Novinky MŠ

Nabídka zájmových aktivit a kroužků pro naše předškoláky

Milí rodiče, 
naše mateřská škola připravila na školní rok 2022/2023 pro děti nabídku zájmových útvarů a kroužků. 

Kroužky Veselá pastelka a Školička jsou určeny všem předškolákům, kteří by měli nastoupit do základní školy 3. září 2023. Vřele je doporučujeme. Ideálním výběrem je zapsání do obou. Děti jsou předběžně rozděleny do dvou menších skupin. Přihlašování do kroužků probíhá prostřednictvím vyvěšeného seznamu na nástěnce, kde potvrzujete podpisem souhlas se zapojením svého dítěte do aktivit. 

Zahájení činnosti kroužků je začátkem října.

Veselá pastelka

Každé úterý 14:30–15:00 

(děti jsou předběžně rozděleny na dvě skupiny, seznam je vyvěšen)

Cena: zdarma

Zahájení: 3. 10. 2022

V rámci předškolní přípravy se děti budou zdokonalovat v hudebně-pohybových schopnostech, grafomotorickém znázornění podle rytmu hudby, vyjadřovacích schopnostech, paměti, jemné a hrubé motorice, trpělivosti při práci a soustředěnosti. Příprava spočívá v rovnoměrném a harmonickém rozvoji schopností dětí, které jim později zajistí úspěšnost při osvojování si základů čtení, psaní a počítání.

Přihlašování ve třídě Motýlků.

Vedoucí: Mgr. Renata Dreslerová

Školička

Každá středa 14:30–15:00  

(děti jsou rozděleny na dvě skupiny, seznam je vyvěšen)

Cena: zdarma                                                                                                                      

Zahájení: 5. 10. 2022

V rámci předškolní přípravy se děti budou zdokonalovat v rozumových schopnostech, logickém myšlení, vyjadřovacích schopnostech, matematických představách, zrakové a sluchové percepci, jemné a hrubé motorice, trpělivosti při práci a soustředěnosti. Příprava spočívá v rovnoměrném a harmonickém rozvoji schopností dětí, které jim později zajistí úspěšnost při osvojování si základů čtení, psaní a počítání.

Přihlašování na třídě Motýlků.

Vedoucí: Ivana Hosová

Notičky  

Pro děti od 4 let

Počet dětí 12–15 

Sudé pondělí 14:30–15:00   

Cena: zdarma

Zahájení 3. 10. 2022

Hudebně pohybový kroužek, ve kterém děti budou zpívat s doprovodem rytmických a hudebních nástrojů, zdokonalovat pohybové dovednosti za doprovodu hudby a učit se hudbu znázornit pohybem. Součástí budou také nejrůznější pohybové aktivity, hra na flétnu, dechová cvičení – předcházení respiračních a astmatických projevů dětí. 

Mohou se přihlásit Sluníčka i Motýlci, tabulku k zápisu najdete v šatně Motýlků, nahoře.                                                                                                                                                                              

Vedoucí: Ivana Hosová

Angličtina     

Pro děti od 4 let (bez obtíží ve vývoji řeči)

Počet dětí: 8–12 

Liché pondělí 14:30–15:00  

Cena: zdarma

Zahájení: 10. 10. 2022

Děti se naučí základní pozdravy, poděkování, číselnou řadu, při kreslení obrázků se naučí barvy, názvy některých zvířátek a věcí, dále písničky, básničky. 

Mohou se přihlásit Sluníčka i Motýlci, tabulku k zápisu najdete v šatně Motýlků, nahoře.                                                                                                                                              

Vedoucí: Mgr. Renata Dreslerová

Šachový kroužek       

Pro děti od 4 let 

Počet dětí: 8–14

Každý čtvrtek 14:30–15:00

Cena: zdarma

Zahájení: 3. 10. 2022

Proč hrát šachy? Šachová hra rozvíjí logické i kritické myšlení, paměť, čtenářské i matematické dovednosti, kreativitu, trpělivost, vytrvalost, zlepšuje koncentraci, sociální dovednosti, učí řešit problémy a mnoho dalšího. 

