Novinky ZŠ

Muzeum vystěhovalectví připravilo pro děti velikonoční překvapení

Před Velikonocemi celý první stupeň navštívil lichnovské Muzeum vystěhovalectví. Průvodkyní se jim stala Mgr. Alena Dobečková, která akce v muzeu organizuje. Vyprávěla žákům o různých zajímavostech týkajících se velikonočních svátků. 

„Jestlipak víte, jaký význam má zajíc? Ten vyznačuje rychlost ubíhajícího času. Pak tady máme i různě zdobené kraslice – ručně malované, polepené slámou, obháčkované nebo třeba olepené perličkami,“ vysvětlovala Alena Dobečková. Také žáky upozornila na to, že v muzeu mají opravdu drahé zapůjčené exponáty pštrosích vajíček, které jsou velmi cenné! 

Děti si pak vyzkoušely zodpovědět pár otázek, za které byly odměněny domácím perníčkem. „Některé otázky byly těžké, ale některé zase ne. Bavilo mě na ně odpovídat a měl jsem radost, že jsem to měl správně,“ pochlubil se Jaromír Veselka, žák ze třetí třídy. 

Na závěr prohlídky si žáci připomněli, jaké zvyky a tradice na Velikonoce dodržují a pak už se mohli těšit na to, až je uskuteční o svátcích jara v praxi.

Bc. Hana Horáková


Zúčastnili jsme se fotbalového turnaje McDonald’s Cup

V pátek 22. dubna 2022 se na fotbalovém hřišti ve Frenštátě pod Radhoštěm konala akce McDonald´s Cup. Je to největší fotbalový turnaj v České republice, kterého se mohou zúčastnit holky a kluci z prvního stupně základních škol.

Kategorie A je určena pro mladší žáky prvních až třetích tříd a v ní naši školu reprezentoval Alex Tichavský.  V kategorii B, která byla určena pro starší žáky čtvrtých a pátých tříd, nás reprezentovali sportovci David Janyška, Daniel Kvita, Lukáš Osterezy, František Špaček, Justin Caisberger, Maxmilián Havel, Jakub Janeček, Lukáš Macíček a Jiří a Stanislav Růžičkovi. 

Na fotbalový turnaj žáky připravoval Mgr. Ondřej Švrček, který přiblížil průběh konání zápasu. „Mezi účastníky byly základní školy z Tiché, Hodslavic, Veřovic a Frenštátu pod Radhoštěm, takže silná konkurence byla znát. Sice jsme obsadili páté místo, ale jsem rád, že jsme se zúčastnili. Je dobré se naučit i prohrávat. Příště určitě přivezeme nějakou medaili!“ 

Kluci, děkujeme vám za reprezentaci!

Bc. Hana Horáková


Naše žákyně se probojovala až do celostátního finále Logické olympiády v Praze. Terezko, gratulujeme!

V pondělí 25. dubna 2022 proběhlo v Praze finále Logické olympiády, která je největší akcí pro nadané děti. Máme ohromnou radost, že toto finále proběhlo za účasti žákyně naší školy Terezy Kociánové z páté třídy. 

Letošního čtrnáctého ročníku se zúčastnil rekordní počet soutěžících – přes 75 tisíc žáků ve všech kategoriích. Kategorie A (třetí až pátý ročník), do které spadala i naše žákyně, byla zastoupena v základním kole 13 728 účastníky různých škol z celé naší republiky. 

„Z tohoto úctyhodného množství soutěžících se Terezce podařilo probojovat přes krajské kolo do finálového klání v Praze, kterého se zúčastnilo pouze osmdesát čtyři nejlepších. V silné konkurenci se jí podařilo obsadit krásné padesáté místo! Kromě skvělého umístění v rámci republiky si přivezla nové zkušenosti, zážitky i drobné dárky,“ prozradila Mgr. Monika Wilczková. 

Sama Terezka finále popsala takto: „Samotné soutěžení trvalo asi od deseti do patnácti hodin a bylo rozděleno do pěti částí. Každá část byla zaměřena na jiný druh úloh. Dělali jsme klasický písemný test, úkoly promítané na tabuli, které zahrnovaly hlavně doplňování logických řad, paměťový test a také jsme řešili detektivní záhadu.“

Terezko, gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy na takové prestižní akci, kterou dokonce zahrnula do hlavního vysílacího času svého zpravodajství TV Nova. Reportáž, ve které se objeví i naše žákyně, můžete zhlédnout zde

Bc. Hana Horáková


Lubinský zpěváček tentokrát v komornější sestavě

Ve čtvrtek 21. dubna 2022 se po dvou letech pauzy uskutečnila v Domě dětí a mládeže v Kopřivnici soutěž Lubinský zpěváček. Letošní jubilejní dvacátý ročník soutěže měl komornější charakter, protože se jej zúčastnilo pět pozvaných škol.

