Novinky MŠ

Pozvánka na informativní schůzky rodičů dětí mateřské školy

Vážení rodiče,

ve čtvrtek 7. září 2023 v 16 hodin Vás zveme na důležité informativní schůzky. Hojná účast je vítaná, nejlépe bez přítomnosti dětí. V případě, že se Vám nepodaří si v době konání třídních schůzek zajistit hlídání svého dítěte, sdělte tuto skutečnost paním učitelkám ve třídě nejpozději do úterý 5. září 2023, abychom mohli zajistit dohlédnutí v mateřské škole.

Třídním schůzkám budou předcházet informace o činnosti Spolku rodičů a přátel školy.

Těšíme se na společné setkání.

 Za tým pedagogů Vám přeji pěkné dny. 

Mgr. Markéta Martinů


Informace o omezení provozu mateřské školy

Základní škola a Mateřská škola Lichnov, okres Nový Jičín, příspěvková organizace, oznamuje, že po projednání se zřizovatelem bude provoz mateřské školy omezen v úterý 29. srpna 2023. Provoz obou tříd mateřské školy bude do 13:30 hodin. Vyzvedávání dětí je možné od 13:00 do 13:20 hodin, ve 13:30 hodin se mateřská škola uzamyká.

Děkujeme za pochopení. 

Mgr. Olga Síbrtová


Pěvecký sbor Lichnováček hledá nové talenty 

Vážení rodiče,

pěvecký sbor Lichnováček, který v naší škole působí pod hlavičkou První soukromé ZUŠ MIS Music Kopřivnice, přijímá nové zpěvačky a zpěváky, a to už od věku 5 let. Sbor povede MgA. Jiří Najvar.

Těšíme se na nové pěvecké posily!

Mgr. Olga Síbrtová


Informace o termínu zahájení školního roku a vyučování v základní i mateřské škole

Vážení rodiče,

školní rok 2023/2024 začíná 1. září 2023. Tento den je i dnem nástupu dětí do mateřské školy. Další potřebné informace k organizaci v novém školním roce 2023/2024 Vám budou zaslány prostřednictvím školních e-mailů dětí nebo soukromých e-mailů rodičů u nově nastupujících dětí v týdnu od 21. srpna 2023.

Zahájení školního vyučování v základních školách stanovilo ministerstvo školství na pondělí 4. září 2023. O organizaci tohoto slavnostního dne i následujících dnů budete informováni prostřednictvím webových stránek, u rodičů stávajících žáků rovněž prostřednictvím DMSoftwaru v týdnu od 28. srpna 2023. 

Mgr. Olga Síbrtová


Těšíme se do školy: Společná akce budoucích prvňáčků, jejich rodičů a pedagogů povzbudila předškoláky před nástupem do první třídy 

„Školní lavice, tabule, abeceda, čísla, paní učitelka a známí i neznámí kamarádi. První školní pokyny, školácké úkoly, osmělování k odpovědím na všetečné otázky paní učitelky. Takové bylo první setkání budoucích prvňáčků a jejich rodičů na konci června ve škole,“ popisuje akci nazvanou Těšíme se do první třídy, která se uskutečnila v úterý 27. června 2023 na půdě základní školy, zástupkyně ředitelky pro mateřskou školu a první stupeň základní školy Mgr. Markéta Martinů.

Během seznamovací hodiny děti počítaly, zpívaly, procvičily si prostorovou orientaci i znalost geometrických tvarů a ve dvojících stavěly stavby z krychliček. Při kreslení ukázaly, že ví, jak se drží správně pastelka, a vyzkoušely si vytvořit čápy – symbol lichnovské školy.

„Během setkání bylo vidět, že v září první třída ožije novými připravenými školáky. Za přípravu na vstup do školy patří veliké poděkování paním učitelkám ze školky, které se předškolákům během roku pravidelně věnovaly ve všech oblastech rozvíjení dítěte. Poděkování patří také rodičům za spolupráci se školkou po celou dobu docházky jejich dítěte,“ vzkazuje Markéta Martinů své poděkování s tím, že nyní přeje všem, dětem, rodičům i pedagogům, krásné léto.

Mgr. Hana Horáková


Pasování na školáky: Malí námořníci i piráti symbolicky přepluli ze školky do školy  

Ve čtvrtek 22. června 2023 byl pro budoucí školáky slavnostní den – ve školce je totiž čekalo pasování na školáky. Na tuto slavnostní chvíli se děti připravovaly již dopředu. Domlouvaly se na slavnostním oblečení, nacvičovaly krátký program a tvořily společně výzdobu školní zahrady. Vyráběly loď z velké krabice, kterou si vyzdobily, dále také lodní vlajku a truhlu s pokladem.

„Děti použily ke zdobení i motivy, které pro ně nachystali žáci ze čtvrté třídy. Byli to mořští živočichové nebo kormidla. Ještě malovaly pomocí barev námořníky, piráty a mořský svět. Společně jsme pak těmito dílky ozdobili celou zahradu,“ popisuje náročné přípravy učitelka ze třídy Motýlků Ivana Hosová.

A den, na který se děti tak těšily, byl konečně tady! Děti mohly přivítat své rodiče a začít s připraveným programem, který čítal nejedno překvapení. „Po krátkém programu a přísaze předškoláků, byly děti pasovány na školáky. Dostaly slavnostní šerpu a vysvědčení a od paní ředitelky, lodní kapitánky, krásnou knihu s přáním, aby si ji za rok o tomto čase samy přečetly. Potom se s pomocí paní zástupkyně Markéty Martinů pomocí pádla přeplavily k majáku, kde už na ně čekala budoucí paní učitelka první třídy Lenka Matulová,“ popisuje pěkné chvilky předškoláků Ivana Hosová.

Jako dobrou mlsku mohly děti ochutnat krásný slavnostně nazdobený dort, který pro ně upekla maminka budoucího školáka Ondry Markéta Kladivová. K ochutnání byl ale nejenom dort, ale i další dobroty z kuchyní dalších rodičů.

Na závěr si děti vzaly své kartičky a plnily úkoly, které pro ně byly připravené na školní zahradě. Za splněné úkoly dostaly drobné dárky.

„Myslím si, že se slavnostní odpoledne velmi vydařilo a děti odcházely domů spokojené s úsměvem na tváři. Moc děkuji všem učitelkám naší mateřské školy, které se na organizaci pasování podílely, ale především jim děkuji za vynikající přípravu našich předškoláků na vstup do školy,“ vzkazuje slova díků ředitelka školy Mgr. Olga Síbrtová, která dodává, že nesmí opomenout poděkovat ani rodičům za přípravu občerstvení a Spolku rodičů a přátel školy za finance, jimiž slavnostní pasování předškoláků na školáky podpořil.

Mgr. Hana Horáková


Na Sluníčka i Motýlky čekalo Pohádkohraní v Muzeu vystěhovalectví

V pondělí 5. června 2023 děti ze školky přijaly pozvání Mgr. Aleny Dobečkové na návštěvu do muzea, které se na chvíli proměnilo v pohádkový svět. Do něj nakoukly děti ze Sluníček a poté i z Motýlků, protože všechny byly moc zvědavé, co se za muzejními dveřmi skrývá.

„Paní Dobečková dětem přečetla pohádku O čarodějnici. Byla to trochu strašidelná pohádka, ale všechny děti pozorně poslouchaly. Asi největší pozornost dětí získaly vystavené hračky. Kuchyňky pro panenky, autíčka, fotbálek, medvídci a Igráčci, to všechno bylo v muzeu k vidění,“ popisuje učitelka ze třídy Motýlků Mgr. Renata Dreslerová.

Paní Dobečková dětem dovolila vyzkoušet si některé hračky a pohrát si s nimi. A to byla pro děti největší odměna! „Moc děkujeme paní Dobečkové za sladkou odměnu na závěr a také za pěkný program, který si děti z mateřinky připravila,“ vzkazuje slova díků zástupkyně ředitelky pro mateřskou školu Mgr. Markéta Martinů.

Mgr. Hana Horáková


Pomozte nám vyhrát grant, pojďte do toho s námi: Ve finále rozhodujete vy!

V letošním roce se opět naše škola zásluhou školní družiny přihlásila do projektu realizovaného HM Tesco s názvem Vy rozhodujete, my pomáháme. Z pera vedoucí vychovatelky školní družiny Lucie Vávrové, DiS., vznikl projekt Venkovní herna pro školní družinu ZŠ a MŠ Lichnov.

„Náš projekt zahrnuje návrhy na vylepšení zázemí pro školní družinu, herní prvky a místa pro odpočinek,“ popisuje záměr jeho autorka s tím, že projekt byl vybrán odbornou porotou jako jeden ze tří postupujících, a pokud se nám podaří získat hlasy nakupujících v obchodním řetězci Tesco, můžeme získat grant v hodnotě 45 tisíc korun.

„Žetony pro naši školu lze házet v pobočkách Tesco v Šenově u Nového Jičína, Kopřivnici a Studénce,“ upřesňuje vedoucí vychovatelka a dodává: „Proto bychom chtěli touto cestou oslovit širokou veřejnost, aby byla také nápomocna a pomohla nám vyhrát tuto pěknou částku, abychom mohli žákům lichnovské školy zakoupit venkovní tabuli na křídy, dřevěnou kuchyňku pro holky či kutilský stolek pro kluky, venkovní hru piškvorky, společenskou hru twister nebo skákacího panáka. Veškeré pomůcky, které jsme zahrnuli do projektu, byly konzultovány s těmi nejdůležitějšími – našimi dětmi!“

„Děkujeme za Vaše hlasy, kterými od 10. července do 6. srpna 2023 můžete ovlivnit náš postup a získání dotace. Našim dětem by určitě získané finanční prostředky a za ně nakoupené pomůcky a hry udělaly obrovskou radost,“ vzkazuje ředitelka školy Mgr. Olga Síbrtová.

Více informací se můžete dozvědět zde.

Mgr. Hana Horáková


Pozvánka na charitativní běh PePa

Milé děti, vážení rodiče, 

v sobotu 24. června 2023 se v Lichnově uskuteční už sedmý ročník Lichnovského běhu PePa. Stejně jako v předchozích ročnících, také letos se mohou děti do běhu připojit. 

Letos mohou běžet děti od pěti do třinácti let včetně, ale také mladší – od jednoho do čtyř let v doprovodu rodičů. Start bude v 11 hodin. Trasa bude přizpůsobena věkovým kategoriím dětí a jejich registrace proběhne od 9:30 na místě.