Mohou se přihlásit Sluníčka i Motýlci, tabulku k zápisu najdete v šatně Motýlků, nahoře. 

Vedoucí: Bc. Michal Karban, učitel naší ZŠ

Mgr. Markéta Martinů


Měsíc červen ve třídě Sluníček

Poslední měsíc letošního školního roku měla mateřská škola nabitý pestrým programem. Vše začalo ve středu 1. června 2022, kdy děti se svými učitelkami vyrazily na Den dětí do Muzea vystěhovalectví, kde pro ně bylo nachystané zajímavé povídání o dinosaurech s ukázkou několika plyšových dinosaurů, ale také voňavé dárečky v podobě perníčků sluníček. Překvapení si pro děti nachystaly také paní učitelky, které udělaly radost drobným dárečkem, pexesem, omalovánkou, sešitkem s úkoly a dobrůtkou. 

„Nelenili jsme a v červnu jsme pokračovali v přípravách na vystoupení ke Dni obce. Takže písnička Čáp letí přes moře a Šou od Čiperků zaznívalo ze všech koutů školky,“ směje se učitelka ze třídy Sluníček Ivana Hosová. Děti nacvičování a poté i samotné vystoupení moc bavilo a premiéra se jim velice povedla.

V polovině měsíce se Sluníčka i Motýlci vydali na výlet do Ostravy do Dinoparku. Tam děti mimo jiné procházely přes krkolomnou lávku, na které je vítal visící Pterodaktyl, a najednou se před mini otevřel svět dinosaurů. „Kochali jsme se nejen pohyblivými modely dinosaurů v životní velikosti, ale také jsme mohli porovnat velikosti končetin a stop různých dinosaurů ve srovnání s člověkem. Nasedli jsme také do Dino expresu, který nás vezl nejen mezi dinosaury s komentovaným výkladem, ale i blízko doutnající sopky a byli jsme svědky nehody letadla a narození dinosauřího mláděte, které si ti nejodvážnější z nás mohli pohladit,“ prozrazuje zajímavosti z výletu učitelka Bc. Marie Kvitová. Parádní výlet byl zakončen představením ve 4D kině s názvem „Zachraňte mládě“. Domů všichni odjížděli unavení, ale plní zážitků!

Výletníci se vydali do blízkého Frenštátu pod Radhoštěm na výstavu Fenomén Igráček, kde se seznámili s historií a výrobou těchto figurek. Mohli si zajezdit s autíčky a vyhrát s mnoha figurkami Igráčků. Nakonec každé z dětí dostalo bílou figurku Igráčka, kterou si mohly děti nabarvit, nazdobit a vyšperkovat dle vlastní fantazie a odnést na památku domů.

„Ke konci měsíce jsme se také rozloučili s našimi kamarády předškoláky, kteří po prázdninách budou navštěvovat základní školu. Za všechna Sluníčka jim přejeme hodně úspěchů ve škole a určitě nás potěší, když k nám někdy zavítají na návštěvu,“ uzavírá Ivana Hosová.

„Za kolektiv mateřské školy bychom Vám i Vašim dětem chtěli popřát vydařené prázdniny plné sluníčka a krásných zážitků a v dalším školním roce se budeme těšit nejen na známé tváře, ale i na všechny nováčky,“ přejí paní učitelky ze třídy Sluníček. 

