Z tělocvičny se stalo interaktivní muzeum a ožili tam dinosauři!

V pátek 25. října 2019 proběhla v tělocvičně naší školy zábavně výuková hodina pro celý první stupeň s názvem Trilopark. Skupina dvou odborníků si v tělocvičně připravila interaktivní muzeum, které mělo dohromady tři stanoviště, na kterých se žáci rozděleni na skupiny postupně vystřídali. „V rámci vzdělávacího okruhu Člověk a příroda jsme do školy pozvali skupinu Trilopark. Jejich program byl zaměřen na vývoj přírody v pravěku. Žáci tak mohli nahlédnout do světa dinosaurů a zkamenělin,“ upřesnila činnost paleontologické skupiny ředitelka školy Mgr. Olga Síbrtová. 

A opravdu! Nejdříve se žáčci dověděli, jak se vyvíjela příroda v pravěku, jací živočichové obývali planetu a další specifika tehdejší doby. Potom si mohli vytvořit ze speciálních silikonových forem sádrový odlitek, ze kterého měly všechny děti moc velkou radost. Co se skrývalo na dalším stanovišti, prozradila třídní učitelka druhé třídy Mgr. Barbara Sochová: „Žáci se dozvěděli, jak probíhá odkrývání a sbírání zkamenělin ve skutečnosti. Lektoři odhalili tajemství vývoje života v pravěku. Děti si osahaly reálné zuby od dinosaurů, stoličku od mamuta, viděly pozůstatky čelistí nebo zkameněliny trilobitů a jiných živočichů.“ Poslední zastavení skrývalo tak trochu malé překvapení. „Žáčci vybaveni štětečky, museli ometat, zametat, odhrabat a odkrýt třímetrovou dinosauří kostru. Všichni se úkolu chopili zodpovědně a jako velký tým pracovali pečlivě. Lektoři, bývali paleontologové, jsou opravdoví profesionálové na svém místě,“ uzavřela povídání o Triloparku Mgr. Markéta Martinů, třídní učitelka prvňáčků. 

Během procházení jednotlivých okruhů lektoři dětem pověděli spoustu zajímavostí. Například to, že se nikdy nepotkal dinosaurus s trilobitem, že v České republice prozatím není omezen sběr zkamenělin z volné přírody a další zajímavosti. Na závěr si děti mohly zakoupit další sádrový odlitek podle svého vlastního výběru, a tím získat pěknou upomínku na příjemně strávené dopoledne se svými spolužáky.

Bc. Hana Horáková

Přírodovědný klokan doskákal až do Lichnova

V lichnovské škole skákali klokani, ale ne ti, jaké znáte ze zoologických zahrad, nýbrž klokani soutěžní! Pod záštitou Přírodovědecké fakulty a ve spolupráci Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci se ve škole v Lichnově konala ve středu 16. října 2019 soutěž Přírodovědný klokan. Ze školy byli vybráni žáci osmého a devátého ročníku a zasoutěžili si v kategorii kadetů. 

Jak soutěž probíhala, prozradila Mgr. Bohdana Hutyrová, třídní učitelka osmého ročníku: „Naši žáci řešili různé přírodovědné úlohy z fyziky, biologie, matematiky a zeměpisu. Poradili si se vším, jak nejlépe uměli.“ Cílem soutěže je vzbudit u žáků zájem o technické a přírodovědné obory, a především žáky motivovat k jejich studiu. 

A jaká místa soutěžící vybojovali? Na prvním místě skončila Kristýna Zemanová (IX. třída), stříbrná Adéla Špačková (VIII. třída) a bronzový Filip Tichavský (IX. třída). Všem zúčastněným gratulujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů!

Bc. Hana Horáková

V podzimních dílničkách tvořili opravdu všichni!

Ve čtvrtek 24. října 2019 se v lichnovské mateřské školce uskutečnilo tvoření s rodiči a dětmi. Účast byla hojná a podzimní dílničky se vydařily. S jakým materiálem děti a rodiče pracovali, prozradila vedoucí učitelka mateřské školky Mgr., Bc. Renata Dreslerová, Dis.: „Vyráběli jsme podzimní a zimní dekorace z různých materiálů a přírodnin. Přišlo nám vhod listí, šišky, kaštany, šípky a další přírodní materiály. Všichni přišli s dobrou náladou a všelijakými nápady, jak si vytvořit něco pěkného.“

Spolupráce rodičů a dětí byla ukázková, společně pracovali se zaujetím a nadšením a při tvoření vládla příjemná a pohodová atmosféra. Potvrdila to i vedoucí učitelka: „Rodiče a děti si vyrobili svícny, věnce a třeba stromečky z polystyrenových kuželů. Tvoření opravdu všechny bavilo. Už se těšíme, až se zase s rodiči potkáme na dalších dílničkách, třeba těch vánočních, a doufáme znova ve velkou účast.“ Všechny výrobky byly nápadité, kreativní a účastníci dílen odcházeli s úsměvem a dobrou náladou.

Bc. Hana Horáková

Ovoce a zelenina do škol, Mléko do škol: Informace o druhém listopadovém závozu


Ovoce a zelenina do škol: Ve druhém listopadovém závozu obdrží žáci mandarinku a balíček MIX ve složení mrkev, cherry, ředkvička. Mandarinka a cherry pochází ze Španělska, ředkvička z Itálie a mrkev je z produkce České republiky.

Dnes máme pro Vás recept na zdravé mrkváče: http://tipky.cz/mrkvace-mrkvove-satecky-povidly/

Mléko do škol: V rámci projektu obdrží žáci jedno neochucené plnotučné mléko Kravík od mlékárny Tatra Hlinsko a také čerstvý sýr od firmy Laktos. Děti si tedy mohou přinést do školy lžičku, případně i kousek pečiva.