Na plakátu je uvedeno, že Běháme srdcem. To proto, že smyslem není si pouze zasportovat. Výtěžek z této akce je totiž určený pro Elišku Němcovou z Lichnova, která tolik štěstí nemá a běhat nemůže. Také vy můžete na Elišku přispět nebo ji alespoň podpořit svou účastí. 

Těší se na Vás pořadatelé závodu. 

Mgr. Olga Síbrtová 


Na Sluníčka i Motýlky čekalo Pohádkohraní v Muzeu vystěhovalectví

V pondělí 5. června 2023 děti ze školky přijaly pozvání Mgr. Aleny Dobečkové na návštěvu do muzea, které se na chvíli proměnilo v pohádkový svět. Do pohádkového světa nakoukly děti ze Sluníček a poté i z Motýlků, protože všechny byly moc zvědavé, co se za muzejními dveřmi skrývá.

„Paní Dobečková dětem přečetla pohádku O čarodějnici. Byla to trochu strašidelná pohádka, ale všechny děti pozorně poslouchaly. Asi největší pozornost dětí získaly vystavené hračky. Kuchyňky pro panenky, autíčka, fotbálek, medvídci a Igráčci, to všechno bylo v muzeu k vidění,“ popisuje učitelka ze třídy Motýlků Mgr. Renata Dreslerová.

Paní Dobečková dětem dovolila vyzkoušet si některé hračky a pohrát si s nimi. A to byla pro děti největší odměna! „Moc děkujeme paní Dobečkové za sladkou odměnu na konec a také za pěkný program, který si děti z mateřinky připravila,“ vzkazuje slova díků zástupkyně ředitelky pro mateřskou školu Mgr. Markéta Martinů.

Bc. Hana Horáková


Zábavné úkoly, dobroty a drobný dárek. Skřítek Korálek ví, jak děti potěšit

Den dětí je svátek, který opravdu patří jen a jen dětem a jinak tomu nebylo ani u nás ve školce. V pátek 2. června 2023 připravily paní učitelky pro děti z mateřské školy zábavné úkoly, těmi je doprovázel skřítek Korálek. Aby si navodily dobrou atmosféru, přivítaly se děti v úvodu písní Den dětí a potom se ujal povídání skřítek Korálek, který jim vysvětlil, co je dnes všechno čeká.

„Každý úkol měl svůj příběh, proč ho mají děti splnit. První stanoviště nazvané Korálkovy chutě bylo asi nejoblíbenější. Tady měly děti za úkol pomoci skřítkovi ve skrýši, kde je černočerná tma, zjistit, co má dnes k jídlu a co chutná nejlépe. Samozřejmě po okurce, jablíčku, sýru jim nejvíce chutnaly lentilky. Na dalším stanovišti s názvem Korálkovy košíky musely děti pomoci skřítkovi uklidit všechny hračky do košíků, v našem případě to byly tenisové míčky. A že byly všechny děti moc šikovné! Některé hračky se musely schovat vysoko, a tak na dalším stanovišti Korálkova věž měly děti postavit z velkých kostek společnými silami tu nejvyšší věž, aby skřítek dosáhl na všechny police. U tohoto úkolu se ukázaly vůdčí osobnosti a dokázaly zorganizovat systém stavby. Děti dostaly od skřítka velikou pochvalu,“ popisuje náročnost jednotlivých stanovišť učitelka ze třídy Sluníček Monika Štěrbová.

Její kolegyně Bc. Pavlína Boušková doplňuje: „Stanovišť bylo celkem devět a na každém děti zažily spoustu legrace a nového poznání, také potrénovaly sportovního ducha, ale i to, že se dokázaly na každou disciplínu s nadšením plně soustředit a spolupracovat u některých úkolů jako jeden tým. Počasí nám přálo, a tak si děti dopoledne pořádně užily. Proběhly se, zasoutěžily si, zkrátka všichni jsme strávili moc pěkné dopoledne.“

Jako třešnička na dortu za splnění všech Korálkových úkolů čekala na všechny děti ve školce velká oslava. Špunty dětského šampusu létaly vzduchem, ve vzduchu voněl popcorn a děti měly tváře od ucha k uchu. Jako drobnou upomínku na pěkný den si každé dítko zasloužilo propisku s motivem veselého ptáčka.

Bc. Hana Horáková


Děti ze školky oslavily Den rodiny spolu se svými nejbližšími

Kdo šel ve čtvrtek 18. května 2023 odpoledne kolem lichnovského kulturního domu, mohl zaslechnout veselé písničky, dětské hlásky, básně plné poděkování, radosti a lásky. A také velký potlesk, který patřil dětem z lichnovské školky. V tento den se v sále kulturního domu konala velkolepá oslava Dne rodiny.

Co oslavě předcházelo? Na tuto událost se všichni velmi těšili. Děti ze tříd Sluníček i Motýlků pod vedením svých učitelek připravovaly několik týdnů vystoupení, které bylo součástí oslav. Paní učitelky sestavily pestrý program plný písní, tanců a básní. Při nacvičování byla stále viditelná snaha a nadšení dětí. Kromě vystoupení se v obou třídách chystaly pro rodiče také dárečky. Každé dítě si vlastnoručně zasadilo květinu a s pomocí učitelek každý vyrobil do květináčku srdíčkovou ozdobu a přání. Děti si své vystoupení měly možnost jít několikrát vyzkoušet. Přechody mezi školkou a kulturním domem trochu ztěžovalo třídenní deštivé počasí, ale děti ukázaly, že nejsou z cukru a nějaké drobné nepohodlí zvládnou.

Samotnou oslavu Dne rodiny zahájila ředitelka školy Mgr. Olga Síbrtová přivítáním všech přítomných. Pak už patřil čas dětem a jejich programu. Vystoupení před rodiči se všem dětem náramně povedlo. Děti předvedly v plné parádě své schopnosti a talent. Svou bezprostředností se postaraly o nezapomenutelný zážitek. Na závěr vystoupení všechny děti kráčely do otevřených náručí svých rodičů s vlastnoručně zasazenou květinou se srdíčkem a přáním. Následovala volná zábava s možností občerstvit se připraveným pohoštěním. O to se postarali ve velké míře nejen rodiče, ale také vybraní žáci z VIII. třídy pod vedením učitelky pracovních činností Mgr. Moniky Čempel. Výběr byl pestrý. Všichni si mohli pochutnat například na různých moučnících, chlebíčcích, jednohubkách, slaných tyčinkách, autíčcích z miňonek a lentilek nebo na palačinkách. Všem za přípravu pohoštění děkujeme.

Velmi děkujeme obci Lichnov za umožnění konání oslavy Dne rodiny v kulturním domě s veškerým potřebným zázemím. Velké poděkování patří manželům Kellerovým. Paní Kateřině Kellerové, která navodila slavnostní atmosféru stoly se zářivě bílými ubrusy, a panu Stanislavu Kellerovi, který opět perfektně nachystal ozvučení a nasvícení celého vystoupení. Technické zajištění zdárného průběhu slavnostního odpoledne měl pak v rukou učitel informatiky Bc. Michal Karban. Celý program měl patřičný zvuk, světlo a lesk dobré nálady.

Chceme poděkovat také žákům ze IV. třídy, kteří pomohli vytvořit velkolepou srdíčkovou výzdobu. Děkujeme také rovněž Spolku rodičů a přátel školy, který přispěl finanční částkou k možnosti připravit pro rodiče květinový dárek.

Na závěr patří obrovské poděkování všem učitelkám mateřské školy, které se s velkou trpělivostí dětem ve školce věnují, děti povzbuzují a spolu s rodiči jsou nedílnou součástí jejich her a poznávání světa. Oslava Dne rodiny byla důkazem, jak důležité jsou dobré vztahy mezi lidmi, jak je důležité být spolu a užívat si krásné okamžiky společně.

Mgr. Markéta Martinů


Ve školce proběhlo otvírání zahrady se spoustou zajímavých aktivit a za vydatné pomoci rodičů

Jaro nám opět přineslo nepřeberné množství odstínů zelené s krásnými kontrasty bílých rozkvetlých korun ovocných stromů a dalších pestrých barev jarních květů. V této přírodní nádheře proběhlo i symbolické otevření zahrady, probuzení broučků ze zimního spánku, které se uskutečnilo ve čtvrtek 4. května 2023 v mateřské škole.

Děti nejdříve přivítaly pod vedením svých učitelek rodiče zpěvem jarních písniček, nechyběly ani tanečky. Rodiče nepřišli na otvírání zahrady s prázdnýma rukama. Donesli si zahradní nářadí a po vystoupení dětí se všichni proměnili ve velké a malé zahradníky a pustili se do zahradnických jarních prací.

Pročistily se záhony a keře od listí, plevele a jehličí. Ostříhaly se staré šlahouny ostružin a výhony malin. Instalovaly se lavičky a stoly. Na pískovišti se prokypřil písek, zkontrolovaly se hračky na písek a jejich venkovní úložiště. Nově se spletlo vrboví v zeleném domečku. Na zahradě to v té chvíli vypadalo jak ve velkém mraveništi, kde všichni ví, co mají dělat.

A výsledek? Nádhera. Viditelný kus práce! A po ní zasloužená odměna a zábava. Dětem se zablýskly oči nad sladkými dobrotami z kuchyní některých maminek, kterým patří velké poděkování. Všem přišla vhod možnost opečení si špekáčku na připraveném ohni, který pomohli zrealizovat rovněž rodiče. Během opékání si mohli všichni vyzkoušet připravené dovednostní jarní úkoly na stanovištích, které pro zábavu přichystaly paní učitelky. Děkujeme také školní jídelně, která zabezpečila teplým čajem pitný režim malých zahradníků.

Kdyby zahrada mohla poděkovat, bude to určitě velký květinový dík všem zúčastněným za vykonanou práci, za pohodovou atmosféru.

Mgr. Markéta Martinů


Sokolnické představení vzal do svých křídel zlobivý kondor George

Po prodlouženém volnu v úterý 2. května 2023 se žáci ze školy a děti ze školky zúčastnili sokolnického představení. Vystoupení se uskutečnilo na fotbalovém hřišti a bylo se opravdu na co těšit.

Sokolník a jeho pomocník za námi přijeli až z Karviné. Dětem, žákům a pedagogům se postupně představilo několik zástupců dravců: sova pálená, puštík, výr, kondor, orel i sokol. Sokolník navázal báječnou slovní spolupráci s publikem a vždy vtipně okomentoval každého svého opeřeného svěřence.

Dokonce vyzval i pár dobrovolníků, aby se s dravci poznali blíže. Nebojácná byla Andrea Dobrozemská (VII. B). Vyzkoušela si, jestli ji zlobivý kondor George poslechne na slovo. Také Stanislav Růžička (VI. A) a Jasmína Gilarová (VI. B) se zařadili mezi odvážné a změřili své běžecké schopnosti s letem orla. A protože byli rychlejší, obdrželi na památku orlí pero.