Bc. Hana Horáková


Červen u Motýlků ode Dne dětí po rozloučení s budoucími školáky

Červen u Motýlků začal oslavou Dne dětí, jenž se slaví první červnový den. V Muzeu vystěhovalectví měla Mgr. Alena Dobečková pro děti k příležitosti oslav připravenou výstavu plyšových dinosaurů. Co Motýlci zažili, shrnuje jejich učitelka Monika Štěrbová: „Slavili jsme narozeniny Aničky a děti vyrobily papírové kornoutky se zmrzlinou a taky koláž, na které pracovaly ve skupinách. Koláž zobrazovala naši školku a její okolí a nyní jsou tato krásná díla vystavena v naší třídě.“

V dalším týdnu si paní učitelky s dětmi povídaly o zvířatech v zoo. Zábavou pro děti byla výroba žiraf z ruliček papíru, které nabarvily, dozdobily a nalepily hlavičku. V sobotu 11. června byl pro celou lichnovskou školku velký den. Všechny děti a žáky čekalo vystoupení na Den obce, na které všichni pečlivě trénovali – a děti z mateřské školky jakbysmet. „Chci pochválit všechny paní učitelky a paní asistentky, které se na nácviku podílely,“ říká vedoucí učitelka Mgr., Bc. Renata Dreslerová, DiS., a s pochvalou dodává: „I pro samotné děti to byla velká zkouška, ve které obstály na jedničku s hvězdičkou! Byly moc šikovné!“

Hned následující pondělí čekala na děti výstava v místním Muzeu vystěhovalectví, tentokrát na téma okolních obcí. Zajímavé byly odpovědi dětí na otázky: Proč se Kopřivnice jmenuje Kopřivnice? Zaznívaly různé odpovědi, ale nejlepší z nich byla tato: Protože tam rostou kopřivy.

Ve čtvrtek 16. června byl také velký den: na děti čekal školní výlet do Dinoparku v Ostravě. Celý týden paní učitelky vymýšlely tvořivá témata právě s dinosaury. „Děti si obtiskly dlaň, ze které následně vznikl dinosaurus, namalovaly také chrlící sopku, dokreslily různý divoký porost. Děti se na výlet pak těšily ještě více – až uvidí ty opravdové dinosaury,“ popisuje aktivity dětí Monika Štěrbová. 

Nastal velký den, kdy všichni společně docestovali autobusem do ostravského Dinoparku. Děti si prošly stezku po mostě, vedle kterého byl Pteranodon a Pterodaktyl, také navštívily 4D kino – cítily vítr ve vlasech a mohly si skoro sáhnout na 3D dinosaury. „Kino se dětem líbilo asi nejvíce a náramně si ho užívaly s velkým nadšením,“ shrnuje největší zážitek z výletu Renata Dreslerová.

Poslední týdny před prázdninami stihli Motýlci navštívit výstavu Igráček v Kulturním domě ve Frenštátě pod Radhoštěm. Děti se dověděly o historii této figurky, jak vypadala kdysi a dnes. Největší úspěch měla u dětí autodráha a tvorba vlastního Igráčka, kterého si směly odnést domů.

„Ve čtvrtek 23. června nás čekalo slavnostní Pasování předškoláků na školáky. A protože nám počasí přálo, celá slavnost mohla proběhnout na školní zahradě. Děti vystoupily s krátkým programem básní a písní a poté následovalo pasování. Závěrem bylo opékání špekáčků a volná zábava: dětská diskotéka či skákání přes gumu a nesměl chybět fotbal, kdy se i tatínkové zapojili do záchrany dvou fotbalových míčů uvězněných na stromě. Všem budoucím prvňáčkům přejeme hodně zdaru při nástupu do školy,“ uzavírá červnové povídání Renata Dreslerová. A protože do konce června zbývalo už jen pár, zato slunných dnů, zůstávaly děti nejraději na školní zahradě, kde odpočívaly na dekách pod slunečníkem, koupaly se v bazénku, kreslily křídami, stavěly z písku a kamínků různé stavby.

Dětem z Motýlků přejeme pěkné prosluněné prázdniny s mořem zážitků!

