Novinky ZŠ

Pozvánka na Vánoční jarmark

Milé děti, vážení rodiče, prarodiče, příznivci a přátelé školy,

začíná advent – čas radostného očekávání, naděje, přátelství a lásky, ale také společného setkávání. Dovolte mi, abych Vás jménem dětí a zaměstnanců školy pozvala do naší školy na tradiční Vánoční jarmark, který se uskuteční ve čtvrtek 14. prosince.

Možná jste zaznamenali, že letos pořádáme jarmark v termínu blíže samotným vánočním svátkům. V předchozích letech se jarmark konal hned zkraje prosince, a proto ve škole začínaly přípravy na tuto velkou akci už brzy v listopadu. Chystaly se vánoční výrobky a zpívaly koledy, ale nám přišlo, že se tím vánoční kouzlo trošku vytrácí a že kvůli této dlouhé přípravě může dětem kouzelný čas Vánoc zevšednět.

Proto jsme letos zvolili den konání až v polovině prosince, mezi druhou a třetí adventní nedělí, ve čtvrtek, abychom vyhověli termínem také členům Spolku rodičů a přátel školy, který nám s organizací významně pomáhá. Spolek se postará o zajištění Andělské kavárny, do které může kdokoliv z návštěvníků přispět něčím na zub – a budeme za to vděčni. Deváťáci se pro změnu postarají o tradiční Čertovský bufet a děti z mateřské i základní školy připraví pod vedením svých učitelů vánoční dekorace, ozdoby a další výrobky, které si můžete k ozvláštnění vánoční atmosféry u nás nakoupit. Výtěžek z celé akce poputuje prostřednictvím SRPŠ dětem v mateřské škole a žákům v základní škole. O jeho výši Vás budeme informovat.

Celou akci zahájíme koncertním vystoupením školního pěveckého sboru Lichnováček, které vzniklo ve spolupráci s První soukromou základní uměleckou školou MIS Music Kopřivnice pod taktovkou MgA. Jiřího Najvara. Nejmenší děti ze školní družinky Myšáků se pochlubí představením Veselé houbičky, které mělo svou premiéru na přehlídce Motýlek v oblacích věnované handicapovaným dětem.

Byli bychom rádi, kdyby se škola na toto odpoledne a podvečer proměnila v místo, kde se všichni zastavíme v předvánočním shonu, strávíme příjemnou chvíli společným setkáním a setkáním s přáteli, umožníme dětem ukázat školu svým blízkým, a naplníme tak adventní čas pohodou a klidem.

Těšíme se na Vaši návštěvu!

Mgr. Olga Síbrtová


Učí se nejenom děti, ale i učitelé. S Etickou a charakterovou výchovou jsme proškolili celou sborovnu

V úterý 21. listopadu 2023 se realizovalo celodenní školení učitelů naší základní školy. V prostorách Gymnázia a Střední průmyslové školy elektrotechniky a informatiky ve Frenštátě pod Radhoštěm se sešlo dvaadvacet pedagogů, aby se zdokonalili ve vedení třídnických hodin. Vzdělávací program akreditovaný MŠMT v rozsahu osmi vyučovacích hodin s názvem „Jak vést třídnické hodiny efektivně“ byl postaven jednak na teoretickém základu, jednak na praktických ukázkách pestrých aktivit, které lze s žáky v rámci třídnických hodin společně realizovat.

Poskytovatelem byla společnost Etická a charakterová výchova, z. ú., která za našimi učiteli vyslala lektorku Mgr. Markétu Juřicovou. Její profesionální přístup, vhled, schopnost předat své dlouhodobé zkušenosti z lektorování i vlastního učení etické výchovy nás jednoznačně strhl, při plnění jednotlivých úkolů jsme měli možnost více se vzájemně poznat, takže se nám nakonec zdálo, že školení bylo zároveň jakýmsi teambuildingem. Paní Markétě Juřicové touto cestou děkuji.

Dále bych chtěla poděkovat paní Kláře Literové ze společnosti Etická a charakterová výchova za organizaci školení a panu řediteli Gymnázia a Střední průmyslové školy Mgr. Richardu Štěpánovi za poskytnutí prostor pro školení a zajištění techniky, ale také za to, že se nám osobně věnoval a provedl nás modernizovanou školou, ukázal vybavenost učeben a seznámil nás s jejím fungováním i plány do budoucna. Možnost této exkurze jsme ocenili zejména s ohledem na skutečnost, že mnozí naši žáci ve svém studiu pokračují právě na Gymnáziu a Střední průmyslové škole ve Frenštátě pod Radhoštěm.

Závěrem nesmím opomenout tým naší školní jídelny, jemuž patří poděkování za vynikající koláč, který nás potěšil u kávy či čaje během přestávek mezi školením.

Mgr. Olga Síbrtová


Exkurze do knihovny: Šesťáci se vydali do světa pohádek, pověstí, bajek a legend

Naše škola navázala od letošního školního roku ještě intenzivnější spolupráci s Městskou knihovnou ve Frenštátě pod Radhoštěm. Všechny třídy školy absolvují v tomto školním roce exkurzi tematicky blízkou probíranému učivu v předmětu český jazyk, a nejinak tomu je i v případě třídy VI. B, která vyrazila do knihovny ve středu 15. listopadu 2023. Čekalo je seznámení s fungováním knihovny a lekce nazvaná Svět pohádek, pověstí, bajek a legend.

Po krátké cestě autobusem a zakoupení něčeho na zub v jedné z frenštátských pekáren čekal na děti útulný prostor knihovny, kterému vládne knihovnice Bc. Martina Vroblová. „Vyrostla jsem v knihovnické rodině, toto povolání je v naší rodině tradiční,“ vyprávěla dětem jejich průvodkyně, u níž byly zápal pro práci a láska ke knížkám na první pohled znát. A díky tomu dokázala žáky strhnout.

Děti dokázaly zhruba zformulovat, co práce v knihovně obnáší, Martina Vroblová jim pak upřesnila, co vše má takový knihovník na starosti. Všechny přítomné překvapilo, že do knihovny smí vstoupit kdokoliv, i člověk, který nevlastní průkaz čtenáře. „Můžeme si tam číst, jak dlouho chceme, ale knížky si nemůžeme vzít,“ popisuje takovou návštěvu knihovny Daniel Tichavský. „To je pro vás takový tip, kde si zkrátit čas třeba při čekání na autobus,“ uvedla knihovnice.

Z knihovnické lekce si děti odnesly spoustu nových poznatků. „Knížky jsou v knihovně řazeny abecedně podle příjmení spisovatelů,“ říká Magdalena Dobečková. „A je to tam inspirativní,“ doplňuje její sestra Barbora. „Taky jsou knihy rozděleny podle věku,“ zapamatoval si Daniel Kvita nápisy na regálech v dětském oddělení. Městská knihovna však neslouží pouze dětem. „Je tam rozdělení na dětské a dospělé oddělení,“ upřesňuje Nella Dreslerová.

Také povídání a úkoly, které se týkaly tématu pohádek, bajek, pověstí a legend, děti zaujaly. „V pohádkách musí být dobro i zlo,“ uvádí Šimon Pustějovský. Lukáš Osterezy mluví o pověstech: „Je tam část pravdivá a část nepravdivá.“ František Špaček si zapamatoval, že legendy se psaly latinsky a svým kamarádům by knihovnu doporučil, protože si tam skoro každý vybere nějakou knihu. Třeba Samuel Lukeš by se do knihovny vydal pro horor. Laura Zbožínková ocenila vyprávění z pohledu postav. Při tomto úkolu se děti pokusily vyprávět pohádku O Červené karkulce z pohledu vlka, babičky, myslivce, ale i předmětů, jako je třeba babiččina postel. Nejvíce všechny pobavila Markéta Kostelníková, která své vyprávění pojala jako skutečná herečka.

Mezi dvěma tematickými bloky byla přestávka na svačinku. Děti z šestky neposedí, a tak se trošku protáhly v oddělení pro dospělé. Elen Švecové a Nelle Žáčkové se na exkurzi líbila právě tato část, kdy si se spolužáky zahráli na babu. David Janyška ocenil práci naší průvodkyně: „Mně se líbilo, že to paní knihovnice měla dobře připravené.“ A Zdeněk Hlavička by knihovnu doporučil, protože je to tam fajn.

„Moc děkuji paní knihovnici Martině Vroblové nejen za tuto lekci, ale především za program pro celou naši školu,“ vzkazuje slova díků ředitelka školy Mgr. Olga Síbrtová, která šesťáky učí češtinu a spolu s jejich třídní učitelkou Mgr. Hanou Polákovou žáky do knihovny doprovázela. „Dětem bylo v knihovně dobře, perfektně reagovaly na otázky, měly mnohdy vtipné a neotřelé nápady. Paní knihovnice je provedla dvěma zajímavými hodinami, které utekly jako voda. A také měla pochopení pro dětské hry a spontánní radost projevenou o přestávce,“ dodává s úsměvem ředitelka s tím, že už nyní se těší na příští setkání ve frenštátské knihovně.

Mgr., Ing. Martina Havlíková


Informace o zapojení školy ke stávce

Vážení rodiče a zákonní zástupci dětí a žáků,

naše škola se v pondělí 27. listopadu 2023 připojuje k jednodenní výstražné stávce vyhlášené Českomoravským odborovým svazem pracovníků školství. Právo na stávku je zakotveno v článku 27 odstavce 4 Listiny základních práv a svobod, která je součástí ústavního pořádku České republiky, a je tedy ústavním právem občana. Ke stávce se připojují zaměstnanci všech složek školy – základní školy, mateřské školy, školní družiny a školní jídelny. Škola bude tento den zcela mimo provoz.

V médiích jste jistě zaznamenali širokou diskusi na toto téma. Pokusím se Vám přiblížit, jak by se navrhované změny dotkly konkrétně naší školy. Tučně uvádím důvody stávky (zdroj: Asociace ředitelů základních škol) s příklady konkrétního dopadu na vzdělávání v naší škole.   

 • dlouhodobá nejistota a nekoncepčnost

Pro vedení školy je celkově nepřehledná situace v oblasti stanovování dlouhodobých cílů, vytyčení koncepce rozvoje školy, plánování. Změny legislativy ovlivňují stanovování priorit v rozvoji školy. Těžce se někam směřuje, když se stále mění podmínky.

 • nedostatečné zajištění finančních prostředků na nepedagogické pracovníky, bez nichž nelze zajistit provoz školy

Současné tarifní platy kuchařek či uklízeček se dle platových tabulek pohybují kolem 20 000 Kč hrubého měsíčně. Na těchto nepostradatelných profesích nelze již více šetřit, bez nich je ale zajištění chodu školy nepředstavitelné.

 • neřešení situace neučitelských pedagogických profesí

Avizovanou prioritou vlády se stal plat učitele, ale konkrétně v našem týmu pracují další pedagogové – vychovatelé, školní psycholog, asistenti pedagoga, kteří jsou zcela opomíjeni. Nerozumíme tomu, proč je jedna pedagogická profese vyňata a na ostatní se zapomíná. Výši platu přece už nyní rozlišují v platových tabulkách platové třídy.

 • avizované navýšení platů učitelů, které neodpovídá skutečnosti

Přislíbeno udržet platy učitelů ve výši 130 % průměrného platu, reálný plat učitelů ale meziročně klesá.

 • snižování maximálního počtu hodin, které může škola použít pro výuku (PHmax), které se dotkne především škol, které tento nástroj využívají intenzivně ke zkvalitnění výuky

V naší škole využíváme PHmax v plné výši. Díky tomu se nám podařilo snížit počty žáků ve třídách (na prvním stupni průměrně 22 žáků, na druhém 16 žáků – spojené třídy A a B by čítaly bezmála 30 žáků). Snížení PHmax by znamenalo zrušení zhruba jednoho celého úvazku učitele a krok zpět v trendu, který postupně rozvíjíme – například:

 • široké nabídky u dvou povinně volitelných předmětů v osmém a devátém ročníku, aby si žáci mohli sami určit, ve které oblasti se chtějí rozvíjet (letos se jedná o předměty cvičení z matematiky, konverzace v anglickém jazyce, pěstitelství a příprava pokrmů, robotika, seminář z českého jazyka, 3D tisk, základy administrativy s průměrně 11 žáky ve skupině),
 • dělení hodin na skupiny u cizích jazyků (legislativou je povolený počet žáků 24, v naší škole průměrně 13 žáků na skupinu),
 • tandemovou výuku dvou učitelů v předmětech kvůli zajištění bezpečnosti (tělesná výchova v prvním a druhém ročníku – nelze totiž dělit na skupiny z důvodu kapacity tělocvičny, pracovní činnosti) a individualizaci práce s dětmi (opět tělesná výchova, pracovní činnosti, robotika, 3D tisk) či zajištění vyšší kvality výuky (v prvním a druhém ročníku výuka anglického jazyka prvostupňovým třídním učitelem v tandemu s aprobovaným angličtinářem) apod.

Škola na výuku v méně početných třídách a skupinách ve spolupráci se zřizovatelem dokázala zajistit prostory a postarala se o personální obsazení pracovních pozic kvalifikovanými pedagogy.  

 • snížení nápočtu finančních prostředků na asistenty pedagoga, bez nichž nelze realizovat probíhající inkluzi v současné podobě

V naší škole v současnosti pracuje 6 asistentů pedagoga, snížení jejich počtu by se citelně dotklo nejen dětí, kterým byl asistent pedagoga jako podpůrné opatření přidělen, ale všech dětí ve třídě.

 • další změny, které jsou nesystémové a mohou negativně ovlivnit chod škol (například avizované snižování ONIV, sloužících mimo jiné k pořizování učebnic a pomůcek nebo vzdělávání pedagogických pracovníků apod.)

Snižování financí na pomůcky, učebnice a další vzdělávání pedagogů spolu s nárůstem cen povede k tomu, že škola nebude mít tolik prostředků na obnovu zastaralých pomůcek, poškozených učebnic či nákup moderního vybavení. Co se týká dalšího vzdělávání pedagogů, v tomto roce čerpáme z finanční dotace v Operačním programu Jan Amos Komenský (přes dva miliony Kč), kterou jsme získali a která výrazně cílí na vzdělávání pedagogů, nicméně se nejedná o dlouhodobé a koncepční řešení, jak zajišťovat rozvoj pracovníků.   

Vážení rodiče, v přístupu ke stávce jsme v naší škole jednotní, stávkový výbor mi předal veškeré potřebné informace. Z ministerstva školství jsme obdrželi informaci, že rodičům nevznikne v tomto případě nárok na ošetřovné. Touto cestou se Vám omlouváme za možné komplikace, ale rozhodli jsme se připojit k těm, kteří chtějí dát najevo svou nespokojenost s vývojem ve školství a jeho možnými dopady na kvalitu vzdělávání Vašich dětí.

S přáním klidných dnů

Mgr. Olga Síbrtová 


Správná pětka: Lichnovští páťáci se seznámili s vrstevníky z Mniší

Stmelovací akci si užili páťáci z Lichnova a z Mniší v pátek 10. listopadu 2023. Ve škole se totiž právě v tento den sešla Správná pětka.

V prvních třech vyučovacích hodinách si pro žáky připravil program třídní učitel pátého ročníku Mgr. Pavel David. „První hodinu jsme hráli v tělocvičně seznamovací hry, aby se (možná) budoucí spolužáci lépe poznali a zapamatovali si svá jména,“ popisuje průběh prvních společných aktivit učitel.

Následovala práce ve skupinách, kdy si žáci vyrobili strom vzájemného přátelství. Druhou a třetí hodinu byli páťáci rozděleni na dvě skupiny. Na tu první čekali roboti – Ozoboti a Blue-boti, se kterými se žáci naučili pracovat díky učiteli informatiky Mgr. Ondřeji Švrčkovi. Druhá skupina se dověděla něco nového o celosvětové gastronomii formou oblíbené herní aplikace Kahoot od dalšího učitele informatiky Bc. Michala Karbana.

Pro páťáky z Mniší byla také připravena vynikající svačinka. „Děkujeme našim paním kuchařkám za vzornou péči,“ nezapomíná zmínit třídní učitel pátého ročníku, který si váží možnosti potkat se a strávit dopoledne s novými tvářemi. „Užili jsme si opravdu spoustu zábavy a už teď se těším na další setkání, které nás bude čekat ve druhém pololetí,“ uzavírá Pavel David.

Mgr., Ing. Martina Havlíková


Děti ze školky i ze školy nasbíraly více než osm set kilogramů kaštanů a žaludů pro zvířata

Říjnová soutěž ve sběru kaštanů, žaludů a bukvic se dočkala vyhodnocení. Děti z mateřské školy a žáci ze základní školy nasbírali více než osm set kilogramů kaštanů a žaludů, a to je parádní výkon.

Do soutěže se zapojilo přesně čtyřicet pět dětí, které podzimní plody sbíraly ve třech kategoriích – jednotlivci ze základní školy, jednotlivci z mateřské školy a družstva. Vyhodnoceno bylo v každé kategorii pět nejlepších sběračů.

Očekávané vyhodnocení žáků ze základní školy se uskutečnilo v úterý 14. listopadu 2023 dopoledne za přítomnosti ředitelky školy Mgr. Olgy Síbrtové, zástupkyně ředitelky Mgr. Markéty Martinů, vedoucí vychovatelky školní družiny Lucie Vávrové, DiS., a učitelky přírodopisu Mgr. Bohdany Hutyrové.

Jednotlivci – základní škola:

 1. Olivie Kopečná
 2. Ondřej Zeman
 3. Věra Veselková
 4. Michaela Trčková
 5. Aneta Fojtíková

Sběrači z mateřské školy si na vyhlášení museli ještě jeden den počkat. Ve středu 15. listopadu 2023 jim ceny předaly ředitelka školy Mgr. Olga Síbrtová, zástupkyně ředitelky Mgr. Markéta Martinů a vedoucí vychovatelka školní družiny Lucie Vávrová, DiS. V mateřské škole byly nakonec symbolicky oceněny všechny děti, které se do sběru zapojily.

Jednotlivci – mateřská škola:

 1. Kryštof Zeman
 2. Sofie Lukešová
 3. Karolína Kuchtová
 4. Josefína Sýkorová
 5. Vojtěch Klímek

Ocenění získali i „skupinoví“ sběrači – družstva:

 1. Vendula Pustějovská, Oliver Pustějovský, Jáchym Hyvnar
 2. Nikola Jeřábková, Barbora Jeřábková
 3. František Mičulka, Josef Mičulka
 4. Petra Mičkalová, Vanesa Mičkalová
 5. Šimon Matúš, Tereza Matúšová

Úplně nejlepším sběračem ze všech kategorií se stal Kryštof Zeman z mateřské školy, který nasbíral neuvěřitelných 149 kilogramů kaštanů.

Všechny nasbírané plody předala učitelka druhého stupně Mgr. Bohdana Hutyrová místním chovatelům drobné zvěře a Mysliveckému spolku Lichnov a Bordovice.

„Srdečně děkujeme všem, kteří se na sběru podíleli. Většinou se zapojily celé rodiny, sbírali rodiče, prarodiče, sourozenci a jejich aktivní práce si velmi vážíme,“ děkuje organizátorka tradiční podzimní akce Lucie Vávrová.

„Vítězům gratuluji a všem, kteří se zapojili, za Myslivecké sdružení i drobné chovatele děkuji. Zvířátkům nasbírané plody usnadní přežít zimu,“ s vděčností uzavírá soutěž ředitelka školy.

Mgr., Ing. Martina Havlíková  


Tvůrci projektu Planeta Země 3000 nás letos zavedli do Kambodži

Se sedmáky, osmáky a deváťáky jsme ve středu 8. listopadu 2023 procestovali asijskou Kambodžu, ale ne klasicky prstem na mapě nebo v učebnici, zajeli jsme si rovnou do kina do Frenštátu pod Radhoštěm. Tam jsme spolu s cestovatelem Adamem Lelkem a jeho dvěma kamarády – dobrodruhy putovali k tajemné hoře. Čekalo nás sedmdesátiminutové dobrodružství ve starověkém království s pohnutou minulostí, magickými chrámy, srdečnými lidmi a nevšední atmosférou.

„Film o Kambodži jsem si užil, bylo to zajímavé zpestření školního týdne a dověděl jsem se také nové informace,“ popisuje svůj zážitek z nevšedního vzdělávacího programu pro základní a střední školy Tomáš Socha z VIII. A.

Do projektu Planeta Země 3000 je naše škola zapojena dlouhodobě a organizoval jí i letos učitel Ing. Daniel Otýpka. Příští rok se s tvůrci projektu pustíme do objevování dech beroucí Chile.

Cílem projektu je vedle kulturního zážitku také přiblížení krás i aktuálních problémů našeho světa. Diváky chtějí tvůrci motivovat ke vzdělávání a úctě, pokoře a zájmu o okolní svět. Žáky a studenty vedou k zamyšlení se a utváření životních hodnot.

Mgr., Ing. Martina Havlíková


V Lichnově máme nejlepší mladé „palačinkáře“ v kraji

Trojice žáků jela reprezentovat naši školu do Střediska volného času v Ostravě v sobotu 11. listopadu 2023, kde se konala soutěž Palačinkový kulinář.

Naši školu zastupovali sedmačka Kateřina Machalová a deváťáci Nela Palatková a Josef Mičulka. Žáky na soutěž vybrala, přihlásila a před tím pečlivě v předmětu Příprava pokrmů a stolování připravila učitelka vaření a vedoucí kroužku Cukrářské a kuchařské dobroty Mgr. Monika Čempel. 

Sobotní výlet byl nevšední už svým počátkem. Skupina žáků se svou učitelkou vyrazili z vlakového nádraží ve Frenštátě pod Radhoštěm už brzy ráno. „Sobotní vstávání bylo poměrně náročné, budík mi zvonil o půl šesté ráno,“ popisuje svůj netradiční začátek prvního víkendového dne Nela.

Samotná soutěž pobíhala v čase od devíti do třinácti hodin ve Středisku volného času v Ostravě a účastníci museli dodržovat přísná pravidla. Všichni soutěžící museli připravit dva shodné talíře – jeden na ochutnávku a druhý pro zhodnocení estetické stránky. „Každý soutěžící měl nachystáno pět kusů palačinek a ingredience k přípravě. Mladí kuchaři nesměli použít žádné vlastní předpřipravené suroviny a doprovod nesměl být přítomen při samotné přípravě, aby žákům nepomáhal,“ vysvětluje podmínky soutěže doprovázející učitelka. Nadějní kulináři tedy byli odkázáni sami na sebe, na svůj um a na to, jak se do soutěže připravili.

Na samotnou přípravu palačinek měli kuchtíci přesně šedesát minut. „Žáky jsem po celou dobu obdivovala. Prokázali samostatnost, dokázali se rychle orientovat v novém prostředí i v jiné kuchyni,“ chválí své svěřence Monika Čempel, která si posteskla, že se podobných soutěží nepořádá více. „Lichnovským žákům je vaření blízké. Je vidět, že umí vařit, ale i servírovat, a dokonce sebevědomě prezentovat své dílo. Jsou zkrátka dokonalí,“ oceňuje své žáky učitelka.

Hotové soutěžní palačinky hodnotila tříčlenná porota, která se zaměřila nejen na jejich chuť, ale také na vzhled a prezentaci pokrmu. A rozhodně neměla lehký úkol. Přesto žáci naší školy v Ostravě slavili úspěch na plné čáře. „Všechny konečné výtvory vypadaly úžasně, o to větší radost jsme měli z výsledku soutěže,“ svěřuje se dále Monika Čempel.

Cenu za prezentaci a kreativitu vyhrála Katka. „Porotu ohromila svým komentářem a výběrem použitých surovin na přípravu palačinek. Ve svých dvanácti letech porotu svým umem přímo nadchla,“ prozrazuje dále učitelka.

Na prvním místě se umístil Josef Mičulka, který připravil palačinky s jablkovou náplní. Ozdobil je tvarohem, skořicí a jedlými květy, které do soutěže jako sponzorský dar věnovala firma Výhonky Vlčovice. Z Josefova degustačního talíře porota ochutnávala hned několikrát.  „Josefovy palačinky porotu zaujaly natolik, že se stále doptávala na postup přípravy. Ocenění bylo skutečně zasloužené, jeho palačinky byly perfektně vyladěné,“ vzpomíná Monika Čempel. Josefovy naservírované palačinky porota okomentovala slovy „Poezie na talíři“, a proto vyhlásila cenu TOP Palačinkového kulináře – a tu právem získal Josef.

Nela si z účasti na soutěži odvezla kuchařku s názvem Moje kuchařka a úplně celý tým zastupující naši školu parádní nevšední zážitek v moravskoslezské metropoli. „Byl to super den,“ uzavřela akci při loučení na nádraží ve Frenštátě pod Radhoštěm úspěšná palačinková kulinářka Katka Machalová, která se už spolu se svými lichnovskými spolužáky i paní učitelkou těší na palačinkové trénování na příští ročník soutěže.

Úspěchy žáků přivezené do Lichnova ocenila rovněž ředitelka školy Mgr. Olga Síbrtová, která si jejich umu a radosti z vaření patřičně cení. „Jsem na naše žáky skutečně hrdá, děkuji jim za vzornou reprezentaci školy mezi tolika dalšími mladými kuchaři a kuchařkami, kteří se do Ostravy sjeli. Děkuji také paní učitelce za pečlivou přípravu, a především za to, že právě její zásluhou žáky vaření u nás ve škole tolik baví, což je to nejdůležitější,“ děkuje na závěr ředitelka školy.

Mgr., Ing. Martina Havlíková

A jak viděl soutěž její vítěz Josef Mičulka?

V sobotu 11. listopadu se přesně v 7:10 hodin sešli soutěžící z naší školy spolu s paní učitelkou předmětu Příprava pokrmů a stolování Mgr. Monikou Čempel a jejím manželem na vlakovém nádraží ve Frenštátě pod Radhoštěm. Odtud jsme potom vyjeli vlakem do Ostravy. Cesta trvala poměrně dlouho, a tak jsme si ji zkrátili hraním karetní hry Uno. Vystoupili jsme na zastávce Ostrava – ulice Stodolní a šli jsme přibližně dvacet minut do Střediska volného času, které se nachází na ulici Ostrčilova.

Po příchodu jsme se zaregistrovali, oblékli zástěry a šli si sednout do sálu, kde nás uvítali. Pak jsme se rozešli na svá stanoviště a začali nám odpočítávat šedesát minut, které jsme měli vymezené na přípravu pokrmu. Já jsem připravoval palačinky s jablečno-skořicovou náplní a citronovým tvarohem, Nela k palačinkám přichystala jahodovou marmeládou, krém z tvarohu a bílé čokolády a karamelový topping, Katčiny palačinky byly netradiční – na slaný způsob s masem, mozzarellou, zeleninou a omáčkou, jejíž složení je zahaleno rodinným tajemstvím.

Během přípravy si soutěžící navzájem pomáhali a v kuchyni panovala příjemná i veselá atmosféra. Čas rychle ubíhal a my jsme museli dozdobit palačinky. Pomohly nám výhonky a květy z firmy Výhonky Vlčovice, které nám hodně vylepšily hotové kulinářské výtvory.

Své hotové palačinky jsme donesli do sálu a porota mohla hodnotit. Každý se musel představit a říct něco o svém pokrmu. Po dlouhém hodnocení nás čekala zábava v podobě zdobení cup-cake, která se nám líbila.

Pak nastalo vyhlášení vítězů v kategorii jednotlivci a titul top palačinkový kulinář a my se mohli radovat z výsledků. Na závěr soutěže byla nachystána tombola. Ze soutěže jsme odcházeli spokojení a cestou na nádraží jsme doufali, že přijede dvoupatrový vlak. Nakonec přijel očekávaný „dvoupatrák“ a my jsme s velkou radostí odjížděli zpátky do Frenštátu pod Radhoštěm, kde jsme se rozloučili.

Josef Mičulka, IX. třída


Na florbalovém ČEPS Cupu porazil lichnovský tým celkového vítěze. Jako jediný

Začátek listopadu pro sportovce – florbalisty znamená přípravu a zahájení okresních kol turnaje florbalového poháru ČEPS Cup pro první stupeň základních škol. Nejinak tomu bylo také letos. V naší škole se postupně vytvořil florbalový tým ve složení Wayne Rek ze čtvrté třídy a dále páťáků Jonáše Cochlara, Jana Holuba, Jakuba Janáka, Leoše Machka, Jakuba Pustějovského, Alexe Tichavského a Milana Žáčka, kteří se vydali ve středu 15. listopadu 2023 reprezentovat naši školu do sportovní haly Základní školy Emila Zátopka v Kopřivnici. Spolu s nimi se tam sjelo dalších pět florbalových družstev z okolních základních škol. Na ČEPS Cup kromě naší školy vyslaly svou reprezentaci základní školy z Veřovic, Štramberku, Kozlovic, kopřivnických škol Alšova i 17. listopadu.

Precizně složený tým z Lichnova se musel poprat s výzvami, které ČEPS Cup přinesl. „Turnaj se hrál systémem každý s každým, takže naše sestava sehrála celkem pět zápasů a poměřila síly se všemi týmy zúčastněných škol,“ popisuje doprovázející učitel Mgr. Ondřej Švrček průběh turnaje.

Lichnovský tým prokázal bojovného ducha a vyhrál dva zápasy. „Cenným skalpem bylo zejména vítězství 5:2 nad týmem štramberské základní školy, která se nakonec stala celkovým vítězem turnaje. Porazit družstvo ze Štramberku se už žádnému jinému zúčastněnému týmu nepodařilo,“ vysvětluje pyšně Ondřej Švrček.

Výborný výkon podal v naší brance Jan Holub a členové družstva se shodli, že jejich nejlepším hráčem byl Jakub Janák. „Kubovi se podařilo vstřelit sedm branek a v tomto směru byl tahounem našeho týmu,“ chválí své svěřence učitel.

Konečné pořadí letošního okresního kola ČEPS Cupu vypadá následovně:

1. místo – ZŠ Štramberk

2. místo – ZŠ Kopřivnice, Alšova 1123

3. místo – ZŠ Kopřivnice, 17.listopadu 1225

4. místo – ZŠ Kozlovice

5. místo – ZŠ Lichnov

6. místo – ZŠ Veřovice

„Za odhodlání a perfektní sportovní výkon našemu týmu děkuji a vážím si jejich nasazení, které bylo skutečně vidět až do konce posledního zápasu,“ oceňuje žáky Ondřej Švrček. Také zástupkyně ředitelky Mgr. Martina Bílková si účasti našich sportovců na turnaji váží: „Děkuji nadaným florbalistům za reprezentaci v okresním kole, velmi si cením jejich nadšení a zájmu o sport.“

Mgr., Ing. Martina Havlíková


Po roční pauze opět postupujeme do krajského i celostátního kola Logické olympiády

Naše škola podporuje rozvoj nadání žáků mimo jiné jejich zapojováním do různých soutěží. Jednou z nich je Logická olympiáda, kterou pořádá Mensa České republiky. Tato soutěž je unikátní tím, že v ní o úspěchu rozhoduje logické uvažování, pohotovost a rychlost úsudku žáků, namísto získaných znalostí a vědomostí.

Letos již šestnáctý ročník soutěže hlásí rekordní počet 101 295 účastníků ve všech kategoriích. Již tradičně se do ní zapojily děti z naší mateřské školy a žáci napříč téměř všemi ročníky základní školy.

Za děti z mateřinky nás letos reprezentovali Vojtěch Klímek a Terezie Matúšová. V kategorii A1, která odpovídala prvnímu ročníku, to byla Klára Vaňková a Antonín Boháč, v kategorii A2 pro druhý ročník Marek Fabián, Vít Macháček, Julie Halušková, Šimon Matúš, Judit Knápková, Sabina Bjačková a Matěj Klímek. V kategorii A, která zahrnuje třetí až pátou třídu, hájili barvy školy Pavel Vaněk ze třetího ročníku, David Řidkošil, Tereza Marková a Jaroslav Růžička ze IV. třídy. Z V. třídy to byl Hynek Haluška a Karolína Marková.

V kategorii B pro žáky druhého stupně základní školy se soutěže zúčastnila Nella Dreslerová z VI. B, Jiří Růžička ze VII. A, Dominik Dresler ze VII. B a Josef Mičulka s Jakubem Píchou z IX. třídy. A právě posledně jmenovaný slavil úspěch na plné čáře.

„Jakub Pícha postoupil v základním kole do krajského kola v Ostravě, kde v pátek 3. listopadu 2023 získal úžasné 4. místo, a tím i postup do celostátního kola v Praze,“ odkrývá výsledky Jakuba koordinátorka soutěže v naší škole Mgr. Monika Wilczková a ještě upřesňuje, že celostátní kolo se uskuteční v pondělí 4. prosince 2023.

Jakub si vysloužil nejen naše uznání, ale také pochvalu z úst samotného organizačního týmu Logické olympiády. „Děkujeme za účast v krajském kole Logické olympiády. Kvalifikovat se mezi nejlepší soutěžící mezi tolika dalšími v kraji je obrovský úspěch. Věříme, že získaný diplom bude Jakubovou milou připomínkou letošního ročníku,“ blahopřejí úspěšnému soutěžícímu samotní organizátoři.

Mezi gratulanty se zařadila také ředitelka školy Mgr. Olga Síbrtová, která je na veškeré úspěchy žáků školy neskutečně hrdá. „Velmi si cením krásného Jakubova umístění a těší mě, že je vidět, že mezi sebou máme takto nadané a inteligentní žáky,“ hodnotí Jakubův výkon ředitelka s tím, že nyní mu budeme držet palce ve finálovém kole v Praze.

Mgr., Ing. Martina Havlíková


Pozdrav v řečtině, finštině nebo polštině? V Lichnově není problém 

Milou vzpomínku na zářijový Evropský den jazyků společnými silami vytvořili žáci druhého stupně. Na jednom ze sedmi stanovišť během projektového dne trénovali pozdrav v náhodně vybraném evropském jazyce. Pozdrav ještě doplnili originálním tematickým obrazovým materiálem a v závěru natočili krátké video. 

Nutno podotknout, že na celou přípravu měli pouhých třicet minut. Myslíme si, že to zvládli na jedničku. Přesvědčte se sami v přiloženém videu

„Zvláštní poděkování patří deváťákům Marku Kahánkovi a Matyáši Macháčkovi, kteří videa jednotlivých tříd sestříhali a upravili do výsledné podoby. Oběma klukům děkujeme,“ vzkazuje učitelka angličtiny a němčiny Mgr. Hana Poláková, která má ve škole Evropský den jazyků na starosti.

