Novinky ZŠ

Pozvánka do školy na Velký školní karneval

Naše škola zve všechny děti z mateřské školy, žáky základní školy a rodinné příslušníky na Velký školní karneval, který můžeme v naší základní škole opět uspořádat po covidové odmlce.


Pro návštěvníky bude připravena tombola i bohatý program. Těšit se můžete na diskotéku s DJ Stoupou, kterému tímto děkuji za podporu školy, neboť na akci bude účinkovat bez nároku na honorář. Čekat na Vás bude opět kavárnička s občerstvením. Určitě nachystáme něco dobrého, ale budeme moc rádi, když se zapojíte a také připravíte něco na zub, na čem si pochutnáte a zároveň nákupem podpoříte naše děti prostřednictvím Spolku rodičů a přátel školy. Výtěžek z akce poputuje na podporu školních aktivit pro děti, různé odměny a ceny do soutěží. Touto cestou Vám moc děkuji za pomoc a přízeň.

V prostorách školy bude zajištěn dohled pedagogů, nicméně po dobu akce budou za děti a žáky zodpovídat jejich rodiče či jiný doprovod.

Těšíme se na originální masky, společné setkání i spoustu zábavy.  
Jménem celého týmu zaměstnanců školy Vás zve

Mgr. Olga Síbrtová


Informace o nové organizaci pěveckého sboru a možnostech dalšího přihlašování

Vážení rodiče,
dovolte mi, abych Vás informovala o změně v organizaci našeho školního pěveckého sboru. MgA. Jiří Najvar už nebude od druhého pololetí učit hudební výchovu v naší základní škole. Nadále s ním však budeme spolupracovat coby s učitelem První soukromé ZUŠ MIS Music Kopřivnice.

Z tohoto důvodu jsme museli nějakým způsobem vyřešit fungování našeho školního pěveckého sboru. Ten bude dále existovat, musíme jej ale převést pod hlavičku ZUŠ MIS Music. Co tato změna přinese?

Sbor se rozdělí na dvě oddělení:

  • pro děti od 6 let (které dosáhly 6 let k 1. září nebo které dosáhly 6 let k 1. únoru – nástup od druhého pololetí) – pro děti z MŠ a žáky 1. a 2. ročníku ZŠ – středa 14:00–14:45;
  • pro žáky 3. až 9. ročníku ZŠ – středa 14:50–15:35.

Nově se budou moci přihlásit i děti z MŠ a také žáci ZŠ. Sbor vedený pod hlavičkou ZUŠ nese navíc i možnost získat vysvědčení o absolvování ZUŠ, což se žákům může později hodit například při přijímacím řízení na střední školy.

Také rodiče stávajících zpěváků musí své děti do nově organizovaného sboru přihlásit, a to zde.
(elektronická přihláška/přihláška ke studiu/Obor: hudební/Studijní zaměření: Pěvecký sbor/Pobočka: Lichnov)

Účast ve sboru se stane vzděláváním dítěte (nikoliv jako doposud zájmovou činností), a s tím souvisí i platba školného 300 Kč za pololetí – info o školném zde

V případě dotazů se prosím obracejte přímo na MgA. Jiřího Najvara, a to buď prostřednictvím e-mailu jiri.najvar@gmail.com, nebo na telefonním čísle 721 213 734.

S přáním hezkých dnů

Mgr. Olga Síbrtová


logo Moravskoslezského kraje

Stmelujeme se: osmáci s šesťáky a šesťáci s prvňáky. Patronství ve Vanaivanu přineslo spoustu zážitků a zábavy

V úterý 20. prosince 2022 společně vyrazili žáci tříd VI. A, VI. B a VIII. na další akci do skautského centra Vanaivan v Kopřivnici. Celý den byl zaplněn aktivitami spojenými s postavou Harryho Pottera – zahráli si Famfrpál, vyrobili si kouzelnickou hůlku – a hlavně celou dobu pracovali rozdělení do čtyř kolejí.
„Neodradilo nás ani obrovské množství sněhu – právě naopak: neustále jsme se koulovali, stavěli sněhové sochy, váleli se… Není divu, že žáci byli celí promoklí, hlavně ti, kteří se příliš dobře neoblékli. Naštěstí se všichni mohli zahřát v zázemí Vanaivanu teplým čajem,“ sdílí předvánoční zážitky z prvního dne třídní učitelka VI. B Mgr. Ivana Michaličková.


„Pěkná podívaná byla na žáky, když starší žáci předávali poselství dobrých vztahů a pomoci svým mladším následníkům ze šesté třídy,“ popisuje dobrou náladu třídní učitel VI. A Ing. Daniel Otýpka.
Následující den ve středu 21. prosince 2022 pokračovali šesťáci ve stmelovací akci, ale místo osmáků je tentokrát doprovodili prvňáčci. „Trošku nás sice ubylo, zřejmě vzhledem k počasí předchozího dne, ale i v nižším počtu jsme si akci opět užili. I prvňáčci se rozdělili do kolejí a my jsme se o ně starali – pomohli jsme jim s oblékáním, nazouváním bot, s umytím nádobí po obědě,“ popisuje vzájemnou spolupráci Ivana Michaličková. Venku si žáci společně zahráli několik her, aby se lépe poznali a vyrobili erb koleje. Nakonec si někteří žáci postavili i sněhuláka!


Po celé dva dny byla atmosféra velice pohodová, kamarádská, ale zároveň zdravě soutěživá.
„Šesťáci převzali z prvního dne jim vloženou důvěru a míru odpovědnosti za spolužáky z prvního stupně a trpělivě jim pomáhali nejen ve splnění zadaných úkolů, ale hlavně jim byli nápomocni i v běžných životních situacích,“ popisuje Daniel Otýpka.
Oba dva dny si žáci ze šestých tříd nesmírně užili nejen kvůli sněhovým radovánkám a koulovačkám, ale především kvůli času strávenému se svými spolužáky napříč různými ročníky a snad možná i díky nově vzniklým kamarádstvím!

Na projekt Lichnov: Pošli to dál získala škola účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro podporu aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže ve výši sto tisíc korun.

Bc. Hana Horáková


logo Moravskoslezského kraje

Moudrý klobouk, kouzelnické hůlky, kolejní erby a spousta zážitků. Takový byl stmelovací pobyt prvňáčků a šesťáků

Ve středu 21. prosince 2022, ve sněhovém předvánočním čase, vyrazili prvňáci spolu se svými staršími spolužáky z šestých tříd do skautského centra Vanaivan na stmelovací pobyt s názvem Jak to vidí moudrý klobouk. Projekt Lichnov: Pošli to dál byl zaměřený na spolupráci, vzájemné poznávání i sebepoznávání.
„Vlčí smečka prvňáčků se těšila na bohatý program, které si pro nás připravily vedoucí centra Dana Žambochová a Radka Hyvnarová. Díky sněhové nadílce si všichni užili nejen hry uvnitř centra, ale i zimní radovánky se vším všudy. O sněhuláky v nadživotní velikosti opravdu nebyla nouze,“ vtipně glosuje třídní učitelka prvňáčků Mgr. Kateřina Martinková.


Šesťáci, kteří už byli rozřazeni do kolejí, dostali do svých týmů prvňáčky, které po celou dobu vedli a opečovávali – a to nejen při hrách nebo během učení pokřiku své koleje, ale také při obědě, který všem žákům opět dovezl pan starosta Ing. Aleš Mičulka ze školní jídelny.


„Pod rukama žáků vznikaly kouzelnické hůlky a společně vytvořené erby jednotlivých kolejí. Mladší děti vzhlížely k těm starším a byla mezi nimi vidět skvělá spolupráce,“ popisuje Kateřina Martinková s tím, že děti sice zmrzlé, ale plné zážitků docestovaly nazpátek domů a již se mohou těšit na další kouzelné zážitky s čarovným kloboukem.


Na projekt Lichnov: Pošli to dál získala škola účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro podporu aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže ve výši sto tisíc korun.

Bc. Hana Horáková


logo Moravskoslezského kraje

Osmáci ve Vanaivanu zachránili profesorku McGonagallovou a plnili úkoly sami i se šesťáky

V pondělí 19. prosince 2022 vyrazili žáci osmé třídy na stmelovací pobyt. Čekal je jeden den, který strávili samostatně, další den se k nim připojili žáci šestých tříd.