Bc. Hana Horáková


Už od počátku školního roku byli žáci lichnovské školy seznámeni s tím, že je čeká nelehký úkol. Ten spočíval v tom, že každá třída měla na Den obce nacvičit vystoupení. 

Už od počátku školního roku byli žáci lichnovské školy seznámeni s tím, že je čeká nelehký úkol. Ten spočíval v tom, že každá třída měla na Den obce nacvičit vystoupení. 

„Chtěli jsme na této velké akci připomenout 60. výročí od otevření nové školy v Lichnově a moc jsme se těšili. Poslední covidová léta nám moc neumožňovala společné setkávání se, a tak bylo veřejné vystoupení pro nás vzácnou příležitostí důstojně oslavit „kulatiny“ naší školy,“ uvádí k vystoupení na Dni obce ředitelka školy Mgr. Olga Síbrtová.  

Zadání bylo jasné, ale nebylo to jen tak! Potřebovali jsme nějakou kostru představení. A tu společně sestavily pedagožky Mgr. Monika Čempel a Lucie Vávrová, DiS., které se držely historického kontextu posledních šedesáti let a k tomu pak dolaďovaly i doprovodnou hudbu. Celé představení pak propojila ještě češtinářka Mgr. Gabriela Mynářová, která pro naše dvě šikovné průvodkyně Terku Kostelníkovou ze sedmičky a Evču Janečkovou z VIII. B napsala scénář. K tomu však byla nutná velká potřeba času, setkání, diskusí a ladění do posledního detailu.

A od počátku druhého pololetí se začalo nacvičovat. Každá třída se nacvičování zhostila podle svého. Žákům prvního stupně pomáhaly jejich učitelky, asistentky, ale i vychovatelky. Ve školce děti také vedly jejich paní učitelky.  Na druhém stupni jsou ale žáci samostatní, a tak si vystoupení vzali do svých rukou. Jejich druhostupňoví učitelé jim však byli vždy nápomocni. Od počátku chtěli žáci ukázat, že i přes některé nezdary to opravdu zvládnou! A přesně o tom se přesvědčili hned na dvou velkých zkouškách v tělocvičně a jedné generální zkoušce na pódiu, které zorganizovala zástupkyně ředitelky Mgr. Martina Bílková, hlavní koordinátorka celého vystoupení.

Sobota 11. června 2022 – nastává den D. A jako by se zastavil čas. V hledišti to šumí, rodiče přišli zhlédnout představení svých ratolestí, o kterém doma často mluví. Žáci a pedagogové schovaní v kulturním zařízení zažívají poslední známky nervozity. A pak vše začne a jedna třída za druhou odcházejí vystoupit a ukázat, co všechno za poslední tři měsíce nacvičili. 

Za sebe můžeme říct, že svou pílí, ale i nabytými schopnostmi jsme dokázali mnoho: setkali jsme se se skřítky, dali si pomádu do vlasů a pivo, přečetli pár knih, postavili jsme stan, přesvědčili jsme se, že fotbal je součástí našeho života, poupata opravdu vykvetla a že waka waka není jen silná stránka Shakiry… Upekli jsme buchty – a nezáleží na tom, jestli jsi holka nebo kluk, protože je to fuk. Ve svém trezoru jsme objevili i velké rebely, kteří oznámili, že brzy bude konec školního roku, vzpomněli jsme si na holky z naší školky, vnesli jsme do vystoupení nové taneční kroky v podobě Jerusalemy, která symbolizuje jednotnost… A čáp? Ten díky představení našich nejmenších dětí z mateřské školy opravu přes moře přiletěl zase k nám do školy na komín.

„Čápi se objevili i v závěru vystoupení – ve slovech hymny, která měla na Dni obce premiéru. Byl to takový dárek našich dětí a pedagogů škole k šedesátinám. Slova vymysleli sami žáci z jednotlivých tříd. Vše následně zkomponoval náš učitel hudební výchovy Jiří Najvar. Ve třídách se hymna secvičila a zazněla z úst všech vystupujících dětí i pedagogů jako třešnička na dortu našeho vystoupení v jeho závěru,“ popisuje ředitelka školy s tím, že právě slova „S úsměvem a se zpěvem…“ pro název celého vystoupení byla použita ze školní hymny. 

