Novinky ŠD

Pozvánka do školy na Velký školní karneval

Naše škola zve všechny děti z mateřské školy, žáky základní školy a rodinné příslušníky na Velký školní karneval, který můžeme v naší základní škole opět uspořádat po covidové odmlce.


Pro návštěvníky bude připravena tombola i bohatý program. Těšit se můžete na diskotéku s DJ Stoupou, kterému tímto děkuji za podporu školy, neboť na akci bude účinkovat bez nároku na honorář. Čekat na Vás bude opět kavárnička s občerstvením. Určitě nachystáme něco dobrého, ale budeme moc rádi, když se zapojíte a také připravíte něco na zub, na čem si pochutnáte a zároveň nákupem podpoříte naše děti prostřednictvím Spolku rodičů a přátel školy. Výtěžek z akce poputuje na podporu školních aktivit pro děti, různé odměny a ceny do soutěží. Touto cestou Vám moc děkuji za pomoc a přízeň.

V prostorách školy bude zajištěn dohled pedagogů, nicméně po dobu akce budou za děti a žáky zodpovídat jejich rodiče či jiný doprovod.

Těšíme se na originální masky, společné setkání i spoustu zábavy.  
Jménem celého týmu zaměstnanců školy Vás zve

Mgr. Olga Síbrtová


Družinka rozdávala radost a úsměvy do schránky

Děti ze školní družinky Myšáků navázaly na zavedenou tradici a v předvánočním čase se snažily opět rozdávat radost. „Již třetím rokem rozeslaly děti ze školní družiny vlastnoručně vyrobené pohlednice v rámci projektu Úsměv do schránky,“ popisuje aktivitu vedoucí vychovatelka školní družiny Lucie Vávrová, DiS.

„Letos udělaly radost dvaadvaceti seniorům z Charitního domu svaté Alžběty v Ostravě, což je zařízení pro přechodný pobyt seniorů. Poděkovat bych chtěla asistentkám Hance Horákové a Blance Ištvánkové za pomoc s nadepisováním adres a žákyni čtvrté třídy Verunce Ungerové za pomoc s opisováním vánočního přání pro seniory. Prvňáčci zvládli svůj podpis perfektně na jedničku díky své třídní učitelce Kateřině Martinkové,“ vzkazuje slova díků jednotlivým aktérům akce Lucie Vávrová.

Bc. Hana Horáková


Poděkování a přání


Čerti i andělé, divadlo i zpěv, spousta vánočních výrobků a společně strávený adventní podvečer. Děkujeme za adventní jarmark

Po dvou letech se konečně uskutečnil adventní jarmark, který pořádala naše škola ve spolupráci se Spolkem rodičů a přátel školy. V pátek 2. prosince 2022 se otevřely dveře vánočně navoněné a nazdobené školy a vítáni byli všichni, kdo si chtěli společně užít počátek adventu. Maminky, tatínkové, ale i babičky a dědečkové, tety a strýcové, či bývalí žáci, ti všichni byli srdečně zváni, aby se pokochali pěknými výrobky, které připravily děti mateřské školy a žáci základní školy pod vedením svých pedagogů. A nejen to! Pokud se návštěvníkům některý výrobek zalíbil, mohli si jej zakoupit, a podpořit tak prostřednictvím SRPŠ naši školu.

Úvodního slova se ujala ředitelka školy Mgr. Olga Síbrtová, která děkovala všem, kteří se na přípravě jarmarku podíleli, a zároveň všechny přítomné vyzvala k tomu, aby si páteční odpoledne po dvouleté covidové pauze společně užili. Poté následoval pestrý program, který orámovala dvě vystoupení: na začátku repríza moderně zpracované pohádky O Červené karkulce v podání dětí ze školní družiny Smajlíků pod vedením vychovatelky školní družiny Ing. Alice Červenkové, v závěru pak premiérové vystoupení školního pěveckého sboru pod vedením učitele hudební výchovy MgA. Jiřího Najvara, který vyvrcholení koncertu zpestřil svou světelnou svetrovou show.

„Zazněla vánoční verze školní hymny a spousta koled a jiných vánočních písní,“ popisuje pěvecké vystoupení zástupkyně ředitelky Mgr. Martina Bílková, která měla organizaci předvánoční akce na starosti s tím, že překvapením celého večera bylo vystoupení Vítka Horečky. „Vítek svým vystoupením překvapil mnohé z nás. Jeho sólo písně Narodil se Kristus Pán ocenilo publikum bouřlivým potleskem a myslím si, že při ní nejedno oko nezůstalo suché,“ dodává s úsměvem Martina Bílková.

