Novinky ŠJ

Informace k povinnosti předkládat OTN (očkování, testování, prodělání nemoci) před vstupem do školní jídelny

Vážení, 
pro školy a školská zařízení, v souladu s Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví k provozu služeb a maloobchodu, platí s účinností od 1. listopadu 2021, že mají školní jídelny povinnost kontrolovat OTN cizích strávníků při vstupu do provozovny (v případě, že kontrolu při vstupu neumožňují provozní podmínky provozovatele, proběhne kontrola nejpozději před poskytnutím služby). 

Ministerstvo doporučuje z tohoto důvodu zřízení výdejového okénka, což v podmínkách naší školy není možné. Proto Vás žádáme, aby pro obědy cizích strávníků (případně dětí a žáků školy první den nemoci či nařízené karantény), docházela osoba, která se může OTN prokázat. Z povinnosti dokládat OTN jsou vyjmuty plošně děti ve věku do 12 let. 

Doba platnosti negativních testů byla nově zkrácena ze 7 dnů na 72 hodin u RT-PCR testů a ze 72 hodin na 24 hodin u Ag testů. 

Děkujeme za spolupráci a pochopení.

Mgr. Olga Síbrtová


Informace o změně cen stravného

Vážení rodiče, vzhledem k novelizaci vyhlášky 107/2005 Sb. změna finančních limitů na nákup potravin – příloha 2, dochází k 1. 9. 2021 k přecenění cen stravného. Navyšte si prosím inkasní limity takto:

MŠ celodenní stravné1 100,-
ZŠ dopolední svačiny600,-
ZŠ obědy700,-

Děkuji za pochopení

Alena Kandráčová
vedoucí školní jídelny


Informace k provozu školní jídelny od 12. dubna 2021

Vážení rodiče, upřesňujeme informace k provozu školní jídelny od pondělí 12. dubna 2021. Nárok na dotovanou stravu pro žáky školy vzdělávající se distančně zůstává, stejně jako nárok dětí v mateřské škole, které nebudou docházet prezenčně do školky. 

Vzhledem k nástupu žáků prvního stupně k rotační výuce a nezbytnému zajištění střídání tříd při školním stravování se mění doba výdeje obědů do jídlonosičů takto:

 • pro děti v mateřské škole a pro žáky základní školy, kteří nemají online hodinu, denně od 10:45 do 11:00;
 • pro všechny děti v mateřské škole a pro žáky základní školy:
  pondělí, úterý, čtvrtek – od 13:00 do 13:45 hodin;
  středa, pátek – od 13:30 do 13:45 hodin. 

S pozdravem

Mgr. Olga Síbrtová


Informace pro strávníky k přerušení provozu během jarních prázdnin a novému nároku na dotovaný oběd

Vážení strávníci,
nebude-li provoz školní jídelny přerušen, školní jídelna umožňuje odběr obědů v rámci školního stravování (za dotovanou cenu) i dětem a žákům, kteří se vzdělávají distančním způsobem. 

Děti a žáci, kteří se vzdělávají distančně, případně jejich zákonní zástupci, si mohou oběd vyzvednout  od 10:45 do 12:15 hodin.

Na dotovaný oběd mají dle nových pokynů MŠMT nárok také děti přihlášené k předškolnímu vzdělávání v naší mateřské škole, které nemají předškolní vzdělávání povinné. V případě, že své dítě chcete ke stravování přihlásit, kontaktujte vedoucí školní jídelny Alenu Kandráčovou na telefonu 556 808 547 (po jarních prázdninách) nebo e-mailem jidelna@zslichnov.cz (během jarních prázdnin). 

Mgr. Olga Síbrtová


Informace ke stravování během distančního vzdělávání

Vážení strávníci,
nebude-li provoz školní jídelny přerušen, školní jídelna umožňuje odběr obědů v rámci školního stravování (za dotovanou cenu) i dětem a žákům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem. 

Žáci, kteří se vzdělávají distančně, si mohou oběd vyzvednout v těchto časech:

 • 10:45–11:00 hodin;
 • 13:00–13:45 hodin. 

Pokud nemají vlastní jídlonosič, lze stravu odebrat do jednorázových obalů za poplatek. Do školy přicházejí bočním vchodem u školní jídelny (naproti školnímu informačnímu centru). 