Mgr., Ing. Martina Havlíková  


Prvňáčci tancovali v oblacích na přehlídce pro handicapované děti  

Žáci první třídy vystoupili v sobotu 4. listopadu 2023 s představením Veselé houbičky na šestadvacátém ročníku přehlídky tance, zpěvu a dramatické tvorby dětí a mládeže s handicapem Motýlek v oblacích. Tradiční přehlídka se uskutečnila v Kulturním domě Kopřivnice. Svým vystoupením prvňáci navázali na pohádku O Červené karkulce z minulého roku. Tentokrát však Karkulka nešla lesem za babičkou, ale na houby. Hodně toho o nich ví, a s některými se dokonce kamarádí.

Samotnému vystoupení předcházel měsíc zkoušení. „Vymýšleli jsme scény a kostýmy, děti se učily texty písní a choreografii tanečků. Celá příprava se ale vyplatila a myslím, že si představení užili jak herci, tak i publikum,“ raduje se z vystoupení vychovatelka školní družiny Ing. Alice Červenková, která s dětmi představení nacvičila.

Celé vystoupení však bylo výsledkem spolupráce vícero zručných a ochotných dobrovolníků, kteří rovněž mají zásluhu na úspěšném završení veškerých příprav. „Mé poděkování patří nejen dětem za píli a trpělivost při nácviku, ale také jejich rodičům za obstarání kostýmů a v neposlední řadě také panu Liboru Novotnému za výrobu nádherné houby jako kulisy,“ dodává s vděčností Alice Červenková, která je ráda, že se lichnovské Veselé houbičky neztratily ani v lese, ani v oblacích, ale ani mezi dalšími vystoupeními, které byly na přehlídce k vidění.

Mgr., Ing. Martina Havlíková


Ředitelské volno

V souladu s § 24 odstavcem 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vyhlašuji na úterý 21. listopadu 2023 ředitelské volno ze závažných technických důvodů – z důvodu plánované odstávky elektřiny v obci – viz zde.

Žákům bude na tento den odhlášena strava ve školní jídelně.

Děkuji za pochopení.

Mgr. Olga Síbrtová


V Lichnově se utkali mladí fotbalisté z okolních škol. Naši získali skvělé třetí místo

Velkou událostí posledního říjnového dne bylo žákovské fotbalové klání, které se odehrálo na místním fotbalovém hřišti. Své síly s lichnovskými žáky dorazili poměřit fotbalisté z kopřivnické základní školy Alšova a 17. listopadu, dále žáci ze základní školy Záhuní ve Frenštátě pod Radhoštěm a tým z Veřovic. 

Lichnovské družstvo bylo sestaveno z žáků devátých, osmých, sedmých ale i šestých a pátých tříd.

Nakonec se družstvo z Lichnova probojovalo na třetí příčku. Za úctyhodný výkon našim žákům gratulujeme a za důstojnou reprezentaci školy děkujeme.

Velké poděkování patří také trenérovi našich hráčů, aktivnímu fotbalistovi, učiteli tělesné výchovy Mgr. Ondřeji Švrčkovi. 

Fanouškovská základna Lichnovjanů čítala rovnou celou školu – žáky od první do deváté třídy spolu se všemi učiteli a asistentkami pedagoga. Na chvíli se přišly podívat i děti ze školky a nechyběla ani ředitelka školy Mgr. Olga Síbrtová, která se v závěru turnaje jala gratulací a předávání diplomů a cen zúčastněným týmům a samozřejmě také vítězům, jimiž se stali fotbalisté ze základní školy Záhuní z Frenštátu pod Radhoštěm, a sportovcům ze základní školy Alšova z Kopřivnice, kteří skončili druzí.

Všem, kteří se zapojili, ať už jako odhodlaní reprezentanti, nebo jako tribunální podpora, děkujeme za neuvěřitelnou atmosféru, která přátelské meziškolní utkání neopustila do poslední chvíle. „Upřímně obdivuji všechny hráče za jejich vytrvalost, za to, že se nevzdávali a bojovali do posledních sil. Pro mě jsou vítězové všichni a gratuluji jim k neuvěřitelnému výkonu. Všem děkuji za jedinečný zážitek. Je hezké vidět, že žáci tvoří partu napříč ročníky. Celou akci jsem vnímala jako stmelování žáků i pedagogů napříč celou školou,“ popisuje své pocity ze sportovní události ředitelka školy.

A jak vnímali sportovní dopoledne samotní deváťáci, se můžete dočíst v následujících vybraných autorských článcích.

Mgr., Ing. Martina Havlíková

Fotbalový turnaj očima deváťáků

O fotbalovém turnaji

V úterý 31. října 2023 se konal fotbalový turnaj základních škol v Lichnově. Zúčastnilo se ho pět týmů, avšak do okresního kola mohl postoupit jen jeden. Podmínky nebyly ideální, protože byl silný vítr a mrholilo. Turnaj začal zápasem Lichnov proti Veřovicím. Zápas vyhrál Lichnov 2:0. Potom pokračovaly další zápasy. Nakonec přišel zápas žáků z Lichnova, protihráčem byli fotbalisté ze základní školy Kopřivnice 17. listopadu. Hrálo se o třetí a čtvrté místo. Tento zápas naštěstí Lichnov vyhrál s přehledem 2:0. Góly střelili hráči Matyáš Macháček a Sidney Rek. Do okresního kola postoupili hráči ze základní školy z Frenštátu pod Radhoštěm. Nutno na závěr dodat, že celý zápas byl velmi napínavý. 

Viktor Štěpán a Vítězslav Zeman

Lichnov hostil fotbalisty z Kopřivnice, Frenštátu i Veřovic

Fotbalový turnaj pro základní školy se konal v úterý 31. října 2023 na lichnovském fotbalovém hřišti. Účastnilo se ho celkem pět škol. Mezi nimi základní škola z Lichnova, z Kopřivnice – Alšova a 17. listopadu, dále škola Záhuní z Frenštátu pod Radhoštěm a Veřovice. 

Počasí moc nepřálo, od začátku foukal silný vítr a bylo chladno. Někteří fanoušci si dokonce donesli deky. Utkání začalo zápasem ZŠ Lichnov a ZŠ Veřovice. Góly střelili Sidney Rek a Matyáš Macháček. Na utkání byl i stánek s občerstvením, výběr byl rozmanitý od kofoly až po párky v rohlíku. 

Na tribuně seděly přibližně dvě stovky fanoušků. Celý turnaj skončil vítězstvím pro školu Záhuní ve Frenštátě pod Radhoštěm, druhá se umístila kopřivnická základní škola Alšova, třetí skončil domácí Lichnov, který přeskočil hráče ze školy z Kopřivnice 17. listopadu. Pátí byli Veřovičtí, kteří odjeli ještě před vyhlášením výsledků. 

Celý turnaj se nesl v přátelské atmosféře a všichni si ho užili. 

Jakub Buzek

V Lichnově se hrálo do posledních sil

V úterý 31. listopadu 2023 se konal fotbalový turnaj v Lichnově. Účastnilo se ho pět týmů: družstvo z Lichnova, Veřovic, Kopřivnice 17. listopadu, Kopřivnice Alšova a také z Frenštátu pod Radhoštěm – Záhuní. 

První utkání bylo mezi Lichnovem a Veřovicemi a celou dobu bylo velmi napínavé, nakonec ale zvítězil Lichnov. Nadšení Lichnovjanů bylo veliké, oslavovali výhru nejen na tribunách ale také v šatně. Na další zápas se hráči motivovali muzikou. 

Druhý zápas Lichnovští hráli proti týmu ze školy Alšova z Kopřivnice. Zprvu vypadal vcelku napínavě, ale bohužel Lichnovjanům nevál vítr do plachet, tudíž prohráli 1:0. 

Byli velmi zklamaní, ale hudba je zase „nakopla“. Jako třetí je čekal zápas proti týmu ze školy Záhuní z Frenštátu pod Radhoštěm.

Celý zápas byl nerozhodný, ale Frenštát se chopil prvního gólu. Lichnov se naštěstí nezalekl a na konci zápasu vyrovnal. Utkání skončilo 1:1, tudíž se kopaly penalty, které rozhodovaly. 

Každý tým měl vybrat tři hráče, kteří budou kopat penaltu. Za Lichnov to byli: Matyáš Macháček, Filip Bordovský a David Janyška, kterým se bohužel nepodařilo strefit branku. 

Filip Bordovský, Kryštof Sedlář


Šesťáci z Áčka se podívali nejen do světa pohádek ve frenštátské knihovně

Naše škola již druhým rokem využívá nabídky vzdělávacích lekcí Městské knihovny ve Frenštátě pod Radhoštěm, a tak se třída VI.A společně se svou vyučující českého jazyka Mgr. Gabrielou Mynářovou vydala na exkurzi s názvem Svět pohádek, pověstí, bajek a legend. Žákům toto téma není cizí, setkávají se totiž s těmito pojmy při hodinách literatury. Mnozí proto dokázali pohotově reagovat na otázky položené knihovnicí a průvodkyní literární lekcí Bc. Martinou Vroblovou.

Žáci si v knihovně ujasnili rozdíly mezi těmito žánry ústní lidové slovesnosti a s informacemi v závěru pracovali. „Kromě přednášky o literárních žánrech se žáci dozvěděli, jak se zorientovat v knihovně, co si mohou vypůjčit a jak celý proces funguje, což mnohé zaujalo,“ popisuje body programu jejich češtinářka, kterou do knihovny spolu s šesťáky doprovodila asistentka pedagoga Jarmila Kociánová.

V hodině českého jazyka žáci se svou učitelkou akci zhodnotili. Nejvíce se jim líbil box na sezení a četba vtipné „bajky“ O krtkovi. „Líbilo se nám vyprávění od knihovnice Martiny Vroblové, byla moc milá,“ vypichují děvčata. „Nelíbilo se mi, že se musí vyřazovat tolik knih,“ komentují proces výměny knih v knihovnách žákyně VI. A Veronika s Alžbětou. „Nejvíce nás zaujalo, že se v knihovně dají půjčit deskové hry,“ shodují se zase chlapci.

Městská knihovna ve Frenštátě pod Radhoštěm dlouhodobě podporuje čtenářskou gramotnost a čtenářství a naše škola se pravidelně zapojuje do nabízených akcí. K programu se přihlásily také další třídy, které knihovnu navštíví v následujících týdnech.

Mgr., Ing. Martina Havlíková


Sedmáci si v dějepisu vyzkoušeli třináctikilové brnění

Netradiční hodinu dějepisu zažili v pátek 20. října 2023 žáci VII. A, kteří naslouchali svému spolužákovi Štěpánu Kačorovi, jenž si připravil vyprávění o středověkém brnění. Jeho povídání bylo navíc doplněno názornou ukázkou – brnění totiž přinesl s sebou.

„Samotný rytířský oblek sice není historický, ale je inspirován dobou vlády Přemysla Otakara II. tak věrně, že vůbec nelze poznat rozdíl. Jeho výroba trvala šest let, i s přilbou váží asi třináct kilogramů,“ prozradil ve třídě spolužákům Štěpán.  

Kromě toho dokázal odpovědět na nejrůznější dotazy svých kamarádů. „Otázek měli spolužáci spoustu, ale úplně největší radost jim Štěpán udělal tím, že jim dovolil si brnění vyzkoušet na vlastní kůži – takže jsme brnění zkoumali, nasazovali a zavazovali,“ přibližuje průběh netradičního vyučování učitelka dějepisu Mgr. Ivana Michaličková.

Sedmáci zjistili, že pohybovat se v brnění není vůbec snadné. Pro Štěpána ovšem nebyl problém projít se po škole, ukázat se svému třídnímu učiteli i dalším žákům školy. „Nakonec v brnění došel i na oběd do školní jídelny a následně v něm spokojeně odjel na kole domů,“ popisuje dále Ivana Michaličková, která si jeho aktivity velmi cení.

„Ještě jednou mu velice děkuji za tento netradiční zážitek. Poděkování patří samozřejmě i rodičům, kteří mu umožnili cenné brnění do školy přinést a celou akci zorganizovat,“ uzavírá učitelka.

Mgr., Ing. Martina Havlíková


Škola uspořádala meziškolní soutěž Lichnovský chytrolín. Putovní pohár zamířil opět do Tiché

To, že u nás ve škole o malé chytrolíny nouzi nemáme, víme už dávno. V pondělí 23. října 2023 jsme ale zjistili, jak se to má s chytrými hlavičkami v tradiční meziškolní vědomostní soutěži Lichnovský chytrolín určené pro žáky třetího až pátého ročníku prvního stupně.

Pozvání do soutěže letos přijalo celkem osm škol, což je v historii soutěže již podruhé rekordní počet soutěžních týmů. „Jsme rádi, že zájem o soutěž je veliký. Letos jsme u nás ve škole přivítali žáky ze základních škol z okolních obcí, jako je Lubina, Mniší, Tichá, Trojanovice, Štramberk, ale také zástupce základních škol Záhuní a Tyršova z nedalekého Frenštátu,“ představuje hojnou účast ředitelka pořadatelské školy Mgr. Olga Síbrtová s tím, že pochopitelně také tým z Lichnova se soutěže účastnil. „Naši školu tento rok reprezentoval třeťák Ondřej Zeman, čtvrťák Ondřej Hilscher a žák pátého ročníku Jakub Pustějovský. Za jejich reprezentaci naší školy jim děkuji,“ doplňuje ředitelka školy.

Tříčlenné týmy malých chytrolínů byly složeny vždy z jednoho zástupce třetího, čtvrtého a pátého ročníku. Samotná soutěž čítala celkem šest částí. Okruh Lidé a společnost zahrnoval otázky z historie, ale žáci si procvičili i zeměpisné znalosti či otázky z dopravní výchovy. K dalším tematickým okruhům patřila příroda či sport. „V oblasti o kultuře a umění žáci vedle běžných znalostních otázek poznávali také ukázky z dětských knih nebo znělky a písničky z pohádek,“ přibližuje jeden z okruhů soutěže organizátorka Lichnovského chytrolína a třídní učitelka prvního ročníku Mgr. Lenka Matulová.

Dále žáci prokazovali své schopnosti v poznávání záhadných předmětů a úplně nejzajímavější oblast byla práce s robotem jménem Dash.  „Dash je robot, který se těšil na nové dobrodružství. Musel následovat starou nalezenou mapu, která mu ukazovala tajnou cestu z Lichnova do ztracené vesničky Bordovice, ve které se údajně skrývá poklad a spousta drahokamů,“ odhaluje jeden z úkolů Lenka Matulová.  Cílem všech přihlášených chytrolínů tedy bylo podle návodu a mapy roboty naprogramovat na správnou cestu.

A kdo se stal vítězem letošního ročníku? „Přijeli sice na poslední chvíli, ale jejich účast byla velmi důležitá. Jako loňští vítězové totiž přivezli putovní pohár. A letos si jej opět odvezli do své domovské školy – v Tiché,“ glosuje druhé vítězství žáků ze sousední obce Olga Síbrtová a dodává: „Vítězům patří velká gratulace. Určitě pohárem udělali ve své škole radost a jejich dvojnásobná výhra možná způsobí, že příští ročník bude ještě napínavější.“ Na druhém místě se umístili žáci ze Základní školy Kopřivnice-Mniší a třetí příčku obsadili soutěžící ze Štramberka.

„Všem úspěšným týmům gratulujeme a ostatním děkujeme za účast. Poděkování patří také organizátorům akce, především paní učitelce Lence Matulové, za technickou podporu pak panu učiteli Ondřeji Švrčkovi. O důstojnou reprezentaci školy se postaraly také paní kuchařky se skvělým občerstvením jak pro soutěžící, tak pro jejich pedagogický doprovod. Významnou pomocí byli i ochotní deváťáci, kteří přispěli k hladkému průběhu soutěže,“ vzkazuje slova díků ředitelka školy. Poděkování patří také Spolku rodičů a přátel školy, který přispěl na odměny žáků.

Závěrem čtenářům předkládáme jednu ze soutěžních otázek pro chytré hlavičky: Na kolik kostiček můžeme rozložit Rubikovu kostku? Víte?

Mgr., Ing. Martina Havlíková


Velké díky od dětí pro paní uklízečky: písnička, přání, kytičky i občerstvení potěšily

Každou školu dělají tou správnou školou její učitelé, ale bezpochyby také další zaměstnanci, kteří nejsou tolik na očích, ale jejich práce je vidět na každém kroku a je nesmírně důležitá. Jsou to úklidoví pracovníci.

„Na důkaz toho, že si práce našich expertů na čistotu a pořádek vážíme, jsme jim spolu s dětmi 18. října poděkovali, a oslavili jsme tak společně mezinárodní den Thank you Cleaner Day,“ popisuje ředitelka školy Mgr. Olga Síbrtová, kterou těší, že ve škole neslavíme pouze Den učitelů, ale už podruhé jsme si připomněli den věnovaný úklidovým pracovníkům.  

O čistotu a pořádek se v naší škole stará skvělý úklidový tým ve složení Věra Dobiášová, Iveta Hubeňáková, Lenka Kuběnová a Monika Opělová. „Za všechny zaměstnance a děti děkuji těmto dámám i panu školníkovi Robertu Fojtíkovi za to, jak tvrdě pracují a starají se o to, abychom se mohli s dětmi učit v bezpečném a čistém prostředí,“ vzkazuje slova díků ředitelka.

Program pro paní uklízečky si připravila družina Myšáků pod vedením vychovatelky Ing. Alice Červenkové. „Děti zazpívaly písničku o pořádku na melodii písně My jsme žáci třetí bé, jejíž text tematicky upravila Alice Červenková,“ přibližuje přípravy a průběh poděkování vedoucí vychovatelka školní družiny Lucie Vávrová, DiS.

Družinové oddělení Tygříků s vychovatelkou Bc. Hanou Janečkovou zase vyrobilo přání s poděkováním. „Malí Tygříci nezapomněli ani na našeho pana školníka, kterého děti rovněž obdarovaly svým děkovným přáním,“ doplňuje Lucie Vávrová.

Na závěr žáci první třídy předali paním uklízečkám malé poděkování v podobě čerstvé květiny a dárečku pro radost. Poté si ještě naše pracovnice chvíli poseděly u šálku dobré kávy a pochutnaly si na drobném občerstvení, které pro ně se svými žáky připravila učitelka pracovních činností Mgr. Monika Čempel.

Mgr., Ing. Martina Havlíková


Sedmáci zpracovali úrodu ze školního sadu

Zodpovědnému přístupu k práci a využití zdrojů, které se nám nabízí, se učí sedmáci, když pod vedením učitelky pracovních činností Mgr. Moniky Čempel v hodinách předmětu Příprava pokrmů a stolování očistili a nakrájeli jablka, která před tím nasbírali ve školním sadu.

„Práce to nebyla jednoduchá. Jablek byla spousta a ať už při čištění, krájení nebo při samotném sběru jsme se docela zapotili,“ přiznává Monika Čempel, která připravená jablka následně převezla do místní moštárny u obecního úřadu.  

„Ráda bych poděkovala paní Svatavě Klímkové a jejímu manželovi za usušení jablíček a jejich přípravu k dalšímu zpracování,“ doplňuje učitelka s tím, že nasušená jablka sedmáci dále navážili a nabalili do sáčků, ve kterých čekají na prodej na vánočním jarmarku.

„Učíme se společně vážit si toho, co máme k dispozici na naší školní zahradě. Snažíme se vše zpracovat tak, abychom neplýtvali, a zároveň na konci poměrně složitého procesu vidíme výsledek své práce,“ vysvětluje Monika Čempel.

Výtěžek z prodeje balíčků sušených jablek na blížícím se vánočním jarmarku bude předán zástupcům Spolku rodičů a přátel školy.

Mgr., Ing. Martina Havlíková


Letos poprvé se naši žáci zapojili do Olympiády mediální gramotnosti

Do školního kola celostátní Olympiády mediální gramotnosti se ve středu 18. října 2023 vůbec poprvé zapojili žáci naší školy. Deváťáci zapnuli počítače přesně v osm hodin ráno a ponořili se do práce, která vyžadovala nejen jejich kritické myšlení, ale například také umění pracovat se zdroji.

Olympiáda byla připravena ve formě online testu, který se skládal ze dvou částí. V první žáci nesměli používat internet k vyhledávání informací, museli tedy prokázat svůj důvtip a nápaditost. „Testové otázky se týkaly především masmédií, sociálních sítí, dezinformací nebo umělé inteligence,“ upřesňuje organizátorka Olympiády mediální gramotnosti v naší škole a učitelka humanitních předmětů Mgr. Ivana Michaličková. 

Ve druhé části už využívání internetu povoleno bylo. „Tyto úkoly byly zacíleny na zjišťování a testování schopností rychle vyhledávat a ověřovat informace a celkově na umění nakládat se zdroji,“ doplňuje dále Ivana Michaličková. 

A co na test říkají samotní deváťáci? Podle nich byl časově náročný, jelikož na vyplnění třiceti otázek měli pouze čtyřicet minut. „Mezi lehčí otázky patřily ty spojovací, mezi těžší ty, ve kterých jsme museli sami něco napsat,“ prozradila žákyně IX. třídy Nela Palatková.  

Největší výzvou ale bezpochyby byl poslední úkol. „Museli jsme napsat text až o sto padesáti slovech na určené téma, které k překvapení nás všech měl každý jiné,“ doplňuje dále deváťačka.

Přesto se ale nad některými otázkami žáci také pobavili, zejména nad těmi, kde museli rozlišit, zda se jedná o pravdivou nebo falešnou fotografii. „To byla docela sranda, nebylo to vždy ale úplně jednoduché,“ uzavírá Nela.

Olympiáda mediální gramotnosti je realizována za podpory Nadace O2 a pod záštitou Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky a hlavního města Prahy a hlavním důvodem jejího pořádání je výrazný pokles mediální gramotnosti mezi žáky základních škol po celé České republice.

Mgr., Ing. Martina Havlíková


Starosta obce seznámil deváťáky s obecním úřadem i místní samosprávou 

O tom, že výuka nemusí probíhat pouze ve školních lavicích, se v pondělí 16. října 2023 přesvědčili žáci devátého ročníku, kteří se spolu se svými učitelkami Mgr. Ivanou Michalíčkovou a Mgr., Ing. Martinou Havlíkovou vydali čerpat nové informace na místní obecní úřad. „Dvouhodinovou výuku předmětu Výchova k občanství jsme nahradili exkurzí a prohlídkou obecního úřadu v Lichnově, kde si na nás vyhradil čas pan starosta,“ přibližuje smysl a průběh návštěvy Ivana Michaličková.

Starosta obce Lichnov Ing. Aleš Mičulka skupinu deváťáků uvítal ve své kanceláři a vyprávěl jim o fungování úřadu, rozdělení a náplni práce členů vedení obce a trpělivě odpovídal na otázky. Několik otázek ale padlo také na žáky. Mezi nimi zazněl i dotaz, co by rádi změnili na své škole. A jelikož v minulých letech postupně docházelo k rekonstrukcím tříd, kabinetů i kanceláří pro ekonomku školy či školní psycholožku, napadlo žáky jediné. „Uvítali bychom opravu tělocvičny, jinak jsme se svou školou spokojeni,“ zaznělo pochvalně z jejich řad.

Po návštěvě úřadu se deváťáci v čele s učitelkami vydali zpět do školy, kde proběhlo krátké zhodnocení akce.

„Velmi děkuji panu starostovi za čas, který našim žákům věnoval. Spolupráci s vedením obce jsme od letošního školního roku totiž ještě rozšířili o pravidelné exkurze na obecní úřad, kde se žáci dozvědí informace nejenom o fungování samotného úřadu, ale i místní samosprávy. Kromě deváťáků čekají exkurze ještě na naše šesťáky, kteří mají zahrnuto učivo o obci v osnovách,“ uvádí ředitelka školy Mgr. Olga Síbrtová. 

Ing., Mgr. Martina Havlíková


Ukliďme Lichnov: Podzimní ekologická akce se zdařila, vodní toky jsme zbavili nepořádku

Do velké dobrovolnické akce s názvem Ukliďme Česko, Ukliďme Lichnov, která je součástí světového World Cleanup Day, se i letos zapojila naše škola. Už brzy ráno 29. září vyrazili žáci druhého stupně se svými učiteli a asistenty do ulic Lichnova uklízet nelegálně vzniklé černé skládky a nepořádek.

„I když tuto akci pořádáme dvakrát ročně, na podzim a na jaře, pokaždé naplníme plastové pytle odpadem,” vysvětluje organizátorka akce, učitelka matematiky a přírodopisu a koordinátorka EVVO Mgr. Bohdana Hutyrová. Podobně jako loni, i letos žáci a jejich učitelé zacílili na lokality v oblasti vodních toků. „Spoustu odpadu jsme našli například u potoka Kalňůvek a kolem řeky Lubiny i cyklostezky,” popisuje dále Bohdana Hutyrová a dodává, že opět s žáky našli spoustu pohozených plastových obalů, kusů plechu, železných tyčí, rozbitého skla a porcelánu, kelímky, sáčky, ale třeba i boty či vidle.

Materiální a bezpečnostní pomůcky, jako jsou například plastové pytle nebo rukavice, dodávají organizátoři projektu. Lokality úklidu byly vytipovány členy místního Mysliveckého sdružení a odvoz nasbíraného odpadu zajistil zřizovatel školy – Obec Lichnov.  „Děkujeme všem, kteří se na akci podíleli, samozřejmě nejen obci a naší škole, ale pochopitelně všem žákům, učitelům i asistentům, kteří nejsou lhostejní ke svému okolí a dokážou si vážit čisté přírody,” uzavírá Bohdana Hutyrová, která rovněž za všechny účastníky ocenila vydařené počasí i pobyt na čerstvém vzduchu.

Mgr., Ing. Martina Havlíková


Žákovský parlament zasedá i v tomto školním roce. Už po prvním zasedání přináší „zlepšováky“

Také v tomto školním roce spojí žáci od pátého do devátého ročníku své síly a budou se snažit pro všechny spolužáky i pedagogy udělat školu ještě příjemnějším místem pro trávení všednodenních dopolední.  Pod taktovkou učitelky českého a anglického jazyka Mgr. Gabriely Mynářové a její pravé ruky asistentky pedagoga Michaely Vymětalové budou všichni společně usilovat o splnění cílů, které si na první schůzce stanovili, mimo jiné třeba i o stmelování celé školy.

Předsedou a místopředsedou žákovského parlamentu se také pro letošek stala osvědčená zodpovědná dvojka Josef Mičulka a Jakub Buzek z deváté třídy, kteří budou šéfovat téměř dvacítce členů. „Jsem velmi ráda, že kluci zůstávají i nadále naší součástí. Cením si jejich přístupu ke všem úkolům a také samostatnosti vymýšlet neotřelé nápady,“ pěje na kluky slova chvály Gabriela Mynářová.

Na otázku, co by si žáci přáli nejvíce, měli jasno. Rádi by venkovní okolí školy oživili posezením. „Chtěli bychom lavičky před školou a také herní prvky pro naše „družiňáky“, ať si mají venku kde hrát,“ shodují se zvolení členové.

Venkovní posezení by žáci využili v teplých dnech i při čekání na odpolední vyučování. Chvíle ve dnech chladnějších by si potom mohli zkrátit hraním her na školní chodbě: „Uvítali bychom nějakou stolní hru, fotbálek nebo pukec,“ doplňují předseda a místopředseda žákovského parlamentu.

Jako další nedostatek žáci vnímají školní jídelnu. Ovšem nejedná se o stravování, nýbrž o samotný prostor. „Rádi bychom měli ve školní jídelně více stolů, ať nemusíme čekat dlouho v řadě na oběd. Mohly by se také rozvrhy nastavit tak, aby byl v jídelně každý den zhruba stejný počet žáků,“ doplňují zvolení zástupci s tím, že třešničkou na dortu by bylo útulnější vybavení prostoru jídelny.

Co se týče plánu akcí, rádi by členové žákovského parlamentu zachovali tematické dny. „Den bez aktovky byl loni podařený, rádi bychom ho uspořádali i letos,“ uzavírají žáci.

Jak je vidět, žákovskému parlamentu náměty nescházejí, i když před nimi stojí spousta práce. Přejeme jim, ať je dobré nápady ani touha měnit své okolí k lepšímu neopouštějí.

Mgr., Ing. Martina Havlíková


Kdo je Lichnovský chytrolín? Naše škola pořádá vědomostní soutěž

Také v tomto školním roce se bude konat v naší škole už tradiční meziškolní vědomostní soutěž s názvem Lichnovský chytrolín.

„Ke klání jsme pozvali školy z nejbližšího okolí a těšíme se na účast jejich žáků. Putovní pohár přivezou žáci ze Základní školy Tichá, kteří obsadili v loňském roce první příčku. Jsme zvědavi, jestli se jim letos podaří prvenství obhájit, případně do které školy pohár poputuje a kde najde pro další rok svůj pomyslný domov,“ těší se na soutěž ředitelka školy Mgr. Olga Síbrtová.

„Myslím si ale, že i zde platí, že není důležité zvítězit, ale zúčastnit se, poznat děti z jiných škol, poměřit znalosti z různých oborů, které mnohdy přímo nesouvisí se školními předměty, ale také užít si společně zábavu. Soutěž je navíc týmová, takže se děti učí spolupracovat, komunikovat a hledat společná řešení,“ dodává Olga Síbrtová. 

Také naši školu bude reprezentovat tříčlenný tým. Kdo bude hájit barvy naší školy, zůstane zatím tajemství. O průběhu a výsledcích soutěže budeme určitě co nejdříve informovat. Zatím přinášíme pro připomenutí článek z loňského ročníku, kterým si soutěž můžete připomenout zde.

Těšíme se na všechny soutěžící i jejich doprovod.

Mgr., Ing. Martina Havlíková


Tradiční Evropský den jazyků letos oblékl nový kabát

Naše škola se stejně jako v předchozích letech zapojila do oslav Evropského dne jazyků, který připadá na 26. září. Kabinet cizích jazyků si ve spolupráci s ostatními druhostupňovými kolegy připravil celou řadu aktivit, během nichž se žáci seznámili nejen s cizí mluvou.

Sedm skupin utvořených z jednotlivých tříd se postupně vystřídalo na sedmi stanovištích. Žáci společně nahrávali cizojazyčné video, křídami vyzdobili chodník před svou školou a také vytvořili společný plakát. Ve skupinkách si navíc zasoutěžili.

„Žáci měli například za úkol poznat zahraniční písně, cizí měny, tradiční jídla či některé slavné zahraniční osobnosti. Ve všeobecně zaměřeném kvízu otestovali své znalosti, kreslili ale také anglické idiomy a vyzkoušeli si dokonce několik sportů, které u nás nejsou úplně běžné – například finskou hru Mölkky, francouzský pétanque, kanadský kin-ball nebo americký disc golf,“ popisuje program učitelka německého a anglického jazyka Mgr. Hana Poláková, jež projektový den organizovala.

Díky krásnému počasí si všichni naplno mohli užít také venkovní aktivity. Poděkování patří všem pedagogům, kteří se do Evropského dne jazyků zapojili. Speciální díky patří potom Mgr. Ondřeji Švrčkovi a dvěma deváťákům Filipu Bordovskému a Jakubu Píchovi, kteří pro všechny zúčastněné připravili zpestření v podobě sportovních aktivit. 

„Děkujeme také Spolku rodičů a přátel školy za příspěvek, díky němuž jsme mohli nakoupit odměny a ceny pro žáky,“ dodává Hana Poláková.

Mgr., Ing. Martina Havlíková


Včelí medvídci přiletěli za dětmi do Lichnova až z Brna

Pro děti z mateřské školy a také pro první, druhou a třetí třídu základní školy připravilo Divadlo Věž z Brna veselé představení plné písniček a příběhů z ročních období. Pohádka o včelích medvídcích se nesla prostorem školní tělocvičny, která tento den sloužila jako divadelní sál.

„Umělci měli program pro děti krásně připravený a samotná jeho realizace se velmi povedla,“ prozradila spokojená organizátorka akce a třídní učitelka druhého ročníku Mgr. Kateřina Martinková.

Večerníček o včelích medvídcích a velkém Pučmelounovi zná asi každý, ale vidět ho naživo, to byl teprve zážitek. „V tělocvičně se ozýval smích, radost i zpěv. Divadelníci měli scénu nasvícenou a využívali k ní originální loutky v nadstandardní velikosti,“ přibližuje dále průběh vystoupení Kateřina Martinková a dodává, že čmeláci, Pučmeloun i Beruška dokázali malé diváky vtáhnout do děje.

„S radostí jsme pozorovali, jak se děti spontánně přidávaly k hercům ve zpěvu, tleskání či pohupování do rytmu,“ doplňuje kantorka s tím, že také na tvářích přihlížejících učitelů se značil úsměv. Probudily se v nich totiž vzpomínky na nestárnoucí příběhy broučků plné něhy.

Mgr., Ing. Martina Havlíková


Děti zvířátkům: soutěž ve sběru kaštanů, žaludů a bukvic probíhá také letos

Mezi tradiční podzimní akce lichnovské mateřské školy a školní družiny patří již několik let soutěž pro děti ve sběru kaštanů, žaludů a bukvic. Cílem pravidelné akce je podpořit krmení lesních zvířat v zimním období.

„Do sběru se mohou zapojit děti ze školky i všichni žáci naší základní školy v Lichnově, samozřejmě i ti, kteří školní družinu nenavštěvují,“ upřesňuje vedoucí vychovatelka školní družiny Lucie Vávrová, DiS.

Soutěž pro malé i velké přátele zvířat a přírody potrvá do úterý 31. října 2023. „Suché a zvážené dary přírody mohou děti a žáci odevzdávat v ranní družině nebo v mateřské škole vždy ráno po příchodu,“ doplňuje dále vedoucí vychovatelka a dodává, že soutěžit se bude ve dvou kategoriích: Mateřská škola a Základní škola.

Pět nejlepších sběračů z každé kategorie bude odměněno a vyhlášení výherců proběhne na začátku listopadu.

Asi více než kde jinde, platí u této soutěže, že není důležité zvítězit, ale zúčastnit se. Všechny lesní plody, které děti přinesou, totiž poputují k mysliveckému sdružení i k chovatelům drobné zvěře, a pomohou tak zvířátkům přečkat blížící se zimu.