Vše započalo v Kopřivnici u kostela sv. Bartoloměje v parku, kde byli osmáci rozděleni podle barev do čtyř skupin, tedy kolejí. „Na Vanaivanu je čekala připravená místnost v jejich barvách a se jménem koleje. Než byli ale vpuštěni do školy čar a kouzel, museli osvobodit paní profesorku McGonagallovou. Nejdříve ji museli doprovodit zpátky do školy a přečíst zaklínadlo a pak každá kolej musela připravit máslový ležák, který McGonagallová vypila a vrátil se jí tak hlas,“ prozrazuje tajemnou zápletku třídní učitel osmé třídy Mgr. Ondřej Švrček. Následně si žáci pro svou kolej vytvořili pokřik a museli se ho naučit, aby jej mohli předat následující den dalším členům koleje.


V úterý 20. prosince pokračoval stmelovací pobyt osmáků, ale přidaly se k němu i obě šesté třídy. Ty byly ve skautském centru Vanaivan rozřazeny podle balónků do již připravených kolejí k žákům z osmičky.
„V rámci svých kolejí starší žáci naučili mladší žáky pokřik jejich koleje. Dále přišel na řadu turnaj ve Famfrpálu. Aby se ale mohl uskutečnit, musela každá kolej rozluštit šifru a najít svůj Camrál. Turnaje se zúčastnily všechny koleje. Po turnaji si každý žák bradavické školy vyrobil kouzelnickou hůlku. Žáci se ten den rozloučili kolektivními hrami, jež byly založené na týmové spolupráci,“ uzavírá povídání Ondřej Švrček.


Na projekt Lichnov: Pošli to dál získala škola účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro podporu aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže ve výši sto tisíc korun.

Bc. Hana Horáková


Pozvánka do školy na přednášku Dítě na internetu

Vážení rodiče,
dovolte mi, abych Vás pozvala na besedu na velmi aktuální téma, kterým je Dítě na internetu, kterou pro Vás zajistila Mgr. Martina Bílková, tentokrát v roli metodika prevence rizikového chování. Záměrně jsme zvolili téma, které – alespoň se domníváme – může být pro Vás velmi zajímavé, a zároveň přednášejícího, který se problematikou zabývá a přinese spoustu zkušeností, které nabyl během své práce s dětmi.

Internet se stal každodenní součástí našich životů, včetně životů našich dětí. Co vše děti na internetu zajímá? Jaká jsou rizika sociálních sítí a nejčastější chyby v elektronické komunikaci? Co je to sexting, kybergrooming, kyberšikana, netolismus? Jaká nebezpečí hrozí uživatelům internetu a jak se jim vyhnout? Jak využívat celosvětovou informační síť bezpečně a k vlastnímu prospěchu? Jaké jsou možnosti prevence, co je to Family Link a E-bezpečí?

Na tyto a další otázky odpoví Tomáš Velička, ředitel Poradny pro primární prevenci Ostrava, během devadesátiminutové přednášky spojené s besedou, která se uskuteční v pondělí 16. ledna 2022 v prostorách naší školy a je určena rodičům našich dětí a žáků.

Beseda se uskuteční za finanční podpory Spolku rodičů a přátel školy.

Přihlašovat se můžete prostřednictvím školních e-mailů Vašich dětí, kam jsme Vám zaslali odkaz dne 21. prosince 2022.

Těšíme se na setkání s Vámi.

Mgr. Olga Síbrtová


Výstava betlémů v Muzeu vystěhovalectví se nesla ve vánoční atmosféře

Žáci prvního stupně ve dvou dnech 19. a 20. prosince 2022 opět navštívili Muzeum vystěhovalectví. Tentokrát tam na ně čekala nachystaná výstava betlémů a paní Mgr. Alena Dobečková se svým programem. 

Třeťáci vstoupili do muzea s vánoční písní Nesem vám noviny; takové uvítání paní Dobečková ocenila potleskem a dala se do vyprávění. Věděli jste, že svíčky na adventním věnci mají svůj význam? „První je naděje, druhá mír, třetí přátelství a poslední láska. Je tu však ale ještě jedna svíce, je bílá a ta se dává doprostřed. Zapaluje se, až zapadne slunce,“ vypráví Alena Dobečková.

Ještě připomíná, že i patroni slaví svůj svátek. Svatá Barborka, na kterou stříháme třešňovou větvičku, svatá Lucie, patronka světla, ale také v den svaté Lucie se nesmí šít, protože se nitě šmodrchají. Žáci prvního stupně postupně počítají betlémy, je jich celkem šestnáct.

 „Tyto betlémy nám propůjčil pan Josef Hanzelka, který má doma přes devadesát betlémů,“ zdůrazňuje tuto zvláštnost Alena Dobečková. Páťáci a čtvrťáci si zase zkusili zapamatovat, jak se tyto betlémy jmenují a kdo je jejich autorem. Prvňáčci byli taktéž šikovní, uhádli všechny hádanky a vyluštili připravený rébus. Druháci se ale také nenechali zahanbit. V hádankách si vedli dobře a poznali vystavené betlémy. Víte, jak? No přeci podle kostelíčku, protože každá vesnička a městečko jej má odlišný.

Na závěr dostala každá třída obálku, která skrývala tajemství. Žáci ji směli otevřít až ve třídě!

Bc. Hana Horáková


Předvánoční čas našich prvňáčků: prohlídka betlémů i vánoční besídka

Týden před vánočními prázdninami byl pro první třídu velmi aktivní. Všechny myšlenky dětí se již schylovaly k Vánocům, proto v úterý 20. prosince 2022 děti navštívily lichnovské muzeum, kde jim paní Mgr. Alena Dobečková představila výstavu betlémů.


„Žáci se na moment vcítili do kouzelně vánočního času a zaposlouchali se do vyprávění o Vánocích a vánočních tradicích, které k tomuto času bezpodmínečně patří. Prohlédli si betlémy z různých míst a vyposlechli si, kdo a co do betlémů patří,“ popisuje vánoční návštěvu třídní učitelka prvňáčků Mgr. Kateřina Martinková.


K Vánocům v naší škole také patří tradiční vánoční besídka spolužáků a třídních učitelů. Jedná se o poslední školní den před vánočními prázdninami, který už se zcela nese v duchu Vánoc.
„Žáci si donesli cukroví z domova. Vyzkoušeli si několik vánočních tradic a zvyků. Poslouchali a zpívali koledy a v neposlední řádě ve třídě zazvonil i Ježíšek s dárečky,“ popisuje aktivity Kateřina Martinková s tím, že celé dopoledne bylo velmi příjemné a vonělo po Vánocích.

Bc. Hana Horáková


Tělocvična hřímala sportovním nadšením při Turnaji ve stolním tenise

V pátek 16. prosince 2022 se od osmé hodiny rozezněly celou tělocvičnou libé tóny pingpongových pálek a míčků – konal se totiž Turnaj ve stolním tenise. Ten pořádali tělocvikáři školy Mgr. Ondřej Švrček a Mgr. Pavel David.


„Turnaj byl určen pro vyšší stupeň a účastnilo se jej celkem čtyřiadvacet hráčů. Nečekali jsme, že o turnaj bude tak obrovský zájem,“ pochvaluje si účast Ondřej Švrček s tím, že mezi účastníky byly dokonce i čtyři dívky.
„Náhodně se hráči nalosovali do čtyř skupin po šesti. Ve skupině hráli každý s každým, pouze na jeden set. Ze skupiny postoupili vždy dva nejlepší, kteří šli do play-off čili do vyřazovací fáze. Ta se hrála na dva vítězné sety,“ popisuje průběh utkání Pavel David.


Mezi čtveřici nejlepších postoupili Adam Babinec, Jan Suda, Filip Bordovský a Sidney Rek. Semifinále a boje o třetí a první místo se hrály na tři vítězné sety. Sehrály se i zápasy o umístění na pátém až osmém místě.


