Novinky ZŠ

Pozvánka na koncert našich flétnistů 

Milé děti, vážení rodiče a přátelé hudby, 

dovolte nám, abychom Vás pozvali na koncert flétnistů naší školy, kteří se učí pod vedením paní učitelky Pavly Blablové. 

Výuka probíhá pod hlavičkou První soukromé ZUŠ MIS Music v Kopřivnici, jejíž je naše škola pobočkou. Těšíme se, že děti přijdou podpořit nejenom rodiče, ale i další příbuzní, paní učitelky, spolužáci a kamarádi i další příznivci hudby. 

Těšíme se na hezký kulturní zážitek. 

Mgr. Olga Síbrtová 


Výzva parlamentu zní: Zvládneš den bez aktovky?

Žákovský parlament pořádá již tento čtvrtek 8. června 2023 akci No Backpack Day.

Tato akce má připomenout všechny děti, které nemohou nosit své pomůcky a knihy v aktovce, a navíc musí ujít hned několik kilometrů, aby se dostaly do školy.

Proto si den bez batohu pojď vyzkoušet i ty a přines si své věci do školy v něčem originálním, výjimečném a netradičním.

Bc. Hana Horáková


Úspěch v krajském kole Biologické olympiády: šesté místo pro našeho žáka

Středisko přírodovědců v ostravské části Poruba se stalo ve čtvrtek 11. května 2023 dějištěm krajského kola Biologické olympiády. Díky našemu deváťákovi Tomáši Macíčkovi se již potřetí mohla stát lichnovská škola součástí tohoto klání.

Soutěžícími byli ti nejúspěšnější řešitelé okresních kol v Moravskoslezském kraji. Tomáš si mohl poměřit své znalosti s ostatními přeborníky z jiných okresů. Převážně se jednalo o absolventy víceletých gymnázií. „Na začátku soutěže přivítal všechny účastníky předseda pětičlenné komise. Soutěžící byli rozděleni do tří skupin, kde se postupně utkali ve třech disciplínách. Poznávali rostliny a živočichy, plnili laboratorní úkol, a nakonec vyplňovali písemný test,“ popisuje průběh soutěže učitelka přírodopisu Mgr. Bohdana Hutyrová, která Tomáše na soutěž připravovala.

Celé soutěžní klání trvalo tři a půl hodiny. Komise složená z akademických pracovníků byla potěšena znalostmi soutěžících. Kromě jednoho se stali všichni úspěšnými řešiteli, tedy získali šedesát procent z celkového bodového hodnocení soutěže.

„Tomáš vybojoval krásné šesté místo v kraji mezi čtyřiadvaceti účastníky. Excelentní výsledky předvedl opět v poznávačce živočichů. Je to senzační umístění,“ dodává pyšně Bohdana Hutyrová. Celkovou výsledkovou listinu najdete zde.

„Gratulujeme Tomášovi k vynikajícímu výsledku a děkujeme mu za reprezentaci školy v Biologické olympiádě jak v okresním, tak i krajském kole. A protože Tomáš letos v naší škole končí, přejeme mu také hodně úspěchů nejenom v biologických soutěžích na střední škole,“ vzkazuje úspěšnému žáku ředitelka školy Mgr. Olga Síbrtová.

Bc. Hana Horáková


Dva dny plné kouzel a přátelství. Takový byl dvoudenní stmelovací kurz ve Vanaivanu

S blížícím se koncem školního roku vrcholí také aktivity projektu Lichnov: Pošli to dál, který má za cíl omezit rizikové chování žáků a zlepšit vztahy mezi nimi ve třídě i napříč ve škole. Jedna z nich, dvoudenní stmelovací kurz s názvem Turnaj tří kouzelníků, se uskutečnila v pondělí 22. a úterý 23. května 2023 ve skautském centru Vanaivan v Kopřivnici a byla – zvlášť pro ty nejmenší – velkým dobrodružstvím plným překvapení.  

„Již ráno se začalo čarovat a žáci první, šestých a osmé třídy, rozděleni do svých kolejí, museli vysvobodit ze zajetí strašidlo, které našli a měli mu vrátit řeč tím, že objevili kouzelné dračí vejce. To poté museli přepravit rovnou na Vanaivan. Cestou jim strašidlo svými kouzly lehce komplikovalo život,“ popisuje zahájení stmelování zástupkyně ředitelky a metodik prevence Mgr. Martina Bílková, která je garantem projektu. „Strašidlo bylo lehce záludné. Kouzelným práškem kupříkladu zbavovalo děti řeči, zavazovalo jim ruce, nohy, svazovalo je k sobě. Nutilo je, aby se navzájem nosili či aby cestou děti mluvily jen s použitím slov začínajících na dané hlásky,“ doplňuje Martina Bílková. Cestu plnou nástrah si každá kolej volila dle svého uvážení, a proto se každý tým dostal do cíle v jinou dobu.

Po příchodu je přivítaly duše skautského centra Dana Žambochová alias Borůvka a Radka Hývnarová. Velmi vhod přišel oběd ze školní jídelny, o jehož dovážku se postaral starosta obce Ing. Aleš Mičulka. „Obec Lichnov je naším partnerem při organizaci projektových aktivit ve Vanaivanu. Díky této pomoci snižujeme náklady pro děti za stravování během akce, proto patří panu starostovi velké poděkování,“ uvádí Martina Bílková.

Po odpoledním klidu se žáci ve svých kolejích pustili do plnění dalších úkolů. Jedním z nich byla i příprava pokrmů. „Tentokrát měli žáci za úkol připravit si své vlastní jídlo. I to už je totiž známkou spolupráce mezi žáky a jejich schopnosti se vzájemně domluvit. Kluci a holky se snažili upéct tyčinky, připravit ovocný salát, další nachystali jednohubky s pomazánkami a v neposlední řadě pekli vafle, po kterých se jen zaprášilo,“ vyjmenovává dobroty z kuchyně Martina Bílková, ale upozorňuje, že jídlo nechystali žáci pouze pro sebe, nýbrž také pro vzácnou návštěvu, která měla přijet z velké dálky.

K závěru odpoledne se žáci ustrojili a plni očekávání vyhlíželi, kdo za nimi dorazí. A protože kurz měl název Turnaj tří kouzelníků, přijela celá kouzelnická posádka z Bradavic, v čele s ředitelem Brumbálem, Draco Malfoyem, „Toho, jehož jméno se nesmí vyslovit“, Lenky Láskorádové, uječené Uršuly a dalších významných kouzelníků, kteří si později s žáky užili spousty legrace a tanečků na diskotéce.

Druhý den ráno po snídani čekaly na děti další úkoly, aby nakonec objevily poklad, ve kterém si každý přišel na své. Prvňáčci dostali hopíky a bublifuky, šešťáci propisky a osmáci brýle. Na závěr si všechny koleje představily své pokřiky, které děti poctivě vymýšlely a trénovaly, a tím se uzavřelo dvoudenní dobrodružství.

Málokomu se v úterý chtělo domů, každý si odnášel ze společně stráveného času něco jiného. Někdo si našel kamarády, někdo se poznal se staršími či mladšími spolužáky, jiný zažil legraci, další překonal své obavy. Starší pocítili, co je to mít zodpovědnost za své mladší spolužáky.

„Závěrečné poděkování patří oběma skautským vedoucím, které se podílí na tvorbě programu pro děti a poskytují jim příjemné zázemí skautského centra. Poděkování patří také našemu Spolku rodičů a přátel školy, který projekt finančně podporuje. V jeho režii byla autobusová doprava zpět do Lichnova,“ vzkazuje slova díků Martina Bílková.

Na projekt Lichnov: Pošli to dál získala škola účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro podporu aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže. Celková výše dotace je 100 tisíc korun.

Bc. Hana Horáková


Anglické divadlo jako inscenovaná učební pomůcka žáky mile překvapilo a pobavilo

Ve středu 3. května 2023 se osmáci a deváťáci vydali do Kulturního domu v Kopřivnici zhlédnout dlouho očekávané anglické divadelní představení Peter Black. Toto představení měli navštívit již v září, ale bohužel kvůli nízkému počtu přihlášených škol bylo zrušeno. I naši žáci neodjížděli zrovna s nadšením, někteří si pod pojmem divadlo představovali nudu, nezáživné herce a scénáře, jiní se zase obávali, že nebudou anglicky vůbec rozumět.

„Musím říct, že jsme byli všichni pozitivně překvapeni a většinu tohoto hodinového představení jsme se nasmáli. Herci byli mladí, jejich angličtina jednoduchá a srozumitelná. Místo toho, aby použili slovo, kterému by žáci nerozuměli, nahradili ho českým – třeba: „Here´s a mountain bike with this „pružina“ in the middle.“ – a žáci nejenže pochopili, o čem je řeč, ale bavili se ještě více,“ popisuje zábavné dialogy mezi herci Mgr. Hana Poláková.

Toto divadelní představení je koncipováno jako inscenovaná učební pomůcka, což znamená, že učitelé před představením dostali pracovní materiály, které obsahovaly slovní zásobu a gramatiku použitou ve hře, a mohli se žáky vše procvičit a ti tak byli připraveni lépe rozumět. A podle toho bylo slyšet i ohlasy od žáků, které byly pozitivní: „Líbilo se mi to, bylo to vtipné a zábavné. Určitě bych jel zase. Herci byli zkušení a podávali dobré výkony. I když jsem všemu nerozuměl, podle gestikulace jsem neměl problémy s pochopením.“

Pokud se během příštího roku naskytne příležitost zhlédnout představení od této společnosti, rádi se žáci znovu zúčastní.

Bc. Hana Horáková


Lichnovská vařečka podruhé. Do kuchařské soutěže se zapojila více než dvacítka žáků školy

V pořadí druhý ročník kuchařské soutěže Lichnovská vařečka se v naší základní škole uskutečnil v pátek 5. května 2023. Žáci, kteří se na soutěž neuvěřitelně těšili a připravovali, měli připravit jakýkoli pokrm z vajíček. Příprava byla důležitá, museli si velmi dobře rozmyslet, jaké suroviny použijí, co nakoupí, ale také jak vše na závěr naservírují, aby se jim zvýšila šance na výhru.

„Cvičná kuchyně má omezené prostory, proto soutěžící vařili postupně. Museli jsme skloubit vaření s pečením, dobu přípravy, pracovní prostory, technologické zázemí kuchyně, ale vše bylo do puntíku zorganizováno, a tak mohli všichni své výrobky s přehledem připravit,“ popisuje náročné činnosti organizátorka soutěže, učitelka vaření Mgr. Monika Čempel.

Mezitím byly pro soutěžící připraveny doplňující disciplíny. Poznávali různé druhy koření, naklíčených bylinek, luštěnin a obilovin. Dalším úkolem bylo oddělit žloutky od bílků a správně prostřít stůl. Ve školním informačním centru na žáky čekal test prostřednictvím aplikace Kahoot. Pro ty, kteří již měli splněno, byl připraven oddechový koutek plný inspirativní kuchařské literatury,“ uvádí dále Monika Čempel.

Po celou dobu soutěže se ze cvičné kuchyně linula celým areálem školy vůně připravovaného jídla a o přestávkách lákala zvědavce ze stran žáků, pedagogů i ostatních zaměstnanců školy. Někteří oceňovali výrobky žáků s tím, že takové pokrmy by neuměli uvařit ani oni sami.

Laťku nastavili naši žáci při vaření vysoko, a tak neměla porota při vyhodnocování vůbec snadnou práci – všechny připravené pokrmy totiž chutnaly skvěle. Nakonec bylo rozhodnuto takto:

První místo získala Petra Mičkalová z VI. B třídy, která připravovala vaječnou tlačenku. Druhé místo obsadil Adam Kuběna ze VII. A třídy, který upekl božský perník. Ten byl opravdu naprosto božský, porotu oslovil svou nadýchaností. Třetí místo obsadila Natálie Perezová ze VII. B třídy se svým zdravým jogurtovo-ovocným koláčem.

Kromě toho byly uděleny ještě zvláštní ceny. Cenu za nesložitější pokrm získal Jakub Buzek z VIII. třídy. Ten si jako jediný troufl na pokrm s masem a připravil zapečené gnocchi s kuřecím masem, kukuřicí a sýrem. Prvenství za nejzajímavější pokrm získal Michal Obsadný z VIII. třídy, který předvedl avokádový toast s vejcem benedikt. Cenu za nejlepší sladký pokrm obdržel Josef Mičulka, jehož tvarohové kobližky s citrónovým krémem, čerstvými malinami, zdobené mátou a lyofilizovanými malinami, jež jsou sušené mrazem, byly naprosto dokonalé.

Jednu porci měli soutěžící vystavit na chodbě u cvičné kuchyně. Všichni žáci a zaměstnanci školy měli možnost zvolit nejkrásněji prezentovaný a naservírovaný pokrm. Ze stran hlasujících zaznívalo: „To je neskutečně těžké vybrat jen jeden pokrm, vždyť vše je tak krásně naservírované, taková nádhera, oči přecházejí…“

Počty hlasů se počítaly až do odpoledních hodin, a proto proběhlo vyhlášení až v úterý 9. května 2023. V této disciplíně nakonec zvítězila Markéta Rečková z IX. A třídy, která připravila lívance s tvarohovým krémem a čerstvým ovocem. Druhou příčku si zasloužily krásně naservírované tartaletky od Michaely Babincové z IX. B a jako třetí se umístila Karolína Kahánková rovněž z IX. B se svou kakaovou buchtou zdobenou čokoládou, malinami a mátou.

„Chtěla bych všem zúčastněným poděkovat za skvěle odvedenou práci, za výběr pokrmů, samostatnost, ohleduplnosti při soutěži, která byla nutná kvůli malému prostoru kuchyně. Za poměrně krátkou dobu vytvořit takové množství pokrmů, to není jen tak! A ještě k tomu přidat úsměv! Soutěžící si navzájem i radili – a toho si velmi cením, protože lichnovští žáci mají týmového ducha. Na všech bylo vidět, že si den pěkně užili,“ oceňuje snahu soutěžících Monika Čempel.

Bc. Hana Horáková


Sokolnické představení vzal do svých křídel zlobivý kondor George

Po prodlouženém volnu v úterý 2. května 2023 se žáci ze školy a děti ze školky zúčastnili sokolnického představení. Vystoupení se uskutečnilo na fotbalovém hřišti a bylo se opravdu na co těšit.

Sokolník a jeho pomocník za námi přijeli až z Karviné. Dětem, žákům a pedagogům se postupně představilo několik zástupců dravců: sova pálená, puštík, výr, kondor, orel i sokol. Sokolník navázal báječnou slovní spolupráci s publikem a vždy vtipně okomentoval každého svého opeřeného svěřence.

Dokonce vyzval i pár dobrovolníků, aby se s dravci poznali blíže. Nebojácná byla Andrea Dobrozemská (VII. B). Vyzkoušela si, jestli ji zlobivý kondor George poslechne na slovo. Také Stanislav Růžička (VI. A) a Jasmína Gilarová (VI. B) se zařadili mezi odvážné a změřili své běžecké schopnosti s letem orla. A protože byli rychlejší, obdrželi na památku orlí pero.

O pořádné rozptýlení během programu se postaral kondor George, kterého se nepodařilo vlákat na chutnou návnadu do připravené bedny a který se tak volně pohyboval po hřišti. Když se však přiblížil k neohroženému fyzikáři Mgr. Danielu Otýpkovi, ten nezaváhal a pohotově chytil neposlušného kondora za nohu. Za to byl náležitě oceněn halasným potleskem. Na takové číslo málokdo ze zúčastněných zapomene!

Bc. Hana Horáková


Bronz z fotbalového turnaje McDonald´s Cup přivezli naši nejmladší žáci

Fotbalový zápas v turnaji McDonald´s Cup kategorie A se uskutečnil v úterý 25. dubna 2023 ve Sportovní hale při Základní škole Emila Zátopka. Ze školy jsme vybrali schopné a nadějné mladé fotbalisty, kterými byli: z první třídy Jan Pustějovský a Šimon Matúš; z druhé třídy František Mičulka, Matyáš Pokluda a Karel Prchal a ze třetí třídy nás reprezentovala statečná sestava Isabela Juráková, Ondřej Klímek, Patrik Konečný, Wayne Rek, Jaroslav Růžička a Oliver Hazuka.

„První dvě místa patřila kopřivnickým školám. První místo turnaje obsadila Základní škola Emila Zátopka, na druhém místě skončila Základní škola 17. listopadu. Přestože jsme byli třetí, znamenalo to si odvézt medaile, což bylo pro některé ze zúčastněných první medaile v životě vůbec,“ poukazuje na důležitou motivaci Mgr. Ondřej Švrček.

Našim malým fotbalistům děkujeme za reprezentaci školy a přejeme jim hodně dalších sportovních úspěchů.

Bc. Hana Horáková


Naši fotbalisté přivezli čtvrté místo z fotbalové soutěže McDonald´s Cup

V pátek 21. dubna 2023 se konalo fotbalové utkání na hřišti v Tiché, kde se utkaly týmy několika základních škol. Za tým lichnovské školy bojovalo deset hráčů ze třetích až pátých tříd: Patrik Konečný (III. třída), Jakub Pustějovský, Alex Tichavský, Jakub Janák, Jan Holub, Milan Žáček (IV. třída), Daniel Kvita, David Janyška, Lukáš Osterezy, František Špaček, Zdeněk Hlavička (V. třída).

Počasí bylo skvělé a hráči se předvedli v několika zápasech. „První zápas byl s pozdějším vítězem turnaje, tedy žáky z Tiché, a skončil výsledkem 5:0 pro soupeře. To však tým Lichnova nezlomilo a začal bojovat. Největším zážitkem turnaje bylo utkání proti Základní škole Tyršova Frenštát pod Radhoštěm, kdy se týmu Lichnova podařilo otočit skóre z 2:4 na 5:4. Nejvíce branek za tým Lichnova nastřílel Alex Tichavský,“ pochvaluje si učitel tělesné výchovy Mgr. Ondřej Švrček.

