Novinky MŠ

Návštěva tělocvičny v podání dětí ze školky vždy přináší spoustu pohybu i zábavy

Ve čtvrtek 19. ledna 2023 si děti ze třídy Motýlků opět náramně užily dopoledne v tělocvičně základní školy. Převlékly se do cvičebního úboru, přičemž některé to pojaly jako závod, a pak šup, šup rozhýbat se do tělocvičny!


„Nejdříve jsme se přivítali a potom se děti rozehřály během, rozcvičkou a předváděním pohybů podle pokynů. Takže se tělocvična zaplnila čápy s dlouhýma čapíma nohama, ale běhaly tam i slepičky s krátkým slepičím krokem. Potom jsme děti rozdělily do dvou družstev, ve kterých běhaly slalom mezi překážkami s míčem, házely do branky, vedly míče střídavě pravou a levou nohou a na závěr si vyzkoušely oblíbené kopání do míče a do branky,“ popisuje pohybové aktivity učitelka ze třídy Motýlků Mgr. Renata Dreslerová.


Aby se děti na závěr pořádně vyřádily, vyzkoušely si koulovanou. Zmačkaly novinový papír do kuliček – a už to začalo! Koule lítaly vzduchem, vyhýbej se, seč můžeš!

Bc. Hana Horáková


Děti z naší i bordovické školky zasedly poprvé do školních lavic

Ve čtvrtek 26. ledna 2023 měli prvňáčci tu čest přivítat ve své třídě předškoláky z lichnovské i bordovické mateřské školy. Předškoláci si vybrali mezi prvňáky své kamarády, kteří jim po celou dobu návštěvy byli nápomocní jako jejich parťáci. Všichni se úkolu zhostili velmi statečně a byli na sebe náležitě hrdí. Prvňáčci budoucím školákům ukázali, co vše se už zvládli naučit, a sami je učili číst, psát i počítat.


„Společně jsme vybrali písmenko „EŠ“ jako školák, a to je provázelo po celou dobu výuky. Písmenko jsme nejdříve syčeli jako hadi, poté jsme mu nasadili korunu a následně vzniklo naše zmiňované Š. Zajeli jsme si na výlet mašinkou, kdy si děti zazpívaly a zatancovaly. Ještě je prvňáčci naučili písmeno napsat a následně i vyhledat ve slovech, která jim nejprve přečetli. Předškoláčci byli ohromně šikovní a všechna „eš“ ve slovech objevili,“ pochvaluje si společnou práci se všemi dětmi třídní učitelka prvňáčků Mgr. Kateřina Martinková.


„Po chvilce češtinky jsme se pustili i do počítání. Zde jsme pro změnu jeli autobusem na výlety a počítali cestující. Někteří z předškoláků chtěli zajet k moři, jiní se spokojili se zoo,“ popisuje další aktivity Kateřina Martinková.
Při společné práci panovala mezi dětmi milá a přátelská atmosféra. Věříme, že se díky návštěvě spousta budoucích školáků začala těšit do školy ještě více. A my se na ně naopak budeme těšit u zápisu, protože byli opravdu velmi ššššikovní!

Bc. Hana Horáková


Pozvánka do školy na Velký školní karneval

Naše škola zve všechny děti z mateřské školy, žáky základní školy a rodinné příslušníky na Velký školní karneval, který můžeme v naší základní škole opět uspořádat po covidové odmlce.


Pro návštěvníky bude připravena tombola i bohatý program. Těšit se můžete na diskotéku s DJ Stoupou, kterému tímto děkuji za podporu školy, neboť na akci bude účinkovat bez nároku na honorář. Čekat na Vás bude opět kavárnička s občerstvením. Určitě nachystáme něco dobrého, ale budeme moc rádi, když se zapojíte a také připravíte něco na zub, na čem si pochutnáte a zároveň nákupem podpoříte naše děti prostřednictvím Spolku rodičů a přátel školy. Výtěžek z akce poputuje na podporu školních aktivit pro děti, různé odměny a ceny do soutěží. Touto cestou Vám moc děkuji za pomoc a přízeň.

V prostorách školy bude zajištěn dohled pedagogů, nicméně po dobu akce budou za děti a žáky zodpovídat jejich rodiče či jiný doprovod.

Těšíme se na originální masky, společné setkání i spoustu zábavy.  
Jménem celého týmu zaměstnanců školy Vás zve

Mgr. Olga Síbrtová


Se Sokolem do života: malí sokolíci ze Sluníček si zacvičili s kobylkou Emilkou i opičkou Haničkou

S dětmi ve třídě Sluníček v mateřské škole zahájili celoroční projekt Se Sokolem do života aneb Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky. Obsahem projektu je široká škála činností, do kterých jsou děti zapojovány.

Skládají se jak z procvičování a zdokonalování přirozených pohybových schopností, jako jsou chůze, běh, skoky, házení či chytání, tak ze základů cvičení na nářadí či s náčiním. „Rozšířením nad rámec pohybových aktivit jsou činnosti rozumové a společenské vztahující se k jednotlivým měsícům roku. Cílem projektu je zapojení dětí do pohybových a rozumových aktivit. Plnění úkolů je příležitost brát pohyb jako samozřejmou součást života. Motivací pro děti jsou zvířátka: kobylka Emilka, opička Hanička, ježeček Mareček, veveruška Věruška a beruška Danuška. Zvířátka provází sokolík Pepík,“ popisuje projekt učitelka Sluníček Monika Štěrbová.

Děti se v prosinci seznámily s maskotem sokolíkem Pepíkem a s písní Sportujeme, představily si všechna zvířátka a postavičky, které budou průběžně provázet všemi cviky a různými světadíly.

„První cvičení s kobylkou Emilkou a opičkou Haničkou děti zvládly na jedničku a už si většina z nich zasloužila nálepky ve svých notýscích za úspěšné splnění. Ještě si také vypracovaly první úkoly ve svých pracovních sešitech, které jsou zaměřené na grafomotoriku, předmatematickou gramotnost a oblasti, která se věnuje rozvíjení poznání, nabízí činnosti vhodné pro odpočinkové chvíle mezi cvičením či po něm,“ uzavírá povídání o projektu druhá „sluníčková“ učitelka Bc. Pavlína Boušková.

