Novinky ZŠ

Otevřené kroužky

Vážení rodiče, 
ve čtvrtek 29. září 2022 byl termín odevzdání přihlášek do zájmových útvarů a kroužků nabízených v odpoledních hodinách v naší škole. Na základě těchto přihlášek otevíráme od pondělí 3. října 2022 tyto kroužky:

 • Cukrářské a kuchařské dobroty
 • Dramatický kroužek
 • Just Dance
 • Keramika
 • Malý kuchtík
 • Pohybové a míčové hry
 • Šachy I. – IV. třída
 • Šachy V. – IX. třída
 • Školní pěvecký sbor
 • Tvořílci
 • Volejbalový kroužek

Mgr. Martina Bílková


Informace pro rodiče – kroužky 2022/23

Vážení rodiče, 
v pondělí 26. září 2022 byl termín odevzdání přihlášek do zájmových útvarů a kroužků nabízených v odpoledních hodinách v naší škole. Na základě těchto přihlášek otevíráme od pondělí 3. října 2022 tyto kroužky:

 • Šachový kroužek – z důvodu velkého zájmu bude probíhat ve čtrnáctidenních cyklech

Lichý týden – žáci první až čtvrté třídy

Sudý týden – žáci páté až deváté třídy

 • Keramika – probíhá každý týden, maximální kapacita naplněna

Kroužky, které se otevřou, ale ještě lze přijímat přihlášky do naplnění maximální kapacity, jsou tyto:

 • Just Dance
 • Tvořílci
 • Míčovky pro holky
 • Pohybové a míčové hry
 • Cukrářské a kuchařské dobroty
 • Volejbalový kroužek
 • Dramatický kroužek

Kroužky, které se otevřou jen v případě doplnění do minimální kapacity, jsou tyto:

 • Deskové hry
 • Malý kuchtík
 • English with fun
 • Školní pěvecký sbor
 • Koumák

Poslední možný termín odevzdání dodatečných přihlášek je do čtvrtku 29. září 2022 do 13:00 hodin u třídních učitelů či vedoucích kroužků. Činnost kroužků bude zahájena od pondělí 3. října 2022

Zájem Vašich dětí o nadstandardní aktivity školy nás těší a věříme, že většině přihlášených vyhovíme.

Mgr. Martina Bílková


Je tady září a my opět uklízíme školní zahradu

Ve čtvrtek 9. září 2022 probíhala tradiční akce Uklízíme školní zahradu. Zapojili se úplně všichni – i naši prvňáčci, pro které to byla premiéra. Žáci lichnovské školy ví, že si mohou donést své pracovní náčiní a pomůcky, aby jim šla práce lépe od ruky. Ale také školní zásoby nářadí ze zahradního domečku pomohly k dobré práci. 

„Všichni žáci pracovali společně a s nadšením, s úsměvem na rtu,“ popisuje čtvrteční den učitelka pracovních činností Mgr. Monika Čempel, která akci společně s kolegyní Mgr. Lenkou Matulovou organizovala.

Nově se žáci devátých ročníků zaměřili na zahradu mateřské školy. Čistili odtokové kanály a keře, hrabali listí. Žáci z osmičky měli na starost sběrový papír a také dovoz kejdy. Tu nám zajistil starosta obce Ing. Aleš Mičulka. 

„Tímto bych chtěla panu starostovi poděkovat, protože žáci zase budou sklízet krásné a velké plody! To se bude radostně sázet a opracovávat půda, vše určitě poroste jedna báseň,“ raduje se Monika Čempel.

Stihlo se vše, co se stihnout mělo. Máme odplevelené záhony, vyčištěnou a zametenou dlažbu, vysbírané odpadky a vyčištěné blízké okolí školy. Děkujeme všem, kteří se s nadšením a s úsměvem zapojili!

