Naši žáci se vydali do Hostětína. Stejně jako princ Charles

Žáci naší školy ve středu 26. září 2018 zamířili na exkurzi do EKOcentra v Hostětíně. A proč se vydali zrovna tam? „Třeba aby se dozvěděli, zda stačí k čištění vody kořeny rostlin, co se dá dělat s hromadou dřevní štěpky, jak využít sluneční energii, jak funguje pasivní dům nebo zda se dá sušit ovoce stejně jako před dvěma sty lety,“ uvádí důvody návštěvy EKOcentra zástupkyně ředitelky Alena Dobečková, která exkurzi pro žáky zorganizovala a zároveň je do Hostětína doprovodila.

„Zajímavostí pro nás byla i skutečnost, že vesničce, kterou dokonce navštívil princ Charles, zachránila ekologie život,“ upřesňuje kantorka, která ve škole už dlouhá léta vede ekotým. Společně s osmi žáky lichnovské školy a dalšími žáky Masarykovy Základní školy a mateřské školy Hnojník se tedy vydali zjistit odpovědi na všechny možné ekologické otázky.

Celý průběh exkurze popsala jedna z účastnic exkurze, žákyně VI. třídy Nela Mičulková: „Sraz byl na zastávce Obecní úřad Lichnov, kde jsme nastoupili do autobusu a zamířili do Frenštátu pod Radhoštěm. Tam za pár minut přijel luxusní autobus, ve kterém bylo teplo a také ekologové ze školy v Hnojníku. Pozdravili jsme se, sedli si a jeli asi dvě hodiny do ekologické vesnice Hostětín. Bydlí zde 250 obyvatel. Nejdříve jsme šli do sadu, kde rostou jabloně, hrušně, švestky a další ovocné stromy. Uprostřed stál altánek, zde jsme začali plnit první úkoly. Jako starosta obce jsme měli vyřešit místo pro volný čas rodin s dětmi. Poté jsme pokračovali ke kořenové čističce odpadních vod. Trochu to tam páchlo, ale dalo se to vydržet. Pokračovali jsme k budově, kolem které už venku byly hromady dříví. Vešli jsme dovnitř, kde obrovská pec spalovala dřevní štěpku pro vytápění celé vesnice. Potom jsme se šli podívat na sušárnu starou dvě stě let, která je stále funkční, a pohráli si i s vodou v přírodním dřevěném vodovodu. V moštárně nás nejvíce zaujal úžasný stroj na polepování sklenic etiketami. Poté jsme si prohlédli pasivní dům. Tady jsme si koupili i jejich hostětínské BIOmošty. Líbila se nám i zdejší autobusová zastávka s funkčním telefonem a místní knihovnou. Pak jsme odjeli do lázní Luhačovic. Počasí nám přálo a my jsme viděli hodně zajímavých míst a věcí a já už se těším na další exkurzi.“

Naši prvňáčci byli v novinách

Moje první tablo, tak se jmenuje nový seriál Deníku, který představuje žáky prvních tříd v jednotlivých školách. Ve středu 17. října 2018 otiskl Novojičínský deník prvňáčky lichnovské školy. Pro ty z vás, kteří si tištěnou podobu novin nestihli zakoupit, přinášíme článek na našich stránkách.

Přečíst si jej můžete zde.

Vyzýváme maminky, babičky, tetičky, ale i tatínky, dědečky, starší sourozence a další,

kdo jsou ochotni upéct pro naši prvorepublikovou kavárničku bábovku pro pana prezidenta. Bábovky se budou prodávat hostům ve škole ve čtvrtek 1. listopadu 2018 na akci, kde si připomeneme 100. výročí vzniku republiky. Výtěžek z prodeje bude předán žákovskému parlamentu, který v letošním školním roce podpoří seniory.

Zájemci, kteří se chtějí k pečení bábovek připojit, nechť se ozvou do pondělí 22. října přímo mně nebo na e-mail eva.pustejovska@zslichnov.cz. Pokud pošlete rovněž recept, rádi ho předáme jako tip těm, kteří si zrovna Vaši bábovku v kavárničce zakoupí, aby se mohli doma inspirovat.

Děkujeme Vám za Vaši ochotu zapojit se do akce školy a pro dobrou věc. Všichni jste samozřejmě také srdečně zváni k posezení v retro stylu do naší školy. Kromě bábovek si pochutnáte – stejně jako první prezident – na kávě, čaji či překvapení z kuchyňky našich žáků.

Za Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ Lichnov
Mgr. Eva Pustějovská

EKOtým se zapojil do projektu EkoEnergie 18 – Chytrý region

Ve středu 3. října 2018 se děvčata EKOtýmu sedmé třídy začala připravovat na projekt EkoEnergie 18 – Chytrý region – Smart region, kterou organizovala Střední škola teleinformatikyOstrava, p. o.

Tento den se žákyně zúčastnily dopoledního workshopu a po obědě exkurze do Vodní elektrárny Morávka.

Do této krajské soutěže se žákyně přihlásily s tématem Užitečné odpady a jejichnásledné využití.Soutěž pořádala Střední škola teleinformatiky v Ostravě společně s VŠB TU a Moravskoslezským krajem. Připravily si PowerPointovou prezentaci, jak konkrétně naše EKOškola odpady (papír, plasty, sklo, látky) využívá. Také žáci naší školní družiny se zapojili do ekologické soutěže Přeměna odpadů na zdroje (2018).