Na zapojení školy do projektu Se Sokolem do života finančně přispěl Spolek rodičů a přátel školy.

Bc. Hana Horáková


Pozvánka do školy na přednášku Dítě na internetu

Vážení rodiče,
dovolte mi, abych Vás pozvala na besedu na velmi aktuální téma, kterým je Dítě na internetu, kterou pro Vás zajistila Mgr. Martina Bílková, tentokrát v roli metodika prevence rizikového chování. Záměrně jsme zvolili téma, které – alespoň se domníváme – může být pro Vás velmi zajímavé, a zároveň přednášejícího, který se problematikou zabývá a přinese spoustu zkušeností, které nabyl během své práce s dětmi.

Internet se stal každodenní součástí našich životů, včetně životů našich dětí. Co vše děti na internetu zajímá? Jaká jsou rizika sociálních sítí a nejčastější chyby v elektronické komunikaci? Co je to sexting, kybergrooming, kyberšikana, netolismus? Jaká nebezpečí hrozí uživatelům internetu a jak se jim vyhnout? Jak využívat celosvětovou informační síť bezpečně a k vlastnímu prospěchu? Jaké jsou možnosti prevence, co je to Family Link a E-bezpečí?

Na tyto a další otázky odpoví Tomáš Velička, ředitel Poradny pro primární prevenci Ostrava, během devadesátiminutové přednášky spojené s besedou, která se uskuteční v pondělí 16. ledna 2022 v prostorách naší školy a je určena rodičům našich dětí a žáků.

Beseda se uskuteční za finanční podpory Spolku rodičů a přátel školy.

Přihlašovat se můžete prostřednictvím školních e-mailů Vašich dětí, kam jsme Vám zaslali odkaz dne 21. prosince 2022.

Těšíme se na setkání s Vámi.

Mgr. Olga Síbrtová


Vánoční besídka mateřské školy přinesla radost z vystoupení dětí i společného setkání

Naše mateřská škola připravila na úterý 13. prosince 2022 setkání rodičů, prarodičů a dalších příbuzných s dětmi a učitelkami u vánočního stromku. Po dlouhé době způsobené covidovou pauzou tak bylo možné užít si společné odpoledne a podvečer s vystoupením našich nejmenších, diskotékou a zázemím kavárny s vynikajícími dezerty a skvělou obsluhou dětí ze žákovského parlamentu.

„Tentokrát jsme se rozhodli Vánoční besídku uspořádat v prostorách naší školy, kde děti z družinky nazdobily vánoční stromeček v prostorách hlavní chodby. Moc se mi líbí propojení mateřské školy a základní školy a je fajn nacházet příležitosti k návštěvě základní školy pro děti ze školky,“ pochvaluje si koncepci akce ředitelka školy Mgr. Olga Síbrtová s tím, že nakonec se podařilo zapojit díky vystoupení pro mateřinku také školní družinu a díky kavárničce s cukrárnou rovněž školní jídelnu a žákovský parlament.

„Kdo bydlí v bezprostřední blízkosti školy, mohl v prvním prosincovém týdnu zahlédnout z tepla svého domova skupinu malých trpaslíčků, teple oblečených v pestrých bundách, čepičkách a s papučkami v ručkách zachumlaných v rukavicích, jak pochodovali dopoledne do školy a po nějaké době zase zpět do školky,“ popisuje přípravy na akci zástupkyně ředitelky pro mateřskou školu Mgr. Markéta Martinů. Děti z naší školky ze třídy Sluníček a Motýlků tak každé ráno docházely do základní školy, kam si chodily se svými učitelkami pilně zkoušet své vystoupení.

V úterý 13. prosince vše vypuklo. Škola se v odpoledních hodinách otevřela veřejnosti a brzy byl prostor hlavní chodby zcela zaplněn nedočkavými diváky. „Venku se pomalu stmívalo, na obloze se objevovaly první hvězdy, čerstvý sníh jiskřivě zářil a do zaplněných prostor hlavní chodby mezi sedící i stojící návštěvníky vkročilo plno malých andílků, čertíčků a sněhuláčků. Vánoční besídka mateřské školky mohla začít,“ líčí slavnostní předvánoční atmosféru Markéta Martinů.  

Po slavnostním přivítání všech ředitelkou školy se rozezněly pod vedením učitelek mateřské školy vánoční písně, básničky, vánoční pohádka O stromečku a zvířátkách a čertovské tanečky. „Děti z obou tříd školky vytvořily pod vedením svých učitelek opravdu bohatý program. Návštěvníci se spokojeně usmívali, sledovali snahu svých dítek, tleskali nebo se snažili tyto jedinečné okamžiky zachytit na mobil. A i když u některých dětí zapracovala na vystoupení tréma, která při zkoušení vůbec nebyla znát, všichni se snažili děti podpořit – vždyť pro mnohé to bylo první veřejné vystoupení v životě vůbec,“ uvádí Olga Síbrtová.

Po samotném vystoupení dětí z mateřské školy pro ně na oplátku připravila překvapení školní družina. Děti z oddělení Smajlíků nachystaly pod vedením vychovatelky Ing. Alice Červenkové divadelní představení O červené karkulce. Samotný závěr akce pak patřil společnému posezení v kavárničce s cukrárnou a diskotéce.

Chod kavárny zajišťovala učitelka pracovních činností Mgr. Monika Čempel spolu s dětmi ze žákovského parlamentu. O čaj pro děti se postaraly naše kuchařky, ale gró celé nabídky zajistili sami rodiče. „Velké poděkování patří všem z řad rodičů a dalších, kdo se postarali o přípravu dobrot do cukrárny. Bylo neuvěřitelné, jak pestrý výběr jsme díky tomu mohli návštěvníkům nabídnout. Během malé chvíle se podařilo získat bez pár korun šest tisíc, které prostřednictvím Spolku rodičů a přátel školy poputují zpět k dětem z mateřské školy. Za to jsme vždy velice vděční, a proto všem šikovným pekařům a pekařkám děkujeme, stejně jako těm, kteří nákupem v kavárně na tento krásný výtěžek přispěli,“ uvádí ředitelka školy.