Celkově se tým umístil na čtvrtém místě s poměrem vítězství a proher 1:4. Celý turnaj byl náročný, ale hráči si vedli skvěle a jejich výkon je důvodem k hrdosti.

Výsledkovou listinu naleznete zde.

Bc. Hana Horáková


Žák naší školy získal zlato v okresním kole Biologické olympiády

V pondělí 17. dubna 2023 proběhlo okresní kolo biologické olympiády kategorie C, do kterého se ze školního kola probojoval žák osmého ročníku Tomáš Macíček, a ve vzdělávacím centru Fokus v Novém Jičíně reprezentoval naši školu. Podmínkou vstupu do okresního kola bylo vypracování vstupního úkolu.

„Jako téma si Tom zvolil popis různých stanovišť bezlesí. Bezlesí se stalo hlavním tématem 57. ročníku Biologické olympiády, kterou letos zaštiťuje Přírodovědecká fakulta Karlovy Univerzity,“ popisuje učitelka přírodopisu Mgr. Bohdana Hutyrová.

V okresním kole žáci soutěžili ve vědomostním testu, v poznávačce živočichů a rostlin a v laboratorním úkolu. „Ačkoli pondělnímu soutěžení předcházelo i přijímací řízení na střední školy, kterého zúčastnil, zvládl Tomáš s klidem a rozvahou všechny disciplíny, dokonce ve vědomostech předčil žáky z okolních gymnázií. Na začátku soutěže mu bylo přiděleno číslo třináct a byla to šťastná sázka na třináctku. Domů si odnesl zlatou medaili, spoustu nových vědomostí, zážitků a velkou radost z úspěchu,“ raduje se Bohdana Hutyrová. Výsledkovou listinu naleznete zde.

Soutěžní klání okresním kolem zdaleka nekončí a ve čtvrtek 11. května 2023 se nejlepší řešitelé okresních kol setkají v Ostravě na krajském kole. Budeme Tomášovi držet pěsti!

Bc. Hana Horáková


Žák naší školy získal zlato v okresním kole Biologické olympiády

V pondělí 17. dubna 2023 proběhlo okresní kolo biologické olympiády kategorie C, do kterého se ze školního kola probojoval žák osmého ročníku Tomáš Macíček, a ve vzdělávacím centru Fokus v Novém Jičíně reprezentoval naši školu. Podmínkou vstupu do okresního kola bylo vypracování vstupního úkolu.

„Jako téma si Tom zvolil popis různých stanovišť bezlesí. Bezlesí se stalo hlavním tématem 57. ročníku Biologické olympiády, kterou letos zaštiťuje Přírodovědecká fakulta Karlovy Univerzity,“ popisuje učitelka přírodopisu Mgr. Bohdana Hutyrová.

V okresním kole žáci soutěžili ve vědomostním testu, v poznávačce živočichů a rostlin a v laboratorním úkolu. „Ačkoli pondělnímu soutěžení předcházelo i přijímací řízení na střední školy, kterého zúčastnil, zvládl Tomáš s klidem a rozvahou všechny disciplíny, dokonce ve vědomostech předčil žáky z okolních gymnázií. Na začátku soutěže mu bylo přiděleno číslo třináct a byla to šťastná sázka na třináctku. Domů si odnesl zlatou medaili, spoustu nových vědomostí, zážitků a velkou radost z úspěchu,“ raduje se Bohdana Hutyrová. Výsledkovou listinu naleznete zde.

Soutěžní klání okresním kolem zdaleka nekončí a ve čtvrtek 11. května 2023 se nejlepší řešitelé okresních kol setkají v Ostravě na krajském kole. Budeme Tomášovi držet pěsti!

Bc. Hana Horáková


Zrušení ředitelského volna v úterý 16. května 2023

Vážení rodiče, z důvodu zrušení plánované odstávky elektřiny v obci se ruší ředitelské volno vyhlášené na úterý 16. května 2023. Bude probíhat standardní výuka. Žákům bude na tento den opět přihlášena strava. Individuálně můžete odhlašovat stravu u vedoucí školní jídelny Aleny Kandráčové telefonicky nebo e-mailem do úterý 16. května 2023 do 8:00 hodin.

Děkujeme za pochopení.

Mgr. Olga Síbrtová


Dental Prevention: Děti z prvního stupně vědí, jak na zdravé zoubky

V pátek 21. dubna 2023 mezi žáky prvního stupně zavítali dva studenti Zubního lékařství Univerzity Palackého v Olomouci, aby našim nejmladším žákům ukázali, jak si správně čistit zuby.

„Nejprve s dětmi teoreticky prozkoumali, co je to zub, a uvedli si důvody, proč si je vlastně čistíme. Děti také zjistily jednu z nejdůležitějších věcí, a totiž jaký typ zubního kartáčku je nejvhodnější a proč je dobré používat i kartáček mezizubní,“ popisuje zástupkyně ředitelky pro první stupeň Mgr. Markéta Martinů a pokračuje: „Následně si na velkém modelu chrupu pomocí velkého zubního kartáčku prakticky předvedli, jakou techniku používat a čemu se naopak vyvarovat. Nakonec se školitelé individuálně věnovali každému žákovi, když sledovali, jak si čistí zuby, a předali jim cenné rady.“

Pro vyplnění volného času byla pro menší děti připravena omalovánka, pro ty větší pak křížovka. „Za celou dobu, co školíme, se nám nestalo, aby si tak málo dětí zapomnělo kartáček. Všichni žáci byli moc hodní,“ shrnuje návštěvu školitelka Natálie Mynářová.

„Oběma studentům moc děkujeme za návštěvu. Je moc dobře, když některé poznatky a dovednosti předávají dětem přímo odborníci, jako tomu bylo právě v tomto případě,“ vzkazuje závěrem slova díků Markéta Martinů.

Bc. Hana Horáková


Ředitelské volno

V souladu s § 24 odstavce 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vyhlašuji na úterý 16. května 2023 ředitelské volno ze závažných technických důvodů – z důvodu plánované odstávky elektřiny v obci – viz zde.

Žákům bude na tento den odhlášena strava ve školní jídelně.

Děkuji za pochopení.

Mgr. Olga Síbrtová


Naši žáci přijeli ze soutěže Lubinský zpěváček se třetím místem

Ve čtvrtek 20. dubna se konal v Domě dětí a mládeže v Kopřivnici jedenadvacátý ročník pěvecké soutěže Lubinský zpěváček. Tuto soutěž pořádá Základní škola Kopřivnice-Lubina a účastní se jí vždy jeden zástupce z prvního stupně školy za ročník.

Naše škola měla v Kopřivnici také své zástupce, kteří postoupili do soutěže ze školní pěvecké soutěže Lichnovská vrána. Byli to: I. třída – Tereza Kolbeová, II. třída – Anežka Kašparová, III. třída – Alexandra Kellerová, IV. třída – Veronika Němcová, V. třída – Daniel Tichavský. „Soutěž měla vysokou úroveň jak po stránce pěveckých výkonů, tak po stránce výběru repertoáru. Zazněly písně české lidové, písně ze známých pohádek, ale také písně v cizí řeči, a to španělská a anglická. Naši žáci soutěžili společně se základními školami z Lubiny, Rybí, Závišic, Bernartic a Mniší,“ popisuje učitelka Mgr. Lenka Bartoňová, která s dětmi na soutěž vyjela. O hudební doprovod našich soutěžících během klání se postaral učitel hudební výchovy MgA. Jiří Najvar.

V silné konkurenci jiných škol jsme měli jednoho zástupce na stupni vítězů. Na krásném třetím místě se v kategorii pátých tříd umístil Daniel Tichavský, kterému patří velká gratulace.

„Náš výjezd s cílem získat zkušenosti, pobavit se a poprat se s trémou byl splněn. Pomyslnou třešničkou na dortu se stalo skvělé umístění Daniela a doslovnou sladkou tečkou na závěr bylo zakončení zákuskem v cukrárně,“ pochvaluje si akci Lenka Bartoňová.

Ke krásnému umístění Danielovi gratulujeme a přejeme mnoho dalších pěveckých úspěchů.

Bc. Hana Horáková


Skvělý úspěch v soutěži Pangea pro osmáka Jakuba Píchu

Vybraní žáci čtvrtých až devátých ročníků naší školy se zúčastnili školního kola matematické soutěže Pangea. Tato soutěž vznikla v roce 2007 v sousedním Německu a Česká republika se do projektu zapojila v roce 2014. Jedná se tedy o mezinárodní soutěž, do které se dosud připojilo dvaadvacet evropských zemí.

V čem se Pangea liší od ostatních matematických soutěží? Samotná soutěž vznikla za účelem podpořit motivaci žáků, a přispět tak k rozvoji vztahu k matematice a schopnosti aplikovat dovednosti v různých životních situacích.

„Je mi velkým potěšením oznámit, že náš žák Jakub Pícha získal ve školním kole v kategorii pro osmý ročník krásné páté místo v celém Moravskoslezském kraji a celkově se ve své kategorii umístil na devadesátém sedmém místě v celé České republice, to z 12 204 žáků této kategorie,“ má radost učitelka matematiky Ing. Kateřina Bucharová, která žáky do soutěže přihlásila. Pouze o kousek mu tedy utekl postup do finálového kola, které se bude konat v červnu v Praze.

Jakubovi moc blahopřejeme a přejeme mu spoustu dalších studijních úspěchů.

Bc. Hana Horáková


Bezpečnější cesta do školy? Družina se zapojila do soutěže s Policií České republiky

Školní družina se zúčastnila v rámci vzdělávání v oblasti dopravní výchovy do dalšího ročníku soutěže, kterou vyhlásila Policie České republiky. Soutěž nese název Bezpečná cesta do školy a žáci se mohli zapojit prostřednictvím malby, kresby, modelu, foto příběhu, vyprávění nebo básně.

„Všichni žáci absolvují denně cestu do školy a ze školy domů. Ve školní družince jsme si připomněli zásady bezpečného chování v silničním provozu. Soutěž měla za cíl pomoci dětem rozšířit si znalosti o bezpečné cestě do školy. Výtvarné soutěže se zúčastnila všechna oddělení školní družiny. Nakonec bylo ze všech obrázků vybráno patnáct nejzajímavějších. Velice šikovné byly děti z oddělení Smajlíků a Tygříků,“ vysvětluje vedoucí vychovatelka školní družiny Lucie Vávrová, DiS., a dodává: „Velké poděkování patří vychovatelkám Ing. Alici Červenkové s paní asistentkou Jarmilou Kociánovou a Bc. Haně Janečkové. Mimořádné poděkování patří paní asistentce Janě Bartošové, která se ujala realizace výtvarné soutěže ve třetím oddělení v době nepřítomnosti paní vychovatelky.“

Bc. Hana Horáková


Žáci se opět zapojili do dobrovolnické akce Ukliďme Česko!

V úterý 11. dubna se žáci naší školy opět s nasazením zapojili do akce Ukliďme Česko! Ukliďme Lichnov! Připojili se tak k největší globální dobrovolnické akci, která spojuje dobrovolníky z více než sto devadesáti zemí celého světa. Termín akce navázal na Velikonoce, a tak žáci vyměnili velikonoční tatar za pytle a rukavice, nazuli holínky a vyrazili do terénu. 

„Sedmáci vyrazili společně s VI. A čistit lesní porost podél potoku Kalňůvek, osmáci spolu s VI. B sbírali nečistoty podél cyklostezky směrem na Frenštát pod Radhoštěm. Lokality úklidu byly předem určeny a vytipovány po konzultaci s Mysliveckým sdružením a zástupci obce,“ popisuje lokality sběru odpadků a nečistot organizátorka akce, učitelka přírodopisu Mgr. Bohdana Hutyrová.

Slunečné počasí a pobyt v přírodě si žáci užili. Kochali se meandry potoka, kvetoucími sasankami, orseji, vyplašili i srnky a zajíce. O to více je překvapily objevy černých skládek a kuriózní nálezů. „U cesty našli blatníky a nárazníky aut, rozbitá skla, staré hrnce, ale i zbytky rozbitého záchodu, starou televizi, železa, plechy. Dokonce i starou odisku a průkaz do lékárny – doslova podnětné nálezy pro detektivní příběh. Na cyklostezce u řeky Lubiny našli žáci dětský dudlík, takže vyhodnotili, že se věkový průměr průchozích snížil oproti podzimu, kdy našli zubní protézu,“ vtipně dodává Bohdana Hutyrová.  

Cyklostezka je stále intenzivně využívána, což dokazuje i množství odpadků, které tam ležely. Celá akce proběhla ve spolupráci se zřizovatelem, tedy s obcí Lichnov, která zajistila odvoz a likvidaci odpadu, a Mysliveckým sdružením, který žákům na oplátku zajistí zážitkový program s mysliveckou tematikou, tímto jim patří velké díky!

Bc. Hana Horáková


Děti, rodiče i veřejnost zveme na akci SRPŠ nazvanou Filmoví hrdinové

Milé děti, vážení rodiče a další příznivci naší školy,

Spolek rodičů a přátel školy při naší škole pořádá opět akci pro děti na hřišti v Bordovicích, a navazuje tak na úspěšné loňské setkání s názvem Čím budu, až vyrostu.

Letos na nás čeká setkání s filmovou tematikou a aktivity pro malé i větší děti, bohaté občerstvení pro všechny a věříme, že i krásné počasí pro společné setkání. Pokud by počasí nakonec nebylo příznivé, bude akce přesunuta do kulturního domu v Lichnově.

Na Vaši účast se těší výbor SRPŠ, jehož jménem Vás srdečně zvu.

Mgr. Olga Síbrtová


Jaké poznání si odnesli deváťáci z exkurze Památníku holokaustu Auschwitz-Birkenau?

V pondělí 17. dubna 2023 jsme my, deváťáci, vyjeli do Polska na exkurzi do koncentračního tábora v Osvětimi. Během prohlídky jsme navštívili obě části tábora – Osvětim a Březinku. Celkem jsme zde strávili asi čtyři hodiny. Ale místo vám nebudeme popisovat, raději si přečtěte, jak jsme exkurzi vnímali, jak na nás vše působilo, jaké dojmy to v nás zanechalo:

Na zdech visely fotky obětí, z nichž některé žily jen pár dní.

Nechápu, že se tohle dělo ještě v minulém století.

Když jsme přijeli do Osvětimi, úplně se mi zvedal žaludek.

Znepokojila mě dochovaná plynová komora.

Počet zabitých lidí mi naháněl mráz po zádech.

Tři měsíce, což byla průměrná doba života v táboře, tři měsíce utrpení, hladovění, práce, smutku a strachu.

Spousta vězňů byla nucena odklízet mrtvá těla svých nejbližších příbuzných.

V místnostech jsme viděli hromady vlasů mrtvých lidí (dvě tuny), jejich boty (osmdesát tisíc), oblečení, kufry, brýle.

Příšerné hygienické podmínky, určený čas na záchod, k jídlu jen polévka a kus chleba.

Nástupy trvající několik hodin bez ohledu na počasí – v dešti, mrazu.

V barácích z cihel nebo ze dřeva byl přes zimu ukrutný chlad, přes léto ukrutné vedro.

Běžné byly i pokusy na lidech, a to i na dětech.

Neměli ponětí, co se bude dít, jediným vysvobozením byla mnohdy smrt…

A na závěr citát, který jsme objevili v Březince. Byl napsán různými jazyky, i česky: „Nechť toto místo, na kterém hitlerovci vyvraždili kolem půl druhého milionu mužů, žen a dětí, hlavně Židů z různých zemí Evropy, zůstane na věky výkřikem zoufalství a výstrahou pro lidstvo.“

Žáci IX. A a IX. B


Informace o doučování v květnu 2023 a květnové termíny doučování

Vážení rodiče, 

v měsíci květnu pokračuje v naší škole doučování v rámci Národního plánu doučování. Je stanoven základní harmonogram doučování, který se může v průběhu doučovacího období měnit s ohledem na nově vzniklé potřeby při doučování (zařazení žáků do skupin, zařazení dalších předmětů apod.). 

Rozpis doučování na měsíc květen najdete zde.

Změny v doučování stanoveném tímto rozpisem mohou vzniknout i na základě nepřítomnosti doučujících na pracovišti – může docházet k suplování, změně doučovaného předmětu, spojování skupin. Pokud je Vaše dítě zařazeno do doučování a doučování bude muset být z organizačních důvodů zrušeno, budete o této skutečnosti předem informováni třídními učiteli.

Národní plán doučování je realizován v rámci Národního plánu obnovy, finanční prostředky na doučování jsou poskytnuty z fondu Evropské unie – Next Generation EU. Cílenou podporu lze použít pouze za účelem doučování potřebných žáků, tedy individuální nebo skupinové doučování. Kritéria pro výběr žáků zůstávají stejná jako v předchozím období.

Mgr. Olga Síbrtová


Projekt Krokus nám připomněl děti poznamenané holokaustem

Listopad 2022 – březen 2023

Před nějakou dobou, tři až čtyři měsíce zpátky, jsme zasadili krokusy na počest dětem, které byly poznamenány holokaustem. Paní učitelky Monika Čempel a Ivana Michaličková nás požádaly o vysazení krokusů na školní pozemek. Vysázeli jsme dohromady padesát cibulek. Nejdříve někteří žáci rozvrhli, jak vše uspořádáme. Návod nám napověděl a my jsme začali sázet ve tvaru Davidovy hvězdy. Práce trvala přibližně dvě hodiny.

Postupovali jsme následovně: kluci vykopali díru ve tvaru čtverce, mezitím jsme my, holky, nanosily hlínu, poté jsme společně rozmístili bambusové tyčky do požadovaného tvaru hvězdy a namotali okolo tyček provázek. Postupně jsme tyčky začali po jedné vytahovat a sázet na svá místa cibulky krokusů. Nakonec jsme vybrané místo s vysazenými krokusy ohraničili znovu bambusovými tyčkami a provázkem, následně jsme krokusy zalili a momentálně čekáme, až zasazené krokusy vykvetou…

22. březen 2023

Konečně! Jednou, když jsme odcházeli ze školy, všimli jsme si krásně vykvetlých krokusů. Na druhý den jsme to ihned oznámili paní učitelce, která je šla vyfotit. Vykvetly nám všechny cibulky, které navíc zachovaly tvar Davidovy hvězdy. Cibulky vykvetly za krásného slunného dne a přežily i večerní mrazy. My osobně jsme nevěřili, že krokusy vykvetou, ale opak je pravdou. Jsme moc rádi, že se naše práce vyvedla, a my jsme tak mohli pomoci tomuto projektu.