PROČ?

Proč se snažíme třídit a využít odpad pro další možnosti recyklace?

Proč se naše škola zapojuje do různých soutěží, ve kterých je možné odpad dále využít?

Proč jsme se zúčastnily této konference?

Všemi těmito aktivitami chceme přispět k ochraně životního prostředí.

A JAK TO VIDÍ SOUTĚŽÍCÍ? 

Bibiana Gilarová a Lucie Hubeňáková (VII. třída): „Dne 21. listopadu jsme jely s naší prezentací do pořádající střední školy v Ostravě. Vyslechly jsme si mnoho zajímavých prezentací a dozvěděly se spoustu nových informací. I když naše prezentace byla pochválena, nebyly jsme vybrány ani na třetí místo.“

Mgr. Alena Dobečková 

Žákovský parlament poprvé v akci

V naší škole vznikl v tomto školním roce žákovský parlament. Do první akce se zapojil ve čtvrtek 27. září 2018, když spolupracoval na přípravě adaptačního kurzu pro naše prvňáčky.

„Členové žákovského parlamentu a další dobrovolníci připravili pro naše nejmenší žáčky na adaptační kurz dvanáct různých úkolů, které museli prvňáčci pod jejich odborným dohledem plnit. Na celou akci dohlíželi naši pohádkoví přátelé ze Země galského kohouta, kteří se po dlouhých letech zase sešli se svými kolegy,“ popisuje záměr žáků učitelka Martina Bílková, která žákovský parlament ve škole vede s tím, že všem, kdo se aktivně zapojili, děkuje za jejich nasazení a účast.

Mgr. Petra Stoklasová

Čtvrťáci vyrazili na dopravní hřiště. Jízdu zručnosti zvládli i přes nepřízeň počasí

Pod záštitou Ministerstva dopravy – BESIP proběhla v pondělí 24. září 2018 praktická část dopravní výchovy žáků 4. ročníku. „Od návštěvy dopravního hřiště v Kopřivnici, kde se praktická část výuky konala, nás neodradilo ani chladné počasí,“ popisuje úskalí netradičního vyučování třídní učitelka čtvrťáků Monika Wilczková. 

„Žáci si procvičili zejména jízdu na kole, jeho ovládání, respektování dopravních značek a dodržování základních pravidel silničního provozu pro cyklisty i chodce,“ líčí akci Monika Wilczková a dodává, že největší překážkou byl pro naše cyklisty kruhový objezd. „Nakonec ale závěrečnou jízdu zručnosti žáci zvládli bez sebemenších problémů,“ uvádí učitelka s tím, že v listopadu čeká nejen žáky 4. ročníku teoretická část výuky přímo v naší škole.

Na jaře opět v Kopřivnici mohou žáci 4. ročníku po prokázání praktických i teoretických znalostí získat Průkaz cyklisty. 

Mgr. Petra Stoklasová

 

Třetí třída na dopravním hřišti: hráli jsme si a zároveň se učili

V pondělí 17. září jsme se v dopoledních hodinách vydali, „vyzbrojeni“ přilbami na kolo, na dopravní hřiště do Kopřivnice. Věděli jsme, že místo matematiky, českého jazyka a jiných vyučovacích předmětů na nás čeká dopravní výchova, a velmi jsme se na tuto změnu těšili. Už samotná jízda linkovým autobusem byla pro mnohé z nás velkým zážitkem, neboť běžně se do školy většina žáků dostává jiným dopravním prostředkem. 

Hned po příchodu na dopravní hřiště nás uvítal pan učitel Bartoň, který nás nejdříve seznámil s celým hřištěm, prošel s námi všechny „cesty“, zopakoval dopravní značky, které se zde nacházely, a rozdělil nás do dvou skupin. Ta první pak dovezla jízdní kola a v mžiku se proměnila v téměř vzorné cyklisty dodržující dopravní předpisy. Druhá se zařadila do silničního provozu v roli chodců. Po necelých třiceti minutách se role vyměnily. Pro mnohé z nás bylo velmi složité respektovat všechny dopravní značky, včetně semaforu a chodců, a přitom ještě „nebrzdit“ ostatní cyklisty. Po malé svačině nás ještě čekala jízda zručnosti. A ani tady nebylo zrovna snadné projet brankou, slalomem mezi kužely či úzkou trasou mezi puky. Celá výuka byla velmi zajímavá a všichni byli spokojeni, přestože jsme si uvědomili, že během jízd jsme se dopustili nejedné chyby a máme se ještě co učit, než vyjedeme sami na kolech na silnici. 

Po našich výkonech jsme si ještě chtěli užít trochu aktivního odpočinku, a tak jsme čas zbývající do odjezdu autobusu směr Lichnov využili k návštěvě přilehlého dětského hřiště. Domů jsme se vraceli sice trochu unavení, ale zato spokojení a plni krásných zážitků. A jak napsala v hodině slohu naše nová spolužačka Danielka: „Nejlepší bylo, že jsme si všichni hráli společně, a zároveň se tak i učili.“

Žáci 3. třídy a paní učitelka Mgr. Barbara Sochová