O pořádné rozptýlení během programu se postaral kondor George, kterého se nepodařilo vlákat na chutnou návnadu do připravené bedny a který se tak volně pohyboval po hřišti. Když se však přiblížil k neohroženému fyzikáři Mgr. Danielu Otýpkovi, ten nezaváhal a pohotově chytil neposlušného kondora za nohu. Za to byl náležitě oceněn halasným potleskem. Na takové číslo málokdo ze zúčastněných zapomene!

Bc. Hana Horáková


Děti, rodiče i veřejnost zveme na akci SRPŠ nazvanou Filmoví hrdinové

Milé děti, vážení rodiče a další příznivci naší školy,

Spolek rodičů a přátel školy při naší škole pořádá opět akci pro děti na hřišti v Bordovicích, a navazuje tak na úspěšné loňské setkání s názvem Čím budu, až vyrostu.

Letos na nás čeká setkání s filmovou tematikou a aktivity pro malé i větší děti, bohaté občerstvení pro všechny a věříme, že i krásné počasí pro společné setkání. Pokud by počasí nakonec nebylo příznivé, bude akce přesunuta do kulturního domu v Lichnově.

Na Vaši účast se těší výbor SRPŠ, jehož jménem Vás srdečně zvu.

Mgr. Olga Síbrtová


Informace k zápisu do mateřské školy pro školní rok 2023/2024

Vážení rodiče a zákonní zástupci dětí, 
dovolte mi, abychom Vás informovali o způsobu realizace zápisu k předškolnímu vzdělávání v naší mateřské škole. 

Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte. Zápis do mateřské školy pro školní rok 2023/2024 se tedy povinně týká všech dětí, které dovrší do 31. 8. 2023 pěti let věku, není-li zákonem stanoveno jinak. 

Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává v mateřské škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu, v případě cizince místo pobytu (dále jen „spádová mateřská škola“), pokud zákonný zástupce nezvolí pro dítě jinou mateřskou školu nebo jiný způsob povinného předškolního vzdělávání. 

Zápis do mateřské školy proběhne na základě rozhodnutí ředitelky školy v dohodě se zřizovatelem ve čtvrtek  11. května 2023. Zápis proběhne v časech od 8:00 do 11:30 hodin a od 14:00 do 16:00 hodin za přítomnosti zákonných zástupců a dětí v mateřské škole. Rovněž budete mít spolu se svým dítětem možnost projít si naši školu a prohlédnout si ji. V čase od 12:30 do 14:00 hodin proběhne zápis za osobní přítomností zákonných zástupců bez možnosti přítomnosti jejich dětí a prohlídky školy (v této době děti odpočívají, nemůžeme je tedy rušit). 

Při podání žádosti Vám bude přiděleno registrační číslo, pod kterým bude Vaše dítě vedeno v přijímacím řízení. S sebou přinesete potřebné doklady (viz níže).

Přihlašování k zápisu 

V souladu s občanským zákoníkem stačí, když dítě u zápisu zastupuje pouze jeden zákonný zástupce.

Zápis je z organizačních důvodů rozdělen do patnáctiminutových úseků. Kliknutím na tento odkaz zjistíte možné časy Vašeho příchodu k zápisu. Vyberte si kterýkoliv volný čas, který Vám vyhovuje, a zarezervujte si jej na e-mailu skola@zslichnov.cz. Do předmětu uveďte „Zápis MŠ – rezervace“ a do textu jméno a příjmení svého dítěte a požadovaný čas. Nejpozději druhý pracovní den obdržíte odpověď, zda Vám byl čas zarezervován, případně zda byl posunut (vždy směrem v čase dále), protože si Váš termín zarezervoval někdo dříve. 

Tento čas je časem Vašeho příchodu do školy. Prosíme, abyste se jej snažili dodržet, abychom předešli kumulaci žadatelů v jeden okamžik. V případě jakýchkoliv problémů s rezervací času kontaktujte prosím naši administrativní pracovnici Radku Pivkovou e-mailem radka.pivkova@zslichnov.cz nebo telefonicky na čísle 556 855 031 dle provozní doby sekretariátu

Formuláře k zápisu k předškolnímu vzdělávání:

Formuláře si také můžete vyzvednout na sekretariátu školy. 

Ve své žádosti uvádíte u podpisu datum zápisu, tj. 11. května 2023. Formuláře můžete vyplnit rovněž přímo v mateřské škole. V obou případech musí být veškeré údaje zkontrolovány pracovníky školy. Údaje z rodného listu a občanského průkazu slouží k ověření údajů v přihlášce k zápisu.

Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání. 

V případě, že zákonný zástupce dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné, zvolí individuální vzdělávání, je povinen dítě přihlásit k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Má-li být dítě individuálně vzděláváno převážnou část školního roku, oznámí toto zákonný zástupce dítěte při zápisu k předškolnímu vzdělávání, nejpozději pak 3 měsíce před počátkem školního roku. Formulář k tomuto oznámení si můžete stáhnout na našich stránkách zde.

Přijímací řízení 

Správní řízení bude zahájeno podáním žádosti zákonného zástupce. Zákonná lhůta pro vyřízení žádosti a vydání rozhodnutí je 30 dnů.  Ředitelka školy rozhoduje o přijetí dítěte do mateřské školy, případně o stanovení zkušebního pobytu dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce, na základě kritérií.

Účastníkům řízení bude před vydáním rozhodnutí dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí ve věci; to se netýká žadatele, pokud se jeho žádosti v plném rozsahu vyhovuje, a účastníka, který se práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí vzdal. Možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí je stanovena na středu 24. května 2023 v úředních hodinách sekretariátu školy.

Přerušit správní řízení musí správní orgán (ředitelka školy) tehdy, pokud žádost neobsahuje předepsané náležitosti, například když chybí příloha žádosti v podobě doložení vyjádření lékaře o zdravotním stavu dítěte, a pokud by ředitelka nemohla dodržet zákonnou lhůtu 30 dnů pro vydání rozhodnutí. O přerušení řízení a následně o ukončení přerušení řízení vyrozumí ředitelka školy účastníky řízení.

Oznámení přijetí/nepřijetí uchazeče

Přijetí se uchazečům oznamuje zveřejněním seznamu přijatých uchazečů. V seznamu nemohou být uvedena jména, děti zde budou uvedeny pod registračními čísly, u kterých bude uvedeno přijat/nepřijat. Seznam bude vyvěšen nejpozději v pátek 9. června 2023 na veřejně přístupném místě na úřední desce školy a dále způsobem umožňujícím dálkový přístup (na internetových stránkách školy v záložce Úřední deska). Seznam bude obsahovat datum a bude zveřejněn minimálně 15 dnů. Dnem zveřejnění seznamu se rozhodnutí o přijetí považují za oznámená a následující den začíná běžet lhůta pro odvolání. 

O přijetí Vašeho dítěte bude vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete ale zažádat o jeho vydání. Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude zasláno v písemné podobě. 

Mgr. Olga Síbrtová


Akci pro děti a rodiče z mateřské školy s názvem Otvírání školní zahrady jsme přesunuli kvůli počasí

Na čtvrtek 20. dubna 2023 jsme plánovali akci Otvírání školní zahrady aneb Volání broučků. Z důvodu dlouhodobě deštivého počasí byl termín akce nakonec přesunut na čtvrtek 4. května 2023. Doufáme v krásné jarní dny plné sluníčka a moc se těšíme na setkání s Vámi.

Mgr. Markéta Martinů


Pozvánka pro děti a rodiče na otvírání zahrady naší školky

Milé děti, vážení rodiče,  

zveme Vás ve čtvrtek 20. dubna 2023 od 15:30 do 17:30 na příjemně strávené odpoledne na zahradě školky. 

Těšíme se na netradiční setkání s Vámi.

Mgr. Markéta Martinů


Lyžovačka se Sluníčkem pro děti ze školky i ze školy byla opravdu sluníčková

Jen co se školáci vrátili po jarních prázdninách do lavic, čekalo na žáky z prvního stupně a děti z mateřské školy sněhové dobrodružství: lyžování se Sluníčkem! Každý den od pondělí 20. února do pátku 24. února 2023 se celkem dvacet osm dětí ze školy i mateřinky po obědě vypravilo společně s pedagogy smluveným autobusem na Bílou. Tam už na ně čekali instruktoři, kteří jim společně s pedagogy pomohli přezout se do lyžáků a nachystat vše potřebné na pobyt na sjezdovce.

První den proběhlo rozřazení do týmů podle zkušeností dětí s lyžováním. Vznikly tak tři skupiny – Rybičky, Holubi a Kravičky. „Děti měly k dispozici sjezdovku s lyžařským pásem pro úplné začátečníky, větší sjezdovku s pomou pro pokročilé a pro ty nejzdatnější velkou sjezdovku s kotvou. V průběhu lyžařského kurzu se děti na sjezdovkách různě posunovaly podle toho, jak se v lyžování zdokonalovaly,“ popisuje realizaci kurzu zástupkyně ředitelky Mgr. Markéta Martinů, která celou akci zorganizovalo.

„Na závěr v pátek se na velké sjezdovce za přítomnosti mnoha rodičů našich žáků konaly závody, kterých se účastnily týmy Holubů a Kraviček, tedy týmy žáků základní školy. Děti z mateřské školy zase předvedly rodičům své dovednosti na sjezdovce s pomou. Úplně na konci proběhlo vyhlášení výsledků a ocenění vítězů,“ líčí závěrečné dětí ve Ski areálu Bílá Markéta Martinů.

Celý program doprovázeli maskoti Sluníčko a Brumík a na sjezdovce panovala opravdu skvělá atmosféra. „Lyžování bylo super, moc jsem si to užil,” pochvaluje si průběh kurzu vítěz závodů z týmu Holubů Marek Takács.

Bc. Hana Horáková


Pozvánka na prohlídku školy a přednášku o školní zralosti a připravenosti

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

zveme Vás na prohlídku základní školy spojenou s přednáškou o školní zralosti a připravenosti, kterou pro Vás připravila zástupkyně ředitelky pro první stupeň základní školy a mateřskou školu Mgr. Markéta Martinů, která ve škole zároveň působí jako vedoucí metodického sdružení pro první stupeň.  

Společně se setkáme ve čtvrtek 16. března 2023 v 15:30 hodin u hlavního vchodu do budovy základní školy.

Těšíme se na Vaši účast i dotazy, které se týkají vzdělávání dětí v naší škole i samotného nástupu k povinné školní docházce.

