Novinky ŠD

Informace k provozu školní družiny v pondělí 5. září 2022

Vážení rodiče, 
doplňujeme informaci k provozu školní družiny v pondělí 5. září 2022. Na základě Vašich dotazů – a vzhledem k tomu, že školní vyučování začíná se zpožděním z důvodu ředitelského volna – jsme se rozhodli, že bude v pondělí 5. září 2022 zajištěna družinka pro žáky druhého až pátého ročníku, kteří jsou k zájmovému vzdělávání ve školní družině zapsáni. 

Vzhledem k tomu, že teprve v pondělí probíhá konečná část zápisu do školní družiny, kde se vyplňují finální dokumenty nezbytné k odchodům žáků ze školní družiny, je nezbytné si v tento den vyzvednout dítě osobně z důvodu doplnění chybějících údajů zmíněných výše a stvrzení podpisem zákonného zástupce. Časy, kdy tento zápis probíhá, jsou následující: 10:30 až 11:30 hodin, 15:00 až 16:00 hodin (zápis probíhá v prvním oddělení ŠD Myšáků).  

Zájem o umístění dítěte ve školní družině v pondělí 5. září 2022 a zájem o oběd ve školní jídelně prosím potvrďte vedoucí vychovatelce školní družiny Lucii Vávrové e-mailem nebo prostřednictvím DMSw do pátku 2. září 2022 do 14:00 hodin.   

Od úterý 6. září 2022 běží školní družina ve standardním režimu – ráno 6:30 až 7:30 hodin, odpoledne do 16:15 hodin. 

V případě jakéhokoliv dotazu kontaktujte vedoucí vychovatelku školní družiny. Děkujeme.

Mgr. Markéta Martinů a Lucie Vávrová, DiS.


Neotálejte s přihláškou do školní družiny! Zápis pro příští školní rok se blíží

Vážení rodiče, 
abychom mohli dobře zorganizovat školní družinu pro školní rok 2022/2023, je třeba zjistit počet zájemců. Proto prosím nezapomeňte své dítko přihlásit do školní družiny. 

Přihlásit jej můžete v termínu od 20. června do 24. června 2022, a to hned několika způsoby: 

  • elektronicky (naskenovanou vyplněnou a podepsanou přihlášku zaslat na e-mail lucie.vavrova@zslichnov.cz);
  • vytištěnou a vyplněnou přihlášku poslat po svém dítěti, které dochází do školy; 
  • osobně předat ve školní družině v pondělí 20. června 2022 od 16:00 do 17:00 hodin. 

Přihlášku si stáhnete na webových stránkách školy zde

Zápis se netýká budoucích prvňáčků, jejichž rodiče již přihlášky vyplnili během zápisu k povinné školní docházce. 

O přijetí/nepřijetí žáka do školní družiny rozhoduje ředitelka školy na základě platných kritérií, která naleznete zde

Na budoucí družiňáčky se již těší paní vychovatelky a paní asistentky pedagoga.

Lucie Vávrová, DiS.


Pekařský workshop ve školní družince Myšáků

V pondělí 16. května 2022 přijala pozvání do školní družiny Myšáků lektorka kváskového pečení Blanka Kašpárková, DiS., která si pro žáky připravila zajímavý bezmála dvouhodinový program.  

„Žáci hýřili energií a rádi si hráli s těstem. Dnes byl na programu kváskový chléb – jeho vznik od klásku obilí, ukázala jsem krmení kvásku a poté rohlíky a pletýnky, kdo co chtěl tvarovat. Děkuji za pozvání do družiny paní vychovatelce Lucii Vávrové, děti byly milé a moc šikovné,“ prozradila nám lektorka pekařského workshopu Blanka Kašpárková. 

Také žákům se pečení rohlíků a dalších dobrot líbilo. „Program se mi moc líbil. Už se těším na další návštěvu,“ radovala se žákyně Vendulka Pustějovská. 

A vedoucí vychovatelka Lucie Vávrová, DiS., která akci zorganizovala, doplňuje: „Ráda bych poděkovala Blance Kašpárkové za návštěvu a za program, který byl opravdu pestrý. Líbilo se mi, že probrala s žáky vznik chleba od klásku obilí po upečený chléb. Žáci tvořili i rohlíky, takže hodně pracovali s těstem, a mohli si tak vyzkoušet, jak těsto lepí a v jaké je konzistenci.“ To bylo opravdu dobré pečení!