„Poděkování patří všem, kdo se na akci jakkoli v podíleli – především našim čtyřem paním učitelkám mateřské školy, které mají největší zásluhu na přípravě vystoupení. Ze základní školy to pak byli za školní družinu paní vychovatelka Ing. Alice Červenková a paní asistentka Jarmila Kociánová, za přípravu kavárny paní učitelka Mgr. Monika Čempel a paní asistentka Michaela Bačová. Poděkování patří také Smajlíkům a dětem ze žákovského parlamentu. Za technickou podporu při ozvučování dětí jak během zkoušek, tak při vystoupení patří díky učitelům Mgr. Ondřeji Švrčkovi a Bc. Michalu Karbanovi. Velkou pomoc jim ochotně poskytl žák páté třídy Jan Babinec, i jemu patří moje díky,“ děkuje Olga Síbrtová a dodává: „Nesmím ale zapomenout na člověka, který celou akci zorganizoval a koordinoval a kterým je má paní zástupkyně Mgr. Markéta Martinů. Bez její angažovanosti by akce, na níž byly propojeny všechny složky naší školy, nikdy nevznikla. Patří jí za to velké poděkování.“

Vánoční besídka byla příjemným společenským zpestřením adventního času. Společné setkávání dětí, rodičů a pedagogů k fungování školy neodmyslitelně patří a my věříme, že i rok 2023 přinese mnoho dalších příležitostí pro budování přátelských vzájemných vztahů mezi školou a rodinou.

Bc. Hana Horáková


Informace o přerušení provozu mateřské školy

Základní škola a Mateřská škola Lichnov, okres Nový Jičín, příspěvková organizace, oznamuje, že po projednání se zřizovatelem bude provoz mateřské školy přerušen v období měsíce ledna 2023, a to od pondělí 9. ledna 2023 do úterý 10. ledna 2023, tj. celkem 2 pracovní dny, ze závažných organizačních důvodů, které znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání. Po dobu přerušení provozu bude dětem odhlášena strava.

Mateřská škola bude v provozu opět od středy 11. ledna 2023.

Děkujeme za pochopení.

Mgr. Olga Síbrtová


Svatá Lucie ve školce ohlásila předškolákům blížící se Vánoce

Těsně před polovinou prosince si děti v mateřské škole připomněly svátek svaté Lucie známým rčením: „Svatá Lucie noci upije, ale dne nepřidá.“ Toto rčení pochází z šestnáctého století, kdy zimní slunovrat skutečně připadal na 13. prosince.


Lucie je nositelkou světla. Svatá Lucie bývá taky spojována s vánočním úklidem. Například v jižních Čechách se Lucie jmenuje Perchta nebo Peruchta. V adventním období obchází stavení a jako Barbora i Mikuláš trestá nehodné a hodné obdarovává. To a jiné zajímavosti se dověděly děti z mateřské školky ze třídy Motýlků.


„Ve čtvrtek 15. prosince jsme si společně nazdobili stromeček a zazpívali si koledy na přání dětí. Bylo vidět, že se děti už hodně těšily na Ježíška. V pátek jsme také popřáli Dankovi k svátku. Děti si rovněž zkoušely postavit vánoční stromeček z PET vršků a dřívek. Moc se jim povedl,“ popisuje další aktivity ze třídy Motýlků jejich učitelka Mgr. Renata Dreslerová.

Bc. Hana Horáková


Jak se uzdravuje stromeček? Děti ve školce to vědí díky Divadélku Koloběžka!

V pondělí 12. prosince 2022 mateřskou školu navštívilo Divadélko Koloběžka se svojí pohádkou na vánoční téma. „Abychom si navodili krásnou vánoční náladu, přijeli k nám na koloběžkách s příběhem Vánoční pohádka. Děti se seznámily s chlapečkem Honzou a holčičkou Haničkou, se kterými společně hledali v lese vánoční stromeček, který museli následně uzdravit,“ popisuje vánoční příběh učitelka ze třídy Sluníček Monika Štěrbová.


Jak se ale takový stromeček uzdravuje? No, přece cvičením a zdravým jídlem! Takže si s ním děti zacvičily a poté jej ozdobily jablíčky a oříšky. Na závěr pohádky se všichni dali do zpívání a rozloučili se známými koledami a s krásně ozdobeným blikajícím vánočním stromečkem.
„Dětem se představení velmi líbilo a věříme, že se díky němu na Ježíška těšily ještě více,“ uzavírá povídání Monika Štěrbová.

Bc. Hana Horáková


Bystré hlavičky ze školky se zúčastnily Logické olympiády

V podzimních měsících proběhla celostátní soutěž Logická olympiáda, v níž nechyběla rovněž kategorie pro mateřské školy. Rodiče předškoláků mohli své děti do soutěže přihlásit a z prostředí domova se této soutěže zúčastnit. Do soutěže se v letošním ročníku zapojilo celkem 1675 malých řešitelů, z toho v našem kraji 191 dětí.


„Jsme velmi potěšeni, že se do soutěže zapojily i děti z naší školky, konkrétně Antonín Boháč, Radim Havel, Vojtěch Klímek, Sofie Lukešová a Michaela Pustějovská. Chtěli bychom zvlášť vyzdvihnout úspěch Michalky Pustějovské ze třídy Motýlků, která byla díky svému umístění na předních místech pozvána na další kolo. To se konalo v Základní škole a Mateřské škole 17. listopadu v Kopřivnici poslední listopadovou středu,“ s potěšením říká učitelka ze třídy Motýlků Ivana Hosová.
Rodiče Míši nám sdělili, že emoce jejich dítka byly velké: „Míša se Logické olympiády v Kopřivnici zúčastnila statečně. Bylo přihlášených dvacet dětí, ale nakonec jich soutěžilo jen jedenáct. Bohužel Míša nedosáhla na své vysněné páté místo a medaili. Nervozita zapracovala. I když ukáply slzičky smutku, že se jí nepodařilo lepší umístění, jak si přála, přesto si krásně užila pocit být ve škole.“ Maminka potvrdila, že byla možná nervózní víc než Míša, jestli to zvládne. S výsledkem jsou nakonec všichni spokojení. Odměna za účast rozzářila tváře všech bystrých hlaviček.