Pro více informací o oblíbené podzimní akci se můžete obrátit přímo na organizátorku Lucii Vávrovou.

Mgr., Ing. Martina Havlíková


Informace pro rodiče o otevření kroužků ve školním roce 2023/2024

Vážení rodiče,

v úterý 26. září 2023 byl termín odevzdání přihlášek do zájmových útvarů a kroužků nabízených v odpoledních hodinách v naší škole. Na základě těchto přihlášek otevíráme od pondělí 2. října 2023 tyto kroužky:

 • Keramika – z důvodu velkého zájmu bude probíhat ve čtrnáctidenních cyklech.

Vzhledem k tomu byla cena kroužku snížena na 300 Kč za rok.

Lichý týden – žáci první a druhé třídy, úterý 13:30–14:30

Sudý týden – žáci třetí až sedmé třídy, úterý 13:30–14:30

 • Pohybové hry
 • Volejbalový kroužek – začátečník
 • Šachy pro mladší
 • Míčové hry
 • Malý kuchtík
 • Cukrářské a kuchařské dobroty

Zájem Vašich dětí o nadstandartní aktivity školy velmi těší.

Mgr. Martina Bílková


Nabídka zájmových aktivit v základní škole pro školní rok 2023/2024

Milé děti, vážení rodiče, 

naše škola připravila pro žáky školy nabídku odpoledních zájmových aktivit. Mezi aktivitami si určitě vybere každý.

Nabídku kroužků naleznete zde:

Kroužky povedou většinou pedagogové naší školy. Přihlášku do kroužků najdete ke stažení zde, jinak je k vyzvednutí u vedoucích kroužků nebo třídních učitelů. Termín odevzdání přihlášek je do úterý 26. září 2023, přihlášky odevzdávejte vedoucím kroužků, v případě jejich nepřítomnosti pak na sekretariátu školy.

Zájmové aktivity pořádané naší školou budou organizovány od pondělí 2. října 2023. V případě, že se nenaplní minimální kapacita, nebude kroužek otevřen. V případě naplnění kapacity rozhoduje o přijetí do kroužku pořadí při podání přihlášky.

Od předloňska spolupracujeme také se Sportovní basketbalovou školou Frenštát pod Radhoštěm – basketbal již běží pravidelně v pátek. Kromě toho mají žáci možnost přihlásit se do výuky hry na hudební nástroje (klavír, flétna, trubka) a pěveckého sboru; tyto aktivity jsou organizovány pod hlavičkou První soukromé ZUŠ MIS Music Kopřivnice, jejíž jsme pobočkou.

Těšíme se, že děti díky zájmovým aktivitám budou rozvíjet svůj talent, stráví smysluplně společný čas a zároveň si užijí spousty zábavy! 

Mgr. Olga Síbrtová 


Šesťáci se na nový školní rok adaptovali, jak se patří – při pobytu v oblíbeném Vanaivanu

Hned třetí den po nástupu do školy odjela třída VI. B na třídenní adaptační pobyt do skautského centra Vanaivan. Ještě před odjezdem na ně ale čekala jedna výzva – domluvit se, co budou všichni společně následující tři dny jíst. Úkol zvládli, a tak se mohlo vyrazit.

Již během cesty na šesťáky čekaly první úkoly. „Ne vždy se všem chtělo zapojit – lehnout si na zem a z vlastních těl vytvořit požadovaná slova, to chtělo hodně přemlouvání. Naštěstí nám počasí přálo, a tak se hned všechny úkoly plnily snáze,“ popisuje úvodní aktivity na adaptačním pobytu třídní učitelka VI. B Mgr. Hana Poláková, která strávila s dětmi celé tři dny spolu se školní psycholožkou Mgr. Terezou Schneiderovou.

Za splněné úkoly šesťáky čekala odměna; někdy to bylo něco sladkého, jindy osvěžující nanuk, ale největší odměnou byla asi návštěva nedaleké pizzerie. Tam si všichni pořádně nacpali bříška.

Skvělou teambuildingovou aktivitou byla také příprava palačinek, kdy se holky ukázaly být výbornými kuchařkami. „Musím však pochválit i kluky za to, jak ochotně po celou dobu pomáhali s umýváním nádobí. Snad jim to tak dobře jde i doma,“ hrdě pochválila své žáky jejich třídní.  

Šestáci si z adaptačního pobytu odnášejí vzpomínky na spoustu aktivit a zábavných her, jako byla třeba výroba vozítka pro plyšáky nebo noční bojovka.

„Myslím si, že za celou třídu můžu říct, že jsme si pobyt užili a jsme rádi, že jsme dostali příležitost se pořádně poznat a užít si spoustu zábavy ještě před tím, než znovu zasedneme do školních lavic,“ uzavřela třídní učitelka.

Na projekt Lichnov: Pošli to dál získala škola účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro podporu aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže. Celková výše dotace je 63 tisíc korun. 

Mgr., Ing. Martina Havlíková


S úsměvem a se sluníčkem nad hlavou: Malí i velcí zahradníci uklidili školní zahradu a okolí školy

Práce šlechtila duše i těla žáků a pedagogů naší školy ve čtvrtek 7. září 2023 díky tradiční akci s názvem Uklízíme školní zahradu. „Žáci se svými učiteli pleli záhonky, čistili dlažbu, chodníky i lemování kolem budovy školy, dále také zametali, sbírali odpadky a čistili přilehlé okolí,“ vysvětlila učitelka pracovních činností Mgr. Monika Čempel, která celou akci naplánovala, zkoordinovala činnosti žáků a učitelů a přidělila jednotlivé úseky pozemku třídám. Spolu s ní se na akci podílel také školník Robert Fojtík, který zodpovědně vydával náčiní a pomůcky a dohlížel na to, aby veškeré nářadí fungovalo tak, jak má.

Stejně jako loni, také v tomto roce žáci a učitelé pracovali i na zahradě mateřské školy, kde mimo jiné čistili odtokové kanály a dlažbu. Této zodpovědnosti se letos ujali žáci devátého ročníku spolu s Mgr. Petrou Stoklasovou. Druhá část deváťáků se pod vedením třídního učitele Mgr. Ondřeje Švrčka zase věnovala sestavování právě dovezeného nábytku do nového kabinetu školní psycholožky. „Kluci se vrhli také na demontáž starých žákovských židlí a lavic. Práce jim šla pěkně od ruky a velmi oceňuji jejich zručnost,“ doplnila Monika Čempel.

Ačkoli se to z obličejů žáků při samotné zahradní činnosti nemuselo na první pohled zdát, všichni z odvedené práce měli nakonec radost. „Byla to fuška, ale líbí se mi, že naše práce jde na první pohled vidět,“ těšil se z výsledku společného úsilí žák VIII. B Daniel Švec.

„Velké poděkování patří všem malým i velkým pracantům. Cílem akce, kterou pořádáme dvakrát ročně, je podpořit manuální zručnost žáků, strávit čas společnou prací a zvelebit si okolí školy. Žáci pochopí, že samo se neuklidí nic, a nakonec budou k prostředí, ve kterém žijí, a to možná nejenom v bezprostředním okolí školy, ohleduplnější,“ popisuje smysl akce ředitelka školy Mgr. Olga Síbrtová, která ocenila i nádherné počasí, které celou úklidovou akci provázelo.

Mgr., Ing. Martina Havlíková


Informace o organizaci školního vyučování, stravování a školní družiny v době přerušení dodávek elektřiny v obci

Vážení rodiče,

jak jsme Vás již informovali, ve čtvrtek 14. září a v pátek 15. září 2023 bude přerušena dodávka elektrické energie v celé obci. Týká se i naší školy. Z tohoto důvodu bylo zkráceno vyučování po oba dva dny – první stupeň 4 hodiny do 11:15, druhý stupeň 5 hodin do 12:10. 

Školní družina – bude v provozu standardně ráno 6:30 až 7:30, odpoledne do 16:15. 

Obědy – kvůli přerušené dodávce elektřiny nejsme schopni zajistit obědy pro celou školu. Budou obědy pouze pro děti přihlášené do odpolední školní družiny (jedná se o mladší žáky, kteří budou ve škole dlouho). Obědy byly centrálně odhlášeny všem žákům. Pokud se Vaše dítě bude účastnit vyučování + školní družiny, prosím, přihlaste mu oběd individuálně. 

Děkujeme za pochopení. 

Mgr. Olga Síbrtová


Vyhlášení výsledků doplňovacích voleb do školské rady ze dne 5. září 2023

V úterý 5. září 2023 se uskutečnily doplňovací volby do školské rady z důvodu skončení funkce dvou členů školské rady – zákonných zástupců nezletilých žáků, kteří přestali být žáky školy.

Na základě sečtených hlasů z platných volebních lístků vyhlašuje volební komise výsledky voleb: celkem hlasovalo 118 zákonných zástupců, což je 54,1 % oprávněných osob.

Do školské rady byly řádně zvoleny:

 1. Vendula Boháčová
 2. Dana Žambochová

V Lichnově dne 5. září 2023

Za volební komisi

Ing. Alice Červenková


Prvňáčci nastoupili na palubu a začali nový školní rok s úsměvem na rtech

Velký den pro malé žáčky. Tak bychom mohli ve zkratce popsat 4. září tohoto roku u nás ve škole. Poprvé do ní totiž vstoupilo dvaadvacet prvňáčků – námořníků, na které se slavnostním projevem čekala nejen ředitelka školy Mgr. Olga Síbrtová, ale také starosta obce Ing. Aleš Mičulka a představitelé Spolku rodičů a přátel školy. Ceremoniálu přihlíželi také rodiče nových žáků, všichni jejich starší spolužáci a rozrůstající se učitelský sbor. 

Na chodbách se to první školní den námořníky skutečně jen hemžilo. Aby také ne. Vždyť téma dobrodružné mořeplavby bude malé prvňáky provázet celý školní rok. „Velké poděkování patří všem rodičům, kteří zodpovědně své školáky první den nového školního roku vypravili ve velkém stylu mořeplavců,“ neskrývala nadšení třídní učitelka prvního ročníku Mgr. Lenka Matulová. Ocenila také příkladný přístup některých rodičů, kteří se rovněž nezdráhali obléknout do námořnického stylu. „Myslím si, že jsme si první společný den ve škole užili. Z dětí vyzařovalo nadšení a zvědavost,“ doplnila.

Po úvodním ceremoniálu na chodbě se prvňáci i s rodiči přesunuli do své třídy, kde je spolu s třídní učitelkou ještě osobně přivítal pan starosta, od kterého každý dostal tašku se školními pomůckami, jako jsou například desky na písmenka, sešity, pracovní sešit do angličtiny, dále také výtvarné potřeby – barvy, pastelky či plastelínu. „Každý žák obdržel dar od obce v hodnotě tisíc korun. Na pomůcky přispěla i škola, navíc jsme dětem věnovali pamětní medaili z dílny naší výtvarnice Mgr. Petry Stoklasové, aby na svůj první den ve škole nezapomněli,“ uvádí ředitelka školy s tím, že velké poděkování patří představitelům obce, kteří na obdarování nově příchozích žáků prvního ročníku pamatují každoročně.

Prvňáci i jejich rodiče si také stihli prohlédnout školní družinu, probrat veškeré organizační záležitosti s třídní učitelkou a vychovatelkami, aby se nakonec rozloučili a odebrali domů plni nových očekávání z nadcházejících školních dní.

„Mořeplavci – prvňáčci opravdu nebojácně a s velkým nadšením nastoupili na palubu naší školy a započali plavbu vstříc novým dobrodružstvím, zážitkům i kamarádům. Čeká je plavba vskutku nevídaná,“ popisuje Lenka Matulová, která se spolu se svými novými malými „parťáky“ chopí kormidla a děti provede nádhernými pobřežími, zálivy a zákoutími nejen školního světa.  „Přeji si, aby se naše společná plavba obešla bez bouří a velkých vln. Aby byla poklidná a plná radosti a provázel ji úsměv,“ dodává závěrem třídní učitelka.  

Mgr., Ing. Martina Havlíková


Školní rok začal i v lichnovské škole s úsměvem a se zpěvem

Jako každý rok, i letošní začátek září byl speciální nejen pro dvaadvacet prvňáčků, kteří letos nastoupili do naší školy. Patřili k více než jednomu milionů žáků v České republice, kteří 4. září zasedli do lavic základních škol. Ne všichni napříč republikou však začínali zpěvem – ale to už k tradici lichnovské školy patří. Na úvod slavnostního aktu si totiž více než dvě stovky žáků a jejich pedagogové zazpívali hymnu naší školy.

Pocity zvědavosti a velkých očekávání jistě provázely i dalších jedenáct žáků, jež letos také poprvé usedli do školních lavic u nás v Lichnově. Během slavnostního ceremoniálu na hlavní chodbě školy je přivítala ředitelka školy Mgr. Olga Síbrtová, vedení školy a celý tým pedagogů. „Věříme, že se všem žákům u nás ve škole bude líbit a že mezi své kamarády a učitele budou chodit rádi,“ uvedla při jejich přivítání ředitelka školy.

Přání k dětem a rodičům do nového školního roku zaznělo i z úst starosty obce Ing. Aleše Mičulky a zástupkyně Spolku rodičů a přátel školy a zároveň předsedkyně školské rady Ing. Michaely Klímkové. Následně byl všem dětem představen pedagogický sbor, který do dalšího školního roku posílil o dvě nové paní učitelky a školní psycholožku.  

Naše škola vstupuje do nového školního roku také se třemi nově zrekonstruovanými třídami: „Ráda bych poděkovala zřizovateli naší školy, jak se příkladně stará o její rozvoj, konkrétně panu starostovi za koordinaci prací při rekonstrukci, všem firmám, zaměstnancům obce i brigádníkům. V této chvíli máme nově opraveny všechny třídy a kabinety na hlavní chodbě školy,“ uvádí ředitelka. 

„Náš tým se postupně rozrůstá a těšíme se, že společně s žáky budeme v průběhu roku naplňovat plán našeho nového školního vzdělávacího programu s názvem Škola s úsměvem,“ uvedla závěrem Olga Síbrtová s tím, že za celé vedení školy přeje všem novým i stávajícím žákům a početnému učitelskému sboru, aby si nadcházející školní rok užili, aby byl plný nejen nových vědomostí a dovedností, ale bezesporu také krásných společných zážitků, zábavy a legrace.

Mgr., Ing. Martina Havlíková


Pozvánka na úvodní třídní schůzky, plenární schůzi SRPŠ a volby do školské rady

Vážení rodiče,

srdečně Vás zveme v úterý 5. září 2023 do školy na úvodní informativní třídní schůzky, které budou zahájeny plenární schůzí Spolku rodičů a přátel školy, na kterou jste všichni zváni. Schůze začíná v 16:30 na hlavní chodbě školy, následuje společné zahájení třídních schůzek, kde se dozvíte informace o nadcházejícím školním roce. Poté se rozejdete do tříd svých dětí za třídními učiteli, kde proběhnou mimo jiné doplňovací volby do školské rady – více informací najdete zde.

Těšíme se na Vaši účast!

Mgr. Olga Síbrtová


Informace o zahájení školní roku 2023/2024

Vážení rodiče,

školní rok 2023/2024 slavnostně zahájíme v pondělí 4. září 2023. Škola se pro děti otevře v 7:20, jak jsou zvyklé. Žáci se následně rozejdou do tříd. Poté se přemístí s třídním učitelem na hlavní chodbu školy. Prvňáčci se svými rodiči budou slavnostně přivítáni na hlavní chodbě školy a poté ve třídě za účasti představitelů obce. Přivítáme také nové šesťáky, především žáky ze základní školy v Mniší, kteří mohou dorazit v doprovodu rodičů.

Pozor! Každoročně se najde někdo, kdo si myslí, že první zvonění ve škole zazní až v 8:00 – není tomu tak! Školní vyučování v lichnovské škole začíná v 7:40.

Následovat bude: 

 • pro žáky první třídy – odchod s rodiči a třídní učitelkou do první třídy, kde bude pokračovat slavnostní zahájení školního roku do cca 9:30 hodin;
 • žáci vyšších tříd – třídnické práce společně s třídními učiteli, ukončení výuky pro první stupeň v 9:25 hodin, pro druhý stupeň v 8:55 hodin;  
 • možnost zakoupení obědů;
 • zápis do školní družiny a doplnění údajů k odchodům žáků – proběhne v pondělí 4. září 2023 v čase 10:30 až 11:30 a v čase 15:00 až 16:00 v prvním oddělení – družina Myšáků.
 • školní družina zahájí provoz v úterý 5. září 2023 

Úterý 5. září 2023

Třídy prvního stupně – Etická výchova a třídnické práce, učebnice – 4 vyučovací hodiny – konec vyučování v 11:15 hodin. 

Třídy druhého stupně – Etická výchova a třídnické práce, učebnice – 5 vyučovacích hodin – konec vyučování ve 12:10 hodin. 

Středa 6. září 2023

Třídy prvního stupně – Etická výchova a třídnické práce, učebnice – 4 vyučovací hodiny – konec vyučování v 11:15 hodin. 

Třídy druhého stupně – Etická výchova a třídnické práce, učebnice – 5 vyučovacích hodin – konec vyučování ve 12:10 hodin. 

Třída VI. B vyrazí v doprovodu třídní učitelky, školního psychologa a metodika prevence na adaptační kurz do kopřivnického skautského centra Vanaivan.

Čtvrtek 7. září 2023

Uklízíme školní zahradu 

Třídy prvního stupně – 4 vyučovací hodiny – konec vyučování v 11:15 hodin. 

Třídy druhého stupně – 5 vyučovacích hodin – konec vyučování ve 12:10 hodin. 

Třída VI. B je na adaptačním kurzu v Kopřivnici.

Pátek 8. září 2023

Den s třídním učitelem

Bližší informace se dozvíte od třídních učitelů.

Třída VI. B ukončuje adaptační kurz v Kopřivnici.

Mgr. Martina Bílková


Informace o doplňovacích volbách do školské rady

Vážení rodiče a zákonní zástupci žáků,

v úterý 5. září 2023 se uskuteční doplňovací volby do školské rady z důvodu skončení funkce dvou členů školské rady – zákonných zástupců nezletilých žáků, kteří přestanou být žáky školy. Volby budou uskutečněny v průběhu třídních schůzek po skončení plenární schůze SRPŠ cca v 17 hodin. Volit budou zákonní zástupci nezletilých žáků.

Zároveň žádáme, aby se případní kandidáti hlásili nejpozději do 31. srpna 2023 Mgr. Martině Bílkové na telefonním čísle 774 429 360 nebo e-mailu martina.bilkova@zslichnov.cz.

Děkujeme za spolupráci.

Mgr. Olga Síbrtová


Pěvecký sbor Lichnováček hledá nové talenty 

Vážení rodiče,

pěvecký sbor Lichnováček, který v naší škole působí pod hlavičkou První soukromé ZUŠ MIS Music Kopřivnice, přijímá nové zpěvačky a zpěváky, a to už od věku 5 let. Sbor povede MgA. Jiří Najvar.

Těšíme se na nové pěvecké posily!

Mgr. Olga Síbrtová


Informace o termínu zahájení školního roku a vyučování v základní i mateřské škole

Vážení rodiče,

školní rok 2023/2024 začíná 1. září 2023. Tento den je i dnem nástupu dětí do mateřské školy. Další potřebné informace k organizaci v novém školním roce 2023/2024 Vám budou zaslány prostřednictvím školních e-mailů dětí nebo soukromých e-mailů rodičů u nově nastupujících dětí v týdnu od 21. srpna 2023.

Zahájení školního vyučování v základních školách stanovilo ministerstvo školství na pondělí 4. září 2023. O organizaci tohoto slavnostního dne i následujících dnů budete informováni prostřednictvím webových stránek, u rodičů stávajících žáků rovněž prostřednictvím DMSoftwaru v týdnu od 28. srpna 2023. 

Mgr. Olga Síbrtová


Při tradiční akci Velcí malým připravili deváťáci zábavné úkoly pro děti z prvního stupně

Ve středu 28. června 2023 si žáci obou devátých tříd již tradičně připravili pro své spolužáky od první po pátou třídu dopoledne plné her. A jak takové hravé dopoledne vypadalo, přibližuje třídní učitelka IX. A Mgr. Hana Poláková: „Na začátku byly prvostupňové děti rozděleny do dvanácti týmů. Každý dostal svou kartičku, na kterou po splnění úkolu obdržel razítko. Vedoucí týmů navíc dostali kartičky určené na sbírání bodů, které byly důležité pro konečné vyhlášení výsledků.“ A mohlo se začít!

Na žáky čekalo ve škole i v jejím okolí deset nejrůznějších aktivit na stanovištích – od sportovních, ­jako je trefování se míčem do branky nebo taky do plechovek, přes úkoly, na které bylo potřeba použít paměť a koncentraci. Nejzajímavější výzvou bylo asi lovení mincí v zakrytém kyblíku plném nejen vody a trávy, ale i dalších, někdy těžko identifikovatelných věcí.

Všechny skupiny úkoly zvládly a probojovaly se až do konce. A po sečtení bodů byly oceněny nejen první tři týmy, ale malou cenu útěchy dostal nakonec každý účastník. „Myslím si, že se program deváťákům povedl a že si společné dopoledne užily jak malí, tak velcí žáci,“ uzavírá povídání Hana Poláková.

Mgr. Hana Horáková


šíme se do školy: Společná akce budoucích prvňáčků, jejich rodičů a pedagogů povzbudila předškoláky před nástupem do první třídy 

„Školní lavice, tabule, abeceda, čísla, paní učitelka a známí i neznámí kamarádi. První školní pokyny, školácké úkoly, osmělování k odpovědím na všetečné otázky paní učitelky. Takové bylo první setkání budoucích prvňáčků a jejich rodičů na konci června ve škole,“ popisuje akci nazvanou Těšíme se do první třídy, která se uskutečnila v úterý 27. června 2023 na půdě základní školy, zástupkyně ředitelky pro mateřskou školu a první stupeň základní školy Mgr. Markéta Martinů.

Během seznamovací hodiny děti počítaly, zpívaly, procvičily si prostorovou orientaci i znalost geometrických tvarů a ve dvojících stavěly stavby z krychliček. Při kreslení ukázaly, že ví, jak se drží správně pastelka, a vyzkoušely si vytvořit čápy – symbol lichnovské školy.

„Během setkání bylo vidět, že v září první třída ožije novými připravenými školáky. Za přípravu na vstup do školy patří veliké poděkování paním učitelkám ze školky, které se předškolákům během roku pravidelně věnovaly ve všech oblastech rozvíjení dítěte. Poděkování patří také rodičům za spolupráci se školkou po celou dobu docházky jejich dítěte,“ vzkazuje Markéta Martinů své poděkování s tím, že nyní přeje všem, dětem, rodičům i pedagogům, krásné léto.

Mgr. Hana Horáková


Velký Javorník zdolali šesťáci spolu se psím kamarádem Bertem

V pondělí 26. června 2023 uskutečnili šesťáci z áčka připravovaný výšlap na Velký Javorník.

„Celou akci jsme společně plánovali asi už od podzimu. Děti v hodinách češtinky vyjádřily zájem o to vyšlápnout si společně na Javorník. A přestože je v červnu ve škole asi nejvíce práce, musela jsem dodržet své slovo a s dětmi a panem učitelem třídním na kopec vyrazit,“ popisuje vznik myšlenky ředitelka školy Mgr. Olga Síbrtová, která v šestém ročníku učila v tomto školním roce český jazyk.

 „Povedlo se nám vybrat správný den, s pěkným počasím. Vyrazili jsme s paní ředitelkou a jejím čtyřnohým kamarádem Bertem od Frenštátu, přes Mařenčinu studánku a Horečky až na vrchol. Celou cestu jsme si spolu krásně povídali, a hlavně jsme se střídali ve „vedení“ Berta, kterého jsme si všichni během výletu zamilovali,“ líčí průběh výšlapu třídní učitel VI. A Ing. Daniel Otýpka.

Výlet turistům nezkazil ani fakt, že je v pondělí chata na Velkém Javorníku uzavřena. „Počítali jsme s tím, proto jsme měli s sebou velké svačiny a dostatek pití a paní ředitelka nás odměnila také sladkostmi, které pro nás nesla až nahoru,“ uvádí dále Daniel Otýpka s tím, že to nebyla jediná odměna tohoto výletního dne.

Paní ředitelku odměnili také žáci, a to za příjemné hodiny češtinky. Dostala od nich jako pozornost záložku pro vášnivé čtenáře a také přívěsek na klíč a otvírák pro milovníky češtiny. „Bylo to moc hezké překvapení. Úplně mi bylo líto roztrhat při rozbalování dárků balicí papír se všemi podpisy dětí a také s podpisem Berta, který tam nezapomněli dopsat,“ hodnotí originální způsob předání dárku na vrcholu místní beskydské dominanty Olga Síbrtová.

Na zpáteční cestu se výletníci vydali přes Bordovice, prošli celým Lichnovem a ve škole na ně čekal oběd, který krásně stihli.

Mgr. Hana Horáková


Školní výlet VI. A se nesl v duchu poznávání přírodních krás i historických zajímavostí

Od čtvrtku 22. června do pátku 23. června 2023 proběhl školní výlet třídy VI. A. Již v polovině školního roku se žáci společně se svým třídním učitelem Ing. Danielem Otýpkou rozhodli, že pojedou na dva dny. A aby si to pořádně užili, rozhodli se pro cestu vlakem do Javoříčka a Olomouce.

První den nastoupili ráno do autobusu v Lichnově a přes Veřovice, Valašské Meziříčí, Olomouc a Mohelnici se dostali až na místo určení – do Javoříčka. „Ubytovali jsme se v krásném Rekreačním středisku Javoříčko, které je jen pár set metrů od vstupu do Javoříčských jeskyní. Ty byly naším hlavním zájmem, neboť v hodinách zeměpisu jsme se učili o vytváření jeskyní, a znali jsme tedy pojmy jako stalaktit, stalagmit a stalagnát. A proto jsme se hned vydali tyto krásy podzemního světa prozkoumat. Z třicetistupňového vedra jsme vstoupili do jeskyní, kde bylo jako v lednici. Brrr! Ohromila nás ale nádhera tohoto podzemního světa, ve kterém jsme strávili téměř hodinu,“ přibližuje detaily z jeskyní Daniel Otýpka.

Když se všichni nabažili krásy jeskyně, udělali si ještě krátký výlet do okolí. Navštívili zkamenělý zámek Špránek a uctili památku obětí druhé světové války u místního památníku. Zbytek odpoledne a večer strávili ve středisku Javoříčko, které nabízí mnoho sportovního vyžití, například kulečník, workoutové hřiště, šipky, minigolf. Večer si u ohně opekli také špekáčky a s usínáním se těšili na druhý den.

„Druhý den jsme brzy ráno vyrazili autobusem a vlakem do Olomouce. Navštívili jsme katedrálu svatého Václava, sloup Nejsvětější Trojice, což je památka UNESCO, a také olomoucký orloj. Počasí jsme měli objednané, takže celý výlet se nesl v krásách modrého nebe nad námi, a především v dobré náladě a skvělé partě. Moc jsme si to užili. Cesta zpátky z Olomouce byla přes páteční dopravu lehce komplikovaná, ale všichni jsme se vrátili domů v pořádku a s mnoha novými zážitky,“ popisuje druhý den výletování třídní učitel.

Mgr. Hana Horáková


Žáci devátého ročníku prošli v matematice kurzem finanční gramotnosti

Tento školní rok absolvovali žáci IX. B celoroční projekt Finanční gramotnost. V rámci hodin matematiky s učitelkou Ing. Kateřinou Bucharovou se žáci od října do června postupně seznamovali s tématy, jako jsou peníze, hospodaření domácnosti a finanční produkty bank. Mimo jiné se dověděli o historii peněz, ochranných prvcích našich bankovek, jaká je funkce České národní banky, jak by měla hospodařit každá domácnost a jak naložit s penězi, pokud jich máme více, než momentálně potřebujeme.

„Celý projekt byl zakončený čtyřhodinovým vlastním výzkumem pěti konkrétních bank, jež mají své pobočky v blízkém okolí Lichnova, a jejich vzájemným porovnáním. Žáci pracovali ve skupinkách a své poznatky prezentovali ostatním. Také vybírali jednu z bank, kterou by svým spolužákům doporučili,“ popisuje zakončení projektu Kateřina Bucharová.

Samotný výzkum žáky bavil, protože zjistili, že nabyté poznatky mohou lehce aplikovat do svého života.

Mgr. Hana Horáková


Od páté třídy výše prošli žáci gynekologickou osvětou v podání lékařky – gynekoložky

V úterý 6. června 2023 proběhla v naší škole již tradičně gynekologická osvěta pro žáky páté třídy a všechny žáky druhého stupně. Tato vzdělávací akce probíhá ve spolupráci s Nemocnicí Frýdek-Místek, kterou zastupuje MUDr. Žaneta Šenková.

„Paní doktorka přijela žákům přiblížit mnohdy citlivá témata. Žáci absolvovali sérii přednášek o antikoncepci, menstruačním cyklu, teoreticky se seznámili s některými pohlavními nemocemi a prevencí, jak jim předcházet. Paní doktorka představila dívkám kompletní preventivní program, který je pro ně dostupný. Možnosti očkování proti HPV virům a vhodnou formu antikoncepce,“ přibližuje okruhy přednášek učitelka přírodopisu Mgr. Bohdana Hutyrová, která lékařku do školy pozvala. Po teoretické přednášce následovala diskuse. Žáci mohli využít přítomnost odborníka a zkonzultovat své dotazy.

„Paní doktorce velmi děkuji za to, že pravidelně do naší školy dochází a připravuje si pro ně zajímavá témata,“ uzavírá Bohdana Hutyrová.

Mgr. Hana Horáková


Třetí místo v celonárodní soutěži Mladý zahrádkář očima úspěšného žáka Josefa Mičulky

V sobotu 17. června 2023 jsme společně s mamkou, s Nikolou Kučerovou a s jejím doprovodem Mgr. Alenou Kulíškovou vyjeli v 7:14 z Hranic nad Moravě. Při dlouhé cestě vlakem jsme s Nikolou nabírali vědomosti na soutěž.

V 10:08 jsme dorazili do Prahy na hlavní nádraží, odkud jsme sešli na Václavské náměstí, které jsme prošli, a pak společně dojeli na Střední odbornou školu Jarov. Právě zde totiž probíhalo národní kolo soutěže Mladý zahrádkář a také tu probíhaly teoretické testy a poznávačka semen a rostlin.

Po soutěži se všichni soutěžící s doprovody vydali do botanické zahrady. Během cesty do botanické zahrady začalo silně pršet, a tak jsme se vrátili do školy. Po dešti jsme se rozhodli, že pojedeme do centra Prahy. Začali jsme prohlídkou Národního divadla, prošli Kampou a za mírného deště jsme procházeli přes Karlův most. Poté jsme se museli vrátit zpátky do školy na večeři.

Vpodvečer jsme navštívili Hradčany s překrásným výhledem na město. Po výletě jsme se jeli ubytovat.

Ráno po snídani jsme začali den výhledem na panoramata z Petřínské rozhledny. Z Petřína jsme šli na Pražský hrad a odtud jsme došli na Staroměstské náměstí. Potom jsme jeli do školy na oběd a na vyhodnocení soutěže Mladý zahrádkář.

V kategorii mladší žáci se na 17. místě z 31 účastníků umístila Nikola Kučerová. Já jsem získal 3. místo z 31 účastníků v kategorii starší žáci. Z celého Česka soutěžilo přibližně 6000 dětí. Po konci soutěže jsme si zašli do kavárny v Kauflandu, kde jsme si dali něco dobrého.

PS: Poznávačka rostlin byla docela těžká, ale na 3. místo to stačilo :-D. 

Josef Mičulka, žák VIII. třídy


Obě šesté třídy vyrazily za poznáním do frenštátské knihovny

Městská knihovna ve Frenštátě pod Radhoštěm spolupracuje se školami na Frenštátsku. Také naše škola využila v letošním školním roce nabídky zajímavých programů pro děti a za jedním z nich se vydali žáci obou šestých tříd.

Už ve středu 12. dubna 2023 se do knihovny vydali žáci VI. A třídy spolu se svou češtinářkou Mgr. Olgou Síbrtovou a ve středu 31. května 2023 je následovali žáci ze VI. B pod vedením rovněž učitelky českého jazyka Mgr. Ivany Michaličkové. Knihovnice Bc. Martina Vroblová pro ně připravila program na téma Svět pohádek, pověstí, bajek, bájí a legend, který koresponduje s tématy literární výchovy v šestém ročníku. Kromě toho na děti čekalo seznámení se s knihovnou a informacemi o možnostech, jak se stát čtenářem.

Po pohodlné cestě autobusem a rychlém nákupu občerstvení už kroky šesťáků mířily do knihovny. „Přivítala nás milá paní knihovnice, která v první části naší exkurze povídala o tom, jak jsou knihy řazeny, kde jakou knihu najdeme, jak probíhá kontrola knih, vyřazování i nákup nových titulů. Překvapilo nás, že v současné době mají v knihovně šedesát tisíc kusů knih. V druhé části naší návštěvy jsme zkoumali, co jsou pohádky, pověsti, báje, bajky a legendy. Četli jsme si ukázky a ve skupinkách se snažili najít rozdíly,“ popisuje návštěvu knihovny Ivana Michaličková.

Knihovna na působila velice útulným dojmem, který byl navíc posílen možností nalít si vodu a připojit se k wi-fi. Zároveň žáky překvapila informace, že do knihovny mohou přijít kdykoliv, mohou si v ní číst, a dokud si nic nepůjčí, nemusí nic platit ani se přihlašovat. Prostě si tam mohou jenom tak sedět, relaxovat a objevovat nové knihy.

„Na závěr jsme si mohli vybrat jakoukoliv knihu z těch vyřazených, což nám udělalo obrovskou radost. Měli jsme pocit, že jsme udělali nějaký dobrý skutek, když tu opuštěnou knihu zařadíme do své knihovničky k ostatním knihám. A třeba si ji časem i přečteme…“ motivuje žáky ke čtenářství Ivana Michaličková.