Čas mezi vystoupeními mohli hosté vyplnit například návštěvou andělské kavárny, kde je čekala příjemná obsluha „andělek“ ze SRPŠ. „Ze spolupráce se SRPŠ mám radost. Adventní jarmark je jedna z tradičních akcí, kde se spolkem spolupracujeme. Těší mě, že máme ve škole aktivní rodiče, kteří se nebojí přiložit ruku k dílu pro dobrou věc, velmi si toho vážím,“ hodnotí spolupráci Olga Síbrtová.

„Kávičku či zákusek od SRPŠ doplnila výborná zelňačka nebo preclíky z dílny naší školní kuchyně. Většina dětských návštěvníků pak ocenila tradiční čertovský bufet: toasty či párky v rohlíků našich deváťáků sklízely úspěch už během čtvrtečního a pátečního vyučování, kdy ve škole běžely adventní dílny a přípravy na jarmark byly v plném proudu,“ líčí další část jarmarku Martina Bílková.

V prostorách školní jídelny úřadoval také žákovský parlament, který si pro ostatní žáky a děti připravil koutek s tvořením. Skládalo se origami a zdobily perníčky, které upekli žáci čtvrté třídy Veronika Ungerová, Jonáš Cochlar a Leoš Machek.

„Adventní jarmark považuji za moc zdařilou akci. Po dlouhé době se opět podařilo zaplnit školu návštěvníky. Děti se před samotným vypuknutím akce moc těšily, až vše ve škole rodičům a dalším hostům ukáží, případně až jim nabídnou ke koupi vlastnoručně vyrobený dárek či vánoční dekoraci. Děkuji všem, kteří se podíleli na přípravě akce, ale také všem, kteří do školy zavítali. Věřím, že si návštěvníci užili pohodové předvánoční atmosféry a kousíček z ní pak přenesli do svých domovů – třeba v podobě pěkného výrobku, který si ve škole zakoupili. Výtěžek z akce ve výši bezmála 45 tisíc korun je připsán do pokladny SRPŠ a bude určen dětem ze školky a žákům ze školy,“ závěrem děkuje ředitelka školy.

Bc. Hana Horáková


Krabice od bot, která potěší. Znáte ji i Vy?

Školní družina Myšáků se rozhodla pomoci chudým dětem prožít radost z vánoční nadílky. Děti se zapojily do největší vánoční sbírky dárků v České republice pro děti ohrožené chudobou.

Jak sbírka funguje? „Vybrali jsme sběrné místo, které máme nejblíže, dále jsme si vybrali dvě děti ve věku prvňáčků, tedy sedm až osm let, chlapce a dívku. Dárky jsme si zarezervovali na webu. Každý z dětí přinesl drobnost do připravené krabice, která by i jim samotným udělala radost. Krabice nám pomohla dárkově zabalit paní asistentka Katka Boháčová. Moc jí děkuji za pomoc,“ popisuje náročnou přípravu vedoucí vychovatelka školní družiny Lucie Vávrová, DiS., s tím, že dárky poté odvezla na sběrné místo ve Štramberku v sobotu 3. prosince dopoledne.

Teď už poputují vybraným dětem z chudých rodin. „Jsem hrdá na všechny prvňáčky, že se zapojili. Někteří navíc namalovali dětem do krabice obrázek či přání. A někteří dárek vlastnoručně vyrobili,“ uzavírá paní vychovatelka. Další informace o sbírce naleznete zde.

Bc. Hana Horáková


Holky a kluci ze školní družinky si vyzkoušeli drhání

V úterý 29. listopadu 2022 přijala do školní družiny Myšáků pozvání Mgr. Iva Sýkorová, aby děti seznámila s metodou macrame. Macrame neboli drhání je technika splétání šňůr a provázků. Děti si mohly vyzkoušet tvorbu stromečku nebo vločky na zavěšení třeba na stromeček. 

„Líbilo se mi to, ale bylo to pro mě docela těžké,“ popisuje pocity z macrame prvňáček Štěpán. „Chtěla bych poděkovat paní Sýkorové za návštěvu ve školní družině, také za to, že nám věnovala svůj čas, a za ochotu se aktivně zapojit do dění ve školní družině,“ závěrem doplňuje vedoucí vychovatelka školní družiny Lucie Vávrová, DiS.