Bc. Hana Horáková


Nabídka kroužků a zájmových aktivit v základní škole pro školní rok 2022/2023

Milé děti, vážení rodiče, 
naše škola připravila pro žáky školy pestrou směsici odpoledních kroužků. Mezi patnácti aktivitami si určitě vybere každý. Kroužky povedou většinou pedagogové naší školy, od loňska spolupracujeme také se Sportovní basketbalovou školou Frenštát pod Radhoštěm.  

Přihlášku do kroužků najdete ke stažení zde, jinak je k vyzvednutí u vedoucích kroužků nebo třídních učitelů. Termín odevzdání přihlášek je do pondělí 26. září 2022, přihlášky odevzdávejte vedoucím kroužků, v případě jejich nepřítomnosti pak na sekretariátu školy. Zájmové aktivity pořádané naší školou budou organizovány od pondělí 3. října 2022. V případě, že se nenaplní minimální kapacita, nebude kroužek otevřen. V případě naplnění kapacity rozhoduje o přijetí do kroužku pořadí při podání přihlášky. 

Kromě zájmových aktivit nabízíme také ve spolupráci s První soukromou ZUŠ MIS Music Kopřivnice výuku hry na klavír a flétnu pod hlavičkou této umělecké školy, jejíž jsme pobočkou. 

Věříme, že tato nabídka je pro naše žáky i jejich rodiče uspokojivá a že jí hojně využijete. Těšíme se!

Mgr. Olga Síbrtová


Už jsme v České televizi. Šikulové – Velká výzva!

Vážení rodiče, milí žáci a děti, vzpomínáte, jak jsme Vás informovali o velkém úspěchu, kterého dosáhli žáci prvního stupně v loňském školním roce v pořadu Šikulové? Stejně jako Vy jsme také čekali na informaci od dramaturgů z České televize o tom, kdy se pořad bude vysílat, kdy jej můžeme v televizi zhlédnout. To se však bohužel nestalo a i my musíme přiznat, že jsme díl ve vysílacím čase neviděli. Zoufat však nemusíme. Níže posíláme odkaz, díky kterému se dostanete na stránky pořadu Šikulové – Velká výzva, kde si navolíte díl s datem 10. 9. 2022. Podobně bude fungovat na Vaši televizi funkce zpětného přehrávání nebo funkce červené tlačítko. Věříme, že si poradíte a přejeme Vám, ať se díl, ve kterém sehráli žáci z lichnovské školy hlavní roli, moc líbí.

https://decko.ceskatelevize.cz/sikulove-velka-vyzva

Bc. Hana Horáková


Informace k provozu školní družiny v pondělí 5. září 2022

Vážení rodiče, 
doplňujeme informaci k provozu školní družiny v pondělí 5. září 2022. Na základě Vašich dotazů – a vzhledem k tomu, že školní vyučování začíná se zpožděním z důvodu ředitelského volna – jsme se rozhodli, že bude v pondělí 5. září 2022 zajištěna družinka pro žáky druhého až pátého ročníku, kteří jsou k zájmovému vzdělávání ve školní družině zapsáni. 

Vzhledem k tomu, že teprve v pondělí probíhá konečná část zápisu do školní družiny, kde se vyplňují finální dokumenty nezbytné k odchodům žáků ze školní družiny, je nezbytné si v tento den vyzvednout dítě osobně z důvodu doplnění chybějících údajů zmíněných výše a stvrzení podpisem zákonného zástupce. Časy, kdy tento zápis probíhá, jsou následující: 10:30 až 11:30 hodin, 15:00 až 16:00 hodin (zápis probíhá v prvním oddělení ŠD Myšáků).  

Zájem o umístění dítěte ve školní družině v pondělí 5. září 2022 a zájem o oběd ve školní jídelně prosím potvrďte vedoucí vychovatelce školní družiny Lucii Vávrové e-mailem nebo prostřednictvím DMSw do pátku 2. září 2022 do 14:00 hodin.   

Od úterý 6. září 2022 běží školní družina ve standardním režimu – ráno 6:30 až 7:30 hodin, odpoledne do 16:15 hodin. 