Tereza Kostelníková, Nela Palatková, Barbora Vaňková, Markéta Buzková, Michal Obsadný, Jakub Buzek – žáci VIII. třídy


Program Prvky: zábava v duchu chemie. Osmáci vyrazili do Velkého světa techniky

Ve čtvrtek 13. dubna 2023 se osmá třída vydala do Velkého světa techniky v Ostravě, kde pro nás byl připravený program na téma Prvky. Během této interaktivní přednášky nám lektorka objasnila, jak pracovat s periodickou tabulkou prvků.

Součástí programu byly i pokusy, kde jsme si vyzkoušeli chemické pokusy s různými látkami, a to nás moc bavilo. Nakonec jsme si prohlédli celý areál Dolní oblasti Vítkovice.

Před odjezdem domů jsme se zastavili v nákupním středisku Forum Nová Karolina. Pak následovala už jen cesta městskou hromadnou dopravou směr Lichnov.

Vanessa Tichavská, žákyně VIII. třídy


Informace o změnách ve vyučování a provozu školní družiny ve čtvrtek 27. dubna 2023

Vážení rodiče, 

z důvodu konání zápisu do první třídy bude ve čtvrtek 27. dubna 2023 ukončeno vyučování žáků prvního stupně v 11:15 hodin po čtvrté vyučovací hodině, druhého stupně ve 12:10 hodin po páté vyučovací hodině. Žáci všech tříd prvního stupně odchází po čtvrté vyučovací hodině na oběd a domů nebo do školní družiny (přihlášení žáci), žáci druhého stupně odchází na oběd a domů. Doučování a kroužky se tento den nekonají. 

Provoz školní družiny bude ze stejného důvodu tento den rovněž zkrácen, všechna oddělení ukončí svou činnost nejpozději ve 13:15 hodin. 

Děkujeme za pochopení.

Mgr. Olga Síbrtová


Pěvecká soutěž Lichnovská vrána je za námi. Nejlepší zpěváci pokračují do Lubinského zpěváčka

Ve středu 5. dubna 2023, den před velikonočními prázdninami, se uskutečnila školní pěvecká soutěž nazvaná Lichnovská vrána. Do školního kola soutěže vybrali učitelé hudební výchovy v třídních kolech nejlepší zpěváky – a že jich nebylo málo.

„Celkem se pěvecké soutěže zúčastnilo šestačtyřicet dětí, což byl ucházející počet. Zpívali jednotlivci nebo děti ve dvojici či trojici. Žáci si vybrali pestré písně a ve většině případů si volili hudební doprovod, který zajistil učitel hudební výchovy MgA Jiří Najvar. Někteří zase byli tak odvážní, že volili podklad s vlastní nahrávkou hudby, vlastní doprovod na hudební nástroj nebo dokonce čistě sólový zpěv bez hudebního doprovodu,“ popisuje průběh soutěže její organizátorka Mgr. Lenka Bartoňová.

Akci měli v režii skvělí moderátoři z deváté třídy Tomáš Sztuchlík a Patrik Pustějovský. A soutěžící? Sice některé z nich svazovala tréma, ale všichni podali skvělé výkony.

„Všichni soutěžící obdrželi pamětní listy a také ceny, které byly uhrazeny z prostředků Spolku rodičů a přátel školy, za což jim touto cestou velice děkujeme,“ uzavírá Lenka Bartoňová. Pořadí nejlepších zpěváků najdete zde.

Na tuto školní pěveckou soutěž navazuje XXI. ročník pěvecké soutěže pro malotřídní školy Lubinský zpěváček, který se koná ve čtvrtek 20. dubna 2023 v kopřivnickém Domě dětí a mládeže. Této soutěže se zúčastní pět porotou navržených soutěžících. Tak jim držme palce!

Bc. Hana Horáková


Na Den učitelů dali žáci svým kantorům zabrat při volejbale

V pátek 31. března 2023 se uskutečnil v tělocvičně základní školy volejbalový turnaj při příležitosti Dne učitelů. Jedná se o dlouholetou a oblíbenou tradici nejen mezi žáky, ale také mezi pedagogy, o příležitost, kdy žáci mohou poměřit své síly v této míčové hře s pedagogy školy.

„Letos se přihlásil rekordní počet družstev: celkem deset družstev žáků a poprvé v historii jsme měli i dva týmy učitelů – olympijský výběr a paralympijský výběr –, takže zápasy byly hodně napínavé až do konce,“ pochvaluje si zástupkyně ředitelky a tělocvikářka Mgr. Martina Bílková, která turnaj ve škole každoročně – s výjimkou covidových časů – pořádá.

Bouřlivé ovace, bubny, řehtačky, parádní výkony, fandící fanoušci a skvělá atmosféra, která přehlušila dřinu a pot na hřišti, to vše charakterizovalo páteční dopoledne v tělocvičně školy. Po celou dobu si hráči udrželi férovou hru!

Také finálový zápas byl famózní. „Kluci z osmičky nám dali dost zabrat,“ hodnotí závěr turnaje Martina Bílková, která se probojovala do finále spolu s dalšími kantory, a dodává: „Myslím si, že příští rok se máme na co těšit!“

Výsledky:

 1. místo: Martina Bílková, Pavel David, Kateřina Martinková, Ondřej Švrček
 2. místo: Matyáš Macháček, Václav Mikeska, Sydney Rek, Kryštof Sedlář
 3. místo: Adam Babinec, Jakub Marek, Tomáš Sztuchlík, Matyáš Štěpán

Bc. Hana Horáková


Velikonoční zajíc představil ve škole jarní výstavku výrobků žáků

V týdnu před Velikonocemi se mohli žáci prvního a druhého stupně zúčastnit tvůrčí akce Velikonoční zajíc.

„Je to už takové tradiční tvoření,“ přibližuje organizátorka výstavy spojené se soutěží Mgr. Lenka Matulová. „Žáci si své dílko vyrobí doma, kde je netlačí čas a mohou si nechat záležet, a pak jej donesou do školy. Ve škole pak výrobky vystavujeme na hlavní chodbě, kde se každý může zastavit a pokochat se hezkými jarními věcmi,“ upřesňuje Lenka Matulová.

Letos se zúčastnili žáci od první do osmé třídy a vyrobili celkem třiačtyřicet výrobků. Ke zhlédnutí byla malovaná vajíčka, pečení perníkoví zajíci, papíroví beránci, zajíci ze dřeva, králík ve skutečné králíkárně z drátěného pletiva nebo věnec z proutí.

Jak se nakonec vybral nejhezčí výrobek? „Každý žák dostal jeden hlasovací lístek, na který napsal číslo dekorace, která se mu líbila. Hlasovali opravdu všichni, i pedagogové!“ dodává organizátorka soutěže.

Největší počet hlasů dostal dřevěný zajíc od autora Josefa Mičulky z osmé třídy. Druhé místo obsadil Vojtěch Pokluda z první třídy a na třetím místě se umístila Anita Kvitová s pečenými perníkovými zajíci.

Snad vítězům udělaly odměny v podobně velikonočních vajíček a drobných dekoračních předmětů radost. Děkujeme Spolku rodičů a přátel školy za poskytnutí financí na nákup odměn.  

Bc. Hana Horáková


Pohádkové vyučování našich nejmenších žáků: Při Setkání s Andersenem na ně čekala spousta zajímavých úkolů 

Věděli jste, že letos oslavil světoznámý myšák Mickey Mouse již devadesáté páté narozeniny? Tuto a mnoho dalších informací se dozvěděli žáci během projektového vyučování s příznačným názvem: Setkání s Andersenem.

„Akce se konala na počest blížícího se výročí známého spisovatele Hanse Christiana Andersena, který nás mimochodem přiletěl také navštívit,“ směje se učitelka Mgr. Kateřina Martinková, která celou akci s pomocí dalších kolegů pro žáky od prvního do třetího ročníku uspořádala.

Letošní setkání s Andersenem se neslo ve jménu Walta Disneyho, a tak paní učitelky vybraly osm nejznámějších pohádek pro jednotlivá stanoviště. Žáci na samém začátku dostali kvíz, kde se nacházely i zapeklité otázky k pohádkám, se kterými si žáci nevěděli rady, a proto se mohli pustit do plnění úkolů a získávání cenných informací.

„Stanoviště Popelky nabídlo dětem práci v sázení fazolí. Kniha džunglí byla plná překážek a opičích drah. A také si jako Lví králové všechny třídy zasoutěžily v nejsilnějším řevu. Pinocchio chtěl v rébusu zodpovědět otázky a Malá mořská víla nabídla malování barvami, které byly psány anglicky,“ popisuje průběh vyučování Kateřina Martinková.

A protože úplně všichni splnili úkoly na všech osmi stanovištích a získali do své záložky, kterou si poté zalaminovali a mohou využívat v dalším čtení, všechna razítka, mohli se směle pustit do hledání pokladu na školní zahradě. „I ten byl nakonec nalezen a díky němu byla osvobozena rybka Nemo, která chyběla žákům ve společně tvořeném akváriu,“ doplňuje Kateřina Martinková.

A co na to naši soutěživí bojovníci? „Byly to povedená akce, moc se mi líbilo, když jsme si mohli nachystat Andersenův oblíbený chlebíček ve tvaru úsměvu,“ říká prvňáček Filip Takács. „Mně se zas líbilo řvaní na zahradě, protože jsme byli nejhlučnější,“ hlásí se druhák Kája Prchal. „Já jsem zase zvědavá, jestli nám vyroste naklíčená fazole,“ zmiňuje se Míša Trčková ze třetí třídy.

Závěrečné poděkování patří Spolku rodičů a přátel školy za finanční podporu této akce.

Bc. Hana Horáková


Šesťáci a sedmáci už vědí, jak zachránit tonoucího

I v letošním školním roce proběhly ve spolupráci s plaveckou školou Laguna záchranářské kurzy pro šesté a sedmé ročníky. „Na frenštátském krytém bazéně si žáci během dvou lekcí mohli vyzkoušet celou řadu aktivit ve vodě i mimo ni. Kromě zábavy pod vodou čelili desetiminutové zkoušce vytrvalosti nebo si vyzkoušeli samotnou záchranu tonoucího. Na souši se zase dozvěděli, co dělat, když opravdu taková, pro nás všechny naprosto nepředstavitelná situace, nastane,“ popisuje realizaci kurzu tělocvikářka Mgr. Martina Bílková, která záchranářský kurz pro žáka zajistila.

A co bylo připraveno pro neplavající? Ani ti nebyli ochuzeni o celou řadu zajímavých aktivit – simulovali totéž, co žáci ve vodě, a nakonec získali teoretickou přípravu. Všichni žáci zakončili kurz testem, v němž si mohli ověřit nabyté znalosti.

„Myslím, že hlavně plavající žáci si ve vodě užili spoustu zábavy a naučili se novým věcem. Tento kurz vnímám jako důležitý, protože nikdy nevíme, co nás může potkat,“ sděluje Mgr. Gabriela Mynářová, třídní učitelka VII. B.

A žáci VI. B doplňují: „Nejvíce nás bavilo plavání v tričkách a záchrana figuríny. Myslíme, že jsme se dozvěděli spoustu nových věcí.“

Bc. Hana Horáková


Na znamení oslavy lidské jedinečnosti jsme oblékli různé ponožky

21. března je Světový den Downova syndromu a naše škola si tento den rovněž připomněla. Asistentka pedagoga Jarmila Kociánová popisuje, jak si Downův syndrom vysvětlily děti ve druhé třídě s jejich třídní učitelkou Mgr. Lenkou Bartoňovou: „Přiměřeně věku se paní učitelka snažila dětem vysvětlit, kdo jsou lidé s Downovým syndromem. S tímto tématem jsme poté i pracovali v družině, kde si každý vyrobil svoji originální ponožku. Asi ze všeho nejvíce sklidilo úspěch společné focení.“

A jak podpořili tento den páťáci? „Letos jsme tento den neuchopili jako zábavu, ale páťáci mě opravdu překvapili. Jsou dobře informováni, co je Downův syndrom a jak se projevuje. V hodině čtení jsme dohledali další spoustu nových informací. Žáci například zjistili, že není náhoda, že se tento den slaví právě 21. března, protože podstatou této nemoci je, že lidé s Downovým syndromem mají na dvacátém prvním páru chromozomu v buňkách ještě jeden chromozom navíc,“ pochvaluje si práci své třídy Mgr. Monika Wilczková.

Jsme rádi, že se do dobrovolné akce organizované školní družinou zapojil, kdo mohl. A utvrdilo nás to v tom, že když si budeme lidskou jedinečnost připomínat každý rok, osvěta o této nemoci se bude nadále rozšiřovat do širokého okolí.

Bc. Hana Horáková


Velká cena zoo: těžké, ale boží!

V pondělí 20. března 2023 se vybraní žáci šestých, sedmých, osmé a devátých tříd zúčastnili soutěže Velká cena zoo, kterou pořádá Kruh přátel zoo. Jak už název vypovídá, žáci společně s učitelkou přírodopisu Mgr. Bohdanou Hutyrovou navštívili ostravskou zoo, aby se přesvědčili o svých nabytých znalostech z oblasti etologie.

„Dostali jsme od organizátorů soutěže informace, jak se mají žáci připravit a co mají nastudovat. Z knihy od Zdeňka Veselovského Etologie: biologie chování zvířat si nastudovali doporučené kapitoly o chování živočichů – a mohlo se vyrazit do výukového centra,“ pochvaluje si přípravu žáků kantorka.

Po skončení časového limitu se všichni opět sešli před Malou Amazonií, aby sdíleli své první dojmy ze soutěže. Některé otázky byly vážně těžké, některé se týkaly samotné zoo – například kdy byla dokončena nová expozice Wanderu. Jak sami žáci potvrdili: „Bylo to těžké, ale boží!“

Na závěr dne si žáci mohli ostravskou zoo zdarma projít a užít si například milé dovádění dvouročního šimpanze, který se nebál provokovat svého tatínka. Doufáme, že přestože se žáci neumístili na stupni vítězů, nejsou od soutěžení odrazeni a budou mít nadále chuť se vzdělávat nejen v oblasti etologie! Příští návštěva proběhne v září letošního roku a budou se prověřovat znalosti o evropských šelmách.

Poděkování patří Spolku rodičů a přátel školy za úhradu dopravy na soutěž.

Bc. Hana Horáková


Básničkový vláček: Recitační klání ukázalo, že poezie není cizí žákům napříč všemi ročníky školy

Přes počáteční nervozitu až po mimořádné výkony, taková byla recitační soutěž Básničkový vláček, která se uskutečnila ve čtvrtek 16. března 2023. Zúčastnili se jí vybraní žáci prvního i druhého stupně, kteří absolvovali třídní kolo a probojovali se do kola soutěžního – školního.

„Žáci si mohli vybrat jakoukoli báseň, která měla určitý počet slok. Ve třetí třídě to byly tři sloky, v sedmé alespoň pět a více. Soutěžilo se celkem v pěti kategoriích a výběr básní byl mnohdy překvapivý,“ pochvaluje si pestrou účast Mgr. Lenka Matulová, organizátorka soutěže a členka poroty.

Tříčlenná porota – ještě s druhostupňovými češtinářkami Mgr. Gabrielou Mynářovou a Mgr. Ivanou Michaličkovou – měla možnost slyšet básně od oblíbeného Jiřího Žáčka, Josefa Kožíška, Jaroslava Seiferta, Petra Bezruče či Karla Jaromíra Erbena. „Mimořádně těžkou báseň si vybrala Regína Juráková, která svým přednesem zaujala snad všechny přítomné,“ oceňuje výběr básně porotkyně Gabriela Mynářová.

Milým zpestřením byly průvodní vstupy moderátorské dvojice Patrika Pustějovského a Tomáše Sztuchlíka, kteří svým rétorickým umem oslovili jak publikum, tak i samotnou porotu. Mezi dalšími účinkujícími byli David Řidkošil, který zahrál na zobcovou flétnu, nebo Vít Horečka s písničkou Svět patří nám. Vystoupil také Jakub Janeček se skladbou Allongarese, kterou zahrál na housle, Štěpán Kačor zahrál na zobcovou flétnu skladbu Rio a nakonec Jakub a Štěpán zazpívali písničku Rána v trávě za kytarového doprovodu Martiny Hilscherové.

„Ve škole pečlivě sledujeme talent dětí i jejich mimoškolní aktivity. Proto také víme, které děti navštěvují základní umělecké školy nebo se jen tak, ve volném čase, věnují hře na nějaký hudební nástroj či rády zpívají. Přizvali jsme je do soutěže, aby ji zpestřily svým vystoupením. I díky tomu získala soutěž úroveň velmi příjemného kulturního počinu,“ uvedla během závěrečného poděkování recitátorům, vystupujícím i porotě ředitelka školy Mgr. Olga Síbrtová, která recitačnímu klání přihlížela.

Díky finančnímu příspěvku, který do soutěže věnoval Spolek rodičů a přátel školy, byly zakoupeny pěkné ceny, které vítěze jistě potěšily. V jednotlivých kategoriích byli porotou vybráni vždy tři nejlepší recitátoři, ale příležitost rozhodnout o svém favoritovi měly i děti – hlasovalo se totiž o cenu diváka. „Žáky nejvíce oslovili svým přednesem Regína Juráková a Rene Venos. Oba získali stejný počet hlasů, oba si přišli během vyhodnocení pro diváckou cenu,“ uvádí Lenka Matulová. Přehled nejúspěšnějších recitátorů naší školy v jednotlivých kategorií najdete zde.

Závěrem děkujeme všem, kteří se do Básničkového vláčku svým vystoupením připojili, a budeme se těšit na další ročníky.

