Vyzýváme maminky, babičky, tetičky, ale i tatínky, dědečky, starší sourozence a další,

kdo jsou ochotni upéct pro naši prvorepublikovou kavárničku bábovku pro pana prezidenta. Bábovky se budou prodávat hostům ve škole ve čtvrtek 1. listopadu 2018 na akci, kde si připomeneme 100. výročí vzniku republiky. Výtěžek z prodeje bude předán žákovskému parlamentu, který v letošním školním roce podpoří seniory.

Zájemci, kteří se chtějí k pečení bábovek připojit, nechť se ozvou do pondělí 22. října přímo mně nebo na e-mail eva.pustejovska@zslichnov.cz. Pokud pošlete rovněž recept, rádi ho předáme jako tip těm, kteří si zrovna Vaši bábovku v kavárničce zakoupí, aby se mohli doma inspirovat.

Děkujeme Vám za Vaši ochotu zapojit se do akce školy a pro dobrou věc. Všichni jste samozřejmě také srdečně zváni k posezení v retro stylu do naší školy. Kromě bábovek si pochutnáte – stejně jako první prezident – na kávě, čaji či překvapení z kuchyňky našich žáků.

Za Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ Lichnov
Mgr. Eva Pustějovská

EKOtým se zapojil do projektu EkoEnergie 18 – Chytrý region

Ve středu 3. října 2018 se děvčata EKOtýmu sedmé třídy začala připravovat na projekt EkoEnergie 18 – Chytrý region – Smart region, kterou organizovala Střední škola teleinformatikyOstrava, p. o.

Tento den se žákyně zúčastnily dopoledního workshopu a po obědě exkurze do Vodní elektrárny Morávka.

Do této krajské soutěže se žákyně přihlásily s tématem Užitečné odpady a jejichnásledné využití.Soutěž pořádala Střední škola teleinformatiky v Ostravě společně s VŠB TU a Moravskoslezským krajem. Připravily si PowerPointovou prezentaci, jak konkrétně naše EKOškola odpady (papír, plasty, sklo, látky) využívá. Také žáci naší školní družiny se zapojili do ekologické soutěže Přeměna odpadů na zdroje (2018).

PROČ?

Proč se snažíme třídit a využít odpad pro další možnosti recyklace?

Proč se naše škola zapojuje do různých soutěží, ve kterých je možné odpad dále využít?

Proč jsme se zúčastnily této konference?

Všemi těmito aktivitami chceme přispět k ochraně životního prostředí.

A JAK TO VIDÍ SOUTĚŽÍCÍ? 

Bibiana Gilarová a Lucie Hubeňáková (VII. třída): „Dne 21. listopadu jsme jely s naší prezentací do pořádající střední školy v Ostravě. Vyslechly jsme si mnoho zajímavých prezentací a dozvěděly se spoustu nových informací. I když naše prezentace byla pochválena, nebyly jsme vybrány ani na třetí místo.“

Mgr. Alena Dobečková 

Žákovský parlament poprvé v akci

V naší škole vznikl v tomto školním roce žákovský parlament. Do první akce se zapojil ve čtvrtek 27. září 2018, když spolupracoval na přípravě adaptačního kurzu pro naše prvňáčky.

„Členové žákovského parlamentu a další dobrovolníci připravili pro naše nejmenší žáčky na adaptační kurz dvanáct různých úkolů, které museli prvňáčci pod jejich odborným dohledem plnit. Na celou akci dohlíželi naši pohádkoví přátelé ze Země galského kohouta, kteří se po dlouhých letech zase sešli se svými kolegy,“ popisuje záměr žáků učitelka Martina Bílková, která žákovský parlament ve škole vede s tím, že všem, kdo se aktivně zapojili, děkuje za jejich nasazení a účast.

Mgr. Petra Stoklasová

Čtvrťáci vyrazili na dopravní hřiště. Jízdu zručnosti zvládli i přes nepřízeň počasí

Pod záštitou Ministerstva dopravy – BESIP proběhla v pondělí 24. září 2018 praktická část dopravní výchovy žáků 4. ročníku. „Od návštěvy dopravního hřiště v Kopřivnici, kde se praktická část výuky konala, nás neodradilo ani chladné počasí,“ popisuje úskalí netradičního vyučování třídní učitelka čtvrťáků Monika Wilczková. 

„Žáci si procvičili zejména jízdu na kole, jeho ovládání, respektování dopravních značek a dodržování základních pravidel silničního provozu pro cyklisty i chodce,“ líčí akci Monika Wilczková a dodává, že největší překážkou byl pro naše cyklisty kruhový objezd. „Nakonec ale závěrečnou jízdu zručnosti žáci zvládli bez sebemenších problémů,“ uvádí učitelka s tím, že v listopadu čeká nejen žáky 4. ročníku teoretická část výuky přímo v naší škole.

Na jaře opět v Kopřivnici mohou žáci 4. ročníku po prokázání praktických i teoretických znalostí získat Průkaz cyklisty. 

Mgr. Petra Stoklasová

 

Třetí třída na dopravním hřišti: hráli jsme si a zároveň se učili

V pondělí 17. září jsme se v dopoledních hodinách vydali, „vyzbrojeni“ přilbami na kolo, na dopravní hřiště do Kopřivnice. Věděli jsme, že místo matematiky, českého jazyka a jiných vyučovacích předmětů na nás čeká dopravní výchova, a velmi jsme se na tuto změnu těšili. Už samotná jízda linkovým autobusem byla pro mnohé z nás velkým zážitkem, neboť běžně se do školy většina žáků dostává jiným dopravním prostředkem. 