Mgr. Monika Čempel 

Projekt Šablony v mateřské škole: tablety, chůva i odborník z praxe

Díky projektu Šablony mohla školka zakoupit tablety, které slouží ke vzdělávání dětí. Jak se s takovými inovativními pomůckami pracuje, přiblížila vedoucí učitelka mateřské školy Mgr., Bc. Renata Dreslerová, Dis.: „Jsme rádi, že můžeme takové pomůcky ke zpestření činností využít. Děti mohou pracovat ve skupinách nebo i jednotlivě.“ Tablety už využívají žáci z naší základní školy, je proto dobře, že je může využívat pro výuku i mateřská škola. 

Dále v rámci projektu školka využívá ve vzdělávání dětí práci chůvy pro děti mladší tří let. „Chůva s dětmi pracuje individuálně, má menší skupinu dětí. Práci a vzdělávání přizpůsobuje potřebám menších a větších dětí. Díky chůvě se mohou paní učitelky věnovat dalším dětem a práci si tak rozdělit a snadněji zorganizovat,“ upřesnila výhody spolupráce s chůvou Renata Dreslerová. 

Jednou z dalších akcí z projektu Šablony patří návštěva odborníků z různých profesních oblastí. Děti pravidelně každý měsíc mezi sebe přivítají člověka, který se představí a seznámí děti se svým oborem a možnosti práce v něm. Tím rozšíří znalosti dětí a povědomí o různých profesích. 

V září a říjnu navštívil postupně obě třídy naší mateřinky sbormistr, hudební skladatel, klavírista a učitel MgA. Jiří Najvar, který působí na základní umělecké škole a u nás ve škole vede hodiny klavíru a pěvecký sbor. „Díky jeho návštěvě měly děti opravdu originální možnost vyzkoušet si dirigování. Pan Najvar jim na tabletu představil rozdíl mezi orchestrem a sborem a zároveň jim poutavě vysvětlil vše, na co se zvídavé děti dotazovaly,“ uvedla Renata Dreslerová. Společně s panem Najvarem si v závěru hodiny z klavíru zazpívaly své oblíbené písničky. 

Ukázky děti velmi zaujaly a už nyní se mohou těšit na další zajímavé návštěvy, které je teprve čekají.  

Bc. Hana Horáková

Družinky se přihlásily do soutěže a Vy jim můžete pomoct!

Haló, haló, družinka Tygříků pod vedením Mgr. Ondřeje Švrčka a družinka Smajlíků pod vedením Ing. Alice Červenkové prosí širokou veřejnost o pomoc. Družinky se přihlásily do probíhající soutěže již třetího ročníku Namaluj si svého Tygra. Soutěž se vztahuje ke knihám Tygr dělá uáá, uáá, Jak se krotí tygr a Jak se domluvit s tygrem od autorů Kamily a Petra Kopsových. Letošním tématem je „Co můj tygr miluje?“ Proto prosíme všechny příznivce, známé i neznámé, rodiče, prarodiče, spolužáky, učitele a sousedy o hlasování, které končí již 30. listopadu 2019! Děti se moc snažily a jejich výsledky si můžete prohlédnout na níže uvedeném odkazu. Tam právě naleznete i hlasování, takže pokud se Vám jejich práce libí, prosíme o podporu v podobě kliknutí na ikonku LIKE! O dalším postupu Vás budeme informovat nebo nás sami můžete sledovat na Facebooku. Moc děkujeme!

Své Tygry nám poslaly také děti ze Školní družiny ZŠ a MŠ Lichnov, okres Nový Jičín a poslal nám je pan vychovatel…

Zveřejnil(a) Namaluj si svého Tygra dne Středa 13. listopadu 2019

Soutěž Lichnovský chytrolín už zná držitele poháru. Odvezli si jej žáci ze Štramberku

Stalo se již tradicí, že v říjnu se v naší škole sjedou žáci okolních škol, aby změřili síly ve vědomostní soutěži Lichnovský chytrolín. Letošní soutěže, která se konala ve čtvrtek 24. října 2019, se zúčastnilo více škol než v letech minulých. Do Lichnova dorazilo celkem šest družstev z okolních základních škol. „Naše pozvání přijali účastníci z Lubiny, Mniší, Tiché, Štramberku a Závišic. Soutěže se zúčastnily tříčlenné týmy složené ze zástupců žáků třetího, čtvrtého a pátého ročníku,“ sdělila organizátorka soutěže, učitelka Mgr. Lenka Matulová.

V průběhu soutěže panovala pohodová atmosféra a bylo vidět, že žáci byli pozitivně motivovaní. Do soutěže navíc věnovali pěkné ceny Spolek rodičů a přátel školy a ředitelka školy – pro první tři výherce byly přichystány encyklopedie a ti ostatní byli odměněni sladkostí, knihami a upomínkovými předměty. 

Otázky byly koncipovány do několika tematických okruhů: příroda, vlastivěda a sport. „Nejvíce s body zamíchala poslední část soutěže. Žáci měli pojmenovat neznámý předmět a určit, k čemu slouží,“ uvedla Lenka Matulová a prozradila, že účastníci si daný předmět mohli ohmatat ve svých rukách. Jedním ze záludných předmětů byl například hříbek na látání ponožek, vývrtka na otevírání lahví schovaná v klíči nebo radlička z podmítače na kypření půdy.A jak soutěžení vlastně dopadlo? První místo obsadili žáci ze Základní školy Štramberk a k výherním cenám získali ještě putovní pohár. Druhé místo obsadili žáci z Lubiny, třetí ze Závišic. Lichnovská škola se umístila na čtvrté příčce. Všem zúčastněným gratulujeme a těšíme se na další setkání.

Bc. Hana Horáková