Dojmy a ovace byly velké. Publikum tleská za každým představením a my se těšíme z velkého úspěchu. A slovy deváťáků, kteří své dojmy popsali následovně, se loučíme: „I když jsme si mysleli, že jsme chybovali, tak v sobotu nebylo nic poznat a hezky jsme to zvládli a užili jsme si to!“

Z vystoupení jsme si zajistili také záznam, který přinášíme všem, kdo by si rádi připomněli oslavy šedesátin školy. Najdete ho zde

Velké díky patří všem dětem, žákům a rodičům, kteří se na vystoupení podíleli. Za organizaci a pomoc při nacvičování díky všem pedagogickým pracovníkům, zejména třídním učitelům. Nemalé díky také patří také správci sítě Bc. Janu Rekovi za technickou podporu. Za zajištění pohoštění pro návštěvníky děkujeme našim skvělým kuchařkám Aleně Kandráčová, Janě Jalůvkové, Ludmile Tichavské a Martině Vaňkové, které zajistily na Dni obce stánek. Zde se neprodávalo jen něco na zub, ale také pamětní výroční medaile z dílny naší výtvarnice Mgr. Petry Stoklasové. Výtěžek z této akce ve výši 12 861 Kč poputuje prostřednictvím SRPŠ k našim dětem!  

Děkujeme také vedení školy, především Martině Bílkové, Monice Čempel a Lucii Vávrové, za zajištění hladkého průběhu akce. A v neposlední řadě velké díky patří představitelům obce – panu starostovi Ing. Aleši Mičulkovi a místostarostovi Stanislavu Kellerovi za poskytnutí prostoru a zajištění technického zázemí.

Bc. Hana Horáková


Informace o omezení provozu mateřské školy

Vážení rodiče, 
v úterý 30. srpna 2022 bude ze závažných organizačních důvodů po projednání se zřizovatelem omezen provoz naší mateřské školy dle § 3 odst. 2 vyhlášky 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání. Provoz bude zajištěn pouze do 12:00 hodin. Prosíme, abyste si tento den své děti vyzvedli v čase od 11:30 do 12:00 hodin. Ve 12:00 hodin se mateřská škola uzamyká. 

Děkujeme za pochopení.

Mgr. Olga Síbrtová


Informace o cenách stravného pro školní rok 2022/2023

Vážení strávníci, 
vzhledem k rostoucím cenám potravin na trhu zvyšuje školní jídelna od 1. září 2022 cenu stravného. Prosíme o navýšení inkasního limitu pro obědy v základní škole na 800 Kč, pro dopolední svačiny na 600 Kč a pro stravné v mateřské škole na 1100 Kč. Platba na září proběhne k 20. srpnu 2022. 

Více informací naleznete zde a zde.

Děkujeme za pochopení. 

Alena Kandráčová


Předškoláci z Lichnova i Bordovic navštívili školu. Těší se po prázdninách do školních lavic

Ve středu 15. června 2022 se uskutečnilo setkání budoucích prvňáčků v naší základní škole. Školu navštívily děti z mateřské školy z Lichnova a také děti z mateřské školy z Bordovic, které do Lichnova přijely autobusem. „Děti, které po prázdninách nepůjdou do školy, zůstaly na školní zahradě, kde měly o zábavu postaráno. Kreslily křídami a také jezdily na odrážedlech,“ upřesňuje program vedoucí učitelka mateřské školy Mgr. Renata Dreslerová, DiS. 