Bc. Hana Horáková


Informace o omezení provozu školní družiny

Základní škola a Mateřská škola Lichnov, okres Nový Jičín, příspěvková organizace, oznamuje, že po pro projednání se zřizovatelem bude provoz školní družiny omezen v pátek 16. prosince 2022. Provoz všech oddělení bude do 14:30 hodin. Vyzvedávání dětí, případně jejich samostatný odchod, jsou možné kdykoliv v průběhu provozu školní družiny (i v době řízené činnosti) do 14:30 hodin.

Děkujeme za pochopení.

Mgr. Olga Síbrtová


Přijměte pozvání do školy na adventní jarmark s doprovodným programem

Milé děti, vážení rodiče a další přátelé školy,
srdečně Vás zveme do naší školy na tradiční adventní jarmark s nabídkou kulturního programu, který se opět po dvouleté covidové pauze uskuteční v pátek 2. prosince 2022.


Program bude zahájen divadelním představením naší školní družiny – pohádkou O Červené karkulce. Následně můžete strávit příjemný čas nakupováním drobných dárků či vánočních dekorací z našich vánočních dílen, posezením v andělské kavárně, kterou pro nás zajišťuje Spolek rodičů a přátel školy, či smlsnutím něčeho dobrého v čertovském bufetu našich deváťáků. Zábavu pro menší děti připravuje žákovský parlament. Celý program vyvrcholí vystoupením školního pěveckého sboru pod dirigentskou taktovkou učitele hudební výchovy MgA. Jiřího Najvara. Výtěžek z této akce půjde prostřednictvím pokladny SRPŠ zpět k dětem naší mateřské školy a žákům základní školy.
Jsme rádi, že Vás opět můžeme přivítat v prostorách školy a že můžeme společně vykročit do slavnostního předvánočního času.
Škola bude veřejnosti otevřena v 15:45 hodin. Těšíme se na Vaši účast!

Mgr. Olga Síbrtová


Ve znamení dobrých skutků: Naši zaměstnanci se zapojili do Národní potravinové sbírky

V sobotu 12. listopadu 2022 proběhlo podzimní kolo Národní potravinové sbírky. Tento den je dnem solidarity, kdy každý z nás může přispět tím nejjednodušším způsobem – nákupem a darováním trvanlivých potravin a drogerie. Je to jedna z největších celorepublikových charitativních akcí, jejímž partnerem je i Charita Česká republika. 

V HM Tesco Kopřivnice se pravidelně koná sbírka pro Charitu Frenštát pod Radhoštěm, kde pracuje i naše kolegyně Anna Čechová, která v lichnovské škole vyučuje náboženství. A tak se i další pedagogičtí pracovníci rozhodli pomoci – zakoupením potravin a dobrovolnictvím v den konání sbírky v HM Tesco Kopřivnice.

„Do dobrovolnictví se zapojila celá školní družina a dále asistentky pedagoga Ing. Kateřina Boháčová, Bc. Radka Fluksová a Michaela Bačová. Dobrovolnictví spočívalo v informování zákazníků o konání sbírky, rozdávání letáčků a příjem potravin od dárců,“ popisuje charitativní činnost pedagogů v HM Tesco vedoucí vychovatelka školní družiny Lucie Vávrová, DiS.

Celkově se v HM Tesco Kopřivnice vybralo 588,5 kilogramů trvanlivých potravin a 98 kilogramů drogerie. „Moc bych chtěla poděkovat všem kolegům za nákup potravin, vychovatelkám a asistentkám za dobrovolnictví v den sbírky, zaměstnancům HM Tesco Kopřivnice za péči o nás dobrovolníky a rovněž všem zákazníkům, kteří darovali potraviny a drogerii do připravených košů za pokladnami. Bylo velmi příjemné potkat i rodiče našich žáků a kolegy, kteří zakoupili potřebné potraviny a zapojili se s námi do sbírky,“ vzkazuje slova díků všem, kteří se do charitativní akce zapojili, Lucie Vávrová.

„Naše školní družina se často zapojuje do různých charitativních projektů. Společně s dětmi podporujeme Domov seniorů Hortenzie ve Frenštátě pod Radhoštěm, ale i seniory v Lichnově, Léčebnu dlouhodobě nemocných v Kopřivnici, zapojujeme se do akce Světový den laskavosti, podpořili jsme svým vystoupením děti s handicapem na přehlídce Motýlek s úsměvem. Mám radost, že se naše paní vychovatelky a paní asistentky zapojily svou dobrovolnickou pomocí do Národní potravinové sbírky. Je vidět, že potřeba pomoci vychází přímo z jejich srdce, kterou i svým příkladem mohou vtisknout do srdcí dětem,“ hodnotí účast kolegyň na charitativní akci ředitelka školy Mgr. Olga Síbrtová.

