Dva žáci postupují do okresního kola biologické olympiády

V únoru proběhlo v lichnovské škole školní kolo biologické olympiády pod záštitou České zemědělské univerzity. „Letošní 53. ročník biologické olympiády měl podtext Příjem a výdej látek aneb něco dovnitř něco ven,“ uvádí učitelka přírodopisu
Mgr. Bohdana Hutyrová. 

„Žáci nejprve prověřili své znalosti v testových otázkách a pak v poznávací části. Své praktické dovednosti využili při řešení laboratorního úkolu a vytvořili model plic,“ upřesňuje dále paní učitelka a pokračuje: „Ve školním kole excelovala Tereza Šulganová z osmé třídy, druhé místo obsadil deváťák Jan Tichavský a bronzový skončil jeho spolužák Tomáš Babinec.“ Tereza Šulganová a Jan Tichavský splnili podmínky pro postup do okresního kola biologické olympiády, které proběhne 16. dubna 2019 v Novém Jičíně. ,,Budeme jim držet palce!“ slibuje paní učitelka.

Mgr. Petra Stoklasová

Přinášíme důležité informace pro účastníky zájezdu do Osvětimi

Už zítra, tj. v pátek 22. března 2019, se uskuteční jednodenní zájezd do Památníku holocaustu Auschwitz-Birkenau – bývalého nacistického vyhlazovacího tábora známého podle městečka Osvětim. 

Pro účastníky máme důležité informace k organizaci zájezdu:

Sraz: 6:15 u kostela v Lichnově

Návrat: cca 15:00 ke kostelu v Lichnově

Informace cestovní kanceláře naleznete zde.

Znovu připomínáme, že v ceně zájezdu není zahrnuto cestovní pojištění – musí si zajistit každý účastník sám. 

V případě jakýchkoli dotazů kontaktujte prosím organizátorku zájezdu Mgr. Ivanu Michaličkovou telefonicky na čísle 739 315 087 nebo ředitelku školy na čísle 774 430 360. Děkujeme.

Škola pořádá zájezd do Osvětimi. Připojit se mohou i zájemci z řad veřejnosti

V pátek 22. března 2019 se uskuteční jednodenní zájezd do Památníku holocaustu Auschwitz-Birkenau – bývalého nacistického vyhlazovacího tábora známého podle městečka Osvětim. Exkurze je určena pro žáky IX. třídy. Abychom zaplnili kapacitu autobusu, zveme i další veřejnost k účasti na tomto zájezdu.

Bližší informace:
Odjezd od kostela: 6.30
Návrat ke kostelu: 15.00
Cena: 580 Kč (doprava, vstup a průvodce)
V ceně není zahrnuto pojištění.

Pokud Vás nabídka zaujala, kontaktujte prosím organizátorku zájezdu Mgr. Ivanu Michaličkovou co nejdříve na e-mailové adrese ivana.michalickova@zslichnov.cz nebo telefonicky na čísle 739 315 087.

Platbu za zájezd je následně možné provést v hotovosti nebo převodem na účet.

Příběh založeného kostela aneb jak jsme si jeli pro Pohár čeladenské ovečky

Naše škola se připojila k tradiční výtvarné soutěži, kterou pořádá Základní škola Čeladná. Letošní téma už šestého ročníku znělo Kostely, kostelíky a kapličky v Beskydech. 

Také děti z naší školní družiny se spolu se svými vychovatelkami rozhodly, že se do soutěže zapojí. Už koncem ledna tedy začaly pracovat na výrobě kostelů. Do soutěže se zapojily děti z druhého oddělení s paní vychovatelkou Ludmilou Ryškovou a děti ze třetího oddělení s paní vychovatelkou Marcelou Bellovou. 

„Protože patříme do lichnovské školy, rozhodli jsme se udělat lichnovský kostel. A když lichnovský kostel, tak ne nakreslený, nýbrž přímo ve 3D,“ popisuje nápad, který později s dětmi realizovala, vychovatelka Marcela Bellová. „Práce to byla opravdu velká, ale děti se do ní rády pustily. Každý den chtěly něco na kostelu tvořit, malovat, stříhat apod. Musím říci, že kostel rostl a děti se na něj každý den těšily, aby mohly něco nového přidat. Samy vymýšlely, co by tam ještě udělaly a čím dalším by přispěly, aby to byl opravdový lichnovský kostelík,“ upřesňuje vychovatelka postup, jak kostel vznikal. 

„Na závěr jsme ještě napsali průvodní list,jak jsme kostel dělali, a kostelík se vezl do čeladenské školy,“ dodává. 