Učitel hudební výchovy MgA. Jiří Najvar prozradil, jak soutěž probíhala a jaké překvapení na ně čekalo. „Paní ředitelka Ivana Davidová všechny soutěžící mile přivítala a poté se ujala slova paní učitelka Lenka Lebedová, která celou soutěží provázela. Milým překvapením pro nás všechny byl host, kterým byl zpěvák Voxel zasedající v porotě soutěže.“

Podle ročníků byly zvoleno pět kategorií, v každé z nich se zúčastnilo šest žáků ze Závišic, Lichnova nebo Ženklavy. „Chtěl bych moc pogratulovat Antonínu Popelkovi z druhé třídy, který obsadil druhé místo, Danielu Tichavskému ze čtvrté třídy, který obsadil třetí místo a Jakubovi Janečkovi z páté třídy, který se umístil na druhém místě, a dokonce se ještě doprovodil na housle,“ dodává Jiří Najvar, který na tuto soutěž žáky připravil a doprovázel je na klavír. 

Po celou dobu soutěže vládla příjemná atmosféra. Tu znásobil ještě zpěvák Voxel svou písní a rádi se přidali i žáci a ostatní posluchači. Všem zúčastněným gratulujeme!

Bc. Hana Horáková


Nečekané zážitky a plné pytle odpadů. Taková byla akce Ukliďme Česko v podání lichnovských žáků!

Do úklidové akce Ukliďme Česko se zapojují lidé ze všech koutů České republiky. Uklízejí školáci, skauti, děti z dětských domovů, vysokoškoláci, pejskaři, ekologové a všichni další, na které si vzpomenete. 

V pátek 8. dubna 2022 se připojili také žáci z druhého stupně naší základní školy. „Ve spolupráci s Obcí Lichnov a Mysliveckým sdružením Lichnov – Bordovice jsme se vydali vyčistit předem vytipované lokality v katastru naší obce,“ popisuje plán úklidu organizátorka akce Mgr. Bohdana Hutyrová. A tak se žáci vybavení potřebným nářadím a pracovními rukavicemi rozdělili do několika skupin a vydali se zkrášlit okolní prostředí. 

„Sedmá třída uklízela oblast okolo cyklostezky po obou březích řeky Lubiny, deváťáci spolu se žáky ze třídy VI. B zbavili odpadků oblast pod Červeným kamenem a třídy VI. A spolu s osmičkou si vzaly na starost oblast Závrší. Vše proběhlo pod dohledem třídních učitelů a svatého Izidora,“ vtipně sděluje kantorka. 

Při úklidu objevili žáci spoustu pokladů – od pneumatik, plastových pytlů, rozbitých kbelíků až po sklenice zavařenin, dráty nebo roury. Našli rovněž ostatky volně žijících živočichů, ale „lovci lebek“ si je pak odnesli jako trofej domů.

Jaké dobrodružství na svých úklidových cestách zažili, popisuje Bohdana Hutyrová: „Občas jsme vyplašili zvířata z jejich úkrytů. Viděli jsme zajíce, srny, ropuchu, kachny, velké množství ptáků a ryb. Žáci pracovali s velkým nasazením a nadšením. Práce jim šla pěkně od ruky. Společně zbavili přírodu velkého množství odpadů, a pomohli tak udržet prostředí, ve kterém žije zvěř. Členové mysliveckého sdružení na oplátku přislíbili žákům zorganizování mysliveckého dne plného soutěží a aktivit, na který se už teď všichni těší! Lovu zdar!“

Bc. Hana Horáková


Každý druhý týden mají žáci od sedmičky do devítky hodinu s rodilým mluvčím. Kdo je Adam Lee?

Dovolte, abychom Vám představili nového rodilého mluvčího Adama Lee, který k nám začal docházet od počátku druhého pololetí. „Ve spolupráci s MAP ORP Frenštát pod Radhoštěm II naše žáky sedmé až deváté třídy první pololetí navštěvovala paní Geraldine a nyní je to pan Lee, který ozvláštňuje naše čtvrteční hodiny angličtiny. Žáci tak mají možnosti si poslechnout, jak zní pravá britská angličtina,“ vysvětluje výměnu rodilých mluvčí angličtinářka Mgr. Hana Poláková. 

Žáci s panem Lee spolupracují například na úvodu ke svému vymyšlenému youtuberskému kanálu a dalších aktivitách, které dokáže volit tak, aby se zapojil opravdu každý a nikdo se nemusel stydět nebo bát, že by něco neuměl. 

Adam Lee by se Vám všem ve stručnosti představil:

Hi, my name is Adam Lee. I am 45 years old and I was born and raised in Kent, south east England.  My wife is Czech and we have 3 children, Lukas (11), Eliska (9) and Anezka (5). 

We relocated from the UK to Frenstat pod Radhostem in 2017 because we have family links here and because we wanted our children to enjoy growing up in the beautiful Beskydy mountains. 

Prior to moving to the Czech Republic, I spent 20 years working in the City of London financial center as a lawyer specialising in insurance law and international sanctions. Now I am keen to use my professional skills in another way, to try and help local children improve their English-speaking abilities. I hope the children find the lessons fun and interesting and that it encourages them to speak English with more confidence. In my free time I enjoy hiking in the mountains and cycling. If you see me around don’t forget to stop and say „Hello“!

Ahoj, jmenuji se Adam Lee.

Mám 45 let, narodil jsem se a vyrostl v Kentu v jihovýchodní Anglii. Moje žena je Češka a máme tři děti: Lukáše (11), Elišku (9) a Anežku (5).