Bc. Hana Horáková


Informace o doučování v dubnu 2023 a dubnové termíny doučování

Vážení rodiče, 

v měsíci dubnu pokračuje v naší škole doučování v rámci Národního plánu doučování. Je stanoven základní harmonogram doučování, který se může v průběhu doučovacího období měnit s ohledem na nově vzniklé potřeby při doučování (zařazení žáků do skupin, zařazení dalších předmětů apod.). 

Rozpis doučování na měsíc duben najdete zde.

Změny v doučování stanoveném tímto rozpisem mohou vzniknout i na základě nepřítomnosti doučujících na pracovišti – může docházet k suplování, změně doučovaného předmětu, spojování skupin. Pokud je Vaše dítě zařazeno do doučování a doučování bude muset být z organizačních důvodů zrušeno, budete o této skutečnosti předem informováni třídními učiteli.

Národní plán doučování je realizován v rámci Národního plánu obnovy, finanční prostředky na doučování jsou poskytnuty z fondu Evropské unie – Next Generation EU. Cílenou podporu lze použít pouze za účelem doučování potřebných žáků, tedy individuální nebo skupinové doučování. Kritéria pro výběr žáků zůstávají stejná jako v předchozím období.

Mgr. Olga Síbrtová


Pozvánka pro rodiče i děti k zápisu k povinné školní docházce a informace o jeho průběhu

Vážení rodiče a zákonní zástupci dětí, 
zápis do první třídy pro školní rok 2023/2024 proběhne ve čtvrtek 27. dubna 2023 od 14 do 18 hodin ve škole za přítomnosti zákonných zástupců a dětí, které mají v příštím školním roce nastoupit do první třídy. 

Ve škole máme na toto odpoledne připravený program pro děti i rodiče. Přáli bychom si, aby byl zápis do školy velkou událostí v životě dítěte. Po mateřské škole je to další krok na cestě k dosažení vzdělání. Chceme, aby tento okamžik byl pro Vaše dítě i pro Vás příjemný, zajímavý a také slavnostní.

Na zápis nachystali učitelé spolu s žáky z vyšších ročníků pro děti pohádkovou cestu, při které budou paní učitelky z prvního stupně nestresující a zábavnou formou zjišťovat úroveň školní zralosti a připravenosti. Putování pohádkami bude trvat zhruba dvacet minut. Rodič může být po celou dobu přítomen, avšak v této části zápisu nijak do průběhu nezasahuje.

Rovněž budete mít spolu se svými dětmi možnost projít si naši školu a prohlédnout si ji. Kromě prohlídky na Vás čeká i pohádkové občerstvení. Zároveň se zápisem do první třídy proběhne i zápis do školní družiny pro budoucí prvňáčky. Tu si také společně prohlédnete, dozvíte se veškeré potřebné informace o jejím provozu a v případě zájmu o to, aby Vaše dítě školní družinu navštěvovalo, vyplníte přihlášku. 

Věříme, že den zápisu do první třídy bude pro Vás i Vaše dítě krásným zážitkem. Veškeré informace k organizaci zápisu, objednávání konkrétního času, vyplňování žádosti o přijetí, případně žádosti o odklad povinné školní docházky, i k průběhu správního řízení naleznete níže.  

Těší se na Vás kolektiv učitelů a žáci školy.

Informace k organizaci zápisu 

K zápisu se mohou dostavit všechny děti narozené od 1. září 2016 do 31. srpna 2017 a děti, kterým byla v minulém školním roce povinná školní docházka odročena. Pro lepší organizaci jsme zvolili cestu předběžného přihlašování k zápisu, abychom eliminovali příchod velkého počtu rodičů v jeden okamžik. Chceme Vám umožnit, abyste spolu s dětmi strávili ve škole příjemné chvíle bez stresu a shonu, tudíž bude fajn, když se zaregistrujete na konkrétní čas, který Vám nejvíce vyhovuje. I tak si ale vyhraďte na zápis alespoň hodinu, abyste si v klidu a pohodě prohlédli školu a měli čas vstřebat veškeré informace. Stačí, když dítě u zápisu zastupuje pouze jeden zákonný zástupce, přítomnost dítěte není nutná. 

Přihlašování k zápisu 

Zápis je z organizačních důvodů rozdělen do dvacetiminutových úseků. Kliknutím na tento odkaz zjistíte možné časy Vašeho příchodu k zápisu. Vyberte si kterýkoliv volný čas, který Vám vyhovuje, a zarezervujte si jej na e-mailu skola@zslichnov.cz. Do předmětu uveďte „Zápis ZŠ – rezervace“ a do textu jméno a příjmení svého dítěte a požadovaný čas. Nejpozději druhý pracovní den obdržíte odpověď, zda Vám byl čas zarezervován, případně zda byl posunut (vždy směrem v čase dále), protože si Váš termín zarezervoval někdo dříve. 

Tento čas je časem Vašeho příchodu do školy. Prosíme, abyste se jej snažili dodržet, abychom předešli kumulaci žadatelů v jeden okamžik. V případě jakýchkoliv problémů s rezervací času kontaktujte prosím naši administrativní pracovnici Radku Pivkovou emailem radka.pivkova@zslichnov.cz nebo telefonicky na čísle 556 855 031 dle provozní doby sekretariátu.

Organizace zápisu ve škole 

Při podání žádosti Vám bude přiděleno registrační číslo, pod kterým bude Vaše dítě vedeno v přijímacím řízení. S sebou přinesete potřebné doklady (viz níže), vyplněnou žádost (vyplněné žádosti v případě odkladu), zápisní list v případě, že nežádáte o odklad, a všechny potřebné přílohy. Formuláře jsou ke stažení níže, případně si je můžete vyzvednout na sekretariátu školy v úředních hodinách. Ve všech žádostech uvádíte u podpisu datum zápisu, tj. 27. dubna 2023. Žádosti i zápisní list můžete vyplnit rovněž přímo ve škole. V obou případech musí být veškeré údaje zkontrolovány pracovníky školy. Mezitím na Vás a budoucího školáka čeká bohatý program. 

Doklady k zápisu k povinné školní docházce

Nezbytné doklady k zápisu k povinné školní docházce jsou:

 • žádost o přijetí;
 • zápisní list
 • rodný list dítěte; 
 • doklad k prokázání vztahu k nezletilému – občanský průkaz zákonného zástupce, který žádost podává; doklad o svěření dítěte do péče (u pěstounů apod.); 
 • rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky, pokud bylo v minulém roce vydáno (není nutné, vyřizovala-li odklad naše škola).

Odklad povinné školní docházky 

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce, odloží ředitelka školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku. V případě, že žádáte o odklad povinné školní docházky, vždy žádáte zároveň také o přijetí k základnímu vzdělávání. 

Nezbytné doklady, které budete v takovém případě předkládat, jsou: 

 • žádost o přijetí;
 • rodný list dítěte; 
 • doklad k prokázání vztahu k nezletilému – občanský průkaz zákonného zástupce, který žádost podává, doklad o svěření dítěte do péče (u pěstounů apod.)

a navíc:

Zápisní list nevyplňujete. Nemáte-li dosud doporučení PPP a pediatra nebo psychologa, uvedete u zápisu, zda čekáte na termín vyšetření nebo vyhotovení posudku a dohodnete se na dalším postupu. V případě nedodání všech potřebných dokladů (doporučení z PPP a doporučení pediatra nebo psychologa) do 30 dnů, musí ředitelka školy správní řízení přerušit (viz dále Přijímací řízení). 

Přijímací řízení 

Správní řízení bude zahájeno podáním žádosti zákonného zástupce. Zákonná lhůta pro vyřízení žádosti a vydání rozhodnutí je 30 dnů. O přijetí k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitelka školy na základě platných právních předpisů. 

Účastníkům řízení bude před vydáním rozhodnutí dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí ve věci; to se netýká žadatele, pokud se jeho žádosti v plném rozsahu vyhovuje, a účastníka, který se práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí vzdal. Možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí je stanovena na středu 3. května 2023 v úředních hodinách na sekretariátu školy.  

Přerušit správní řízení musí správní orgán (ředitelka školy) tehdy, pokud žádost neobsahuje předepsané náležitosti, například když v žádosti o odklad chybí přílohy, a pokud by ředitelka nemohla dodržet zákonnou lhůtu 30 dnů pro vydání rozhodnutí. O přerušení řízení a následně o ukončení přerušení řízení vyrozumí ředitelka školy účastníky řízení.

Oznámení přijetí/nepřijetí uchazeče

Přijetí se uchazečům oznamuje zveřejněním seznamu přijatých uchazečů. V seznamu nemohou být uvedena jména, děti zde budou uvedeny pod registračním číslem, které Vám přidělíme u zápisu. U čísla bude uveden výsledek řízení u každého uchazeče (přijat/nepřijat). Seznam bude vyvěšen nejpozději v pátek 26. května 2023 na úřední desce školy a dále způsobem umožňujícím dálkový přístup (na internetových stránkách školy v záložce Úřední deska). Seznam bude obsahovat datum a bude zveřejněn minimálně 15 dnů. 

Dnem zveřejnění seznamu se rozhodnutí o přijetí považují za oznámená a následující den začíná běžet lhůta pro odvolání. 

O přijetí Vašeho dítěte bude vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete ale zažádat o jeho vydání. 

Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude zasláno v písemné podobě.

Mgr. Olga Síbrtová


Upozornění na ukončení podpory mobilní aplikace dmSoftware. Pokračujeme dál se Školou OnLine

Vážení rodiče,

dovolujeme si Vás upozornit, že skončila podpora mobilní aplikace dmSoftware. Prosíme Vás, abyste si do svých mobilních zařízení stáhli novou aplikaci s názvem Škola OnLine. Aplikaci dmSoftware odinstalujte a novou aplikaci naleznete v Google Play nebo App Store. Vaše původní přihlašovací údaje na dmSoftware budou platné v nové aplikaci Škola OnLine. Děkujeme za spolupráci.

Mgr. Ondřej Švrček, Bc. Michal Karban


Jurský svět a Cestování časem? Letní družinka bude ve znamení dobrodružství 

Vážení rodiče,

pro velký zájem v předchozích letech letos opět připravujeme na letní prázdniny školní družinu. Tentokrát na děti čekají dvě týdenní celodružinové hry s tématy Jurský svět nebo Cestování časem.

V týdnu od pondělí 14. srpna 2023 se vydáme objevovat fantastický svět dinosaurů. Součástí letní družiny bude i výlet do DinoParku Ostrava. 

Pokud se děti zajímají o cestování časem, tak týdenní družinovka, kterou zahájíme v pondělí 21. srpna 2023, je pro ně přesně to pravé. Vydáme se proti proudu času. Součástí letní družiny bude i výlet do Velkého světa techniky.

Pro děti otevíráme jedno oddělení prázdninové družiny. Kromě programu pro ně bude zajištěno stravování ve školní jídelně. Termín odevzdání přihlášek je do 31. března 2023. V případě vysokého zájmu budeme rozhodovat o přijetí na základě kritérií pro přijímání žáků do školní družiny.

S případnými dotazy se obracejte na vedoucí vychovatelku školní družiny Lucii Vávrovou, DiS. Těšíme se na společná dobrodružství!

Mgr. Olga Síbrtová 


Každá ponožka jiná? Pojďme vyjádřit podporu lidem s Downovým syndromem

Datum 21. března je symbolické proto, že na tento den připadá Světový den Downova syndromu. Tato vrozená anomálie vzniká poškozením 21. chromozomu. Tyto chromozomy máme dva, ale osoby s Downovým syndromem jej mají hned třikrát.

Je to složité? Ani ne. Je to jedinečné! A proto v tento den si na znak lidské jedinečnosti oblečme dvě rozdílné ponožky. Přidej se k této výzvě i ty, vždyť tě to nic nestojí.

„S dětmi si povídáme o tom, že jinakost patří do našeho světa a měli bychom ji všichni respektovat. Nazutí rozdílných ponožek nám to připomíná. Lidé s Downovým syndromem se narodili s vrozenou vadou a potřebují naši pomoc a podporu, nesmí zůstat vyloučeni ze společnosti.“ uvádí k ponožkovému dni vedoucí vychovatelka školní družiny Lucie Vávrová, DiS.

Bc. Hana Horáková


Týmového ducha v sobě nezapřou! I to prozradil lyžák VII. B

Lyžařský areál ve Velkých Karlovicích otevřel náruč i pro druhou třídu sedmáků. Také oni se vydali vlakem vstříc lyžařskému dobrodružství. V týdnu od 27. února 2023 se po dobu pěti dní snažili zdokonalit své lyžařské schopnosti, a to pod vedením instruktorů Mgr. Martiny Bílkové, Mgr. Pavla Davida a Mgr. Ondřeje Švrčka.

„Týden byl plný slunce, parádního lyžování a atmosféra na chalupě byla výborná,“ takto shrnula své pocity z druhého lyžařského turnusu Martina Bílková. Zážitků určitě bylo nespočet a potvrdilo se, že žáci ze VII. B jsou vážně prima parta – přesvědčili se o tom, jak na svahu, tak i na chatě, kde bylo převážně veselo. O tom, že se sedmákům na sjezdovce dařilo, se byla přesvědčit i ředitelka školy Mgr. Olga Síbrtová a třídní učitelka VII. B Mgr. Gabriela Mynářová.

A souhrn týdne? Jezdilo se na svahu, veselilo se, přednášelo se o tom, jak se správně a bezpečně chovat na horách, hrály se hry a bavilo se – ale především si všichni vyzkoušeli, jaké to je být lyžařem!

Skvělý týdenní pobyt shrnují i reakce žáků:

Karel Valíček: „Jsem rád, že jsem se naučil lyžovat, a divím se, že jsme se dokázali domluvit.“

Erik Štěpán: „K lyžáku jsem se připojil až ve středu a nemohl jsem lyžovat, ale jsem rád, že jsem zažil tu srandu na chalupě!“

Daniel Švec: „Poslední večer byl super, moc jsem si celý týden užil.“

Alex Buchar: „Program a jídlo bylo perfektní!“

Sabina Slezáková: „Při soutěžích byla sranda a museli jsme fungovat jako tým. Lyžování mě začalo hodně bavit, určitě přemluvím rodinu a budeme jezdit lyžovat!“

Přehled vítězů:

První družstvo: 1. Alex Buchar, 2. Vojtěch Stacha, 3. Gabriela Vítková

Druhé družstvo: 1. Valerie Pustějovská, 2. Sabina Slezáková, 3. Ema Holubová

Bc. Hana Horáková


Od počáteční nejistoty až po sjezd bez váhání, to byl lyžák VII. A

Sen každého lyžaře je, aby byl pěkně upravený svah prosvícen sluncem a aby fronty na vlek nebyly nekonečné. Tak schválně, splnila se tato přání lyžníkům ze VII. A třídy, kteří v pondělí 20. února 2023 vyrazili vlakem do Velkých Karlovic na pětidenní lyžařský výcvik?

Silnou sestavu žáků doplnili tři instruktoři Mgr. Martina Bílková, Mgr. Pavel David a Mgr. Ondřej Švrček, aby zdokonalili dosavadní lyžařské schopnosti sedmáků. „Převážná část byli začínající lyžaři, kteří se s úkolem naučit se lyžovat popasovali různě. Někteří se naučili hned, jiní museli potlačit slzičky a pak pořádně zabrat. Snaha ale byla vidět u všech a nakonec se naučila lyžovat celá parta,“ shrnuje dojmy z lyžáku Martina Bílková. A že se sedmákům na svahu dařilo, se byla přesvědčit i jejich třídní učitelka Mgr. Bohdana Hutyrová.

Kromě tradiční diskotéky si zábavu také připravili holky i kluci a bylo se na co koukat! V závěru týdne se konaly také lyžařské závody. Jak si s nimi žáci poradili, se můžete podívat na přehledu níže.

Také samotní sedmáci k tomu mají co říci…

Tereza Ulčáková „První den jsem si myslela, že ten velký svah nikdy nesjedu, ale nakonec jsem to dokázala!“

Regina Juráková: „Máme z lyžáku hodně nezapomenutelných zážitků, celkem jsme se sblížili.“

Tomáš Socha: „Jídlo bylo perfektní, takový řízek, to byla lahůdka!“

Roman Chalupa „Měl jsem obrovskou radost, že sjedu svah. Celý týden jsem se dobře bavil.“

Izabela Pustějovská: „Překvapilo mě, jak rychle jsem se naučila lyžovat. A ještě mě naštvalo, že kluci nechtěli vůbec tančit na závěrečné párty, tak to musely rozjet holky.“

To jsme rádi, že dojmy byly pozitivní a snad se s tím tancem kluci příště polepší.

Přehled vítězů

První družstvo: 1. Tomáš Socha, 2. Lukáš Goláň, 3. Veronika Koudeláková

Druhé družstvo: 1. Vojtěch Hlavička, 2. Izabela Pustějovská, 3. Regina Juráková

Bc. Hana Horáková


Projekt Veselé zoubky: prvňáčci už vědí, jak se starat o svůj chrup

„Hned na startu týdne navštívila prvňáčky dentální hygienistka,“ směje se v úvodu třídní učitelka první třídy Mgr. Kateřina Martinková a pokračuje: „Abychom se více ponořili do zoubkové nálady, vzala jsem si s sebou i vhodné pomůcky a náčiní. Povídali jsme si na téma zdravých zubů. Vysvětlili jsme si, proč vzniká kaz, jak mu mohou sami žáci předejít a společně jsme natrénovali správnou techniku čištění chrupu.“

Někteří žáci byli tak šikovní, že si spočítali své mléčné zuby. Jaké bylo překvapení, když zjistili, že ne všichni mají svou výbavu v plném počtu.

Akce se uskutečnila v pondělí 6. března 2023 a díky spolupráci s drogerií DM dostali žáci tašku plnou překvapení. Když nakoukli dovnitř, všichni se mohli radovat z kartáčků a zubní pasty. Dále pak z přesýpacích hodin, díky kterým budou již přesně vědět, jak dlouho se zoubky čistí, a v neposlední řadě z brožury a nálepky se správnou technikou čištění.