Bc. Hana Horáková


Děti přinesly radost seniorům z frenštátského Domova Hortenzie

K Mezinárodnímu dni rodiny připravila školní družina společně s mateřskou školou dárečky pro seniory z Domova Hortenzie ve Frenštátě pod Radhoštěm. 

Děti ze školky vyrobily seniorům srdíčkové zápichy. 

„Žáci ve školní družině společně se svými vychovatelkami a asistentkami připravili minidárečky obsahující perníčky, čtyřlístek pro štěstí a ovocný čaj. Perníčky napekla naše nová posila týmu, vychovatelka Bc. Hana Janečková, která působí v družince Tygříků. Díky patří i mateřské škole a také všem dalším, kteří se na tomto dni podíleli. Těšíme se na další spolupráci,“ pochvaluje si spolupráci vedoucí vychovatelka školní družiny Lucie Vávrová, DiS. 

Drobnůstky pro radost byly osobně předány do Domova Hortenzie.

Bc. Hana Horáková


Muzikohrátky v družince Myšáků: hudbu ve spojení s tancem či barvami si děti užily

Do družiny Myšáků přijala pozvání Mgr. Ivana Šrubařová, učitelka hry na zobcovou flétnu, pedagožka volného času RC Provázek a MC Klokan Kopřivnice. Pro děti měla připravený bohatý hudební program, který zahrnoval například dechová cvičení, rozcvičení, rytmická cvičení na rozvoj hudebního, ale i matematického myšlení. 

Děti vyjadřovaly hudbu tancem a pomocí barev pak vnímání jednotlivých tónů písně Jede, jede poštovský panáček. Paní učitelka zahrála na flétnu i na kytaru. A děti zase mohly paní lektorku doprovodit pomocí Orffových hudebních nástrojů.

„Děkuji moc za pozvání, připravila jsem jednorázový program, který přiblížil dětem všemožné vnímání hudby, vložil jim do hlaviček nové poznatky i nové pohledy na hudbu a ukázal jim, jak moc si můžeme hudbu užívat,“ přiblížila nám obsah programu lektorka. 

„Nejvíce se mi líbilo malování not pomocí barev,“ sdělila talentovaná hudebnice Kateřina Tichavská. „Mně se moc líbilo, že jsem mohla doprovodit píseň na triangl,“ podělila se o své dojmy Adélka Bolomová. Další žačka Apolenka Martinková byla nejvíce nadšená z vyjádření hudby pomocí tance. 

„Děkujeme paní Šrubařové za pestrý hudební program a budeme se těšit na další milé setkání,“ vzkazuje slova díků vedoucí vychovatelka školní družiny Lucie Vávrová, DiS.

Bc. Hana Horáková


Odpolední družina: čarodějnický rej a kouzelné špekáčky!

V pátek 29. dubna 2022 navázal program školní družiny na dopolední čarodějnické učení ve třídách. Čarodějnické odpoledne bylo opravdu kouzelné, protože bylo nabito kouzelnými aktivitami. 

„Spolu s našimi vychovatelkami a asistentkami jsme pro žáky měly připravený program. Jednalo se o nejrůznější soutěže, diskotéku, tombolu a nechyběly ani diplomy a drobné dárečky pro děti. Asi nejvíce se ale děti těšily na opékání špekáčků na školní zahradě,“ popisuje vrchol akce vedoucí vychovatelka Lucie Vávrová, DiS. 

Poděkování patří všem pedagogům, kteří se podíleli na přípravě akce, a paní Lence Žáčkové, která s organizací rovněž pomáhala. Vřelé díky patří panu učiteli Mgr. Ondřeji Švrčkovi, bez kterého by nevzplál oheň. Jak si samotní žáci akci užili, se můžete podívat ve fotoprezentaci.

Bc. Hana Horáková


V družince bude čarodějnický rej

Naše školní družina pořádá v pátek 29. dubna 2022 Čarodějnické odpoledne se spoustou zábavy a soutěží. 

Na čarovné či kouzelné zážitky se těší 

vychovatelky a asistentky školní družiny 


Posíláme radost do léčebny dlouhodobě nemocných v Kopřivnici

Školní družinka se pravidelně zapojuje do komunitních charitativních projektů. Tentokrát se rozhodla udělat radost seniorům a připojila se k dalším dobrovolníkům při výzdobě společenské místnosti LDN Kopřivnice.