Bc. Hana Horáková


Červená karkulka v podání našich druháků na divadelní přehlídce Motýlek s úsměvem sklidila obrovský aplaus

„Děti, co kdybychom nacvičili pohádku O Červené karkulce?“ překvapila jednoho říjnového dne vychovatelka družiny Smajlíků Ing. Alice Červenková své svěřence. Děti byly nadšené a už se viděly na prknech, co znamenají svět. To ještě netušily, že je čeká dlouhá cesta.

„Nejprve jsme se museli seznámit s dějem, pak nás čekalo rozdělení rolí a začali jsme každý den nacvičovat. Nejdříve čtené zkoušky, pak nácvik písně, zkoušky „bez papíru“, s rekvizitami, s pohybem v prostoru, v kostýmech. Zkrátka, bylo toho dost, ale žáci se snažili a byli aktivní,“ popisuje pilné nacvičování pohádkového představení jejich vychovatelka.

A přišel den D – sobota 5. listopadu 2022. Dopoledne všechny čekala prostorová zkouška na jevišti Kulturního domu v Kopřivnici a s ní další překážky: mnohem větší a neznámý prostor, světla a hlavně mikrofon. To byla výzva! Ještě při odpoledním srazu byly děti přece jen trochu zamlklé. Takže rychle do šatny – převléknout se do kostýmů, předat poslední instrukce a už si stoupnout vedle pódia a čekat na svůj výstup. Teď už nebylo cesty zpět!

„Karkulko, babička nám onemocněla,“ zní první slova pohádky. Tréma padá a malí herci odvážně předstupují před publikum. Karkulka putuje lesem, potkává různá zvířátka, až dorazí k babičce, kde už na ni čeká zlý vlk. Celou situaci naštěstí zachraňuje myslivec a po závěrečné písni jsou všichni účinkující odměněni velkým potleskem!

„Myslím, že Červená karkulka z Lichnova se neztratila nejen v lese, ale ani na pódiu Kulturního domu Kopřivnice na akci Motýlek s úsměvem. Jsme moc rádi, že jsme se mohli zapojit do přehlídky handicapovaných dětí, kterou tradičně pořádá Základní škola a Mateřská Motýlek Kopřivnice, a svou účastí tyto děti podpořit,“ hodnotí naše zapojení do akce Alice Červenková.

„Velké poděkování patří všem malým hercům za překonání překážek, včetně trémy, naší asistentce Jarmile Kociánové za pomoc při nacvičování, vedoucí vychovatelce školní družiny Lucii Vávrové, DiS., za organizační pomoc, zástupkyni ředitelky Mgr. Markétě Martinů a asistentce Bc. Haně Horákové za výrobu kulis. Rovněž je potřeba poděkovat obci Lichnov za převoz kulis z Lichnova do Kopřivnice a zpět a rodičům aktérů vystoupení, že své ratolesti na vystoupení dovezli, podpořili je a také pomohli s kostýmy. Hlavní dík směřuje k naší vychovatelce Ing. Alici Červenkové, které měla účast naší školy na přehlídce na starosti. Myslím si, že se to moc povedlo,“ děkuje všem, kteří se na vystoupení podíleli, zástupkyně ředitelky Mgr. Martina Bílková.

Bc. Hana Horáková


Ve škole slavíme nejen Den učitelů. Myslíme i na naše paní uklízečky

Den poděkování v angličtině Thank Your Cleaner Day™ je zvláštní den, který se slaví 19. října každým rokem. Tento den je věnován všem úklidovým pracovníkům, a protože na naší škole jich pracuje hned několik, tak se škola zapojila do tohoto poděkování.

Paní uklízečky netušily, že se pro ně něco chystá a byly do družiny vylákány pod úplně jinou záminkou. „Tady už na ně čekaly děti, ze školní družiny, které si nacvičily taneček na písničku od Karol a Kvida s názvem Bakterie. Na nacvičování jsme měli docela krátkou dobu, ale žáci to zvládli na výbornou,“ popisuje vychovatelka Bc. Hana Janečková.

O další překvapení se postarala učitelka Mgr. Monika Čempel. „Společně s žáky jsme pro paní uklízečky nachystali malé pohoštění, které jim udělalo velkou radost. A obdarovali jsme je i květinami,“ sdílí své dojmy Monika Čempel.