Ze Spojeného království do Frenštátu pod Radhoštěm jsme se přestěhovali v roce 2017, protože jsme tady měli rodinu a protože jsme chtěli, aby naše děti vyrůstaly v nádherné krajině Beskyd.

Než jsme se přestěhovali, pracoval jsem dvacet let ve finančním centru Londýna jako právník se zaměřením na pojištění a mezinárodní sankce. Teď se snažím využít své profesní dovednosti jiným způsobem – snažím se pomoci místním dětem zlepšovat jejich schopnost komunikace v angličtině. Doufám, že se děti v hodinách se mnou baví, že jsou hodiny pro ně zajímavé a budou díky nim anglicky mluvit s větší jistotou. 

Ve svém volném čase rád chodím na výlety do hor a jezdím na kole. Když mě uvidíte, nezapomeňte se zastavit a pozdravit mě „Hello“ :-)!

Bc. Hana Horáková


Slavíme postup do krajského kola v Biologické olympiádě

Pod záštitou České zemědělské univerzity v Praze proběhl letos již 56. ročník Biologické olympiády. Okresní kolo probíhalo v budově Fokusu v Novém Jičíně. „Olympiáda měla klasicky tři části: test, poznávací část a laboratorní úkol. Téma letošního ročníku v kategorii osmých a devátých tříd znělo: Jak přežít zimu,“ prozrazuje učitelka přírodopisu Mgr. Bohdana Hutyrová. V únoru, kdy proběhlo školní kolo, postoupil do kola okresního Tomáš Macíček z VIII. B.

„Postupující soutěžící museli poslat do soutěže vstupní úkol, bez kterého postup nebyl možný. Tomáš si vybral a zpracoval téma Houby v zimě. Dostal se tak do další části okresního kola,“ popisuje podmínky pro účast Bohdana Hutyrová. Následovalo poznávání rostlin a živočichů.

 Ani v poslední části se Tomáš nenechal zahanbit a v praktické části, kdy měli soutěžící určovat původ jednotlivých vzorků srstí a vláken, se mu dařilo dobře. „Tomáš obstál ve všech zadaných disciplínách a vybojoval krásnou třetí pozici. Od zlaté příčky ho dělil jediný bod a od stříbra půl bodu! Takže dokázal, že je kvalitním soupeřem i víceletým gymnáziím,“ pochvaluje si zdařilou práci a skvělé umístění jeho učitelka. 

Bronzová medaile je zároveň vstupenkou do krajského kola, které se bude konat v květnu. Budeme mu držet všichni palce!

Bc. Hana Horáková


Projektový den: Exkurze do Záchranné stanice v Bartošovicích

V pátek 8. dubna 2022 se druhé třídy a třetí třída zúčastnily vzdělávací exkurze v Záchranné stanici Bartošovicích. Tam je čekaly dva důležité okruhy – povídání o šelmách a povídání o tom, proč je záchranná stanice důležitá.

„Skvělou interaktivní přednášku o šelmách jsme si vyslechli z úst pana Kašinského, který je opravdový odborník. Žáci se dozvěděli, co je šelma a jak ji poznáme, také jsme si mohli prohlédnout opravdovou vlčí lebku, dozvěděli jsme se jaký je rozdíl mezi jaguárem a levhartem a spoustu dalších zajímavých poznatků,“ přibližuje dění přednášky Mgr. Pavla Demeterová, třídní učitelka třeťáků. 

Také jsme se dočkali pár vtipných situaci, kdy na poznámku o koridoru vlků z České republiky na Slovensko přes pohoří reagoval Tonda Popelka, že se taky narodil v Beskydech, což je ono pohoří. Děti však měly i zvídavé otázky. Veroniku Ungerovou zajímalo proč má lev tak velkou hřívu. A Jakub Pustějovský se zrovinka dověděl, že své předky může hledat v nedalekém Pustějově. Na závěr přednášky pan Kašinský pustil svou „zahradu draků“, kterou můžete zhlédnout na youtube.

V druhé části se žáků ujala milá průvodkyně, která zasvětila své obecenstvo do tajů záchranné stanice. „Dozvěděli jsme se, která zvířata v této záchranné stanici často zachraňují. Labuť, které se omotal vlasec okolo zobáku, netopýr, bobr a další. Na sovu pálenou, sýčky a orla skalního mají vyčleněný zvlášť záchranný program,“ dodává paní učitelka Mgr. Markéta Martinů. Taková záchranná stanice je opravdu důležitá. Mnohdy do ní dovezou zvíře, které je popálené od elektrického proudu nebo jinak zmrzačené. Pokud je to však možné a zvíře se podaří uzdravit, putuje zpět do volné přírody.

Bc. Hana Horáková


Informace k zápisu do mateřské školy pro školní rok 2022/2023

Vážení rodiče a zákonní zástupci dětí, 
dovolte mi, abychom Vás informovali o způsobu realizace zápisu k předškolnímu vzdělávání v naší mateřské škole. 

Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte. Zápis do mateřské školy pro školní rok 2022/2023 se tedy povinně týká všech dětí, které dovrší do 31. 8. 2022 pěti let věku, není-li zákonem stanoveno jinak. 

Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává v mateřské škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu, v případě cizince místo pobytu (dále jen „spádová mateřská škola“), pokud zákonný zástupce nezvolí pro dítě jinou mateřskou školu nebo jiný způsob povinného předškolního vzdělávání. 

Zápis do mateřské školy proběhne na základě rozhodnutí ředitelky školy v dohodě se zřizovatelem v pondělí 16. května 2022. Zápis proběhne v časech od 8:00 do 11:30 hodin a od 14:00 do 16:00 hodin za přítomnosti zákonných zástupců a dětí v mateřské škole. Rovněž budete mít spolu se svým dítětem možnost projít si naši školu a prohlédnout si ji. V čase od 12:30 do 14:00 hodin proběhne zápis za osobní přítomností zákonných zástupců bez možnosti přítomnosti jejich dětí a prohlídky školy (v této době děti odpočívají, nemůžeme je tedy rušit). 

Upozorňujeme, že tento termín zápisu není určen pro děti-cizince, kterým byla v České republice poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace. Pro tyto děti bude stanoven termín zápisu k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2022/2023 v době od 1. června do 15. července 2022. 

Při podání žádosti Vám bude přiděleno registrační číslo, pod kterým bude Vaše dítě vedeno v přijímacím řízení. S sebou přinesete potřebné doklady (viz níže).

Přihlašování k zápisu 

V souladu s občanským zákoníkem stačí, když dítě u zápisu zastupuje pouze jeden zákonný zástupce.

Zápis je z organizačních důvodů rozdělen do patnáctiminutových úseků. Kliknutím na tento odkaz zjistíte možné časy Vašeho příchodu k zápisu. Vyberte si kterýkoliv volný čas, který Vám vyhovuje, a zarezervujte si jej na e-mailu skola@zslichnov.cz. Do předmětu uveďte „Zápis MŠ – rezervace“ a do textu jméno a příjmení svého dítěte a požadovaný čas. Nejpozději druhý pracovní den obdržíte odpověď, zda Vám byl čas zarezervován, případně zda byl posunut (vždy směrem v čase dále), protože si Váš termín zarezervoval někdo dříve. 

Tento čas je časem Vašeho příchodu do školy. Prosíme, abyste se jej snažili dodržet, abychom předešli kumulaci žadatelů v jeden okamžik. V případě jakýchkoliv problémů s rezervací času kontaktujte prosím naši administrativní pracovnici Lucii Strakošovou e-mailem lucie.strakosova@zslichnov.cz nebo telefonicky na čísle 556 855 031 v pondělí, úterý, čtvrtek a pátek od 7:00 do 12:00 nebo ve středu od 12:00 do 17:00 hodin. 

Formuláře k zápisu k předškolnímu vzdělávání:

Formuláře si také můžete vyzvednout na sekretariátu školy. 

Ve své žádosti uvádíte u podpisu datum zápisu, tj. 16. května 2022. Formuláře můžete vyplnit rovněž přímo v mateřské škole. V obou případech musí být veškeré údaje zkontrolovány pracovníky školy. Údaje z rodného listu a občanského průkazu slouží k ověření údajů v přihlášce k zápisu.

Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání. 

V případě, že zákonný zástupce dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné, zvolí individuální vzdělávání, je povinen dítě přihlásit k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Má-li být dítě individuálně vzděláváno převážnou část školního roku, oznámí toto zákonný zástupce dítěte při zápisu k předškolnímu vzdělávání, nejpozději pak 3 měsíce před počátkem školního roku. Formulář k tomuto oznámení si můžete stáhnout na našich stránkách zde.

Přijímací řízení 

Správní řízení bude zahájeno podáním žádosti zákonného zástupce. Zákonná lhůta pro vyřízení žádosti a vydání rozhodnutí je 30 dnů.  Ředitelka školy rozhoduje o přijetí dítěte do mateřské školy, případně o stanovení zkušebního pobytu dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce, na základě kritérií.

Účastníkům řízení bude před vydáním rozhodnutí dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí ve věci; to se netýká žadatele, pokud se jeho žádosti v plném rozsahu vyhovuje, a účastníka, který se práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí vzdal. Možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí je stanovena na středu 25. května 2022 od 15:30 do 17:00 hodin na sekretariátu školy. Pokud byste svého práva chtěli využít, žádáme, abyste si s telefonicky na čísle 774 430 360 dohodli s ředitelkou školy konkrétní čas.   

Přerušit správní řízení musí správní orgán (ředitelka školy) tehdy, pokud žádost neobsahuje předepsané náležitosti, například když chybí příloha žádosti v podobě doložení vyjádření lékaře o zdravotním stavu dítěte, a pokud by ředitelka nemohla dodržet zákonnou lhůtu 30 dnů pro vydání rozhodnutí. O přerušení řízení a následně o ukončení přerušení řízení vyrozumí ředitelka školy účastníky řízení.

Oznámení přijetí/nepřijetí uchazeče

Přijetí se uchazečům oznamuje zveřejněním seznamu přijatých uchazečů. V seznamu nemohou být uvedena jména, děti zde budou uvedeny pod registračními čísly, u kterých bude uvedeno přijat/nepřijat. Seznam bude vyvěšen nejpozději ve středu 15. června 2022 na veřejně přístupném místě na úřední desce školy a dále způsobem umožňujícím dálkový přístup (na internetových stránkách školy v záložce Úřední deska). Seznam bude obsahovat datum a bude zveřejněn minimálně 15 dnů. Dnem zveřejnění seznamu se rozhodnutí o přijetí považují za oznámená a následující den začíná běžet lhůta pro odvolání. 