„Tento projekt bude prvňáčky provázet ještě několik dní, protože se pokusí zapojit do jeho dalšího pokračování na prevenci zubního kazu. Věřím, že se dětem povedou vyrobit krásná díla a budeme je moci poslat do soutěže o ceny,“ uzavírá jejich třídní učitelka.

Bc. Hana Horáková


Lyžovačka se Sluníčkem pro děti ze školky i ze školy byla opravdu sluníčková

Jen co se školáci vrátili po jarních prázdninách do lavic, čekalo na žáky z prvního stupně a děti z mateřské školy sněhové dobrodružství: lyžování se Sluníčkem! Každý den od pondělí 20. února do pátku 24. února 2023 se celkem dvacet osm dětí ze školy i mateřinky po obědě vypravilo společně s pedagogy smluveným autobusem na Bílou. Tam už na ně čekali instruktoři, kteří jim společně s pedagogy pomohli přezout se do lyžáků a nachystat vše potřebné na pobyt na sjezdovce.

První den proběhlo rozřazení do týmů podle zkušeností dětí s lyžováním. Vznikly tak tři skupiny – Rybičky, Holubi a Kravičky. „Děti měly k dispozici sjezdovku s lyžařským pásem pro úplné začátečníky, větší sjezdovku s pomou pro pokročilé a pro ty nejzdatnější velkou sjezdovku s kotvou. V průběhu lyžařského kurzu se děti na sjezdovkách různě posunovaly podle toho, jak se v lyžování zdokonalovaly,“ popisuje realizaci kurzu zástupkyně ředitelky Mgr. Markéta Martinů, která celou akci zorganizovalo.

„Na závěr v pátek se na velké sjezdovce za přítomnosti mnoha rodičů našich žáků konaly závody, kterých se účastnily týmy Holubů a Kraviček, tedy týmy žáků základní školy. Děti z mateřské školy zase předvedly rodičům své dovednosti na sjezdovce s pomou. Úplně na konci proběhlo vyhlášení výsledků a ocenění vítězů,“ líčí závěrečné dětí ve Ski areálu Bílá Markéta Martinů.

Celý program doprovázeli maskoti Sluníčko a Brumík a na sjezdovce panovala opravdu skvělá atmosféra. „Lyžování bylo super, moc jsem si to užil,” pochvaluje si průběh kurzu vítěz závodů z týmu Holubů Marek Takács.

Bc. Hana Horáková


Pozvánka na prohlídku školy a přednášku o školní zralosti a připravenosti

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

zveme Vás na prohlídku základní školy spojenou s přednáškou o školní zralosti a připravenosti, kterou pro Vás připravila zástupkyně ředitelky pro první stupeň základní školy a mateřskou školu Mgr. Markéta Martinů, která ve škole zároveň působí jako vedoucí metodického sdružení pro první stupeň.  

Společně se setkáme ve čtvrtek 16. března 2023 v 15:30 hodin u hlavního vchodu do budovy základní školy.

Těšíme se na Vaši účast i dotazy, které se týkají vzdělávání dětí v naší škole i samotného nástupu k povinné školní docházce.

Mgr. Olga Síbrtová 


Pozvánka do školy na komentovanou prohlídku s průvodcem

Milé děti, vážení rodiče,

srdečně Vás zveme do naší školy na komentovanou prohlídku s průvodcem, která se uskuteční v úterý 14. března 2023.

Komu je tato prohlídka určena? Především dětem a rodičům, kteří mají zájem, aby jejich děti od příštího školního roku začaly navštěvovat naši základní školu – nikoliv však od prvního ročníku, ale po přestupu na druhý stupeň. Tato pozvánka tedy necílí na naše budoucí prvňáčky; pro ně a jejich rodiče připravujeme jiné akce.

Nejvíce dětí k nám běžně přestupuje ze Základní školy Kopřivnice-Mniší, a právě pro ně tuto prohlídku chystáme. Navštívit nás může ale kdokoliv další – děti a rodiče, kterých by se přestup týkal až v přespříštím roce, kdokoliv, kdo uvažuje o změně školy…

V případě jakýchkoliv dotazů se obracejte na mou zástupkyni Mgr. Martinu Bílkovou na telefonním čísle 774 429 360. Jinak se na Vás budeme těšit od šestnácti hodin ve škole.

S přáním hezkých dnů

Mgr. Olga Síbrtová


Informace o doučování v březnu 2023 a březnové termíny doučování

Vážení rodiče, 
v měsíci březnu pokračuje v naší škole doučování v rámci Národního plánu doučování. Je stanoven základní harmonogram doučování, který se může v průběhu doučovacího období měnit s ohledem na nově vzniklé potřeby při doučování (zařazení žáků do skupin, zařazení dalších předmětů apod.). 

Rozpis vyučování na měsíc březen najdete zde.

Změny v doučování stanoveném tímto rozpisem mohou vzniknout i na základě nepřítomnosti doučujících na pracovišti – může docházet k suplování, změně doučovaného předmětu, spojování skupin. Pokud je Vaše dítě zařazeno do doučování a doučování bude muset být z organizačních důvodů zrušeno, budete o této skutečnosti předem informováni třídními učiteli. Národní plán doučování je realizován v rámci Národního plánu obnovy, finanční prostředky na doučování jsou poskytnuty z fondu Evropské unie – Next Generation EU. Cílenou podporu lze použít pouze za účelem doučování potřebných žáků, tedy individuální nebo skupinové doučování. Kritéria pro výběr žáků zůstávají stejná jako v předchozím období.

  Mgr. Olga Síbrtová


Velký školní karneval: rej masek, diskotéka, kavárnička i spousta zábavy a soutěží

V pátek 10. února proběhl v naší škole Velký školní karneval pod taktovkou školní družiny, Od čtvrté hodiny odpolední se ve škole začali scházet malí návštěvníci v maskách v doprovodu svých rodičů a blízkých. O průvodní slovo se během tříhodinové akce postarali učitelé Ing. Daniel Otýpka společně
s Mgr. Markétou Martinů.

A tak poslední školní den před začátkem jarních prázdnin si mohly děti ze školky i školy a jejich doprovod zaskotačit, předvést svou masku a společně se pobavit. „Pro všechny byl ve třídách připravený bohatý
doprovodný program určený pro menší i větší. Tombola, občerstvení v kavárně, v tělocvičně zase byla diskotéka. Všude rejdily masky a převleky a bylo moc dobře,“ popisuje karnevalové veselí vedoucí vychovatelka školní družiny Lucie Vávrová, DiS.

Ve čtvrté třídě úřadoval žákovský parlament s připravenými soutěžemi a zábavnými úkoly pod vedením učitelky Mgr. Gabriely Mynářové a asistentky pedagoga Michaely Bačové. Soutěžící si mohli vyzkoušet trefit se malým balónkem do kelímků, vyrobit si samolepku nebo poslepu rozpoznat vybrané věci. Koho honila mlsná, vydal se do kavárničky, o kterou se na hlavní chodbě starala učitelka pracovních činností Mgr. Monika Čempel spolu s aktivními žáky z kroužku Cukrářské a kuchařské dobroty.

„Moc bych chtěla poděkovat všem maminkám, které upekly a připravily dobroty do kavárny. Ruku k dílu přiložili také zaměstnanci školy, a ačkoli to zpočátku tak nevypadalo, jídla bylo nakonec víc než dost. Výtěžek v celkové výši 14 797 Kč doputoval do kasičky Spolku rodičů a přátel školy a bude využit na nákup pěkných cen do soutěží, dopravu pro děti z mateřské školy a žáky základní školy na různé akce a další odměny. Díky patří také panu starostovi Ing. Aleši Mičulkovi za sladkosti věnované do tomboly, DJ Stoupovi, který vystoupil bez nároku na honorář, a všem pracovníkům školy za pomoc při organizaci karnevalu,“ závěrem děkuje ředitelka školy Mgr. Olga Síbrtová s tím, že největší díky si zaslouží Lucie Vávrová, která je tradičně hlavní organizátorkou této společenské akce.

Bc. Hana Horáková


Znáš vlajky světa? Žáci z druhého stupně v soutěži otestovali své zeměpisné znalosti

Ve čtvrtek 1. února 2023 se vybraní zástupci z řad žáků napříč druhým stupněm zúčastnili soutěže nazvané „Znáš vlajky světa?“, kterou zorganizoval učitel zeměpisu Ing. Daniel Otýpka. Sám k tomu dodává: „Poznat vlajky světa je výborná a obohacující znalost, kterou můžete využít v mnoha oblastech, jako je politická geografie nebo třeba sport.“

Soutěžilo se ve dvou kategoriích, první zahrnovala soutěžící ze šestých a sedmých ročníků, ve druhé poměřili své znalosti žáci osmých a devátých tříd. Pravidla byla pro všechny stejná: poznat vlajku dané země a správně vepsat název státu do daného políčka formuláře. Soutěžilo se v šesti oblastech: Evropa, Asie, Amerika, Austrálie a Oceánie, Afrika a Svět. Poslední oblast byla složena z vlajek z předešlých oddílů.

Pro některé žáky to byla velká výzva, jiní si šli vyzkoušet, jak se ve vlajkách orientují. Napětí bylo znát do poslední chvíle, protože nikdo z žáků netušil, jak si vedou ti druzí. Konečně dopsala i poslední skupina a čekalo se na vyhlášení výsledků.

„Velice mile mne překvapila znalost mnoha žáků v této oblasti. Jsem velice rád, že většina soutěžících věnovala spoustu svého volného času k tomu, aby se něco nového naučili. Celá soutěž probíhala v příjemné atmosféře a zároveň v duchu fair play, což rovněž oceňuji,“ pochvaluje si Daniel Otýpka.

Maximální počet bodů, které mohli soutěžící získat, bylo sto dvacet tři bodů. A tak o nemalé překvapení na závěr se postarala trojice žáků z deváté a osmé třídy: Nikola Běčáková, Josef Mičulka a Jakub Pícha, kteří získali maximální počet bodů, tedy všichni se umístili na prvním místě. Z tohoto důvodu si drobné ocenění zasloužila i Vanesa Tichavská, které plný počet bodů unikl o jeden jediný bod.

Z mladší kategorie, tedy ze tříd šestých a sedmých, se na prvním místě umístil Vít Horečka, na druhém místě Dominik Kubala a třetí místo obsadil Maxmilián Havel. Všichni s úctyhodným počtem bodů!

„Děkujeme Spolku rodičů a přátel školy za poskytnutí finančního obnosu pro zakoupení cen. Velké díky patří především všem žákům za účast a vítězům gratulujeme!“ vzkazuje slova díků zástupkyně ředitelky Mgr. Martina Bílková.

Přehled vítězů

Šesté a sedmé ročníky

 1. Vít Horečka
 2. Dominik Kubala
 3. Maxmilián Havel

Osmé a deváté ročníky

 1. Nikola Běčáková, Josef Mičulka, Jakub Pícha
 2. Vanesa Tichavská

Bc. Hana Horáková


Projekt Lichnov: Pošli to dál pokračuje. Šesťáci s prvňáčky společně potvrdili, že v lichnovské škole táhneme za jeden provaz

logo Moravskoslezského kraje

Středa 1. února 2023 byla pro první třídu a šesté třídy dnem plným překvapení, příjemných chvil a společných zážitků, které navazovaly na prosincový stmelovací pobyt ve Vanaivanu. Ve škole totiž znovu ožil projekt Lichnov: Pošli to dál, tentokrát projektovým dnem Společně táhneme za jeden provaz.
„Šesťáci si jako patroni prvňáčků vymysleli pro své mladší kamarády pestrou směsici úkolů a soutěží, které byly rozmístěny různě po škole. A tak prvňáčci museli překonat přesouvání kostek pomocí provázků a gumičky, zvládnout zavazování tkaniček, lovit obrázky v týmech, hledat rozdíly na obrázku, poslepu kreslit nebo si zapamatovat různé předměty,“ popisuje úkoly v prostorách školy třídní učitel VI. A Ing. Daniel Otýpka.


Ale to nebylo zdaleka vše. „Rozhodli jsme se využít i útočiště školní zahrady a rozmístit úkoly také tam. Žáci zde nachystali skákání přes švihadlo, napodobování chůze zvířat, překážkovou dráhu, lovení rybiček z vody, trefování do terče šiškou, kdy museli prokázat dobré komunikační dovednosti, neboť jeden měl zakryté oči a druhý jej navigoval,“ líčí venkovní část programu třídní učitelka VI. B Mgr. Ivana Michaličková s tím, že prvňáčci nebyli na úkoly sami, neboť byli rozděleni do skupinek společně se svými velkými kamarády z šestky. Na závěr společného dne si všichni dohromady namalovali ve skupinkách svého patrona.


Přestože byla venku docela zima a foukal vítr, žáci si užili spoustu legrace, navzájem se zase o něco více poznali a možná vznikla i nová kamarádství.
„Velké poděkování patří třídním učitelům šestých ročníků Ivaně Michaličkové a Danielu Otýpkovi a také asistentce pedagoga Michaele Bačové, kteří našim šesťákům pomohli s koordinací úkolů a jejich přípravou. I díky jejich spolupráci se společná akce vydařila,“ chválí organizaci zástupkyně ředitelky Mgr. Martina Bílková, která ve škole působí jako metodik prevence rizikového chování a má program projektu Lichnov: Pošli to dál na starosti.


„Starší žáky baví připravovat úkoly pro ty mladší, díky tomu se učí spolupracovat, komunikovat, řešit problémy, ale také zodpovědnosti za svěřené úkoly. Při plnění úkolů si následně uvědomují, že ne všechny děti si ihned ví rady, proto jsou připraveni jim pomáhat, navést je. Komunikují přitom nejen s prvňáčky, ale i mezi sebou, aby se vše zdárně podařilo,“ dodává Martina Bílková.
Na projekt Lichnov: Pošli to dál získala škola účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro podporu aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže ve výši sto tisíc korun.

Bc. Hana Horáková


Úsměv na rtu a brusle na nohou – takový byl poslední den prvního pololetí pro žáky druhého stupně

Poslední lednový den, kdy se rozdávalo pololetní vysvědčení, si žáci druhého stupně zpestřili výjezdem na Zimní stadion ve Frenštátě pod Radhoštěm. Celkem šedesát osm žáků se společně s učiteli a asistentkami vydalo bruslit.

„Žáci si brusle vezli s sebou, jiní si je na místě zapůjčili. Ale na ledě se všichni rozjeli s nadšením a dobrou náladou,“ popisuje akci tělocvikář Mgr. Ondřej Švrček, který bruslení pro žáky zorganizoval, a dodává: „Někteří z žáků stáli na bruslích poprvé, těm pomáhaly nejen pomocné opory, ale také zkušenější spolužáci. Další si vzali hokejky a proháněli se za pukem. Na ledě panovala velmi příjemná zimní atmosféra.“


Jediný smutek přišel v momentě, kdy bylo třeba si brusle sundat a vydat se na autobus zpátky do školy. Snad všichni žáci se shodli na tom, že je bruslení bavilo.
„Jsem rád, že jsem si vyzkoušel něco nového, je to celkem zábava,“ komentuje sportovní dopoledne Martin Zeman z VI. B. „Bylo by skvělé, kdybychom mohli jezdit častěji,“ dodává jeho spolužačka z paralelní třídy VI. A Kateřina Machalová.


I mezi pedagogy byla znát spokojenost z proběhlé akce. Jsme proto rádi, že se akci podařilo zorganizovat a všichni zúčastnění si poslední den prvního pololetí náležitě užili.

Bc. Hana Horáková


Pěkné umístění i zajímavá zkušenost ze soutěže Office 2023 pro naše osmáky

Ve čtvrtek 26. ledna 2023 se osmá třída vydala ranním autobusem na soutěž Office 2023, která se konala v Mendelově střední škole v Novém Jičíně.
„V učebně žáky rozdělili na dvě skupiny a poté dostali zadání, které se dělilo na tři kategorie: práce v dokumentech, práce s prezentacemi a hledání na internetu. Za každý správně vypracovaný úkol získávali body. Po splnění všech úkolů měli hodinu volnou, než se vyhlásí deset nejlepších studentů,“ popisuje dlouhé čekání na výsledky Mgr. Ondřej Švrček, třídní učitel osmáků.
Soutěžily základní školy a gymnázia z různých měst. Celkem čtyřicet tři studentů. Do top desítky se sice osmá třída nedostala, ale i tak jsme se umístila na krásném třináctém a patnáctém místě z čtyřiceti! Po skončení soutěže se osmáci spokojeni s výsledkem vrátili linkovým autobusem do Bordovic a odtud je čekala pěkná procházka nazpátek do Lichnova.

Vanesa Tichavská, žákyně VIII. třídy


Nabídka účasti na exkurzi do Památníku holocaustu Auschwitz-Birkenau u polské Osvětimi

Vážení,
naše škola letos opět pořádá exkurzi do Památníku holocaustu Auschwitz-Birkenau pro žáky devátých tříd. Zbývá nám několik míst v autobuse, proto jsme se rozhodli oslovit veřejnost s nabídkou účasti na tomto zájezdu.

Zájezd se uskuteční v pondělí 17. dubna 2023. Předběžná cena zájezdu je stanovena na 800 Kč (zahrnuje autobusovou dopravu s odjezdem z Lichnova, cestovní pojištění, vstupné a průvodce). Pojede se v 6:30 ráno, prohlídka památníku proběhne od 9:30 do 13:00 hodin, návrat do Lichnova je v 16:00 hodin.
Přihlašovat se můžete u naší učitelky dějepisu Mgr. Ivany Michaličkové prostřednictvím e-mailu ivana.michalickova@zslichnov.cz nebo telefonicky na čísle 774 413 360.
Upozorňujeme, že zájezd není vhodný pro děti do 14 let.