Mgr. Olga Síbrtová 


Nabídka účasti na exkurzi do Památníku holocaustu Auschwitz-Birkenau u polské Osvětimi

Vážení,
naše škola letos opět pořádá exkurzi do Památníku holocaustu Auschwitz-Birkenau pro žáky devátých tříd. Zbývá nám několik míst v autobuse, proto jsme se rozhodli oslovit veřejnost s nabídkou účasti na tomto zájezdu.

Zájezd se uskuteční v pondělí 17. dubna 2023. Předběžná cena zájezdu je stanovena na 800 Kč (zahrnuje autobusovou dopravu s odjezdem z Lichnova, cestovní pojištění, vstupné a průvodce). Pojede se v 6:30 ráno, prohlídka památníku proběhne od 9:30 do 13:00 hodin, návrat do Lichnova je v 16:00 hodin.
Přihlašovat se můžete u naší učitelky dějepisu Mgr. Ivany Michaličkové prostřednictvím e-mailu ivana.michalickova@zslichnov.cz nebo telefonicky na čísle 774 413 360.
Upozorňujeme, že zájezd není vhodný pro děti do 14 let.

Mgr. Olga Síbrtová


Velký školní karneval: rej masek, diskotéka, kavárnička i spousta zábavy a soutěží

V pátek 10. února proběhl v naší škole Velký školní karneval pod taktovkou školní družiny, Od čtvrté hodiny odpolední se ve škole začali scházet malí návštěvníci v maskách v doprovodu svých rodičů a blízkých. O průvodní slovo se během tříhodinové akce postarali učitelé Ing. Daniel Otýpka společně
s Mgr. Markétou Martinů.

A tak poslední školní den před začátkem jarních prázdnin si mohly děti ze školky i školy a jejich doprovod zaskotačit, předvést svou masku a společně se pobavit. „Pro všechny byl ve třídách připravený bohatý
doprovodný program určený pro menší i větší. Tombola, občerstvení v kavárně, v tělocvičně zase byla diskotéka. Všude rejdily masky a převleky a bylo moc dobře,“ popisuje karnevalové veselí vedoucí vychovatelka školní družiny Lucie Vávrová, DiS.

Ve čtvrté třídě úřadoval žákovský parlament s připravenými soutěžemi a zábavnými úkoly pod vedením učitelky Mgr. Gabriely Mynářové a asistentky pedagoga Michaely Bačové. Soutěžící si mohli vyzkoušet trefit se malým balónkem do kelímků, vyrobit si samolepku nebo poslepu rozpoznat vybrané věci. Koho honila mlsná, vydal se do kavárničky, o kterou se na hlavní chodbě starala učitelka pracovních činností Mgr. Monika Čempel spolu s aktivními žáky z kroužku Cukrářské a kuchařské dobroty.

„Moc bych chtěla poděkovat všem maminkám, které upekly a připravily dobroty do kavárny. Ruku k dílu přiložili také zaměstnanci školy, a ačkoli to zpočátku tak nevypadalo, jídla bylo nakonec víc než dost. Výtěžek v celkové výši 14 797 Kč doputoval do kasičky Spolku rodičů a přátel školy a bude využit na nákup pěkných cen do soutěží, dopravu pro děti z mateřské školy a žáky základní školy na různé akce a další odměny. Díky patří také panu starostovi Ing. Aleši Mičulkovi za sladkosti věnované do tomboly, DJ Stoupovi, který vystoupil bez nároku na honorář, a všem pracovníkům školy za pomoc při organizaci karnevalu,“ závěrem děkuje ředitelka školy Mgr. Olga Síbrtová s tím, že největší díky si zaslouží Lucie Vávrová, která je tradičně hlavní organizátorkou této společenské akce.

Bc. Hana Horáková


Přednáška Dítě na internetu napověděla rodičům, jaká rizika jejich dětem hrozí na sociálních sítích a v elektronické komunikaci

V pondělí 16. ledna 2023 se uskutečnila ve spolupráci se Spolkem rodičů a přátel školy v prostorách naší základní školy přednáška Dítě na internetu.
„Pozvání přijal Tomáš Velička, ředitel Poradny pro primární prevenci v Ostravě. Beseda byla určena pro rodiče a pedagogy a zaměřovala se na bezpečné chování na internetu. Hlavním tématem byla možná rizika nejen na internetu, ale především na sociálních sítích a v elektronické komunikaci,“ popisuje obsah přednášky zástupkyně ředitelky Mgr. Martina Bílková, která ve škole působí jako metodik prevence rizikového chování a přednášku zorganizovala.
Posluchačům byly vysvětleny klíčové pojmy spojené s internetem a sociálními sítěmi, jako jsou klonované profily, happy slapping, stalking, trolling, kyberšikana, netolismus. Lektor uváděl své zkušenosti získané při práci s dětmi a nabádal k opatrnosti a především informovanosti.
Na závěr doporučil přítomným rodičům využívat aplikaci Family Link a možnost se v závažných případech obrátit na poradnu www.e-bezpeci.cz, kde návštěvníci naleznou podporu v oblasti kyberšikany či dezinformací.
„Poděkování patří panu řediteli Tomáši Veličkovi. Bylo zřejmé, že návštěvníci přednášky odcházeli s nabytými informacemi spokojeni, byť možná trošku překvapeni uváděnými příklady, co vše se může ve virtuálním prostředí stát a k jakým důsledkům může vést nikoliv záměrně nezodpovědné chování, ale spíše neznalost. Nesmím opomenout zmínit také Spolek rodičů a přátel školy, který besedu finančně podpořil,“ děkuje za uspořádanou přednášku ředitelka školy Mgr. Olga Síbrtová.

Bc. Hana Horáková


Návštěva tělocvičny v podání dětí ze školky vždy přináší spoustu pohybu i zábavy

Ve čtvrtek 19. ledna 2023 si děti ze třídy Motýlků opět náramně užily dopoledne v tělocvičně základní školy. Převlékly se do cvičebního úboru, přičemž některé to pojaly jako závod, a pak šup, šup rozhýbat se do tělocvičny!


„Nejdříve jsme se přivítali a potom se děti rozehřály během, rozcvičkou a předváděním pohybů podle pokynů. Takže se tělocvična zaplnila čápy s dlouhýma čapíma nohama, ale běhaly tam i slepičky s krátkým slepičím krokem. Potom jsme děti rozdělily do dvou družstev, ve kterých běhaly slalom mezi překážkami s míčem, házely do branky, vedly míče střídavě pravou a levou nohou a na závěr si vyzkoušely oblíbené kopání do míče a do branky,“ popisuje pohybové aktivity učitelka ze třídy Motýlků Mgr. Renata Dreslerová.


Aby se děti na závěr pořádně vyřádily, vyzkoušely si koulovanou. Zmačkaly novinový papír do kuliček – a už to začalo! Koule lítaly vzduchem, vyhýbej se, seč můžeš!

Bc. Hana Horáková


Děti z naší i bordovické školky zasedly poprvé do školních lavic

Ve čtvrtek 26. ledna 2023 měli prvňáčci tu čest přivítat ve své třídě předškoláky z lichnovské i bordovické mateřské školy. Předškoláci si vybrali mezi prvňáky své kamarády, kteří jim po celou dobu návštěvy byli nápomocní jako jejich parťáci. Všichni se úkolu zhostili velmi statečně a byli na sebe náležitě hrdí. Prvňáčci budoucím školákům ukázali, co vše se už zvládli naučit, a sami je učili číst, psát i počítat.


„Společně jsme vybrali písmenko „EŠ“ jako školák, a to je provázelo po celou dobu výuky. Písmenko jsme nejdříve syčeli jako hadi, poté jsme mu nasadili korunu a následně vzniklo naše zmiňované Š. Zajeli jsme si na výlet mašinkou, kdy si děti zazpívaly a zatancovaly. Ještě je prvňáčci naučili písmeno napsat a následně i vyhledat ve slovech, která jim nejprve přečetli. Předškoláčci byli ohromně šikovní a všechna „eš“ ve slovech objevili,“ pochvaluje si společnou práci se všemi dětmi třídní učitelka prvňáčků Mgr. Kateřina Martinková.


„Po chvilce češtinky jsme se pustili i do počítání. Zde jsme pro změnu jeli autobusem na výlety a počítali cestující. Někteří z předškoláků chtěli zajet k moři, jiní se spokojili se zoo,“ popisuje další aktivity Kateřina Martinková.
Při společné práci panovala mezi dětmi milá a přátelská atmosféra. Věříme, že se díky návštěvě spousta budoucích školáků začala těšit do školy ještě více. A my se na ně naopak budeme těšit u zápisu, protože byli opravdu velmi ššššikovní!

Bc. Hana Horáková


Pozvánka do školy na Velký školní karneval

Naše škola zve všechny děti z mateřské školy, žáky základní školy a rodinné příslušníky na Velký školní karneval, který můžeme v naší základní škole opět uspořádat po covidové odmlce.


Pro návštěvníky bude připravena tombola i bohatý program. Těšit se můžete na diskotéku s DJ Stoupou, kterému tímto děkuji za podporu školy, neboť na akci bude účinkovat bez nároku na honorář. Čekat na Vás bude opět kavárnička s občerstvením. Určitě nachystáme něco dobrého, ale budeme moc rádi, když se zapojíte a také připravíte něco na zub, na čem si pochutnáte a zároveň nákupem podpoříte naše děti prostřednictvím Spolku rodičů a přátel školy. Výtěžek z akce poputuje na podporu školních aktivit pro děti, různé odměny a ceny do soutěží. Touto cestou Vám moc děkuji za pomoc a přízeň.

V prostorách školy bude zajištěn dohled pedagogů, nicméně po dobu akce budou za děti a žáky zodpovídat jejich rodiče či jiný doprovod.

Těšíme se na originální masky, společné setkání i spoustu zábavy.  
Jménem celého týmu zaměstnanců školy Vás zve

Mgr. Olga Síbrtová


Se Sokolem do života: malí sokolíci ze Sluníček si zacvičili s kobylkou Emilkou i opičkou Haničkou

S dětmi ve třídě Sluníček v mateřské škole zahájili celoroční projekt Se Sokolem do života aneb Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky. Obsahem projektu je široká škála činností, do kterých jsou děti zapojovány.

Skládají se jak z procvičování a zdokonalování přirozených pohybových schopností, jako jsou chůze, běh, skoky, házení či chytání, tak ze základů cvičení na nářadí či s náčiním. „Rozšířením nad rámec pohybových aktivit jsou činnosti rozumové a společenské vztahující se k jednotlivým měsícům roku. Cílem projektu je zapojení dětí do pohybových a rozumových aktivit. Plnění úkolů je příležitost brát pohyb jako samozřejmou součást života. Motivací pro děti jsou zvířátka: kobylka Emilka, opička Hanička, ježeček Mareček, veveruška Věruška a beruška Danuška. Zvířátka provází sokolík Pepík,“ popisuje projekt učitelka Sluníček Monika Štěrbová.