„Děkujeme za možnost podívat se do knihovny, ve které si snad každý čtenář najde to své. Děti měly možnost zabrousit do různých částí knihovny, osahat si knihy dle svého výběru, začíst se do nich, prohlédnout si je. Paní knihovnice nám prozradila, že toto povolání se u nich v rodině dědí z generace na generaci. Bylo znát, že knihy opravdu miluje, a proto dokázala své nadšení hravě přenést na děti. Budu ráda, když v příštích letech spolupráci s Městskou knihovnou ve Frenštátě pod Radhoštěm rozšíříme,“ hodnotí závěrem Olga Síbrtová.

Mgr. Hana Horáková


Z pravěku až ke čtenářství. Naši prvňáčci byli pasováni na čtenáře

Čtvrtek 8. června 2023 byl pro naše prvňáčky velký den. Konečně mohli svým nejbližším veřejně ukázat, jak se v první třídě naučili číst. „Pro své rodiče si připravili nezapomenutelné odpoledne. Nejenže jim předvedli, jak plynule zvládají přečíst text, ale také zdramatizovali pohádku O veliké řepě, ukázali, jak jsou skvělí tanečníci, zpěváci, kuchaři i pekaři,“ usmívá se jejich třídní učitelka Mgr. Kateřina Martinková.

Hned v úvodu zavzpomínali na začátky svého snažení. Připomněli si, že ještě v září si pomáhali obrázkovými kartičkami, aby se vůbec dokázali připravit na hodinu a zapsat si úkol. „Svá přání a potřeby si ukazovali rukama, nohama, někdy i pláčem, ale naštěstí úsměv v první třídě brzy zvítězil. Protože nám to připomínalo lidi z pravěku, kteří také neměli číst a psát, naučili jsme se pravěký tanec, u kterého jsme se všichni nasmáli,“ popisuje Kateřina Martinková. Potom popisuje, jak následovala první písmenka a ke každému básnička, která dětem pomáhala lépe si nové písmenko zapamatovat: „Není divu, že si děti nejlépe zapamatovaly první písmenko A i básničku: A je jako Anička, co má ráda jablíčka.“ Následovalo spojování do slabik a určování jejich délek. Poté děti rodičům ukázaly, jak se jako roboti po písmenech skládají slova. A nakonec došlo k postupnému čtení vět. V červnu už byla celá třída plná čtenářů!

„A to si zasloužilo oslavu. Každý žák byl pasovaný šerpou na čtenáře a dostal knížku Začarovaná třída. Moc děkujeme za finanční příspěvek na tento památeční den z fondu Spolku rodičů a přátel školy,“ vzkazuje slova díků Kateřina Martinková.

Aby děti rodiče potěšily, připravily pro ně navíc občerstvení. Všichni se pustili s vervou do pečení bublanin a chystání jednohubek. Po těch se jen zaprášilo – zbyly jen prázdné talířky a úsměv na rtech všech zúčastněných.

Mgr. Hana Horáková


Pomozte nám vyhrát grant, pojďte do toho s námi: Ve finále rozhodujete vy!

V letošním roce se opět naše škola zásluhou školní družiny přihlásila do projektu realizovaného HM Tesco s názvem Vy rozhodujete, my pomáháme. Z pera vedoucí vychovatelky školní družiny Lucie Vávrové, DiS., vznikl projekt Venkovní herna pro školní družinu ZŠ a MŠ Lichnov.

„Náš projekt zahrnuje návrhy na vylepšení zázemí pro školní družinu, herní prvky a místa pro odpočinek,“ popisuje záměr jeho autorka s tím, že projekt byl vybrán odbornou porotou jako jeden ze tří postupujících, a pokud se nám podaří získat hlasy nakupujících v obchodním řetězci Tesco, můžeme získat grant v hodnotě 45 tisíc korun.

„Žetony pro naši školu lze házet v pobočkách Tesco v Šenově u Nového Jičína, Kopřivnici a Studénce,“ upřesňuje vedoucí vychovatelka a dodává: „Proto bychom chtěli touto cestou oslovit širokou veřejnost, aby byla také nápomocna a pomohla nám vyhrát tuto pěknou částku, abychom mohli žákům lichnovské školy zakoupit venkovní tabuli na křídy, dřevěnou kuchyňku pro holky či kutilský stolek pro kluky, venkovní hru piškvorky, společenskou hru twister nebo skákacího panáka. Veškeré pomůcky, které jsme zahrnuli do projektu, byly konzultovány s těmi nejdůležitějšími – našimi dětmi!“

„Děkujeme za Vaše hlasy, kterými od 10. července do 6. srpna 2023 můžete ovlivnit náš postup a získání dotace. Našim dětem by určitě získané finanční prostředky a za ně nakoupené pomůcky a hry udělaly obrovskou radost,“ vzkazuje ředitelka školy Mgr. Olga Síbrtová.

Více informací se můžete dozvědět zde.

Mgr. Hana Horáková


Pozvánka na charitativní běh PePa

Milé děti, vážení rodiče, 

v sobotu 24. června 2023 se v Lichnově uskuteční už sedmý ročník Lichnovského běhu PePa. Stejně jako v předchozích ročnících, také letos se mohou děti do běhu připojit. 

Letos mohou běžet děti od pěti do třinácti let včetně, ale také mladší – od jednoho do čtyř let v doprovodu rodičů. Start bude v 11 hodin. Trasa bude přizpůsobena věkovým kategoriím dětí a jejich registrace proběhne od 9:30 na místě.

Na plakátu je uvedeno, že Běháme srdcem. To proto, že smyslem není si pouze zasportovat. Výtěžek z této akce je totiž určený pro Elišku Němcovou z Lichnova, která tolik štěstí nemá a běhat nemůže. Také vy můžete na Elišku přispět nebo ji alespoň podpořit svou účastí. 

Těší se na Vás pořadatelé závodu. 

Mgr. Olga Síbrtová 


Pozvánka na společné setkání budoucích prvňáčků ve škole

Vážení rodiče budoucích prvňáčků, 

naše škola pořádá první společné setkání našich budoucích žáků, které se uskuteční v úterý 27. června 2023 od 15:30 hodin v prostorách školy.

Děti budou mít příležitost poznat se navzájem, seznámit se nejenom mezi sebou, ale také se svou budoucí paní učitelkou, která je bude provázet první třídou. 

Věříme, že díky tomuto setkání se budou do školy ještě více těšit a ztratí veškeré případné obavy ze všeho nového, co je čeká.

Mgr. Markéta Martinů


Jak dopadla výzva žákovského parlamentu? Den bez aktovky jsme zvládli na výbornou!

Žákovský parlament čekal celý školní rok na to, než se počasí udobří, aby mohl uspořádat No Backpack Day, tedy Den bez aktovky. Akce měla připomenout to, že v afrických zemích, kde vládne chudoba, musí děti běžně chodit do školy bez aktovek, a navíc šlapou často do školy dlouhé kilometry pěšky – mnohdy také bez bot. Proto si ve čtvrtek 8. června 2023 většina žáků a pedagogů přinesla své pomůcky v něčem jiném než ve svých školních batozích.

Ve škole se díky této výzvě od rána šířila dobrá nálada a škola doslova ožila nápaditostí, protože všichni, kdo se zapojili, dali průchod své fantazii a humoru. Kolečka, sušák na prádlo, vysavač, rozpáraný plyšový delfín, kufříky, obaly od hudebních nástrojů, popelnice, kočárek, podběrák, nákupní košík…Tohle je jen krátký výčet toho, v čem si žáci přinesli své školní potřeby. Nutno dodat, že mladší žáci výběr diskutovali s maminkou či tatínkem, takže se mnohde zapojila celá rodina. „Moc se mi to líbilo, už vím, co si vezmu příště.“ „Bylo to fajn,“ zaznívalo prostorem školy.

„Pro tuto akci se žákovský parlament rozhodl oslovit Spolek rodičů a přátel školy, aby se mohly nakoupit ceny pro ty opravdu nejoriginálnější alternativy školních aktovek. Hlasování probíhalo v rámci tříd, z něhož vzešel jeden vítěz, který následně reprezentoval svou třídu a svůj skvělý nápad při vyhodnocování,“ popisuje nelehké zorganizování celé školy vedoucí žákovského parlamentu Mgr. Gabriela Mynářová.

Odborná porota složená ze zástupců žákovského parlamentu, asistentky pedagoga, vyučujících za oba stupně a také vedení školy to rozhodně neměla jednoduché. „Nejraději bychom vyhlásili všechny, těžko se vybírá jen pět,“ popisuje průběh hlasování asistentka pedagoga Michaela Bačová.

Nakonec se však porota shodla na těch opravdu nejoriginálnějších nápadech, a tak mohlo proběhnout vyhlášení vítězů, které se uskutečnilo za přítomnosti všech pedagogů i žáků školy na hlavní chodbě. Všech dvanáct zástupců tak mohlo za potlesku svých spolužáků představit své „aktovky“ a zároveň popsat, kdo jim s nápadem pomáhal.

A jak to nakonec dopadlo? Ceny za kreativitu a originalitu obdrželi:  

 • Šimon Matúš z I. třídy a jeho modrý dvoukolák;
 • Jan Pustějovský z V. třídy a jeho sušák na prádlo;
 • Lukáš Macíček z VI. B třídy a jeho podběrák;
 • Jiří Jalůvky ze VII. B třídy a jeho hasicí přístroj;
 • Vítězslav Zeman z VIII. třídy a jeho vysavač.

„Jsem moc ráda, že se do akce zapojilo tolik žáků. Upřímně jsem měla trochu obavy, že to žáky nezaujme, ale nakonec jsem byla velmi příjemně překvapena,“ shrnuje své dojmy Gabriela Mynářová.

„Těší mě, že žákovský parlament přichází s novými nápady, a to nejenom pro materiální zlepšení podmínek ve škole, ale i pro zlepšení dobré nálady. Vůbec jsem netušila, jak může taková akce ve škole proběhnout, proto mě moc mile překvapilo, jak škola tento den ožila. Společné vybírání toho, kdo bude ve finálovém klání o nejoriginálnější nápad reprezentovat třídu, a nadšené povzbuzování žáků na hlavní chodbě při vyhlašování nejlepších předmětů zastupujících aktovky bylo obestřeno atmosférou komunikace a veselí. Myslím si, že podobné akce stmelují žáky školy. A pokud má akce ještě další přesah, kterým je uvědomění si toho, že ne pro každé dítě na světě je aktovka nebo batoh samozřejmostí jako pro nás, mohu žákovskému parlamentu za jeho iniciativu jedině poděkovat,“ hodnotí akci ředitelka školy Mgr. Olga Síbrtová.

Bc. Hana Horáková


Dopravní výchova: tentokrát výtvarně a s medailí v krajském kole

Naše škola věnuje dopravní výchově nemalou pozornost, žáci každoročně na prvním stupni procházejí blokem vzdělávání pod vedením lektorů BESIP. V letošním školním roce se žáci v družince pod vedením vychovatelek navíc zapojili do výtvarné a literární soutěže pod názvem Bezpečná cesta do školy, kterou organizoval Tým silniční bezpečnosti ve spolupráci s Policií České republiky.

V krajském kole této soutěže se podařilo získat mimořádné umístění. Úspěšnou se stala žákyně páté třídy Nella Dreslerová, která v soutěži získala třetí místo ve druhé kategorii. V květnu se v doprovodu třídní učitelky Mgr. Moniky Wilczkové zúčastnila slavnostního vyhlášení a předávání cen na dálničním oddělení Policie České republiky Ostrava. Na Nellu zde čekal diplom, věcné ceny a bohatý program organizovaný pořadatelem s prohlídkou policejní dopravní techniky.

A jak to vidí sama Nellča? „Byl to skvělý den!“ říká Nella. Zbývá jen dodat, že všechny oceněné práce postupují do celostátního kola soutěže v Liberci. Výsledky budou známy v půlce června, držme Nelli palce!

Bc. Hana Horáková


Branná soutěž WOLFRAM 2023: nová zkušenost, nové dojmy

Žáci sedmé a osmé třídy se ve čtvrtek 18. května 2023 zúčastnili poprvé v historii naší školy branné soutěže. Ta se uskutečnila pod hlavičkou Krajského vojenského velitelství Ostrava v prostorách Základní školy Čeladná. „Náš tým složený z osmáků, které zastupovali Rene Venos, Víťa Zeman a Vojtěch Vašák, a sedmačky Regíny Jurákové se poctivě začal připravovat již od října loňského roku, kdy jsme obdrželi pravidla a přehled disciplín, které se v rámci soutěže budou plnit,“ přibližuje přípravy na soutěž učitel Ing. Daniel Otýpka. Byly to jak soutěže silové, tedy silový trojboj a běh na tisíc metrů, tak vojenské, tedy střelba a hod zajištěným granátem, ale také vědomostní, mezi něž patřily zdravověda a vědomosti o výsadkové akci z druhé světové války pod krycím názvem Wolfram, podle které se soutěž jmenuje.

Celkem se soutěže zúčastnilo jedenáct týmů z okolních škol a pouze tři z nich postoupily do krajského kola, které se uskuteční v říjnu příštího školního roku ve vojenském prostoru Libavá. Motivace byla tedy veliká. Náš tým dominoval v některých disciplínách, jako například v silovém trojboji, kde ostatní týmy rozdrtil v klikách a ve cviku sedy lehy. Některé disciplíny nám ale úplně nesedly, a nakonec se náš tým umístil na krásném, sice nepostupovém pátém místě.

„Soutěž jsme si všichni moc užili, byla to nová zkušenost, kterou v dalších letech chceme a budeme rozvíjet. Připravovali jsme se dlouho a poctivě, a tak žáky na závěr mrzelo, že se jim nepodařilo postoupit výše. Nevadí, příští rok se o postup popereme,“ uzavírá nadějně Daniel Otýpka.

Bc. Hana Horáková


Příběh obrazu ožil v podobě Střelené vrány

Začátkem února přišly propozice na zajímavou celorepublikovou soutěž Příběh obrazu, kterou vyhlásila Základní škola Bílovec. Cílem tohoto projektu je rozvíjet všeobecný kulturní přehled dětí, vztah k českému jazyku a výtvarnému umění, podporovat rozvoj mediální a čtenářské gramotnosti, tvořivého psaní, fantazie a kreativity. Každá soutěžní práce se skládá z výtvarné a literární části, které dohromady tvoří celek.

„Žáci si mohli vybrat výtvarné dílo českého umělce, to reprodukovat libovolnou výtvarnou technikou a k němu měli vymyslet vlastní příběh inspirovaný vybraným obrazem. Mohli psát báseň, dopis, vyprávění, úvahu. A tak jsme to zkusili. Žáci v šesté, sedmé a osmé třídě vybírali, malovali, psali. Nakonec si zvolili dvě práce z osmé třídy, které jsem poslala do soutěže,“ popisuje realizaci zapojení do soutěže Mgr. Petra Stoklasová. To ale ještě nikdo nevěděl, že se soutěže účastní více jak tisíc pět set účastníků z celé republiky.

„Proto nás velmi potěšilo, že mezi čtyřiceti šesti úspěšnými laureáty soutěže, kteří nejlépe splnili kritéria soutěže svým osobitým výtvarným zpracováním původního výtvarného díla, vybrala odborná porota Violu Gilarovou z osmé třídy. Viola zvolila dílo Josefa Čapka Střelená vrána a ke svému výtvarnému dílku připojila vlastní báseň Vrána,“ pokračuje Petra Stoklasová.

Jména vybraných laureátů z celé České republiky můžete zhlédnout zde. Konečné vyhlášení výsledků soutěže proběhlo v pátek 19. května 2023 formou on-line přenosu.

Viole blahopřejeme, a pokud budete chtít zhlédnout vítězné práce nejen Violy, ale i dalších laureátů, můžete si udělat výlet do Bílovce. Vernisáž výstavy k soutěži Příběh obrazu 2023 se uskutečnila v bíloveckém muzeu 1. června 2023, kde byli osobně představeni přítomní laureáti soutěže a byly jim předány ceny. Výstava potrvá až do 30. června 2023.

Bc. Hana Horáková


Šachový turnaj v Kopřivnici: skvělé výsledky našich šachových talentů

V pátek 19. května 2023 se konal významný šachový turnaj v Klubovně na zimním stadionu v Kopřivnici. Tam se udál vzrušující souboj mezi šachovými nadějemi z celého regionu. Naše škola byla pyšným reprezentantem v obou kategoriích pro šestou až devátou třídu a pro první až pátou třídu. Naši hráči si opravdu vedli skvěle.

„V kategorii pro šestou až devátou třídu nás reprezentovali tři žáci: Patrik Pustějovský, Patrik Pícha a Vojtěch Tichavský. Tito mladí šachisté ukázali skvělou hru a odhodlání. Turnaj probíhal ve švýcarském stylu, kdy každý hráč odehrál celkem sedm zápasů. Mám velkou radost, že Patrik Pustějovský v této kategorii dokázal zvítězit naprosto suverénně! S precizními tahy a strategickým uvažováním vyhrál všechny partie a zaslouženě obsadil první místo. Jeho vítězství je výsledkem nejen jeho nadání a talentu, ale také důkazem tvrdé práce a vášně, kterou do šachů vkládá,“ pochvaluje si Bc. Michal Karban, který v naší škole vede šachový kroužek.

Dále se na čtvrtém místě v této kategorii umístili Patrik Pícha a Vojtěch Tichavský. Jejich bojovnost, strategické myšlení a odhodlání jsou obdivuhodné a přinesly jim zasloužené umístění.

„V kategorii první až páté třídy jsme měli také výborné zastoupení. Dva talentovaní žáci ze třetí třídy, Isabela Juráková a Wayne Rek, se postavili čelem ke starším a zkušenějším soupeřům. Jejich statečnost a snaha byly patrné v každém zápase a také jim patří velké díky,“ pokračuje Michal Karban.

Isabela Juráková dosáhla skvělého čtrnáctého místa. Wayne Rek se také umístil velmi dobře, a to na sedmnáctém místě. Jeho snaha a vytrvalost jsou příkladem pro všechny ostatní žáky ve škole.

„Chceme všem našim šachovým talentům vyjádřit upřímné uznání a pochvalu za jejich skvělé výsledky na turnaji. Jejich úsilí, trpělivost a vášeň pro šachy jsou zdrojem inspirace pro všechny další žáky. Těšíme se na další šachová dobrodružství a věříme, že naši šachoví talenti budou nadále zářit na turnajích a přinášet nám radost ze svých skvělých výkonů,“ vzkazuje slova díků ředitelka školy Mgr. Olga Síbrtová.

Bc. Hana Horáková


Vynikající umístění a postup do národního kola přivezli naši žáci ze zahrádkářské soutěže

V pondělí 15. května 2023 se v areálu Základní školy a Mateřské školy Františka Palackého v Hodslavicích uskutečnilo okresní kolo soutěže Mladý zahrádkář. Soutěž pořádal Český zahrádkářský svaz Nový Jičín, aby přilákal mladé zahrádkáře.

„Soutěž měla tři části: teoretickou část, která byla ve formě testů, poznávací část, ve které žáci předvedli dobrou orientaci v poznávání osiva pomocí lupy a také poznávání rostlin. Poslední část se dělila na okruhy kolem zeleniny, rostlin pokojových, ovocných, aromatických, okrasných, polních, jehličnanů, listnatých dřevin a rostlin plevelných a volně rostoucích,“ přibližuje soutěžní dění učitelka pracovních činností Mgr. Monika Čempel, která žáky na akci doprovázela.  

Během soutěže se objevila i jedna neznámá květina, kterou soutěžící nedokázali rozpoznat. Byla to čemeřice. Vzhledem k tomu, že tato květina kvete brzy na jaře, žáci si dali předsevzetí, že ji vysadí na školním pozemku, aby ji v dalších ročnících soutěže bezpečně poznali. A jak si naši žáci v soutěži vedli?

V naší škole máme dva žáky, kteří se umístili na stupních vítězů. Josef Mičulka vyhrál první místo a Jakub Buzek druhé místo v kategorii starších žáků. Ale i ostatní žáci si vedli dobře. Hana Blažková obsadila deváté místo a Filip Zahradník, který soutěžil v kategorii mladších žáků, se umístil na pátém místě. Máme radost, že Josef Mičulka postoupil do národního kola, které se koná v červnu v Praze na Střední odborné škole Jarov. Za odměnu obdržel od vedení školy naučnou knihu Co tu kvete, která mu může pomoci s přípravou na pokračování soutěže.

„Velké poděkování a gratulace patří žákům za přípravu na soutěž a Josefovi budeme moc držet palce v národním kole soutěže. Věříme, že neztratí nervy a že si zároveň za odměnu užije dva víkendové dny v našem hlavním městě. Také děkujeme panu místostarostovi Stanislavu Kellerovi, že soutěžící do Hodslavic na soutěž ochotně zavezl a také je přivezl zpět,“ děkuje jménem školy ředitelka Mgr. Olga Síbrtová.

Bc. Hana Horáková


Výtvarné kejkle projektují nesmírná vesmírná dílka duchovních rozměrů

A je to zase tady! Výtvarné kejklování v rámci projektu Lichnov: Pošli to dál. Hry s barvou proběhly ve třídách na začátku května. Hlavní myšlenka projektu zůstává stejná – pomáhat si a komunikovat spolu. Oproti tématu minulého roku, kdy žáci barevně „dialogovali“, se tentokrát kejklování neslo na vlně stavění mostů, a to ne ledajakých!

„Po úvodní prezentaci a diskusi, k čemu a komu slouží mosty, jsme dospěli k základní myšlence, kterou jsme chtěli kejklováním vyjádřit, a to že mosty spojují různé lidi i celé národy a je třeba je stále mezi sebou budovat a starat se o ně. A tak naše barevné čarování vykouzlilo mosty všeho druhu – mezi rodinou, kamarády, mezi zeměmi, planetami, mezi různými formami života. Naše mosty pomáhaly překonat smutek, rozepře, nedorozumění, ale i nesmírné vesmírné vzdálenosti,“ popisuje aktivity učitelka výtvarné výchovy Mgr. Petra Stoklasová.

„Barevně jsme se snažili na potřebu budování mostů mezi lidmi upozornit, tak výtvory žáků
hrají často výraznými a kontrastními barvami. Protože i v našich životech často věci kontrastní a na první pohled neslučitelné mohou spolu dobře vycházet. Jen musíme chtít.
A od chtění je už jen krůček k tomu, aby se pro nás budování duchovních mostů mezi lidmi stalo samozřejmostí,“ přibližuje citlivost projektu výtvarnice.

Na projekt Lichnov: Pošli to dál získala škola účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro podporu aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže. Celková výše dotace je 100 tisíc korun. 

Bc. Hana Horáková


Jarní úklid ovládl vyučování napříč ročníky

S příchodem teplých jarních dnů se žáci prvního a druhého stupně pustili jako každoročně do úklidu areálu školy. Úterý 30. května 2023 patřilo jarním pracím jak v prostoru zahrady základní školy, tak i mateřské školy.

Žáci se na akci připravili a už z domu se vybavili vlastními pomůckami. Tentokrát jejich batůžky nebyly plné učebnic a sešitů, ale děti v nich měly schované pracovní rukavice, a někteří dokonce pracovní nářadí.

„Všechno hrálo, jak mělo. Žáci s pomocí třídních učitelů pleli, okopávali, zalévali, odváželi trávu. Zapojil se také pan školník, který dětem vydával nářadí z nářaďovny,“ popisuje průběh jarního úklidu učitelka pracovních činností Mgr. Monika Čempel, koordinátorka celé akce, která naplánovala úseky úklidu pro jednotlivé třídy.

Asi nejvíce práce bylo na místě pro květnatou louku, kterou žáci sedmých tříd perfektně zrekultivovali, aby ji opět probudili k životu.

Díky společné práci je okolí školy zase čisté, úhledné a vypadá k světu.

Bc. Hana Horáková


Florbalový turnaj prověřil odolnost našich hráčů

Ve středu 24. května 2023 se naši hoši z druhého stupně zúčastnili dohrávky okresního kola ve florbalu. Ten se realizoval v Příboře ve Sportovní hale Masarykova gymnázia.

Zápasy proběhly mezi Novým Jičínem, Kunínem, Příborem a Studénkou-Butovicemi.  Naši školu reprezentovali Václav Mikeska, Erik Štěpán, Viktor Štěpán, Jiří Jalůvka, Kryštof Sedlář, Jakub Pícha, Matyáš Macháček, Tomáš Socha, Adam Kuběna a Dominik Kubala.

Že nešlo o jednoduché souboje, potvrdil i učitel tělocviku Mgr. Ondřej Švrček, který kluky na akci doprovázel: „Hned v prvním zápase se nám zranil silný hráč Vašek Mikeska, který patří mezi dobré tahouny, a to kluky docela rozhodilo,“ popisuje Ondřej Švrček.

A i když kluci nakonec na bedně vítězů nestáli, zkusili si, jaké to je hrát s nejlepšími. „Turnaj byl náročnější na psychiku hráčů než na fyzickou stránku, přesto se kluci drželi a hru zvládli dobře,“ dodává závěrem Ondřej Švrček.

Bc. Hana Horáková


Lubinská střela přinesla našim hráčům stříbro

Ve čtvrtek 25. května 2023 se vybraní žáci ze čtvrté a páté třídy vydali do lubinské základní školy, kde proběhla tradiční soutěž ve vybíjené Lubinská střela. Setkala se tam družstva z Mniší, Závišic a Lubiny.

Naši školu reprezentovali z páté třídy František Špaček jako kapitán, dále Samuel Lukeš, Zdeněk Hlavička, Šimon Pustějovský, David Janyška, Lukáš Rafael Osterezy a Daniel Kvita, ze čtvrté třídy Alex Tichavský, Jakub Janák, Milan Žáček a Jakub Pustějovský.

„Bylo těžké si zvyknout na velikost hřiště, ale kluci to zvládli skvěle. Zápas od zápasu jim to šlo lépe a lépe,“ komentuje utkání učitel čtvrťáků Mgr. Pavel David, který se s kluky na zápas připravoval.

Základní škola v Lubině měla vše přichystáno do detailu. Skvělá organizace hrála ruku v ruce s férovou atmosférou na ploše. K vidění bylo i slušné chování, při vybití soupeřova hráče se protihráči omluvili.

„Ve finálovém zápase jsme hráli s Lubinou, kde jsme těsně podlehli. Ale i přesto kluky chválím, protože se připravovali poctivě,“ pochvaluje své svěřence Pavel David. Za krásné druhé místo byli žáci oceněni pohárem, medailemi a sportovními pomůckami – míčky a skákací gumou.

Přehled umístění:

 1. ZŠ Kopřivnice-Lubina
 2. ZŠ Lichnov
 3. ZŠ Kopřivnice-Mniší
 4. ZŠ Závišice

Bc. Hana Horáková


Bronz přivezli naši žáci z turnaje v minikopané starších žáků

Vybraní žáci z druhého stupně se zúčastnili okresního kola v minikopané. Zápas se uskutečnil 19. května 2023 na hřišti v Hodslavicích a bylo to opravdu napínavé.

Na fotbalovém hřišti se sešly čtyři týmy starších žáků, aby v zápase každý s každým poměřili své fotbalové umění. Kromě lichnovských hráčů se turnaje zúčastnily týmy z Hodslavic, Mořkova a Veřovic. Naši školu reprezentovali hráči Václav Mikeska, Dominika Kubala, Maxmilián a Jakub Havlovi, Sidney Rek, Kryštof Sedlář, Matyáš Macháček, Lukáš Goláň a Jan Suda.

Už v prvním zápase, kdy se brankář z Hodslavic proměnil v živou stěnu a kluci se marně snažili prostřelit síť, bylo jasné, že cesta na vítěznou bednu bude strastiplná. Přesto však neztráceli naději.

„Kluci obsadili nakonec třetí místo. Jejich nasazení neodpovídalo tomu, jak kvalitní soutěže hrají. Ale snad je to pro příště namotivuje ještě k lepšímu výsledku,“ komentuje utkání učitel tělesné výchovy Mgr. Ondřej Švrček, který hochy na akci doprovázel.

Výsledky jednotlivých týmů si můžete prohlédnout zde.

Bc. Hana Horáková


Pozvánka na koncert našich flétnistů 

Milé děti, vážení rodiče a přátelé hudby, 

dovolte nám, abychom Vás pozvali na koncert flétnistů naší školy, kteří se učí pod vedením paní učitelky Pavly Blablové. 

Výuka probíhá pod hlavičkou První soukromé ZUŠ MIS Music v Kopřivnici, jejíž je naše škola pobočkou. Těšíme se, že děti přijdou podpořit nejenom rodiče, ale i další příbuzní, paní učitelky, spolužáci a kamarádi i další příznivci hudby. 

Těšíme se na hezký kulturní zážitek. 

Mgr. Olga Síbrtová 


Výzva parlamentu zní: Zvládneš den bez aktovky?

Žákovský parlament pořádá již tento čtvrtek 8. června 2023 akci No Backpack Day.

Tato akce má připomenout všechny děti, které nemohou nosit své pomůcky a knihy v aktovce, a navíc musí ujít hned několik kilometrů, aby se dostaly do školy.

Proto si den bez batohu pojď vyzkoušet i ty a přines si své věci do školy v něčem originálním, výjimečném a netradičním.

Bc. Hana Horáková


Úspěch v krajském kole Biologické olympiády: šesté místo pro našeho žáka

Středisko přírodovědců v ostravské části Poruba se stalo ve čtvrtek 11. května 2023 dějištěm krajského kola Biologické olympiády. Díky našemu deváťákovi Tomáši Macíčkovi se již potřetí mohla stát lichnovská škola součástí tohoto klání.

Soutěžícími byli ti nejúspěšnější řešitelé okresních kol v Moravskoslezském kraji. Tomáš si mohl poměřit své znalosti s ostatními přeborníky z jiných okresů. Převážně se jednalo o absolventy víceletých gymnázií. „Na začátku soutěže přivítal všechny účastníky předseda pětičlenné komise. Soutěžící byli rozděleni do tří skupin, kde se postupně utkali ve třech disciplínách. Poznávali rostliny a živočichy, plnili laboratorní úkol, a nakonec vyplňovali písemný test,“ popisuje průběh soutěže učitelka přírodopisu Mgr. Bohdana Hutyrová, která Tomáše na soutěž připravovala.

Celé soutěžní klání trvalo tři a půl hodiny. Komise složená z akademických pracovníků byla potěšena znalostmi soutěžících. Kromě jednoho se stali všichni úspěšnými řešiteli, tedy získali šedesát procent z celkového bodového hodnocení soutěže.

„Tomáš vybojoval krásné šesté místo v kraji mezi čtyřiadvaceti účastníky. Excelentní výsledky předvedl opět v poznávačce živočichů. Je to senzační umístění,“ dodává pyšně Bohdana Hutyrová. Celkovou výsledkovou listinu najdete zde.

„Gratulujeme Tomášovi k vynikajícímu výsledku a děkujeme mu za reprezentaci školy v Biologické olympiádě jak v okresním, tak i krajském kole. A protože Tomáš letos v naší škole končí, přejeme mu také hodně úspěchů nejenom v biologických soutěžích na střední škole,“ vzkazuje úspěšnému žáku ředitelka školy Mgr. Olga Síbrtová.

Bc. Hana Horáková


Dva dny plné kouzel a přátelství. Takový byl dvoudenní stmelovací kurz ve Vanaivanu

S blížícím se koncem školního roku vrcholí také aktivity projektu Lichnov: Pošli to dál, který má za cíl omezit rizikové chování žáků a zlepšit vztahy mezi nimi ve třídě i napříč ve škole. Jedna z nich, dvoudenní stmelovací kurz s názvem Turnaj tří kouzelníků, se uskutečnila v pondělí 22. a úterý 23. května 2023 ve skautském centru Vanaivan v Kopřivnici a byla – zvlášť pro ty nejmenší – velkým dobrodružstvím plným překvapení.  

„Již ráno se začalo čarovat a žáci první, šestých a osmé třídy, rozděleni do svých kolejí, museli vysvobodit ze zajetí strašidlo, které našli a měli mu vrátit řeč tím, že objevili kouzelné dračí vejce. To poté museli přepravit rovnou na Vanaivan. Cestou jim strašidlo svými kouzly lehce komplikovalo život,“ popisuje zahájení stmelování zástupkyně ředitelky a metodik prevence Mgr. Martina Bílková, která je garantem projektu. „Strašidlo bylo lehce záludné. Kouzelným práškem kupříkladu zbavovalo děti řeči, zavazovalo jim ruce, nohy, svazovalo je k sobě. Nutilo je, aby se navzájem nosili či aby cestou děti mluvily jen s použitím slov začínajících na dané hlásky,“ doplňuje Martina Bílková. Cestu plnou nástrah si každá kolej volila dle svého uvážení, a proto se každý tým dostal do cíle v jinou dobu.

Po příchodu je přivítaly duše skautského centra Dana Žambochová alias Borůvka a Radka Hývnarová. Velmi vhod přišel oběd ze školní jídelny, o jehož dovážku se postaral starosta obce Ing. Aleš Mičulka. „Obec Lichnov je naším partnerem při organizaci projektových aktivit ve Vanaivanu. Díky této pomoci snižujeme náklady pro děti za stravování během akce, proto patří panu starostovi velké poděkování,“ uvádí Martina Bílková.

Po odpoledním klidu se žáci ve svých kolejích pustili do plnění dalších úkolů. Jedním z nich byla i příprava pokrmů. „Tentokrát měli žáci za úkol připravit si své vlastní jídlo. I to už je totiž známkou spolupráce mezi žáky a jejich schopnosti se vzájemně domluvit. Kluci a holky se snažili upéct tyčinky, připravit ovocný salát, další nachystali jednohubky s pomazánkami a v neposlední řadě pekli vafle, po kterých se jen zaprášilo,“ vyjmenovává dobroty z kuchyně Martina Bílková, ale upozorňuje, že jídlo nechystali žáci pouze pro sebe, nýbrž také pro vzácnou návštěvu, která měla přijet z velké dálky.

K závěru odpoledne se žáci ustrojili a plni očekávání vyhlíželi, kdo za nimi dorazí. A protože kurz měl název Turnaj tří kouzelníků, přijela celá kouzelnická posádka z Bradavic, v čele s ředitelem Brumbálem, Draco Malfoyem, „Toho, jehož jméno se nesmí vyslovit“, Lenky Láskorádové, uječené Uršuly a dalších významných kouzelníků, kteří si později s žáky užili spousty legrace a tanečků na diskotéce.