První čtyři místa v turnaji si nakonec podělili žáci tříd VIII. a IX. B. První místo získal Sidney Rek (VIII. třída), druhé Jan Suda (IX. B třída), třetí Filip Bordovský (VIII. třída), čtvrté Adam Babinec (IX. B třída).
Třem nejlepším předala ceny zástupkyně ředitelky Mgr. Martina Bílková se závěrečným slovem – jako vždy stručným a úderným: „Děkuji všem za účast a budu se těšit na příští rok.“
Poděkování patří také Spolku rodičů a přátel školy za nákup hodnotných cen.
Celkové konečné pořadí turnaje najdete zde.


Bc. Hana Horáková


Konečné pořadí turnaje:
1.     Sidney Rek
2.     Jan Suda
3.     Filip Bordovský
4.     Adam Babinec
5.     Jakub Marek
6.     Daniel Švec
7.     Dominik Kubala
8.     Matyáš Štěpán


Třeťáci navštívili knihovnu v Lichnově

V pondělí 19. prosince 2022 třetí třída navštívila lichnovskou knihovnu. Žáci se mohli podívat, jak to v knihovně chodí, kde si mohou knihy půjčit a u koho.

Na začátku se jejich třídní učitelka Mgr. Lenka Matulová zeptala, kdo z žáků tuto knihovnu zná a navštěvuje. Zvedlo se pramálo rukou. Někteří z nich však navštěvují knihovnu v nedalekém Frenštátě pod Radhoštěm, která s lichnovskou knihovnou spolupracuje.

„Můžete si například objednat nějakou knihu z frenštátské knihovny a tady do Lichnova vám ji dovezou,“ vysvětluje Lenka Matulová. Poté popisuje, podle čeho se mohou v knihovně žáci orientovat, jak jsou knihy seřazeny a že existují různé žánry.

Třeťáci se mohli po prostorách knihovny rozhlédnout a vybrat si knihu, kterou si na chvíli listovali a četli. V závěru návštěvy byly zájemcům vystaveny průkazky. A že jich bylo!

„Děkuji moc paní knihovnici Jurkové, že umožnila našim žákům nahlédnout do prostor knihovny. Byla moc ochotná, usměvavá a energická,“ vzkazuje slova díků zástupkyně ředitelky Mgr. Markéta Martinů, která spolupráci s místní knihovnou za naši školu navázala s tím, že by se díky ní mohlo povědomí o útulné knihovně mezi žáky do budoucna zvýšit.

Bc. Hana Horáková


Informace o doučování v lednu 2023 a lednové termíny doučování

Vážení rodiče,
 v měsíci lednu pokračuje v naší škole doučování v rámci Národního plánu doučování. Je stanoven základní harmonogram doučování, který se může v průběhu doučovacího období měnit s ohledem na nově vzniklé potřeby při doučování (zařazení žáků do skupin, zařazení dalších předmětů apod.). 

Rozpis vyučování na měsíc leden najdete zde.

Změny v doučování stanoveném tímto rozpisem mohou vzniknout i na základě nepřítomnosti doučujících na pracovišti – může docházet k suplování, změně doučovaného předmětu, spojování skupin. Pokud je Vaše dítě zařazeno do doučování a doučování bude muset být z organizačních důvodů zrušeno, budete o této skutečnosti předem informováni třídními učiteli.

Národní plán doučování je realizován v rámci Národního plánu obnovy, finanční prostředky na doučování jsou poskytnuty z fondu Evropské unie – Next Generation EU. Cílenou podporu lze použít pouze za účelem doučování potřebných žáků, tedy individuální nebo skupinové doučování. Kritéria pro výběr žáků zůstávají stejná jako v předchozím období.

Mgr. Olga Síbrtová


Poděkování a přání


Stejné příběhy, jiná jména. Škola se zapojila do kampaně za lidská práva

V pátek 9. prosince 2022 se všichni žáci druhého stupně zapojili do lidskoprávní kampaně s názvem Stejné příběhy, jiná jména. Tematická výuka proběhla u příležitosti Dne lidských práv, který připadá na 10. prosince, v rámci vzdělávacího programu organizace Člověk v tísni Jeden svět na školách. Pro žáky byly připraveny různé aktivity, které je měly donutit přemýšlet nad tím, jak byla v minulosti porušována lidská práva a že se tomu děje i dnes.

První blok zahájili zhlédnutím filmu Žirafa v nesnázích a následnou aktivitou, která se zaměřovala na to, proč jsou lidé nuceni opouštět své domovy, které režimy porušují lidská práva, jak je těžké začít nový život v cizí zemi, jaké podmínky je na cestě za lepším životem čekají i to, že do strastiplné cesty často investují vše, co mají. Tuto část zakončili virtuální výstavou Nepřemožená. Ta se věnuje Miladě Horákové a tomu, jak totalitní režimy postupují, aby člověka dostaly na úplné dno.

V druhé části žáci aktivně pracovali na tvorbě plakátu. Smyslem bylo porovnat dvě různé osobnosti, žijící na různých místech, v různých dobách, přesto spojené podobným osudem. Svou práci zástupci všech tříd odprezentovali na hlavní chodbě a následně nainstalovali v prostoru školy. Vítězný tým, určený samotnými žáky, obdržel věcné odměny i společenskou hru pro celou třídu.

Snad celý projekt přispěl k tomu, abychom si všichni uvědomili, jak důležitá lidská práva jsou a jak je nezbytné za ně bojovat.

Více o kampani Stejné příběhy, jiná jména si můžete přečíst zde.

Mgr. Ivana Michaličková


Čerti i andělé, divadlo i zpěv, spousta vánočních výrobků a společně strávený adventní podvečer. Děkujeme za adventní jarmark

Po dvou letech se konečně uskutečnil adventní jarmark, který pořádala naše škola ve spolupráci se Spolkem rodičů a přátel školy. V pátek 2. prosince 2022 se otevřely dveře vánočně navoněné a nazdobené školy a vítáni byli všichni, kdo si chtěli společně užít počátek adventu. Maminky, tatínkové, ale i babičky a dědečkové, tety a strýcové, či bývalí žáci, ti všichni byli srdečně zváni, aby se pokochali pěknými výrobky, které připravily děti mateřské školy a žáci základní školy pod vedením svých pedagogů. A nejen to! Pokud se návštěvníkům některý výrobek zalíbil, mohli si jej zakoupit, a podpořit tak prostřednictvím SRPŠ naši školu.

Úvodního slova se ujala ředitelka školy Mgr. Olga Síbrtová, která děkovala všem, kteří se na přípravě jarmarku podíleli, a zároveň všechny přítomné vyzvala k tomu, aby si páteční odpoledne po dvouleté covidové pauze společně užili. Poté následoval pestrý program, který orámovala dvě vystoupení: na začátku repríza moderně zpracované pohádky O Červené karkulce v podání dětí ze školní družiny Smajlíků pod vedením vychovatelky školní družiny Ing. Alice Červenkové, v závěru pak premiérové vystoupení školního pěveckého sboru pod vedením učitele hudební výchovy MgA. Jiřího Najvara, který vyvrcholení koncertu zpestřil svou světelnou svetrovou show.

„Zazněla vánoční verze školní hymny a spousta koled a jiných vánočních písní,“ popisuje pěvecké vystoupení zástupkyně ředitelky Mgr. Martina Bílková, která měla organizaci předvánoční akce na starosti s tím, že překvapením celého večera bylo vystoupení Vítka Horečky. „Vítek svým vystoupením překvapil mnohé z nás. Jeho sólo písně Narodil se Kristus Pán ocenilo publikum bouřlivým potleskem a myslím si, že při ní nejedno oko nezůstalo suché,“ dodává s úsměvem Martina Bílková.

Čas mezi vystoupeními mohli hosté vyplnit například návštěvou andělské kavárny, kde je čekala příjemná obsluha „andělek“ ze SRPŠ. „Ze spolupráce se SRPŠ mám radost. Adventní jarmark je jedna z tradičních akcí, kde se spolkem spolupracujeme. Těší mě, že máme ve škole aktivní rodiče, kteří se nebojí přiložit ruku k dílu pro dobrou věc, velmi si toho vážím,“ hodnotí spolupráci Olga Síbrtová.

