Projekt Šablony v mateřské škole: tablety, chůva i odborník z praxe

Díky projektu Šablony mohla školka zakoupit tablety, které slouží ke vzdělávání dětí. Jak se s takovými inovativními pomůckami pracuje, přiblížila vedoucí učitelka mateřské školy Mgr., Bc. Renata Dreslerová, Dis.: „Jsme rádi, že můžeme takové pomůcky ke zpestření činností využít. Děti mohou pracovat ve skupinách nebo i jednotlivě.“ Tablety už využívají žáci z naší základní školy, je proto dobře, že je může využívat pro výuku i mateřská škola. 

Dále v rámci projektu školka využívá ve vzdělávání dětí práci chůvy pro děti mladší tří let. „Chůva s dětmi pracuje individuálně, má menší skupinu dětí. Práci a vzdělávání přizpůsobuje potřebám menších a větších dětí. Díky chůvě se mohou paní učitelky věnovat dalším dětem a práci si tak rozdělit a snadněji zorganizovat,“ upřesnila výhody spolupráce s chůvou Renata Dreslerová. 

Jednou z dalších akcí z projektu Šablony patří návštěva odborníků z různých profesních oblastí. Děti pravidelně každý měsíc mezi sebe přivítají člověka, který se představí a seznámí děti se svým oborem a možnosti práce v něm. Tím rozšíří znalosti dětí a povědomí o různých profesích. 

V září a říjnu navštívil postupně obě třídy naší mateřinky sbormistr, hudební skladatel, klavírista a učitel MgA. Jiří Najvar, který působí na základní umělecké škole a u nás ve škole vede hodiny klavíru a pěvecký sbor. „Díky jeho návštěvě měly děti opravdu originální možnost vyzkoušet si dirigování. Pan Najvar jim na tabletu představil rozdíl mezi orchestrem a sborem a zároveň jim poutavě vysvětlil vše, na co se zvídavé děti dotazovaly,“ uvedla Renata Dreslerová. Společně s panem Najvarem si v závěru hodiny z klavíru zazpívaly své oblíbené písničky. 

Ukázky děti velmi zaujaly a už nyní se mohou těšit na další zajímavé návštěvy, které je teprve čekají.  

Bc. Hana Horáková

Družinky se přihlásily do soutěže a Vy jim můžete pomoct!

Haló, haló, družinka Tygříků pod vedením Mgr. Ondřeje Švrčka a družinka Smajlíků pod vedením Ing. Alice Červenkové prosí širokou veřejnost o pomoc. Družinky se přihlásily do probíhající soutěže již třetího ročníku Namaluj si svého Tygra. Soutěž se vztahuje ke knihám Tygr dělá uáá, uáá, Jak se krotí tygr a Jak se domluvit s tygrem od autorů Kamily a Petra Kopsových. Letošním tématem je „Co můj tygr miluje?“ Proto prosíme všechny příznivce, známé i neznámé, rodiče, prarodiče, spolužáky, učitele a sousedy o hlasování, které končí již 30. listopadu 2019! Děti se moc snažily a jejich výsledky si můžete prohlédnout na níže uvedeném odkazu. Tam právě naleznete i hlasování, takže pokud se Vám jejich práce libí, prosíme o podporu v podobě kliknutí na ikonku LIKE! O dalším postupu Vás budeme informovat nebo nás sami můžete sledovat na Facebooku. Moc děkujeme!

Své Tygry nám poslaly také děti ze Školní družiny ZŠ a MŠ Lichnov, okres Nový Jičín a poslal nám je pan vychovatel…

Zveřejnil(a) Namaluj si svého Tygra dne Středa 13. listopadu 2019

Soutěž Lichnovský chytrolín už zná držitele poháru. Odvezli si jej žáci ze Štramberku

Stalo se již tradicí, že v říjnu se v naší škole sjedou žáci okolních škol, aby změřili síly ve vědomostní soutěži Lichnovský chytrolín. Letošní soutěže, která se konala ve čtvrtek 24. října 2019, se zúčastnilo více škol než v letech minulých. Do Lichnova dorazilo celkem šest družstev z okolních základních škol. „Naše pozvání přijali účastníci z Lubiny, Mniší, Tiché, Štramberku a Závišic. Soutěže se zúčastnily tříčlenné týmy složené ze zástupců žáků třetího, čtvrtého a pátého ročníku,“ sdělila organizátorka soutěže, učitelka Mgr. Lenka Matulová.

V průběhu soutěže panovala pohodová atmosféra a bylo vidět, že žáci byli pozitivně motivovaní. Do soutěže navíc věnovali pěkné ceny Spolek rodičů a přátel školy a ředitelka školy – pro první tři výherce byly přichystány encyklopedie a ti ostatní byli odměněni sladkostí, knihami a upomínkovými předměty. 