O přijetí Vašeho dítěte bude vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete ale zažádat o jeho vydání. Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude zasláno v písemné podobě.  

Mgr. Olga Síbrtová


Informace o doučování od května 2022 a květnové termíny doučování

Vážení rodiče, 
měsíc květen je posledním v tomto školním roce, ve kterém probíhá v naší škole doučování v rámci Národního plánu doučování. Od května už ale nebude probíhat doučování pro žáky IX. třídy, kteří měli v rámci této aktivity v minulosti nasazen dvojnásobný počet hodin než ostatní třídy kvůli intenzivnější přípravě na přijímací zkoušky. 

Rozpis doučování na měsíc květen najdete zde.

V průběhu měsíce může dojít ke změnám v organizaci doučování dané tímto rozpisem – například na základě nepřítomnosti doučujících na pracovišti (může docházet k suplování, změně doučovaného předmětu, spojování skupin). Pokud je Vaše dítě zařazeno do doučování a doučování bude muset být z organizačních důvodů zrušeno, budete o této skutečnosti předem informováni třídními učiteli.

Národní plán doučování je realizován v rámci Národního plánu obnovy, finanční prostředky na doučování jsou poskytnuty z fondu Evropské unie – Next Generation EU. Cílenou podporu lze použít pouze za účelem doučování potřebných žáků, tedy individuální nebo skupinové doučování. Kritéria pro výběr žáků zůstávají stejná jako v předchozím období.

Mgr. Olga Síbrtová


V družince bude čarodějnický rej

Naše školní družina pořádá v pátek 29. dubna 2022 Čarodějnické odpoledne se spoustou zábavy a soutěží. 

Na čarovné či kouzelné zážitky se těší 

vychovatelky a asistentky školní družiny 


SRPŠ a hasiči zvou děti, rodiče a další veřejnost na akci Čím budu, až vyrostu

Milé děti, vážení rodiče, 
při naší škole působí od roku 2018 Spolek rodičů a přátel školy, který finančně a organizačně podporuje aktivity naší školy. V minulosti se podílel na pomoci při organizaci mnoha akcí (Stoletá republika, Adventní jarmark, Škola Lichnov se halí do sametu aj.). Samostatně pro naše děti uspořádal spolek velmi úspěšnou akci Škola Lichnov má talent. 

Kvůli covidové pandemii, kdy se řada společenských akcí pro děti, rodiče a veřejnost nemohla uskutečnit, nebyla tato forma podpory možná a spolek se zaměřil především na finanční podporu školy (spolupodílí se na financování projektu Lichnov: Pošli to dál, přispívá na lyžařský výcvik, financuje odměny pro děti a žáky v různých akcích a soutěžích či podporuje výjezdy žáků na soutěže příspěvkem na dopravu). 

Jsem moc ráda, že v současnosti veškerá opatření proti šíření onemocnění covid-19 padla a spolek může opět navázat na svou činnost v oblasti organizace akcí pro děti. Proto mi dovolte, abych Vás jménem výkonného výboru SRPŠ pozvala na nejbližší z nich. Nazývá se Čím budu, až vyrostu a SRPŠ ji pořádá ve spolupráci se Sborem dobrovolných hasičů Lichnov. 

Přijďte se spolu se svými dětmi v sobotu 14. května pobavit na hřiště v Bordovicích. Děti si tento den se svými kamarády jistě užijí, čeká na ně spousta zábavy. Výtěžek z této akce bude využit na podporu dětí v mateřské škole a žáků v základní škole. 

Moc děkuji SRPŠ a našim hasičům za přípravu akce a těším se po dlouhé době na setkání s Vámi.

Mgr. Olga Síbrtová


Naše škola zahájila záchranářské kurzy na bazéně pro žáky druhého stupně

Díky spolupráci s Plaveckou školou Laguna se šestá a sedmá třída mohly zúčastnit dvou lekcí záchranářského kurzu, při němž si žáci sáhli doslova na dno. Zpočátku měla velká část účastníků velké obavy. Bazény byly téměř dva roky zavřené, a mnozí tak vůbec nevěděli, co od sebe a od vody mohou očekávat. 

Učitelky plavání si pro naše plavce i neplavající připravily celou řadu zajímavých aktivit, při nichž žáci překonávali nejen strach z vody, ale i sami sebe. Navíc se dozvěděli spousty důležitých informací o tom, co dělat, když nastane situace, kterou si jen málokdo z nás dovede představit, a to záchrana tonoucího. 

Žáci lovili kroužky ze dna bazénu, plavali s různým plaveckým náčiním, zkusili si, jak náročné je plavat v oblečení, a dokonce si vyzkoušeli také samotnou záchranu. „Mnozí z nich měli nakonec úsměvy na rtu, a tak prvotní obavy rozhodně naplněny nebyly. Všichni žáci také zvládli desetiminutovou zkoušku vytrvalosti, kdy bez přestávky měli uplavat co nejvíce bazénů,“ shrnula dojmy ze záchranářského kurzu Mgr. Gabriela Mynářová.