„Děti se aktivně zapojily do tvoření papírových kytiček. Rády pomáhají tam, kde je to potřeba,“ usmívá se vychovatelka oddělení Smajlíků Ing. Alice Červenková. Její kolegyně Eliška Váňová ji doplňuje: „Nezahálelo ani oddělení Tygříků, kde tvořily kytičky nejen děti, ale i paní asistentky Hanka Horáková a Martina Červenková.“ 

Pestrobarevné květy vdechly jarní atmosféru do společenské místnosti.

Bc. Hana Horáková


Získali jsme dotaci ve výši 10 tisíc korun pro rozvoj arteterapie ve školce i družince. I díky Vám!

Vážení příznivci školy, děkuji všem zákazníkům obchodního řetězce Tesco Kopřivnice, kteří svým hlasem podpořili naši školu a projekt, se kterým jsme soutěžili v grantovém programu Tesco: Vy rozhodujete, my pomáháme. Rovněž děkuji vedoucí vychovatelce školní družiny Lucii Vávrové, DiS., která byla hnacím motorem zapojení naší školy do tohoto programu. Díky projektu, který vytvořila, a Vašim hlasům získala naše škola dotaci ve výši 10 tisíc korun na pomůcky pro arteterapii v mateřské škole i školní družině.

Mgr. Olga Síbrtová


A takový jsme měli ponožkový den!

V pondělí 21. března 2022 se ve škole poprvé konal tzv. ponožkový den. Tento den je Světovým dnem Downova syndromu. Jedná se o geneticky podmíněné onemocnění a má i svůj vlastní symbol, kterým je pár nesourodých ponožek.

„S nápadem na ponožkový den jsme přišly s paní asistentkou Hankou Horákovou. Podporu jsme vyjádřili i tím, že jsme si o onemocnění povídali s dětmi, tvořili jsme design odlišných ponožek a na každou nožku jsme oblékli jinou ponožku,“ přibližuje aktivitu vedoucí vychovatelka školní družiny Lucie Vávrová, DiS. 

Žáci si tak připomněli, že jsou mezi námi děti i dospělí, kterým se do života postavila větší překážka než ostatním. Byla radost vidět, že dětem tato nemoc není cizí a tímto malým činem o tom dávají svému okolí vědět.

Bc. Hana Horáková


Informace změnách ve vyučování a provozu školní družiny ve čtvrtek 21. dubna 2022

Vážení rodiče, 
z důvodu konání zápisu do první třídy bude ve čtvrtek 21. dubna 2022 ukončeno vyučování žáků prvního stupně v 11:15 hodin po čtvrté vyučovací hodině, druhého stupně ve 12:10 hodin po páté vyučovací hodině. Žáci všech tříd prvního stupně odchází po čtvrté vyučovací hodině na oběd a domů nebo do školní družiny (přihlášení žáci), žáci druhého stupně odchází na oběd a domů. Doučování a kroužky se tento den nekonají. 

Provoz školní družiny bude ze stejného důvodu tento den rovněž zkrácen, všechna oddělení ukončí svou činnost nejpozději ve 13:15 hodin. Děkujeme za pochopení.

Mgr. Olga Síbrtová


Co jsou to Ozoboti? Naši prvňáčci už vědí…

Do školní družinky Myšáků zavítal náš správce sítě Bc. Jan Rek. Proč? Aby našim nejmenším žáčkům představil Ozoboty, které máme ve škole k dispozici pro vzdělávání. „Ozoboti jsou takoví miniaturní roboti. Je to interaktivní hračka, která pomáhá rozvíjet tvořivost a logické myšlení,“ vysvětluje Jan Rek. 

Děti se naučily, jak zadávat robotovi příkazy pomocí ozokódů, což jsou barevné kódy, na které Ozobot reaguje. Děti kreslily barevné cestičky pro Ozobota, sledovaly, jak Ozobot na jednotlivé příkazy reaguje a řešily jednoduché úkoly programování. Zjistily mimo jiné i to, že je nutné dráhu pro Ozoboty rozšířit a více zvýraznit, aby robůtek správně reagoval. Hodinu a půl zábavného programu si velice užily. Pro většinu dětí to byla první zkušenost s Ozoboty, přesto bylo vidět, jak je práce s nimi zaujala. Vendulka Pustějovská, žákyně první třídy, byla z minirobůtků nadšená, uvedla, že by si přála Ozobota k narozeninám.  

„Děkuji Honzovi Rekovi za připravený program pro děti a těším se na další spolupráci,“ poděkovala vedoucí vychovatelka školní družiny Lucie Vávrová, DiS., která by ráda využívala Ozoboty ke vzdělávání ve školní družině častěji.

Bc. Hana Horáková


všechny články v Novinkách ŠD