„Oba kostely a další výtvarné práce našich žáků jsme odvezli do Čeladné v době, kdy měli prázdniny. Kostely jsme předali a u toho našeho, lichnovského, jsme upozornili na to, že má odklápěcí střechu. Uvnitř jste tak viděli vše: oltář, našeho pana faráře, lavice a v nich sedící děti a spoustu dalších detailů,“ říká ředitelka školy Mgr. Olga Síbrtová. „Jenže ouha, stala se chyba. Náš odklápěcí kostelík v Čeladné tak zaujal, že když mu hledali místo, kde by byl vystaven, založili jej. I tak jsme byli rádi za krásné třetí místo, které získali naši čtvrťáci Josef Mičulka a Nikolas Palo za kostel, který vyrobili s paní vychovatelkou Ryškovou, a oba kluky jsme se do Čeladné rozhodli poslat na vyhlašování cen, ať si užijí zaslouženou slávu.“

Jenže nakonec se vše změnilo. Do naší školy zavolala osobně ředitelka čeladenské školy Mgr. Jana Satinská a vysvětlila nám, co se stalo. A protože lichnovský kostel byl úžasný, jeho ztvárnění vtipné a nápadité, získal zvláštní cenu. „Ten telefonát ovšem proběhl ve středu odpoledne a už v pátek mělo být vyhlašování cen. Přála jsem si, aby všechny děti měly ze svého úspěchu radost. Proto jsem poprosila paní učitelky našich druháků a třeťáků, aby zatelefonovaly rodičům, zda své ratolesti pustí s námi na Čeladnou. Bylo to hodně narychlo, ale nakonec vše dopadlo dobře a naprostá většina dětí si pro ceny na slavnostní vyhlašování zajela,“ popisuje Olga Síbrtová. 

V pátek 8. března 2019 si tedy děti převzaly ceny přímo ve škole na Čeladné, kde si také mohly prohlédnout ostatní soutěžní práce během vernisáže. Krásné třetí místo získali se svým zasněženým kostelíčkem Josef a Nikolas, čestné uznání výtvarné komise pak putovalo k našim druhákům Martině Hilscherové, Danielu Klukayovi, Tereze Kociánové, Sofii Kopelcové, Lukáši Macíčkovi, Ditě Macíčkové, Petře Mičkalové, Nikole Minárikové, Jasmíně Gilarové a třeťačkám Izabele a Valérii Pustějovským. Děti si za odměnu také zasportovaly a domů si kromě cen odvezly i radost z dobře vykonaného díla. Velké poděkování patří také oběma vychovatelkám školní družiny za skvělé vedení dětí.

Že to bez energie nejde, se dozvěděli žáci v osmičce i devítce

V pátek 22. února 2019 se žáci osmé a následně i deváté třídy zúčastnili hodinové přednášky Energetická gramotnost – Bez energie to nejde.

„Cílem přednášky bylo poskytnout žákům informace o základní problematice z oblasti energetiky. Například se dozvěděli, co je to blackout a jaké jsou jeho příčiny, následky a jakým způsobem mu předcházíme, dále co to je energetický mix a jak umíme elektrickou energii vyrábět, a třeba taky, zda se dokážeme bez elektřiny obejít,“ uvádí zástupkyně ředitelky Mgr. Alena Dobečková, která přednášku pro žáky zajistila. 

Interaktivní prezentace naše studenty zaujala. Navíc byla propojena celou řadou otázek. V každé třídě se zapojili žáci i žákyně, kteří vyjadřovali své názory a také odpovídali na otázky přednášející.

„Protože se jedná o velmi aktuální témata, vznikl tento vzdělávací projekt pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchoduza podpory Fakulty elektrotechnické ČVUTv Praze, Fakulty elektrotechniky a informatiky VŠB v Ostravě, Fakulty elektrotechnických a komunikačních technologií VUT v Brněa společnosti ČEPS,“ upřesňuje Mgr. Dobečková.

Naši osmáci vyrazili už potřetí na zeměpisnou konferenci Valašský cestovatel

„Již třetím rokem se naši žáci zúčastňují zeměpisné konference Valašský cestovatel. Letošní ročník se konal 8. února na zámku Vsetín,“ vysvětluje na úvod zástupkyně ředitelky Mgr. Alena Dobečková, která se spolu se třemi žáky na konferenci vydala, a pokračuje, „organizátorem akce je Muzeum regionu Valašsko. Akce je zaměřena na žáky druhého stupně základních škol a na středoškoláky, kteří se chtějí podělit o své cestovatelské zážitky.“Letošní ročník byl poprvé spojen se zeměpisnou soutěží. A jak konference probíhá?