Obdobné aktivity byly připraveny i pro neplavající žáky, kterých bylo i přes atraktivní program mnoho. „Věřím tomu, že si všichni žáci záchranářský kurz užili a zjistili, že to s tím jejich plaváním není taková katastrofa, jak si zprvu mysleli,“ uzavírá Mgr. Martina Bílková, která celý program zajišťovala, a mohla se tak kochat nad výkony svých žáků z tělesné výchovy.

Bc. Hana Horáková


Už známe vítěze Lichnovské vrány

Ve středu 6. dubna 2022 se v družince Myšáků uskutečnila pěvecká soutěž, která má ve škole svou tradici již dlouho. Soutěž nese název Lichnovská vrána a letos ji zorganizoval a moderoval MgA. Jiří Najvar, který vybrané účinkující doprovázel na klavír. V porotě soutěže usedli pedagogové Mgr. Petra Stoklasová, Bc. Barbara Vaculínová a Blanka Ištvánková. Z jednotlivých tříd byli velmi pečlivě vybráni zpěváci a zpěvačky, kteří měli chuť si zazpívat před menším publikem. 

Na začátku si mohli všichni vychutnat příjemné vystoupení prvňáčků Vítej jaro ve vsi pod vedením třídní učitelky Mgr. Moniky Hanzelkové a asistentky pedagoga Jarmily Kociánové. A už se mohlo začít. První místo bylo oceněno pozlacenou trofejí ve tvaru houslového klíče a ukulele. Jak si naši žáci vedli a kdo získal pozlacenou cenu, se můžete podívat níže.

Kategorie I. – II. třída

 1. Antonín Popelka (II. A třída)
 2. Megan Petrová (II. B třída)
 3. Sára Lukešová (I. třída)

Duo:

     2. Matyáš Pokluda + Gabriela Tichavská (I. třída)

Kategorie III. – V. třída

 1. Jakub Janeček (V. třída)
 2. Sebastian Daniž  (IV. třída)
 3. Štěpán Kačor  (V. třída)

Vít Horečka  (V. třída)

Duo:

 1. Sofie Kopelcová + Martina Hilscherová (V. třída)
 2. Kristýna Dobrozemská + Veronika Němcová (III. Třída)
 3. Jan Holub + Jakub Pustějovský (III. Třída)

Zvláštní cenu poroty za mimořádný hudební výkon získal Daniel Tichavský (IV. třída). 

Kategorie VI. – IX. třída

 1. Sára Valíčková (IX. třída)
 2. Sidney Rek (VII. třída)
 3. Patrik Keller (IX. třída)

Duo:

 1. Andrea Dobrozemská + Valerie Pustějovská (VI. B)

     3.  Tereza Ulčáková + Izabela Pustějovská (VI. A)

Blahopřejeme všem úspěšným pěvcům a těm odvážným děkujeme za odvahu vystoupit před publikem.

Bc. Hana Horáková 


Matematický klokan už přiskákal!

V březnu se žáci lichnovské základní školy zúčastnili soutěže Matematický klokan. „Soutěž je jednou z možností, jak podporovat a rozvíjet u žáků jejich nadání. Této soutěže se zúčastnili žáci druhého až devátého ročníku. Ve stejném období probíhá také ve více než šedesáti státech světa,“ prozrazuje Mgr. Bohdana Hutyrová, koordinátorka Matematického klokana. V České republice se poprvé konala v roce 1995! Soutěžící jsou podle věku rozdělení do kategorií: Cvrček (2. až 3. ročník), Klokánek (4. až 5. ročník), Benjamín (6. až 7. ročník), Kadet (8. až 9. ročník).

„Žáci řešili dvacet čtyři netradičních matematických úloh, které byly dle obtížnosti rozděleny do tří kategorií. Musím všechny žáky naší školy pochválit, protože si vedli velmi dobře,“ uzavírá Mgr. Monika Wilczková, třídní učitelka IV. třídy. 

V kategorii Cvrček se umístili žáci ze III. třídy:

 1. Hynek Haluška
 2. Alex Tichavský
 3. Radim Zeman

V kategorii Klokánek se umístili žáci z V. třídy:

 1. Stanislav Růžička
 2. Jiří Růžička
 3. Tereza Kociánová

A jak si vedli žáci z druhého stupně?

V kategorii Benjamín se umístili žáci ze VII. třídy:

 1. Jakub Pícha
 2. Jakub Havel
 3. Sidney Rek

V kategorie Kadet se umístili:

 1. Eva Langerová (VIII. B) a Pavel Zeman (IX.)
 2. Anna Pustková (IX.)

Ještě jednou všem úspěšným řešitelům blahopřejeme!

Bc. Hana Horáková


Cizí jazyk nám není cizí: to potvrzuje i stříbro z jazykové soutěže

Na jazykovou soutěž, která se uskutečnila počátkem března v Základní škole Záhuní ve Frenštátě pod Radhoštěm, vyrazila tříčlenná družstva lichnovské základní školy složená z páťáků.