Otázky byly koncipovány do několika tematických okruhů: příroda, vlastivěda a sport. „Nejvíce s body zamíchala poslední část soutěže. Žáci měli pojmenovat neznámý předmět a určit, k čemu slouží,“ uvedla Lenka Matulová a prozradila, že účastníci si daný předmět mohli ohmatat ve svých rukách. Jedním ze záludných předmětů byl například hříbek na látání ponožek, vývrtka na otevírání lahví schovaná v klíči nebo radlička z podmítače na kypření půdy.A jak soutěžení vlastně dopadlo? První místo obsadili žáci ze Základní školy Štramberk a k výherním cenám získali ještě putovní pohár. Druhé místo obsadili žáci z Lubiny, třetí ze Závišic. Lichnovská škola se umístila na čtvrté příčce. Všem zúčastněným gratulujeme a těšíme se na další setkání.

Bc. Hana Horáková

Skvělé první místo a postup pro naše hochy ve stolním tenise

Žáci Filip Tichavský (IX. třída), Vojtěch Tichavský (VI. třída) a Dominik Sedlář (VIII. třída) reprezentovali naši školu v pondělí 4. listopadu 2019 v kopřivnické Základní škole sv. Zdislavy v turnaji ve stolním tenise. Na turnaj kluky doprovodili jejich tátové. „Jedním z nich je zkušený trenér Milan Tichavský, kterému tímto děkujeme za podporu chlapců při sportovním klání,“ uvedla k akci tělocvikářka Mgr. Martina Bílková.  

Trojice žáků na turnaji vybojovala vynikající první místo a postup. „Vím, že kluci patří mezi pingpongová esa v republice. Patří jim velký dík za skvělou reprezentaci školy a určitě jim budeme držet palce v okresním finále, které se odehraje v Novém Jičíně,“ dodává k vítězství učitelka tělocviku. 

Mgr. Olga Síbrtová 

Lichnovská škola umí! European Day of Languages slavila ve velkém stylu

Základní škola v Lichnově je všestranně zaměřená – na ekologii, na kulturu, na sport a nyní se zapojila do programu na podporu jazykového vzdělání v rámci Evropského dne jazyků 2019. Tento projekt má za úkol zvýšit povědomí veřejnosti o důležitosti jazykového vzdělání, podpořit vícejazyčnost a mezikulturní porozumění. „Pro žáky byl nachystaný bohatý program. Během tří hodin se jednotlivé třídy vystřídaly na třech stanovištích a čekala je návštěva z různých koutů světa,“ prozradila Mgr. Hana Poláková, která vyučuje cizí jazyky.

A kdo poctil lichnovskou školu svou přítomností? „Byla to návštěva z Ameriky, Polska a Mexika. V učebně šesté třídy byl pro žáky připraven cizojazyčný workshop. V jednom z prvních úkolů měli žáci přiřadit tři fráze k vlajkám států, ve kterých se mluví danou řečí. Děti se tak mohly seznámit například s francouzštinou, ruštinou, španělštinou, ale i čínštinou nebo vietnamštinou,“ popisuje učitelka Mgr. Eva Pustějovská. Z těchto frází pak žáci vybírali ty, které zaslechli při poslechovém cvičení. „Na závěr si mohl každý z nich zapsat své jméno v čínských znacích na připravený pracovní list. Ten obsahoval také minislovníček základních frází všech deset cizích jazyků, se kterými se žáci v tento den seznámili,“ dodala Mgr. Eva Pustějovská.

Ve speciální učebně zase čekalo na žáky další překvapení – veselý a přátelský David, host z Ameriky, který se snažil žáky rozmluvit v angličtině. A dalším milým hostem byla paní Anna Izabela Kubalová z Polska. Ta značnou část svého života prožila v Irsku a nyní žije zde v Lichnově. Žáky seznámila s tím, jaké jsou mezi jednotlivými zeměmi rozdíly – ve školství, v životních podmínkách a lidských povahách vůbec. „Učte se cizí jazyky, protože cizí jazyky vám otevírají svět,“ tímto poselstvím ukončila své povídání paní Kubalová. 

Poslední zmíněná návštěva měla asi největší úspěch a zrychlila všem zúčastněným jejich tep. A opravdu! Do tělocvičny vešel mexický tanečník Manuel Garcia a svou mrštností a překypujícím elánem všechny ohromil. Nakazil všechny okolo: žáky napříč ročníky, ale také učitelský sbor. S velkým zapálením si zatančila i Mgr. Martina Bílková, která jako správná učitelka tělesné výchovy nechyběla snad ani na jednom vystoupení: „Bylo to perfektní! Latino dance s tímto mexickým tanečníkem, to opravdu stálo za to. Pan Garcia je příval pozitivní energie a tou nás všechny nakazil.“ Jestli si opravdu účastníci tanečků něco odnesli, prozradila třídní osmáků Mgr. Bohdana Hutyrová: „Učil žáky, ale i nás učitele, nejen tanečním krokům v populárním mexickém rytmu, ale i pár slovíček z mexické španělštiny a na závěr prozradil hned několik mexických tradic.“

Na závěr se všichni posadili do kroužku a poslali společně energii svým přátelům a rodině. Ačkoli všichni odcházeli z lekce s propoceným trikem, tak se i usmívali. Přejeme všem žákům a učitelům, aby jim úsměv a energie vydržely po celý školní rok. Adios amigos!