Díky patří i firmě Mary Kay, která věnovala pro paní uklízečky drobné balíčky kosmetiky. Náš skvělý úklidový tým ve složení Věra Dobiášová, Iveta Hubeňáková, Monika Opělová a Eva Večeřáková si za to, jak se bezvadně stará o čistotu a pořádek ve škole, právoplatně užil den poděkování. Jsme rádi, že jsme mohli paní uklízečky s dětmi potěšit a udělat jim radost.

Bc. Hana Horáková


Motýlek s úsměvem: Pozvánka na událost, kde zahrají divadlo také naši žáci

Vážení rodiče, 
dovolujeme si Vás pozvat na přehlídku dramatické, taneční a hudební tvorby dětí s handicapem nazvané Motýlek s úsměvem, kterou pořádá Základní škola a Mateřská škola Motýlek z Kopřivnice. Na této přehlídce vystoupí také žáci naší školy jako podpora dětí s handicapem. 

Přehlídka se uskuteční v sobotu 5. listopadu 2022 od 14 do 19 hodin v kopřivnickém kulturním domě. Děti z druhého oddělení školní družiny Smajlíků si pod vedením vychovatelky Ing. Alice Červenkové připravily moderní zpracování pohádky O Červené karkulce. Divadelní představení je obohaceno o zpívané pasáže. Lichnovské děti vystupují v 16:40 hodin.

Budeme rádi, když je přijdete podpořit.

Mgr. Olga Síbrtová


Pískohrátky se zvířátky

V úterý 20. září 2022 přijala do školní družinky Myšáků pozvání vedoucí Mateřského centra Klokan Kopřivnice „Zuzajda“ Mgr. Zuzana Novotná. Pro děti si připravila pískování se zvířátky. 

„Pískování rozvíjí dětskou fantazii, zručnost a jemnou motoriku. Tvoření obrázků spočívá v odstraňování jednotlivých vyseknutých polí a vysypávání těchto polí různě barevným dekorativním pískem,“ prozradila o technice pískování Zuzana Novotná. 

Na závěr si lektorka pro děti připravila několik pohádkových soutěží. Dětem se odpoledne se Zuzajdou líbilo a už se těší na další akce školní družiny.

Bc. Hana Horáková


Děti, rodiče, prarodiče! Inspirujte se podzimem ke společnému tvoření

Milí rodiče, prarodiče, milí žáci a děti, 
nechte se společně s námi unášet na podzimním barevném listí a trochu těch podzimních barev vneste i do školy. Zapojte se s námi do podzimního tvoření a pomozte nám vyzdobit interiér školy. 

„Podzim je ideální období na inspiraci k tvoření. Využijte přírodní materiály: kaštany, žaludy, dýně, různé listy hrající všemi barvami nebo větvičky. Vytvořte spolu s dětmi výrobky, které poté doneste do školy, kde budou vystaveny. Za zapojení se do tvoření můžeme získat zajímavou stavebnici,“ nabádá k podzimnímu tvoření vedoucí vychovatelka školní družiny Lucie Vávrová, DiS.

Svá krásná díla můžete přinášet do školní družiny Myšáků od pondělí 17. října do pondělí 31. října 2022 u vedoucí vychovatelky Lucie Vávrové, DiS. V tento čas budou také uskutečněny podzimní dílničky ve všech odděleních školní družiny. Fotografie všech výtvorů budou prezentovány na webu www.mapfrenstatsko.cz. Děkujeme a těšíme se na všechna podzimní díla.

Bc. Hana Horáková


Smajlíci udělali radost seniorům v Muzeu vystěhovalectví

Žáci z druhého oddělení školní družinky se ve čtvrtek 29. září 2022 na pozvání paní Mgr. Aleny Dobečkové vydali do Muzea vystěhovalectví v Lichnově. Na návštěvu se pěkně nachystali. „Návštěvu jsme pojali trochu slavnostně. 1. října je totiž Mezinárodní den seniorů, a proto jsme s sebou vzali krabici drobných dárků. Žáci ze školní družiny pro seniory, kteří navštíví muzeum, vyrobili drobná barevná mýdla a papírové dekorace v podobě veselých ježků,“ popsala záměr družinky Ing. Alice Červenková, vychovatelka z oddělení Smajlíků.

Na Smajlíky už v muzeu čekala paní Dobečková, která pro ně měla připravený program o vodním světě. „Děti si nejprve prohlédly různé mušle, škeble, hvězdice nebo lastury. Součástí výstavy byly i perly nebo různorodé dekorace s tematikou oceánu. Následně se mohly pochlubit, co vše o mořích a oceánech vědí. A nebylo toho málo! Dokonce společně dokázaly popsat cestu papírové lodičky z Lichnova do Baltského moře, potažmo Atlantského oceánu,“ doplňuje Alice Červenková.