„Kávičku či zákusek od SRPŠ doplnila výborná zelňačka nebo preclíky z dílny naší školní kuchyně. Většina dětských návštěvníků pak ocenila tradiční čertovský bufet: toasty či párky v rohlíků našich deváťáků sklízely úspěch už během čtvrtečního a pátečního vyučování, kdy ve škole běžely adventní dílny a přípravy na jarmark byly v plném proudu,“ líčí další část jarmarku Martina Bílková.

V prostorách školní jídelny úřadoval také žákovský parlament, který si pro ostatní žáky a děti připravil koutek s tvořením. Skládalo se origami a zdobily perníčky, které upekli žáci čtvrté třídy Veronika Ungerová, Jonáš Cochlar a Leoš Machek.

„Adventní jarmark považuji za moc zdařilou akci. Po dlouhé době se opět podařilo zaplnit školu návštěvníky. Děti se před samotným vypuknutím akce moc těšily, až vše ve škole rodičům a dalším hostům ukáží, případně až jim nabídnou ke koupi vlastnoručně vyrobený dárek či vánoční dekoraci. Děkuji všem, kteří se podíleli na přípravě akce, ale také všem, kteří do školy zavítali. Věřím, že si návštěvníci užili pohodové předvánoční atmosféry a kousíček z ní pak přenesli do svých domovů – třeba v podobě pěkného výrobku, který si ve škole zakoupili. Výtěžek z akce ve výši bezmála 45 tisíc korun je připsán do pokladny SRPŠ a bude určen dětem ze školky a žákům ze školy,“ závěrem děkuje ředitelka školy.

Bc. Hana Horáková


Pythagoriáda: páté místo v okrese pro našeho žáka Jakuba Píchu

Na konci října se naše škola poprvé účastnila matematické soutěže Pythagoriáda, která má mnohaletou tradici – letos se uskutečnil 45. ročník. Do školního kola se zapojily všechny ročníky druhého stupně.

Jaká byla náplň soutěže, prozradila učitelka matematiky Ing. Kateřina Bucharová: „Žáci řešili úlohy nejen početní, ale také logické či kombinační. Dva žáci se stali úspěšnými řešiteli a postoupili do okresního kola.“

Okresní kolo Pythagoriády se konalo ve dvou dnech – v úterý 22. listopadu a ve středu 23. listopadu 2022 ve Středisku volného času v Novém Jičíně. Naši školu tam reprezentovali Jiří Růžička z VI. A třídy a Jakub Pícha z VIII. třídy.

„Mám obrovskou radost, že žák osmého ročníku Jakub Pícha se v okresním kole umístil na krásném pátém místě! Oběma řešitelům děkujeme za reprezentaci školy a Jakubovi gratulujeme k jeho matematickému úspěchu,“ vzkazuje slova díků Kateřina Bucharová.

Výsledkovou listinu okresního kola pro osmý ročník najdete zde.

Bc. Hana Horáková


Naše škola má prvního šampiona v soutěži Spelling Bee

Na konci listopadu uspořádala jazyková sekce soutěž ve hláskování anglických slov. Soutěž Spelling Bee, jak zní její oficiální název, má v USA téměř stoletou tradici, a i na naší škole přilákala pozornost téměř padesáti žáků. Ti se utkali celkem v pěti kategoriích od pátého až do devátého ročníku.

„Spelling Bee jsme s kolegyněmi měly v hlavě už dlouho a jsem velmi ráda, že se nám tuto zábavnou soutěž konečně podařilo zrealizovat,“ uvádí učitelka angličtiny Mgr. Hana Poláková, hlavní organizátorka soutěže, která proběhla v úterý 29. listopadu 2022.

„Nejprve žáci soutěžili mezi sebou ve dvoukolové kvalifikaci, kde měli za úkol co nejrychleji a co nejsprávněji vyhláskovat vylosované anglické slovíčko za použití anglické abecedy. Odtud postoupili ti nejúspěšnější, kteří se pak utkávali tak dlouho, dokud z nich nevzešel jasný vítěz,“ popisuje Hana Poláková.

V dalších kolech přibyla náročnější slovíčka, stoupala nervozita a chyby už se neodpouštěly. Nutno dodat, že souboje byly napínavé, zejména pak v páté třídě, kde o vítězi musel rozhodnout až třetí rozstřel. Na závěr se uskutečnilo i velké finále. Zde mezi sebou soupeřili vítězové za sedmý, osmý a devátý ročník. Prvním lichnovským šampionem ve Spelling Bee a dočasným vlastníkem putovního poháru se stal žák osmé třídy Jakub Pícha, když v těsném souboji porazil Karolínu Kahánkovou z IX. B. Ve finále je doplnila ještě zástupkyně VII. A Dorota Kociánová.

„Soutěž byla moc fajn, myslím, že jsme si ji všichni užili. Doufám, že se z ní i na naší škole stane tradice,“ dodává angličtinářka Mgr. Lenka Mičková. Všichni žáci si zaslouží obrovskou pochvalu za to, že se do soutěže přihlásili. „Poděkování patří našim angličtinářkám Mgr. Haně Polákové, Mgr. Lence Mičkové a Mgr. Gabriele Mynářové za organizaci soutěže a Spolku rodičů a přátel školy za poskytnutí finančního prostředku na zakoupení cen pro vítěze,“ vzkazuje slova díků zástupkyně ředitelky Mgr. Martina Bílková.

A kdo tedy stanul na pomyslných stupních vítězů?

Pátý ročník: 1. místo – Pavlína Kutáčová; 2. místo – David Janyška; 3. místo – Jan Babinec

Šestý ročník: Martina Hilscherová

Sedmý ročník: Dorota Kociánová

Osmý ročník: Jakub Pícha

Devátý ročník: Karolína Kahánková

Bc. Hana Horáková


Pozvánka na koncert našich žáků

Vážení rodiče a další příznivci hudby,
dovolte mi, abych Vás jménem paní učitelky Bc. Barbory Fojtíkové a pana učitele MgA. Jiřího Najvara, kteří v naší škole vyučují hru na hudební nástroje pod hlavičkou První soukromé ZUŠ MIS Music Kopřivnice, jejíž jsme pobočkou, pozvala na třídní koncert žáků naší školy.

Těšíme se na Vaši účast!

Mgr. Olga Síbrtová


Stříbro z krajského finále ve stolním tenise! Kluci, děkujeme za reprezentaci školy!

V úterý 29. listopadu 2022 se žáci osmé a deváté třídy zúčastnili Krajského finále ve stolním tenise.

„Finále se uskutečnilo v herně stolního tenisu v TJ Sokol v Kateřinkách u Opavy. Kromě nás se zúčastnily i školy z Otické Opavy, Březové, Rychvaldu, také byly přítomny Kozlovice a Palkovice,“ vyjmenovává další soutěžící učitel tělesné výchovy Mgr. Ondřej Švrček, který společně s asistentkou Bc. Radkou Fluksovou kluky doprovázeli.

Za naši školu byli vybráni Filip Bordovský, Sidney Rek a Kryštof Sedlář za osmou třídu a z devátého ročníku jel soutěžit Vojtěch Tichavský. „Čtyřhru jsme jako jediný tým v Moravskoslezském kraji ani jednou neprohráli. Naši kluci obsadili krásné druhé místo, obdrželi diplom a kosmetický dárek,“ chlubí se výkonem svých svěřenců tělocvikář.  

„Opět patří velké díky panu místostarostovi Stanislavu Kellerovi, který nám zajistil dovoz i odvoz na akci, a také díky za jeho trpělivost, protože z Opavy naše parta odjížděla až ve 14:45,“ vzkazuje poděkování za výpomoc s dopravou Ondřej Švrček.

Detaily zápasů můžete zhlédnout zde.

Bc. Hana Horáková


Informace o doučování v prosinci 2022 a prosincové termíny doučování

Vážení rodiče, 
v měsíci prosinci pokračuje v naší škole doučování v rámci Národního plánu doučování. Je stanoven základní harmonogram doučování, který se může v průběhu doučovacího období měnit s ohledem na nově vzniklé potřeby při doučování (zařazení žáků do skupin, zařazení dalších předmětů apod.). 

Rozpis vyučování na měsíc prosinec najdete zde.

Změny v doučování stanoveném tímto rozpisem mohou vzniknout i na základě nepřítomnosti doučujících na pracovišti – může docházet k suplování, změně doučovaného předmětu, spojování skupin. Pokud je Vaše dítě zařazeno do doučování a doučování bude muset být z organizačních důvodů zrušeno, budete o této skutečnosti předem informováni třídními učiteli.