„V úvodu žáci prezentují své zážitky z dovolené nebo výletu,“ vysvětluje Julie Kašpárková z osmého ročníku. A Filip Tichavský s Aničkou Petrovou dodávají: „My jsme se této konference zúčastnili už potřetí: v roce 2017 s prezentací Velikonoce v Paříži a Londýně (u příležitosti Mezinárodního roku cestovního ruchu), v roce 2018 s tématem Wrocławjako Evropské hlavní město kultury roku 2016. A letos jsme přijeli s prezentací Vánoce ve městě. Všichni tři jsme se zúčastnili předvánočního zájezdu do Prahy, který byl spojený i s návštěvou muzikálu Muž se železnou maskou.“ „Předvánoční pražská atmosféra a divadlo byl opravdu skvělý zážitek,“ pochvalují si všichni tři. „Po každé prezentaci byl v programu vyhrazen prostor k diskusi, kterou jsme myslím zvládli docela dobře,“ hodnotí Filip.

„Novinkou letošního roku byla soutěž zaměřena na vlastivědné a obecně zeměpisné znalosti,“ pokračuje zástupkyně ředitelky. Žáci soutěžili v tříčlenných týmech. Důraz byl kladem nejen na znalosti, ale i na spolupráci a schopnost syntetického myšlení. Téma soutěže letos znělo „Česká republika, náš domov“. „Nás soutěž zaujala natolik, že jsme se rozhodli podobnou verzi přichystat pro své spolužáky,“ prozrazuje Filip. Na závěr přišlo samozřejmě vyhodnocení soutěže a ocenění nejúspěšnějších týmů. 

„My jsme byli pochváleni za představení Prahy tak, jak ji mnozí neznají,“ dodávají naši žáci. Jistě došlo také k naplnění hlavního cíle konference, kterým je rozvoj a podpora zeměpisných a vlastivědných znalostí žáků a také osvojení kompetencí k interpretaci a prezentaci cestovatelských zkušeností žáků.

Mgr. Petra Stoklasová 

Karneval školní družiny: rej masek, taneční kreace a soutěže

Na pátek 22. února 2019 se děti už dlouho připravovaly a těšily. Na programu totiž měly karneval školní družiny. V maskách i bez se shromáždily v jednu odpoledne ve vyzdobené tělocvičně, kde už na ně čekali žáci osmé třídy s připraveným programem. 

„Akci zahájila paní vychovatelka Ludmila Ryšková, která předala „žezlo“ nám, osmákům, protože jsme měli pro děti připravený program,“ říká Julie Kašpárková s Aničkou Petrovou. „S pomocí paní Ryškové šlo všechno ráz na ráz a bez problémů,“ směje se Anička s Julčou a přidává se i Pepík Jalůvka. „Připravili jsme pro děti poznávání rostlin a zvířat, křížovky a samozřejmě pohybové soutěže – házení na koš a skákání na balonu.“ 

Rej masek a taneční kreace se střídaly se soutěžemi. Na závěr byly vyhlášeny a oceněny nejnápaditější masky, nejlepší tanečníci a nejúspěšnější družstvo. Všichni účastníci dostali drobné sladkosti a pitíčko.

A pak už hurá na jarní prázdniny!

Ing. Alice Červenková

Zpátky v čase. Děti ze školky putují do středověku

Holky a kluci z naší mateřinky se v letošním roce zúčastňují různorodých zajímavých aktivit. Mezi ně patří i zajímavé povídání o dobách minulých, které pro ně paní učitelky připravily v rámci projektového vzdělávání.  

„V mateřské škole nám vyrostl velký středověký hrad a děti prožívají období středověku s rytíři a princeznami i různými řemesly,“ popisuje aktivity učitelka mateřské školy Bc. Daniela Spěváčková. Na děti tak v měsíci únoru čekala hradní slavnost plná hudby, her a soutěží. 

„Naším cílem je projektové vzdělávání, které děti podněcuje k tomu, aby získávaly informace z různých zdrojů – od rodičů, z internetu, z časopisů i z encyklopedií. Každé dítě se tak podílí na plánování třídního vzdělávacího programu,“ popisuje způsob vzdělávání v mateřské škole učitelka a dodává: „Je pro nás důležité, aby se děti učily nejenom slovy, ale i zážitky a vlastní zkušeností.“

V dalším putování středověkem se děti seznámí také s tvory z dávných časů. Určitě se mají na co těšit.

Bc. Markéta Dejová