„Všem zúčastněným dětem z naší školky gratulujeme a přejeme dál odvahu a štěstí v podobných soutěžích. Rodičům děkujeme, že tuto možnost svým dětem zprostředkovali. Každá taková zkušenost je výborná,“ uvádí zástupkyně ředitelky pro mateřskou školu Mgr. Markéta Martinů.
Výsledky okresních kol pro kategorii mateřských škol najdete zde.

Bc. Hana Horáková


Informace o přerušení provozu mateřské školy

Základní škola a Mateřská škola Lichnov, okres Nový Jičín, příspěvková organizace, oznamuje, že po projednání se zřizovatelem bude provoz mateřské školy přerušen v období měsíce ledna 2023, a to od pondělí 2. ledna 2023 do pátku 6. ledna 2023, tj. celkem 5 pracovních dnů, ze závažných organizačních důvodů, které znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání. Po dobu přerušení provozu bude dětem odhlášena strava.
Mateřská škola bude v provozu opět od pondělí 9. ledna 2023.
Děkujeme za pochopení.

Mgr. Olga Síbrtová


Poděkování a přání


Děti ze školky potěšily seniory z lichnovského Klubu důchodců

Ve středu 7. prosince 2022 navštívily naše děti ze školky Klub důchodců. Seniorům zazpívaly připravené vánoční písně, koledy a předvedly vánoční pohádku, a zpříjemnily jim tak adventní čas. Všichni si zazpívali společně s dětmi. Za krásné vystoupení byly děti odměněny potleskem a balíčkem dobrůtek.

Ivana Hosová


Čerti i andělé, divadlo i zpěv, spousta vánočních výrobků a společně strávený adventní podvečer. Děkujeme za adventní jarmark

Po dvou letech se konečně uskutečnil adventní jarmark, který pořádala naše škola ve spolupráci se Spolkem rodičů a přátel školy. V pátek 2. prosince 2022 se otevřely dveře vánočně navoněné a nazdobené školy a vítáni byli všichni, kdo si chtěli společně užít počátek adventu. Maminky, tatínkové, ale i babičky a dědečkové, tety a strýcové, či bývalí žáci, ti všichni byli srdečně zváni, aby se pokochali pěknými výrobky, které připravily děti mateřské školy a žáci základní školy pod vedením svých pedagogů. A nejen to! Pokud se návštěvníkům některý výrobek zalíbil, mohli si jej zakoupit, a podpořit tak prostřednictvím SRPŠ naši školu.

Úvodního slova se ujala ředitelka školy Mgr. Olga Síbrtová, která děkovala všem, kteří se na přípravě jarmarku podíleli, a zároveň všechny přítomné vyzvala k tomu, aby si páteční odpoledne po dvouleté covidové pauze společně užili. Poté následoval pestrý program, který orámovala dvě vystoupení: na začátku repríza moderně zpracované pohádky O Červené karkulce v podání dětí ze školní družiny Smajlíků pod vedením vychovatelky školní družiny Ing. Alice Červenkové, v závěru pak premiérové vystoupení školního pěveckého sboru pod vedením učitele hudební výchovy MgA. Jiřího Najvara, který vyvrcholení koncertu zpestřil svou světelnou svetrovou show.

„Zazněla vánoční verze školní hymny a spousta koled a jiných vánočních písní,“ popisuje pěvecké vystoupení zástupkyně ředitelky Mgr. Martina Bílková, která měla organizaci předvánoční akce na starosti s tím, že překvapením celého večera bylo vystoupení Vítka Horečky. „Vítek svým vystoupením překvapil mnohé z nás. Jeho sólo písně Narodil se Kristus Pán ocenilo publikum bouřlivým potleskem a myslím si, že při ní nejedno oko nezůstalo suché,“ dodává s úsměvem Martina Bílková.

Čas mezi vystoupeními mohli hosté vyplnit například návštěvou andělské kavárny, kde je čekala příjemná obsluha „andělek“ ze SRPŠ. „Ze spolupráce se SRPŠ mám radost. Adventní jarmark je jedna z tradičních akcí, kde se spolkem spolupracujeme. Těší mě, že máme ve škole aktivní rodiče, kteří se nebojí přiložit ruku k dílu pro dobrou věc, velmi si toho vážím,“ hodnotí spolupráci Olga Síbrtová.

„Kávičku či zákusek od SRPŠ doplnila výborná zelňačka nebo preclíky z dílny naší školní kuchyně. Většina dětských návštěvníků pak ocenila tradiční čertovský bufet: toasty či párky v rohlíků našich deváťáků sklízely úspěch už během čtvrtečního a pátečního vyučování, kdy ve škole běžely adventní dílny a přípravy na jarmark byly v plném proudu,“ líčí další část jarmarku Martina Bílková.

V prostorách školní jídelny úřadoval také žákovský parlament, který si pro ostatní žáky a děti připravil koutek s tvořením. Skládalo se origami a zdobily perníčky, které upekli žáci čtvrté třídy Veronika Ungerová, Jonáš Cochlar a Leoš Machek.

„Adventní jarmark považuji za moc zdařilou akci. Po dlouhé době se opět podařilo zaplnit školu návštěvníky. Děti se před samotným vypuknutím akce moc těšily, až vše ve škole rodičům a dalším hostům ukáží, případně až jim nabídnou ke koupi vlastnoručně vyrobený dárek či vánoční dekoraci. Děkuji všem, kteří se podíleli na přípravě akce, ale také všem, kteří do školy zavítali. Věřím, že si návštěvníci užili pohodové předvánoční atmosféry a kousíček z ní pak přenesli do svých domovů – třeba v podobě pěkného výrobku, který si ve škole zakoupili. Výtěžek z akce ve výši bezmála 45 tisíc korun je připsán do pokladny SRPŠ a bude určen dětem ze školky a žákům ze školy,“ závěrem děkuje ředitelka školy.