Hned po příchodu na dopravní hřiště nás uvítal pan učitel Bartoň, který nás nejdříve seznámil s celým hřištěm, prošel s námi všechny „cesty“, zopakoval dopravní značky, které se zde nacházely, a rozdělil nás do dvou skupin. Ta první pak dovezla jízdní kola a v mžiku se proměnila v téměř vzorné cyklisty dodržující dopravní předpisy. Druhá se zařadila do silničního provozu v roli chodců. Po necelých třiceti minutách se role vyměnily. Pro mnohé z nás bylo velmi složité respektovat všechny dopravní značky, včetně semaforu a chodců, a přitom ještě „nebrzdit“ ostatní cyklisty. Po malé svačině nás ještě čekala jízda zručnosti. A ani tady nebylo zrovna snadné projet brankou, slalomem mezi kužely či úzkou trasou mezi puky. Celá výuka byla velmi zajímavá a všichni byli spokojeni, přestože jsme si uvědomili, že během jízd jsme se dopustili nejedné chyby a máme se ještě co učit, než vyjedeme sami na kolech na silnici. 

Po našich výkonech jsme si ještě chtěli užít trochu aktivního odpočinku, a tak jsme čas zbývající do odjezdu autobusu směr Lichnov využili k návštěvě přilehlého dětského hřiště. Domů jsme se vraceli sice trochu unavení, ale zato spokojení a plni krásných zážitků. A jak napsala v hodině slohu naše nová spolužačka Danielka: „Nejlepší bylo, že jsme si všichni hráli společně, a zároveň se tak i učili.“

Žáci 3. třídy a paní učitelka Mgr. Barbara Sochová

Změny v organizaci výuky ve čtvrtek 27. září 2018

Pro žáky první a druhé třídy je na čtvrtek 27. září 2018 připraven výukový
program Malá technická univerzita. Akce se uskuteční druhou až čtvrtou
vyučovací hodinu. Po čtvrté hodině je výuka ukončena, v 11:15 odcházejí žáci
na oběd. (Žáci druhé třídy nebudou mít pátou hodinu nepovinný předmět
Angličtina hrou).
V rámci Evropského dne jazyků pořádáme pro žáky třetí až deváté třídy
preventivně hudební pořad Live to Tell divadla Slunečnice Brno. Žáci se budou
učit první a druhou vyučovací hodinu, po svačince se přesunou pod
pedagogickým dohledem do kulturního zařízení v Lichnově. Akce potrvá do
11:30, poté budou žáci odvedeni zpět do školy na oběd. Výuka už dále
pokračovat nebude.
Ve čtvrtek odpadá veškerá odpolední výuka z organizačních důvodů, neboť se
bude konat adaptační kurz pro žáky první třídy a jejich rodiče. Pro účastníky
bude připravena polévka z naší školní jídelny a malé občerstvení, které zajistí
paní učitelka Mgr. Alena Dobečková. Na organizaci adaptačního kurzu se budou
rovněž podílet žáci žákovského parlamentu.
Žáci byli poučeni o bezpečnosti a chování během pořádaných akcí.

Projektové vyučování Strom života učilo děti, jak hospodařit s vodou

V pátek 21. září 2018 měli naši šesťáci zajímavé vyučování. Edukační ekologická hra Strom života pod vedením naší bývalé žákyně Hanky Peigerové byla plná pokusů, objevování a zábavy. Projekt motivuje žáky základních škol, aby neplýtvali vodou a vážili si jí. Děti plnily za pomoci dobrých duchů a šamana různé úkoly. Musely také odhalit ducha, který škodil, a zachránit Strom života.

Naše žáky jsme proto vyzpovídali, jak se jim projektové vyučování líbilo a jaké dojmy si z něj odnesli.

Martin Koudelák: „Nejlepší byly úkoly, šamanka, pokusy a sestrojování vodního kola. Bavily mě i příběhy, které se týkaly duchů a Stromu života. Během hry jsme museli i dost uvažovat, abychom splnili úkoly. Taky jsme házeli míčky po zlém duchovi.“

Nela Mičulková: „Naučili jsme se šetřit vodou, abychom v budoucnu nezahynuli. Plnili jsme zajímavé úkoly – třeba s kelímkem vody nebo když jsme luštili skrytá písmenka.“

Denisa Klosíková: „Strom života se nám nepodařilo oživit, protože jsme nedokázali šetřit vodou. Nejvíce se mi líbily rituály, kterými jsme uctívali vodu.“

Patrik Keller: „Nejvíc se mi líbily aktivity s pokusy a kostýmy. Nejlépe se mi pracovalo se šamanem, který nám říkal, co máme dělat. Naším úkolem bylo udržet Strom života, což se nám ale nakonec nepovedlo.“

Interaktivní výukový program financovala společnost Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a dětí díky ní strávily nejen zábavné, ale i poučné dopoledne. Uvědomily si, že naše Země má omezené zásoby vody a její nedostatek se stává globálním problémem. To, jak (a zda) budeme v budoucnu žít, je i v jejich rukou.

Mgr. Petra Stoklasová