Když se návštěva chýlila ke konci, žáci si zahráli hru, aby zjistili, kdo z nich by byl nejlepším námořním kapitánem. Tím se stal František Mičulka. A jako dárek si děti odnesly doplňovačku, kterou si pak ve škole společně vyplnily. Paní Aleně Dobečkové děkujeme za moc pěkný program.

Bc. Hana Horáková


Sbírejte podzimní plody pro zvířata na zimu a soutěžte s námi!

Protože je podzim v plném proudu, školní družina společně s mateřskou školou již tradičně zahájily soutěž pro děti ve sběru kaštanů, žaludů a bukvic. „Lesní plody poputují k mysliveckému sdružení či k drobným chovatelům zvěře a pomohou zvířátkům přečkat zimu. Zapojit se mohou všechny děti ze školky a všichni žáci základní školy v Lichnově, nejen družinkové děti. “ upřesňuje podmínky sběru vedoucí vychovatelka školní družiny Lucie Vávrová, DiS.

Sbírat se můžete do pondělí 31. října 2022, a to suché, zvážené plody. Ty můžete odevzdávat ve školní družině Myšáků a v mateřské škole vždy ráno po příchodu do školy. Soutěžit se bude ve dvou kategoriích: mateřská škola a základní škola. Tři nejlepší sběrači z každé kategorie budou odměněni.

Bc. Hana Horáková


Družinka oslavila Mezinárodní den čokolády

Víte o tom, že 13. září se slaví Mezinárodní den čokolády? Čokoláda patří mezi nejvyhledávanější světové pochoutky. Milují ji děti i dospělí. A to paní vychovatelky ze školní družiny moc dobře vědí. 

„Žáci z družinky oslavili tento den povídáním o historii, speciálními úkoly a v neposlední řadě i samotnou ochutnávkou! My v Myšácích jsme si pošmákli na různých druzích čokolád a pralinek. V Tygřících zase vyzkoušeli čokoládové fondue a ve Smajlících žáci zkoušeli kvalitu různých druhů hořké čokolády,“ popisuje sladké pokušení vedoucí vychovatelka Lucie Vávrová, DiS.

Žákům se ochutnávka líbila a už se mohou těšit na další speciální odpoledne ve školní družince.

Bc. Hana Horáková


Prázdninové dobrodružství s letní družinkou: Tentokrát ve stylu Harryho Pottera!

Program letošní letní družiny byl inspirován příběhem čarodějnického učně Harryho Pottera, který je mezi dětmi velmi oblíbený, a proto se prázdninové zážitky nesly v kouzelnickém duchu. Žáci se na začátku rozdělili do čtyř kolejí a tímto se odstartovaly dny plné zážitků, her, čar a kouzel a také luštění šifer. 

„Jako správní kouzelníci jsme se na učení pečlivě připravili. Začali jsme výrobou kouzelnických hůlek, protože bez nich nemůže žádný správný kouzelník fungovat. Samozřejmě to musí být podpořeno znalostí těch správných kouzel, s nimiž jsme se také seznámili,“ přibližuje kouzelnické dění vedoucí vychovatelka Lucie Vávrová, DiS. 
Jelikož kouzla nejsou jen dobrá, ale i ta zlá, čarodějovi učni nezapomněli na tvorbu ochranného amuletu, který je spolehlivě ochrání, a stejně tak se naučili i ochranné kouzlo.

V letní družině – stejně jako Harry Potter – ochutnali výbornou lahůdku a Bertíkovy lentilky stokrát jinak, seznámili se s kouzelnickou módou a podstoupili i několik soubojů mezi jednotlivými kolejemi. A protože bylo krásné letní počasí, doplnili program procházkami a chladivým osvěžením v podobě nanuků a zmrzlin. Mňam!

Skvělým zpestřením programu byla návštěva váženého kouzelníka Honzy Reka. Ten děti seznámil s uměním levitace i přesto, že nepoužil známé levitační kouzlo Wingardium Leviosa! A zase byli naši malí kouzelníci o něco chytřejší a s kouzelníkem Rekem se loučili s tím, že ovládají umění levitující tužky.