Bc. Hana Horáková


Svatý Ondřej, svatá Barbora i svatý Mikuláš. Všechny tři jsme si připomněli s dětmi ve školce

Ve středu 30. listopadu 2022 se slavilo svatého Ondřeje. „Našemu Onďovi jsme popřáli ve čtvrtek. Zazpívali jsme mu slavnostní píseň a všechny děti si pochutnaly na Bebe řezech. Pranostika říká, když na svatého Ondřeje sněží, sníh dlouho leží,“ vzpomíná známou pranostiku učitelka ze třídy Motýlků Mgr. Renata Dreslerová.

V pátek si ve školce připomněli, že v neděli zapálí druhou adventní svíčku a slaví se svatá Barborka. V pondělí děti donesly větvičky třešní a višní, které si daly do vázy. Uvidíme, jestli jim rozkvetou. Podle pranostiky se říká, že jaké počasí bývá na svatou Barboru, takové bývá až do Vánoc. Anebo také: Je-li na den svaté Barbory mnoho jinovatky na stromech, bude hodně ovoce v budoucím roce.

„A v pondělí 5. prosince 2022 přišla do naší školky návštěva. Kdo? No přeci svatý Mikuláš s anděly a čerty! Děti zazpívaly a zatancovaly a za to dostaly sladkou a zdravou odměnu. A všechny děti slíbily, že budou hodné a budou doma pomáhat,“ připomněla Renata Dreslerová.

A teď už se můžeme pomaličku těšit na Vánoce.

Bc. Hana Horáková


První lekce plavání má školka za sebou a děti už se těší na další

Na středu 30. listopadu 2022 se děti ze školky moc těšily. Čekala je první lekce plavání. A dobrodružství začalo už cestou autobusem! „Pan řidič nás čekal rovnou u školy, kde jsme nastoupili, a poté skvělým způsobem od školy vycouval!“ popisuje učitelka ze třídy Motýlků Mgr., Bc. Renata Dreslerová, DiS., ale hned dodává, že na příští lekci plávání pojedou děti od kostela.

„Po převlečení jsme přišli na bazén, kde nás čekaly lektorky. Pověděly dětem, co se smí a nesmí dělat na bazéně a jaká jsou pravidla. Rozcvička proběhla v malém bazénku, děti cvičily různá zvířátka, jako například krokodýla, kačenku nebo slona. Splývání s deskou jim šlo taky náramně,“ pochvaluje si Renata Dreslerová.

Po zahřátí v sauně paní učitelky pomohly dětem zapnout pásy a nasadit rukávky a děti si vyzkoušely i velký bazén. Dětem se plavání velmi líbilo a už se těší na další lekci. Dohromady vyjedou plavat desetkrát.

Bc. Hana Horáková


Pozvánka: Rolničky, koledy, usměvavé tváře na vánoční besídce dětí ze školky

Vážení rodiče dětí z naší mateřské školy,
srdečně Vás zveme na vánoční besídku dětí mateřské školky, která se bude konat v úterý 13. prosince 2022 tentokrát v prostorách naší základní školy.

Můžete se těšit na milý program svých dětí a žáků školní družiny. Budete mít možnost zpříjemnit si chvíli čajem, kávou a dobrotou připravenou šikovnými maminkami dětí ze školky. Nebude chybět ani možnost si se svým dítětem zatančit.

Výtěžek z vánoční kavárničky bude prostřednictvím SRPŠ použit pro děti mateřské školy. Těšíme se na společné setkání.

Mgr. Markéta Martinů


Informace o přerušení provozu mateřské školy

Základní škola a Mateřská škola Lichnov, okres Nový Jičín, příspěvková organizace, oznamuje, že po pro projednání se zřizovatelem bude provoz mateřské školy přerušen v období měsíce prosince 2022, a to od pátku 23. prosince 2022 do pátku 30. prosince 2022, tj. celkem 5 pracovních dnů. Přerušení provozu se týká obou tříd mateřské školy.

Mateřská škola bude opět v provozu od pondělí 2. ledna 2023.

Mgr. Olga Síbrtová


Informace o omezení provozu mateřské školy

Základní škola a Mateřská škola Lichnov, okres Nový Jičín, příspěvková organizace, oznamuje, že po pro projednání se zřizovatelem bude provoz mateřské školy omezen v pátek 16. prosince 2022. Provoz obou tříd mateřské školy bude do 14:30 hodin. Vyzvedávání dětí je možné od 14:00 do 14:20 hodin, ve 14:30 hodin se mateřská škola uzamyká.

Děkujeme za pochopení.                   

Mgr. Olga Síbrtová


V naší školní jídelně vařil šéfkuchař. A strávníkům moc chutnalo!

Již po několikáté jsme v naší školní kuchyni přivítali milého a usměvavého kuchaře Zbyňka Diatku ze společnosti Podravka – Lagris a. s., který spolu s kolektivem kuchařek připravil pro všechny naše strávníky vynikající menu.

„Na dopolední svačinku jsme s panem kuchařem nachystali bagetku s pomazánkou ze zeleného hrášku ozdobenou zeleninkou a výhonky z hrášku. V poledne na strávníky zase čekala dýňová polévka s rýží, druhý chod byl na výběr ze dvou jídel. Pečené vepřové kotlety se švestkovou omáčkou a špaldovým knedlíkem nebo kutia, což je sladký pokrm s bulgurem a ovocem,“ popisuje pestrost středečního jídelníčku vedoucí školní jídelny Alena Kandráčová a dodává: „Také naše paní kuchařky ocenily společnost příjemného pana kuchaře, se kterým je opravdu radost spolupracovat. Z jídelny byly slyšet i spokojené pomlaskávání dětí, tak doufáme, že u nás Zbyněk Diatka nebyl naposled.“

Na přání dětí přikládáme recepty. Najdete je zde.