Děti se v prosinci seznámily s maskotem sokolíkem Pepíkem a s písní Sportujeme, představily si všechna zvířátka a postavičky, které budou průběžně provázet všemi cviky a různými světadíly.

„První cvičení s kobylkou Emilkou a opičkou Haničkou děti zvládly na jedničku a už si většina z nich zasloužila nálepky ve svých notýscích za úspěšné splnění. Ještě si také vypracovaly první úkoly ve svých pracovních sešitech, které jsou zaměřené na grafomotoriku, předmatematickou gramotnost a oblasti, která se věnuje rozvíjení poznání, nabízí činnosti vhodné pro odpočinkové chvíle mezi cvičením či po něm,“ uzavírá povídání o projektu druhá „sluníčková“ učitelka Bc. Pavlína Boušková.

Na zapojení školy do projektu Se Sokolem do života finančně přispěl Spolek rodičů a přátel školy.

Bc. Hana Horáková


Pozvánka do školy na přednášku Dítě na internetu

Vážení rodiče,
dovolte mi, abych Vás pozvala na besedu na velmi aktuální téma, kterým je Dítě na internetu, kterou pro Vás zajistila Mgr. Martina Bílková, tentokrát v roli metodika prevence rizikového chování. Záměrně jsme zvolili téma, které – alespoň se domníváme – může být pro Vás velmi zajímavé, a zároveň přednášejícího, který se problematikou zabývá a přinese spoustu zkušeností, které nabyl během své práce s dětmi.

Internet se stal každodenní součástí našich životů, včetně životů našich dětí. Co vše děti na internetu zajímá? Jaká jsou rizika sociálních sítí a nejčastější chyby v elektronické komunikaci? Co je to sexting, kybergrooming, kyberšikana, netolismus? Jaká nebezpečí hrozí uživatelům internetu a jak se jim vyhnout? Jak využívat celosvětovou informační síť bezpečně a k vlastnímu prospěchu? Jaké jsou možnosti prevence, co je to Family Link a E-bezpečí?

Na tyto a další otázky odpoví Tomáš Velička, ředitel Poradny pro primární prevenci Ostrava, během devadesátiminutové přednášky spojené s besedou, která se uskuteční v pondělí 16. ledna 2022 v prostorách naší školy a je určena rodičům našich dětí a žáků.

Beseda se uskuteční za finanční podpory Spolku rodičů a přátel školy.

Přihlašovat se můžete prostřednictvím školních e-mailů Vašich dětí, kam jsme Vám zaslali odkaz dne 21. prosince 2022.

Těšíme se na setkání s Vámi.

Mgr. Olga Síbrtová


Vánoční besídka mateřské školy přinesla radost z vystoupení dětí i společného setkání

Naše mateřská škola připravila na úterý 13. prosince 2022 setkání rodičů, prarodičů a dalších příbuzných s dětmi a učitelkami u vánočního stromku. Po dlouhé době způsobené covidovou pauzou tak bylo možné užít si společné odpoledne a podvečer s vystoupením našich nejmenších, diskotékou a zázemím kavárny s vynikajícími dezerty a skvělou obsluhou dětí ze žákovského parlamentu.

„Tentokrát jsme se rozhodli Vánoční besídku uspořádat v prostorách naší školy, kde děti z družinky nazdobily vánoční stromeček v prostorách hlavní chodby. Moc se mi líbí propojení mateřské školy a základní školy a je fajn nacházet příležitosti k návštěvě základní školy pro děti ze školky,“ pochvaluje si koncepci akce ředitelka školy Mgr. Olga Síbrtová s tím, že nakonec se podařilo zapojit díky vystoupení pro mateřinku také školní družinu a díky kavárničce s cukrárnou rovněž školní jídelnu a žákovský parlament.

„Kdo bydlí v bezprostřední blízkosti školy, mohl v prvním prosincovém týdnu zahlédnout z tepla svého domova skupinu malých trpaslíčků, teple oblečených v pestrých bundách, čepičkách a s papučkami v ručkách zachumlaných v rukavicích, jak pochodovali dopoledne do školy a po nějaké době zase zpět do školky,“ popisuje přípravy na akci zástupkyně ředitelky pro mateřskou školu Mgr. Markéta Martinů. Děti z naší školky ze třídy Sluníček a Motýlků tak každé ráno docházely do základní školy, kam si chodily se svými učitelkami pilně zkoušet své vystoupení.

V úterý 13. prosince vše vypuklo. Škola se v odpoledních hodinách otevřela veřejnosti a brzy byl prostor hlavní chodby zcela zaplněn nedočkavými diváky. „Venku se pomalu stmívalo, na obloze se objevovaly první hvězdy, čerstvý sníh jiskřivě zářil a do zaplněných prostor hlavní chodby mezi sedící i stojící návštěvníky vkročilo plno malých andílků, čertíčků a sněhuláčků. Vánoční besídka mateřské školky mohla začít,“ líčí slavnostní předvánoční atmosféru Markéta Martinů.  

Po slavnostním přivítání všech ředitelkou školy se rozezněly pod vedením učitelek mateřské školy vánoční písně, básničky, vánoční pohádka O stromečku a zvířátkách a čertovské tanečky. „Děti z obou tříd školky vytvořily pod vedením svých učitelek opravdu bohatý program. Návštěvníci se spokojeně usmívali, sledovali snahu svých dítek, tleskali nebo se snažili tyto jedinečné okamžiky zachytit na mobil. A i když u některých dětí zapracovala na vystoupení tréma, která při zkoušení vůbec nebyla znát, všichni se snažili děti podpořit – vždyť pro mnohé to bylo první veřejné vystoupení v životě vůbec,“ uvádí Olga Síbrtová.

Po samotném vystoupení dětí z mateřské školy pro ně na oplátku připravila překvapení školní družina. Děti z oddělení Smajlíků nachystaly pod vedením vychovatelky Ing. Alice Červenkové divadelní představení O červené karkulce. Samotný závěr akce pak patřil společnému posezení v kavárničce s cukrárnou a diskotéce.

Chod kavárny zajišťovala učitelka pracovních činností Mgr. Monika Čempel spolu s dětmi ze žákovského parlamentu. O čaj pro děti se postaraly naše kuchařky, ale gró celé nabídky zajistili sami rodiče. „Velké poděkování patří všem z řad rodičů a dalších, kdo se postarali o přípravu dobrot do cukrárny. Bylo neuvěřitelné, jak pestrý výběr jsme díky tomu mohli návštěvníkům nabídnout. Během malé chvíle se podařilo získat bez pár korun šest tisíc, které prostřednictvím Spolku rodičů a přátel školy poputují zpět k dětem z mateřské školy. Za to jsme vždy velice vděční, a proto všem šikovným pekařům a pekařkám děkujeme, stejně jako těm, kteří nákupem v kavárně na tento krásný výtěžek přispěli,“ uvádí ředitelka školy.

„Poděkování patří všem, kdo se na akci jakkoli v podíleli – především našim čtyřem paním učitelkám mateřské školy, které mají největší zásluhu na přípravě vystoupení. Ze základní školy to pak byli za školní družinu paní vychovatelka Ing. Alice Červenková a paní asistentka Jarmila Kociánová, za přípravu kavárny paní učitelka Mgr. Monika Čempel a paní asistentka Michaela Bačová. Poděkování patří také Smajlíkům a dětem ze žákovského parlamentu. Za technickou podporu při ozvučování dětí jak během zkoušek, tak při vystoupení patří díky učitelům Mgr. Ondřeji Švrčkovi a Bc. Michalu Karbanovi. Velkou pomoc jim ochotně poskytl žák páté třídy Jan Babinec, i jemu patří moje díky,“ děkuje Olga Síbrtová a dodává: „Nesmím ale zapomenout na člověka, který celou akci zorganizoval a koordinoval a kterým je má paní zástupkyně Mgr. Markéta Martinů. Bez její angažovanosti by akce, na níž byly propojeny všechny složky naší školy, nikdy nevznikla. Patří jí za to velké poděkování.“

Vánoční besídka byla příjemným společenským zpestřením adventního času. Společné setkávání dětí, rodičů a pedagogů k fungování školy neodmyslitelně patří a my věříme, že i rok 2023 přinese mnoho dalších příležitostí pro budování přátelských vzájemných vztahů mezi školou a rodinou.

Bc. Hana Horáková


Informace o přerušení provozu mateřské školy

Základní škola a Mateřská škola Lichnov, okres Nový Jičín, příspěvková organizace, oznamuje, že po projednání se zřizovatelem bude provoz mateřské školy přerušen v období měsíce ledna 2023, a to od pondělí 9. ledna 2023 do úterý 10. ledna 2023, tj. celkem 2 pracovní dny, ze závažných organizačních důvodů, které znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání. Po dobu přerušení provozu bude dětem odhlášena strava.

Mateřská škola bude v provozu opět od středy 11. ledna 2023.

Děkujeme za pochopení.

Mgr. Olga Síbrtová


Svatá Lucie ve školce ohlásila předškolákům blížící se Vánoce

Těsně před polovinou prosince si děti v mateřské škole připomněly svátek svaté Lucie známým rčením: „Svatá Lucie noci upije, ale dne nepřidá.“ Toto rčení pochází z šestnáctého století, kdy zimní slunovrat skutečně připadal na 13. prosince.


Lucie je nositelkou světla. Svatá Lucie bývá taky spojována s vánočním úklidem. Například v jižních Čechách se Lucie jmenuje Perchta nebo Peruchta. V adventním období obchází stavení a jako Barbora i Mikuláš trestá nehodné a hodné obdarovává. To a jiné zajímavosti se dověděly děti z mateřské školky ze třídy Motýlků.


„Ve čtvrtek 15. prosince jsme si společně nazdobili stromeček a zazpívali si koledy na přání dětí. Bylo vidět, že se děti už hodně těšily na Ježíška. V pátek jsme také popřáli Dankovi k svátku. Děti si rovněž zkoušely postavit vánoční stromeček z PET vršků a dřívek. Moc se jim povedl,“ popisuje další aktivity ze třídy Motýlků jejich učitelka Mgr. Renata Dreslerová.

Bc. Hana Horáková


Jak se uzdravuje stromeček? Děti ve školce to vědí díky Divadélku Koloběžka!

