Informace pro rodiče dětí z mateřské školy

Vážení rodiče a zákonní zástupci,  

dovolujeme si Vás upozornit na omezení provozu mateřské školy, a to v pondělí 26. srpna 2019. Provoz mateřské školy bude ukončen ve 12 hodin. Své děti můžete vyzvedávat od 11:30 do 12 hodin. 

Děkujeme za pochopení.

Mgr. Olga Síbrtová, ředitelka 

Info o cenách stravného pro školní rok 2019/2020

Vážení strávníci,
vzhledem k rostoucím cenám potravin na trhu zvyšuje jídelna Základní školy a Mateřské školy Lichnov od 1. září 2019 cenu stravného. Prosíme o navýšení inkasního limitu pro obědy ZŠ na 600 Kč, pro dopolední svačiny na 400 Kč a pro stravné MŠ na 900 Kč. Platba na září proběhne k 20. srpnu 2019. 

Více informací naleznete zde:

Děkujeme za pochopení. 

Alena Kandráčová,
vedoucí školní jídelny 

Poděkování ze školky: děti se pohybují na procházkách bezpečněji

Nové oranžové bezpečnostní vesty dostaly všechny děti z naší mateřské školy. Sloužit jim budou především při pohybu na veřejných komunikacích. „Vestičky dětem ve školce moc sluší. Děkujeme panu Pavlu Pustějovskému a firmě STAMIEL LOGISTIC s. r. o., kde je jednatelem, za sponzorský dar pro naši mateřinku. Reflexní vesty určitě upotřebíme při vycházkách a školních výletech,“ děkuje za poskytnutí daru Bc. Markéta Dejová, vedoucí učitelka mateřské školy. 

Mgr. Olga Síbrtová 

Informace o provozu školy během prázdnin

Vážení rodiče, zákonní zástupci, milí žáci,

provoz školy bude v době letních prázdnin omezen. Mateřská škola je v provozu denně dle běžné provozní doby, kromě období od 15. července do 16. srpna 2019. Školní družina během prázdnin v provozu není. Školní jídelna je v provozu stejně jako mateřská škola. 

Během celých prázdnin Vám bude k dispozici zástupce vedení školy po telefonické nebo e-mailové domluvě:

MGR. OLGA SÍBRTOVÁ, ředitelka:

774 430 360, olga.sibrtova@zslichnov.cz

MGR. MONIKA ČEMPEL, vedoucí ekonomického a provozního úseku:

774 421 360, monika.cempel@zslichnov.cz

MGR. MARTINA BÍLKOVÁ, zástupkyně ředitelky:

martina.bilkova@zslichnov.cz

V případě potřeby nás neváhejte kontaktovat. 

Přeji všem krásné a prosluněné letní dny a příjemnou dovolenou. 

Mgr. Olga Síbrtová 

Huráá, jedeme na výlet!

„Takto křičeli druháci a třeťáci v pondělí 17. června, kdy se vydali autobusem směrem do Ostravy,“ říká paní učitelka Mgr. Kateřina Martinková. „Radovali se nejen z toho, že nemusí ten den sedět v lavicích a učit se, ale těšili se také na program v Planetáriu a Světě techniky. Nikdo přesně nevěděl, co se tam dozví, o to víc byli všichni nadšeni z promítání hvězdné oblohy, nejrůznějších souhvězdí, a dokonce z pohádky o lidském těle. Další překvapení pro děti bylo, že si celé Planetárium mohli poté prohlédnout, vše si vyzkoušet a hlavně utratit peníze, které na výlet dostali,“ pokračuje paní učitelka. 

Následovala cesta do Dolní oblasti Vítkovice, kde žáci dostali prostor si po skupinkách prohlédnout a hlavně vyzkoušet jednotlivá odvětví Světa techniky. „Některé zaujalo natáčení počasí pro televizní program Déčko, jiní procházeli tajemnou komorou, kde se mohli bát,“ dodává paní učitelka. 

