířátek a věcí, dále písničky, básničky. 

Přihlašování ve třídě Motýlků.

Šachový kroužek       

Pro děti od 4 let
Počet dětí 8–14
Pátek 14:25–15:10
Zahájení: 1. října 2021
Vedoucí: Tomáš Roček

Proč hrát šachy? Šachová hra rozvíjí logické i kritické myšlení, paměť, čtenářské i matematické dovednosti, kreativitu, trpělivost, vytrvalost, zlepšuje koncentraci, sociální dovednosti, učí řešit problémy a mnoho další. Kroužek se organizuje v rámci projektu MAP ORP Frenštát pod Radhoštěm II. Přihlašování ve třídě Motýlků.