Národní plán doučování je realizován v rámci Národního plánu obnovy, finanční prostředky na doučování jsou poskytnuty z fondu Evropské unie – Next Generation EU. Cílenou podporu lze použít pouze za účelem doučování potřebných žáků, tedy individuální nebo skupinové doučování. Kritéria pro výběr žáků zůstávají stejná jako v předchozím období.

Mgr. Olga Síbrtová


Páťáci poměřili síly s okolními školami v soutěži METAFORMS

Kruh, čtverec a trojúhelník – tři základní geometrické útvary jsou součástí velmi zajímavého hlavolamu. Úkolem hry je rozmístit devět dílků do jednotlivých políček hrací desky tak, aby to odpovídalo podmínkám v zadání. Správně pochopit a interpretovat zadání je často na úloze to nejtěžší.

MAP Frenštát p. R. také v letošním roce zorganizoval on-line klání v této hře pro žáky pátých tříd šesti okolních škol. Naši páťáci absolvovali nejprve třídní kolo, z kterého do „bitvy“ s ostatními školami postoupilo pět žáků – David Janyška, Pavlína Kutáčová, Daniel Kvita, Nikolas Štěpán, Antonín Václavek.

Nejlépe si z naší školy vedl David Janyška, který celkově obsadil krásné třetí místo ze všech třiceti zúčastněných žáků. Mezi školami celkově naši páťáci obsadili čtvrté místo.

Děkujeme všem za úspěšnou reprezentaci školy a blahopřejeme! Projektu MAP Frenštát pod Radhoštěm děkujeme za organizaci soutěže a hezké ceny!

Mgr. Monika Wilczková


Osmička a devítky se zúčastnily atraktivní exkurze v Mošnově v JOB AIR Technic a.s.

V rámci předmětu Volba povolání ve spolupráci s Moravskoslezským paktem zaměstnanosti v úterý 15. listopadu 2022 mělo celkem čtyřicet pět žáků osmého a devátých ročníků možnost zavítat na exkurzi do firmy JOB AIR Technic v Mošnově. Firma se zabývá údržbou a opravami letecké techniky, především dopravních letadel typu Airbus a Boeing.

Žáci se měli možnost podívat do dvou hangárů, kde se pracovalo na několika letadlech současně. Měli tak jedinečnou příležitost vidět zblízka dopravní letadla Airbus a Boeing v „rozpracovaném“ stavu a poznat proces údržby letadel. Dozvěděli se, proč a jak často se údržba letadel provádí, dokonce měli možnost nahlédnout do opravovaného letadla. Od průvodců si vyslechli, kde mohou studovat na středních školách obory potřebné pro profesi leteckého mechanika, jak získat prospěchová stipendia a další možnosti kariérního růstu v oboru.

Tato exkurze byla přínosem pro jejich rozhodování při volbě povolání.

Mgr. Monika Wilczková


Putovní knihovna: Páťáci se dotkli jiné dimenze

Netradičního přivítání se dočkali žáci páté třídy, když vstoupili do prostor knihovny ve Frenštátě pod Radhoštěm. „Ahoj, já jsem Martina Vroblová, můžete mi říkat Martino. Původně jsem se ale měla jmenovat Tereza, ale nestalo se tak, protože mou maminku – s vybraným jménem Tereza – předběhla sousedka. A jaký příběh se pojí s vaším jménem?“ snažila se rozmluvit páťáky paní knihovnice. A to se ji povedlo!

A tak se páťáci představili trochu nezvykle a navzájem se o svých spolužácích dozvěděli, že Danieli říkají doma Daník, Antonín je již šestý Antonín v rodě, David měl být Lukáš, a tak mu toto jméno zůstalo v pořadí druhé, a ještě Pavlínka měla být původně Pavel.

Takto začala příjemná beseda s fantastickou Bc. Martinou Vroblovou, která v Městské knihovně ve Frenštátě pod Radhoštěm působí jako knihovnice v dětském oddělení, ale také provází vzdělávacími programy pro školy a školky. „Důležité je se rozečíst, protože čteme celý život, třeba i v matematice,“ povídá dál paní Martina a pokračuje v popisu činnosti knihovny. Jak jsou seřazeny knihy v knihovně? Třeba podle abecedy. „Nebo podle žánru!“ doplňuje rychle Pavlína Kutáčová. A co je vlastně žánr? Paní Martina rozvíjí diskuzi.

„V další části se mohli páťáci pohodlně uvelebit a pak poslouchat. Paní Vroblová pročítá knihy a rozvíjí čtenářskou představivost. Jonáš a Nenáš, příběh o rozdílnosti ale velkém kamarádství. Kniha Eliška není strašidlo zase líčí největší strachy, které většinou máme z toho, co neznáme, a to je taky páťákům blízké,“ popisuje čtenářskou chvilku jejich třídní učitelka Mgr. Monika Wilczková. Z diskuse vyplynula otázka: Kam chodíte na zkušenou? Bleskurychle naráz odpověděli David a Markéta: „Do školy!“ A to je pravda!

„V diskusi jsme se na chvíli ocitli i v jiné dimenzi, protože – co když… je všechno jinak? Co když…? Takto polemizovala Pavlína Kutáčová. Ale musím pochválit všechny páťáky, kteří odpovídali a zapojovali se do diskusí. Paní Vroblové bych chtěla moc poděkovat za poutavé vyprávění a skvělou atmosféru, kterou dokázala vytvořit,“ děkuje Monika Wilczková.

Hlavní pointou této návštěvy bylo zvýšit povědomí o knihovně, o čtení jako takovém, o tom, že v knihách je ukryto spousta zajímavých informací a fantastických příběhů. A proč putovní knihovna? Žáci si odnesli pětadvacet titulů Prašiny od Vojtěcha Matochy. Tyto knihy si vypůjčili a po přečtení zase vrátí. Tuto aktivitu pořádá Městská knihovna Frenštát pod Radhoštěm ve spolupráci s MAP Frenštát pod Radhoštěm a za to jim vřelé díky!

Bc. Hana Horáková


Sklizeň nejenom v kuchyni, ale i v moštárně. Šesťáci se vydali na exkurzi na komentovanou prohlídku

Padá listí, úroda je sklizena a zvířata se pomalu ukládají k zimnímu spánku. To však neplatí pro šesťáky z naší základní školy, ti jsou pracovití. Ve cvičné kuchyni v rámci pracovních činností připravovali samé dobroty: ovocný salát a palačinky! Palačinky, které na Moravě známe pod názvem amolety, pak potřeli domácím borůvkovým džemem od Vítka Horečky a taktéž domácím angreštovým džemem od Jirky Růžičky. Téma zpracování ovoce se promítlo také v návštěvě moštárny v Lichnově, kde spolu třídy VI. A a VI. B. strávily nemalý čas.

„Celým prostorem nás provedla paní Svatava Klímková, která je členkou Českého zahrádkářského svazu. Paní Klímková měla připraveny ukázky sušené zeleniny i ovoce, mezi kterými byly i exotické druhy. Šesťáci si vyslechli komentovanou prohlídku a pak měli spoustu dotazů, které paní Klímková s přehledem zodpověděla, protože je odborník na svém místě,“ zmiňuje učitelka pracovních činností Mgr. Monika Čempel. Vybrané ovoce měli žáci možnost i ochutnat a za to byli moc rádi. „Chtěla bych tímto paní Klímkové moc poděkovat za její ochotu nás provést moštárnou a za zajímavý výklad,“ dodává Monika Čempel.

Ovocný sad na školní zahradě bohužel letos zel prázdnotou, takže škola nemohla využít možnosti místní moštárny a sušárny, ale budeme se těšit příští rok!

Bc. Hana Horáková


I ve školním roce 2022/2023 pracuje ve škole žákovský parlament. Prosím, seznamte se s jeho členy

Po menší odmlce způsobené dlouhodobou nemocí vedoucí žákovského parlamentu se v letošním školním roce znovu rozběhla jeho činnost. Role koordinátorky se ujala češtinářka a angličtinářka v jedné osobě Mgr. Gabriela Mynářová. Její pravou rukou budou další dva noví kolegové – učitel informatiky a matematiky Bc. Michal Karban a asistentka pedagoga Michaela Bačová.