Mgr. Olga Síbrtová


Přednáška Dítě na internetu napověděla rodičům, jaká rizika jejich dětem hrozí na sociálních sítích a v elektronické komunikaci

V pondělí 16. ledna 2023 se uskutečnila ve spolupráci se Spolkem rodičů a přátel školy v prostorách naší základní školy přednáška Dítě na internetu.
„Pozvání přijal Tomáš Velička, ředitel Poradny pro primární prevenci v Ostravě. Beseda byla určena pro rodiče a pedagogy a zaměřovala se na bezpečné chování na internetu. Hlavním tématem byla možná rizika nejen na internetu, ale především na sociálních sítích a v elektronické komunikaci,“ popisuje obsah přednášky zástupkyně ředitelky Mgr. Martina Bílková, která ve škole působí jako metodik prevence rizikového chování a přednášku zorganizovala.
Posluchačům byly vysvětleny klíčové pojmy spojené s internetem a sociálními sítěmi, jako jsou klonované profily, happy slapping, stalking, trolling, kyberšikana, netolismus. Lektor uváděl své zkušenosti získané při práci s dětmi a nabádal k opatrnosti a především informovanosti.
Na závěr doporučil přítomným rodičům využívat aplikaci Family Link a možnost se v závažných případech obrátit na poradnu www.e-bezpeci.cz, kde návštěvníci naleznou podporu v oblasti kyberšikany či dezinformací.
„Poděkování patří panu řediteli Tomáši Veličkovi. Bylo zřejmé, že návštěvníci přednášky odcházeli s nabytými informacemi spokojeni, byť možná trošku překvapeni uváděnými příklady, co vše se může ve virtuálním prostředí stát a k jakým důsledkům může vést nikoliv záměrně nezodpovědné chování, ale spíše neznalost. Nesmím opomenout zmínit také Spolek rodičů a přátel školy, který besedu finančně podpořil,“ děkuje za uspořádanou přednášku ředitelka školy Mgr. Olga Síbrtová.

Bc. Hana Horáková


Informace o doučování v únoru 2023 a únorové termíny doučování

Vážení rodiče, 
v měsíci únoru pokračuje v naší škole doučování v rámci Národního plánu doučování. Je stanoven základní harmonogram doučování, který se může v průběhu doučovacího období měnit s ohledem na nově vzniklé potřeby při doučování (zařazení žáků do skupin, zařazení dalších předmětů apod.). 
Rozpis vyučování na měsíc únor najdete zde.
Změny v doučování stanoveném tímto rozpisem mohou vzniknout i na základě nepřítomnosti doučujících na pracovišti – může docházet k suplování, změně doučovaného předmětu, spojování skupin. Pokud je Vaše dítě zařazeno do doučování a doučování bude muset být z organizačních důvodů zrušeno, budete o této skutečnosti předem informováni třídními učiteli.
Národní plán doučování je realizován v rámci Národního plánu obnovy, finanční prostředky na doučování jsou poskytnuty z fondu Evropské unie – Next Generation EU. Cílenou podporu lze použít pouze za účelem doučování potřebných žáků, tedy individuální nebo skupinové doučování. Kritéria pro výběr žáků zůstávají stejná jako v předchozím období.

  Mgr. Olga Síbrtová


Nejmladší žáci naší školy vyrazili do Divadla loutek

V pátek 20. ledna 2023 se vypravily děti z první, druhé a třetí třídy do ostravského Divadla loutek. Čekala na ně nová pohádka Myši patří do nebe.
„Pohádka byla velmi moderně zpracovaná. Efekty v 3D formátu na pozadí a pára sršící z jeviště žáky dokonale vnesla do děje, který byl docela napínavý. Totiž myška Šupito, kterou pronásledoval hladový lišák Bělobřich, při útěku spadla do propasti. Tím však příběh nekončí, ale naopak začíná,“ prozrazuje něco málo z děje divadelního představení třídní učitelka prvňáčků Mgr. Kateřina Martinková, která pro děti představení zajistila.


Do Divadla loutek vyjely z Lichnova rovnou dva autobusy plné dětí napjatých očekáváním. Děvčata byla krásně nastrojená v šatech a ani kluci ve svých slušivých košilích jim neudělali ostudu. A jaké zážitky si žáci z výjezdu přinesli?
„Nejvíc se mi líbil Bělobřich, jak se proměnil ze zákeřného lišáka na fajn kamaráda,“ vzpomíná Šimon Matúš. Anička Zemanová si také našla svou oblíbenkyni: „Mně se moc líbila myška Šupito, srandovně si hrála s oříškem.“
Děti si své zážitky z divadla připomínaly i v dalších dnech ve škole, když kreslily, co se jim na představení nejvíce líbilo. Vybrané kresby najdete v naší fotogalerii.

Bc. Hana Horáková


Děti z naší i bordovické školky zasedly poprvé do školních lavic

Ve čtvrtek 26. ledna 2023 měli prvňáčci tu čest přivítat ve své třídě předškoláky z lichnovské i bordovické mateřské školy. Předškoláci si vybrali mezi prvňáky své kamarády, kteří jim po celou dobu návštěvy byli nápomocní jako jejich parťáci. Všichni se úkolu zhostili velmi statečně a byli na sebe náležitě hrdí. Prvňáčci budoucím školákům ukázali, co vše se už zvládli naučit, a sami je učili číst, psát i počítat.


„Společně jsme vybrali písmenko „EŠ“ jako školák, a to je provázelo po celou dobu výuky. Písmenko jsme nejdříve syčeli jako hadi, poté jsme mu nasadili korunu a následně vzniklo naše zmiňované Š. Zajeli jsme si na výlet mašinkou, kdy si děti zazpívaly a zatancovaly. Ještě je prvňáčci naučili písmeno napsat a následně i vyhledat ve slovech, která jim nejprve přečetli. Předškoláčci byli ohromně šikovní a všechna „eš“ ve slovech objevili,“ pochvaluje si společnou práci se všemi dětmi třídní učitelka prvňáčků Mgr. Kateřina Martinková.


„Po chvilce češtinky jsme se pustili i do počítání. Zde jsme pro změnu jeli autobusem na výlety a počítali cestující. Někteří z předškoláků chtěli zajet k moři, jiní se spokojili se zoo,“ popisuje další aktivity Kateřina Martinková.
Při společné práci panovala mezi dětmi milá a přátelská atmosféra. Věříme, že se díky návštěvě spousta budoucích školáků začala těšit do školy ještě více. A my se na ně naopak budeme těšit u zápisu, protože byli opravdu velmi ššššikovní!

Bc. Hana Horáková


Pozvánka do školy na Velký školní karneval

Naše škola zve všechny děti z mateřské školy, žáky základní školy a rodinné příslušníky na Velký školní karneval, který můžeme v naší základní škole opět uspořádat po covidové odmlce.


Pro návštěvníky bude připravena tombola i bohatý program. Těšit se můžete na diskotéku s DJ Stoupou, kterému tímto děkuji za podporu školy, neboť na akci bude účinkovat bez nároku na honorář. Čekat na Vás bude opět kavárnička s občerstvením. Určitě nachystáme něco dobrého, ale budeme moc rádi, když se zapojíte a také připravíte něco na zub, na čem si pochutnáte a zároveň nákupem podpoříte naše děti prostřednictvím Spolku rodičů a přátel školy. Výtěžek z akce poputuje na podporu školních aktivit pro děti, různé odměny a ceny do soutěží. Touto cestou Vám moc děkuji za pomoc a přízeň.

V prostorách školy bude zajištěn dohled pedagogů, nicméně po dobu akce budou za děti a žáky zodpovídat jejich rodiče či jiný doprovod.

Těšíme se na originální masky, společné setkání i spoustu zábavy.  
Jménem celého týmu zaměstnanců školy Vás zve

Mgr. Olga Síbrtová


Informace o nové organizaci pěveckého sboru a možnostech dalšího přihlašování

Vážení rodiče,
dovolte mi, abych Vás informovala o změně v organizaci našeho školního pěveckého sboru. MgA. Jiří Najvar už nebude od druhého pololetí učit hudební výchovu v naší základní škole. Nadále s ním však budeme spolupracovat coby s učitelem První soukromé ZUŠ MIS Music Kopřivnice.

Z tohoto důvodu jsme museli nějakým způsobem vyřešit fungování našeho školního pěveckého sboru. Ten bude dále existovat, musíme jej ale převést pod hlavičku ZUŠ MIS Music. Co tato změna přinese?

Sbor se rozdělí na dvě oddělení:

 • pro děti od 6 let (které dosáhly 6 let k 1. září nebo které dosáhly 6 let k 1. únoru – nástup od druhého pololetí) – pro děti z MŠ a žáky 1. a 2. ročníku ZŠ – středa 14:00–14:45;
 • pro žáky 3. až 9. ročníku ZŠ – středa 14:50–15:35.

Nově se budou moci přihlásit i děti z MŠ a také žáci ZŠ. Sbor vedený pod hlavičkou ZUŠ nese navíc i možnost získat vysvědčení o absolvování ZUŠ, což se žákům může později hodit například při přijímacím řízení na střední školy.

Také rodiče stávajících zpěváků musí své děti do nově organizovaného sboru přihlásit, a to zde.
(elektronická přihláška/přihláška ke studiu/Obor: hudební/Studijní zaměření: Pěvecký sbor/Pobočka: Lichnov)

Účast ve sboru se stane vzděláváním dítěte (nikoliv jako doposud zájmovou činností), a s tím souvisí i platba školného 300 Kč za pololetí – info o školném zde

V případě dotazů se prosím obracejte přímo na MgA. Jiřího Najvara, a to buď prostřednictvím e-mailu jiri.najvar@gmail.com, nebo na telefonním čísle 721 213 734.

S přáním hezkých dnů

Mgr. Olga Síbrtová


logo Moravskoslezského kraje

Stmelujeme se: osmáci s šesťáky a šesťáci s prvňáky. Patronství ve Vanaivanu přineslo spoustu zážitků a zábavy

V úterý 20. prosince 2022 společně vyrazili žáci tříd VI. A, VI. B a VIII. na další akci do skautského centra Vanaivan v Kopřivnici. Celý den byl zaplněn aktivitami spojenými s postavou Harryho Pottera – zahráli si Famfrpál, vyrobili si kouzelnickou hůlku – a hlavně celou dobu pracovali rozdělení do čtyř kolejí.
„Neodradilo nás ani obrovské množství sněhu – právě naopak: neustále jsme se koulovali, stavěli sněhové sochy, váleli se… Není divu, že žáci byli celí promoklí, hlavně ti, kteří se příliš dobře neoblékli. Naštěstí se všichni mohli zahřát v zázemí Vanaivanu teplým čajem,“ sdílí předvánoční zážitky z prvního dne třídní učitelka VI. B Mgr. Ivana Michaličková.


„Pěkná podívaná byla na žáky, když starší žáci předávali poselství dobrých vztahů a pomoci svým mladším následníkům ze šesté třídy,“ popisuje dobrou náladu třídní učitel VI. A Ing. Daniel Otýpka.
Následující den ve středu 21. prosince 2022 pokračovali šesťáci ve stmelovací akci, ale místo osmáků je tentokrát doprovodili prvňáčci. „Trošku nás sice ubylo, zřejmě vzhledem k počasí předchozího dne, ale i v nižším počtu jsme si akci opět užili. I prvňáčci se rozdělili do kolejí a my jsme se o ně starali – pomohli jsme jim s oblékáním, nazouváním bot, s umytím nádobí po obědě,“ popisuje vzájemnou spolupráci Ivana Michaličková. Venku si žáci společně zahráli několik her, aby se lépe poznali a vyrobili erb koleje. Nakonec si někteří žáci postavili i sněhuláka!


Po celé dva dny byla atmosféra velice pohodová, kamarádská, ale zároveň zdravě soutěživá.
„Šesťáci převzali z prvního dne jim vloženou důvěru a míru odpovědnosti za spolužáky z prvního stupně a trpělivě jim pomáhali nejen ve splnění zadaných úkolů, ale hlavně jim byli nápomocni i v běžných životních situacích,“ popisuje Daniel Otýpka.
Oba dva dny si žáci ze šestých tříd nesmírně užili nejen kvůli sněhovým radovánkám a koulovačkám, ale především kvůli času strávenému se svými spolužáky napříč různými ročníky a snad možná i díky nově vzniklým kamarádstvím!

Na projekt Lichnov: Pošli to dál získala škola účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro podporu aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže ve výši sto tisíc korun.

Bc. Hana Horáková


logo Moravskoslezského kraje

Moudrý klobouk, kouzelnické hůlky, kolejní erby a spousta zážitků. Takový byl stmelovací pobyt prvňáčků a šesťáků

Ve středu 21. prosince 2022, ve sněhovém předvánočním čase, vyrazili prvňáci spolu se svými staršími spolužáky z šestých tříd do skautského centra Vanaivan na stmelovací pobyt s názvem Jak to vidí moudrý klobouk. Projekt Lichnov: Pošli to dál byl zaměřený na spolupráci, vzájemné poznávání i sebepoznávání.
„Vlčí smečka prvňáčků se těšila na bohatý program, které si pro nás připravily vedoucí centra Dana Žambochová a Radka Hyvnarová. Díky sněhové nadílce si všichni užili nejen hry uvnitř centra, ale i zimní radovánky se vším všudy. O sněhuláky v nadživotní velikosti opravdu nebyla nouze,“ vtipně glosuje třídní učitelka prvňáčků Mgr. Kateřina Martinková.


Šesťáci, kteří už byli rozřazeni do kolejí, dostali do svých týmů prvňáčky, které po celou dobu vedli a opečovávali – a to nejen při hrách nebo během učení pokřiku své koleje, ale také při obědě, který všem žákům opět dovezl pan starosta Ing. Aleš Mičulka ze školní jídelny.


„Pod rukama žáků vznikaly kouzelnické hůlky a společně vytvořené erby jednotlivých kolejí. Mladší děti vzhlížely k těm starším a byla mezi nimi vidět skvělá spolupráce,“ popisuje Kateřina Martinková s tím, že děti sice zmrzlé, ale plné zážitků docestovaly nazpátek domů a již se mohou těšit na další kouzelné zážitky s čarovným kloboukem.


Na projekt Lichnov: Pošli to dál získala škola účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro podporu aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže ve výši sto tisíc korun.

Bc. Hana Horáková


logo Moravskoslezského kraje

Osmáci ve Vanaivanu zachránili profesorku McGonagallovou a plnili úkoly sami i se šesťáky

V pondělí 19. prosince 2022 vyrazili žáci osmé třídy na stmelovací pobyt. Čekal je jeden den, který strávili samostatně, další den se k nim připojili žáci šestých tříd.


Vše započalo v Kopřivnici u kostela sv. Bartoloměje v parku, kde byli osmáci rozděleni podle barev do čtyř skupin, tedy kolejí. „Na Vanaivanu je čekala připravená místnost v jejich barvách a se jménem koleje. Než byli ale vpuštěni do školy čar a kouzel, museli osvobodit paní profesorku McGonagallovou. Nejdříve ji museli doprovodit zpátky do školy a přečíst zaklínadlo a pak každá kolej musela připravit máslový ležák, který McGonagallová vypila a vrátil se jí tak hlas,“ prozrazuje tajemnou zápletku třídní učitel osmé třídy Mgr. Ondřej Švrček. Následně si žáci pro svou kolej vytvořili pokřik a museli se ho naučit, aby jej mohli předat následující den dalším členům koleje.


V úterý 20. prosince pokračoval stmelovací pobyt osmáků, ale přidaly se k němu i obě šesté třídy. Ty byly ve skautském centru Vanaivan rozřazeny podle balónků do již připravených kolejí k žákům z osmičky.
„V rámci svých kolejí starší žáci naučili mladší žáky pokřik jejich koleje. Dále přišel na řadu turnaj ve Famfrpálu. Aby se ale mohl uskutečnit, musela každá kolej rozluštit šifru a najít svůj Camrál. Turnaje se zúčastnily všechny koleje. Po turnaji si každý žák bradavické školy vyrobil kouzelnickou hůlku. Žáci se ten den rozloučili kolektivními hrami, jež byly založené na týmové spolupráci,“ uzavírá povídání Ondřej Švrček.


Na projekt Lichnov: Pošli to dál získala škola účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro podporu aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže ve výši sto tisíc korun.

Bc. Hana Horáková


Pozvánka do školy na přednášku Dítě na internetu

Vážení rodiče,
dovolte mi, abych Vás pozvala na besedu na velmi aktuální téma, kterým je Dítě na internetu, kterou pro Vás zajistila Mgr. Martina Bílková, tentokrát v roli metodika prevence rizikového chování. Záměrně jsme zvolili téma, které – alespoň se domníváme – může být pro Vás velmi zajímavé, a zároveň přednášejícího, který se problematikou zabývá a přinese spoustu zkušeností, které nabyl během své práce s dětmi.

Internet se stal každodenní součástí našich životů, včetně životů našich dětí. Co vše děti na internetu zajímá? Jaká jsou rizika sociálních sítí a nejčastější chyby v elektronické komunikaci? Co je to sexting, kybergrooming, kyberšikana, netolismus? Jaká nebezpečí hrozí uživatelům internetu a jak se jim vyhnout? Jak využívat celosvětovou informační síť bezpečně a k vlastnímu prospěchu? Jaké jsou možnosti prevence, co je to Family Link a E-bezpečí?

Na tyto a další otázky odpoví Tomáš Velička, ředitel Poradny pro primární prevenci Ostrava, během devadesátiminutové přednášky spojené s besedou, která se uskuteční v pondělí 16. ledna 2022 v prostorách naší školy a je určena rodičům našich dětí a žáků.

Beseda se uskuteční za finanční podpory Spolku rodičů a přátel školy.

Přihlašovat se můžete prostřednictvím školních e-mailů Vašich dětí, kam jsme Vám zaslali odkaz dne 21. prosince 2022.

Těšíme se na setkání s Vámi.

Mgr. Olga Síbrtová


Výstava betlémů v Muzeu vystěhovalectví se nesla ve vánoční atmosféře

Žáci prvního stupně ve dvou dnech 19. a 20. prosince 2022 opět navštívili Muzeum vystěhovalectví. Tentokrát tam na ně čekala nachystaná výstava betlémů a paní Mgr. Alena Dobečková se svým programem. 

Třeťáci vstoupili do muzea s vánoční písní Nesem vám noviny; takové uvítání paní Dobečková ocenila potleskem a dala se do vyprávění. Věděli jste, že svíčky na adventním věnci mají svůj význam? „První je naděje, druhá mír, třetí přátelství a poslední láska. Je tu však ale ještě jedna svíce, je bílá a ta se dává doprostřed. Zapaluje se, až zapadne slunce,“ vypráví Alena Dobečková.