Druhý den ráno po snídani čekaly na děti další úkoly, aby nakonec objevily poklad, ve kterém si každý přišel na své. Prvňáčci dostali hopíky a bublifuky, šešťáci propisky a osmáci brýle. Na závěr si všechny koleje představily své pokřiky, které děti poctivě vymýšlely a trénovaly, a tím se uzavřelo dvoudenní dobrodružství.

Málokomu se v úterý chtělo domů, každý si odnášel ze společně stráveného času něco jiného. Někdo si našel kamarády, někdo se poznal se staršími či mladšími spolužáky, jiný zažil legraci, další překonal své obavy. Starší pocítili, co je to mít zodpovědnost za své mladší spolužáky.

„Závěrečné poděkování patří oběma skautským vedoucím, které se podílí na tvorbě programu pro děti a poskytují jim příjemné zázemí skautského centra. Poděkování patří také našemu Spolku rodičů a přátel školy, který projekt finančně podporuje. V jeho režii byla autobusová doprava zpět do Lichnova,“ vzkazuje slova díků Martina Bílková.

Na projekt Lichnov: Pošli to dál získala škola účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro podporu aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže. Celková výše dotace je 100 tisíc korun.

Bc. Hana Horáková


Anglické divadlo jako inscenovaná učební pomůcka žáky mile překvapilo a pobavilo

Ve středu 3. května 2023 se osmáci a deváťáci vydali do Kulturního domu v Kopřivnici zhlédnout dlouho očekávané anglické divadelní představení Peter Black. Toto představení měli navštívit již v září, ale bohužel kvůli nízkému počtu přihlášených škol bylo zrušeno. I naši žáci neodjížděli zrovna s nadšením, někteří si pod pojmem divadlo představovali nudu, nezáživné herce a scénáře, jiní se zase obávali, že nebudou anglicky vůbec rozumět.

„Musím říct, že jsme byli všichni pozitivně překvapeni a většinu tohoto hodinového představení jsme se nasmáli. Herci byli mladí, jejich angličtina jednoduchá a srozumitelná. Místo toho, aby použili slovo, kterému by žáci nerozuměli, nahradili ho českým – třeba: „Here´s a mountain bike with this „pružina“ in the middle.“ – a žáci nejenže pochopili, o čem je řeč, ale bavili se ještě více,“ popisuje zábavné dialogy mezi herci Mgr. Hana Poláková.

Toto divadelní představení je koncipováno jako inscenovaná učební pomůcka, což znamená, že učitelé před představením dostali pracovní materiály, které obsahovaly slovní zásobu a gramatiku použitou ve hře, a mohli se žáky vše procvičit a ti tak byli připraveni lépe rozumět. A podle toho bylo slyšet i ohlasy od žáků, které byly pozitivní: „Líbilo se mi to, bylo to vtipné a zábavné. Určitě bych jel zase. Herci byli zkušení a podávali dobré výkony. I když jsem všemu nerozuměl, podle gestikulace jsem neměl problémy s pochopením.“

Pokud se během příštího roku naskytne příležitost zhlédnout představení od této společnosti, rádi se žáci znovu zúčastní.

Bc. Hana Horáková


Lichnovská vařečka podruhé. Do kuchařské soutěže se zapojila více než dvacítka žáků školy

V pořadí druhý ročník kuchařské soutěže Lichnovská vařečka se v naší základní škole uskutečnil v pátek 5. května 2023. Žáci, kteří se na soutěž neuvěřitelně těšili a připravovali, měli připravit jakýkoli pokrm z vajíček. Příprava byla důležitá, museli si velmi dobře rozmyslet, jaké suroviny použijí, co nakoupí, ale také jak vše na závěr naservírují, aby se jim zvýšila šance na výhru.

„Cvičná kuchyně má omezené prostory, proto soutěžící vařili postupně. Museli jsme skloubit vaření s pečením, dobu přípravy, pracovní prostory, technologické zázemí kuchyně, ale vše bylo do puntíku zorganizováno, a tak mohli všichni své výrobky s přehledem připravit,“ popisuje náročné činnosti organizátorka soutěže, učitelka vaření Mgr. Monika Čempel.

Mezitím byly pro soutěžící připraveny doplňující disciplíny. Poznávali různé druhy koření, naklíčených bylinek, luštěnin a obilovin. Dalším úkolem bylo oddělit žloutky od bílků a správně prostřít stůl. Ve školním informačním centru na žáky čekal test prostřednictvím aplikace Kahoot. Pro ty, kteří již měli splněno, byl připraven oddechový koutek plný inspirativní kuchařské literatury,“ uvádí dále Monika Čempel.

Po celou dobu soutěže se ze cvičné kuchyně linula celým areálem školy vůně připravovaného jídla a o přestávkách lákala zvědavce ze stran žáků, pedagogů i ostatních zaměstnanců školy. Někteří oceňovali výrobky žáků s tím, že takové pokrmy by neuměli uvařit ani oni sami.

Laťku nastavili naši žáci při vaření vysoko, a tak neměla porota při vyhodnocování vůbec snadnou práci – všechny připravené pokrmy totiž chutnaly skvěle. Nakonec bylo rozhodnuto takto:

První místo získala Petra Mičkalová z VI. B třídy, která připravovala vaječnou tlačenku. Druhé místo obsadil Adam Kuběna ze VII. A třídy, který upekl božský perník. Ten byl opravdu naprosto božský, porotu oslovil svou nadýchaností. Třetí místo obsadila Natálie Perezová ze VII. B třídy se svým zdravým jogurtovo-ovocným koláčem.

Kromě toho byly uděleny ještě zvláštní ceny. Cenu za nesložitější pokrm získal Jakub Buzek z VIII. třídy. Ten si jako jediný troufl na pokrm s masem a připravil zapečené gnocchi s kuřecím masem, kukuřicí a sýrem. Prvenství za nejzajímavější pokrm získal Michal Obsadný z VIII. třídy, který předvedl avokádový toast s vejcem benedikt. Cenu za nejlepší sladký pokrm obdržel Josef Mičulka, jehož tvarohové kobližky s citrónovým krémem, čerstvými malinami, zdobené mátou a lyofilizovanými malinami, jež jsou sušené mrazem, byly naprosto dokonalé.

Jednu porci měli soutěžící vystavit na chodbě u cvičné kuchyně. Všichni žáci a zaměstnanci školy měli možnost zvolit nejkrásněji prezentovaný a naservírovaný pokrm. Ze stran hlasujících zaznívalo: „To je neskutečně těžké vybrat jen jeden pokrm, vždyť vše je tak krásně naservírované, taková nádhera, oči přecházejí…“

Počty hlasů se počítaly až do odpoledních hodin, a proto proběhlo vyhlášení až v úterý 9. května 2023. V této disciplíně nakonec zvítězila Markéta Rečková z IX. A třídy, která připravila lívance s tvarohovým krémem a čerstvým ovocem. Druhou příčku si zasloužily krásně naservírované tartaletky od Michaely Babincové z IX. B a jako třetí se umístila Karolína Kahánková rovněž z IX. B se svou kakaovou buchtou zdobenou čokoládou, malinami a mátou.

„Chtěla bych všem zúčastněným poděkovat za skvěle odvedenou práci, za výběr pokrmů, samostatnost, ohleduplnosti při soutěži, která byla nutná kvůli malému prostoru kuchyně. Za poměrně krátkou dobu vytvořit takové množství pokrmů, to není jen tak! A ještě k tomu přidat úsměv! Soutěžící si navzájem i radili – a toho si velmi cením, protože lichnovští žáci mají týmového ducha. Na všech bylo vidět, že si den pěkně užili,“ oceňuje snahu soutěžících Monika Čempel.

Bc. Hana Horáková


Sokolnické představení vzal do svých křídel zlobivý kondor George

Po prodlouženém volnu v úterý 2. května 2023 se žáci ze školy a děti ze školky zúčastnili sokolnického představení. Vystoupení se uskutečnilo na fotbalovém hřišti a bylo se opravdu na co těšit.

Sokolník a jeho pomocník za námi přijeli až z Karviné. Dětem, žákům a pedagogům se postupně představilo několik zástupců dravců: sova pálená, puštík, výr, kondor, orel i sokol. Sokolník navázal báječnou slovní spolupráci s publikem a vždy vtipně okomentoval každého svého opeřeného svěřence.

Dokonce vyzval i pár dobrovolníků, aby se s dravci poznali blíže. Nebojácná byla Andrea Dobrozemská (VII. B). Vyzkoušela si, jestli ji zlobivý kondor George poslechne na slovo. Také Stanislav Růžička (VI. A) a Jasmína Gilarová (VI. B) se zařadili mezi odvážné a změřili své běžecké schopnosti s letem orla. A protože byli rychlejší, obdrželi na památku orlí pero.

O pořádné rozptýlení během programu se postaral kondor George, kterého se nepodařilo vlákat na chutnou návnadu do připravené bedny a který se tak volně pohyboval po hřišti. Když se však přiblížil k neohroženému fyzikáři Mgr. Danielu Otýpkovi, ten nezaváhal a pohotově chytil neposlušného kondora za nohu. Za to byl náležitě oceněn halasným potleskem. Na takové číslo málokdo ze zúčastněných zapomene!

Bc. Hana Horáková


Bronz z fotbalového turnaje McDonald´s Cup přivezli naši nejmladší žáci

Fotbalový zápas v turnaji McDonald´s Cup kategorie A se uskutečnil v úterý 25. dubna 2023 ve Sportovní hale při Základní škole Emila Zátopka. Ze školy jsme vybrali schopné a nadějné mladé fotbalisty, kterými byli: z první třídy Jan Pustějovský a Šimon Matúš; z druhé třídy František Mičulka, Matyáš Pokluda a Karel Prchal a ze třetí třídy nás reprezentovala statečná sestava Isabela Juráková, Ondřej Klímek, Patrik Konečný, Wayne Rek, Jaroslav Růžička a Oliver Hazuka.

„První dvě místa patřila kopřivnickým školám. První místo turnaje obsadila Základní škola Emila Zátopka, na druhém místě skončila Základní škola 17. listopadu. Přestože jsme byli třetí, znamenalo to si odvézt medaile, což bylo pro některé ze zúčastněných první medaile v životě vůbec,“ poukazuje na důležitou motivaci Mgr. Ondřej Švrček.

Našim malým fotbalistům děkujeme za reprezentaci školy a přejeme jim hodně dalších sportovních úspěchů.

Bc. Hana Horáková


Naši fotbalisté přivezli čtvrté místo z fotbalové soutěže McDonald´s Cup

V pátek 21. dubna 2023 se konalo fotbalové utkání na hřišti v Tiché, kde se utkaly týmy několika základních škol. Za tým lichnovské školy bojovalo deset hráčů ze třetích až pátých tříd: Patrik Konečný (III. třída), Jakub Pustějovský, Alex Tichavský, Jakub Janák, Jan Holub, Milan Žáček (IV. třída), Daniel Kvita, David Janyška, Lukáš Osterezy, František Špaček, Zdeněk Hlavička (V. třída).

Počasí bylo skvělé a hráči se předvedli v několika zápasech. „První zápas byl s pozdějším vítězem turnaje, tedy žáky z Tiché, a skončil výsledkem 5:0 pro soupeře. To však tým Lichnova nezlomilo a začal bojovat. Největším zážitkem turnaje bylo utkání proti Základní škole Tyršova Frenštát pod Radhoštěm, kdy se týmu Lichnova podařilo otočit skóre z 2:4 na 5:4. Nejvíce branek za tým Lichnova nastřílel Alex Tichavský,“ pochvaluje si učitel tělesné výchovy Mgr. Ondřej Švrček.

Celkově se tým umístil na čtvrtém místě s poměrem vítězství a proher 1:4. Celý turnaj byl náročný, ale hráči si vedli skvěle a jejich výkon je důvodem k hrdosti.

Výsledkovou listinu naleznete zde.

Bc. Hana Horáková


Žák naší školy získal zlato v okresním kole Biologické olympiády

V pondělí 17. dubna 2023 proběhlo okresní kolo biologické olympiády kategorie C, do kterého se ze školního kola probojoval žák osmého ročníku Tomáš Macíček, a ve vzdělávacím centru Fokus v Novém Jičíně reprezentoval naši školu. Podmínkou vstupu do okresního kola bylo vypracování vstupního úkolu.

„Jako téma si Tom zvolil popis různých stanovišť bezlesí. Bezlesí se stalo hlavním tématem 57. ročníku Biologické olympiády, kterou letos zaštiťuje Přírodovědecká fakulta Karlovy Univerzity,“ popisuje učitelka přírodopisu Mgr. Bohdana Hutyrová.

V okresním kole žáci soutěžili ve vědomostním testu, v poznávačce živočichů a rostlin a v laboratorním úkolu. „Ačkoli pondělnímu soutěžení předcházelo i přijímací řízení na střední školy, kterého zúčastnil, zvládl Tomáš s klidem a rozvahou všechny disciplíny, dokonce ve vědomostech předčil žáky z okolních gymnázií. Na začátku soutěže mu bylo přiděleno číslo třináct a byla to šťastná sázka na třináctku. Domů si odnesl zlatou medaili, spoustu nových vědomostí, zážitků a velkou radost z úspěchu,“ raduje se Bohdana Hutyrová. Výsledkovou listinu naleznete zde.

Soutěžní klání okresním kolem zdaleka nekončí a ve čtvrtek 11. května 2023 se nejlepší řešitelé okresních kol setkají v Ostravě na krajském kole. Budeme Tomášovi držet pěsti!

Bc. Hana Horáková


Žák naší školy získal zlato v okresním kole Biologické olympiády

V pondělí 17. dubna 2023 proběhlo okresní kolo biologické olympiády kategorie C, do kterého se ze školního kola probojoval žák osmého ročníku Tomáš Macíček, a ve vzdělávacím centru Fokus v Novém Jičíně reprezentoval naši školu. Podmínkou vstupu do okresního kola bylo vypracování vstupního úkolu.

„Jako téma si Tom zvolil popis různých stanovišť bezlesí. Bezlesí se stalo hlavním tématem 57. ročníku Biologické olympiády, kterou letos zaštiťuje Přírodovědecká fakulta Karlovy Univerzity,“ popisuje učitelka přírodopisu Mgr. Bohdana Hutyrová.

V okresním kole žáci soutěžili ve vědomostním testu, v poznávačce živočichů a rostlin a v laboratorním úkolu. „Ačkoli pondělnímu soutěžení předcházelo i přijímací řízení na střední školy, kterého zúčastnil, zvládl Tomáš s klidem a rozvahou všechny disciplíny, dokonce ve vědomostech předčil žáky z okolních gymnázií. Na začátku soutěže mu bylo přiděleno číslo třináct a byla to šťastná sázka na třináctku. Domů si odnesl zlatou medaili, spoustu nových vědomostí, zážitků a velkou radost z úspěchu,“ raduje se Bohdana Hutyrová. Výsledkovou listinu naleznete zde.

Soutěžní klání okresním kolem zdaleka nekončí a ve čtvrtek 11. května 2023 se nejlepší řešitelé okresních kol setkají v Ostravě na krajském kole. Budeme Tomášovi držet pěsti!

Bc. Hana Horáková


Zrušení ředitelského volna v úterý 16. května 2023

Vážení rodiče, z důvodu zrušení plánované odstávky elektřiny v obci se ruší ředitelské volno vyhlášené na úterý 16. května 2023. Bude probíhat standardní výuka. Žákům bude na tento den opět přihlášena strava. Individuálně můžete odhlašovat stravu u vedoucí školní jídelny Aleny Kandráčové telefonicky nebo e-mailem do úterý 16. května 2023 do 8:00 hodin.

Děkujeme za pochopení.

Mgr. Olga Síbrtová


Dental Prevention: Děti z prvního stupně vědí, jak na zdravé zoubky

V pátek 21. dubna 2023 mezi žáky prvního stupně zavítali dva studenti Zubního lékařství Univerzity Palackého v Olomouci, aby našim nejmladším žákům ukázali, jak si správně čistit zuby.

„Nejprve s dětmi teoreticky prozkoumali, co je to zub, a uvedli si důvody, proč si je vlastně čistíme. Děti také zjistily jednu z nejdůležitějších věcí, a totiž jaký typ zubního kartáčku je nejvhodnější a proč je dobré používat i kartáček mezizubní,“ popisuje zástupkyně ředitelky pro první stupeň Mgr. Markéta Martinů a pokračuje: „Následně si na velkém modelu chrupu pomocí velkého zubního kartáčku prakticky předvedli, jakou techniku používat a čemu se naopak vyvarovat. Nakonec se školitelé individuálně věnovali každému žákovi, když sledovali, jak si čistí zuby, a předali jim cenné rady.“

Pro vyplnění volného času byla pro menší děti připravena omalovánka, pro ty větší pak křížovka. „Za celou dobu, co školíme, se nám nestalo, aby si tak málo dětí zapomnělo kartáček. Všichni žáci byli moc hodní,“ shrnuje návštěvu školitelka Natálie Mynářová.

„Oběma studentům moc děkujeme za návštěvu. Je moc dobře, když některé poznatky a dovednosti předávají dětem přímo odborníci, jako tomu bylo právě v tomto případě,“ vzkazuje závěrem slova díků Markéta Martinů.

Bc. Hana Horáková


Ředitelské volno

V souladu s § 24 odstavce 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vyhlašuji na úterý 16. května 2023 ředitelské volno ze závažných technických důvodů – z důvodu plánované odstávky elektřiny v obci – viz zde.

Žákům bude na tento den odhlášena strava ve školní jídelně.

Děkuji za pochopení.

Mgr. Olga Síbrtová


Naši žáci přijeli ze soutěže Lubinský zpěváček se třetím místem

Ve čtvrtek 20. dubna se konal v Domě dětí a mládeže v Kopřivnici jedenadvacátý ročník pěvecké soutěže Lubinský zpěváček. Tuto soutěž pořádá Základní škola Kopřivnice-Lubina a účastní se jí vždy jeden zástupce z prvního stupně školy za ročník.

Naše škola měla v Kopřivnici také své zástupce, kteří postoupili do soutěže ze školní pěvecké soutěže Lichnovská vrána. Byli to: I. třída – Tereza Kolbeová, II. třída – Anežka Kašparová, III. třída – Alexandra Kellerová, IV. třída – Veronika Němcová, V. třída – Daniel Tichavský. „Soutěž měla vysokou úroveň jak po stránce pěveckých výkonů, tak po stránce výběru repertoáru. Zazněly písně české lidové, písně ze známých pohádek, ale také písně v cizí řeči, a to španělská a anglická. Naši žáci soutěžili společně se základními školami z Lubiny, Rybí, Závišic, Bernartic a Mniší,“ popisuje učitelka Mgr. Lenka Bartoňová, která s dětmi na soutěž vyjela. O hudební doprovod našich soutěžících během klání se postaral učitel hudební výchovy MgA. Jiří Najvar.

V silné konkurenci jiných škol jsme měli jednoho zástupce na stupni vítězů. Na krásném třetím místě se v kategorii pátých tříd umístil Daniel Tichavský, kterému patří velká gratulace.

„Náš výjezd s cílem získat zkušenosti, pobavit se a poprat se s trémou byl splněn. Pomyslnou třešničkou na dortu se stalo skvělé umístění Daniela a doslovnou sladkou tečkou na závěr bylo zakončení zákuskem v cukrárně,“ pochvaluje si akci Lenka Bartoňová.

Ke krásnému umístění Danielovi gratulujeme a přejeme mnoho dalších pěveckých úspěchů.

Bc. Hana Horáková


Skvělý úspěch v soutěži Pangea pro osmáka Jakuba Píchu

Vybraní žáci čtvrtých až devátých ročníků naší školy se zúčastnili školního kola matematické soutěže Pangea. Tato soutěž vznikla v roce 2007 v sousedním Německu a Česká republika se do projektu zapojila v roce 2014. Jedná se tedy o mezinárodní soutěž, do které se dosud připojilo dvaadvacet evropských zemí.

V čem se Pangea liší od ostatních matematických soutěží? Samotná soutěž vznikla za účelem podpořit motivaci žáků, a přispět tak k rozvoji vztahu k matematice a schopnosti aplikovat dovednosti v různých životních situacích.

„Je mi velkým potěšením oznámit, že náš žák Jakub Pícha získal ve školním kole v kategorii pro osmý ročník krásné páté místo v celém Moravskoslezském kraji a celkově se ve své kategorii umístil na devadesátém sedmém místě v celé České republice, to z 12 204 žáků této kategorie,“ má radost učitelka matematiky Ing. Kateřina Bucharová, která žáky do soutěže přihlásila. Pouze o kousek mu tedy utekl postup do finálového kola, které se bude konat v červnu v Praze.

Jakubovi moc blahopřejeme a přejeme mu spoustu dalších studijních úspěchů.

Bc. Hana Horáková


Bezpečnější cesta do školy? Družina se zapojila do soutěže s Policií České republiky

Školní družina se zúčastnila v rámci vzdělávání v oblasti dopravní výchovy do dalšího ročníku soutěže, kterou vyhlásila Policie České republiky. Soutěž nese název Bezpečná cesta do školy a žáci se mohli zapojit prostřednictvím malby, kresby, modelu, foto příběhu, vyprávění nebo básně.

„Všichni žáci absolvují denně cestu do školy a ze školy domů. Ve školní družince jsme si připomněli zásady bezpečného chování v silničním provozu. Soutěž měla za cíl pomoci dětem rozšířit si znalosti o bezpečné cestě do školy. Výtvarné soutěže se zúčastnila všechna oddělení školní družiny. Nakonec bylo ze všech obrázků vybráno patnáct nejzajímavějších. Velice šikovné byly děti z oddělení Smajlíků a Tygříků,“ vysvětluje vedoucí vychovatelka školní družiny Lucie Vávrová, DiS., a dodává: „Velké poděkování patří vychovatelkám Ing. Alici Červenkové s paní asistentkou Jarmilou Kociánovou a Bc. Haně Janečkové. Mimořádné poděkování patří paní asistentce Janě Bartošové, která se ujala realizace výtvarné soutěže ve třetím oddělení v době nepřítomnosti paní vychovatelky.“

Bc. Hana Horáková


Žáci se opět zapojili do dobrovolnické akce Ukliďme Česko!

V úterý 11. dubna se žáci naší školy opět s nasazením zapojili do akce Ukliďme Česko! Ukliďme Lichnov! Připojili se tak k největší globální dobrovolnické akci, která spojuje dobrovolníky z více než sto devadesáti zemí celého světa. Termín akce navázal na Velikonoce, a tak žáci vyměnili velikonoční tatar za pytle a rukavice, nazuli holínky a vyrazili do terénu. 

„Sedmáci vyrazili společně s VI. A čistit lesní porost podél potoku Kalňůvek, osmáci spolu s VI. B sbírali nečistoty podél cyklostezky směrem na Frenštát pod Radhoštěm. Lokality úklidu byly předem určeny a vytipovány po konzultaci s Mysliveckým sdružením a zástupci obce,“ popisuje lokality sběru odpadků a nečistot organizátorka akce, učitelka přírodopisu Mgr. Bohdana Hutyrová.

Slunečné počasí a pobyt v přírodě si žáci užili. Kochali se meandry potoka, kvetoucími sasankami, orseji, vyplašili i srnky a zajíce. O to více je překvapily objevy černých skládek a kuriózní nálezů. „U cesty našli blatníky a nárazníky aut, rozbitá skla, staré hrnce, ale i zbytky rozbitého záchodu, starou televizi, železa, plechy. Dokonce i starou odisku a průkaz do lékárny – doslova podnětné nálezy pro detektivní příběh. Na cyklostezce u řeky Lubiny našli žáci dětský dudlík, takže vyhodnotili, že se věkový průměr průchozích snížil oproti podzimu, kdy našli zubní protézu,“ vtipně dodává Bohdana Hutyrová.  

Cyklostezka je stále intenzivně využívána, což dokazuje i množství odpadků, které tam ležely. Celá akce proběhla ve spolupráci se zřizovatelem, tedy s obcí Lichnov, která zajistila odvoz a likvidaci odpadu, a Mysliveckým sdružením, který žákům na oplátku zajistí zážitkový program s mysliveckou tematikou, tímto jim patří velké díky!

Bc. Hana Horáková


Děti, rodiče i veřejnost zveme na akci SRPŠ nazvanou Filmoví hrdinové

Milé děti, vážení rodiče a další příznivci naší školy,

Spolek rodičů a přátel školy při naší škole pořádá opět akci pro děti na hřišti v Bordovicích, a navazuje tak na úspěšné loňské setkání s názvem Čím budu, až vyrostu.

Letos na nás čeká setkání s filmovou tematikou a aktivity pro malé i větší děti, bohaté občerstvení pro všechny a věříme, že i krásné počasí pro společné setkání. Pokud by počasí nakonec nebylo příznivé, bude akce přesunuta do kulturního domu v Lichnově.

Na Vaši účast se těší výbor SRPŠ, jehož jménem Vás srdečně zvu.

Mgr. Olga Síbrtová


Jaké poznání si odnesli deváťáci z exkurze Památníku holokaustu Auschwitz-Birkenau?

V pondělí 17. dubna 2023 jsme my, deváťáci, vyjeli do Polska na exkurzi do koncentračního tábora v Osvětimi. Během prohlídky jsme navštívili obě části tábora – Osvětim a Březinku. Celkem jsme zde strávili asi čtyři hodiny. Ale místo vám nebudeme popisovat, raději si přečtěte, jak jsme exkurzi vnímali, jak na nás vše působilo, jaké dojmy to v nás zanechalo:

Na zdech visely fotky obětí, z nichž některé žily jen pár dní.

Nechápu, že se tohle dělo ještě v minulém století.

Když jsme přijeli do Osvětimi, úplně se mi zvedal žaludek.

Znepokojila mě dochovaná plynová komora.

Počet zabitých lidí mi naháněl mráz po zádech.

Tři měsíce, což byla průměrná doba života v táboře, tři měsíce utrpení, hladovění, práce, smutku a strachu.

Spousta vězňů byla nucena odklízet mrtvá těla svých nejbližších příbuzných.

V místnostech jsme viděli hromady vlasů mrtvých lidí (dvě tuny), jejich boty (osmdesát tisíc), oblečení, kufry, brýle.

Příšerné hygienické podmínky, určený čas na záchod, k jídlu jen polévka a kus chleba.

Nástupy trvající několik hodin bez ohledu na počasí – v dešti, mrazu.

V barácích z cihel nebo ze dřeva byl přes zimu ukrutný chlad, přes léto ukrutné vedro.

Běžné byly i pokusy na lidech, a to i na dětech.

Neměli ponětí, co se bude dít, jediným vysvobozením byla mnohdy smrt…

A na závěr citát, který jsme objevili v Březince. Byl napsán různými jazyky, i česky: „Nechť toto místo, na kterém hitlerovci vyvraždili kolem půl druhého milionu mužů, žen a dětí, hlavně Židů z různých zemí Evropy, zůstane na věky výkřikem zoufalství a výstrahou pro lidstvo.“

Žáci IX. A a IX. B


Informace o doučování v květnu 2023 a květnové termíny doučování

Vážení rodiče, 

v měsíci květnu pokračuje v naší škole doučování v rámci Národního plánu doučování. Je stanoven základní harmonogram doučování, který se může v průběhu doučovacího období měnit s ohledem na nově vzniklé potřeby při doučování (zařazení žáků do skupin, zařazení dalších předmětů apod.). 

Rozpis doučování na měsíc květen najdete zde.

Změny v doučování stanoveném tímto rozpisem mohou vzniknout i na základě nepřítomnosti doučujících na pracovišti – může docházet k suplování, změně doučovaného předmětu, spojování skupin. Pokud je Vaše dítě zařazeno do doučování a doučování bude muset být z organizačních důvodů zrušeno, budete o této skutečnosti předem informováni třídními učiteli.

Národní plán doučování je realizován v rámci Národního plánu obnovy, finanční prostředky na doučování jsou poskytnuty z fondu Evropské unie – Next Generation EU. Cílenou podporu lze použít pouze za účelem doučování potřebných žáků, tedy individuální nebo skupinové doučování. Kritéria pro výběr žáků zůstávají stejná jako v předchozím období.

Mgr. Olga Síbrtová


Projekt Krokus nám připomněl děti poznamenané holokaustem

Listopad 2022 – březen 2023

Před nějakou dobou, tři až čtyři měsíce zpátky, jsme zasadili krokusy na počest dětem, které byly poznamenány holokaustem. Paní učitelky Monika Čempel a Ivana Michaličková nás požádaly o vysazení krokusů na školní pozemek. Vysázeli jsme dohromady padesát cibulek. Nejdříve někteří žáci rozvrhli, jak vše uspořádáme. Návod nám napověděl a my jsme začali sázet ve tvaru Davidovy hvězdy. Práce trvala přibližně dvě hodiny.

Postupovali jsme následovně: kluci vykopali díru ve tvaru čtverce, mezitím jsme my, holky, nanosily hlínu, poté jsme společně rozmístili bambusové tyčky do požadovaného tvaru hvězdy a namotali okolo tyček provázek. Postupně jsme tyčky začali po jedné vytahovat a sázet na svá místa cibulky krokusů. Nakonec jsme vybrané místo s vysazenými krokusy ohraničili znovu bambusovými tyčkami a provázkem, následně jsme krokusy zalili a momentálně čekáme, až zasazené krokusy vykvetou…

22. březen 2023

Konečně! Jednou, když jsme odcházeli ze školy, všimli jsme si krásně vykvetlých krokusů. Na druhý den jsme to ihned oznámili paní učitelce, která je šla vyfotit. Vykvetly nám všechny cibulky, které navíc zachovaly tvar Davidovy hvězdy. Cibulky vykvetly za krásného slunného dne a přežily i večerní mrazy. My osobně jsme nevěřili, že krokusy vykvetou, ale opak je pravdou. Jsme moc rádi, že se naše práce vyvedla, a my jsme tak mohli pomoci tomuto projektu.

Tereza Kostelníková, Nela Palatková, Barbora Vaňková, Markéta Buzková, Michal Obsadný, Jakub Buzek – žáci VIII. třídy


Program Prvky: zábava v duchu chemie. Osmáci vyrazili do Velkého světa techniky

Ve čtvrtek 13. dubna 2023 se osmá třída vydala do Velkého světa techniky v Ostravě, kde pro nás byl připravený program na téma Prvky. Během této interaktivní přednášky nám lektorka objasnila, jak pracovat s periodickou tabulkou prvků.

Součástí programu byly i pokusy, kde jsme si vyzkoušeli chemické pokusy s různými látkami, a to nás moc bavilo. Nakonec jsme si prohlédli celý areál Dolní oblasti Vítkovice.

Před odjezdem domů jsme se zastavili v nákupním středisku Forum Nová Karolina. Pak následovala už jen cesta městskou hromadnou dopravou směr Lichnov.

Vanessa Tichavská, žákyně VIII. třídy


Informace o změnách ve vyučování a provozu školní družiny ve čtvrtek 27. dubna 2023

Vážení rodiče, 

z důvodu konání zápisu do první třídy bude ve čtvrtek 27. dubna 2023 ukončeno vyučování žáků prvního stupně v 11:15 hodin po čtvrté vyučovací hodině, druhého stupně ve 12:10 hodin po páté vyučovací hodině. Žáci všech tříd prvního stupně odchází po čtvrté vyučovací hodině na oběd a domů nebo do školní družiny (přihlášení žáci), žáci druhého stupně odchází na oběd a domů. Doučování a kroužky se tento den nekonají. 

Provoz školní družiny bude ze stejného důvodu tento den rovněž zkrácen, všechna oddělení ukončí svou činnost nejpozději ve 13:15 hodin. 

Děkujeme za pochopení.

Mgr. Olga Síbrtová


Pěvecká soutěž Lichnovská vrána je za námi. Nejlepší zpěváci pokračují do Lubinského zpěváčka

Ve středu 5. dubna 2023, den před velikonočními prázdninami, se uskutečnila školní pěvecká soutěž nazvaná Lichnovská vrána. Do školního kola soutěže vybrali učitelé hudební výchovy v třídních kolech nejlepší zpěváky – a že jich nebylo málo.

„Celkem se pěvecké soutěže zúčastnilo šestačtyřicet dětí, což byl ucházející počet. Zpívali jednotlivci nebo děti ve dvojici či trojici. Žáci si vybrali pestré písně a ve většině případů si volili hudební doprovod, který zajistil učitel hudební výchovy MgA Jiří Najvar. Někteří zase byli tak odvážní, že volili podklad s vlastní nahrávkou hudby, vlastní doprovod na hudební nástroj nebo dokonce čistě sólový zpěv bez hudebního doprovodu,“ popisuje průběh soutěže její organizátorka Mgr. Lenka Bartoňová.

Akci měli v režii skvělí moderátoři z deváté třídy Tomáš Sztuchlík a Patrik Pustějovský. A soutěžící? Sice některé z nich svazovala tréma, ale všichni podali skvělé výkony.

„Všichni soutěžící obdrželi pamětní listy a také ceny, které byly uhrazeny z prostředků Spolku rodičů a přátel školy, za což jim touto cestou velice děkujeme,“ uzavírá Lenka Bartoňová. Pořadí nejlepších zpěváků najdete zde.

Na tuto školní pěveckou soutěž navazuje XXI. ročník pěvecké soutěže pro malotřídní školy Lubinský zpěváček, který se koná ve čtvrtek 20. dubna 2023 v kopřivnickém Domě dětí a mládeže. Této soutěže se zúčastní pět porotou navržených soutěžících. Tak jim držme palce!

Bc. Hana Horáková


Na Den učitelů dali žáci svým kantorům zabrat při volejbale

V pátek 31. března 2023 se uskutečnil v tělocvičně základní školy volejbalový turnaj při příležitosti Dne učitelů. Jedná se o dlouholetou a oblíbenou tradici nejen mezi žáky, ale také mezi pedagogy, o příležitost, kdy žáci mohou poměřit své síly v této míčové hře s pedagogy školy.

„Letos se přihlásil rekordní počet družstev: celkem deset družstev žáků a poprvé v historii jsme měli i dva týmy učitelů – olympijský výběr a paralympijský výběr –, takže zápasy byly hodně napínavé až do konce,“ pochvaluje si zástupkyně ředitelky a tělocvikářka Mgr. Martina Bílková, která turnaj ve škole každoročně – s výjimkou covidových časů – pořádá.