„Žáci měli zhotovit několik úkolů. Podle poslechu doplnit chybějící text. Pak na řadu přišly křížovky, přesmyčky a spojování slov,“ prozrazuje program soutěže Mgr. Lenka Matulová, třídní učitelka páťáků. Celkem se do soutěže přihlásilo osmnáct družstev z pěti škol z Novojičínska. 

Paní učitelka taky prozradila, jak soutěž dopadla. „Krásné druhé místo získala skupina ve složení Tereza Kociánová, Jiří Růžička Jiří, Martina Hilscherová a bramborovou medaili si vybojovala skupina: Jakub Janeček, Štěpán Kačor a Maxmilián Havel. Jsem na své žáky pyšná, že i v takové konkurenci si dovedli poradit,“ uzavírá jejich třídní.

Soutěžící si odnesli i malou odměnu v podobě anglicko-českého slovníku, diplomu a drobné sladké odměny. Gratulujeme úspěšným žákům a děkujeme jejich učitelce anglického jazyka Mgr. Gabriele Mynářové za dobrou přípravu dětí na soutěž.

Bc. Hana Horáková


Lichnovský chytrolín je zpět

S potěšením oznamujeme, že se v naší základní škole uskuteční vědomostní soutěž Lichnovský chytrolín. 

Soutěž se měla konat v podzimních měsících, avšak vzhledem k epidemické situaci se neuskutečnila. Proto jsme nyní rádi, že můžeme pozvat školy z okolí, aby poměřily své síly v této již tradiční soutěži, kterou organizuje učitelka páté třídy Mgr. Lenka Matulová. 

A vypadá to, že se letos máme na co těšit – školy potvrdily hojnou účast svých týmů, včetně žáků ze Štramberku, kteří si z poslední soutěže odvezli pohár. Nyní ho přivezou zpět a uvidí se, kdo si jej odveze do školy letos… Soutěžní pohár je totiž putovní.

Bc. Hana Horáková


Metaforms: Soutěž ve skládání logických rébusů

S příchodem jara se po zimní odmlce probudila také soutěž Metaforms. Soutěž proběhla stejně jako na podzim pod záštitou projektu MAP ORP Frenštát pod Radhoštěm II. Tentokrát to byla velká výzva pro logicky uvažující hlavičky z druhého a šestého ročníku. S přihlášením jsme neváhali ani minutu, protože šikovnými a odvážnými žáky se to v naší škole jen hemží a hru Metaforms v naší škole rádi využíváme nejen v hodinách matematiky.

Z druhého ročníku naši školu reprezentovali: Jaroslav Růžička, Ondřej Hilscher, Ondřej Klímek, Anita Kvitová a Tereza Marková. Z šestého ročníku to byli: Pavel Herman, Daniel Švec, Roman Chalupa, Erik Štěpán a Dorotka Kociánová. 

Pokyn organizátorů byl jasný. Dne 23. března 2022 se připojit ve stanovený čas on-line a seznámit se se soupeři z dalších škol na dálku, vyslechnout si pravidla, i jaký bude průběh. Pro oba ročníky byla různá zadání, která se navíc losovala. Následoval nerušený vymezený čas na řešení úloh, které se v náročnosti postupně stupňovaly, a bylo jich celkem deset. Nejvyšší možný počet bodů byl 100. V určenou dobu bylo on-line zhodnocení výkonů a sdílení dojmů.

Druháci si mezi šesti zúčastněnými školami vybojovali čtvrté místo s celkovým počtem 418 bodů, největšího počtu z našich žáků dosáhl Jaroslav Růžička, a to 93 bodů. Šesťáci skončili ze čtyř přihlášených škol na třetím místě s 393 body, největšího počtu bodů z našich dosáhl Pavel Herman, a to 97 b. 

„Všichni naši žáci projevili nejen bojovného ducha, ale i velkou schopnost koncentrace. Každý soutěžící si na památku odnesl jako odměnu moc pěknou malou logickou hru. Za dosažené výsledky jim z celého srdce gratuluji, byli opravdu skvělí,“ blahopřeje Mgr. Markéta Martinů, která byla spolu s asistentkami Jarkou Kociánovou a Monikou Chumchalovou nápomocna při organizaci. 

Pro všechny zúčastněné to byla výborná zkušenost, že si lze soutěžit, aniž by se soutěžící museli vzdálit ze své školy. Těšíme se na pokračování této soutěže.

Bc. Hana Horáková


Získali jsme dotaci ve výši 10 tisíc korun pro rozvoj arteterapie ve školce i družince. I díky Vám!

Vážení příznivci školy, děkuji všem zákazníkům obchodního řetězce Tesco Kopřivnice, kteří svým hlasem podpořili naši školu a projekt, se kterým jsme soutěžili v grantovém programu Tesco: Vy rozhodujete, my pomáháme. Rovněž děkuji vedoucí vychovatelce školní družiny Lucii Vávrové, DiS., která byla hnacím motorem zapojení naší školy do tohoto programu. Díky projektu, který vytvořila, a Vašim hlasům získala naše škola dotaci ve výši 10 tisíc korun na pomůcky pro arteterapii v mateřské škole i školní družině.

Mgr. Olga Síbrtová


Sbírka na podporu dětem postiženým válkou na Ukrajině dopadla nad očekávání. Děkujeme!