Bc. Hana Horáková


Děti ve školce potěšil pan kuchař, ale i advent, který už je tu

Ve středu 23. listopadu 2022 pomáhal ve školní kuchyni vařit oběd také pan kuchař, který navštívil také děti ze školky, aby jim řekl, na jaké jídlo se dnes mohou těšit. Pan kuchař se dětem velmi líbil, protože měl na sobě kuchařský oblek i s čepicí a naléval jim polévku.

V pátek 25. listopadu 2022 si paní učitelky s dětmi ve třídě Motýlků povídaly o svaté Kateřině, pranostikách a blížící se první adventní neděli, která vychází na 27. listopadu. Podle pranostiky bychom mohli očekávat bílé Vánoce. Kateřina na blátě, Vánoce na ledě. Tak uvidíme…

Bc. Hana Horáková


#jsem laskavec: Holky a kluci z prvního stupně a družinek potěšili seniory v Domově Hortenzie

První stupeň základní školy a všechna tři oddělení družinek se zapojili do šestého ročníku celorepublikového happeningu #jsemlaskavec.

„Žáci si vyzkoušeli udělat někomu radost, někoho potěšit a vykouzlit mu úsměv na rtech. Proto vyrobili ve výtvarné výchově a taky v kroužku Tvořílci přáníčka, která vybarvili a napsali do nich pěkné vzkazy. Paní vychovatelka Hanka napekla výborná perníková srdce, které jsme k přáníčkům přiložili. Když se přidal dobrý čajík, byl milý dárek na světě,“ popisuje iniciativu vedoucí vychovatelka školní družiny Lucie Vávrová, DiS., která je hybatelkou opětovného zapojení naší školy do tohoto projektu.

Komu ale byla vyrobená přáníčka určena? „Přáníčka a drobné dárky jsme dovezli seniorům z Domova Hortenzie Frenštát pod Radhoštěm, kde udělala obrovskou radost,“ prozrazuje cíl aktivity vychovatelka Bc. Hana Janečková, která spolu s kolegyní Lucií Vávrovou doručila výrobky dětí na místo určení.

Bc. Hana Horáková


Přijměte pozvání do školy na adventní jarmark s doprovodným programem

Milé děti, vážení rodiče a další přátelé školy,
srdečně Vás zveme do naší školy na tradiční adventní jarmark s nabídkou kulturního programu, který se opět po dvouleté covidové pauze uskuteční v pátek 2. prosince 2022.


Program bude zahájen divadelním představením naší školní družiny – pohádkou O Červené karkulce. Následně můžete strávit příjemný čas nakupováním drobných dárků či vánočních dekorací z našich vánočních dílen, posezením v andělské kavárně, kterou pro nás zajišťuje Spolek rodičů a přátel školy, či smlsnutím něčeho dobrého v čertovském bufetu našich deváťáků. Zábavu pro menší děti připravuje žákovský parlament. Celý program vyvrcholí vystoupením školního pěveckého sboru pod dirigentskou taktovkou učitele hudební výchovy MgA. Jiřího Najvara. Výtěžek z této akce půjde prostřednictvím pokladny SRPŠ zpět k dětem naší mateřské školy a žákům základní školy.
Jsme rádi, že Vás opět můžeme přivítat v prostorách školy a že můžeme společně vykročit do slavnostního předvánočního času.
Škola bude veřejnosti otevřena v 15:45 hodin. Těšíme se na Vaši účast!

Mgr. Olga Síbrtová


Připomínáme: Předvánoční dílničky budou už ve čtvrtek

Vážení rodiče dětí z naší mateřské školy, těšíme se na Vás a Vaše ratolesti už zítra v předvánočních dílnách, které nám připomínají, že advent a vánoční svátky pomalu klepou na dveře.

Mgr. Markéta Martinů


Janíčkovo putování s Motýlky

V úterý 15. listopadu 2022 jela třída Motýlků z naší mateřské školy do Muzea Novojičínska v pobočce ve Frenštátě pod Radhoštěm. Pobočka spustila nový edukační program, který je určený pro předškoláky a nazývá se Janíčkova dobrodružství.

Návštěvu popisuje učitelka ze třídy Motýlků Ivana Hosová: „Přivítala nás paní průvodkyně a ta dětem představila chlapce Janíčka, který bydlel v chaloupce v Trojanovicích. Rozdala dětem listy s úkoly a řekla, že spolu s Janíčkem je budou plnit. Mezi úkoly byly doplňovačky, sudoku nebo děti propojovaly dva trojúhelníky, které pak vytvořily hvězdu. Když měly splněno, kontrolovaly si své výsledky na interaktivní tabuli.“

Dětem se návštěva muzea moc líbila a rády přijedou na návštěvu znovu i s rodiči.

Bc. Hana Horáková


Děti ve školce vědí, že na svatého Martina zima svůj chod začíná

V pátek 11. listopadu 2022 slaví svátek Martin, proto všechny děti a paní učitelky popřály tomuto jmenovci vše dobré. Za malou chvíli navštívil školku svatý Martin.

„Děti už ví, kdo je to tento světec, protože si povídaly nejen o něm, ale i o pranostikách, které se k tomuto dni váží. Pro radost se o něm naučily i básničku, vytvořily koníka technikou tupování barev na papír, hledaly podkovy mezi ostatními obrázky a vybarvovaly portrét svatého Martina,“ popisuje aktivity v mateřské škole učitelka Mgr., Bc. Renata Dreslerová, DiS., s tím, že děti stihly zvládnout i překážkovou dráhu pro zdatné koníky a zazpívat si písničku. V závěru tematického dne si ozdobily kamínky.

„První sněhové nadílky se sice děti zatím nedočkaly, ale zato si užily krásný podzimní den na školní zahradě,“ shrnuje závěrem Renata Dreslerová.