V pondělí 12. prosince 2022 mateřskou školu navštívilo Divadélko Koloběžka se svojí pohádkou na vánoční téma. „Abychom si navodili krásnou vánoční náladu, přijeli k nám na koloběžkách s příběhem Vánoční pohádka. Děti se seznámily s chlapečkem Honzou a holčičkou Haničkou, se kterými společně hledali v lese vánoční stromeček, který museli následně uzdravit,“ popisuje vánoční příběh učitelka ze třídy Sluníček Monika Štěrbová.


Jak se ale takový stromeček uzdravuje? No, přece cvičením a zdravým jídlem! Takže si s ním děti zacvičily a poté jej ozdobily jablíčky a oříšky. Na závěr pohádky se všichni dali do zpívání a rozloučili se známými koledami a s krásně ozdobeným blikajícím vánočním stromečkem.
„Dětem se představení velmi líbilo a věříme, že se díky němu na Ježíška těšily ještě více,“ uzavírá povídání Monika Štěrbová.

Bc. Hana Horáková


Bystré hlavičky ze školky se zúčastnily Logické olympiády

V podzimních měsících proběhla celostátní soutěž Logická olympiáda, v níž nechyběla rovněž kategorie pro mateřské školy. Rodiče předškoláků mohli své děti do soutěže přihlásit a z prostředí domova se této soutěže zúčastnit. Do soutěže se v letošním ročníku zapojilo celkem 1675 malých řešitelů, z toho v našem kraji 191 dětí.


„Jsme velmi potěšeni, že se do soutěže zapojily i děti z naší školky, konkrétně Antonín Boháč, Radim Havel, Vojtěch Klímek, Sofie Lukešová a Michaela Pustějovská. Chtěli bychom zvlášť vyzdvihnout úspěch Michalky Pustějovské ze třídy Motýlků, která byla díky svému umístění na předních místech pozvána na další kolo. To se konalo v Základní škole a Mateřské škole 17. listopadu v Kopřivnici poslední listopadovou středu,“ s potěšením říká učitelka ze třídy Motýlků Ivana Hosová.
Rodiče Míši nám sdělili, že emoce jejich dítka byly velké: „Míša se Logické olympiády v Kopřivnici zúčastnila statečně. Bylo přihlášených dvacet dětí, ale nakonec jich soutěžilo jen jedenáct. Bohužel Míša nedosáhla na své vysněné páté místo a medaili. Nervozita zapracovala. I když ukáply slzičky smutku, že se jí nepodařilo lepší umístění, jak si přála, přesto si krásně užila pocit být ve škole.“ Maminka potvrdila, že byla možná nervózní víc než Míša, jestli to zvládne. S výsledkem jsou nakonec všichni spokojení. Odměna za účast rozzářila tváře všech bystrých hlaviček.


„Všem zúčastněným dětem z naší školky gratulujeme a přejeme dál odvahu a štěstí v podobných soutěžích. Rodičům děkujeme, že tuto možnost svým dětem zprostředkovali. Každá taková zkušenost je výborná,“ uvádí zástupkyně ředitelky pro mateřskou školu Mgr. Markéta Martinů.
Výsledky okresních kol pro kategorii mateřských škol najdete zde.

Bc. Hana Horáková


Informace o přerušení provozu mateřské školy

Základní škola a Mateřská škola Lichnov, okres Nový Jičín, příspěvková organizace, oznamuje, že po projednání se zřizovatelem bude provoz mateřské školy přerušen v období měsíce ledna 2023, a to od pondělí 2. ledna 2023 do pátku 6. ledna 2023, tj. celkem 5 pracovních dnů, ze závažných organizačních důvodů, které znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání. Po dobu přerušení provozu bude dětem odhlášena strava.
Mateřská škola bude v provozu opět od pondělí 9. ledna 2023.
Děkujeme za pochopení.

Mgr. Olga Síbrtová


Poděkování a přání


Děti ze školky potěšily seniory z lichnovského Klubu důchodců

Ve středu 7. prosince 2022 navštívily naše děti ze školky Klub důchodců. Seniorům zazpívaly připravené vánoční písně, koledy a předvedly vánoční pohádku, a zpříjemnily jim tak adventní čas. Všichni si zazpívali společně s dětmi. Za krásné vystoupení byly děti odměněny potleskem a balíčkem dobrůtek.

Ivana Hosová


Čerti i andělé, divadlo i zpěv, spousta vánočních výrobků a společně strávený adventní podvečer. Děkujeme za adventní jarmark

Po dvou letech se konečně uskutečnil adventní jarmark, který pořádala naše škola ve spolupráci se Spolkem rodičů a přátel školy. V pátek 2. prosince 2022 se otevřely dveře vánočně navoněné a nazdobené školy a vítáni byli všichni, kdo si chtěli společně užít počátek adventu. Maminky, tatínkové, ale i babičky a dědečkové, tety a strýcové, či bývalí žáci, ti všichni byli srdečně zváni, aby se pokochali pěknými výrobky, které připravily děti mateřské školy a žáci základní školy pod vedením svých pedagogů. A nejen to! Pokud se návštěvníkům některý výrobek zalíbil, mohli si jej zakoupit, a podpořit tak prostřednictvím SRPŠ naši školu.

Úvodního slova se ujala ředitelka školy Mgr. Olga Síbrtová, která děkovala všem, kteří se na přípravě jarmarku podíleli, a zároveň všechny přítomné vyzvala k tomu, aby si páteční odpoledne po dvouleté covidové pauze společně užili. Poté následoval pestrý program, který orámovala dvě vystoupení: na začátku repríza moderně zpracované pohádky O Červené karkulce v podání dětí ze školní družiny Smajlíků pod vedením vychovatelky školní družiny Ing. Alice Červenkové, v závěru pak premiérové vystoupení školního pěveckého sboru pod vedením učitele hudební výchovy MgA. Jiřího Najvara, který vyvrcholení koncertu zpestřil svou světelnou svetrovou show.

„Zazněla vánoční verze školní hymny a spousta koled a jiných vánočních písní,“ popisuje pěvecké vystoupení zástupkyně ředitelky Mgr. Martina Bílková, která měla organizaci předvánoční akce na starosti s tím, že překvapením celého večera bylo vystoupení Vítka Horečky. „Vítek svým vystoupením překvapil mnohé z nás. Jeho sólo písně Narodil se Kristus Pán ocenilo publikum bouřlivým potleskem a myslím si, že při ní nejedno oko nezůstalo suché,“ dodává s úsměvem Martina Bílková.

Čas mezi vystoupeními mohli hosté vyplnit například návštěvou andělské kavárny, kde je čekala příjemná obsluha „andělek“ ze SRPŠ. „Ze spolupráce se SRPŠ mám radost. Adventní jarmark je jedna z tradičních akcí, kde se spolkem spolupracujeme. Těší mě, že máme ve škole aktivní rodiče, kteří se nebojí přiložit ruku k dílu pro dobrou věc, velmi si toho vážím,“ hodnotí spolupráci Olga Síbrtová.

„Kávičku či zákusek od SRPŠ doplnila výborná zelňačka nebo preclíky z dílny naší školní kuchyně. Většina dětských návštěvníků pak ocenila tradiční čertovský bufet: toasty či párky v rohlíků našich deváťáků sklízely úspěch už během čtvrtečního a pátečního vyučování, kdy ve škole běžely adventní dílny a přípravy na jarmark byly v plném proudu,“ líčí další část jarmarku Martina Bílková.

V prostorách školní jídelny úřadoval také žákovský parlament, který si pro ostatní žáky a děti připravil koutek s tvořením. Skládalo se origami a zdobily perníčky, které upekli žáci čtvrté třídy Veronika Ungerová, Jonáš Cochlar a Leoš Machek.

„Adventní jarmark považuji za moc zdařilou akci. Po dlouhé době se opět podařilo zaplnit školu návštěvníky. Děti se před samotným vypuknutím akce moc těšily, až vše ve škole rodičům a dalším hostům ukáží, případně až jim nabídnou ke koupi vlastnoručně vyrobený dárek či vánoční dekoraci. Děkuji všem, kteří se podíleli na přípravě akce, ale také všem, kteří do školy zavítali. Věřím, že si návštěvníci užili pohodové předvánoční atmosféry a kousíček z ní pak přenesli do svých domovů – třeba v podobě pěkného výrobku, který si ve škole zakoupili. Výtěžek z akce ve výši bezmála 45 tisíc korun je připsán do pokladny SRPŠ a bude určen dětem ze školky a žákům ze školy,“ závěrem děkuje ředitelka školy.

Bc. Hana Horáková


Svatý Ondřej, svatá Barbora i svatý Mikuláš. Všechny tři jsme si připomněli s dětmi ve školce

Ve středu 30. listopadu 2022 se slavilo svatého Ondřeje. „Našemu Onďovi jsme popřáli ve čtvrtek. Zazpívali jsme mu slavnostní píseň a všechny děti si pochutnaly na Bebe řezech. Pranostika říká, když na svatého Ondřeje sněží, sníh dlouho leží,“ vzpomíná známou pranostiku učitelka ze třídy Motýlků Mgr. Renata Dreslerová.

V pátek si ve školce připomněli, že v neděli zapálí druhou adventní svíčku a slaví se svatá Barborka. V pondělí děti donesly větvičky třešní a višní, které si daly do vázy. Uvidíme, jestli jim rozkvetou. Podle pranostiky se říká, že jaké počasí bývá na svatou Barboru, takové bývá až do Vánoc. Anebo také: Je-li na den svaté Barbory mnoho jinovatky na stromech, bude hodně ovoce v budoucím roce.

„A v pondělí 5. prosince 2022 přišla do naší školky návštěva. Kdo? No přeci svatý Mikuláš s anděly a čerty! Děti zazpívaly a zatancovaly a za to dostaly sladkou a zdravou odměnu. A všechny děti slíbily, že budou hodné a budou doma pomáhat,“ připomněla Renata Dreslerová.

A teď už se můžeme pomaličku těšit na Vánoce.

Bc. Hana Horáková


První lekce plavání má školka za sebou a děti už se těší na další

Na středu 30. listopadu 2022 se děti ze školky moc těšily. Čekala je první lekce plavání. A dobrodružství začalo už cestou autobusem! „Pan řidič nás čekal rovnou u školy, kde jsme nastoupili, a poté skvělým způsobem od školy vycouval!“ popisuje učitelka ze třídy Motýlků Mgr., Bc. Renata Dreslerová, DiS., ale hned dodává, že na příští lekci plávání pojedou děti od kostela.

„Po převlečení jsme přišli na bazén, kde nás čekaly lektorky. Pověděly dětem, co se smí a nesmí dělat na bazéně a jaká jsou pravidla. Rozcvička proběhla v malém bazénku, děti cvičily různá zvířátka, jako například krokodýla, kačenku nebo slona. Splývání s deskou jim šlo taky náramně,“ pochvaluje si Renata Dreslerová.