V případě jakéhokoliv dotazu kontaktujte vedoucí vychovatelku školní družiny. Děkujeme.

Mgr. Markéta Martinů a Lucie Vávrová, DiS.


Informace o zahájení školní roku

Vážení rodiče, 
školní rok 2022/2023 slavnostně zahájíme v pondělí 5. září 2022.

Škola se pro děti otevře v 7:20, jak jsou zvyklé. Žáci se následně rozejdou do tříd. Poté se přemístí s třídním učitelem na hlavní chodbu školy. Prvňáčci se svými rodiči budou letos slavnostně přivítání na hlavní chodbě školy a poté ve třídě. 

Pozor! Každoročně se najde někdo, kdo si myslí, že první zvonění ve škole zazní až v osm – není tomu tak! Školní vyučování v lichnovské škole začíná v 7:40.

Následovat bude: 

 • pro žáky první třídy – odchod s rodiči a třídní učitelkou do první třídy, kde bude pokračovat slavnostní zahájení školního roku do cca 9:30 hodin;
 • žáci vyšších tříd – třídnické práce společně s třídními učiteli, ukončení výuky pro první stupeň v 9:25 hodin, pro druhý stupeň v 9:00 hodin;  
 • možnost zakoupení obědů;
 • zápis do školní družiny a doplnění údajů k odchodům žáků – proběhne: v čase 10:30 až 11:30 a v čase 15:00 až 16:00 v prvním oddělení ŠD Myšáků. 

Úterý 6. září 2022 a středa 7. září 2022

Třídy prvního stupně – třídnické práce, učebnice – 4 vyučovací hodiny – konec vyučování v 11:15 hodin. 

Třídy druhého stupně – třídnické práce, učebnice – 5 vyučovacích hodin – konec vyučování ve 12:10 hodin. 

Čtvrtek 8. září 2022 – Uklízíme školní zahradu 

Třídy prvního stupně – 4 vyučovací hodiny – konec vyučování v 11:15 hodin. 

Třídy druhého stupně – 5 vyučovacích hodin – konec vyučování ve 12:10 hodin. 

Pátek 9. září 2022

Výuka na prvním i druhém stupni probíhá dle platného rozvrhu hodin. Výuka náboženství ještě nebude.

Mgr. Martina Bílková


Sexuální výchova žáků a gynekologická osvěta ve spolupráci s lékaři Gynekologie Kopřivnice proběhla ve škole už podruhé 

Pro žáky pátých až devátých tříd jsme v závěru školního roku připravili už podruhé přednášky v oblasti sexuální výchovy a gynekologické osvěty. Ve středu 8. června zavítala do naší školy MUDr. Žaneta Šenková, aby proškolila naše žáky v těchto citlivých tématech. 

„Přednášky byly genderově rozděleny, abychom předešli případné stydlivosti. U dívek byly převážně zaměřené na seznámení se zákonitostmi menstruačního cyklu a péči ženy v době menstruace. S paní doktorkou si dívky popovídaly o dostupné antikoncepci a případných problémech žen v době dospívání,“ popisuje témata učitelka přírodopisu Mgr. Bohdana Hutyrová, která osvětu organizovala.

Lékařka mimo jiné zmínila možnost očkování proti HPV virům, důležitost preventivních gynekologických kontrol a uvedla řadu nemocí, kterým lze předcházet. Přednášky byly velice zajímavé a poučné. V závěru dostali žáci prostor k dotazům. „Především nejmladší žáci byli nejzvědavější a v oblasti dotazů velmi kreativní. Společně se i s paní doktorkou pobavili,“ uzavírá s úsměvem Bohdana Hutyrová.

„Chtěla bych na tomto místě poděkovat MUDr. Martinu Němcovi, MBA, který naši školu s možností této spolupráce v loňském školním roce oslovil. Martin Němec působí jako primář gynekologicko-porodního oddělení Nemocnice ve Frýdku-Místku a zároveň vede ambulanci Gynekologie Kopřivnice. Rovněž bych ráda poděkovala jeho kolegyni MUDr. Žanetě Šenkové, která pro nás přednášky ve škole už podruhé zrealizovala. Přednášky byly pro žáky zdarma. Velmi oběma tímto děkuji za spolupráci,“ vzkazuje slova díků ředitelka školy Mgr. Olga Síbrtová. 

