Úřední hodiny

Sekretariát školy – úřední hodiny, podatelna:

pondělí7:00–11:45, 12:15–14:15
úřední hodiny, podatelna: 7:00–8:30
úterý7:00–11:45, 12:15–14:15
středa8:45–11:45, 12:15–17:00
úřední hodiny, podatelna: 15:30–17:00
čtvrtek7:00–11:45, 12:15–14:15
úřední hodiny, podatelna: 7:00–8:30
pátek7:00–12:00

Administrativní a spisový pracovník: Radka Pivková
Telefon: 556 855 031
E-mail: skola@zslichnov.cz

Vedení školy – úřední hodiny:

pondělí14:30–16:00
čtvrtek7:30–8:30

V době úředních hodin je pro Vás k dispozici ve škole zástupce vedení školy (ředitelka, zástupkyně ředitelky nebo vedoucí ekonomického a provozního úseku). V případě návštěvy školy v úředních hodinách použijte hlavní vchod a zvoňte.

Doporučujeme si sjednat schůzku předem telefonicky (z důvodů výjezdů mimo školu či účasti na různých školeních). Kontaktovat nás můžete na mobilních telefonních číslech uvedených na webu školy ve všední dny v těchto časech:

pondělí, středa7:30–16:00
úterý, čtvrtek, pátek7:30–14:30

V případě, že Vám telefon nezvedáme, je to pravděpodobně z důvodu jednání nebo proto, že učíme. Ozveme se Vám zpět.

Školní poradenské pracoviště – konzultační hodiny pro žáky a rodiče (zákonné zástupce):

pondělí14:30–16:00

Školní poradenské pracoviště v naší škole zajišťuje mimo jiné poradenské služby žákům a zákonným zástupcům. Do gesce pracoviště spadá oblast výchovná (výchovné a kariérové poradenství), oblast speciální pedagogiky a oblast preventivní (primární prevence). 

Služby poradenského pracoviště ve škole zajišťují:

  • výchovná poradkyně Mgr. Monika Wilczková;
  • školní metodik prevence Mgr. Martina Bílková;
  • speciální pedagog Mgr. Pavel David;
  • ředitelka školy Mgr. Olga Síbrtová.

Více informací o službách školního poradenského pracoviště naleznete zde.

Konzultační hodiny pedagogických pracovníků základní školy pro rodiče (zákonné zástupce):

pondělí14:30–15:30 (vždy po telefonické nebo e-mailové domluvě)

Mgr. Olga Síbrtová, ředitelka