Způsob výdeje je upraven stejně jako pro cizí strávníky dle platného Vnitřního řádu školní jídelny:

„Oběd pro cizí strávníky je kuchařkami vydán do misek jídlonosiče, které si sami ukládají na plastový tác a talíře. Stravu nevydáváme do skleněných nebo znečištěných nádob. Nedoporučujeme používat hliníkové nádoby. Důvodem je možné znehodnocení pokrmu s následným poškozením zdraví. Školní jídelna zodpovídá za hygienickou nezávadnost pokrmu nejdéle 15 minut od jeho vydání do jídlonosiče. Strava vydána do jídlonosiče je určena k okamžité spotřebě.“

Důrazně upozorňujeme, že oběd si nesmí vyzvedávat osoba, které byla nařízena karanténa. 

Přihlašování a odhlašování stravy probíhá dle platného Vnitřního řádu školní jídelny. 

Mgr. Olga Síbrtová


Informace k odběru stravy od 25. května 2020

Vážení strávníci,
na základě hygienických pokynů pro školní jídelny bude vydán oběd v první den neplánované nepřítomnosti žáka pouze do jednorázového obalu za poplatek 7 Kč. Obědy lze vyzvednout u vchodu do školní jídelny v době od 10:50 do 11:15. Prosíme o dodržení času výdeje. Tyto podmínky platí i pro cizí strávníky. Přihlašování a odhlašování stravy zůstává stejné přes systém Strava.cz. Děkujeme za pochopení.

Dále Vás upozorňujeme na nový vzhled stránky Strava.cz, neboť proběhla aktualizace tohoto programu. Ničeho se nelekejte, vše je velmi podobné předchozí verzi. 

Pro ty, kteří ještě nejsou přihlášeni, přinášíme návod k přihlášení. Ve vyhledávači zadejte Strava.cz. Vyplňte výběr jídelny 6068, uživatele a heslo, které jste dostali při zakoupení čipu. Poté se přihlásíte do objednávacího systému Strava.cz. Po prvním přihlášení doporučujeme změnu hesla. 

V objednávkách uvidíte aktuální jídelní lístek a stav konta. Odhlašování probíhá tak, že odkliknete den, který chcete odhlásit, a odešlete. 

V nastavení, pokud vyplníte svoji e-mailovou adresu, si můžete vybrat řadu nabídek. Doporučujeme první tři:

 • potvrzení objednávky, 
 • měsíční přehled, 
 • upozornění na neodebranou stravu. 

Pokud se Vám nepodaří první přihlášení nebo jste zapomněli heslo, pište na e-mail jidelna@zslichnov.cz

Alena Kandráčová
vedoucí školní jídelny


Informace ze školní jídelny o přerušení provozu

Vážení strávníci,
s ohledem na nouzový stav vyhlášený vládním usnesením ze dne 12. března 2020 a z důvodu uzavření základní školy a přerušení provozu mateřské školy, se přerušuje také provoz školní jídelny, a to počínaje středou 18. března 2020 na dobu neurčitou (do odvolání). O případné změně Vás budeme informovat na internetových stránkách školy, rodiče dětí a žáků naší školy i dalšími způsoby, které momentálně využíváme ke komunikaci. 

Děkujeme za pochopení.

Mgr. Olga Síbrtová, ředitelka


Informace o rozšířené nabídce školní jídelny 

Vážení rodiče, milí žáci, vážení strávníci,
dovoluji si Vám oznámit, že od ledna 2020 bude naše školní jídelna nabízet výběr ze dvou jídel také ve čtvrtek. Objednávání zůstává stejné jako pro středu, a to do pondělí do 13.30 hodin. Pokud si nestihnete objednat oběd v daném termínu, bude mít strávník v tento den automaticky oběd č. 1. Věříme, že rozšíření nabídky povede k Vaší spokojenosti.  

Alena Kandráčová
vedoucí školní jídelny


Info o cenách stravného pro školní rok 2019/2020

Vážení strávníci,
vzhledem k rostoucím cenám potravin na trhu zvyšuje jídelna Základní školy a Mateřské školy Lichnov od 1. září 2019 cenu stravného. Prosíme o navýšení inkasního limitu pro obědy ZŠ na 600 Kč, pro dopolední svačiny na 400 Kč a pro stravné MŠ na 900 Kč. Platba na září proběhne k 20. srpnu 2019. 

Více informací naleznete zde:

Děkujeme za pochopení. 

Alena Kandráčová
vedoucí školní jídelny


všechny články v Novinkách ŠJ