„Poděkování patří také Muzeu vystěhovalectví ve spolupráci s Klubem důchodců v Lichnově, ti si pro děti připravili krásný program taktéž v duchu příběhu Harryho Pottera. Děti si zkusily vymyslet recept na vlastní lektvar, vyluštit tajuplnou šifru, a nakonec všichni ochutnali kouzelný lektvar, který pro ně byl přichystaný. Všichni si to krásně užili a dozvěděli se i spoustu novinek – například že rok 2022 je rokem netopýrů,“ s díky dodává Lucie Vávrová.

V závěru kouzelnické družinky, když byly překonány všechny nástrahy vedoucí k získání pokladu a otevření tajemné komnaty, poctil třídu svou návštěvou i bradavický ředitel profesor Albus Percival Wulfric Brian Brumbál. Ten předal malým čarodějům tajné poselství z Bradavic, jehož znění nesmíme však prozradit! Ale vězte, že nebylo obyčejné…

Bc. Hana Horáková


Informace k provozu školní družiny v pondělí 5. září 2022

Vážení rodiče, 
doplňujeme informaci k provozu školní družiny v pondělí 5. září 2022. Na základě Vašich dotazů – a vzhledem k tomu, že školní vyučování začíná se zpožděním z důvodu ředitelského volna – jsme se rozhodli, že bude v pondělí 5. září 2022 zajištěna družinka pro žáky druhého až pátého ročníku, kteří jsou k zájmovému vzdělávání ve školní družině zapsáni. 

Vzhledem k tomu, že teprve v pondělí probíhá konečná část zápisu do školní družiny, kde se vyplňují finální dokumenty nezbytné k odchodům žáků ze školní družiny, je nezbytné si v tento den vyzvednout dítě osobně z důvodu doplnění chybějících údajů zmíněných výše a stvrzení podpisem zákonného zástupce. Časy, kdy tento zápis probíhá, jsou následující: 10:30 až 11:30 hodin, 15:00 až 16:00 hodin (zápis probíhá v prvním oddělení ŠD Myšáků).  

Zájem o umístění dítěte ve školní družině v pondělí 5. září 2022 a zájem o oběd ve školní jídelně prosím potvrďte vedoucí vychovatelce školní družiny Lucii Vávrové e-mailem nebo prostřednictvím DMSw do pátku 2. září 2022 do 14:00 hodin.   

Od úterý 6. září 2022 běží školní družina ve standardním režimu – ráno 6:30 až 7:30 hodin, odpoledne do 16:15 hodin. 

V případě jakéhokoliv dotazu kontaktujte vedoucí vychovatelku školní družiny. Děkujeme.

Mgr. Markéta Martinů a Lucie Vávrová, DiS.


Neotálejte s přihláškou do školní družiny! Zápis pro příští školní rok se blíží

Vážení rodiče, 
abychom mohli dobře zorganizovat školní družinu pro školní rok 2022/2023, je třeba zjistit počet zájemců. Proto prosím nezapomeňte své dítko přihlásit do školní družiny. 

Přihlásit jej můžete v termínu od 20. června do 24. června 2022, a to hned několika způsoby: 

  • elektronicky (naskenovanou vyplněnou a podepsanou přihlášku zaslat na e-mail lucie.vavrova@zslichnov.cz);
  • vytištěnou a vyplněnou přihlášku poslat po svém dítěti, které dochází do školy; 
  • osobně předat ve školní družině v pondělí 20. června 2022 od 16:00 do 17:00 hodin. 

Přihlášku si stáhnete na webových stránkách školy zde

Zápis se netýká budoucích prvňáčků, jejichž rodiče již přihlášky vyplnili během zápisu k povinné školní docházce. 

O přijetí/nepřijetí žáka do školní družiny rozhoduje ředitelka školy na základě platných kritérií, která naleznete zde

Na budoucí družiňáčky se již těší paní vychovatelky a paní asistentky pedagoga.

Lucie Vávrová, DiS.


Pekařský workshop ve školní družince Myšáků

V pondělí 16. května 2022 přijala pozvání do školní družiny Myšáků lektorka kváskového pečení Blanka Kašpárková, DiS., která si pro žáky připravila zajímavý bezmála dvouhodinový program.  

„Žáci hýřili energií a rádi si hráli s těstem. Dnes byl na programu kváskový chléb – jeho vznik od klásku obilí, ukázala jsem krmení kvásku a poté rohlíky a pletýnky, kdo co chtěl tvarovat. Děkuji za pozvání do družiny paní vychovatelce Lucii Vávrové, děti byly milé a moc šikovné,“ prozradila nám lektorka pekařského workshopu Blanka Kašpárková. 