Do žákovského parlamentu byli na začátku školního roku zvoleni vždy dva zástupci z každé třídy od pátého ročníku výše. Následně si zástupci žáků v rámci žákovského parlamentu zvolili svého předsedu a místopředsedu a rozdělili další funkce.

V jakém složení bude žákovský parlament letos pracovat? Prosím, seznamte se s jeho členy:

Josef Mičulka

předseda ŽP

Třída: VIII.

Nejoblíbenější předmět: německý jazyk

Koníčky: kroužek vaření na naší škole, hasičský kroužek a Duha Klubáci

Proč si mě třída zvolila? Protože jsem ochotný a šikovný.

Co bude mým cílem pro školní rok 2022/2023 v žákovském parlamentu? Mým hlavním cílem bude přidat do cvičné kuchyňky nové vybavení.

Jakub Buzek

místopředseda ŽP

Třída: VIII.

Nejoblíbenější předmět: zeměpis

Koníčky: badminton, jízda na kole

Proč si mě třída zvolila? Třída si mě zvolila, protože se nebojím říct svůj názor a umím prosadit přání třídy.

Co bude mým cílem pro školní rok 2022/2023 v žákovském parlamentu? Mým cílem v tomto školním roce bude získat nové vybavení do školní cvičné kuchyňky a naplánovat různé akce pro žáky.

Jiří Přadka

fotograf ŽP

Třída:  IX.A

Nejoblíbenější předmět: anglický jazyk, matematika

Koníčky: motorky, požární sport, vojenská letadla (vojenská technika)

Proč si mě třída zvolila? Já jsem šel sám, protože nikdo jiný jít nechtěl, ale myslím si, že by mě zvolili, protože mám dobré nápady.

Co bude mým cílem pro školní rok 2022/2023 v žákovském parlamentu? Aby se žáci ve škole cítili dobře.

Markéta Rečková

zapisovatelka ŽP

Třída: IX. A

Nejoblíbenější předmět: dějepis a angličtina 

Koníčky: čtení, malování, hudba, požární sport

Proč si mě třída zvolila? Jsem spolehlivá a kreativní.

Co bude mým cílem pro školní rok 2022/2023 v žákovském parlamentu? Zpříjemnit žákům pobyt ve škole.

Michaela Babincová

mluvčí ŽP

Třída: IX. B

Oblíbený předmět: přírodopis, matematika, chemie

Koníčky: plavání (sporty), čtení,

Proč si mě třída zvolila? Jsem spolehlivá, mám dobré komunikační schopnosti.

Co bude mým cílem pro školní rok 2022/2023 v žákovském parlamentu? Mým cílem je prosadit názory žáků, aby i ostatní (nejen pedagogický sbor) viděli naše pohledy na věc a dokázali lépe porozumět nové generaci. 

František Špaček

„ajťák“

Třída: IX.B

Nejoblíbenější předmět: tělocvik, anglický jazyk

Koníčky: počítačové hry, vaření

Proč si mě třída zvolila? Třída má ve mě důvěru, mám již nějakou zkušenost z minula.

Co bude mým cílem pro školní rok 2022/2023 v žákovském parlamentu? Umožnit žákům, aby skutečně a účinně ovlivňovali život školy, ve které se vzdělávají.

Ema Holubová

Třída: VII.B

Nejoblíbenější předmět: přírodopis

Koníčky: hasič

Proč si mě třída zvolila?  Jsem zodpovědná, nebojím se říct svůj názor.

Co bude mým cílem pro školní rok 2022/2023 v žákovském parlamentu?  Mým cílem bude vylepšit prostředí školy a pomoct s různými akcemi, které stmelí celou školu, ale i žáky mezi sebou.

Daniel Švec

Třída: VII.B

Nejoblíbenější předmět: matematika

Koníčky: Tojstoráci, šachy

Proč si mě třída zvolila: Asi mi věří.

Vojtěch Hlavička

Třída: VII.A

Nejoblíbenější předmět: tělocvik

Koníčky: běhání se psem, práce s traktorem, ježdění s traktorem

Proč si mě třída zvolila? Třída mě zvolila, protože jsem v parlamentu ještě nebyl a chtěl jsem si to zkusit. Spolužáci nechtěli, aby tam byli furt ti stejní, tak zvolili jiné dva lidi.

Co bude mým cílem pro školní rok 2022/2023 v žákovském parlamentu?  Mým cílem ve školním parlamentu v roce 2022/23 je zlepšit či změnit něco na škole.

Filip Lukeš

Třída: VII.A

Nejoblíbenější předmět: tělocvik

Koníčky: hraní počítačových her, hospodářství

Anna Lišková

Třída: VI.A

Nejoblíbenější předmět: anglický jazyk

Koníčky: ráda vařím, hraju fotbal a tančím

Proč si mě třída zvolila? Netuším. J

Co bude mým cílem pro školní rok 2022/2023 v žákovském parlamentu?  Mým cílem pro tento rok je mít ve škole automat.

Kateřina Machalová

Třída: VI.A

Nejoblíbenější předmět: anglický jazyk

Koníčky: hasič, vaření

Co bude mým cílem pro školní rok 2022/2023 v žákovském parlamentu?  Aby se všem ve škole líbilo.

Dominik Dresler

Třída: VI.B

Nejoblíbenější předmět: dějepis

Koníčky: modeláři

Proč si mě třída zvolila? Mám dobré nápady.

Co bude mým cílem pro školní rok 2022/2023 v žákovském parlamentu?  Aby všichni chtěli do parlamentu.

Jakub Janeček

Třída: VI.B

Nejoblíbenější předmět: Matematika

Koníčky: housle, klavír, ukulele,

Co bude mým cílem pro školní rok 2022/2023 v žákovském parlamentu: Chtěl bych zrealizovat únikovku, kterou jsme minulý rok začali.

Nella Dreslerová

V. třída

Nejoblíbenější předmět: výtvarka

Koníčky: mažoretky

Co bude mým cílem pro školní rok 2022/2023 v žákovském parlamentu? Naplánovat přespávačku ve škole.

Pavlína Kutáčová

V. třída

Oblíbený předmět: matematika

Koníčky: basketbal

Proč si mě třída zvolila? Mám dobré nápady, které si umím i obhájit.

Co bude mým cílem pro školní rok 2022/2023 v žákovském parlamentu? Trochu více školu zpříjemnit, např. opravit tělocvičnu + nové vybavení.

Děkujeme žákům za to, že nám o sobě něco prozradili, a budeme se těšit na jejich nápady a aktivity!

Mgr. Olga Síbrtová


V naší školní jídelně vařil šéfkuchař. A strávníkům moc chutnalo!

Již po několikáté jsme v naší školní kuchyni přivítali milého a usměvavého kuchaře Zbyňka Diatku ze společnosti Podravka – Lagris a. s., který spolu s kolektivem kuchařek připravil pro všechny naše strávníky vynikající menu.

„Na dopolední svačinku jsme s panem kuchařem nachystali bagetku s pomazánkou ze zeleného hrášku ozdobenou zeleninkou a výhonky z hrášku. V poledne na strávníky zase čekala dýňová polévka s rýží, druhý chod byl na výběr ze dvou jídel. Pečené vepřové kotlety se švestkovou omáčkou a špaldovým knedlíkem nebo kutia, což je sladký pokrm s bulgurem a ovocem,“ popisuje pestrost středečního jídelníčku vedoucí školní jídelny Alena Kandráčová a dodává: „Také naše paní kuchařky ocenily společnost příjemného pana kuchaře, se kterým je opravdu radost spolupracovat. Z jídelny byly slyšet i spokojené pomlaskávání dětí, tak doufáme, že u nás Zbyněk Diatka nebyl naposled.“

Na přání dětí přikládáme recepty. Najdete je zde.

Bc. Hana Horáková


Bramborová medaile za florbal. I tak, kluci, děkujeme!

V úterý 22. listopadu 2022 žáci čtvrté a páté třídy vyrazili do Sportovní haly Základní školy Emila Zátopka v Kopřivnici, aby reprezentovali naši školu v okresním kole florbalu.