Zatím v základní škole budoucí školáky přivítaly paní učitelky Mgr. Markéta Martinů a Mgr. Kateřina Martinková. „Děti se posadily do lavic, přivítaly se a představily. Pro uvolnění atmosféry si zahrály hru Škatulata, která se jim moc líbila a zkusily zazpívat písničky, které znají ze školky,“ popisuje činnosti ve školních lavicích Renata Dreslerová. 

Ani potom nenastala nuda: děti četly podle obrázků a hádaly, jaké obrázky paní učitelka vyměnila. A s kytarovým doprovodem si společně zazpívaly písničku Čáp jede v kočáře, na kterou navazovala obrázková hra a grafomotorická cvičení: nejdříve děti nakreslily hnízdo, potom vajíčka a nakonec čápa. „Na závěr setkání děti navštívily první třídu. Všem se setkání moc líbilo a my přejeme budoucím prvňáčkům hodně zdaru do očekáváného prvního školního roku,“ uvádí jejich budoucí třídní učitelka Kateřina Martinková.

 Bc. Hana Horáková


Informace o úředních hodinách v době prázdnin

Vážení, 
úřední hodiny v období letních prázdnin během měsíců července a srpna 2022 jsou stanoveny takto:

  • pondělí 7:30 až 8:30 hodin;
  • středa 15:30 až 17:00 hodin. 

K dispozici Vám bude naše administrativní pracovnice Lucie Strakošová na sekretariátu školy (tel. číslo: 556 855 031, e-mail: skola@zslichnov.cz). 

Děkujeme za pochopení.

Mgr. Olga Síbrtová


Den rodiny, projektové dny a návštěva kouzelníka. Takový byl květen u Sluníček

V květnu si ve třídě Sluníček připomínali svátek všech maminek. Maminkám děti vyrobily srdíčkovou záložku do knížky a obrázek s vlastnoručním podpisem, které napsaly starší děti. Všichni se naučili píseň Mamince a s blížícím se svátkem Dne rodiny si také povídali o rodinách. Kamarádi ze třídy se seznámili s členy rodiny a představili si je na donesené fotografii.

Paní učitelka Bc. Marie Kvitová popisuje další aktivity, které se v květnu ve třídě Sluníček uskutečnily: „Podnikli jsme také výlet autobusem do Příbora na hudební písničkové představení Večerníčkovy hity, kde jsme si to pořádně užili, tancovali jsme a zpívali. Během celého měsíce jsme se také vzdělávali a objevovali něco nového, a to díky projektovým dnům. Nejdříve nás navštívil pan Boháč, zdejší myslivec, který nám poutavě představoval základy myslivosti, donesl na ukázku vypreparovaná zvířata a jelení parohy. Každé z dětí si mohlo parohy potěžkat a všechna zvířata osahat. Taky se z nás stali malí zahradníci díky paní Klímkové, se kterou jsme společně zasazovali sazeničky kedlubnu, salátu a semínka ředkviček. O vše se vzorně staráme, pečlivě zaléváme a snad brzy i něco sklidíme! A jako poslední se nám představil pan truhlář Novák se svým nářadím, které potřebuje pro práci. Pověděl nám, že není dřevo jako dřevo a že existuje mnoho druhů dřev, ale každé se hodí na něco jiného. Děti mu zkoušely říct, co všechno kolem nás je dřevěné nebo dřevo obsahuje. Nakonec si každý zkusil zatlouct hřebík (bodlinku) do připraveného ježka, kterého nám pan truhlář vyrobil a daroval.“

Na závěr měsíce se děti těšily na návštěvu pana kouzelníka Kellnera. Byly doslova vtáhnuty do světa čar a kouzel! Žasnuly nad číslem s tancujícím kapesníkem. A několik odvážlivých pomocníků dostalo na památku i kartičku s fotkou a podpisem.

Květen byl plný různých zážitků, objevování, ale také tvoření, oslav, zpěvu a nácviku tance na blížící se vystoupení na Den obce, ale o tom zase příště… Vaše Sluníčka.