Bc. Hana Horáková


Očima deváťáků: Jak probíhala akce Velcí malým

V úterý 28. června 2022 jsme si pro žáky z prvního stupně připravili tradiční akci, která probíhá vždy na konci školního roku – Velcí malým. Žáky jsme si rozdělili do družstev, rozdali jsme jim kartičky na sbírání razítek za splnění úkolů, seznámili je s jednotlivými stanovišti a vše mohlo začít. 

Skupinky se postupně zapojily do různých aktivit – hledaly ztracené věci v tělocvičně, kreslily poslepu, vyzkoušely si, jak zvládají sportovní činnosti, i to, jak jsou zruční. 

Po splnění všech devíti úkolů se rozhodlo o vítězích – čokoládovými medailemi jsme ocenili tři nejrychlejší družstva, ale aby to ostatním nebylo líto, i oni dostali drobnou bonbónovou odměnu.

Žáci IX. třídy


Už od počátku školního roku byli žáci lichnovské školy seznámeni s tím, že je čeká nelehký úkol. Ten spočíval v tom, že každá třída měla na Den obce nacvičit vystoupení. 

Už od počátku školního roku byli žáci lichnovské školy seznámeni s tím, že je čeká nelehký úkol. Ten spočíval v tom, že každá třída měla na Den obce nacvičit vystoupení. 

„Chtěli jsme na této velké akci připomenout 60. výročí od otevření nové školy v Lichnově a moc jsme se těšili. Poslední covidová léta nám moc neumožňovala společné setkávání se, a tak bylo veřejné vystoupení pro nás vzácnou příležitostí důstojně oslavit „kulatiny“ naší školy,“ uvádí k vystoupení na Dni obce ředitelka školy Mgr. Olga Síbrtová.  

Zadání bylo jasné, ale nebylo to jen tak! Potřebovali jsme nějakou kostru představení. A tu společně sestavily pedagožky Mgr. Monika Čempel a Lucie Vávrová, DiS., které se držely historického kontextu posledních šedesáti let a k tomu pak dolaďovaly i doprovodnou hudbu. Celé představení pak propojila ještě češtinářka Mgr. Gabriela Mynářová, která pro naše dvě šikovné průvodkyně Terku Kostelníkovou ze sedmičky a Evču Janečkovou z VIII. B napsala scénář. K tomu však byla nutná velká potřeba času, setkání, diskusí a ladění do posledního detailu.

A od počátku druhého pololetí se začalo nacvičovat. Každá třída se nacvičování zhostila podle svého. Žákům prvního stupně pomáhaly jejich učitelky, asistentky, ale i vychovatelky. Ve školce děti také vedly jejich paní učitelky.  Na druhém stupni jsou ale žáci samostatní, a tak si vystoupení vzali do svých rukou. Jejich druhostupňoví učitelé jim však byli vždy nápomocni. Od počátku chtěli žáci ukázat, že i přes některé nezdary to opravdu zvládnou! A přesně o tom se přesvědčili hned na dvou velkých zkouškách v tělocvičně a jedné generální zkoušce na pódiu, které zorganizovala zástupkyně ředitelky Mgr. Martina Bílková, hlavní koordinátorka celého vystoupení.

Sobota 11. června 2022 – nastává den D. A jako by se zastavil čas. V hledišti to šumí, rodiče přišli zhlédnout představení svých ratolestí, o kterém doma často mluví. Žáci a pedagogové schovaní v kulturním zařízení zažívají poslední známky nervozity. A pak vše začne a jedna třída za druhou odcházejí vystoupit a ukázat, co všechno za poslední tři měsíce nacvičili. 