Po zahřátí v sauně paní učitelky pomohly dětem zapnout pásy a nasadit rukávky a děti si vyzkoušely i velký bazén. Dětem se plavání velmi líbilo a už se těší na další lekci. Dohromady vyjedou plavat desetkrát.

Bc. Hana Horáková


Pozvánka: Rolničky, koledy, usměvavé tváře na vánoční besídce dětí ze školky

Vážení rodiče dětí z naší mateřské školy,
srdečně Vás zveme na vánoční besídku dětí mateřské školky, která se bude konat v úterý 13. prosince 2022 tentokrát v prostorách naší základní školy.

Můžete se těšit na milý program svých dětí a žáků školní družiny. Budete mít možnost zpříjemnit si chvíli čajem, kávou a dobrotou připravenou šikovnými maminkami dětí ze školky. Nebude chybět ani možnost si se svým dítětem zatančit.

Výtěžek z vánoční kavárničky bude prostřednictvím SRPŠ použit pro děti mateřské školy. Těšíme se na společné setkání.

Mgr. Markéta Martinů


Informace o přerušení provozu mateřské školy

Základní škola a Mateřská škola Lichnov, okres Nový Jičín, příspěvková organizace, oznamuje, že po pro projednání se zřizovatelem bude provoz mateřské školy přerušen v období měsíce prosince 2022, a to od pátku 23. prosince 2022 do pátku 30. prosince 2022, tj. celkem 5 pracovních dnů. Přerušení provozu se týká obou tříd mateřské školy.

Mateřská škola bude opět v provozu od pondělí 2. ledna 2023.

Mgr. Olga Síbrtová


Informace o omezení provozu mateřské školy

Základní škola a Mateřská škola Lichnov, okres Nový Jičín, příspěvková organizace, oznamuje, že po pro projednání se zřizovatelem bude provoz mateřské školy omezen v pátek 16. prosince 2022. Provoz obou tříd mateřské školy bude do 14:30 hodin. Vyzvedávání dětí je možné od 14:00 do 14:20 hodin, ve 14:30 hodin se mateřská škola uzamyká.

Děkujeme za pochopení.                   

Mgr. Olga Síbrtová


V naší školní jídelně vařil šéfkuchař. A strávníkům moc chutnalo!

Již po několikáté jsme v naší školní kuchyni přivítali milého a usměvavého kuchaře Zbyňka Diatku ze společnosti Podravka – Lagris a. s., který spolu s kolektivem kuchařek připravil pro všechny naše strávníky vynikající menu.

„Na dopolední svačinku jsme s panem kuchařem nachystali bagetku s pomazánkou ze zeleného hrášku ozdobenou zeleninkou a výhonky z hrášku. V poledne na strávníky zase čekala dýňová polévka s rýží, druhý chod byl na výběr ze dvou jídel. Pečené vepřové kotlety se švestkovou omáčkou a špaldovým knedlíkem nebo kutia, což je sladký pokrm s bulgurem a ovocem,“ popisuje pestrost středečního jídelníčku vedoucí školní jídelny Alena Kandráčová a dodává: „Také naše paní kuchařky ocenily společnost příjemného pana kuchaře, se kterým je opravdu radost spolupracovat. Z jídelny byly slyšet i spokojené pomlaskávání dětí, tak doufáme, že u nás Zbyněk Diatka nebyl naposled.“

Na přání dětí přikládáme recepty. Najdete je zde.

Bc. Hana Horáková


Děti ve školce potěšil pan kuchař, ale i advent, který už je tu

Ve středu 23. listopadu 2022 pomáhal ve školní kuchyni vařit oběd také pan kuchař, který navštívil také děti ze školky, aby jim řekl, na jaké jídlo se dnes mohou těšit. Pan kuchař se dětem velmi líbil, protože měl na sobě kuchařský oblek i s čepicí a naléval jim polévku.

V pátek 25. listopadu 2022 si paní učitelky s dětmi ve třídě Motýlků povídaly o svaté Kateřině, pranostikách a blížící se první adventní neděli, která vychází na 27. listopadu. Podle pranostiky bychom mohli očekávat bílé Vánoce. Kateřina na blátě, Vánoce na ledě. Tak uvidíme…

Bc. Hana Horáková


#jsem laskavec: Holky a kluci z prvního stupně a družinek potěšili seniory v Domově Hortenzie

První stupeň základní školy a všechna tři oddělení družinek se zapojili do šestého ročníku celorepublikového happeningu #jsemlaskavec.

„Žáci si vyzkoušeli udělat někomu radost, někoho potěšit a vykouzlit mu úsměv na rtech. Proto vyrobili ve výtvarné výchově a taky v kroužku Tvořílci přáníčka, která vybarvili a napsali do nich pěkné vzkazy. Paní vychovatelka Hanka napekla výborná perníková srdce, které jsme k přáníčkům přiložili. Když se přidal dobrý čajík, byl milý dárek na světě,“ popisuje iniciativu vedoucí vychovatelka školní družiny Lucie Vávrová, DiS., která je hybatelkou opětovného zapojení naší školy do tohoto projektu.

Komu ale byla vyrobená přáníčka určena? „Přáníčka a drobné dárky jsme dovezli seniorům z Domova Hortenzie Frenštát pod Radhoštěm, kde udělala obrovskou radost,“ prozrazuje cíl aktivity vychovatelka Bc. Hana Janečková, která spolu s kolegyní Lucií Vávrovou doručila výrobky dětí na místo určení.

Bc. Hana Horáková


Přijměte pozvání do školy na adventní jarmark s doprovodným programem

Milé děti, vážení rodiče a další přátelé školy,
srdečně Vás zveme do naší školy na tradiční adventní jarmark s nabídkou kulturního programu, který se opět po dvouleté covidové pauze uskuteční v pátek 2. prosince 2022.


Program bude zahájen divadelním představením naší školní družiny – pohádkou O Červené karkulce. Následně můžete strávit příjemný čas nakupováním drobných dárků či vánočních dekorací z našich vánočních dílen, posezením v andělské kavárně, kterou pro nás zajišťuje Spolek rodičů a přátel školy, či smlsnutím něčeho dobrého v čertovském bufetu našich deváťáků. Zábavu pro menší děti připravuje žákovský parlament. Celý program vyvrcholí vystoupením školního pěveckého sboru pod dirigentskou taktovkou učitele hudební výchovy MgA. Jiřího Najvara. Výtěžek z této akce půjde prostřednictvím pokladny SRPŠ zpět k dětem naší mateřské školy a žákům základní školy.
Jsme rádi, že Vás opět můžeme přivítat v prostorách školy a že můžeme společně vykročit do slavnostního předvánočního času.
Škola bude veřejnosti otevřena v 15:45 hodin. Těšíme se na Vaši účast!

Mgr. Olga Síbrtová


Připomínáme: Předvánoční dílničky budou už ve čtvrtek

Vážení rodiče dětí z naší mateřské školy, těšíme se na Vás a Vaše ratolesti už zítra v předvánočních dílnách, které nám připomínají, že advent a vánoční svátky pomalu klepou na dveře.

Mgr. Markéta Martinů


Janíčkovo putování s Motýlky

V úterý 15. listopadu 2022 jela třída Motýlků z naší mateřské školy do Muzea Novojičínska v pobočce ve Frenštátě pod Radhoštěm. Pobočka spustila nový edukační program, který je určený pro předškoláky a nazývá se Janíčkova dobrodružství.

Návštěvu popisuje učitelka ze třídy Motýlků Ivana Hosová: „Přivítala nás paní průvodkyně a ta dětem představila chlapce Janíčka, který bydlel v chaloupce v Trojanovicích. Rozdala dětem listy s úkoly a řekla, že spolu s Janíčkem je budou plnit. Mezi úkoly byly doplňovačky, sudoku nebo děti propojovaly dva trojúhelníky, které pak vytvořily hvězdu. Když měly splněno, kontrolovaly si své výsledky na interaktivní tabuli.“

Dětem se návštěva muzea moc líbila a rády přijedou na návštěvu znovu i s rodiči.

Bc. Hana Horáková


Děti ve školce vědí, že na svatého Martina zima svůj chod začíná

V pátek 11. listopadu 2022 slaví svátek Martin, proto všechny děti a paní učitelky popřály tomuto jmenovci vše dobré. Za malou chvíli navštívil školku svatý Martin.

„Děti už ví, kdo je to tento světec, protože si povídaly nejen o něm, ale i o pranostikách, které se k tomuto dni váží. Pro radost se o něm naučily i básničku, vytvořily koníka technikou tupování barev na papír, hledaly podkovy mezi ostatními obrázky a vybarvovaly portrét svatého Martina,“ popisuje aktivity v mateřské škole učitelka Mgr., Bc. Renata Dreslerová, DiS., s tím, že děti stihly zvládnout i překážkovou dráhu pro zdatné koníky a zazpívat si písničku. V závěru tematického dne si ozdobily kamínky.

„První sněhové nadílky se sice děti zatím nedočkaly, ale zato si užily krásný podzimní den na školní zahradě,“ shrnuje závěrem Renata Dreslerová.

Bc. Hana Horáková


Sladké a voňavé jablíčkohraní, uspávání broučků a veselé divadlo u Sluníček

Měsíc říjen se psal ve znamení barevného podzimního ovoce plné hrátek s ním spojených. „Děti se dozvěděly vše o pěstování ovoce, sklízení, pojmenovaly si části ovoce, ochutnávaly a zkoumaly všemi smysly, počítaly, pokoušely se řadit například jablíčka podle velikosti, přičemž si potrénovaly také předmatematickou gramotnost. Z jablíček a hrušek si vytvořily přírodní razítka, ze kterých vznikaly krásné barevné obrázky,“ popsala edukační činnost učitelka ze třídy Sluníček Bc. Marie Kvitová.

Její kolegyně Monika Štěrbová zase vypráví o tanečních kreacích: „Sluníčka se naučila za doprovodu Orffových nástrojů zpívat píseň Měla babka čtyři jabka, na kterou jsme si s dětmi zatancovali mazurku, a i přes malá škobrtnutí to všechny děti velmi bavilo!“

Jablíčkohraní si děti na závěr zpestřily tak, že si společně upekly jablíčkové záviny zvané štrúdly. A jako sladkou odměnu za skvěle odvedenou práci všech dětí společně ochutnaly voňavou jablíčkovou dobrotu.