Bc. Hana Horáková


Měsíc květen ve třídě Motýlků

Měsíc květen je znám jako měsíc lásky. Ve třídě Motýlků probíhal květen ve znamení: Máme se rádi! Nejprve děti začaly společně třídit odpadky a k tomu se naučily básničku Třídíme odpad. Na oslavu Dne matek vyrobily květinku z recyklovatelného materiálu, aby potěšily své maminky. V dalším týdnu si děti měly přinést fotky své rodiny. Podle fotky pak měly nakreslit obrázek, který pak paní učitelky umístily na plot u školky. Podle fotek si společně povídali, čím se živí moje maminka a tatínek a co všechno potřebují pro svou práci.

Ve čtvrtek 12. května 2022 se všichni vydali do Kulturního domu v Příboře na Večerníčkové hity. „Zazněly písně z pohádek Včelí medvídci, Nekonečný příběh, Kocour Modroočko. Dětem se představení moc líbilo, také si u toho zatancovaly. 

Další týden v pátek 20. května 2022 nás navštívil myslivec pan Mojmír Boháč, který dětem povídal o lesních zvířátkách, donesl vycpaniny ptáků a zvířat. „Na začátku projektového jsme si s dětmi povídali o zvířatech a významu myslivce v lese. Děti vymalovaly obrázek a spočítaly rozdíly, dokreslily druhou polovinu lesa. Zazpívaly si písničky Skákal pes a Na tý louce zelený s doprovodem a zhlédly pohádky Jak víla Amálka nechala stát myslivce Mušku v lese a O hajném Robátkovi. Pan Boháč přišel tematicky oblečený a dětem povídal o zvířatech, ukázal jim vycpaniny ptáků – tetřeva, sovu, káně, kachnu – ale i dalších zvířat, taky parohy jelena a kůži prasete,“ popisuje zajímavý projektový den učitelka Monika Štěrbová.

Pan Boháč se ještě rozpovídal o životě zvířat v lese, jejich potravě, změně zbarvení v létě a zimě, charakteristických znacích, jak myslivci pečují v zimě o zvířata. Taky zmínil zajímavosti v chovu zvířat a ptáků. Pan Boháč poděkoval dětem, že na podzim pomáhají se sběrem kaštanů a žaludů pro zvířátka na zimu. Děti byly moc zvídavé a téma je opravdu zajímalo, dokonce se pana myslivce vyptávaly! Pan Boháč dětem předvedl zvuk vábítek pro lišku, zajíce, křik kolouška. A také dětem ukázal tematické obrázky lesní zvěře s pojmenováním celé rodiny a ukázal dětem knihu s loveckými psy, která se líbila.

V posledním květnovém týdnu si děti zahrály na stavitele. V úterý proběhl projektový den s panem Slívou z MAP ORP Frenštát. Hned ve čtvrtek navštívila školku paní Klímková, která dětem vyprávěla o sázení. Poslední květnový den ve školce ukončili oslavou Dne dětí, a to s kouzelníkem. Manželé Kellnerovi předvedli opravdu zajímavá kouzla. Z ploché desky vytahovali barevné růže, ze dvou šátku udělali jeden. A přidaly se i děti. Marian s Aničkou si zkoušeli vyčarovat mince. Štěpánek zase zkoušel mizející náprstek. Největším překvapením byla vykouzlená holubice a tancující bílý kapesník, kterým celé vystoupení bylo ukončeno. Květen v duchu lásky se ve školce opravdu vydařil.

Bc. Hana Horáková


Pozvánka na odpoledne s programem pasování předškoláků

S potěšením Vás zveme na akci naší mateřské školy nazvanou Pasování na školáka. To se uskuteční ve čtvrtek 23. června 2022 v 15 hodin v areálu školní zahrady v mateřské škole. 