Za sebe můžeme říct, že svou pílí, ale i nabytými schopnostmi jsme dokázali mnoho: setkali jsme se se skřítky, dali si pomádu do vlasů a pivo, přečetli pár knih, postavili jsme stan, přesvědčili jsme se, že fotbal je součástí našeho života, poupata opravdu vykvetla a že waka waka není jen silná stránka Shakiry… Upekli jsme buchty – a nezáleží na tom, jestli jsi holka nebo kluk, protože je to fuk. Ve svém trezoru jsme objevili i velké rebely, kteří oznámili, že brzy bude konec školního roku, vzpomněli jsme si na holky z naší školky, vnesli jsme do vystoupení nové taneční kroky v podobě Jerusalemy, která symbolizuje jednotnost… A čáp? Ten díky představení našich nejmenších dětí z mateřské školy opravu přes moře přiletěl zase k nám do školy na komín.

„Čápi se objevili i v závěru vystoupení – ve slovech hymny, která měla na Dni obce premiéru. Byl to takový dárek našich dětí a pedagogů škole k šedesátinám. Slova vymysleli sami žáci z jednotlivých tříd. Vše následně zkomponoval náš učitel hudební výchovy Jiří Najvar. Ve třídách se hymna secvičila a zazněla z úst všech vystupujících dětí i pedagogů jako třešnička na dortu našeho vystoupení v jeho závěru,“ popisuje ředitelka školy s tím, že právě slova „S úsměvem a se zpěvem…“ pro název celého vystoupení byla použita ze školní hymny. 

Dojmy a ovace byly velké. Publikum tleská za každým představením a my se těšíme z velkého úspěchu. A slovy deváťáků, kteří své dojmy popsali následovně, se loučíme: „I když jsme si mysleli, že jsme chybovali, tak v sobotu nebylo nic poznat a hezky jsme to zvládli a užili jsme si to!“

Z vystoupení jsme si zajistili také záznam, který přinášíme všem, kdo by si rádi připomněli oslavy šedesátin školy. Najdete ho zde

Velké díky patří všem dětem, žákům a rodičům, kteří se na vystoupení podíleli. Za organizaci a pomoc při nacvičování díky všem pedagogickým pracovníkům, zejména třídním učitelům. Nemalé díky také patří také správci sítě Bc. Janu Rekovi za technickou podporu. Za zajištění pohoštění pro návštěvníky děkujeme našim skvělým kuchařkám Aleně Kandráčová, Janě Jalůvkové, Ludmile Tichavské a Martině Vaňkové, které zajistily na Dni obce stánek. Zde se neprodávalo jen něco na zub, ale také pamětní výroční medaile z dílny naší výtvarnice Mgr. Petry Stoklasové. Výtěžek z této akce ve výši 12 861 Kč poputuje prostřednictvím SRPŠ k našim dětem!  

Děkujeme také vedení školy, především Martině Bílkové, Monice Čempel a Lucii Vávrové, za zajištění hladkého průběhu akce. A v neposlední řadě velké díky patří představitelům obce – panu starostovi Ing. Aleši Mičulkovi a místostarostovi Stanislavu Kellerovi za poskytnutí prostoru a zajištění technického zázemí.

Bc. Hana Horáková


Informace o ředitelském volnu ve dnech 1. a 2. září 2022 a úvodních třídních schůzkách

Vážení rodiče, 
ze závažných důvodů organizačních a technických a po oznámení zřizovateli vyhlašuji na čtvrtek 1. září 2022 a pátek 2. září 2022 ředitelské volno podle § 24 odst. 2 zákona č. 561/2005 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění. 

Školní rok bude pro všechny třídy základní školy zahájen v pondělí 5. září 2022. O organizaci prvního školního dne a týdne budete předem informováni prostřednictvím internetových stránek školy. 