Také žákům se pečení rohlíků a dalších dobrot líbilo. „Program se mi moc líbil. Už se těším na další návštěvu,“ radovala se žákyně Vendulka Pustějovská. 

A vedoucí vychovatelka Lucie Vávrová, DiS., která akci zorganizovala, doplňuje: „Ráda bych poděkovala Blance Kašpárkové za návštěvu a za program, který byl opravdu pestrý. Líbilo se mi, že probrala s žáky vznik chleba od klásku obilí po upečený chléb. Žáci tvořili i rohlíky, takže hodně pracovali s těstem, a mohli si tak vyzkoušet, jak těsto lepí a v jaké je konzistenci.“ To bylo opravdu dobré pečení!

Bc. Hana Horáková


Děti přinesly radost seniorům z frenštátského Domova Hortenzie

K Mezinárodnímu dni rodiny připravila školní družina společně s mateřskou školou dárečky pro seniory z Domova Hortenzie ve Frenštátě pod Radhoštěm. 

Děti ze školky vyrobily seniorům srdíčkové zápichy. 

„Žáci ve školní družině společně se svými vychovatelkami a asistentkami připravili minidárečky obsahující perníčky, čtyřlístek pro štěstí a ovocný čaj. Perníčky napekla naše nová posila týmu, vychovatelka Bc. Hana Janečková, která působí v družince Tygříků. Díky patří i mateřské škole a také všem dalším, kteří se na tomto dni podíleli. Těšíme se na další spolupráci,“ pochvaluje si spolupráci vedoucí vychovatelka školní družiny Lucie Vávrová, DiS. 

Drobnůstky pro radost byly osobně předány do Domova Hortenzie.

Bc. Hana Horáková


Muzikohrátky v družince Myšáků: hudbu ve spojení s tancem či barvami si děti užily

Do družiny Myšáků přijala pozvání Mgr. Ivana Šrubařová, učitelka hry na zobcovou flétnu, pedagožka volného času RC Provázek a MC Klokan Kopřivnice. Pro děti měla připravený bohatý hudební program, který zahrnoval například dechová cvičení, rozcvičení, rytmická cvičení na rozvoj hudebního, ale i matematického myšlení. 

Děti vyjadřovaly hudbu tancem a pomocí barev pak vnímání jednotlivých tónů písně Jede, jede poštovský panáček. Paní učitelka zahrála na flétnu i na kytaru. A děti zase mohly paní lektorku doprovodit pomocí Orffových hudebních nástrojů.

„Děkuji moc za pozvání, připravila jsem jednorázový program, který přiblížil dětem všemožné vnímání hudby, vložil jim do hlaviček nové poznatky i nové pohledy na hudbu a ukázal jim, jak moc si můžeme hudbu užívat,“ přiblížila nám obsah programu lektorka. 

„Nejvíce se mi líbilo malování not pomocí barev,“ sdělila talentovaná hudebnice Kateřina Tichavská. „Mně se moc líbilo, že jsem mohla doprovodit píseň na triangl,“ podělila se o své dojmy Adélka Bolomová. Další žačka Apolenka Martinková byla nejvíce nadšená z vyjádření hudby pomocí tance. 

„Děkujeme paní Šrubařové za pestrý hudební program a budeme se těšit na další milé setkání,“ vzkazuje slova díků vedoucí vychovatelka školní družiny Lucie Vávrová, DiS.

Bc. Hana Horáková


Odpolední družina: čarodějnický rej a kouzelné špekáčky!

V pátek 29. dubna 2022 navázal program školní družiny na dopolední čarodějnické učení ve třídách. Čarodějnické odpoledne bylo opravdu kouzelné, protože bylo nabito kouzelnými aktivitami. 

„Spolu s našimi vychovatelkami a asistentkami jsme pro žáky měly připravený program. Jednalo se o nejrůznější soutěže, diskotéku, tombolu a nechyběly ani diplomy a drobné dárečky pro děti. Asi nejvíce se ale děti těšily na opékání špekáčků na školní zahradě,“ popisuje vrchol akce vedoucí vychovatelka Lucie Vávrová, DiS. 

Poděkování patří všem pedagogům, kteří se podíleli na přípravě akce, a paní Lence Žáčkové, která s organizací rovněž pomáhala. Vřelé díky patří panu učiteli Mgr. Ondřeji Švrčkovi, bez kterého by nevzplál oheň. Jak si samotní žáci akci užili, se můžete podívat ve fotoprezentaci.

Bc. Hana Horáková


všechny články v Novinkách ŠD