Rukavice, taky táčky, naši žáci nejsou mačky

V pátek 17. září 2021 se uskutečnil každoroční společný úklid okolí školy. Žáci a pedagogové dorazili do školy připraveni v pracovním oblečení, mnozí také vybaveni vlastním zahradním náčiním, a těšili se na společnou akci. 

Nebyly nalezeny žádné obrázky

Koordinátorka pracovních činností na pozemcích a vedoucí akce pro druhý stupeň Mgr. Monika Čempel naplánovala úseky úklidu pro jednotlivé třídy a mohlo se začít. „Počasí nám od rána sice moc nepřálo, ale postupně se do venkovního úklidu zapojovali žáci V., VI. A, VI. B. a VII. třídy. Všichni se zdařile zhostili svých úseků. Zametali, pleli, sbírali shnilá jablka a odváželi plevel do kontejnerů. Sedmáci rovněž naplnili přistavený kontejner sběrovým papírem,“ popsala průběh akce učitelka. 

Nebyly nalezeny žádné obrázky

Práce prvního stupně zase organizovala učitelka Mgr. Lenka Matulová, která zmínila rychlou změnu programu dne: „Vzhledem k počasí měli žáci prvního stupně náhradní program. Pečovali o pokojové rostliny. Ve svých třídách přesazovali květiny, utírali prach z listů a zalévali.“ Pokud měly děti zájem, dostaly do třídy malého Honzíka. Lísteček fialky, o který budou pečovat po celý školní rok. Uvidíme, jestli jim Honzík vyroste.“ 

Nebyly nalezeny žádné obrázky

Nakonec se akce navzdory nepříznivému počasí úspěšně vydařila a všem zapojeným patří velký dík.

Bc. Hana Horáková