Ve dnech ředitelského volna bude pro žáky druhého až pátého ročníku k dispozici jedno oddělení školní družiny od 7:00 do 15:00 hodin. Všichni rodiče žáků prvního stupně budou osloveni prostřednictvím e-mailů svých dětí s dotazníkovým šetřením, zda mají o zařazení dítěte do družiny zájem. Tento dotazník Vám bude rozeslán v pondělí 22. srpna 2022, žádáme Vás o jeho vyplnění nejpozději do čtvrtku 25. srpna 2022. V případě velkého počtu zájemců budeme rozhodovat dle kritérií pro přijímání dětí do školní družiny. 

Dále Vás informujeme o tom, že ve středu 7. září 2022 proběhnou ve škole od 16:30 úvodní informativní třídní schůzky a plenární schůze SRPŠ. 

Děkujeme za pochopení a přejeme Vám i Vašim dětem hezké poslední prázdninové dny.

Mgr. Olga Síbrtová


První třída na výletě ve Frenštátě pod Radhoštěm

Výlet plný her a dobrodružství zažila první třída v čele s paní učitelkou Mgr. Monikou Hanzelkovou, asistentkou pedagoga Jarmilou Kociánovou a vychovatelkou školní družiny Lucií Vávrovou, DiS. Společně se vydali podél cyklostezky Lubina – Lomná, kde žáky čekalo plnění speciálních úkolů. 

„Pěší túra byla náročná, ale prvňáčci ji zvládli velmi dobře,“ pochvaluje si třídní učitelka Monika Hanzelková. „Došli jsme až do Frenštátu pod Radhoštěm, kde jsme navštívili výstavu v Domě kultury ve výstavní síni, která se věnuje velkému fenoménu Igráčkovi. Žáci viděli nové kreativní sety, zazávodili si s českou autodráhou a zkusili si vytvořit vlastního Igráčka,“ přibližuje detaily výstavy třídní učitelka. Zajímavostí této výstavy je také Igráček v podobě věhlasného sportovce Jiřího Rašky oblečeného do dresu, ve kterém vyhrál v roce 1968 na Zimních olympijských hrách v Grenoblu zlato.

Odpoledne se pak všichni přesunuli na zahradu k rodičům od Apolenky, kde si děti odpočinuly, opekly si špekáčky, seznámily se se zvířecími kamarády – pejskem Majdou, oslíkem i se slepičkami. Adélka Bolomová shrnula největší potěšení za celou třídu: „Největší radost nám udělala návštěva oslíka, protože máme moc rádi zvířátka.“

Bc. Hana Horáková


Sedmáci vyrazili na Gastrohrátky kolem světa

Hotelová škola ve Frenštátě pořádala v pátek 24. června 2022 zábavné odpoledne plné her s gastronomickými tématy nazvané Gastrohrátky kolem světa. Byli pozváni žáci druhého stupně základních škol z blízkého okolí. Učitelka „vaření“ Mgr. Monika Čempel vybrala žáky ze sedmé třídy, kteří mají blízko tomuto oboru a gastronomie je zajímá.

„Hned u vstupu do Hotelové školy se nás ujali studenti, kteří takřka celou akci organizovali sami. Ti nás uvedli a vysvětlili nám, jak bude celé dopoledne pokračovat. Naši žáci pak museli absolvovat deset disciplín, po jejichž splnění obdrželi razítko a směli pokračovat dále. Byly tam například disciplíny v tématu vajíčkové hody, naservíruj polévku, ukliď stůl, poznáváme vůně světa, mezinárodní jídelníček a další,“ popisuje podmínky soutěže Monika Čempel.

Když měli žáci vše splněno, odebrali se žáci do tzv. gastro bazaru, kde si vybrali výrobek od studentů z oboru cukrář. A protože na hřišti Hotelové školy, kde soutěž probíhala, bylo velké horko, uvítali žáci gastro bar. Tam míchali výborné nealkoholické drinky přímo v šejkru!