Děti dětem, tak se jmenovala akce, kterou organizoval žákovský parlament naší školy na podporu dětí postižených válečným konfliktem na Ukrajině a která se uskutečnila ve středu 9. března 2022. Od sedmé do osmé hodiny ranní mohli rodiče přispět v prostorách školky při doprovázení svých ratolestí a od půl osmé do půl třetí se kasičky pro dobrovolné příspěvky otevřely na hlavní chodbě v základní škole nejen pro žáky, ale také pro pracovníky školy. 

Výše příspěvku byla stanovena na symbolických dvacet korun. Za tuto minimální sumu si dárci mohli o přestávce u stolečku žákovského parlamentu vzít stužku žluto-modré barvy, minivlajku nebo ukrajinský kamínek malovaný dětmi ve školní družince. 

Zvlášť dojemná chvíle nastala, když učitel hudební výchovy MgA. Jiří Najvar, DiS., začal zpívat ukrajinskou hymnu. Chodba ztichla a všichni své myšlenky přenesli za hranice České republiky, k dětem, které tento den nemohou být ve škole se svými kamarády. 

Dobrovolná akce na podporu dětí, které by nikdy neměly zažít žádný válečný konflikt, a muset tak opustit svou rodnou zemi, dopadla nad očekávání. Společně jsme vybrali částku 22 308 Kč! Velmi děkujeme všem, kteří se na sbírce podíleli. 

„S žákovským parlamentem jsme se hned na začátku dohodli, že výtěžek poputuje k dětem. Momentálně proběhlo ve Frenštátě pod Radhoštěm zasedání krizového štábu, kde jsme s řediteli dalších škol a představiteli města řešili přijímání ukrajinských dětí do mateřských a základních škol. K nim by měla směřovat naše podpora. Z toho důvodu jsme v kontaktu s naší kolegyní Annou Čechovou, která zároveň pracuje pro Charitu Frenštát pod Radhoštěm. Chtěli bychom dětem zakoupit například pomůcky do školy – dle momentální potřeby, jakmile dostaneme podnět, co je pro děti nezbytné a čím bychom mohli pomoci,“ uvádí ke sbírce ředitelka školy Mgr. Olga Síbrtová. 

Děti se prostřednictvím obdobných akcí učí soucítění s jinými a vzájemné solidaritě. Ve válečném konfliktu, který nemůžeme přímo ovlivnit, jsme se mohli svým zapojením do pomoci těm, kteří jsou válkou přímo zasaženi, společně lépe vyrovnat s novou a těžkou situací. 

Bc. Hana Horáková


A takový jsme měli ponožkový den!

V pondělí 21. března 2022 se ve škole poprvé konal tzv. ponožkový den. Tento den je Světovým dnem Downova syndromu. Jedná se o geneticky podmíněné onemocnění a má i svůj vlastní symbol, kterým je pár nesourodých ponožek.

„S nápadem na ponožkový den jsme přišly s paní asistentkou Hankou Horákovou. Podporu jsme vyjádřili i tím, že jsme si o onemocnění povídali s dětmi, tvořili jsme design odlišných ponožek a na každou nožku jsme oblékli jinou ponožku,“ přibližuje aktivitu vedoucí vychovatelka školní družiny Lucie Vávrová, DiS. 

Žáci si tak připomněli, že jsou mezi námi děti i dospělí, kterým se do života postavila větší překážka než ostatním. Byla radost vidět, že dětem tato nemoc není cizí a tímto malým činem o tom dávají svému okolí vědět.

Bc. Hana Horáková


Informace změnách ve vyučování a provozu školní družiny ve čtvrtek 21. dubna 2022

Vážení rodiče, 
z důvodu konání zápisu do první třídy bude ve čtvrtek 21. dubna 2022 ukončeno vyučování žáků prvního stupně v 11:15 hodin po čtvrté vyučovací hodině, druhého stupně ve 12:10 hodin po páté vyučovací hodině. Žáci všech tříd prvního stupně odchází po čtvrté vyučovací hodině na oběd a domů nebo do školní družiny (přihlášení žáci), žáci druhého stupně odchází na oběd a domů. Doučování a kroužky se tento den nekonají. 

Provoz školní družiny bude ze stejného důvodu tento den rovněž zkrácen, všechna oddělení ukončí svou činnost nejpozději ve 13:15 hodin. Děkujeme za pochopení.

Mgr. Olga Síbrtová


Ve škole bude prohlídka s průvodcem

Vážení rodiče, 
naše škola pořádá pro rodiče a děti prohlídku školy s průvodcem. Tato prohlídka je určena především budoucím šesťákům, kteří k nám přestupují ze Základní školy Kopřivnice-Mniší, a jejich rodičům. Zúčastnit se jí mohou ale i další zájemci. 

Prohlídka se uskuteční v úterý 19. dubna 2022. Zvoňte prosím u hlavního vchodu na zvonek do ředitelny. Prohlídka začíná v 16:30 hodin, v jejím průběhu a poté bude prostor pro Vaše dotazy. Na Vaši účast se těším já spolu se svou zástupkyní Mgr. Martinou Bílkovou.

Mgr. Olga Síbrtová 


všechny články v Novinkách ZŠ