Bouřlivé ovace, bubny, řehtačky, parádní výkony, fandící fanoušci a skvělá atmosféra, která přehlušila dřinu a pot na hřišti, to vše charakterizovalo páteční dopoledne v tělocvičně školy. Po celou dobu si hráči udrželi férovou hru!

Také finálový zápas byl famózní. „Kluci z osmičky nám dali dost zabrat,“ hodnotí závěr turnaje Martina Bílková, která se probojovala do finále spolu s dalšími kantory, a dodává: „Myslím si, že příští rok se máme na co těšit!“

Výsledky:

 1. místo: Martina Bílková, Pavel David, Kateřina Martinková, Ondřej Švrček
 2. místo: Matyáš Macháček, Václav Mikeska, Sydney Rek, Kryštof Sedlář
 3. místo: Adam Babinec, Jakub Marek, Tomáš Sztuchlík, Matyáš Štěpán

Bc. Hana Horáková


Velikonoční zajíc představil ve škole jarní výstavku výrobků žáků

V týdnu před Velikonocemi se mohli žáci prvního a druhého stupně zúčastnit tvůrčí akce Velikonoční zajíc.

„Je to už takové tradiční tvoření,“ přibližuje organizátorka výstavy spojené se soutěží Mgr. Lenka Matulová. „Žáci si své dílko vyrobí doma, kde je netlačí čas a mohou si nechat záležet, a pak jej donesou do školy. Ve škole pak výrobky vystavujeme na hlavní chodbě, kde se každý může zastavit a pokochat se hezkými jarními věcmi,“ upřesňuje Lenka Matulová.

Letos se zúčastnili žáci od první do osmé třídy a vyrobili celkem třiačtyřicet výrobků. Ke zhlédnutí byla malovaná vajíčka, pečení perníkoví zajíci, papíroví beránci, zajíci ze dřeva, králík ve skutečné králíkárně z drátěného pletiva nebo věnec z proutí.

Jak se nakonec vybral nejhezčí výrobek? „Každý žák dostal jeden hlasovací lístek, na který napsal číslo dekorace, která se mu líbila. Hlasovali opravdu všichni, i pedagogové!“ dodává organizátorka soutěže.

Největší počet hlasů dostal dřevěný zajíc od autora Josefa Mičulky z osmé třídy. Druhé místo obsadil Vojtěch Pokluda z první třídy a na třetím místě se umístila Anita Kvitová s pečenými perníkovými zajíci.

Snad vítězům udělaly odměny v podobně velikonočních vajíček a drobných dekoračních předmětů radost. Děkujeme Spolku rodičů a přátel školy za poskytnutí financí na nákup odměn.  

Bc. Hana Horáková


Pohádkové vyučování našich nejmenších žáků: Při Setkání s Andersenem na ně čekala spousta zajímavých úkolů 

Věděli jste, že letos oslavil světoznámý myšák Mickey Mouse již devadesáté páté narozeniny? Tuto a mnoho dalších informací se dozvěděli žáci během projektového vyučování s příznačným názvem: Setkání s Andersenem.

„Akce se konala na počest blížícího se výročí známého spisovatele Hanse Christiana Andersena, který nás mimochodem přiletěl také navštívit,“ směje se učitelka Mgr. Kateřina Martinková, která celou akci s pomocí dalších kolegů pro žáky od prvního do třetího ročníku uspořádala.

Letošní setkání s Andersenem se neslo ve jménu Walta Disneyho, a tak paní učitelky vybraly osm nejznámějších pohádek pro jednotlivá stanoviště. Žáci na samém začátku dostali kvíz, kde se nacházely i zapeklité otázky k pohádkám, se kterými si žáci nevěděli rady, a proto se mohli pustit do plnění úkolů a získávání cenných informací.

„Stanoviště Popelky nabídlo dětem práci v sázení fazolí. Kniha džunglí byla plná překážek a opičích drah. A také si jako Lví králové všechny třídy zasoutěžily v nejsilnějším řevu. Pinocchio chtěl v rébusu zodpovědět otázky a Malá mořská víla nabídla malování barvami, které byly psány anglicky,“ popisuje průběh vyučování Kateřina Martinková.

A protože úplně všichni splnili úkoly na všech osmi stanovištích a získali do své záložky, kterou si poté zalaminovali a mohou využívat v dalším čtení, všechna razítka, mohli se směle pustit do hledání pokladu na školní zahradě. „I ten byl nakonec nalezen a díky němu byla osvobozena rybka Nemo, která chyběla žákům ve společně tvořeném akváriu,“ doplňuje Kateřina Martinková.

A co na to naši soutěživí bojovníci? „Byly to povedená akce, moc se mi líbilo, když jsme si mohli nachystat Andersenův oblíbený chlebíček ve tvaru úsměvu,“ říká prvňáček Filip Takács. „Mně se zas líbilo řvaní na zahradě, protože jsme byli nejhlučnější,“ hlásí se druhák Kája Prchal. „Já jsem zase zvědavá, jestli nám vyroste naklíčená fazole,“ zmiňuje se Míša Trčková ze třetí třídy.

Závěrečné poděkování patří Spolku rodičů a přátel školy za finanční podporu této akce.

Bc. Hana Horáková


Šesťáci a sedmáci už vědí, jak zachránit tonoucího

I v letošním školním roce proběhly ve spolupráci s plaveckou školou Laguna záchranářské kurzy pro šesté a sedmé ročníky. „Na frenštátském krytém bazéně si žáci během dvou lekcí mohli vyzkoušet celou řadu aktivit ve vodě i mimo ni. Kromě zábavy pod vodou čelili desetiminutové zkoušce vytrvalosti nebo si vyzkoušeli samotnou záchranu tonoucího. Na souši se zase dozvěděli, co dělat, když opravdu taková, pro nás všechny naprosto nepředstavitelná situace, nastane,“ popisuje realizaci kurzu tělocvikářka Mgr. Martina Bílková, která záchranářský kurz pro žáka zajistila.

A co bylo připraveno pro neplavající? Ani ti nebyli ochuzeni o celou řadu zajímavých aktivit – simulovali totéž, co žáci ve vodě, a nakonec získali teoretickou přípravu. Všichni žáci zakončili kurz testem, v němž si mohli ověřit nabyté znalosti.

„Myslím, že hlavně plavající žáci si ve vodě užili spoustu zábavy a naučili se novým věcem. Tento kurz vnímám jako důležitý, protože nikdy nevíme, co nás může potkat,“ sděluje Mgr. Gabriela Mynářová, třídní učitelka VII. B.

A žáci VI. B doplňují: „Nejvíce nás bavilo plavání v tričkách a záchrana figuríny. Myslíme, že jsme se dozvěděli spoustu nových věcí.“

Bc. Hana Horáková


Na znamení oslavy lidské jedinečnosti jsme oblékli různé ponožky

21. března je Světový den Downova syndromu a naše škola si tento den rovněž připomněla. Asistentka pedagoga Jarmila Kociánová popisuje, jak si Downův syndrom vysvětlily děti ve druhé třídě s jejich třídní učitelkou Mgr. Lenkou Bartoňovou: „Přiměřeně věku se paní učitelka snažila dětem vysvětlit, kdo jsou lidé s Downovým syndromem. S tímto tématem jsme poté i pracovali v družině, kde si každý vyrobil svoji originální ponožku. Asi ze všeho nejvíce sklidilo úspěch společné focení.“

A jak podpořili tento den páťáci? „Letos jsme tento den neuchopili jako zábavu, ale páťáci mě opravdu překvapili. Jsou dobře informováni, co je Downův syndrom a jak se projevuje. V hodině čtení jsme dohledali další spoustu nových informací. Žáci například zjistili, že není náhoda, že se tento den slaví právě 21. března, protože podstatou této nemoci je, že lidé s Downovým syndromem mají na dvacátém prvním páru chromozomu v buňkách ještě jeden chromozom navíc,“ pochvaluje si práci své třídy Mgr. Monika Wilczková.

Jsme rádi, že se do dobrovolné akce organizované školní družinou zapojil, kdo mohl. A utvrdilo nás to v tom, že když si budeme lidskou jedinečnost připomínat každý rok, osvěta o této nemoci se bude nadále rozšiřovat do širokého okolí.

Bc. Hana Horáková


Velká cena zoo: těžké, ale boží!

V pondělí 20. března 2023 se vybraní žáci šestých, sedmých, osmé a devátých tříd zúčastnili soutěže Velká cena zoo, kterou pořádá Kruh přátel zoo. Jak už název vypovídá, žáci společně s učitelkou přírodopisu Mgr. Bohdanou Hutyrovou navštívili ostravskou zoo, aby se přesvědčili o svých nabytých znalostech z oblasti etologie.

„Dostali jsme od organizátorů soutěže informace, jak se mají žáci připravit a co mají nastudovat. Z knihy od Zdeňka Veselovského Etologie: biologie chování zvířat si nastudovali doporučené kapitoly o chování živočichů – a mohlo se vyrazit do výukového centra,“ pochvaluje si přípravu žáků kantorka.

Po skončení časového limitu se všichni opět sešli před Malou Amazonií, aby sdíleli své první dojmy ze soutěže. Některé otázky byly vážně těžké, některé se týkaly samotné zoo – například kdy byla dokončena nová expozice Wanderu. Jak sami žáci potvrdili: „Bylo to těžké, ale boží!“

Na závěr dne si žáci mohli ostravskou zoo zdarma projít a užít si například milé dovádění dvouročního šimpanze, který se nebál provokovat svého tatínka. Doufáme, že přestože se žáci neumístili na stupni vítězů, nejsou od soutěžení odrazeni a budou mít nadále chuť se vzdělávat nejen v oblasti etologie! Příští návštěva proběhne v září letošního roku a budou se prověřovat znalosti o evropských šelmách.

Poděkování patří Spolku rodičů a přátel školy za úhradu dopravy na soutěž.

Bc. Hana Horáková


Básničkový vláček: Recitační klání ukázalo, že poezie není cizí žákům napříč všemi ročníky školy

Přes počáteční nervozitu až po mimořádné výkony, taková byla recitační soutěž Básničkový vláček, která se uskutečnila ve čtvrtek 16. března 2023. Zúčastnili se jí vybraní žáci prvního i druhého stupně, kteří absolvovali třídní kolo a probojovali se do kola soutěžního – školního.

„Žáci si mohli vybrat jakoukoli báseň, která měla určitý počet slok. Ve třetí třídě to byly tři sloky, v sedmé alespoň pět a více. Soutěžilo se celkem v pěti kategoriích a výběr básní byl mnohdy překvapivý,“ pochvaluje si pestrou účast Mgr. Lenka Matulová, organizátorka soutěže a členka poroty.

Tříčlenná porota – ještě s druhostupňovými češtinářkami Mgr. Gabrielou Mynářovou a Mgr. Ivanou Michaličkovou – měla možnost slyšet básně od oblíbeného Jiřího Žáčka, Josefa Kožíška, Jaroslava Seiferta, Petra Bezruče či Karla Jaromíra Erbena. „Mimořádně těžkou báseň si vybrala Regína Juráková, která svým přednesem zaujala snad všechny přítomné,“ oceňuje výběr básně porotkyně Gabriela Mynářová.

Milým zpestřením byly průvodní vstupy moderátorské dvojice Patrika Pustějovského a Tomáše Sztuchlíka, kteří svým rétorickým umem oslovili jak publikum, tak i samotnou porotu. Mezi dalšími účinkujícími byli David Řidkošil, který zahrál na zobcovou flétnu, nebo Vít Horečka s písničkou Svět patří nám. Vystoupil také Jakub Janeček se skladbou Allongarese, kterou zahrál na housle, Štěpán Kačor zahrál na zobcovou flétnu skladbu Rio a nakonec Jakub a Štěpán zazpívali písničku Rána v trávě za kytarového doprovodu Martiny Hilscherové.

„Ve škole pečlivě sledujeme talent dětí i jejich mimoškolní aktivity. Proto také víme, které děti navštěvují základní umělecké školy nebo se jen tak, ve volném čase, věnují hře na nějaký hudební nástroj či rády zpívají. Přizvali jsme je do soutěže, aby ji zpestřily svým vystoupením. I díky tomu získala soutěž úroveň velmi příjemného kulturního počinu,“ uvedla během závěrečného poděkování recitátorům, vystupujícím i porotě ředitelka školy Mgr. Olga Síbrtová, která recitačnímu klání přihlížela.

Díky finančnímu příspěvku, který do soutěže věnoval Spolek rodičů a přátel školy, byly zakoupeny pěkné ceny, které vítěze jistě potěšily. V jednotlivých kategoriích byli porotou vybráni vždy tři nejlepší recitátoři, ale příležitost rozhodnout o svém favoritovi měly i děti – hlasovalo se totiž o cenu diváka. „Žáky nejvíce oslovili svým přednesem Regína Juráková a Rene Venos. Oba získali stejný počet hlasů, oba si přišli během vyhodnocení pro diváckou cenu,“ uvádí Lenka Matulová. Přehled nejúspěšnějších recitátorů naší školy v jednotlivých kategorií najdete zde.

Závěrem děkujeme všem, kteří se do Básničkového vláčku svým vystoupením připojili, a budeme se těšit na další ročníky.

Bc. Hana Horáková


Informace o doučování v dubnu 2023 a dubnové termíny doučování

Vážení rodiče, 

v měsíci dubnu pokračuje v naší škole doučování v rámci Národního plánu doučování. Je stanoven základní harmonogram doučování, který se může v průběhu doučovacího období měnit s ohledem na nově vzniklé potřeby při doučování (zařazení žáků do skupin, zařazení dalších předmětů apod.). 

Rozpis doučování na měsíc duben najdete zde.

Změny v doučování stanoveném tímto rozpisem mohou vzniknout i na základě nepřítomnosti doučujících na pracovišti – může docházet k suplování, změně doučovaného předmětu, spojování skupin. Pokud je Vaše dítě zařazeno do doučování a doučování bude muset být z organizačních důvodů zrušeno, budete o této skutečnosti předem informováni třídními učiteli.

Národní plán doučování je realizován v rámci Národního plánu obnovy, finanční prostředky na doučování jsou poskytnuty z fondu Evropské unie – Next Generation EU. Cílenou podporu lze použít pouze za účelem doučování potřebných žáků, tedy individuální nebo skupinové doučování. Kritéria pro výběr žáků zůstávají stejná jako v předchozím období.

Mgr. Olga Síbrtová


Pozvánka pro rodiče i děti k zápisu k povinné školní docházce a informace o jeho průběhu

Vážení rodiče a zákonní zástupci dětí, 
zápis do první třídy pro školní rok 2023/2024 proběhne ve čtvrtek 27. dubna 2023 od 14 do 18 hodin ve škole za přítomnosti zákonných zástupců a dětí, které mají v příštím školním roce nastoupit do první třídy. 

Ve škole máme na toto odpoledne připravený program pro děti i rodiče. Přáli bychom si, aby byl zápis do školy velkou událostí v životě dítěte. Po mateřské škole je to další krok na cestě k dosažení vzdělání. Chceme, aby tento okamžik byl pro Vaše dítě i pro Vás příjemný, zajímavý a také slavnostní.

Na zápis nachystali učitelé spolu s žáky z vyšších ročníků pro děti pohádkovou cestu, při které budou paní učitelky z prvního stupně nestresující a zábavnou formou zjišťovat úroveň školní zralosti a připravenosti. Putování pohádkami bude trvat zhruba dvacet minut. Rodič může být po celou dobu přítomen, avšak v této části zápisu nijak do průběhu nezasahuje.

Rovněž budete mít spolu se svými dětmi možnost projít si naši školu a prohlédnout si ji. Kromě prohlídky na Vás čeká i pohádkové občerstvení. Zároveň se zápisem do první třídy proběhne i zápis do školní družiny pro budoucí prvňáčky. Tu si také společně prohlédnete, dozvíte se veškeré potřebné informace o jejím provozu a v případě zájmu o to, aby Vaše dítě školní družinu navštěvovalo, vyplníte přihlášku. 

Věříme, že den zápisu do první třídy bude pro Vás i Vaše dítě krásným zážitkem. Veškeré informace k organizaci zápisu, objednávání konkrétního času, vyplňování žádosti o přijetí, případně žádosti o odklad povinné školní docházky, i k průběhu správního řízení naleznete níže.  

Těší se na Vás kolektiv učitelů a žáci školy.

Informace k organizaci zápisu 

K zápisu se mohou dostavit všechny děti narozené od 1. září 2016 do 31. srpna 2017 a děti, kterým byla v minulém školním roce povinná školní docházka odročena. Pro lepší organizaci jsme zvolili cestu předběžného přihlašování k zápisu, abychom eliminovali příchod velkého počtu rodičů v jeden okamžik. Chceme Vám umožnit, abyste spolu s dětmi strávili ve škole příjemné chvíle bez stresu a shonu, tudíž bude fajn, když se zaregistrujete na konkrétní čas, který Vám nejvíce vyhovuje. I tak si ale vyhraďte na zápis alespoň hodinu, abyste si v klidu a pohodě prohlédli školu a měli čas vstřebat veškeré informace. Stačí, když dítě u zápisu zastupuje pouze jeden zákonný zástupce, přítomnost dítěte není nutná. 

Přihlašování k zápisu 

Zápis je z organizačních důvodů rozdělen do dvacetiminutových úseků. Kliknutím na tento odkaz zjistíte možné časy Vašeho příchodu k zápisu. Vyberte si kterýkoliv volný čas, který Vám vyhovuje, a zarezervujte si jej na e-mailu skola@zslichnov.cz. Do předmětu uveďte „Zápis ZŠ – rezervace“ a do textu jméno a příjmení svého dítěte a požadovaný čas. Nejpozději druhý pracovní den obdržíte odpověď, zda Vám byl čas zarezervován, případně zda byl posunut (vždy směrem v čase dále), protože si Váš termín zarezervoval někdo dříve. 

Tento čas je časem Vašeho příchodu do školy. Prosíme, abyste se jej snažili dodržet, abychom předešli kumulaci žadatelů v jeden okamžik. V případě jakýchkoliv problémů s rezervací času kontaktujte prosím naši administrativní pracovnici Radku Pivkovou emailem radka.pivkova@zslichnov.cz nebo telefonicky na čísle 556 855 031 dle provozní doby sekretariátu.

Organizace zápisu ve škole 

Při podání žádosti Vám bude přiděleno registrační číslo, pod kterým bude Vaše dítě vedeno v přijímacím řízení. S sebou přinesete potřebné doklady (viz níže), vyplněnou žádost (vyplněné žádosti v případě odkladu), zápisní list v případě, že nežádáte o odklad, a všechny potřebné přílohy. Formuláře jsou ke stažení níže, případně si je můžete vyzvednout na sekretariátu školy v úředních hodinách. Ve všech žádostech uvádíte u podpisu datum zápisu, tj. 27. dubna 2023. Žádosti i zápisní list můžete vyplnit rovněž přímo ve škole. V obou případech musí být veškeré údaje zkontrolovány pracovníky školy. Mezitím na Vás a budoucího školáka čeká bohatý program. 

Doklady k zápisu k povinné školní docházce

Nezbytné doklady k zápisu k povinné školní docházce jsou:

 • žádost o přijetí;
 • zápisní list
 • rodný list dítěte; 
 • doklad k prokázání vztahu k nezletilému – občanský průkaz zákonného zástupce, který žádost podává; doklad o svěření dítěte do péče (u pěstounů apod.); 
 • rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky, pokud bylo v minulém roce vydáno (není nutné, vyřizovala-li odklad naše škola).

Odklad povinné školní docházky 

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce, odloží ředitelka školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku. V případě, že žádáte o odklad povinné školní docházky, vždy žádáte zároveň také o přijetí k základnímu vzdělávání. 

Nezbytné doklady, které budete v takovém případě předkládat, jsou: 

 • žádost o přijetí;
 • rodný list dítěte; 
 • doklad k prokázání vztahu k nezletilému – občanský průkaz zákonného zástupce, který žádost podává, doklad o svěření dítěte do péče (u pěstounů apod.)

a navíc:

Zápisní list nevyplňujete. Nemáte-li dosud doporučení PPP a pediatra nebo psychologa, uvedete u zápisu, zda čekáte na termín vyšetření nebo vyhotovení posudku a dohodnete se na dalším postupu. V případě nedodání všech potřebných dokladů (doporučení z PPP a doporučení pediatra nebo psychologa) do 30 dnů, musí ředitelka školy správní řízení přerušit (viz dále Přijímací řízení). 

Přijímací řízení 

Správní řízení bude zahájeno podáním žádosti zákonného zástupce. Zákonná lhůta pro vyřízení žádosti a vydání rozhodnutí je 30 dnů. O přijetí k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitelka školy na základě platných právních předpisů. 

Účastníkům řízení bude před vydáním rozhodnutí dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí ve věci; to se netýká žadatele, pokud se jeho žádosti v plném rozsahu vyhovuje, a účastníka, který se práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí vzdal. Možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí je stanovena na středu 3. května 2023 v úředních hodinách na sekretariátu školy.  

Přerušit správní řízení musí správní orgán (ředitelka školy) tehdy, pokud žádost neobsahuje předepsané náležitosti, například když v žádosti o odklad chybí přílohy, a pokud by ředitelka nemohla dodržet zákonnou lhůtu 30 dnů pro vydání rozhodnutí. O přerušení řízení a následně o ukončení přerušení řízení vyrozumí ředitelka školy účastníky řízení.

Oznámení přijetí/nepřijetí uchazeče

Přijetí se uchazečům oznamuje zveřejněním seznamu přijatých uchazečů. V seznamu nemohou být uvedena jména, děti zde budou uvedeny pod registračním číslem, které Vám přidělíme u zápisu. U čísla bude uveden výsledek řízení u každého uchazeče (přijat/nepřijat). Seznam bude vyvěšen nejpozději v pátek 26. května 2023 na úřední desce školy a dále způsobem umožňujícím dálkový přístup (na internetových stránkách školy v záložce Úřední deska). Seznam bude obsahovat datum a bude zveřejněn minimálně 15 dnů. 

Dnem zveřejnění seznamu se rozhodnutí o přijetí považují za oznámená a následující den začíná běžet lhůta pro odvolání. 

O přijetí Vašeho dítěte bude vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete ale zažádat o jeho vydání. 

Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude zasláno v písemné podobě.

Mgr. Olga Síbrtová


Upozornění na ukončení podpory mobilní aplikace dmSoftware. Pokračujeme dál se Školou OnLine

Vážení rodiče,

dovolujeme si Vás upozornit, že skončila podpora mobilní aplikace dmSoftware. Prosíme Vás, abyste si do svých mobilních zařízení stáhli novou aplikaci s názvem Škola OnLine. Aplikaci dmSoftware odinstalujte a novou aplikaci naleznete v Google Play nebo App Store. Vaše původní přihlašovací údaje na dmSoftware budou platné v nové aplikaci Škola OnLine. Děkujeme za spolupráci.

Mgr. Ondřej Švrček, Bc. Michal Karban


Jurský svět a Cestování časem? Letní družinka bude ve znamení dobrodružství 

Vážení rodiče,

pro velký zájem v předchozích letech letos opět připravujeme na letní prázdniny školní družinu. Tentokrát na děti čekají dvě týdenní celodružinové hry s tématy Jurský svět nebo Cestování časem.

V týdnu od pondělí 14. srpna 2023 se vydáme objevovat fantastický svět dinosaurů. Součástí letní družiny bude i výlet do DinoParku Ostrava. 

Pokud se děti zajímají o cestování časem, tak týdenní družinovka, kterou zahájíme v pondělí 21. srpna 2023, je pro ně přesně to pravé. Vydáme se proti proudu času. Součástí letní družiny bude i výlet do Velkého světa techniky.

Pro děti otevíráme jedno oddělení prázdninové družiny. Kromě programu pro ně bude zajištěno stravování ve školní jídelně. Termín odevzdání přihlášek je do 31. března 2023. V případě vysokého zájmu budeme rozhodovat o přijetí na základě kritérií pro přijímání žáků do školní družiny.

S případnými dotazy se obracejte na vedoucí vychovatelku školní družiny Lucii Vávrovou, DiS. Těšíme se na společná dobrodružství!

Mgr. Olga Síbrtová 


Každá ponožka jiná? Pojďme vyjádřit podporu lidem s Downovým syndromem

Datum 21. března je symbolické proto, že na tento den připadá Světový den Downova syndromu. Tato vrozená anomálie vzniká poškozením 21. chromozomu. Tyto chromozomy máme dva, ale osoby s Downovým syndromem jej mají hned třikrát.

Je to složité? Ani ne. Je to jedinečné! A proto v tento den si na znak lidské jedinečnosti oblečme dvě rozdílné ponožky. Přidej se k této výzvě i ty, vždyť tě to nic nestojí.

„S dětmi si povídáme o tom, že jinakost patří do našeho světa a měli bychom ji všichni respektovat. Nazutí rozdílných ponožek nám to připomíná. Lidé s Downovým syndromem se narodili s vrozenou vadou a potřebují naši pomoc a podporu, nesmí zůstat vyloučeni ze společnosti.“ uvádí k ponožkovému dni vedoucí vychovatelka školní družiny Lucie Vávrová, DiS.

Bc. Hana Horáková


Týmového ducha v sobě nezapřou! I to prozradil lyžák VII. B

Lyžařský areál ve Velkých Karlovicích otevřel náruč i pro druhou třídu sedmáků. Také oni se vydali vlakem vstříc lyžařskému dobrodružství. V týdnu od 27. února 2023 se po dobu pěti dní snažili zdokonalit své lyžařské schopnosti, a to pod vedením instruktorů Mgr. Martiny Bílkové, Mgr. Pavla Davida a Mgr. Ondřeje Švrčka.

„Týden byl plný slunce, parádního lyžování a atmosféra na chalupě byla výborná,“ takto shrnula své pocity z druhého lyžařského turnusu Martina Bílková. Zážitků určitě bylo nespočet a potvrdilo se, že žáci ze VII. B jsou vážně prima parta – přesvědčili se o tom, jak na svahu, tak i na chatě, kde bylo převážně veselo. O tom, že se sedmákům na sjezdovce dařilo, se byla přesvědčit i ředitelka školy Mgr. Olga Síbrtová a třídní učitelka VII. B Mgr. Gabriela Mynářová.

A souhrn týdne? Jezdilo se na svahu, veselilo se, přednášelo se o tom, jak se správně a bezpečně chovat na horách, hrály se hry a bavilo se – ale především si všichni vyzkoušeli, jaké to je být lyžařem!

Skvělý týdenní pobyt shrnují i reakce žáků:

Karel Valíček: „Jsem rád, že jsem se naučil lyžovat, a divím se, že jsme se dokázali domluvit.“

Erik Štěpán: „K lyžáku jsem se připojil až ve středu a nemohl jsem lyžovat, ale jsem rád, že jsem zažil tu srandu na chalupě!“

Daniel Švec: „Poslední večer byl super, moc jsem si celý týden užil.“

Alex Buchar: „Program a jídlo bylo perfektní!“

Sabina Slezáková: „Při soutěžích byla sranda a museli jsme fungovat jako tým. Lyžování mě začalo hodně bavit, určitě přemluvím rodinu a budeme jezdit lyžovat!“

Přehled vítězů:

První družstvo: 1. Alex Buchar, 2. Vojtěch Stacha, 3. Gabriela Vítková

Druhé družstvo: 1. Valerie Pustějovská, 2. Sabina Slezáková, 3. Ema Holubová

Bc. Hana Horáková


Od počáteční nejistoty až po sjezd bez váhání, to byl lyžák VII. A

Sen každého lyžaře je, aby byl pěkně upravený svah prosvícen sluncem a aby fronty na vlek nebyly nekonečné. Tak schválně, splnila se tato přání lyžníkům ze VII. A třídy, kteří v pondělí 20. února 2023 vyrazili vlakem do Velkých Karlovic na pětidenní lyžařský výcvik?

Silnou sestavu žáků doplnili tři instruktoři Mgr. Martina Bílková, Mgr. Pavel David a Mgr. Ondřej Švrček, aby zdokonalili dosavadní lyžařské schopnosti sedmáků. „Převážná část byli začínající lyžaři, kteří se s úkolem naučit se lyžovat popasovali různě. Někteří se naučili hned, jiní museli potlačit slzičky a pak pořádně zabrat. Snaha ale byla vidět u všech a nakonec se naučila lyžovat celá parta,“ shrnuje dojmy z lyžáku Martina Bílková. A že se sedmákům na svahu dařilo, se byla přesvědčit i jejich třídní učitelka Mgr. Bohdana Hutyrová.

Kromě tradiční diskotéky si zábavu také připravili holky i kluci a bylo se na co koukat! V závěru týdne se konaly také lyžařské závody. Jak si s nimi žáci poradili, se můžete podívat na přehledu níže.

Také samotní sedmáci k tomu mají co říci…

Tereza Ulčáková „První den jsem si myslela, že ten velký svah nikdy nesjedu, ale nakonec jsem to dokázala!“

Regina Juráková: „Máme z lyžáku hodně nezapomenutelných zážitků, celkem jsme se sblížili.“

Tomáš Socha: „Jídlo bylo perfektní, takový řízek, to byla lahůdka!“

Roman Chalupa „Měl jsem obrovskou radost, že sjedu svah. Celý týden jsem se dobře bavil.“

Izabela Pustějovská: „Překvapilo mě, jak rychle jsem se naučila lyžovat. A ještě mě naštvalo, že kluci nechtěli vůbec tančit na závěrečné párty, tak to musely rozjet holky.“

To jsme rádi, že dojmy byly pozitivní a snad se s tím tancem kluci příště polepší.

Přehled vítězů

První družstvo: 1. Tomáš Socha, 2. Lukáš Goláň, 3. Veronika Koudeláková

Druhé družstvo: 1. Vojtěch Hlavička, 2. Izabela Pustějovská, 3. Regina Juráková

Bc. Hana Horáková


Projekt Veselé zoubky: prvňáčci už vědí, jak se starat o svůj chrup

„Hned na startu týdne navštívila prvňáčky dentální hygienistka,“ směje se v úvodu třídní učitelka první třídy Mgr. Kateřina Martinková a pokračuje: „Abychom se více ponořili do zoubkové nálady, vzala jsem si s sebou i vhodné pomůcky a náčiní. Povídali jsme si na téma zdravých zubů. Vysvětlili jsme si, proč vzniká kaz, jak mu mohou sami žáci předejít a společně jsme natrénovali správnou techniku čištění chrupu.“

Někteří žáci byli tak šikovní, že si spočítali své mléčné zuby. Jaké bylo překvapení, když zjistili, že ne všichni mají svou výbavu v plném počtu.

Akce se uskutečnila v pondělí 6. března 2023 a díky spolupráci s drogerií DM dostali žáci tašku plnou překvapení. Když nakoukli dovnitř, všichni se mohli radovat z kartáčků a zubní pasty. Dále pak z přesýpacích hodin, díky kterým budou již přesně vědět, jak dlouho se zoubky čistí, a v neposlední řadě z brožury a nálepky se správnou technikou čištění.

„Tento projekt bude prvňáčky provázet ještě několik dní, protože se pokusí zapojit do jeho dalšího pokračování na prevenci zubního kazu. Věřím, že se dětem povedou vyrobit krásná díla a budeme je moci poslat do soutěže o ceny,“ uzavírá jejich třídní učitelka.

Bc. Hana Horáková


Lyžovačka se Sluníčkem pro děti ze školky i ze školy byla opravdu sluníčková

Jen co se školáci vrátili po jarních prázdninách do lavic, čekalo na žáky z prvního stupně a děti z mateřské školy sněhové dobrodružství: lyžování se Sluníčkem! Každý den od pondělí 20. února do pátku 24. února 2023 se celkem dvacet osm dětí ze školy i mateřinky po obědě vypravilo společně s pedagogy smluveným autobusem na Bílou. Tam už na ně čekali instruktoři, kteří jim společně s pedagogy pomohli přezout se do lyžáků a nachystat vše potřebné na pobyt na sjezdovce.

První den proběhlo rozřazení do týmů podle zkušeností dětí s lyžováním. Vznikly tak tři skupiny – Rybičky, Holubi a Kravičky. „Děti měly k dispozici sjezdovku s lyžařským pásem pro úplné začátečníky, větší sjezdovku s pomou pro pokročilé a pro ty nejzdatnější velkou sjezdovku s kotvou. V průběhu lyžařského kurzu se děti na sjezdovkách různě posunovaly podle toho, jak se v lyžování zdokonalovaly,“ popisuje realizaci kurzu zástupkyně ředitelky Mgr. Markéta Martinů, která celou akci zorganizovalo.

„Na závěr v pátek se na velké sjezdovce za přítomnosti mnoha rodičů našich žáků konaly závody, kterých se účastnily týmy Holubů a Kraviček, tedy týmy žáků základní školy. Děti z mateřské školy zase předvedly rodičům své dovednosti na sjezdovce s pomou. Úplně na konci proběhlo vyhlášení výsledků a ocenění vítězů,“ líčí závěrečné dětí ve Ski areálu Bílá Markéta Martinů.

Celý program doprovázeli maskoti Sluníčko a Brumík a na sjezdovce panovala opravdu skvělá atmosféra. „Lyžování bylo super, moc jsem si to užil,” pochvaluje si průběh kurzu vítěz závodů z týmu Holubů Marek Takács.

Bc. Hana Horáková


Pozvánka na prohlídku školy a přednášku o školní zralosti a připravenosti

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

zveme Vás na prohlídku základní školy spojenou s přednáškou o školní zralosti a připravenosti, kterou pro Vás připravila zástupkyně ředitelky pro první stupeň základní školy a mateřskou školu Mgr. Markéta Martinů, která ve škole zároveň působí jako vedoucí metodického sdružení pro první stupeň.  

Společně se setkáme ve čtvrtek 16. března 2023 v 15:30 hodin u hlavního vchodu do budovy základní školy.

Těšíme se na Vaši účast i dotazy, které se týkají vzdělávání dětí v naší škole i samotného nástupu k povinné školní docházce.

Mgr. Olga Síbrtová 


Pozvánka do školy na komentovanou prohlídku s průvodcem

Milé děti, vážení rodiče,

srdečně Vás zveme do naší školy na komentovanou prohlídku s průvodcem, která se uskuteční v úterý 14. března 2023.