Bc. Hana Horáková


Sladké a voňavé jablíčkohraní, uspávání broučků a veselé divadlo u Sluníček

Měsíc říjen se psal ve znamení barevného podzimního ovoce plné hrátek s ním spojených. „Děti se dozvěděly vše o pěstování ovoce, sklízení, pojmenovaly si části ovoce, ochutnávaly a zkoumaly všemi smysly, počítaly, pokoušely se řadit například jablíčka podle velikosti, přičemž si potrénovaly také předmatematickou gramotnost. Z jablíček a hrušek si vytvořily přírodní razítka, ze kterých vznikaly krásné barevné obrázky,“ popsala edukační činnost učitelka ze třídy Sluníček Bc. Marie Kvitová.

Její kolegyně Monika Štěrbová zase vypráví o tanečních kreacích: „Sluníčka se naučila za doprovodu Orffových nástrojů zpívat píseň Měla babka čtyři jabka, na kterou jsme si s dětmi zatancovali mazurku, a i přes malá škobrtnutí to všechny děti velmi bavilo!“

Jablíčkohraní si děti na závěr zpestřily tak, že si společně upekly jablíčkové záviny zvané štrúdly. A jako sladkou odměnu za skvěle odvedenou práci všech dětí společně ochutnaly voňavou jablíčkovou dobrotu.

Na závěr podzimního měsíce Sluníčka popřála broučkům krásné zimní spaní a rozloučila se s nimi písničkou Mravenčí ukolébavka. Děti pod vedením svých učitelek vyrobily z oříškových skořápek krásné pavoučky, berušky, včeličky a také se naučily básničku o červíkovi Pepíkovi.

A aby se děti dozvěděly o podzimu ještě více, školky dorazilo divadlo Koloběžka, které zahrálo nádhernou pohádku s názvem Co malí medvědi o podzimu nevědí. Dětem se moc líbila a všichni se moc těší na další návštěvu.

Bc. Hana Horáková


Divadlo ve školce: Co malí medvědi o podzimu nevědí

V pátek 21. října 2022 přijelo do naší mateřské školy divadlo Koloběžka, aby uvedlo svou pohádku s názvem Co malí medvědi o podzimu nevědí.

O čem pohádka byla a co nového se z ní děti dozvěděly, prozradila učitelka ze třídy Motýlků Ivana Hosová: „Pohádka vyprávěla o medvídkovi, který se už tak těšil na Zimu a zimní spánek, že posunul hodiny s ročním obdobím. To se ale nelíbilo ostatním zvířátkům – zajdovi Ušajdovi, strejdovi Ježkovi a doktoru Datlovi, a tak hodiny společně opravili. Děti si společně se zvířátky zopakovaly roční období, co důležitého k nim patří a také že každé roční období má svůj čas.“

Dětem se představení moc líbilo a na konci divadelníky odměnily dlouhým potleskem.

Bc. Hana Horáková


Ve škole slavíme nejen Den učitelů. Myslíme i na naše paní uklízečky

Den poděkování v angličtině Thank Your Cleaner Day™ je zvláštní den, který se slaví 19. října každým rokem. Tento den je věnován všem úklidovým pracovníkům, a protože na naší škole jich pracuje hned několik, tak se škola zapojila do tohoto poděkování.

Paní uklízečky netušily, že se pro ně něco chystá a byly do družiny vylákány pod úplně jinou záminkou. „Tady už na ně čekaly děti, ze školní družiny, které si nacvičily taneček na písničku od Karol a Kvida s názvem Bakterie. Na nacvičování jsme měli docela krátkou dobu, ale žáci to zvládli na výbornou,“ popisuje vychovatelka Bc. Hana Janečková.

O další překvapení se postarala učitelka Mgr. Monika Čempel. „Společně s žáky jsme pro paní uklízečky nachystali malé pohoštění, které jim udělalo velkou radost. A obdarovali jsme je i květinami,“ sdílí své dojmy Monika Čempel.

Díky patří i firmě Mary Kay, která věnovala pro paní uklízečky drobné balíčky kosmetiky. Náš skvělý úklidový tým ve složení Věra Dobiášová, Iveta Hubeňáková, Monika Opělová a Eva Večeřáková si za to, jak se bezvadně stará o čistotu a pořádek ve škole, právoplatně užil den poděkování. Jsme rádi, že jsme mohli paní uklízečky s dětmi potěšit a udělat jim radost.

Bc. Hana Horáková


Ve školce děti s rodiči zavřely zahradu a uspaly broučky

Ve čtvrtek 20. října 2022 bylo v naší lichnovské školičce živo. Děti společně s rodiči a učitelkami za svitu podzimního sluníčka symbolicky zavírali zahradu naší mateřské školy. 

Toto zavírání nebylo ale jen tak – nejprve děti musely projít a úspěšně zvládnout úkoly ježka Bodlinky, které byly připravené na šesti stanovištích. Děti si vyzkoušely skákání v pytli, hod šiškou, navlékání korálků z šípků a jeřabin, skládání obrázků z kaštanů, přiřazování správných listů a podzimních plodů ke stromům a přenášení šišky na lžíci. Všechny úkoly se dětem, jejich sourozencům a některým rodičům podařilo zdárně splnit a nasbíraly potřebná razítka na kartičku. A odměna byla sladká – napečené dobroty maminek a babiček a teplý čaj od našich kuchařek. Kdo měl zájem, mohl si na ohništi opéct pro letošek asi posledního buřta. 

Na závěr si všichni společně šli uložit dětmi vyrobené broučky, pavoučky a berušky doprovázené naučenou básničkou. Položili je do vystlané postýlky z mechu a jehličí a k tomu jim všichni za doprovodu ukulele zazpívali Mravenčí ukolébavku. A všichni se už těšíme, až jaro zaklepe na dveře a my je budeme moci společně zase probouzet…

Bc. Marie Kvitová


Den plný vitamínu C – to byl čaj, šípkový!