„Důležité pro nás bylo, že se naši žáci mohli seznámit s nabídkou oborů, které se na Hotelové škole vyučují.  Při tak výborné atmosféře se seznamovalo jedna báseň a také sedmáci akci vyhodnotili jako velmi zdařilou. Už teď se někteří z nich těší na den otevřených dveří, který se v této škole bude konat na podzim,“ vyzdvihuje druhou stránku akce Monika Čempel. „Zajímá je, jak vypadá šoker na prudké ochlazení pokrmů, konvektomat či kynárna. Myslím si, že gastronomie žáky opravdu zajímá, a to mě velmi těší,“ přiznává učitelka. 

Co napsali o akci Gastrohrátky přímo její organizátoři, si můžete přečíst zde

Bc. Hana Horáková


Informace o cenách stravného pro školní rok 2022/2023

Vážení strávníci, 
vzhledem k rostoucím cenám potravin na trhu zvyšuje školní jídelna od 1. září 2022 cenu stravného. Prosíme o navýšení inkasního limitu pro obědy v základní škole na 800 Kč, pro dopolední svačiny na 600 Kč a pro stravné v mateřské škole na 1100 Kč. Platba na září proběhne k 20. srpnu 2022. 

Více informací naleznete zde a zde.

Děkujeme za pochopení. 

Alena Kandráčová


Projektový den: Řezbářství – práce se dřevem

V úterý 14. června 2022 se třetí třída v rámci projektu Šablony III zúčastnila tematicky laděného dne Řezbářství – práce se dřevem. Žáci se svou učitelkou Mgr. Pavlou Demeterovou navštívili Patrika Pavlačíka a na jeho krásné zahradě si zkusili spoustu zajímavých dovedností. 

„Nejdříve se žáci seznámili s místem, které bylo nabito pozitivní energií. Spousta tajných zákoutí, vysoké trávy a divokých květin či zajímavých dřevěných soch utvářela tu správnou atmosféru pro tento den. Také hřiště bylo pro žáky ze třetí třídy velkým magnetem. Až se ale usadili, pan Patrik začal povídat o své práci a o dřevě, jako o svém velkém koníčku a relaxaci,“ rozpráví třídní třeťáků Pavla Demeterová.

Žáky nejvíce zaujala stodola, která skýtala všechny potřebné nástroje a stroje pro práci se dřevem a taky rozpracované sochy ze dřeva. Patrik Pavlačík popisoval, jaké pomůcky používá, s jakým dřevem se nejlépe pracuje. Zajímavostí bylo načrtnutí si linií svislou a vodorovnou osou, která je důležitá pro vytvoření nejen obličejových linií.

Na všetečné dotazy žáků odpovídal velmi mile a trpělivě. A tak se třeťáci dověděli, kolik může stát dřevěná socha, kde mohou nalézt řezbářovu tvorbu nebo jestli ho tato práce baví. Co se týká nástrojů, tak se kluci nenechali zahanbit a Jaromír Veselka poznal brusku a různé brusné kotouče k ní patřící. Ale ani holky nebyly pozadu! Veronika Ungerová rozpoznala rozdíl mezi pilami podle velikosti lišty a také podle toho, jak byla daná pila těžká. Váhu pily se nebály vyzkoušet ani ostatní třeťáci.

Potom se kluci odebrali do zadní části zahrady, kde měli z hromady větví vybrat březovou, aby ji pak mohli nařezat na kolečka a dále zpracovat. Kolečka si pak každý ze spolužáků vybarvil a namaloval podle svého uvážení, navrtala se dírka nebo se přilepila špejle a výrobek byl na světě.

I přesto, že některé děti už předem avizovaly, že s tatínky v garážích pracují a že se dřevem i nožíky umí, tak tento projektový den byl pro všechny příjemným a zároveň i naučným dopolednem stráveným v kouzelné zahradě řezbáře, který třeťáky zaujal i svým osobitým přístupem. Moc mu za to děkujeme! 

Projektový den ve škole se uskutečnil jako jedna z aktivit projektu Šablony III, na který získala škola dotaci v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání.

Bc. Hana Horáková


všechny články v Novinkách ZŠ