Komu je tato prohlídka určena? Především dětem a rodičům, kteří mají zájem, aby jejich děti od příštího školního roku začaly navštěvovat naši základní školu – nikoliv však od prvního ročníku, ale po přestupu na druhý stupeň. Tato pozvánka tedy necílí na naše budoucí prvňáčky; pro ně a jejich rodiče připravujeme jiné akce.

Nejvíce dětí k nám běžně přestupuje ze Základní školy Kopřivnice-Mniší, a právě pro ně tuto prohlídku chystáme. Navštívit nás může ale kdokoliv další – děti a rodiče, kterých by se přestup týkal až v přespříštím roce, kdokoliv, kdo uvažuje o změně školy…

V případě jakýchkoliv dotazů se obracejte na mou zástupkyni Mgr. Martinu Bílkovou na telefonním čísle 774 429 360. Jinak se na Vás budeme těšit od šestnácti hodin ve škole.

S přáním hezkých dnů

Mgr. Olga Síbrtová


Informace o doučování v březnu 2023 a březnové termíny doučování

Vážení rodiče, 
v měsíci březnu pokračuje v naší škole doučování v rámci Národního plánu doučování. Je stanoven základní harmonogram doučování, který se může v průběhu doučovacího období měnit s ohledem na nově vzniklé potřeby při doučování (zařazení žáků do skupin, zařazení dalších předmětů apod.). 

Rozpis vyučování na měsíc březen najdete zde.

Změny v doučování stanoveném tímto rozpisem mohou vzniknout i na základě nepřítomnosti doučujících na pracovišti – může docházet k suplování, změně doučovaného předmětu, spojování skupin. Pokud je Vaše dítě zařazeno do doučování a doučování bude muset být z organizačních důvodů zrušeno, budete o této skutečnosti předem informováni třídními učiteli. Národní plán doučování je realizován v rámci Národního plánu obnovy, finanční prostředky na doučování jsou poskytnuty z fondu Evropské unie – Next Generation EU. Cílenou podporu lze použít pouze za účelem doučování potřebných žáků, tedy individuální nebo skupinové doučování. Kritéria pro výběr žáků zůstávají stejná jako v předchozím období.

  Mgr. Olga Síbrtová


Velký školní karneval: rej masek, diskotéka, kavárnička i spousta zábavy a soutěží

V pátek 10. února proběhl v naší škole Velký školní karneval pod taktovkou školní družiny, Od čtvrté hodiny odpolední se ve škole začali scházet malí návštěvníci v maskách v doprovodu svých rodičů a blízkých. O průvodní slovo se během tříhodinové akce postarali učitelé Ing. Daniel Otýpka společně
s Mgr. Markétou Martinů.

A tak poslední školní den před začátkem jarních prázdnin si mohly děti ze školky i školy a jejich doprovod zaskotačit, předvést svou masku a společně se pobavit. „Pro všechny byl ve třídách připravený bohatý
doprovodný program určený pro menší i větší. Tombola, občerstvení v kavárně, v tělocvičně zase byla diskotéka. Všude rejdily masky a převleky a bylo moc dobře,“ popisuje karnevalové veselí vedoucí vychovatelka školní družiny Lucie Vávrová, DiS.

Ve čtvrté třídě úřadoval žákovský parlament s připravenými soutěžemi a zábavnými úkoly pod vedením učitelky Mgr. Gabriely Mynářové a asistentky pedagoga Michaely Bačové. Soutěžící si mohli vyzkoušet trefit se malým balónkem do kelímků, vyrobit si samolepku nebo poslepu rozpoznat vybrané věci. Koho honila mlsná, vydal se do kavárničky, o kterou se na hlavní chodbě starala učitelka pracovních činností Mgr. Monika Čempel spolu s aktivními žáky z kroužku Cukrářské a kuchařské dobroty.

„Moc bych chtěla poděkovat všem maminkám, které upekly a připravily dobroty do kavárny. Ruku k dílu přiložili také zaměstnanci školy, a ačkoli to zpočátku tak nevypadalo, jídla bylo nakonec víc než dost. Výtěžek v celkové výši 14 797 Kč doputoval do kasičky Spolku rodičů a přátel školy a bude využit na nákup pěkných cen do soutěží, dopravu pro děti z mateřské školy a žáky základní školy na různé akce a další odměny. Díky patří také panu starostovi Ing. Aleši Mičulkovi za sladkosti věnované do tomboly, DJ Stoupovi, který vystoupil bez nároku na honorář, a všem pracovníkům školy za pomoc při organizaci karnevalu,“ závěrem děkuje ředitelka školy Mgr. Olga Síbrtová s tím, že největší díky si zaslouží Lucie Vávrová, která je tradičně hlavní organizátorkou této společenské akce.

Bc. Hana Horáková


Znáš vlajky světa? Žáci z druhého stupně v soutěži otestovali své zeměpisné znalosti

Ve čtvrtek 1. února 2023 se vybraní zástupci z řad žáků napříč druhým stupněm zúčastnili soutěže nazvané „Znáš vlajky světa?“, kterou zorganizoval učitel zeměpisu Ing. Daniel Otýpka. Sám k tomu dodává: „Poznat vlajky světa je výborná a obohacující znalost, kterou můžete využít v mnoha oblastech, jako je politická geografie nebo třeba sport.“

Soutěžilo se ve dvou kategoriích, první zahrnovala soutěžící ze šestých a sedmých ročníků, ve druhé poměřili své znalosti žáci osmých a devátých tříd. Pravidla byla pro všechny stejná: poznat vlajku dané země a správně vepsat název státu do daného políčka formuláře. Soutěžilo se v šesti oblastech: Evropa, Asie, Amerika, Austrálie a Oceánie, Afrika a Svět. Poslední oblast byla složena z vlajek z předešlých oddílů.

Pro některé žáky to byla velká výzva, jiní si šli vyzkoušet, jak se ve vlajkách orientují. Napětí bylo znát do poslední chvíle, protože nikdo z žáků netušil, jak si vedou ti druzí. Konečně dopsala i poslední skupina a čekalo se na vyhlášení výsledků.

„Velice mile mne překvapila znalost mnoha žáků v této oblasti. Jsem velice rád, že většina soutěžících věnovala spoustu svého volného času k tomu, aby se něco nového naučili. Celá soutěž probíhala v příjemné atmosféře a zároveň v duchu fair play, což rovněž oceňuji,“ pochvaluje si Daniel Otýpka.

Maximální počet bodů, které mohli soutěžící získat, bylo sto dvacet tři bodů. A tak o nemalé překvapení na závěr se postarala trojice žáků z deváté a osmé třídy: Nikola Běčáková, Josef Mičulka a Jakub Pícha, kteří získali maximální počet bodů, tedy všichni se umístili na prvním místě. Z tohoto důvodu si drobné ocenění zasloužila i Vanesa Tichavská, které plný počet bodů unikl o jeden jediný bod.

Z mladší kategorie, tedy ze tříd šestých a sedmých, se na prvním místě umístil Vít Horečka, na druhém místě Dominik Kubala a třetí místo obsadil Maxmilián Havel. Všichni s úctyhodným počtem bodů!

„Děkujeme Spolku rodičů a přátel školy za poskytnutí finančního obnosu pro zakoupení cen. Velké díky patří především všem žákům za účast a vítězům gratulujeme!“ vzkazuje slova díků zástupkyně ředitelky Mgr. Martina Bílková.

Přehled vítězů

Šesté a sedmé ročníky

 1. Vít Horečka
 2. Dominik Kubala
 3. Maxmilián Havel

Osmé a deváté ročníky

 1. Nikola Běčáková, Josef Mičulka, Jakub Pícha
 2. Vanesa Tichavská

Bc. Hana Horáková


Projekt Lichnov: Pošli to dál pokračuje. Šesťáci s prvňáčky společně potvrdili, že v lichnovské škole táhneme za jeden provaz

logo Moravskoslezského kraje

Středa 1. února 2023 byla pro první třídu a šesté třídy dnem plným překvapení, příjemných chvil a společných zážitků, které navazovaly na prosincový stmelovací pobyt ve Vanaivanu. Ve škole totiž znovu ožil projekt Lichnov: Pošli to dál, tentokrát projektovým dnem Společně táhneme za jeden provaz.
„Šesťáci si jako patroni prvňáčků vymysleli pro své mladší kamarády pestrou směsici úkolů a soutěží, které byly rozmístěny různě po škole. A tak prvňáčci museli překonat přesouvání kostek pomocí provázků a gumičky, zvládnout zavazování tkaniček, lovit obrázky v týmech, hledat rozdíly na obrázku, poslepu kreslit nebo si zapamatovat různé předměty,“ popisuje úkoly v prostorách školy třídní učitel VI. A Ing. Daniel Otýpka.


Ale to nebylo zdaleka vše. „Rozhodli jsme se využít i útočiště školní zahrady a rozmístit úkoly také tam. Žáci zde nachystali skákání přes švihadlo, napodobování chůze zvířat, překážkovou dráhu, lovení rybiček z vody, trefování do terče šiškou, kdy museli prokázat dobré komunikační dovednosti, neboť jeden měl zakryté oči a druhý jej navigoval,“ líčí venkovní část programu třídní učitelka VI. B Mgr. Ivana Michaličková s tím, že prvňáčci nebyli na úkoly sami, neboť byli rozděleni do skupinek společně se svými velkými kamarády z šestky. Na závěr společného dne si všichni dohromady namalovali ve skupinkách svého patrona.


Přestože byla venku docela zima a foukal vítr, žáci si užili spoustu legrace, navzájem se zase o něco více poznali a možná vznikla i nová kamarádství.
„Velké poděkování patří třídním učitelům šestých ročníků Ivaně Michaličkové a Danielu Otýpkovi a také asistentce pedagoga Michaele Bačové, kteří našim šesťákům pomohli s koordinací úkolů a jejich přípravou. I díky jejich spolupráci se společná akce vydařila,“ chválí organizaci zástupkyně ředitelky Mgr. Martina Bílková, která ve škole působí jako metodik prevence rizikového chování a má program projektu Lichnov: Pošli to dál na starosti.


„Starší žáky baví připravovat úkoly pro ty mladší, díky tomu se učí spolupracovat, komunikovat, řešit problémy, ale také zodpovědnosti za svěřené úkoly. Při plnění úkolů si následně uvědomují, že ne všechny děti si ihned ví rady, proto jsou připraveni jim pomáhat, navést je. Komunikují přitom nejen s prvňáčky, ale i mezi sebou, aby se vše zdárně podařilo,“ dodává Martina Bílková.
Na projekt Lichnov: Pošli to dál získala škola účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro podporu aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže ve výši sto tisíc korun.

Bc. Hana Horáková


Úsměv na rtu a brusle na nohou – takový byl poslední den prvního pololetí pro žáky druhého stupně

Poslední lednový den, kdy se rozdávalo pololetní vysvědčení, si žáci druhého stupně zpestřili výjezdem na Zimní stadion ve Frenštátě pod Radhoštěm. Celkem šedesát osm žáků se společně s učiteli a asistentkami vydalo bruslit.

„Žáci si brusle vezli s sebou, jiní si je na místě zapůjčili. Ale na ledě se všichni rozjeli s nadšením a dobrou náladou,“ popisuje akci tělocvikář Mgr. Ondřej Švrček, který bruslení pro žáky zorganizoval, a dodává: „Někteří z žáků stáli na bruslích poprvé, těm pomáhaly nejen pomocné opory, ale také zkušenější spolužáci. Další si vzali hokejky a proháněli se za pukem. Na ledě panovala velmi příjemná zimní atmosféra.“


Jediný smutek přišel v momentě, kdy bylo třeba si brusle sundat a vydat se na autobus zpátky do školy. Snad všichni žáci se shodli na tom, že je bruslení bavilo.
„Jsem rád, že jsem si vyzkoušel něco nového, je to celkem zábava,“ komentuje sportovní dopoledne Martin Zeman z VI. B. „Bylo by skvělé, kdybychom mohli jezdit častěji,“ dodává jeho spolužačka z paralelní třídy VI. A Kateřina Machalová.


I mezi pedagogy byla znát spokojenost z proběhlé akce. Jsme proto rádi, že se akci podařilo zorganizovat a všichni zúčastnění si poslední den prvního pololetí náležitě užili.

Bc. Hana Horáková


Pěkné umístění i zajímavá zkušenost ze soutěže Office 2023 pro naše osmáky

Ve čtvrtek 26. ledna 2023 se osmá třída vydala ranním autobusem na soutěž Office 2023, která se konala v Mendelově střední škole v Novém Jičíně.
„V učebně žáky rozdělili na dvě skupiny a poté dostali zadání, které se dělilo na tři kategorie: práce v dokumentech, práce s prezentacemi a hledání na internetu. Za každý správně vypracovaný úkol získávali body. Po splnění všech úkolů měli hodinu volnou, než se vyhlásí deset nejlepších studentů,“ popisuje dlouhé čekání na výsledky Mgr. Ondřej Švrček, třídní učitel osmáků.
Soutěžily základní školy a gymnázia z různých měst. Celkem čtyřicet tři studentů. Do top desítky se sice osmá třída nedostala, ale i tak jsme se umístila na krásném třináctém a patnáctém místě z čtyřiceti! Po skončení soutěže se osmáci spokojeni s výsledkem vrátili linkovým autobusem do Bordovic a odtud je čekala pěkná procházka nazpátek do Lichnova.

Vanesa Tichavská, žákyně VIII. třídy


Nabídka účasti na exkurzi do Památníku holocaustu Auschwitz-Birkenau u polské Osvětimi

Vážení,
naše škola letos opět pořádá exkurzi do Památníku holocaustu Auschwitz-Birkenau pro žáky devátých tříd. Zbývá nám několik míst v autobuse, proto jsme se rozhodli oslovit veřejnost s nabídkou účasti na tomto zájezdu.

Zájezd se uskuteční v pondělí 17. dubna 2023. Předběžná cena zájezdu je stanovena na 800 Kč (zahrnuje autobusovou dopravu s odjezdem z Lichnova, cestovní pojištění, vstupné a průvodce). Pojede se v 6:30 ráno, prohlídka památníku proběhne od 9:30 do 13:00 hodin, návrat do Lichnova je v 16:00 hodin.
Přihlašovat se můžete u naší učitelky dějepisu Mgr. Ivany Michaličkové prostřednictvím e-mailu ivana.michalickova@zslichnov.cz nebo telefonicky na čísle 774 413 360.
Upozorňujeme, že zájezd není vhodný pro děti do 14 let.

Mgr. Olga Síbrtová


Přednáška Dítě na internetu napověděla rodičům, jaká rizika jejich dětem hrozí na sociálních sítích a v elektronické komunikaci

V pondělí 16. ledna 2023 se uskutečnila ve spolupráci se Spolkem rodičů a přátel školy v prostorách naší základní školy přednáška Dítě na internetu.
„Pozvání přijal Tomáš Velička, ředitel Poradny pro primární prevenci v Ostravě. Beseda byla určena pro rodiče a pedagogy a zaměřovala se na bezpečné chování na internetu. Hlavním tématem byla možná rizika nejen na internetu, ale především na sociálních sítích a v elektronické komunikaci,“ popisuje obsah přednášky zástupkyně ředitelky Mgr. Martina Bílková, která ve škole působí jako metodik prevence rizikového chování a přednášku zorganizovala.
Posluchačům byly vysvětleny klíčové pojmy spojené s internetem a sociálními sítěmi, jako jsou klonované profily, happy slapping, stalking, trolling, kyberšikana, netolismus. Lektor uváděl své zkušenosti získané při práci s dětmi a nabádal k opatrnosti a především informovanosti.
Na závěr doporučil přítomným rodičům využívat aplikaci Family Link a možnost se v závažných případech obrátit na poradnu www.e-bezpeci.cz, kde návštěvníci naleznou podporu v oblasti kyberšikany či dezinformací.
„Poděkování patří panu řediteli Tomáši Veličkovi. Bylo zřejmé, že návštěvníci přednášky odcházeli s nabytými informacemi spokojeni, byť možná trošku překvapeni uváděnými příklady, co vše se může ve virtuálním prostředí stát a k jakým důsledkům může vést nikoliv záměrně nezodpovědné chování, ale spíše neznalost. Nesmím opomenout zmínit také Spolek rodičů a přátel školy, který besedu finančně podpořil,“ děkuje za uspořádanou přednášku ředitelka školy Mgr. Olga Síbrtová.

Bc. Hana Horáková


Informace o doučování v únoru 2023 a únorové termíny doučování

Vážení rodiče, 
v měsíci únoru pokračuje v naší škole doučování v rámci Národního plánu doučování. Je stanoven základní harmonogram doučování, který se může v průběhu doučovacího období měnit s ohledem na nově vzniklé potřeby při doučování (zařazení žáků do skupin, zařazení dalších předmětů apod.). 
Rozpis vyučování na měsíc únor najdete zde.
Změny v doučování stanoveném tímto rozpisem mohou vzniknout i na základě nepřítomnosti doučujících na pracovišti – může docházet k suplování, změně doučovaného předmětu, spojování skupin. Pokud je Vaše dítě zařazeno do doučování a doučování bude muset být z organizačních důvodů zrušeno, budete o této skutečnosti předem informováni třídními učiteli.
Národní plán doučování je realizován v rámci Národního plánu obnovy, finanční prostředky na doučování jsou poskytnuty z fondu Evropské unie – Next Generation EU. Cílenou podporu lze použít pouze za účelem doučování potřebných žáků, tedy individuální nebo skupinové doučování. Kritéria pro výběr žáků zůstávají stejná jako v předchozím období.

  Mgr. Olga Síbrtová


Nejmladší žáci naší školy vyrazili do Divadla loutek

V pátek 20. ledna 2023 se vypravily děti z první, druhé a třetí třídy do ostravského Divadla loutek. Čekala na ně nová pohádka Myši patří do nebe.
„Pohádka byla velmi moderně zpracovaná. Efekty v 3D formátu na pozadí a pára sršící z jeviště žáky dokonale vnesla do děje, který byl docela napínavý. Totiž myška Šupito, kterou pronásledoval hladový lišák Bělobřich, při útěku spadla do propasti. Tím však příběh nekončí, ale naopak začíná,“ prozrazuje něco málo z děje divadelního představení třídní učitelka prvňáčků Mgr. Kateřina Martinková, která pro děti představení zajistila.


Do Divadla loutek vyjely z Lichnova rovnou dva autobusy plné dětí napjatých očekáváním. Děvčata byla krásně nastrojená v šatech a ani kluci ve svých slušivých košilích jim neudělali ostudu. A jaké zážitky si žáci z výjezdu přinesli?
„Nejvíc se mi líbil Bělobřich, jak se proměnil ze zákeřného lišáka na fajn kamaráda,“ vzpomíná Šimon Matúš. Anička Zemanová si také našla svou oblíbenkyni: „Mně se moc líbila myška Šupito, srandovně si hrála s oříškem.“
Děti si své zážitky z divadla připomínaly i v dalších dnech ve škole, když kreslily, co se jim na představení nejvíce líbilo. Vybrané kresby najdete v naší fotogalerii.

Bc. Hana Horáková


Děti z naší i bordovické školky zasedly poprvé do školních lavic

Ve čtvrtek 26. ledna 2023 měli prvňáčci tu čest přivítat ve své třídě předškoláky z lichnovské i bordovické mateřské školy. Předškoláci si vybrali mezi prvňáky své kamarády, kteří jim po celou dobu návštěvy byli nápomocní jako jejich parťáci. Všichni se úkolu zhostili velmi statečně a byli na sebe náležitě hrdí. Prvňáčci budoucím školákům ukázali, co vše se už zvládli naučit, a sami je učili číst, psát i počítat.


„Společně jsme vybrali písmenko „EŠ“ jako školák, a to je provázelo po celou dobu výuky. Písmenko jsme nejdříve syčeli jako hadi, poté jsme mu nasadili korunu a následně vzniklo naše zmiňované Š. Zajeli jsme si na výlet mašinkou, kdy si děti zazpívaly a zatancovaly. Ještě je prvňáčci naučili písmeno napsat a následně i vyhledat ve slovech, která jim nejprve přečetli. Předškoláčci byli ohromně šikovní a všechna „eš“ ve slovech objevili,“ pochvaluje si společnou práci se všemi dětmi třídní učitelka prvňáčků Mgr. Kateřina Martinková.


„Po chvilce češtinky jsme se pustili i do počítání. Zde jsme pro změnu jeli autobusem na výlety a počítali cestující. Někteří z předškoláků chtěli zajet k moři, jiní se spokojili se zoo,“ popisuje další aktivity Kateřina Martinková.
Při společné práci panovala mezi dětmi milá a přátelská atmosféra. Věříme, že se díky návštěvě spousta budoucích školáků začala těšit do školy ještě více. A my se na ně naopak budeme těšit u zápisu, protože byli opravdu velmi ššššikovní!

Bc. Hana Horáková


Pozvánka do školy na Velký školní karneval

Naše škola zve všechny děti z mateřské školy, žáky základní školy a rodinné příslušníky na Velký školní karneval, který můžeme v naší základní škole opět uspořádat po covidové odmlce.


Pro návštěvníky bude připravena tombola i bohatý program. Těšit se můžete na diskotéku s DJ Stoupou, kterému tímto děkuji za podporu školy, neboť na akci bude účinkovat bez nároku na honorář. Čekat na Vás bude opět kavárnička s občerstvením. Určitě nachystáme něco dobrého, ale budeme moc rádi, když se zapojíte a také připravíte něco na zub, na čem si pochutnáte a zároveň nákupem podpoříte naše děti prostřednictvím Spolku rodičů a přátel školy. Výtěžek z akce poputuje na podporu školních aktivit pro děti, různé odměny a ceny do soutěží. Touto cestou Vám moc děkuji za pomoc a přízeň.

V prostorách školy bude zajištěn dohled pedagogů, nicméně po dobu akce budou za děti a žáky zodpovídat jejich rodiče či jiný doprovod.

Těšíme se na originální masky, společné setkání i spoustu zábavy.  
Jménem celého týmu zaměstnanců školy Vás zve

Mgr. Olga Síbrtová


Informace o nové organizaci pěveckého sboru a možnostech dalšího přihlašování

Vážení rodiče,
dovolte mi, abych Vás informovala o změně v organizaci našeho školního pěveckého sboru. MgA. Jiří Najvar už nebude od druhého pololetí učit hudební výchovu v naší základní škole. Nadále s ním však budeme spolupracovat coby s učitelem První soukromé ZUŠ MIS Music Kopřivnice.

Z tohoto důvodu jsme museli nějakým způsobem vyřešit fungování našeho školního pěveckého sboru. Ten bude dále existovat, musíme jej ale převést pod hlavičku ZUŠ MIS Music. Co tato změna přinese?

Sbor se rozdělí na dvě oddělení:

 • pro děti od 6 let (které dosáhly 6 let k 1. září nebo které dosáhly 6 let k 1. únoru – nástup od druhého pololetí) – pro děti z MŠ a žáky 1. a 2. ročníku ZŠ – středa 14:00–14:45;
 • pro žáky 3. až 9. ročníku ZŠ – středa 14:50–15:35.

Nově se budou moci přihlásit i děti z MŠ a také žáci ZŠ. Sbor vedený pod hlavičkou ZUŠ nese navíc i možnost získat vysvědčení o absolvování ZUŠ, což se žákům může později hodit například při přijímacím řízení na střední školy.

Také rodiče stávajících zpěváků musí své děti do nově organizovaného sboru přihlásit, a to zde.
(elektronická přihláška/přihláška ke studiu/Obor: hudební/Studijní zaměření: Pěvecký sbor/Pobočka: Lichnov)

Účast ve sboru se stane vzděláváním dítěte (nikoliv jako doposud zájmovou činností), a s tím souvisí i platba školného 300 Kč za pololetí – info o školném zde

V případě dotazů se prosím obracejte přímo na MgA. Jiřího Najvara, a to buď prostřednictvím e-mailu jiri.najvar@gmail.com, nebo na telefonním čísle 721 213 734.

S přáním hezkých dnů

Mgr. Olga Síbrtová


logo Moravskoslezského kraje

Stmelujeme se: osmáci s šesťáky a šesťáci s prvňáky. Patronství ve Vanaivanu přineslo spoustu zážitků a zábavy

V úterý 20. prosince 2022 společně vyrazili žáci tříd VI. A, VI. B a VIII. na další akci do skautského centra Vanaivan v Kopřivnici. Celý den byl zaplněn aktivitami spojenými s postavou Harryho Pottera – zahráli si Famfrpál, vyrobili si kouzelnickou hůlku – a hlavně celou dobu pracovali rozdělení do čtyř kolejí.
„Neodradilo nás ani obrovské množství sněhu – právě naopak: neustále jsme se koulovali, stavěli sněhové sochy, váleli se… Není divu, že žáci byli celí promoklí, hlavně ti, kteří se příliš dobře neoblékli. Naštěstí se všichni mohli zahřát v zázemí Vanaivanu teplým čajem,“ sdílí předvánoční zážitky z prvního dne třídní učitelka VI. B Mgr. Ivana Michaličková.


„Pěkná podívaná byla na žáky, když starší žáci předávali poselství dobrých vztahů a pomoci svým mladším následníkům ze šesté třídy,“ popisuje dobrou náladu třídní učitel VI. A Ing. Daniel Otýpka.
Následující den ve středu 21. prosince 2022 pokračovali šesťáci ve stmelovací akci, ale místo osmáků je tentokrát doprovodili prvňáčci. „Trošku nás sice ubylo, zřejmě vzhledem k počasí předchozího dne, ale i v nižším počtu jsme si akci opět užili. I prvňáčci se rozdělili do kolejí a my jsme se o ně starali – pomohli jsme jim s oblékáním, nazouváním bot, s umytím nádobí po obědě,“ popisuje vzájemnou spolupráci Ivana Michaličková. Venku si žáci společně zahráli několik her, aby se lépe poznali a vyrobili erb koleje. Nakonec si někteří žáci postavili i sněhuláka!


Po celé dva dny byla atmosféra velice pohodová, kamarádská, ale zároveň zdravě soutěživá.
„Šesťáci převzali z prvního dne jim vloženou důvěru a míru odpovědnosti za spolužáky z prvního stupně a trpělivě jim pomáhali nejen ve splnění zadaných úkolů, ale hlavně jim byli nápomocni i v běžných životních situacích,“ popisuje Daniel Otýpka.
Oba dva dny si žáci ze šestých tříd nesmírně užili nejen kvůli sněhovým radovánkám a koulovačkám, ale především kvůli času strávenému se svými spolužáky napříč různými ročníky a snad možná i díky nově vzniklým kamarádstvím!

Na projekt Lichnov: Pošli to dál získala škola účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro podporu aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže ve výši sto tisíc korun.

Bc. Hana Horáková


logo Moravskoslezského kraje

Moudrý klobouk, kouzelnické hůlky, kolejní erby a spousta zážitků. Takový byl stmelovací pobyt prvňáčků a šesťáků

Ve středu 21. prosince 2022, ve sněhovém předvánočním čase, vyrazili prvňáci spolu se svými staršími spolužáky z šestých tříd do skautského centra Vanaivan na stmelovací pobyt s názvem Jak to vidí moudrý klobouk. Projekt Lichnov: Pošli to dál byl zaměřený na spolupráci, vzájemné poznávání i sebepoznávání.
„Vlčí smečka prvňáčků se těšila na bohatý program, které si pro nás připravily vedoucí centra Dana Žambochová a Radka Hyvnarová. Díky sněhové nadílce si všichni užili nejen hry uvnitř centra, ale i zimní radovánky se vším všudy. O sněhuláky v nadživotní velikosti opravdu nebyla nouze,“ vtipně glosuje třídní učitelka prvňáčků Mgr. Kateřina Martinková.


Šesťáci, kteří už byli rozřazeni do kolejí, dostali do svých týmů prvňáčky, které po celou dobu vedli a opečovávali – a to nejen při hrách nebo během učení pokřiku své koleje, ale také při obědě, který všem žákům opět dovezl pan starosta Ing. Aleš Mičulka ze školní jídelny.


„Pod rukama žáků vznikaly kouzelnické hůlky a společně vytvořené erby jednotlivých kolejí. Mladší děti vzhlížely k těm starším a byla mezi nimi vidět skvělá spolupráce,“ popisuje Kateřina Martinková s tím, že děti sice zmrzlé, ale plné zážitků docestovaly nazpátek domů a již se mohou těšit na další kouzelné zážitky s čarovným kloboukem.


Na projekt Lichnov: Pošli to dál získala škola účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro podporu aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže ve výši sto tisíc korun.

Bc. Hana Horáková


logo Moravskoslezského kraje

Osmáci ve Vanaivanu zachránili profesorku McGonagallovou a plnili úkoly sami i se šesťáky

V pondělí 19. prosince 2022 vyrazili žáci osmé třídy na stmelovací pobyt. Čekal je jeden den, který strávili samostatně, další den se k nim připojili žáci šestých tříd.


Vše započalo v Kopřivnici u kostela sv. Bartoloměje v parku, kde byli osmáci rozděleni podle barev do čtyř skupin, tedy kolejí. „Na Vanaivanu je čekala připravená místnost v jejich barvách a se jménem koleje. Než byli ale vpuštěni do školy čar a kouzel, museli osvobodit paní profesorku McGonagallovou. Nejdříve ji museli doprovodit zpátky do školy a přečíst zaklínadlo a pak každá kolej musela připravit máslový ležák, který McGonagallová vypila a vrátil se jí tak hlas,“ prozrazuje tajemnou zápletku třídní učitel osmé třídy Mgr. Ondřej Švrček. Následně si žáci pro svou kolej vytvořili pokřik a museli se ho naučit, aby jej mohli předat následující den dalším členům koleje.


V úterý 20. prosince pokračoval stmelovací pobyt osmáků, ale přidaly se k němu i obě šesté třídy. Ty byly ve skautském centru Vanaivan rozřazeny podle balónků do již připravených kolejí k žákům z osmičky.
„V rámci svých kolejí starší žáci naučili mladší žáky pokřik jejich koleje. Dále přišel na řadu turnaj ve Famfrpálu. Aby se ale mohl uskutečnit, musela každá kolej rozluštit šifru a najít svůj Camrál. Turnaje se zúčastnily všechny koleje. Po turnaji si každý žák bradavické školy vyrobil kouzelnickou hůlku. Žáci se ten den rozloučili kolektivními hrami, jež byly založené na týmové spolupráci,“ uzavírá povídání Ondřej Švrček.


Na projekt Lichnov: Pošli to dál získala škola účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro podporu aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže ve výši sto tisíc korun.

Bc. Hana Horáková


Pozvánka do školy na přednášku Dítě na internetu

Vážení rodiče,
dovolte mi, abych Vás pozvala na besedu na velmi aktuální téma, kterým je Dítě na internetu, kterou pro Vás zajistila Mgr. Martina Bílková, tentokrát v roli metodika prevence rizikového chování. Záměrně jsme zvolili téma, které – alespoň se domníváme – může být pro Vás velmi zajímavé, a zároveň přednášejícího, který se problematikou zabývá a přinese spoustu zkušeností, které nabyl během své práce s dětmi.

Internet se stal každodenní součástí našich životů, včetně životů našich dětí. Co vše děti na internetu zajímá? Jaká jsou rizika sociálních sítí a nejčastější chyby v elektronické komunikaci? Co je to sexting, kybergrooming, kyberšikana, netolismus? Jaká nebezpečí hrozí uživatelům internetu a jak se jim vyhnout? Jak využívat celosvětovou informační síť bezpečně a k vlastnímu prospěchu? Jaké jsou možnosti prevence, co je to Family Link a E-bezpečí?

Na tyto a další otázky odpoví Tomáš Velička, ředitel Poradny pro primární prevenci Ostrava, během devadesátiminutové přednášky spojené s besedou, která se uskuteční v pondělí 16. ledna 2022 v prostorách naší školy a je určena rodičům našich dětí a žáků.

Beseda se uskuteční za finanční podpory Spolku rodičů a přátel školy.

Přihlašovat se můžete prostřednictvím školních e-mailů Vašich dětí, kam jsme Vám zaslali odkaz dne 21. prosince 2022.

Těšíme se na setkání s Vámi.

Mgr. Olga Síbrtová


Výstava betlémů v Muzeu vystěhovalectví se nesla ve vánoční atmosféře

Žáci prvního stupně ve dvou dnech 19. a 20. prosince 2022 opět navštívili Muzeum vystěhovalectví. Tentokrát tam na ně čekala nachystaná výstava betlémů a paní Mgr. Alena Dobečková se svým programem. 

Třeťáci vstoupili do muzea s vánoční písní Nesem vám noviny; takové uvítání paní Dobečková ocenila potleskem a dala se do vyprávění. Věděli jste, že svíčky na adventním věnci mají svůj význam? „První je naděje, druhá mír, třetí přátelství a poslední láska. Je tu však ale ještě jedna svíce, je bílá a ta se dává doprostřed. Zapaluje se, až zapadne slunce,“ vypráví Alena Dobečková.

Ještě připomíná, že i patroni slaví svůj svátek. Svatá Barborka, na kterou stříháme třešňovou větvičku, svatá Lucie, patronka světla, ale také v den svaté Lucie se nesmí šít, protože se nitě šmodrchají. Žáci prvního stupně postupně počítají betlémy, je jich celkem šestnáct.

 „Tyto betlémy nám propůjčil pan Josef Hanzelka, který má doma přes devadesát betlémů,“ zdůrazňuje tuto zvláštnost Alena Dobečková. Páťáci a čtvrťáci si zase zkusili zapamatovat, jak se tyto betlémy jmenují a kdo je jejich autorem. Prvňáčci byli taktéž šikovní, uhádli všechny hádanky a vyluštili připravený rébus. Druháci se ale také nenechali zahanbit. V hádankách si vedli dobře a poznali vystavené betlémy. Víte, jak? No přeci podle kostelíčku, protože každá vesnička a městečko jej má odlišný.

Na závěr dostala každá třída obálku, která skrývala tajemství. Žáci ji směli otevřít až ve třídě!

Bc. Hana Horáková


Předvánoční čas našich prvňáčků: prohlídka betlémů i vánoční besídka

Týden před vánočními prázdninami byl pro první třídu velmi aktivní. Všechny myšlenky dětí se již schylovaly k Vánocům, proto v úterý 20. prosince 2022 děti navštívily lichnovské muzeum, kde jim paní Mgr. Alena Dobečková představila výstavu betlémů.