Na závěr podzimního měsíce Sluníčka popřála broučkům krásné zimní spaní a rozloučila se s nimi písničkou Mravenčí ukolébavka. Děti pod vedením svých učitelek vyrobily z oříškových skořápek krásné pavoučky, berušky, včeličky a také se naučily básničku o červíkovi Pepíkovi.

A aby se děti dozvěděly o podzimu ještě více, školky dorazilo divadlo Koloběžka, které zahrálo nádhernou pohádku s názvem Co malí medvědi o podzimu nevědí. Dětem se moc líbila a všichni se moc těší na další návštěvu.

Bc. Hana Horáková


Divadlo ve školce: Co malí medvědi o podzimu nevědí

V pátek 21. října 2022 přijelo do naší mateřské školy divadlo Koloběžka, aby uvedlo svou pohádku s názvem Co malí medvědi o podzimu nevědí.

O čem pohádka byla a co nového se z ní děti dozvěděly, prozradila učitelka ze třídy Motýlků Ivana Hosová: „Pohádka vyprávěla o medvídkovi, který se už tak těšil na Zimu a zimní spánek, že posunul hodiny s ročním obdobím. To se ale nelíbilo ostatním zvířátkům – zajdovi Ušajdovi, strejdovi Ježkovi a doktoru Datlovi, a tak hodiny společně opravili. Děti si společně se zvířátky zopakovaly roční období, co důležitého k nim patří a také že každé roční období má svůj čas.“

Dětem se představení moc líbilo a na konci divadelníky odměnily dlouhým potleskem.

Bc. Hana Horáková


Ve škole slavíme nejen Den učitelů. Myslíme i na naše paní uklízečky

Den poděkování v angličtině Thank Your Cleaner Day™ je zvláštní den, který se slaví 19. října každým rokem. Tento den je věnován všem úklidovým pracovníkům, a protože na naší škole jich pracuje hned několik, tak se škola zapojila do tohoto poděkování.

Paní uklízečky netušily, že se pro ně něco chystá a byly do družiny vylákány pod úplně jinou záminkou. „Tady už na ně čekaly děti, ze školní družiny, které si nacvičily taneček na písničku od Karol a Kvida s názvem Bakterie. Na nacvičování jsme měli docela krátkou dobu, ale žáci to zvládli na výbornou,“ popisuje vychovatelka Bc. Hana Janečková.

O další překvapení se postarala učitelka Mgr. Monika Čempel. „Společně s žáky jsme pro paní uklízečky nachystali malé pohoštění, které jim udělalo velkou radost. A obdarovali jsme je i květinami,“ sdílí své dojmy Monika Čempel.

Díky patří i firmě Mary Kay, která věnovala pro paní uklízečky drobné balíčky kosmetiky. Náš skvělý úklidový tým ve složení Věra Dobiášová, Iveta Hubeňáková, Monika Opělová a Eva Večeřáková si za to, jak se bezvadně stará o čistotu a pořádek ve škole, právoplatně užil den poděkování. Jsme rádi, že jsme mohli paní uklízečky s dětmi potěšit a udělat jim radost.

Bc. Hana Horáková


Ve školce děti s rodiči zavřely zahradu a uspaly broučky

Ve čtvrtek 20. října 2022 bylo v naší lichnovské školičce živo. Děti společně s rodiči a učitelkami za svitu podzimního sluníčka symbolicky zavírali zahradu naší mateřské školy. 

Toto zavírání nebylo ale jen tak – nejprve děti musely projít a úspěšně zvládnout úkoly ježka Bodlinky, které byly připravené na šesti stanovištích. Děti si vyzkoušely skákání v pytli, hod šiškou, navlékání korálků z šípků a jeřabin, skládání obrázků z kaštanů, přiřazování správných listů a podzimních plodů ke stromům a přenášení šišky na lžíci. Všechny úkoly se dětem, jejich sourozencům a některým rodičům podařilo zdárně splnit a nasbíraly potřebná razítka na kartičku. A odměna byla sladká – napečené dobroty maminek a babiček a teplý čaj od našich kuchařek. Kdo měl zájem, mohl si na ohništi opéct pro letošek asi posledního buřta. 

Na závěr si všichni společně šli uložit dětmi vyrobené broučky, pavoučky a berušky doprovázené naučenou básničkou. Položili je do vystlané postýlky z mechu a jehličí a k tomu jim všichni za doprovodu ukulele zazpívali Mravenčí ukolébavku. A všichni se už těšíme, až jaro zaklepe na dveře a my je budeme moci společně zase probouzet…

Bc. Marie Kvitová


Den plný vitamínu C – to byl čaj, šípkový!

V úterý 25. října 2022, den před podzimními prázdninami, strávily děti ze školky opravdu zajímavě. „Nejprve jsme si s dětmi povídali, jaký je rozdíl mezi keřem a stromem. Pak jsme se podívali na pohádku: Jak Křemílek a Vochomůrka vařili šípkový čaj. No, a my jsme si ten čaj mohli uvařit také, protože si děti šípky donesly. Povídali jsme si, co všechno potřebujeme k vaření takového čaje a proč musíme být opatrní při práci s horkou vodou. Čaj jsme uvařili, abychom věděli, jak chutnal Křemílkovi a Vochomůrkovi,“ popisuje aktivity dne učitelka ze třídy Motýlků Mgr., Bc., Renata Dreslerová, DiS.

Když začal čaj pomalu chladnout, děti tvořily šípkový keř rozfoukáváním tuše na papíře. Cvičili si nádech a výdech a cílené foukání. A jednoduché to někdy nebylo! Někdy si tuš dělala, co chtěla. Na závěr si děti procvičovaly jemnou motoriku. Mačkaly červený krepový papír do kuliček a lepily na rozfoukanou tuš jako šípky. Děti ještě stačily popřát Terce k svátku. Ta donesla muffiny, které se rozdaly u stolečků, nachystaly se hrníčky a svačinkové pochutnání bylo na světě. Muffiny a šípkový čaj všem chutnal. Ale to už byl čas se jít proběhnout na školní zahradu, protože se děti nemohly dočkat pohádky o Šípkové Růžence, která je čekala po obědě.

Bc. Hana Horáková


Barevný říjnový týden u Motýlků: medvědi, závin a uspávání broučků na školní zahradě

V pondělí 17. října 2022 nás navštívili žáci základní školy s připravenou pohádkou Medvěd, která se dětem líbila. Děti ze školky se už teď těší na další zajímavou pohádku o medvědech Miškovi a Nedvědovi… Jaká asi zažijí dobrodružství příště? „Akce je součástí školního projektu Sedmáci čtou ve školce, který prohlubuje spolupráci naší základní a mateřské školy. Navázali jsme na dobu před covidem, kdy jsme se čtením žáků sedmých ročníku v naší mateřské škole začali,“ uvádí k pohádkovému čtení zástupkyně ředitelky pro první stupeň základní školy a mateřskou školu Mgr. Markéta Martinů. 

Následující den v úterý 18. října 2022 se děti dozvěděly, jak se peče jablkový závin. Strouhaly jablka, míchaly, válely a zdobily, zkrátka pomáhaly při celé přípravě. Závin se opravdu povedl a dětem moc chutnal. Takže se děti dozvěděly, že bez práce nejsou koláče – vlastně závin!

Ve čtvrtek 27. října 2022 děti společně uspaly broučky na školní zahradě. To je akce, kde děti plní úkoly, ale nejen to! Také se opékaly špekáčky. „Zavírání školní zahrady se mohli účastnit také rodiče dětí, takže byla spousta příležitostí pro neformální popovídání a nahlédnutí pod pokličku toho, jak v naší školce s dětmi jejich učitelky pracují,“ uvádí ke společné akci dětí, pedagogů a rodičů Markéta Martinů. 

V závěru týdne přišel zlatý hřeb – divadelní pohádka s názvem Co malí medvědi o podzimu nevědí. Děti divadélko bavilo, bylo vtipné od samého počátku. Nejlepší hláška padla hned na začátku představení, a to při scéně představování medvěda Pupíka, který na sebe prozradil, že se mamince teprve vyklubal z bříška. A na to se ozval malý Ondra: „Ty nejsi vajico!“ O zábavu bylo opravdu postaráno.

Bc. Hana Horáková


Exkurze v záchranné stanici v Bartošovicích byla protkána zábavnými momenty

V pátek 30. září 2022 se děti ze školky společně se svými učitelkami vypravily do Záchranné stanice a Domu přírody v Poodří v Bartošovicích. „Hned první dojem na nás udělala milá paní průvodkyně, která děti s úsměvem přivítala a začala s poutavým výkladem. Zjišťovala, jestli děti ví, co dělat při nálezu zraněného zvířete. Odpovědi byly různé, některé děti si jej chtěly vzít domů, jiné chtěly volat 155,“ popisuje vtipný moment učitelka ze třídy Sluníček Ivana Hosová.

Ale zábavných momentů a komentářů bylo přece jen více: „Jé, vajíčka! Vyklubaly se jim děti! Jé, ty jsou roztomilé!“

„K čemu slouží ve vajíčku žloutek?“ „No, aby se z něho umíchala kuřátka!“

„Proč všichni ptáci tak krásně zpívají?“ „Protože jsou rádi!“

Následoval program zaměřený na ptáky: Od vajíčka k mláděti. V čem jsou ptáci výjimeční, kde si staví hnízda, proč mají samičky jiné zbarvení než samečci, jak vypadá jejích peří – to vše se děti dověděly z interaktivní tabule.

Velký úspěch měla u dětí komentovaná prohlídka venkovních expozic živých zvířat. Děti nahlédly pod pokličku záchranné stanice a seznámili se s jejími pacienty. „Zajímavé bylo nakouknutí do ptačích budek pomocí zrcadel, které ovládala paní průvodkyně. A ke konci expozice děti viděly i vydru říční, která se před dětmi předváděla a paní průvodkyně ukázala její krmení kuřátky. Výlet se nám vydařil, do školky se děti vracely plné zážitků a některé děti říkaly, že se tam chtějí podívat i s rodiči,“ uzavírá povídání učitelka ze třídy Motýlků Monika Štěrbová.

Na závěr si s námi můžete zkusit malý kvíz: Jak poznáte neuvařené vajíčko od uvařeného? Opravdu si myslíte, že to víte? Děti ze školky odpověděly takto: „Vejce roztočte a po zastavení se neuvařené stále točí!“

Paní průvodkyně chtěla vajíčka uklidit a Ondrovi se to moc nelíbilo, a takto reagoval: „To vajíčko si sníte!“ A paní průvodkyně mu odpověděla: „No to si teda taky sním.“ 

Sami vidíte, že úsměvných situací bylo opravdu nespočet.

Bc. Hana Horáková

všechny články v Novinkách MŠ