A tady už máme reakci Jirky Růžičky ze druhé třídy: „Mně se líbilo, že jsem se mohl vyfotit s princem z pohádky!“ A těm, kterým zůstala nějaká ta korunka, na konci vše utratili. Paní učitelky výlet zhodnotily jako velmi podařený, protože spousta dětí po cestě zpátky do školy v autobuse pod tíhou dojmů usnula únavou. 

Mgr. Petra Stoklasová 

Oznámení termínu opravných zkoušek

Termín opravných zkoušek za druhé pololetí školního roku 2018/2019 byl stanoven v souladu s § 53 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, na úterý 27. srpna 2019 v 8:00 hodin.  

Mgr. Olga Síbrtová, ředitelka 

Naše škola zvítězila v projektu Tesco. A máme o tom dokonce i film!

Lichnovská škola se zúčastnila projektu Vy rozhodujete, my pomáháme, který vypsal obchodní řetězec Tesco. Díky hlasům zákazníků v kopřivnické prodejně Tesco jsme zvítězili a za získaných třicet tisíc korun jsme pro žáky nakoupili spoustu užitečných pomůcek, aby mohli pracovat na školních pozemcích, pěstovat si ve škole bylinky a vše následně zpracovat ve školní kuchyňce. 

Film o projektu můžete sledovat zde:

Informace o projektu naleznete také na Facebooku: https://www.facebook.com/pomahamesvami/

Děkujeme za sdílení! 

Mgr. Olga Síbrtová 

Lubinská střela: ve vybíjené jsme se prostříleli na druhou příčku

Naši malí sportovci ze čtvrté a páté třídy zakončili letošní školní sportovní zápolení turnajem ve vybíjené v Základní škole Lubina.

Učitelka tělesné výchovy Mgr. Martina Bílková, která na turnaj s dětmi jela, akci hodnotí: „Parádně zorganizovaného turnaje se účastníme již několik let po sobě a pořád nám to první místo uniká. Letos jsme se rozehrávali opravdu pozvolna. Velká tělocvična a kvalitní soupeř nám dělali velké problémy. Sice jsme nehráli pohlednou vybíjenou, ale výsledkově to nebylo nakonec špatné.“ 
Naši sportovci totiž porazili žáky ze škol v Mniší, Lubině a Závišicích, ale nečekaně prohráli se Základní školou Tichá, kterou vedl pan učitel Bc. Pavel David. 

„Po základní části jsme skončili druzí a postoupili do finále, ve kterém se opakoval souboj s družstvem domácí školy Lubina. To za mohutného povzbuzování svých spolužáků další porážku nepřipustilo a my tak po mnoha zcela zbytečných chybách obsadili druhé místo,“ doplňuje informace tělocvikářka, která žáky na soutěž připravila, a dodává, že je se stříbrným pohárem spokojená a že s našimi malými talentovanými sportovci udělá příští rok vše pro to, abychom konečně dosáhli na zlato. Budeme jim držet palce!  

Mgr. Petra Stoklasová 

Za zvířátky do vesmíru putovali předškoláci

Děti z mateřské školy se díky finančnímu daru od Honebního spolku Lichnov – Bordovice vydaly na výlet do planetária v Ostravě. 

„Výprava vyrazila ve čtvrtek 6. června 2019 autobusem z Lichnova hned ráno,“ líčí vedoucí učitelka mateřské školy Bc. Markéta Dejová a pokračuje: „V planetáriu připravili pro děti program plný hvězd, vesmírné oblohy, planet a díky pohádce, kterou nám paní animátorky promítaly, jsme se dostali až do vesmíru. Děti se dozvěděly spoustu zajímavých věcí: jak velké jsou planety, jak vypadá Slunce, jak se vytvoří tornádo. Z návštěvy planetária i z povídání byly nadšené a ještě odpoledne nám kreslily, jak to ve vesmíru vypadá,“ usmívá se paní učitelka.  

„Moc děkujeme místnímu Honebnímu spolku, který naší mateřince věnoval finanční dar na podporu této aktivity, a těšíme se na další spolupráci s myslivci. Děti jim na oplátku určitě rády nasbírají třeba kaštany pro zvířátka,“ dodává ředitelka školy Mgr. Olga Síbrtová.  

Mgr. Petra Stoklasová