Bc. Hana Horáková

První třída zažila dobrodružný adaptační kurz

Na začátku října strávili žáci první třídy spolu s paní učitelkou Mgr. Markétou Martinů, asistentkami Martinou Červenkovou a Hankou Horákovou a paní zástupkyní Mgr. Martinou Bílkovou společný den plný poznání a dobrodružství. V rámci školního projektu „Lichnov: Pošli to dál“, který propojuje činnosti první, šesté a osmé třídy, se zajeli podívat do kopřivnického skautského centra Vanaivan. 

Tam už na ně čekaly dvě průvodkyně a měly pro žáčky i pro paní učitelky připraveny hry, úkoly a relaxační činnosti. „V tomto centru jsem poprvé a moc se mi tu líbí. Děti si od počátku na průvodkyně zvykly a zadání úkolů plnily na jedničku,“ prozradila třídní Mgr. Markéta Martinů. Proč je takový adaptační kurz pro prvňáčky důležitý, nám pověděla zástupkyně ředitelky základní školy Mgr. Martina Bílková: „Program, který mají v tomto centru, je přizpůsobený pro žáky, kteří se ještě mezi sebou neznají. Díky tomu, si žáci mohou mezi sebou vyzkoušet spolupráci, prožít si důvěru v druhého, pomáhat si a respektovat se navzájem.“ Týmové hry a činnosti opravdu ukázaly, kdo je například vůdčí typ a kdo se rád drží v pozadí. „I pro nás učitele a asistenty je důležité, abychom dobře znali svoji třídu a aby třída dobře znala nás. Proto jsme se do úkolů zapojili opravdu všichni. Panovala dobrá nálada a celková pohoda, střídal se hlasitý smích se soustředěním, vzájemným povzbuzováním,“ doplnila Mgr. Markéta Martinů.

Počasí všem přálo, proto se veškeré aktivity (svačinky a oběd) odehrály převážně venku.  Dětem se pobyt na čerstvém vzduchu moc líbil a perfektně se vyřádily i na workoutovém hřišti, které je součástí centra. Všichni se z adaptačního pobytu vrátili spokojení, se spoustou nabytých zážitků a dojmů a také příjemně unavení. Už se zase mohou těšit na další setkání ve Vanaivanu.

Bc. Hana Horáková

Šestý ročník má za sebou tři dny plné poznání a adrenalinu

Ve dnech 11. až 13. září 2019 se žáci šestého ročníku zúčastnili adaptačního kurzu v Kopřivnici. Tam se nachází Skautské centrum Vanaivan. Hojný počet účastníků a jejich výrazy prozrazovaly nadšení a velké odhodlání. Hned po příjezdu do centra se žáci zapojili do akce. „Začali plnit hry s velkým zapálením. Zadání mělo kolikrát vzdělávací charakter a účastníci tak poznali zajímavosti Kopřivnice, ale následovaly i úkoly s hlubším posláním, díky kterým začali více poznávat sami sebe i své spolužáky,“ prozradila Mgr. Hana Poláková, třídní učitelka šestého ročníku. Gró adaptačního kurzu tkví především v utužení třídního kolektivu, což se potvrdilo i u této třídy. „Žáci byli do her zapálení, plnění úkolů je velmi bavilo. Až na pár výjimek, spolu spolupracovali. S kolegyněmi jsme byly příjemně překvapené,“ prozradila Mgr. Martina Bílková, zástupkyně ředitelky školy. 

Příjemným překvapením bylo, když se do některých činností dobrovolně zapojili i pedagogové. Na závěr kurzu si mohli všichni vyzkoušet atrakce v lanovém centru. A takové lákadlo nezůstalo bez povšimnutí. „Odhodlala jsem se skočit tzv. big swing. Je to dynamický skok z výšky. Zespodu to nevypadalo moc vysoko, ale jak jsem vylezla nahoru, měla jsem najednou pocit, že jsem ještě výš, než je udávaných deset metrů. Ale skočila jsem a byla jsem statečnější než někteří kluci ve třídě,“ řekla asistentka pedagoga Zuzana Kubečková, Dis. I další žáci překonali sami sebe a vytvořili si tak zážitek, na který jen tak nezapomenou. Přece jen, kdo běžně skáče z deseti a půl metru zavěšený na laně?

Všichni účastníci včetně třídní učitelky, zástupkyně ředitelky i asistentky pedagoga mají plno zážitků a už teď se těší, až se spolu v rámci projektu „Lichnov: Pošli to dál“ do centra Vanaivan v zimě a v létě zase vrátí.

Bc. Hana Horáková