„Žáci Jakub Janák, Jakub Pustějovský a Alex Tichavský ze čtvrté třídy a Zdeněk Hlavička, Daniel Kvita, Lukáš Osterezy a František Špaček z páté třídy byli dobrým týmem a vybojovali skvělé čtvrté místo,“ pochvaluje kluky učitel tělocviku Mgr. Ondřej Švrček, který kluky společně s paní asistentkou Bc. Radkou Fluksovou na turnaj doprovázel. Mezi týmy, se kterými se naši kluci utkali, byli žáci ze Základní školy Tyršova z Frenštátu pod Radhoštěm, Základní školy Kopřivnice-Lubina, Základní školy Kopřivnice-Mniší a Základní školy Alšova Kopřivnice. Kluci, děkujeme za pěkné umístění!

Zápasy s naší základní školou, včetně výsledků, najdete zde.

Bc. Hana Horáková


Už víme, jak na třídění odpadu! Navštívil nás totiž Tonda obal

Ve středu 23. listopadu 2022 navštívili naši školu odborníci na třídění odpadu. „Tonda obal je vzdělávací program, který se zaměřuje na zvýšení povědomí o třídění odpadu a také jeho recyklaci,“ popisuje náplň programu koordinátorka EVVO a učitelka přírodopisu Mgr. Bohdana Hutyrová. V naší republice třídí odpadl třiasedmdesát procent obyvatel. Společnost EKO-KOM vytvořila tento program pro podporu třídění odpadu, jeho lepší osvojení a propagaci ve školách

„Hodinové přednášky se postupně zúčastnili žáci prvního i druhého stupně. Lektoři dětem ukázali barevné kontejnery a společně se do nich pokusili některé odpady vytřídit. Seznámili se s výrobky z recyklovaného materiálu, povídali si o spalovnách a třídicích linkách,“ doplňuje Bohdana Hutyrová. Na závěr dostal každý účastník od lektora poučnou záložku do knihy jako upomínku na milou návštěvu.

Bc. Hana Horáková


Před rozsvícením stromu v Lichnově vystoupí naši žáci

Milé děti, vážení rodiče a přátelé školy,
v sobotu 3. prosince 2022 se v Lichnově uskuteční tradiční rozsvícení vánočního stromu. Součástí programu je také vystoupení našeho školního pěveckého sboru posíleného o další žáky.

Program je připraven na 16:15 hodin a vznikl pod dirigentskou taktovkou učitele hudební výchovy MgA. Jiřího Najvara. Těšíme se na setkání s Vámi!

Mgr. Olga Síbrtová


Super úspěch ve finále ve stolním tenise. Blahopřejeme klukům k prvenství!

V úterý 15. listopadu 2022 se naše škola zúčastnila okresního finále ve stolním tenise chlapců a dívek čtvrté kategorie. Klání se uskutečnilo v herně stolního tenisu v Odrách.

Mezi další zúčastněné patřila družstva ze Základní školy Komenského Odry, Základní školy Komenského 66 Nový Jičín, Základní školy Tyršova Nový Jičín a Základní školy Starý Jičín.

„Naši školu vyjeli reprezentovat Filip Bordovský, Sidney Rek a Kryštof Sedlář z osmé třídy a z deváté třídy Vojtěch Tichavský. Soutěžila tříčlenná družstva plus jeden hráč byl jako náhradník. Hrál každý s každým a do čtvrtého vítězného bodu,“ popisuje průběh soutěže učitel tělesné výchovy Mgr. Ondřej Švrček.

„Naši kluci vyhráli první místo! Obdrželi diplom a drobné sladkosti – a především nás pojedou reprezentovat na krajské finále, které se uskuteční v úterý 29. listopadu 2022 v Opavě. Zároveň bych rád poděkoval Sdružení dobrovolných hasičů Lichnov a také panu místostarostovi Stanislavu Kellerovi, kteří zajistili náš dovoz i odvoz a přislíbili pomoc se zajištěním účasti v Opavě,“ uzavírá Ondřej Švrček.

Bc. Hana Horáková


#jsem laskavec: Holky a kluci z prvního stupně a družinek potěšili seniory v Domově Hortenzie

První stupeň základní školy a všechna tři oddělení družinek se zapojili do šestého ročníku celorepublikového happeningu #jsemlaskavec.

„Žáci si vyzkoušeli udělat někomu radost, někoho potěšit a vykouzlit mu úsměv na rtech. Proto vyrobili ve výtvarné výchově a taky v kroužku Tvořílci přáníčka, která vybarvili a napsali do nich pěkné vzkazy. Paní vychovatelka Hanka napekla výborná perníková srdce, které jsme k přáníčkům přiložili. Když se přidal dobrý čajík, byl milý dárek na světě,“ popisuje iniciativu vedoucí vychovatelka školní družiny Lucie Vávrová, DiS., která je hybatelkou opětovného zapojení naší školy do tohoto projektu.

Komu ale byla vyrobená přáníčka určena? „Přáníčka a drobné dárky jsme dovezli seniorům z Domova Hortenzie Frenštát pod Radhoštěm, kde udělala obrovskou radost,“ prozrazuje cíl aktivity vychovatelka Bc. Hana Janečková, která spolu s kolegyní Lucií Vávrovou doručila výrobky dětí na místo určení.

Bc. Hana Horáková


Přijměte pozvání do školy na adventní jarmark s doprovodným programem

Milé děti, vážení rodiče a další přátelé školy,
srdečně Vás zveme do naší školy na tradiční adventní jarmark s nabídkou kulturního programu, který se opět po dvouleté covidové pauze uskuteční v pátek 2. prosince 2022.


Program bude zahájen divadelním představením naší školní družiny – pohádkou O Červené karkulce. Následně můžete strávit příjemný čas nakupováním drobných dárků či vánočních dekorací z našich vánočních dílen, posezením v andělské kavárně, kterou pro nás zajišťuje Spolek rodičů a přátel školy, či smlsnutím něčeho dobrého v čertovském bufetu našich deváťáků. Zábavu pro menší děti připravuje žákovský parlament. Celý program vyvrcholí vystoupením školního pěveckého sboru pod dirigentskou taktovkou učitele hudební výchovy MgA. Jiřího Najvara. Výtěžek z této akce půjde prostřednictvím pokladny SRPŠ zpět k dětem naší mateřské školy a žákům základní školy.
Jsme rádi, že Vás opět můžeme přivítat v prostorách školy a že můžeme společně vykročit do slavnostního předvánočního času.
Škola bude veřejnosti otevřena v 15:45 hodin. Těšíme se na Vaši účast!

Mgr. Olga Síbrtová


Kdo letos nasbíral nejvíce kaštanů a žaludů? Nejlepší sběrači už byli odměněni

V naší škole proběhla během podzimu soutěž ve sběru kaštanů a žaludů, které jsou určeny pro místní myslivecké sdružení a drobné chovatele zvěře. Soutěž sice organizovala školní družina a mateřská škola, ale zapojit se mohli všichni žáci.

„Nyní už víme, že dohromady se nasbíralo 340 kilogramů kaštanů a žaludů. Děti ze základní školy jsme už vyhodnotili a odměnili. Všichni, kteří se zapojili, ale nevyhráli, nemuseli být smutní, protože získali drobnou odměnu,“ uvádí jedna z organizátorek soutěže a koordinátorka EVVO Mgr. Bohdana Hutyrová. „Na vítěze pak jako poděkování čekaly hodnotnější ceny,“ dodává dále učitelka přírodopisu s tím, že děti z mateřské školy budou odměněny zvlášť – přímo myslivci.

Vyhlášení nejlepších sběračů v základní škole proběhlo ve dvou kategoriích: jednotlivci a sourozenecké dvojice. A kdo tedy patří mezi nejlepší sběrače naší školy?