Kdyby počasí překvapilo deštěm, akce se uskuteční v prostorách třídy Motýlků. Za každé situace se však můžete těšit na bohatý program a zábavné odpoledne. Dočkáte se vystoupení dětí z obou tříd, opékání buřtů nebo dětské diskotéky. 

Na všechny se těší paní učitelky a děti ze tříd Sluníček i Motýlků.

Bc. Hana Horáková


Poděkování Spolku rodičů a přátel školy za organizaci akce Čím budu, až vyrostu

Spolek rodičů a přátel školy při naší mateřské a základní škole ve spolupráci se Sborem dobrovolných hasičů Lichnov uspořádal v sobotu 14. května na hřišti v Bordovicích akci pro děti nazvanou Čím budu, až vyrostu. Na děti čekala stanoviště, u kterých si mohly vyzkoušet různé profese: lékaře, hasiče, malíře, letušku, učitelku a další. Do připravených her se zapojilo 147 dětí, akci celkově navštívily zhruba tři stovky lidí. 

Mé poděkování patří všem jednotlivým členům SRPŠ, kteří se podíleli na organizaci, dále pak Obci Bordovice a místním fotbalistům za možnost uspořádat odpoledne pro děti na zdejším hřišti a využít bufet. Poděkování patří také všem účastníkům, kteří přispěli dobrovolným vstupným či nákupem občerstvení do kasičky SRPŠ. Celkový výtěžek se vyšplhal na 15 930 Kč, tato částka poputuje na podporu dětí a žáků naší školy. Mám velkou radost ze zdařilého počinu a děkuji za něj!

Mgr. Olga Síbrtová


Škola zve budoucí prvňáčky a jejich rodiče na společné první setkání

Vážení rodiče budoucích prvňáčků, 
naše škola pořádá první společné setkání našich budoucích žáků, které se uskuteční v úterý 21. června 2022 od 15 hodin v prostorách školy. Děti budou mít příležitost poznat se navzájem, seznámit se nejenom mezi sebou, ale také se svou budoucí paní učitelkou, která je bude provázet první třídou. 

Věříme, že díky tomuto setkání se budou do školy ještě více těšit a ztratí veškeré případné obavy ze všeho nového, co je čeká.

Mgr. Olga Síbrtová


Děti přinesly radost seniorům z frenštátského Domova Hortenzie

K Mezinárodnímu dni rodiny připravila školní družina společně s mateřskou školou dárečky pro seniory z Domova Hortenzie ve Frenštátě pod Radhoštěm. 

Děti ze školky vyrobily seniorům srdíčkové zápichy. 

„Žáci ve školní družině společně se svými vychovatelkami a asistentkami připravili minidárečky obsahující perníčky, čtyřlístek pro štěstí a ovocný čaj. Perníčky napekla naše nová posila týmu, vychovatelka Bc. Hana Janečková, která působí v družince Tygříků. Díky patří i mateřské škole a také všem dalším, kteří se na tomto dni podíleli. Těšíme se na další spolupráci,“ pochvaluje si spolupráci vedoucí vychovatelka školní družiny Lucie Vávrová, DiS. 

Drobnůstky pro radost byly osobně předány do Domova Hortenzie.

Bc. Hana Horáková


Interaktivní výstavu Vědnice můžete zažít ve Frenštátě pod Radhoštěm

V rámci oslav Dne města Frenštátu pod Radhoštěm můžete zhlédnout interaktivní výstavu zaměřenou na vědomosti. Oslavy se uskuteční v pátek 10. června 2022 na náměstí Míru a výstava bude otevřena po celou dobu konání Dne města. 

A na co se můžete těšit? Naleznete svou rovnici, postavíte most bez pomocí hřebíků a šroubů nebo si postavíte Lysou horu. Jsou zváni všichni rodiče s dětmi, ale i školy a školky! Projekt je pod záštitou Místního akčního plánu ORP Frenštát pod Radhoštěm.

Bc. Hana Horáková


všechny články v Novinkách MŠ