Ještě připomíná, že i patroni slaví svůj svátek. Svatá Barborka, na kterou stříháme třešňovou větvičku, svatá Lucie, patronka světla, ale také v den svaté Lucie se nesmí šít, protože se nitě šmodrchají. Žáci prvního stupně postupně počítají betlémy, je jich celkem šestnáct.

 „Tyto betlémy nám propůjčil pan Josef Hanzelka, který má doma přes devadesát betlémů,“ zdůrazňuje tuto zvláštnost Alena Dobečková. Páťáci a čtvrťáci si zase zkusili zapamatovat, jak se tyto betlémy jmenují a kdo je jejich autorem. Prvňáčci byli taktéž šikovní, uhádli všechny hádanky a vyluštili připravený rébus. Druháci se ale také nenechali zahanbit. V hádankách si vedli dobře a poznali vystavené betlémy. Víte, jak? No přeci podle kostelíčku, protože každá vesnička a městečko jej má odlišný.

Na závěr dostala každá třída obálku, která skrývala tajemství. Žáci ji směli otevřít až ve třídě!

Bc. Hana Horáková


Předvánoční čas našich prvňáčků: prohlídka betlémů i vánoční besídka

Týden před vánočními prázdninami byl pro první třídu velmi aktivní. Všechny myšlenky dětí se již schylovaly k Vánocům, proto v úterý 20. prosince 2022 děti navštívily lichnovské muzeum, kde jim paní Mgr. Alena Dobečková představila výstavu betlémů.


„Žáci se na moment vcítili do kouzelně vánočního času a zaposlouchali se do vyprávění o Vánocích a vánočních tradicích, které k tomuto času bezpodmínečně patří. Prohlédli si betlémy z různých míst a vyposlechli si, kdo a co do betlémů patří,“ popisuje vánoční návštěvu třídní učitelka prvňáčků Mgr. Kateřina Martinková.


K Vánocům v naší škole také patří tradiční vánoční besídka spolužáků a třídních učitelů. Jedná se o poslední školní den před vánočními prázdninami, který už se zcela nese v duchu Vánoc.
„Žáci si donesli cukroví z domova. Vyzkoušeli si několik vánočních tradic a zvyků. Poslouchali a zpívali koledy a v neposlední řádě ve třídě zazvonil i Ježíšek s dárečky,“ popisuje aktivity Kateřina Martinková s tím, že celé dopoledne bylo velmi příjemné a vonělo po Vánocích.

Bc. Hana Horáková


Tělocvična hřímala sportovním nadšením při Turnaji ve stolním tenise

V pátek 16. prosince 2022 se od osmé hodiny rozezněly celou tělocvičnou libé tóny pingpongových pálek a míčků – konal se totiž Turnaj ve stolním tenise. Ten pořádali tělocvikáři školy Mgr. Ondřej Švrček a Mgr. Pavel David.


„Turnaj byl určen pro vyšší stupeň a účastnilo se jej celkem čtyřiadvacet hráčů. Nečekali jsme, že o turnaj bude tak obrovský zájem,“ pochvaluje si účast Ondřej Švrček s tím, že mezi účastníky byly dokonce i čtyři dívky.
„Náhodně se hráči nalosovali do čtyř skupin po šesti. Ve skupině hráli každý s každým, pouze na jeden set. Ze skupiny postoupili vždy dva nejlepší, kteří šli do play-off čili do vyřazovací fáze. Ta se hrála na dva vítězné sety,“ popisuje průběh utkání Pavel David.


Mezi čtveřici nejlepších postoupili Adam Babinec, Jan Suda, Filip Bordovský a Sidney Rek. Semifinále a boje o třetí a první místo se hrály na tři vítězné sety. Sehrály se i zápasy o umístění na pátém až osmém místě.


První čtyři místa v turnaji si nakonec podělili žáci tříd VIII. a IX. B. První místo získal Sidney Rek (VIII. třída), druhé Jan Suda (IX. B třída), třetí Filip Bordovský (VIII. třída), čtvrté Adam Babinec (IX. B třída).
Třem nejlepším předala ceny zástupkyně ředitelky Mgr. Martina Bílková se závěrečným slovem – jako vždy stručným a úderným: „Děkuji všem za účast a budu se těšit na příští rok.“
Poděkování patří také Spolku rodičů a přátel školy za nákup hodnotných cen.
Celkové konečné pořadí turnaje najdete zde.


Bc. Hana Horáková


Konečné pořadí turnaje:
1.     Sidney Rek
2.     Jan Suda
3.     Filip Bordovský
4.     Adam Babinec
5.     Jakub Marek
6.     Daniel Švec
7.     Dominik Kubala
8.     Matyáš Štěpán


Třeťáci navštívili knihovnu v Lichnově

V pondělí 19. prosince 2022 třetí třída navštívila lichnovskou knihovnu. Žáci se mohli podívat, jak to v knihovně chodí, kde si mohou knihy půjčit a u koho.

Na začátku se jejich třídní učitelka Mgr. Lenka Matulová zeptala, kdo z žáků tuto knihovnu zná a navštěvuje. Zvedlo se pramálo rukou. Někteří z nich však navštěvují knihovnu v nedalekém Frenštátě pod Radhoštěm, která s lichnovskou knihovnou spolupracuje.

„Můžete si například objednat nějakou knihu z frenštátské knihovny a tady do Lichnova vám ji dovezou,“ vysvětluje Lenka Matulová. Poté popisuje, podle čeho se mohou v knihovně žáci orientovat, jak jsou knihy seřazeny a že existují různé žánry.

Třeťáci se mohli po prostorách knihovny rozhlédnout a vybrat si knihu, kterou si na chvíli listovali a četli. V závěru návštěvy byly zájemcům vystaveny průkazky. A že jich bylo!

„Děkuji moc paní knihovnici Jurkové, že umožnila našim žákům nahlédnout do prostor knihovny. Byla moc ochotná, usměvavá a energická,“ vzkazuje slova díků zástupkyně ředitelky Mgr. Markéta Martinů, která spolupráci s místní knihovnou za naši školu navázala s tím, že by se díky ní mohlo povědomí o útulné knihovně mezi žáky do budoucna zvýšit.

Bc. Hana Horáková


Informace o doučování v lednu 2023 a lednové termíny doučování

Vážení rodiče,
 v měsíci lednu pokračuje v naší škole doučování v rámci Národního plánu doučování. Je stanoven základní harmonogram doučování, který se může v průběhu doučovacího období měnit s ohledem na nově vzniklé potřeby při doučování (zařazení žáků do skupin, zařazení dalších předmětů apod.). 

Rozpis vyučování na měsíc leden najdete zde.

Změny v doučování stanoveném tímto rozpisem mohou vzniknout i na základě nepřítomnosti doučujících na pracovišti – může docházet k suplování, změně doučovaného předmětu, spojování skupin. Pokud je Vaše dítě zařazeno do doučování a doučování bude muset být z organizačních důvodů zrušeno, budete o této skutečnosti předem informováni třídními učiteli.

Národní plán doučování je realizován v rámci Národního plánu obnovy, finanční prostředky na doučování jsou poskytnuty z fondu Evropské unie – Next Generation EU. Cílenou podporu lze použít pouze za účelem doučování potřebných žáků, tedy individuální nebo skupinové doučování. Kritéria pro výběr žáků zůstávají stejná jako v předchozím období.

Mgr. Olga Síbrtová


Poděkování a přání


Stejné příběhy, jiná jména. Škola se zapojila do kampaně za lidská práva

V pátek 9. prosince 2022 se všichni žáci druhého stupně zapojili do lidskoprávní kampaně s názvem Stejné příběhy, jiná jména. Tematická výuka proběhla u příležitosti Dne lidských práv, který připadá na 10. prosince, v rámci vzdělávacího programu organizace Člověk v tísni Jeden svět na školách. Pro žáky byly připraveny různé aktivity, které je měly donutit přemýšlet nad tím, jak byla v minulosti porušována lidská práva a že se tomu děje i dnes.

První blok zahájili zhlédnutím filmu Žirafa v nesnázích a následnou aktivitou, která se zaměřovala na to, proč jsou lidé nuceni opouštět své domovy, které režimy porušují lidská práva, jak je těžké začít nový život v cizí zemi, jaké podmínky je na cestě za lepším životem čekají i to, že do strastiplné cesty často investují vše, co mají. Tuto část zakončili virtuální výstavou Nepřemožená. Ta se věnuje Miladě Horákové a tomu, jak totalitní režimy postupují, aby člověka dostaly na úplné dno.

V druhé části žáci aktivně pracovali na tvorbě plakátu. Smyslem bylo porovnat dvě různé osobnosti, žijící na různých místech, v různých dobách, přesto spojené podobným osudem. Svou práci zástupci všech tříd odprezentovali na hlavní chodbě a následně nainstalovali v prostoru školy. Vítězný tým, určený samotnými žáky, obdržel věcné odměny i společenskou hru pro celou třídu.

Snad celý projekt přispěl k tomu, abychom si všichni uvědomili, jak důležitá lidská práva jsou a jak je nezbytné za ně bojovat.

Více o kampani Stejné příběhy, jiná jména si můžete přečíst zde.

Mgr. Ivana Michaličková


Čerti i andělé, divadlo i zpěv, spousta vánočních výrobků a společně strávený adventní podvečer. Děkujeme za adventní jarmark

Po dvou letech se konečně uskutečnil adventní jarmark, který pořádala naše škola ve spolupráci se Spolkem rodičů a přátel školy. V pátek 2. prosince 2022 se otevřely dveře vánočně navoněné a nazdobené školy a vítáni byli všichni, kdo si chtěli společně užít počátek adventu. Maminky, tatínkové, ale i babičky a dědečkové, tety a strýcové, či bývalí žáci, ti všichni byli srdečně zváni, aby se pokochali pěknými výrobky, které připravily děti mateřské školy a žáci základní školy pod vedením svých pedagogů. A nejen to! Pokud se návštěvníkům některý výrobek zalíbil, mohli si jej zakoupit, a podpořit tak prostřednictvím SRPŠ naši školu.

Úvodního slova se ujala ředitelka školy Mgr. Olga Síbrtová, která děkovala všem, kteří se na přípravě jarmarku podíleli, a zároveň všechny přítomné vyzvala k tomu, aby si páteční odpoledne po dvouleté covidové pauze společně užili. Poté následoval pestrý program, který orámovala dvě vystoupení: na začátku repríza moderně zpracované pohádky O Červené karkulce v podání dětí ze školní družiny Smajlíků pod vedením vychovatelky školní družiny Ing. Alice Červenkové, v závěru pak premiérové vystoupení školního pěveckého sboru pod vedením učitele hudební výchovy MgA. Jiřího Najvara, který vyvrcholení koncertu zpestřil svou světelnou svetrovou show.

„Zazněla vánoční verze školní hymny a spousta koled a jiných vánočních písní,“ popisuje pěvecké vystoupení zástupkyně ředitelky Mgr. Martina Bílková, která měla organizaci předvánoční akce na starosti s tím, že překvapením celého večera bylo vystoupení Vítka Horečky. „Vítek svým vystoupením překvapil mnohé z nás. Jeho sólo písně Narodil se Kristus Pán ocenilo publikum bouřlivým potleskem a myslím si, že při ní nejedno oko nezůstalo suché,“ dodává s úsměvem Martina Bílková.

Čas mezi vystoupeními mohli hosté vyplnit například návštěvou andělské kavárny, kde je čekala příjemná obsluha „andělek“ ze SRPŠ. „Ze spolupráce se SRPŠ mám radost. Adventní jarmark je jedna z tradičních akcí, kde se spolkem spolupracujeme. Těší mě, že máme ve škole aktivní rodiče, kteří se nebojí přiložit ruku k dílu pro dobrou věc, velmi si toho vážím,“ hodnotí spolupráci Olga Síbrtová.

„Kávičku či zákusek od SRPŠ doplnila výborná zelňačka nebo preclíky z dílny naší školní kuchyně. Většina dětských návštěvníků pak ocenila tradiční čertovský bufet: toasty či párky v rohlíků našich deváťáků sklízely úspěch už během čtvrtečního a pátečního vyučování, kdy ve škole běžely adventní dílny a přípravy na jarmark byly v plném proudu,“ líčí další část jarmarku Martina Bílková.

V prostorách školní jídelny úřadoval také žákovský parlament, který si pro ostatní žáky a děti připravil koutek s tvořením. Skládalo se origami a zdobily perníčky, které upekli žáci čtvrté třídy Veronika Ungerová, Jonáš Cochlar a Leoš Machek.

„Adventní jarmark považuji za moc zdařilou akci. Po dlouhé době se opět podařilo zaplnit školu návštěvníky. Děti se před samotným vypuknutím akce moc těšily, až vše ve škole rodičům a dalším hostům ukáží, případně až jim nabídnou ke koupi vlastnoručně vyrobený dárek či vánoční dekoraci. Děkuji všem, kteří se podíleli na přípravě akce, ale také všem, kteří do školy zavítali. Věřím, že si návštěvníci užili pohodové předvánoční atmosféry a kousíček z ní pak přenesli do svých domovů – třeba v podobě pěkného výrobku, který si ve škole zakoupili. Výtěžek z akce ve výši bezmála 45 tisíc korun je připsán do pokladny SRPŠ a bude určen dětem ze školky a žákům ze školy,“ závěrem děkuje ředitelka školy.

Bc. Hana Horáková


Pythagoriáda: páté místo v okrese pro našeho žáka Jakuba Píchu

Na konci října se naše škola poprvé účastnila matematické soutěže Pythagoriáda, která má mnohaletou tradici – letos se uskutečnil 45. ročník. Do školního kola se zapojily všechny ročníky druhého stupně.

Jaká byla náplň soutěže, prozradila učitelka matematiky Ing. Kateřina Bucharová: „Žáci řešili úlohy nejen početní, ale také logické či kombinační. Dva žáci se stali úspěšnými řešiteli a postoupili do okresního kola.“

Okresní kolo Pythagoriády se konalo ve dvou dnech – v úterý 22. listopadu a ve středu 23. listopadu 2022 ve Středisku volného času v Novém Jičíně. Naši školu tam reprezentovali Jiří Růžička z VI. A třídy a Jakub Pícha z VIII. třídy.

„Mám obrovskou radost, že žák osmého ročníku Jakub Pícha se v okresním kole umístil na krásném pátém místě! Oběma řešitelům děkujeme za reprezentaci školy a Jakubovi gratulujeme k jeho matematickému úspěchu,“ vzkazuje slova díků Kateřina Bucharová.

Výsledkovou listinu okresního kola pro osmý ročník najdete zde.

Bc. Hana Horáková


Naše škola má prvního šampiona v soutěži Spelling Bee

Na konci listopadu uspořádala jazyková sekce soutěž ve hláskování anglických slov. Soutěž Spelling Bee, jak zní její oficiální název, má v USA téměř stoletou tradici, a i na naší škole přilákala pozornost téměř padesáti žáků. Ti se utkali celkem v pěti kategoriích od pátého až do devátého ročníku.

„Spelling Bee jsme s kolegyněmi měly v hlavě už dlouho a jsem velmi ráda, že se nám tuto zábavnou soutěž konečně podařilo zrealizovat,“ uvádí učitelka angličtiny Mgr. Hana Poláková, hlavní organizátorka soutěže, která proběhla v úterý 29. listopadu 2022.

„Nejprve žáci soutěžili mezi sebou ve dvoukolové kvalifikaci, kde měli za úkol co nejrychleji a co nejsprávněji vyhláskovat vylosované anglické slovíčko za použití anglické abecedy. Odtud postoupili ti nejúspěšnější, kteří se pak utkávali tak dlouho, dokud z nich nevzešel jasný vítěz,“ popisuje Hana Poláková.

V dalších kolech přibyla náročnější slovíčka, stoupala nervozita a chyby už se neodpouštěly. Nutno dodat, že souboje byly napínavé, zejména pak v páté třídě, kde o vítězi musel rozhodnout až třetí rozstřel. Na závěr se uskutečnilo i velké finále. Zde mezi sebou soupeřili vítězové za sedmý, osmý a devátý ročník. Prvním lichnovským šampionem ve Spelling Bee a dočasným vlastníkem putovního poháru se stal žák osmé třídy Jakub Pícha, když v těsném souboji porazil Karolínu Kahánkovou z IX. B. Ve finále je doplnila ještě zástupkyně VII. A Dorota Kociánová.

„Soutěž byla moc fajn, myslím, že jsme si ji všichni užili. Doufám, že se z ní i na naší škole stane tradice,“ dodává angličtinářka Mgr. Lenka Mičková. Všichni žáci si zaslouží obrovskou pochvalu za to, že se do soutěže přihlásili. „Poděkování patří našim angličtinářkám Mgr. Haně Polákové, Mgr. Lence Mičkové a Mgr. Gabriele Mynářové za organizaci soutěže a Spolku rodičů a přátel školy za poskytnutí finančního prostředku na zakoupení cen pro vítěze,“ vzkazuje slova díků zástupkyně ředitelky Mgr. Martina Bílková.

A kdo tedy stanul na pomyslných stupních vítězů?

Pátý ročník: 1. místo – Pavlína Kutáčová; 2. místo – David Janyška; 3. místo – Jan Babinec

Šestý ročník: Martina Hilscherová

Sedmý ročník: Dorota Kociánová

Osmý ročník: Jakub Pícha

Devátý ročník: Karolína Kahánková

Bc. Hana Horáková


Pozvánka na koncert našich žáků

Vážení rodiče a další příznivci hudby,
dovolte mi, abych Vás jménem paní učitelky Bc. Barbory Fojtíkové a pana učitele MgA. Jiřího Najvara, kteří v naší škole vyučují hru na hudební nástroje pod hlavičkou První soukromé ZUŠ MIS Music Kopřivnice, jejíž jsme pobočkou, pozvala na třídní koncert žáků naší školy.

Těšíme se na Vaši účast!