V úterý 25. října 2022, den před podzimními prázdninami, strávily děti ze školky opravdu zajímavě. „Nejprve jsme si s dětmi povídali, jaký je rozdíl mezi keřem a stromem. Pak jsme se podívali na pohádku: Jak Křemílek a Vochomůrka vařili šípkový čaj. No, a my jsme si ten čaj mohli uvařit také, protože si děti šípky donesly. Povídali jsme si, co všechno potřebujeme k vaření takového čaje a proč musíme být opatrní při práci s horkou vodou. Čaj jsme uvařili, abychom věděli, jak chutnal Křemílkovi a Vochomůrkovi,“ popisuje aktivity dne učitelka ze třídy Motýlků Mgr., Bc., Renata Dreslerová, DiS.

Když začal čaj pomalu chladnout, děti tvořily šípkový keř rozfoukáváním tuše na papíře. Cvičili si nádech a výdech a cílené foukání. A jednoduché to někdy nebylo! Někdy si tuš dělala, co chtěla. Na závěr si děti procvičovaly jemnou motoriku. Mačkaly červený krepový papír do kuliček a lepily na rozfoukanou tuš jako šípky. Děti ještě stačily popřát Terce k svátku. Ta donesla muffiny, které se rozdaly u stolečků, nachystaly se hrníčky a svačinkové pochutnání bylo na světě. Muffiny a šípkový čaj všem chutnal. Ale to už byl čas se jít proběhnout na školní zahradu, protože se děti nemohly dočkat pohádky o Šípkové Růžence, která je čekala po obědě.

Bc. Hana Horáková


Barevný říjnový týden u Motýlků: medvědi, závin a uspávání broučků na školní zahradě

V pondělí 17. října 2022 nás navštívili žáci základní školy s připravenou pohádkou Medvěd, která se dětem líbila. Děti ze školky se už teď těší na další zajímavou pohádku o medvědech Miškovi a Nedvědovi… Jaká asi zažijí dobrodružství příště? „Akce je součástí školního projektu Sedmáci čtou ve školce, který prohlubuje spolupráci naší základní a mateřské školy. Navázali jsme na dobu před covidem, kdy jsme se čtením žáků sedmých ročníku v naší mateřské škole začali,“ uvádí k pohádkovému čtení zástupkyně ředitelky pro první stupeň základní školy a mateřskou školu Mgr. Markéta Martinů. 

Následující den v úterý 18. října 2022 se děti dozvěděly, jak se peče jablkový závin. Strouhaly jablka, míchaly, válely a zdobily, zkrátka pomáhaly při celé přípravě. Závin se opravdu povedl a dětem moc chutnal. Takže se děti dozvěděly, že bez práce nejsou koláče – vlastně závin!

Ve čtvrtek 27. října 2022 děti společně uspaly broučky na školní zahradě. To je akce, kde děti plní úkoly, ale nejen to! Také se opékaly špekáčky. „Zavírání školní zahrady se mohli účastnit také rodiče dětí, takže byla spousta příležitostí pro neformální popovídání a nahlédnutí pod pokličku toho, jak v naší školce s dětmi jejich učitelky pracují,“ uvádí ke společné akci dětí, pedagogů a rodičů Markéta Martinů. 

V závěru týdne přišel zlatý hřeb – divadelní pohádka s názvem Co malí medvědi o podzimu nevědí. Děti divadélko bavilo, bylo vtipné od samého počátku. Nejlepší hláška padla hned na začátku představení, a to při scéně představování medvěda Pupíka, který na sebe prozradil, že se mamince teprve vyklubal z bříška. A na to se ozval malý Ondra: „Ty nejsi vajico!“ O zábavu bylo opravdu postaráno.

Bc. Hana Horáková


Exkurze v záchranné stanici v Bartošovicích byla protkána zábavnými momenty

V pátek 30. září 2022 se děti ze školky společně se svými učitelkami vypravily do Záchranné stanice a Domu přírody v Poodří v Bartošovicích. „Hned první dojem na nás udělala milá paní průvodkyně, která děti s úsměvem přivítala a začala s poutavým výkladem. Zjišťovala, jestli děti ví, co dělat při nálezu zraněného zvířete. Odpovědi byly různé, některé děti si jej chtěly vzít domů, jiné chtěly volat 155,“ popisuje vtipný moment učitelka ze třídy Sluníček Ivana Hosová.

Ale zábavných momentů a komentářů bylo přece jen více: „Jé, vajíčka! Vyklubaly se jim děti! Jé, ty jsou roztomilé!“

„K čemu slouží ve vajíčku žloutek?“ „No, aby se z něho umíchala kuřátka!“

„Proč všichni ptáci tak krásně zpívají?“ „Protože jsou rádi!“

Následoval program zaměřený na ptáky: Od vajíčka k mláděti. V čem jsou ptáci výjimeční, kde si staví hnízda, proč mají samičky jiné zbarvení než samečci, jak vypadá jejích peří – to vše se děti dověděly z interaktivní tabule.

Velký úspěch měla u dětí komentovaná prohlídka venkovních expozic živých zvířat. Děti nahlédly pod pokličku záchranné stanice a seznámili se s jejími pacienty. „Zajímavé bylo nakouknutí do ptačích budek pomocí zrcadel, které ovládala paní průvodkyně. A ke konci expozice děti viděly i vydru říční, která se před dětmi předváděla a paní průvodkyně ukázala její krmení kuřátky. Výlet se nám vydařil, do školky se děti vracely plné zážitků a některé děti říkaly, že se tam chtějí podívat i s rodiči,“ uzavírá povídání učitelka ze třídy Motýlků Monika Štěrbová.

Na závěr si s námi můžete zkusit malý kvíz: Jak poznáte neuvařené vajíčko od uvařeného? Opravdu si myslíte, že to víte? Děti ze školky odpověděly takto: „Vejce roztočte a po zastavení se neuvařené stále točí!“

Paní průvodkyně chtěla vajíčka uklidit a Ondrovi se to moc nelíbilo, a takto reagoval: „To vajíčko si sníte!“ A paní průvodkyně mu odpověděla: „No to si teda taky sním.“ 

Sami vidíte, že úsměvných situací bylo opravdu nespočet.

Bc. Hana Horáková

všechny články v Novinkách MŠ