„Žáci se na moment vcítili do kouzelně vánočního času a zaposlouchali se do vyprávění o Vánocích a vánočních tradicích, které k tomuto času bezpodmínečně patří. Prohlédli si betlémy z různých míst a vyposlechli si, kdo a co do betlémů patří,“ popisuje vánoční návštěvu třídní učitelka prvňáčků Mgr. Kateřina Martinková.


K Vánocům v naší škole také patří tradiční vánoční besídka spolužáků a třídních učitelů. Jedná se o poslední školní den před vánočními prázdninami, který už se zcela nese v duchu Vánoc.
„Žáci si donesli cukroví z domova. Vyzkoušeli si několik vánočních tradic a zvyků. Poslouchali a zpívali koledy a v neposlední řádě ve třídě zazvonil i Ježíšek s dárečky,“ popisuje aktivity Kateřina Martinková s tím, že celé dopoledne bylo velmi příjemné a vonělo po Vánocích.

Bc. Hana Horáková


Tělocvična hřímala sportovním nadšením při Turnaji ve stolním tenise

V pátek 16. prosince 2022 se od osmé hodiny rozezněly celou tělocvičnou libé tóny pingpongových pálek a míčků – konal se totiž Turnaj ve stolním tenise. Ten pořádali tělocvikáři školy Mgr. Ondřej Švrček a Mgr. Pavel David.


„Turnaj byl určen pro vyšší stupeň a účastnilo se jej celkem čtyřiadvacet hráčů. Nečekali jsme, že o turnaj bude tak obrovský zájem,“ pochvaluje si účast Ondřej Švrček s tím, že mezi účastníky byly dokonce i čtyři dívky.
„Náhodně se hráči nalosovali do čtyř skupin po šesti. Ve skupině hráli každý s každým, pouze na jeden set. Ze skupiny postoupili vždy dva nejlepší, kteří šli do play-off čili do vyřazovací fáze. Ta se hrála na dva vítězné sety,“ popisuje průběh utkání Pavel David.


Mezi čtveřici nejlepších postoupili Adam Babinec, Jan Suda, Filip Bordovský a Sidney Rek. Semifinále a boje o třetí a první místo se hrály na tři vítězné sety. Sehrály se i zápasy o umístění na pátém až osmém místě.


První čtyři místa v turnaji si nakonec podělili žáci tříd VIII. a IX. B. První místo získal Sidney Rek (VIII. třída), druhé Jan Suda (IX. B třída), třetí Filip Bordovský (VIII. třída), čtvrté Adam Babinec (IX. B třída).
Třem nejlepším předala ceny zástupkyně ředitelky Mgr. Martina Bílková se závěrečným slovem – jako vždy stručným a úderným: „Děkuji všem za účast a budu se těšit na příští rok.“
Poděkování patří také Spolku rodičů a přátel školy za nákup hodnotných cen.
Celkové konečné pořadí turnaje najdete zde.


Bc. Hana Horáková


Konečné pořadí turnaje:
1.     Sidney Rek
2.     Jan Suda
3.     Filip Bordovský
4.     Adam Babinec
5.     Jakub Marek
6.     Daniel Švec
7.     Dominik Kubala
8.     Matyáš Štěpán


Třeťáci navštívili knihovnu v Lichnově

V pondělí 19. prosince 2022 třetí třída navštívila lichnovskou knihovnu. Žáci se mohli podívat, jak to v knihovně chodí, kde si mohou knihy půjčit a u koho.

Na začátku se jejich třídní učitelka Mgr. Lenka Matulová zeptala, kdo z žáků tuto knihovnu zná a navštěvuje. Zvedlo se pramálo rukou. Někteří z nich však navštěvují knihovnu v nedalekém Frenštátě pod Radhoštěm, která s lichnovskou knihovnou spolupracuje.

„Můžete si například objednat nějakou knihu z frenštátské knihovny a tady do Lichnova vám ji dovezou,“ vysvětluje Lenka Matulová. Poté popisuje, podle čeho se mohou v knihovně žáci orientovat, jak jsou knihy seřazeny a že existují různé žánry.

Třeťáci se mohli po prostorách knihovny rozhlédnout a vybrat si knihu, kterou si na chvíli listovali a četli. V závěru návštěvy byly zájemcům vystaveny průkazky. A že jich bylo!

„Děkuji moc paní knihovnici Jurkové, že umožnila našim žákům nahlédnout do prostor knihovny. Byla moc ochotná, usměvavá a energická,“ vzkazuje slova díků zástupkyně ředitelky Mgr. Markéta Martinů, která spolupráci s místní knihovnou za naši školu navázala s tím, že by se díky ní mohlo povědomí o útulné knihovně mezi žáky do budoucna zvýšit.

Bc. Hana Horáková


Informace o doučování v lednu 2023 a lednové termíny doučování

Vážení rodiče,
 v měsíci lednu pokračuje v naší škole doučování v rámci Národního plánu doučování. Je stanoven základní harmonogram doučování, který se může v průběhu doučovacího období měnit s ohledem na nově vzniklé potřeby při doučování (zařazení žáků do skupin, zařazení dalších předmětů apod.). 

Rozpis vyučování na měsíc leden najdete zde.

Změny v doučování stanoveném tímto rozpisem mohou vzniknout i na základě nepřítomnosti doučujících na pracovišti – může docházet k suplování, změně doučovaného předmětu, spojování skupin. Pokud je Vaše dítě zařazeno do doučování a doučování bude muset být z organizačních důvodů zrušeno, budete o této skutečnosti předem informováni třídními učiteli.

Národní plán doučování je realizován v rámci Národního plánu obnovy, finanční prostředky na doučování jsou poskytnuty z fondu Evropské unie – Next Generation EU. Cílenou podporu lze použít pouze za účelem doučování potřebných žáků, tedy individuální nebo skupinové doučování. Kritéria pro výběr žáků zůstávají stejná jako v předchozím období.

Mgr. Olga Síbrtová


Poděkování a přání


Stejné příběhy, jiná jména. Škola se zapojila do kampaně za lidská práva

V pátek 9. prosince 2022 se všichni žáci druhého stupně zapojili do lidskoprávní kampaně s názvem Stejné příběhy, jiná jména. Tematická výuka proběhla u příležitosti Dne lidských práv, který připadá na 10. prosince, v rámci vzdělávacího programu organizace Člověk v tísni Jeden svět na školách. Pro žáky byly připraveny různé aktivity, které je měly donutit přemýšlet nad tím, jak byla v minulosti porušována lidská práva a že se tomu děje i dnes.

První blok zahájili zhlédnutím filmu Žirafa v nesnázích a následnou aktivitou, která se zaměřovala na to, proč jsou lidé nuceni opouštět své domovy, které režimy porušují lidská práva, jak je těžké začít nový život v cizí zemi, jaké podmínky je na cestě za lepším životem čekají i to, že do strastiplné cesty často investují vše, co mají. Tuto část zakončili virtuální výstavou Nepřemožená. Ta se věnuje Miladě Horákové a tomu, jak totalitní režimy postupují, aby člověka dostaly na úplné dno.

V druhé části žáci aktivně pracovali na tvorbě plakátu. Smyslem bylo porovnat dvě různé osobnosti, žijící na různých místech, v různých dobách, přesto spojené podobným osudem. Svou práci zástupci všech tříd odprezentovali na hlavní chodbě a následně nainstalovali v prostoru školy. Vítězný tým, určený samotnými žáky, obdržel věcné odměny i společenskou hru pro celou třídu.

Snad celý projekt přispěl k tomu, abychom si všichni uvědomili, jak důležitá lidská práva jsou a jak je nezbytné za ně bojovat.

Více o kampani Stejné příběhy, jiná jména si můžete přečíst zde.

Mgr. Ivana Michaličková


Čerti i andělé, divadlo i zpěv, spousta vánočních výrobků a společně strávený adventní podvečer. Děkujeme za adventní jarmark

Po dvou letech se konečně uskutečnil adventní jarmark, který pořádala naše škola ve spolupráci se Spolkem rodičů a přátel školy. V pátek 2. prosince 2022 se otevřely dveře vánočně navoněné a nazdobené školy a vítáni byli všichni, kdo si chtěli společně užít počátek adventu. Maminky, tatínkové, ale i babičky a dědečkové, tety a strýcové, či bývalí žáci, ti všichni byli srdečně zváni, aby se pokochali pěknými výrobky, které připravily děti mateřské školy a žáci základní školy pod vedením svých pedagogů. A nejen to! Pokud se návštěvníkům některý výrobek zalíbil, mohli si jej zakoupit, a podpořit tak prostřednictvím SRPŠ naši školu.

Úvodního slova se ujala ředitelka školy Mgr. Olga Síbrtová, která děkovala všem, kteří se na přípravě jarmarku podíleli, a zároveň všechny přítomné vyzvala k tomu, aby si páteční odpoledne po dvouleté covidové pauze společně užili. Poté následoval pestrý program, který orámovala dvě vystoupení: na začátku repríza moderně zpracované pohádky O Červené karkulce v podání dětí ze školní družiny Smajlíků pod vedením vychovatelky školní družiny Ing. Alice Červenkové, v závěru pak premiérové vystoupení školního pěveckého sboru pod vedením učitele hudební výchovy MgA. Jiřího Najvara, který vyvrcholení koncertu zpestřil svou světelnou svetrovou show.

„Zazněla vánoční verze školní hymny a spousta koled a jiných vánočních písní,“ popisuje pěvecké vystoupení zástupkyně ředitelky Mgr. Martina Bílková, která měla organizaci předvánoční akce na starosti s tím, že překvapením celého večera bylo vystoupení Vítka Horečky. „Vítek svým vystoupením překvapil mnohé z nás. Jeho sólo písně Narodil se Kristus Pán ocenilo publikum bouřlivým potleskem a myslím si, že při ní nejedno oko nezůstalo suché,“ dodává s úsměvem Martina Bílková.

Čas mezi vystoupeními mohli hosté vyplnit například návštěvou andělské kavárny, kde je čekala příjemná obsluha „andělek“ ze SRPŠ. „Ze spolupráce se SRPŠ mám radost. Adventní jarmark je jedna z tradičních akcí, kde se spolkem spolupracujeme. Těší mě, že máme ve škole aktivní rodiče, kteří se nebojí přiložit ruku k dílu pro dobrou věc, velmi si toho vážím,“ hodnotí spolupráci Olga Síbrtová.

„Kávičku či zákusek od SRPŠ doplnila výborná zelňačka nebo preclíky z dílny naší školní kuchyně. Většina dětských návštěvníků pak ocenila tradiční čertovský bufet: toasty či párky v rohlíků našich deváťáků sklízely úspěch už během čtvrtečního a pátečního vyučování, kdy ve škole běžely adventní dílny a přípravy na jarmark byly v plném proudu,“ líčí další část jarmarku Martina Bílková.

V prostorách školní jídelny úřadoval také žákovský parlament, který si pro ostatní žáky a děti připravil koutek s tvořením. Skládalo se origami a zdobily perníčky, které upekli žáci čtvrté třídy Veronika Ungerová, Jonáš Cochlar a Leoš Machek.

„Adventní jarmark považuji za moc zdařilou akci. Po dlouhé době se opět podařilo zaplnit školu návštěvníky. Děti se před samotným vypuknutím akce moc těšily, až vše ve škole rodičům a dalším hostům ukáží, případně až jim nabídnou ke koupi vlastnoručně vyrobený dárek či vánoční dekoraci. Děkuji všem, kteří se podíleli na přípravě akce, ale také všem, kteří do školy zavítali. Věřím, že si návštěvníci užili pohodové předvánoční atmosféry a kousíček z ní pak přenesli do svých domovů – třeba v podobě pěkného výrobku, který si ve škole zakoupili. Výtěžek z akce ve výši bezmála 45 tisíc korun je připsán do pokladny SRPŠ a bude určen dětem ze školky a žákům ze školy,“ závěrem děkuje ředitelka školy.

Bc. Hana Horáková


Pythagoriáda: páté místo v okrese pro našeho žáka Jakuba Píchu

Na konci října se naše škola poprvé účastnila matematické soutěže Pythagoriáda, která má mnohaletou tradici – letos se uskutečnil 45. ročník. Do školního kola se zapojily všechny ročníky druhého stupně.

Jaká byla náplň soutěže, prozradila učitelka matematiky Ing. Kateřina Bucharová: „Žáci řešili úlohy nejen početní, ale také logické či kombinační. Dva žáci se stali úspěšnými řešiteli a postoupili do okresního kola.“

Okresní kolo Pythagoriády se konalo ve dvou dnech – v úterý 22. listopadu a ve středu 23. listopadu 2022 ve Středisku volného času v Novém Jičíně. Naši školu tam reprezentovali Jiří Růžička z VI. A třídy a Jakub Pícha z VIII. třídy.

„Mám obrovskou radost, že žák osmého ročníku Jakub Pícha se v okresním kole umístil na krásném pátém místě! Oběma řešitelům děkujeme za reprezentaci školy a Jakubovi gratulujeme k jeho matematickému úspěchu,“ vzkazuje slova díků Kateřina Bucharová.

Výsledkovou listinu okresního kola pro osmý ročník najdete zde.

Bc. Hana Horáková


Naše škola má prvního šampiona v soutěži Spelling Bee

Na konci listopadu uspořádala jazyková sekce soutěž ve hláskování anglických slov. Soutěž Spelling Bee, jak zní její oficiální název, má v USA téměř stoletou tradici, a i na naší škole přilákala pozornost téměř padesáti žáků. Ti se utkali celkem v pěti kategoriích od pátého až do devátého ročníku.

„Spelling Bee jsme s kolegyněmi měly v hlavě už dlouho a jsem velmi ráda, že se nám tuto zábavnou soutěž konečně podařilo zrealizovat,“ uvádí učitelka angličtiny Mgr. Hana Poláková, hlavní organizátorka soutěže, která proběhla v úterý 29. listopadu 2022.

„Nejprve žáci soutěžili mezi sebou ve dvoukolové kvalifikaci, kde měli za úkol co nejrychleji a co nejsprávněji vyhláskovat vylosované anglické slovíčko za použití anglické abecedy. Odtud postoupili ti nejúspěšnější, kteří se pak utkávali tak dlouho, dokud z nich nevzešel jasný vítěz,“ popisuje Hana Poláková.

V dalších kolech přibyla náročnější slovíčka, stoupala nervozita a chyby už se neodpouštěly. Nutno dodat, že souboje byly napínavé, zejména pak v páté třídě, kde o vítězi musel rozhodnout až třetí rozstřel. Na závěr se uskutečnilo i velké finále. Zde mezi sebou soupeřili vítězové za sedmý, osmý a devátý ročník. Prvním lichnovským šampionem ve Spelling Bee a dočasným vlastníkem putovního poháru se stal žák osmé třídy Jakub Pícha, když v těsném souboji porazil Karolínu Kahánkovou z IX. B. Ve finále je doplnila ještě zástupkyně VII. A Dorota Kociánová.

„Soutěž byla moc fajn, myslím, že jsme si ji všichni užili. Doufám, že se z ní i na naší škole stane tradice,“ dodává angličtinářka Mgr. Lenka Mičková. Všichni žáci si zaslouží obrovskou pochvalu za to, že se do soutěže přihlásili. „Poděkování patří našim angličtinářkám Mgr. Haně Polákové, Mgr. Lence Mičkové a Mgr. Gabriele Mynářové za organizaci soutěže a Spolku rodičů a přátel školy za poskytnutí finančního prostředku na zakoupení cen pro vítěze,“ vzkazuje slova díků zástupkyně ředitelky Mgr. Martina Bílková.

A kdo tedy stanul na pomyslných stupních vítězů?

Pátý ročník: 1. místo – Pavlína Kutáčová; 2. místo – David Janyška; 3. místo – Jan Babinec

Šestý ročník: Martina Hilscherová

Sedmý ročník: Dorota Kociánová

Osmý ročník: Jakub Pícha

Devátý ročník: Karolína Kahánková

Bc. Hana Horáková


Pozvánka na koncert našich žáků

Vážení rodiče a další příznivci hudby,
dovolte mi, abych Vás jménem paní učitelky Bc. Barbory Fojtíkové a pana učitele MgA. Jiřího Najvara, kteří v naší škole vyučují hru na hudební nástroje pod hlavičkou První soukromé ZUŠ MIS Music Kopřivnice, jejíž jsme pobočkou, pozvala na třídní koncert žáků naší školy.

Těšíme se na Vaši účast!

Mgr. Olga Síbrtová


Stříbro z krajského finále ve stolním tenise! Kluci, děkujeme za reprezentaci školy!

V úterý 29. listopadu 2022 se žáci osmé a deváté třídy zúčastnili Krajského finále ve stolním tenise.

„Finále se uskutečnilo v herně stolního tenisu v TJ Sokol v Kateřinkách u Opavy. Kromě nás se zúčastnily i školy z Otické Opavy, Březové, Rychvaldu, také byly přítomny Kozlovice a Palkovice,“ vyjmenovává další soutěžící učitel tělesné výchovy Mgr. Ondřej Švrček, který společně s asistentkou Bc. Radkou Fluksovou kluky doprovázeli.

Za naši školu byli vybráni Filip Bordovský, Sidney Rek a Kryštof Sedlář za osmou třídu a z devátého ročníku jel soutěžit Vojtěch Tichavský. „Čtyřhru jsme jako jediný tým v Moravskoslezském kraji ani jednou neprohráli. Naši kluci obsadili krásné druhé místo, obdrželi diplom a kosmetický dárek,“ chlubí se výkonem svých svěřenců tělocvikář.  

„Opět patří velké díky panu místostarostovi Stanislavu Kellerovi, který nám zajistil dovoz i odvoz na akci, a také díky za jeho trpělivost, protože z Opavy naše parta odjížděla až ve 14:45,“ vzkazuje poděkování za výpomoc s dopravou Ondřej Švrček.

Detaily zápasů můžete zhlédnout zde.

Bc. Hana Horáková


Informace o doučování v prosinci 2022 a prosincové termíny doučování

Vážení rodiče, 
v měsíci prosinci pokračuje v naší škole doučování v rámci Národního plánu doučování. Je stanoven základní harmonogram doučování, který se může v průběhu doučovacího období měnit s ohledem na nově vzniklé potřeby při doučování (zařazení žáků do skupin, zařazení dalších předmětů apod.). 

Rozpis vyučování na měsíc prosinec najdete zde.

Změny v doučování stanoveném tímto rozpisem mohou vzniknout i na základě nepřítomnosti doučujících na pracovišti – může docházet k suplování, změně doučovaného předmětu, spojování skupin. Pokud je Vaše dítě zařazeno do doučování a doučování bude muset být z organizačních důvodů zrušeno, budete o této skutečnosti předem informováni třídními učiteli.

Národní plán doučování je realizován v rámci Národního plánu obnovy, finanční prostředky na doučování jsou poskytnuty z fondu Evropské unie – Next Generation EU. Cílenou podporu lze použít pouze za účelem doučování potřebných žáků, tedy individuální nebo skupinové doučování. Kritéria pro výběr žáků zůstávají stejná jako v předchozím období.

Mgr. Olga Síbrtová


Páťáci poměřili síly s okolními školami v soutěži METAFORMS

Kruh, čtverec a trojúhelník – tři základní geometrické útvary jsou součástí velmi zajímavého hlavolamu. Úkolem hry je rozmístit devět dílků do jednotlivých políček hrací desky tak, aby to odpovídalo podmínkám v zadání. Správně pochopit a interpretovat zadání je často na úloze to nejtěžší.

MAP Frenštát p. R. také v letošním roce zorganizoval on-line klání v této hře pro žáky pátých tříd šesti okolních škol. Naši páťáci absolvovali nejprve třídní kolo, z kterého do „bitvy“ s ostatními školami postoupilo pět žáků – David Janyška, Pavlína Kutáčová, Daniel Kvita, Nikolas Štěpán, Antonín Václavek.

Nejlépe si z naší školy vedl David Janyška, který celkově obsadil krásné třetí místo ze všech třiceti zúčastněných žáků. Mezi školami celkově naši páťáci obsadili čtvrté místo.

Děkujeme všem za úspěšnou reprezentaci školy a blahopřejeme! Projektu MAP Frenštát pod Radhoštěm děkujeme za organizaci soutěže a hezké ceny!

Mgr. Monika Wilczková


Osmička a devítky se zúčastnily atraktivní exkurze v Mošnově v JOB AIR Technic a.s.

V rámci předmětu Volba povolání ve spolupráci s Moravskoslezským paktem zaměstnanosti v úterý 15. listopadu 2022 mělo celkem čtyřicet pět žáků osmého a devátých ročníků možnost zavítat na exkurzi do firmy JOB AIR Technic v Mošnově. Firma se zabývá údržbou a opravami letecké techniky, především dopravních letadel typu Airbus a Boeing.

Žáci se měli možnost podívat do dvou hangárů, kde se pracovalo na několika letadlech současně. Měli tak jedinečnou příležitost vidět zblízka dopravní letadla Airbus a Boeing v „rozpracovaném“ stavu a poznat proces údržby letadel. Dozvěděli se, proč a jak často se údržba letadel provádí, dokonce měli možnost nahlédnout do opravovaného letadla. Od průvodců si vyslechli, kde mohou studovat na středních školách obory potřebné pro profesi leteckého mechanika, jak získat prospěchová stipendia a další možnosti kariérního růstu v oboru.

Tato exkurze byla přínosem pro jejich rozhodování při volbě povolání.

Mgr. Monika Wilczková


Putovní knihovna: Páťáci se dotkli jiné dimenze

Netradičního přivítání se dočkali žáci páté třídy, když vstoupili do prostor knihovny ve Frenštátě pod Radhoštěm. „Ahoj, já jsem Martina Vroblová, můžete mi říkat Martino. Původně jsem se ale měla jmenovat Tereza, ale nestalo se tak, protože mou maminku – s vybraným jménem Tereza – předběhla sousedka. A jaký příběh se pojí s vaším jménem?“ snažila se rozmluvit páťáky paní knihovnice. A to se ji povedlo!

A tak se páťáci představili trochu nezvykle a navzájem se o svých spolužácích dozvěděli, že Danieli říkají doma Daník, Antonín je již šestý Antonín v rodě, David měl být Lukáš, a tak mu toto jméno zůstalo v pořadí druhé, a ještě Pavlínka měla být původně Pavel.

Takto začala příjemná beseda s fantastickou Bc. Martinou Vroblovou, která v Městské knihovně ve Frenštátě pod Radhoštěm působí jako knihovnice v dětském oddělení, ale také provází vzdělávacími programy pro školy a školky. „Důležité je se rozečíst, protože čteme celý život, třeba i v matematice,“ povídá dál paní Martina a pokračuje v popisu činnosti knihovny. Jak jsou seřazeny knihy v knihovně? Třeba podle abecedy. „Nebo podle žánru!“ doplňuje rychle Pavlína Kutáčová. A co je vlastně žánr? Paní Martina rozvíjí diskuzi.

„V další části se mohli páťáci pohodlně uvelebit a pak poslouchat. Paní Vroblová pročítá knihy a rozvíjí čtenářskou představivost. Jonáš a Nenáš, příběh o rozdílnosti ale velkém kamarádství. Kniha Eliška není strašidlo zase líčí největší strachy, které většinou máme z toho, co neznáme, a to je taky páťákům blízké,“ popisuje čtenářskou chvilku jejich třídní učitelka Mgr. Monika Wilczková. Z diskuse vyplynula otázka: Kam chodíte na zkušenou? Bleskurychle naráz odpověděli David a Markéta: „Do školy!“ A to je pravda!

„V diskusi jsme se na chvíli ocitli i v jiné dimenzi, protože – co když… je všechno jinak? Co když…? Takto polemizovala Pavlína Kutáčová. Ale musím pochválit všechny páťáky, kteří odpovídali a zapojovali se do diskusí. Paní Vroblové bych chtěla moc poděkovat za poutavé vyprávění a skvělou atmosféru, kterou dokázala vytvořit,“ děkuje Monika Wilczková.

Hlavní pointou této návštěvy bylo zvýšit povědomí o knihovně, o čtení jako takovém, o tom, že v knihách je ukryto spousta zajímavých informací a fantastických příběhů. A proč putovní knihovna? Žáci si odnesli pětadvacet titulů Prašiny od Vojtěcha Matochy. Tyto knihy si vypůjčili a po přečtení zase vrátí. Tuto aktivitu pořádá Městská knihovna Frenštát pod Radhoštěm ve spolupráci s MAP Frenštát pod Radhoštěm a za to jim vřelé díky!

Bc. Hana Horáková


Sklizeň nejenom v kuchyni, ale i v moštárně. Šesťáci se vydali na exkurzi na komentovanou prohlídku

Padá listí, úroda je sklizena a zvířata se pomalu ukládají k zimnímu spánku. To však neplatí pro šesťáky z naší základní školy, ti jsou pracovití. Ve cvičné kuchyni v rámci pracovních činností připravovali samé dobroty: ovocný salát a palačinky! Palačinky, které na Moravě známe pod názvem amolety, pak potřeli domácím borůvkovým džemem od Vítka Horečky a taktéž domácím angreštovým džemem od Jirky Růžičky. Téma zpracování ovoce se promítlo také v návštěvě moštárny v Lichnově, kde spolu třídy VI. A a VI. B. strávily nemalý čas.

„Celým prostorem nás provedla paní Svatava Klímková, která je členkou Českého zahrádkářského svazu. Paní Klímková měla připraveny ukázky sušené zeleniny i ovoce, mezi kterými byly i exotické druhy. Šesťáci si vyslechli komentovanou prohlídku a pak měli spoustu dotazů, které paní Klímková s přehledem zodpověděla, protože je odborník na svém místě,“ zmiňuje učitelka pracovních činností Mgr. Monika Čempel. Vybrané ovoce měli žáci možnost i ochutnat a za to byli moc rádi. „Chtěla bych tímto paní Klímkové moc poděkovat za její ochotu nás provést moštárnou a za zajímavý výklad,“ dodává Monika Čempel.

Ovocný sad na školní zahradě bohužel letos zel prázdnotou, takže škola nemohla využít možnosti místní moštárny a sušárny, ale budeme se těšit příští rok!

Bc. Hana Horáková


I ve školním roce 2022/2023 pracuje ve škole žákovský parlament. Prosím, seznamte se s jeho členy

Po menší odmlce způsobené dlouhodobou nemocí vedoucí žákovského parlamentu se v letošním školním roce znovu rozběhla jeho činnost. Role koordinátorky se ujala češtinářka a angličtinářka v jedné osobě Mgr. Gabriela Mynářová. Její pravou rukou budou další dva noví kolegové – učitel informatiky a matematiky Bc. Michal Karban a asistentka pedagoga Michaela Bačová.

Do žákovského parlamentu byli na začátku školního roku zvoleni vždy dva zástupci z každé třídy od pátého ročníku výše. Následně si zástupci žáků v rámci žákovského parlamentu zvolili svého předsedu a místopředsedu a rozdělili další funkce.

V jakém složení bude žákovský parlament letos pracovat? Prosím, seznamte se s jeho členy:

Josef Mičulka

předseda ŽP

Třída: VIII.

Nejoblíbenější předmět: německý jazyk

Koníčky: kroužek vaření na naší škole, hasičský kroužek a Duha Klubáci

Proč si mě třída zvolila? Protože jsem ochotný a šikovný.

Co bude mým cílem pro školní rok 2022/2023 v žákovském parlamentu? Mým hlavním cílem bude přidat do cvičné kuchyňky nové vybavení.

Jakub Buzek

místopředseda ŽP

Třída: VIII.

Nejoblíbenější předmět: zeměpis

Koníčky: badminton, jízda na kole

Proč si mě třída zvolila? Třída si mě zvolila, protože se nebojím říct svůj názor a umím prosadit přání třídy.

Co bude mým cílem pro školní rok 2022/2023 v žákovském parlamentu? Mým cílem v tomto školním roce bude získat nové vybavení do školní cvičné kuchyňky a naplánovat různé akce pro žáky.

Jiří Přadka

fotograf ŽP

Třída:  IX.A

Nejoblíbenější předmět: anglický jazyk, matematika

Koníčky: motorky, požární sport, vojenská letadla (vojenská technika)

Proč si mě třída zvolila? Já jsem šel sám, protože nikdo jiný jít nechtěl, ale myslím si, že by mě zvolili, protože mám dobré nápady.

Co bude mým cílem pro školní rok 2022/2023 v žákovském parlamentu? Aby se žáci ve škole cítili dobře.

Markéta Rečková

zapisovatelka ŽP

Třída: IX. A

Nejoblíbenější předmět: dějepis a angličtina 

Koníčky: čtení, malování, hudba, požární sport

Proč si mě třída zvolila? Jsem spolehlivá a kreativní.

Co bude mým cílem pro školní rok 2022/2023 v žákovském parlamentu? Zpříjemnit žákům pobyt ve škole.

Michaela Babincová

mluvčí ŽP

Třída: IX. B

Oblíbený předmět: přírodopis, matematika, chemie

Koníčky: plavání (sporty), čtení,

Proč si mě třída zvolila? Jsem spolehlivá, mám dobré komunikační schopnosti.

Co bude mým cílem pro školní rok 2022/2023 v žákovském parlamentu? Mým cílem je prosadit názory žáků, aby i ostatní (nejen pedagogický sbor) viděli naše pohledy na věc a dokázali lépe porozumět nové generaci. 

František Špaček

„ajťák“

Třída: IX.B

Nejoblíbenější předmět: tělocvik, anglický jazyk

Koníčky: počítačové hry, vaření

Proč si mě třída zvolila? Třída má ve mě důvěru, mám již nějakou zkušenost z minula.

Co bude mým cílem pro školní rok 2022/2023 v žákovském parlamentu? Umožnit žákům, aby skutečně a účinně ovlivňovali život školy, ve které se vzdělávají.

Ema Holubová

Třída: VII.B

Nejoblíbenější předmět: přírodopis

Koníčky: hasič

Proč si mě třída zvolila?  Jsem zodpovědná, nebojím se říct svůj názor.

Co bude mým cílem pro školní rok 2022/2023 v žákovském parlamentu?  Mým cílem bude vylepšit prostředí školy a pomoct s různými akcemi, které stmelí celou školu, ale i žáky mezi sebou.

Daniel Švec

Třída: VII.B

Nejoblíbenější předmět: matematika

Koníčky: Tojstoráci, šachy

Proč si mě třída zvolila: Asi mi věří.

Vojtěch Hlavička

Třída: VII.A

Nejoblíbenější předmět: tělocvik

Koníčky: běhání se psem, práce s traktorem, ježdění s traktorem

Proč si mě třída zvolila? Třída mě zvolila, protože jsem v parlamentu ještě nebyl a chtěl jsem si to zkusit. Spolužáci nechtěli, aby tam byli furt ti stejní, tak zvolili jiné dva lidi.

Co bude mým cílem pro školní rok 2022/2023 v žákovském parlamentu?  Mým cílem ve školním parlamentu v roce 2022/23 je zlepšit či změnit něco na škole.

Filip Lukeš

Třída: VII.A

Nejoblíbenější předmět: tělocvik

Koníčky: hraní počítačových her, hospodářství

Anna Lišková

Třída: VI.A

Nejoblíbenější předmět: anglický jazyk

Koníčky: ráda vařím, hraju fotbal a tančím

Proč si mě třída zvolila? Netuším. J

Co bude mým cílem pro školní rok 2022/2023 v žákovském parlamentu?  Mým cílem pro tento rok je mít ve škole automat.

Kateřina Machalová

Třída: VI.A

Nejoblíbenější předmět: anglický jazyk

Koníčky: hasič, vaření

Co bude mým cílem pro školní rok 2022/2023 v žákovském parlamentu?  Aby se všem ve škole líbilo.

Dominik Dresler

Třída: VI.B

Nejoblíbenější předmět: dějepis

Koníčky: modeláři

Proč si mě třída zvolila? Mám dobré nápady.

Co bude mým cílem pro školní rok 2022/2023 v žákovském parlamentu?  Aby všichni chtěli do parlamentu.

Jakub Janeček

Třída: VI.B

Nejoblíbenější předmět: Matematika

Koníčky: housle, klavír, ukulele,

Co bude mým cílem pro školní rok 2022/2023 v žákovském parlamentu: Chtěl bych zrealizovat únikovku, kterou jsme minulý rok začali.

Nella Dreslerová

V. třída

Nejoblíbenější předmět: výtvarka

Koníčky: mažoretky

Co bude mým cílem pro školní rok 2022/2023 v žákovském parlamentu? Naplánovat přespávačku ve škole.

Pavlína Kutáčová

V. třída

Oblíbený předmět: matematika

Koníčky: basketbal

Proč si mě třída zvolila? Mám dobré nápady, které si umím i obhájit.

Co bude mým cílem pro školní rok 2022/2023 v žákovském parlamentu? Trochu více školu zpříjemnit, např. opravit tělocvičnu + nové vybavení.

Děkujeme žákům za to, že nám o sobě něco prozradili, a budeme se těšit na jejich nápady a aktivity!

Mgr. Olga Síbrtová


V naší školní jídelně vařil šéfkuchař. A strávníkům moc chutnalo!

Již po několikáté jsme v naší školní kuchyni přivítali milého a usměvavého kuchaře Zbyňka Diatku ze společnosti Podravka – Lagris a. s., který spolu s kolektivem kuchařek připravil pro všechny naše strávníky vynikající menu.

„Na dopolední svačinku jsme s panem kuchařem nachystali bagetku s pomazánkou ze zeleného hrášku ozdobenou zeleninkou a výhonky z hrášku. V poledne na strávníky zase čekala dýňová polévka s rýží, druhý chod byl na výběr ze dvou jídel. Pečené vepřové kotlety se švestkovou omáčkou a špaldovým knedlíkem nebo kutia, což je sladký pokrm s bulgurem a ovocem,“ popisuje pestrost středečního jídelníčku vedoucí školní jídelny Alena Kandráčová a dodává: „Také naše paní kuchařky ocenily společnost příjemného pana kuchaře, se kterým je opravdu radost spolupracovat. Z jídelny byly slyšet i spokojené pomlaskávání dětí, tak doufáme, že u nás Zbyněk Diatka nebyl naposled.“

Na přání dětí přikládáme recepty. Najdete je zde.

Bc. Hana Horáková


všechny články v Novinkách ZŠ