Mgr. Olga Síbrtová


Stříbro z krajského finále ve stolním tenise! Kluci, děkujeme za reprezentaci školy!

V úterý 29. listopadu 2022 se žáci osmé a deváté třídy zúčastnili Krajského finále ve stolním tenise.

„Finále se uskutečnilo v herně stolního tenisu v TJ Sokol v Kateřinkách u Opavy. Kromě nás se zúčastnily i školy z Otické Opavy, Březové, Rychvaldu, také byly přítomny Kozlovice a Palkovice,“ vyjmenovává další soutěžící učitel tělesné výchovy Mgr. Ondřej Švrček, který společně s asistentkou Bc. Radkou Fluksovou kluky doprovázeli.

Za naši školu byli vybráni Filip Bordovský, Sidney Rek a Kryštof Sedlář za osmou třídu a z devátého ročníku jel soutěžit Vojtěch Tichavský. „Čtyřhru jsme jako jediný tým v Moravskoslezském kraji ani jednou neprohráli. Naši kluci obsadili krásné druhé místo, obdrželi diplom a kosmetický dárek,“ chlubí se výkonem svých svěřenců tělocvikář.  

„Opět patří velké díky panu místostarostovi Stanislavu Kellerovi, který nám zajistil dovoz i odvoz na akci, a také díky za jeho trpělivost, protože z Opavy naše parta odjížděla až ve 14:45,“ vzkazuje poděkování za výpomoc s dopravou Ondřej Švrček.

Detaily zápasů můžete zhlédnout zde.

Bc. Hana Horáková


Informace o doučování v prosinci 2022 a prosincové termíny doučování

Vážení rodiče, 
v měsíci prosinci pokračuje v naší škole doučování v rámci Národního plánu doučování. Je stanoven základní harmonogram doučování, který se může v průběhu doučovacího období měnit s ohledem na nově vzniklé potřeby při doučování (zařazení žáků do skupin, zařazení dalších předmětů apod.). 

Rozpis vyučování na měsíc prosinec najdete zde.

Změny v doučování stanoveném tímto rozpisem mohou vzniknout i na základě nepřítomnosti doučujících na pracovišti – může docházet k suplování, změně doučovaného předmětu, spojování skupin. Pokud je Vaše dítě zařazeno do doučování a doučování bude muset být z organizačních důvodů zrušeno, budete o této skutečnosti předem informováni třídními učiteli.

Národní plán doučování je realizován v rámci Národního plánu obnovy, finanční prostředky na doučování jsou poskytnuty z fondu Evropské unie – Next Generation EU. Cílenou podporu lze použít pouze za účelem doučování potřebných žáků, tedy individuální nebo skupinové doučování. Kritéria pro výběr žáků zůstávají stejná jako v předchozím období.

Mgr. Olga Síbrtová


Páťáci poměřili síly s okolními školami v soutěži METAFORMS

Kruh, čtverec a trojúhelník – tři základní geometrické útvary jsou součástí velmi zajímavého hlavolamu. Úkolem hry je rozmístit devět dílků do jednotlivých políček hrací desky tak, aby to odpovídalo podmínkám v zadání. Správně pochopit a interpretovat zadání je často na úloze to nejtěžší.

MAP Frenštát p. R. také v letošním roce zorganizoval on-line klání v této hře pro žáky pátých tříd šesti okolních škol. Naši páťáci absolvovali nejprve třídní kolo, z kterého do „bitvy“ s ostatními školami postoupilo pět žáků – David Janyška, Pavlína Kutáčová, Daniel Kvita, Nikolas Štěpán, Antonín Václavek.

Nejlépe si z naší školy vedl David Janyška, který celkově obsadil krásné třetí místo ze všech třiceti zúčastněných žáků. Mezi školami celkově naši páťáci obsadili čtvrté místo.

Děkujeme všem za úspěšnou reprezentaci školy a blahopřejeme! Projektu MAP Frenštát pod Radhoštěm děkujeme za organizaci soutěže a hezké ceny!

Mgr. Monika Wilczková


Osmička a devítky se zúčastnily atraktivní exkurze v Mošnově v JOB AIR Technic a.s.

V rámci předmětu Volba povolání ve spolupráci s Moravskoslezským paktem zaměstnanosti v úterý 15. listopadu 2022 mělo celkem čtyřicet pět žáků osmého a devátých ročníků možnost zavítat na exkurzi do firmy JOB AIR Technic v Mošnově. Firma se zabývá údržbou a opravami letecké techniky, především dopravních letadel typu Airbus a Boeing.

Žáci se měli možnost podívat do dvou hangárů, kde se pracovalo na několika letadlech současně. Měli tak jedinečnou příležitost vidět zblízka dopravní letadla Airbus a Boeing v „rozpracovaném“ stavu a poznat proces údržby letadel. Dozvěděli se, proč a jak často se údržba letadel provádí, dokonce měli možnost nahlédnout do opravovaného letadla. Od průvodců si vyslechli, kde mohou studovat na středních školách obory potřebné pro profesi leteckého mechanika, jak získat prospěchová stipendia a další možnosti kariérního růstu v oboru.

Tato exkurze byla přínosem pro jejich rozhodování při volbě povolání.

Mgr. Monika Wilczková


Putovní knihovna: Páťáci se dotkli jiné dimenze

Netradičního přivítání se dočkali žáci páté třídy, když vstoupili do prostor knihovny ve Frenštátě pod Radhoštěm. „Ahoj, já jsem Martina Vroblová, můžete mi říkat Martino. Původně jsem se ale měla jmenovat Tereza, ale nestalo se tak, protože mou maminku – s vybraným jménem Tereza – předběhla sousedka. A jaký příběh se pojí s vaším jménem?“ snažila se rozmluvit páťáky paní knihovnice. A to se ji povedlo!

A tak se páťáci představili trochu nezvykle a navzájem se o svých spolužácích dozvěděli, že Danieli říkají doma Daník, Antonín je již šestý Antonín v rodě, David měl být Lukáš, a tak mu toto jméno zůstalo v pořadí druhé, a ještě Pavlínka měla být původně Pavel.

Takto začala příjemná beseda s fantastickou Bc. Martinou Vroblovou, která v Městské knihovně ve Frenštátě pod Radhoštěm působí jako knihovnice v dětském oddělení, ale také provází vzdělávacími programy pro školy a školky. „Důležité je se rozečíst, protože čteme celý život, třeba i v matematice,“ povídá dál paní Martina a pokračuje v popisu činnosti knihovny. Jak jsou seřazeny knihy v knihovně? Třeba podle abecedy. „Nebo podle žánru!“ doplňuje rychle Pavlína Kutáčová. A co je vlastně žánr? Paní Martina rozvíjí diskuzi.

„V další části se mohli páťáci pohodlně uvelebit a pak poslouchat. Paní Vroblová pročítá knihy a rozvíjí čtenářskou představivost. Jonáš a Nenáš, příběh o rozdílnosti ale velkém kamarádství. Kniha Eliška není strašidlo zase líčí největší strachy, které většinou máme z toho, co neznáme, a to je taky páťákům blízké,“ popisuje čtenářskou chvilku jejich třídní učitelka Mgr. Monika Wilczková. Z diskuse vyplynula otázka: Kam chodíte na zkušenou? Bleskurychle naráz odpověděli David a Markéta: „Do školy!“ A to je pravda!

„V diskusi jsme se na chvíli ocitli i v jiné dimenzi, protože – co když… je všechno jinak? Co když…? Takto polemizovala Pavlína Kutáčová. Ale musím pochválit všechny páťáky, kteří odpovídali a zapojovali se do diskusí. Paní Vroblové bych chtěla moc poděkovat za poutavé vyprávění a skvělou atmosféru, kterou dokázala vytvořit,“ děkuje Monika Wilczková.

Hlavní pointou této návštěvy bylo zvýšit povědomí o knihovně, o čtení jako takovém, o tom, že v knihách je ukryto spousta zajímavých informací a fantastických příběhů. A proč putovní knihovna? Žáci si odnesli pětadvacet titulů Prašiny od Vojtěcha Matochy. Tyto knihy si vypůjčili a po přečtení zase vrátí. Tuto aktivitu pořádá Městská knihovna Frenštát pod Radhoštěm ve spolupráci s MAP Frenštát pod Radhoštěm a za to jim vřelé díky!

Bc. Hana Horáková


Sklizeň nejenom v kuchyni, ale i v moštárně. Šesťáci se vydali na exkurzi na komentovanou prohlídku

Padá listí, úroda je sklizena a zvířata se pomalu ukládají k zimnímu spánku. To však neplatí pro šesťáky z naší základní školy, ti jsou pracovití. Ve cvičné kuchyni v rámci pracovních činností připravovali samé dobroty: ovocný salát a palačinky! Palačinky, které na Moravě známe pod názvem amolety, pak potřeli domácím borůvkovým džemem od Vítka Horečky a taktéž domácím angreštovým džemem od Jirky Růžičky. Téma zpracování ovoce se promítlo také v návštěvě moštárny v Lichnově, kde spolu třídy VI. A a VI. B. strávily nemalý čas.

„Celým prostorem nás provedla paní Svatava Klímková, která je členkou Českého zahrádkářského svazu. Paní Klímková měla připraveny ukázky sušené zeleniny i ovoce, mezi kterými byly i exotické druhy. Šesťáci si vyslechli komentovanou prohlídku a pak měli spoustu dotazů, které paní Klímková s přehledem zodpověděla, protože je odborník na svém místě,“ zmiňuje učitelka pracovních činností Mgr. Monika Čempel. Vybrané ovoce měli žáci možnost i ochutnat a za to byli moc rádi. „Chtěla bych tímto paní Klímkové moc poděkovat za její ochotu nás provést moštárnou a za zajímavý výklad,“ dodává Monika Čempel.

Ovocný sad na školní zahradě bohužel letos zel prázdnotou, takže škola nemohla využít možnosti místní moštárny a sušárny, ale budeme se těšit příští rok!

Bc. Hana Horáková


I ve školním roce 2022/2023 pracuje ve škole žákovský parlament. Prosím, seznamte se s jeho členy

Po menší odmlce způsobené dlouhodobou nemocí vedoucí žákovského parlamentu se v letošním školním roce znovu rozběhla jeho činnost. Role koordinátorky se ujala češtinářka a angličtinářka v jedné osobě Mgr. Gabriela Mynářová. Její pravou rukou budou další dva noví kolegové – učitel informatiky a matematiky Bc. Michal Karban a asistentka pedagoga Michaela Bačová.

Do žákovského parlamentu byli na začátku školního roku zvoleni vždy dva zástupci z každé třídy od pátého ročníku výše. Následně si zástupci žáků v rámci žákovského parlamentu zvolili svého předsedu a místopředsedu a rozdělili další funkce.

V jakém složení bude žákovský parlament letos pracovat? Prosím, seznamte se s jeho členy:

Josef Mičulka

předseda ŽP

Třída: VIII.

Nejoblíbenější předmět: německý jazyk

Koníčky: kroužek vaření na naší škole, hasičský kroužek a Duha Klubáci

Proč si mě třída zvolila? Protože jsem ochotný a šikovný.

Co bude mým cílem pro školní rok 2022/2023 v žákovském parlamentu? Mým hlavním cílem bude přidat do cvičné kuchyňky nové vybavení.

Jakub Buzek

místopředseda ŽP

Třída: VIII.

Nejoblíbenější předmět: zeměpis

Koníčky: badminton, jízda na kole

Proč si mě třída zvolila? Třída si mě zvolila, protože se nebojím říct svůj názor a umím prosadit přání třídy.

Co bude mým cílem pro školní rok 2022/2023 v žákovském parlamentu? Mým cílem v tomto školním roce bude získat nové vybavení do školní cvičné kuchyňky a naplánovat různé akce pro žáky.

Jiří Přadka

fotograf ŽP

Třída:  IX.A

Nejoblíbenější předmět: anglický jazyk, matematika

Koníčky: motorky, požární sport, vojenská letadla (vojenská technika)

Proč si mě třída zvolila? Já jsem šel sám, protože nikdo jiný jít nechtěl, ale myslím si, že by mě zvolili, protože mám dobré nápady.

Co bude mým cílem pro školní rok 2022/2023 v žákovském parlamentu? Aby se žáci ve škole cítili dobře.

Markéta Rečková

zapisovatelka ŽP

Třída: IX. A

Nejoblíbenější předmět: dějepis a angličtina 

Koníčky: čtení, malování, hudba, požární sport

Proč si mě třída zvolila? Jsem spolehlivá a kreativní.

Co bude mým cílem pro školní rok 2022/2023 v žákovském parlamentu? Zpříjemnit žákům pobyt ve škole.

Michaela Babincová

mluvčí ŽP

Třída: IX. B

Oblíbený předmět: přírodopis, matematika, chemie

Koníčky: plavání (sporty), čtení,

Proč si mě třída zvolila? Jsem spolehlivá, mám dobré komunikační schopnosti.

Co bude mým cílem pro školní rok 2022/2023 v žákovském parlamentu? Mým cílem je prosadit názory žáků, aby i ostatní (nejen pedagogický sbor) viděli naše pohledy na věc a dokázali lépe porozumět nové generaci. 

František Špaček

„ajťák“

Třída: IX.B

Nejoblíbenější předmět: tělocvik, anglický jazyk

Koníčky: počítačové hry, vaření

Proč si mě třída zvolila? Třída má ve mě důvěru, mám již nějakou zkušenost z minula.

Co bude mým cílem pro školní rok 2022/2023 v žákovském parlamentu? Umožnit žákům, aby skutečně a účinně ovlivňovali život školy, ve které se vzdělávají.

Ema Holubová

Třída: VII.B

Nejoblíbenější předmět: přírodopis

Koníčky: hasič

Proč si mě třída zvolila?  Jsem zodpovědná, nebojím se říct svůj názor.

Co bude mým cílem pro školní rok 2022/2023 v žákovském parlamentu?  Mým cílem bude vylepšit prostředí školy a pomoct s různými akcemi, které stmelí celou školu, ale i žáky mezi sebou.

Daniel Švec

Třída: VII.B

Nejoblíbenější předmět: matematika

Koníčky: Tojstoráci, šachy

Proč si mě třída zvolila: Asi mi věří.

Vojtěch Hlavička

Třída: VII.A

Nejoblíbenější předmět: tělocvik

Koníčky: běhání se psem, práce s traktorem, ježdění s traktorem

Proč si mě třída zvolila? Třída mě zvolila, protože jsem v parlamentu ještě nebyl a chtěl jsem si to zkusit. Spolužáci nechtěli, aby tam byli furt ti stejní, tak zvolili jiné dva lidi.

Co bude mým cílem pro školní rok 2022/2023 v žákovském parlamentu?  Mým cílem ve školním parlamentu v roce 2022/23 je zlepšit či změnit něco na škole.

Filip Lukeš

Třída: VII.A

Nejoblíbenější předmět: tělocvik

Koníčky: hraní počítačových her, hospodářství

Anna Lišková

Třída: VI.A

Nejoblíbenější předmět: anglický jazyk

Koníčky: ráda vařím, hraju fotbal a tančím

Proč si mě třída zvolila? Netuším. J

Co bude mým cílem pro školní rok 2022/2023 v žákovském parlamentu?  Mým cílem pro tento rok je mít ve škole automat.

Kateřina Machalová

Třída: VI.A

Nejoblíbenější předmět: anglický jazyk

Koníčky: hasič, vaření

Co bude mým cílem pro školní rok 2022/2023 v žákovském parlamentu?  Aby se všem ve škole líbilo.

Dominik Dresler

Třída: VI.B

Nejoblíbenější předmět: dějepis

Koníčky: modeláři

Proč si mě třída zvolila? Mám dobré nápady.

Co bude mým cílem pro školní rok 2022/2023 v žákovském parlamentu?  Aby všichni chtěli do parlamentu.

Jakub Janeček

Třída: VI.B

Nejoblíbenější předmět: Matematika

Koníčky: housle, klavír, ukulele,

Co bude mým cílem pro školní rok 2022/2023 v žákovském parlamentu: Chtěl bych zrealizovat únikovku, kterou jsme minulý rok začali.

Nella Dreslerová

V. třída

Nejoblíbenější předmět: výtvarka

Koníčky: mažoretky

Co bude mým cílem pro školní rok 2022/2023 v žákovském parlamentu? Naplánovat přespávačku ve škole.

Pavlína Kutáčová

V. třída

Oblíbený předmět: matematika

Koníčky: basketbal

Proč si mě třída zvolila? Mám dobré nápady, které si umím i obhájit.

Co bude mým cílem pro školní rok 2022/2023 v žákovském parlamentu? Trochu více školu zpříjemnit, např. opravit tělocvičnu + nové vybavení.

Děkujeme žákům za to, že nám o sobě něco prozradili, a budeme se těšit na jejich nápady a aktivity!

Mgr. Olga Síbrtová


V naší školní jídelně vařil šéfkuchař. A strávníkům moc chutnalo!

Již po několikáté jsme v naší školní kuchyni přivítali milého a usměvavého kuchaře Zbyňka Diatku ze společnosti Podravka – Lagris a. s., který spolu s kolektivem kuchařek připravil pro všechny naše strávníky vynikající menu.

„Na dopolední svačinku jsme s panem kuchařem nachystali bagetku s pomazánkou ze zeleného hrášku ozdobenou zeleninkou a výhonky z hrášku. V poledne na strávníky zase čekala dýňová polévka s rýží, druhý chod byl na výběr ze dvou jídel. Pečené vepřové kotlety se švestkovou omáčkou a špaldovým knedlíkem nebo kutia, což je sladký pokrm s bulgurem a ovocem,“ popisuje pestrost středečního jídelníčku vedoucí školní jídelny Alena Kandráčová a dodává: „Také naše paní kuchařky ocenily společnost příjemného pana kuchaře, se kterým je opravdu radost spolupracovat. Z jídelny byly slyšet i spokojené pomlaskávání dětí, tak doufáme, že u nás Zbyněk Diatka nebyl naposled.“

Na přání dětí přikládáme recepty. Najdete je zde.

Bc. Hana Horáková


všechny články v Novinkách ZŠ