V kategorii sourozenců získali první dvě příčky:

  • první místo: sourozenci Mičulkovi – František (II. třída) a Josef (VIII. třída) – celkem nasbírali 113 kilogramů
  • druhé místo: sourozenci Klímkovi – Matěj (I. třída) a Ondřej (III. třída) – celkem nasbírali 65 kilogramů

V kategorii jednotlivců mezi nejlepší sběrače patří:

  • první místo: Matyáš Pařenica (II. třída) – nasbíral 100 kilogramů
  • druhé místo: Sabina Bjačková (I. třída) – nasbírala 42 kilogramů
  • třetí místo: Nikola Jeřábková (I. třída) – nasbírala 39 kilogramů

„Všem děkujeme za účast a těšíme se na další soutěž ve sběru na podzim příštího roku,“ vzkazuje druhá z organizátorek soutěže, vedoucí vychovatelka školní družiny Lucie Vávrová, DiS.

Bc. Hana Horáková


Ve znamení dobrých skutků: Naši zaměstnanci se zapojili do Národní potravinové sbírky

V sobotu 12. listopadu 2022 proběhlo podzimní kolo Národní potravinové sbírky. Tento den je dnem solidarity, kdy každý z nás může přispět tím nejjednodušším způsobem – nákupem a darováním trvanlivých potravin a drogerie. Je to jedna z největších celorepublikových charitativních akcí, jejímž partnerem je i Charita Česká republika. 

V HM Tesco Kopřivnice se pravidelně koná sbírka pro Charitu Frenštát pod Radhoštěm, kde pracuje i naše kolegyně Anna Čechová, která v lichnovské škole vyučuje náboženství. A tak se i další pedagogičtí pracovníci rozhodli pomoci – zakoupením potravin a dobrovolnictvím v den konání sbírky v HM Tesco Kopřivnice.

„Do dobrovolnictví se zapojila celá školní družina a dále asistentky pedagoga Ing. Kateřina Boháčová, Bc. Radka Fluksová a Michaela Bačová. Dobrovolnictví spočívalo v informování zákazníků o konání sbírky, rozdávání letáčků a příjem potravin od dárců,“ popisuje charitativní činnost pedagogů v HM Tesco vedoucí vychovatelka školní družiny Lucie Vávrová, DiS.

Celkově se v HM Tesco Kopřivnice vybralo 588,5 kilogramů trvanlivých potravin a 98 kilogramů drogerie. „Moc bych chtěla poděkovat všem kolegům za nákup potravin, vychovatelkám a asistentkám za dobrovolnictví v den sbírky, zaměstnancům HM Tesco Kopřivnice za péči o nás dobrovolníky a rovněž všem zákazníkům, kteří darovali potraviny a drogerii do připravených košů za pokladnami. Bylo velmi příjemné potkat i rodiče našich žáků a kolegy, kteří zakoupili potřebné potraviny a zapojili se s námi do sbírky,“ vzkazuje slova díků všem, kteří se do charitativní akce zapojili, Lucie Vávrová.

„Naše školní družina se často zapojuje do různých charitativních projektů. Společně s dětmi podporujeme Domov seniorů Hortenzie ve Frenštátě pod Radhoštěm, ale i seniory v Lichnově, Léčebnu dlouhodobě nemocných v Kopřivnici, zapojujeme se do akce Světový den laskavosti, podpořili jsme svým vystoupením děti s handicapem na přehlídce Motýlek s úsměvem. Mám radost, že se naše paní vychovatelky a paní asistentky zapojily svou dobrovolnickou pomocí do Národní potravinové sbírky. Je vidět, že potřeba pomoci vychází přímo z jejich srdce, kterou i svým příkladem mohou vtisknout do srdcí dětem,“ hodnotí účast kolegyň na charitativní akci ředitelka školy Mgr. Olga Síbrtová.

Bc. Hana Horáková


Nadšenci, bystroňové, koumáci, ale hlavně chytrolíni ze šesti základních škol se po roce opět setkali v Lichnově

Soutěž, která láká všechny příznivce logického myšlení s všeobecným přehledem, soutěž, která je pro žáky prvního stupně od třetí po pátou třídu, soutěž, která má v naší škole tradici – to je Lichnovský chytrolín!

Letošního ročníku se v pondělí 24. října 2022 zúčastnila družstva ze základních škol Mniší, Lubina, Štramberk, Trojanovice, Tichá, Lichnov a Základní školy Tyršova z Frenštátu pod Radhoštěm, která s sebou přivezla putovní pohár z loňského roku.

Hlavní organizátorka soutěže Mgr. Lenka Matulová prozradila, jaká vládla atmosféra: „Všichni soutěžící přijeli s úsměvem na rtu a těšili se, až si zasoutěží. Každé družstvo se posadilo ke svým stolečkům, na nichž byla nádoba, do které se sbíraly body, tak zvané chytrolíňáky, ty byly moc důležité.“

Po krátkém úvodním slově ředitelky Mgr. Olgy Síbrtové směrem k soutěžícím byla soutěž zahájena. Letošní kolo mělo program z okruhů přírodovědy, vlastivědy, sportu a pohádek. Vše probíhalo moderní formou na tabletech. Jedna z oblíbených disciplín se nazývá „Hádej, co je to?“. Jedná se o poznávání záhadných předmětů. Letos byly zařazeny předměty z kuchyně – palička k hmoždíři, vykrajovač koblih, část mlýnku na strouhanku; ze zemědělství – součást napínacího zařízení traktoru. Záhadným předmětem – novinkou byla stínící koule do vodní nádrže, která k nám doputovala až z USA a používá se k zastínění a ochraně vodních nádrží. O co se jedná, můžete zhlédnout zde.

Během přestávky mohli účastníci zhlédnout video přímo z oblasti USA, kde se koule používají, ale taky si naplnit bříška. Naše kuchařky ze školní jídelny pro soutěžící i jejich pedagogický doprovod připravily barevnou svačinku v podobě jednohubek a sladkých šneků. Paní učitelky mohly navíc ochutnat výbornou kávu z domácí pražírny Strakafe Mniší.

A pak už následovala poslední disciplína, která byla až do konce velkým překvapením. Nově se do soutěže zařadila práce s malými roboty – ozoboty.  Účastníci měli naplánovat cestu ozobota do cíle v daném čase. Za plných deset bodů musel ozobot dojít do cíle do pěti minut, za pět bodů do deseti minut.

„Po celou dobu soutěže nejvíce bodů ve všech kolech získávala škola z Tiché. Jejich žáci nezaváhali ani u soutěže Hádej, co je to? A také v posledním rozhodujícím kole dopravili svého ozobota v daném čase do cíle. Sousední Tichá v soutěži nakonec celkově zvítězila a odvezla si putovní pohár. Naše škola si po celou dobu monitorovala středové pozice a v posledních dvou disciplínách neztratili soutěžící ani jeden bod. Celkově jim body stačily na krásné třetí místo. Gratuluji Tereze Markové ze třetí třídy, Jakubu Pustějovskému ze čtvrté třídy a Samuelu Lukešovi z páté třídy, vedli jste si opravdu dobře,“ chválí děti Lenka Matulová. Mezi vítěze z Tiché a bronz z Lichnova se na druhou příčku probojovala škola z Lubiny.

A co naši soutěžící? Jakub si soutěž pochvaloval: „Líbilo se mi, že tam byl Kahoot a ozoboti. Bylo to zase něco nového.“ Chválou nešetřil ani Samuel: „Byla to zatím nejlepší soutěž, na které jsem byl! Byl dobrý tým!“ „Mě zase hodně bavily otázky z pohádek a ceny, které jsme dostali, byly hezké,“ uzavírá Terka.

„Mé poděkování patří  všem školám, které dopravily své žáky do Lichnova, paní učitelce Mgr. Lence Matulové, která soutěž ve škole tradičně organizuje, panu učiteli Mgr. Ondřeji Švrčkovi a paní asistentce Bc. Haně Horákové, kteří během soutěže poskytovali technickou podporu, starším žákům školy, kteří se na organizaci soutěže podíleli, týmu našich kuchařek za přípravu občerstvení pro žáky i jejich doprovod a nesmím  opomenout ani Spolek rodičů a přátel škol, kterému patří díky za finanční podporu na nákup cen pro žáky. Všichni účastníci si odvezli drobné odměny a pamětní list, tři nejlepší týmy pak získaly hodnotnější ceny a diplomy,“ vzkazuje slova díků ředitelka školy.

Pokud byste si chtěli vyzkoušet, s jakými otázkami se děti v soutěži potýkaly, najde jich několik zde.

Bc. Hana Horáková


všechny články v Novinkách ZŠ